Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2021 Rugsėjis 19 Sekmadienis
 

L.Jakas: VSD direktorius drebina demokratijos pamatus

2016-04-05 08:52 | Nuomonių ringas | Komentarų (3)

Laimonas Jakas. Asm. archyvo nuotr.

Per spaudą it gera reklama keliauja VSD direktoriaus Dariaus Jauniškio foto nuotrauka ir jo dėstoma pozicija dėl Lietuvos VSD ateities ir vykdomos veiklos. Nelabai aišku, kodėl apskritai yra toleruojamas ir net, sakyčiau, brukamas VSD vadovas ir jo tokios, mano vertinimu, antikonstitucinės mintys net per nacionalines žiniasklaidos priemones, kada po tokių išsakytų VSD veiklos ataskaitų ir veiklos kurso, kuriuo VSD direktorius eina ir planuoja eiti ateityje, mes turėtume svarstyti jo gebėjimą vadovauti VSD ir užtikrinti mūsų laisvių apsaugą. Ar dėl nesusiorientavimo aplinkoje, ar dėl geros kažkieno protekcijos plk. Darius Jauniškis, naudodamasis savo padėtimi, drįsta savo planais ir asmenine pozicija sudrebinti tai, ką mes visi per 25 metus iškovojome, kūrėme, pastatėme ir stipriname? Klausimas lieka atviras.

Pradėkime nuo to, kad p. Darius Jauniškis nuo 1992 metų tapęs leitenantu pradėjo karinę tarnybą (šaltinis – wikipedia), kurios metu palaipsniui itin greitai pasiekė pulkininko laipsnį, gavo labai svarbius valstybinius bei tarptautinius apdovanojimus už drąsą ir pasiaukojimą. Iš pirmo žvilgsnio susidaro tikrai rimta ir teigiama nuomonė: puikus karys bei puikus įsakymų vykdytojas. Net nekyla abejonių, kad plk. Darius Jauniškis yra geras karys, tačiau tokių gerų yra keli tūkstančiai. Todėl akį patraukė stulbinama p. D. Jauniškio karjera. O karjera atlikta, mano vertinimu, ne pagal įstatyme numatytus terminus. Jei p. Darius Jauniškis būtų gavęs aukštesnius laipsnius pagal įstatyme numatytus minimalius terminus (didžioji dalis karininkų tokius laipsnius, kaip majoro ar pulkininko leitenanto, pulkininko, gauna per daug ilgesnį laiką,  o dažnas iš viso negauna), jis būtų tapęs pulkininku tik 2016 metais. Ar neatrodo keista, kad praktiškai visus karinius laipsnius, kuriuos gavo plk. D. Jauniškis, vadovybė jam suteikė anksčiau laiko, o kai kuriuos – neištarnavus net pusės reikalaujamo laiko, akivaizdžiai pažeidus įstatyme nustatytus terminus? Negana to, kad greičiausia buvo pažeisti įstatyme numatyti aukštesnio laipsnio suteikimo terminai, tokia praktika mano vertinimu yra ydinga ir dėl to, kad pažeidžia lygiateisiškumo principą prieš kitus karius, kurie tuos pačius laipsnius gauna per daug ilgesnį laiką nei numatytas minimalus terminas įstatyme. Kodėl buvo daromos tokios „išimtys“ šiam karininkui – atsakymų reiktų ieškoti Krašto apsaugos ministerijoje.

Krašto apsaugos sistemos organizacinis įstatymas numato, kad „Atsižvelgiant į krašto apsaugos sistemos poreikius, tam tikram labiausiai pasižymėjusių tarnyboje karių skaičiui gali būti leista dalyvauti atrankoje aukštesniam laipsniui gauti ir pirma šio straipsnio 2 dalyje nustatyto laiko, jeigu jie ištarnavę bent pusę šio laiko“. Tačiau peržiūrėjus plk. Dariaus Jauniškio karjeros chronologiją, galima daryti rimtą prielaidą, kad kapitono, majoro laipsniai jam buvo suteikti 2 metų laikotarpyje, t.y. pažeidus įstatymo 54 str. 3 d., 2 d. 7, 8 p. terminus, pulkininko leitenanto ir pulkininko karinis laipsnis jam buvo suteiktas anksčiau įstatyme numatyto termino, kuriems suteikti prieš terminą turėjo būti itin rimti pagrindai. Įvertinus viską, ką galima nustatyti pagal turimą šaltinį wikipedia tinklapyje ir žiniasklaidoje, KAM tinklapyje pateiktą buvusių ministrų chronologiją ir KASOKTĮ, dabar man yra labai aišku, kodėl 2015 metai s plk. Darius Jauniškis gavo tokį svarbų postą vadovauti VSD. Tačiau man vis dar nėra suprantama, kodėl niekas netyrė tokios ganėtinai aiškiai neįprastos karjeros priežasčių ir nesiaiškino, kodėl ir kokiais tikslais šis asmuo buvo mano vertinimu „stumiamas“ į aukštumas, kuriose dabar yra plk. Darius Jauniškis? Klausimas lieka atviras.

Demokratija yra grindžiama viešo aptarimo, įtikinimo ir kompromiso principais, numato visuomenės narių lygiateisiškumą, nuomonių pliuralizmą ir įvairovę. Demokratijos pagrindas – valdyme dalyvaujantys ir savo atstovus renkantys visi suaugę valstybės piliečiai. Akivaizdu, kad šis aukšto rango pasižymėjęs, karinės tarnybos metu susikrovęs ant pečių įprastai neįmanomai per įstatyme nustatytą laiką karinius laipsnius, karininkas vienas pats negalėjo sugebėti viešai imti ir savo pareiškimais drebinti demokratinės valstybės principus kaip:

(1) laisvę reikšti mintis,

(2) teisę į informacijos alternatyvą,

(3) teisę į žodį.

VSD direktoriaus plk. D. Jauniškio pastarieji pasisakymai ir ketinimai dėl VSD reformos ir veiklos principinių nuostatų, mano nuomone, byloja apie tai, kad jam pačiam ar jo aplinkai reikia priimti tokius įstatymus, kuriais būtų ribojami ir net jų pagrindu baudžiami asmenys, kurie pateiktų informaciją ar nuomonę, neatitinkančią skleidžiamos VSD ar politinės valios informacijos turinio, kuri be jokių detalesnių apribojimų galėtų būti pripažinta dezinformuojančia ir keliančia grėsmę nacionaliniam saugumui. Mano įsitikinimu, toks pasiūlymas, kuris atsiremia į žodžio laisvės ribojimą, savaime suteikia rimtą pagrindą svarstyti klausimą dėl plk. D. Jauniškio galimos kompetencijos stokos duotose pareigose ir polėkio į totalitarizmą, kuris yra nesuderinamas su demokratinės valstybės principais ir yra priešiškas demokratinės tautos interesams.

Tenka tik pasvarstyti, ar toks aukšto rango pareigūnas turi būti reklamuojamas per visas žiniasklaidos priemones? Mano įsitikinimu, tikrai ne, o dėl tokios VSD direktoriaus išreikštos pozicijos turime visi diskutuoti apie esminius poliarchijos, liberalios demokratijos principus ir jų svarbą Lietuvai ir visiems piliečiams, kurie joje gyvena. Po tokių VSD direktoriaus plk. D. Jauniškio pareiškimų apie LR piliečių sekimą, stebėjimą dėl kitokios nuomonės siekį kriminalizuoti nuomonės reiškimą, turime tiesiog vieningai pamąstyti, ar VSD direktoriui padoru taip elgtis ir ar jam yra tinkama vieta tokiose pareigose, kuriose jis kaip matyti užsiima ne mūsų saugumo stiprinimu, bet galimai užsiima (eina susidaryti tokią nuomonę) galimų ar esamų politinių oponentų stebėjimu, jų persekiojimu ir susidorojimu.

Mano nuomone, įvedus tokias plk. D. Jauniškio norimas reformas, susidursime su labai didele problema, kurios mes kratėmės eilę metų – paskatinsime cenzūros atsiradimą ir kitaminčių persekiojimą ir slopinimą, kurie įprastai demokratinėje valstybėje generuoja teigiamų permainų atsiradimą, kitokią informaciją, nes ištransliuoja vykdomosios valdžios blogybes bei pateikia sprendimo būdus.

Galiausiai tokia VSD direktoriaus veikla paskatintų eilę skundų į Europos Žmogaus Teisingumo Teismą, kuriame, net neabejoju, kad tokia veikla būtų pripažinta priešiška Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijai (8 str. 1 d. Kiekvienas turi teisę į tai, kad būtų gerbiamas jo privatus ir šeimos gyvenimas, būsto neliečiamybė ir susirašinėjimo slaptumas; 10 str. 1 d. Kiekvienas turi teisę į saviraiškos laisvę. Ši teisė apima laisvę turėti savo nuomonę, gauti bei skleisti informaciją ir idėjas valdžios institucijų netrukdomam ir nepaisant valstybės sienų; 14 str. Naudojimasis šioje Konvencijoje pripažintomis teisėmis ir laisvėmis yra užtikrinamas nepriklausomai nuo asmens lyties, rasės, odos spalvos, kalbos, religijos, politinių ar kitokių pažiūrų, tautinės ar socialinės kilmės, priklausymo tautinei mažumai, nuosavybės, gimimo ar kitais pagrindais).

Laimonas Jakas

Komentarai

 

 

 
 1. Gražu, kad autorius susidomėjo šiais klausimais. Bet nelabai gerai, kad jis daug ko niekada nežinojo ir skiepija supaprastintas pažiūras, neužčiuopia problemos rimtumo. Problema yra išdėstyta čia:
  Jurijaus Radovičiaus knygos “Sekimas: asmeninis liudijimas” (savilaida, 2015, 50 egz.) antroji internetinė versija (2016 m. sausio pabaiga), pataisyta ir papildyta. Knygoje aprašytas Lietuvos ir kitų šalių slaptųjų tarnybų vykdomas slaptas antikonstitucinis totalus sekimas, pateiktas slaptųjų agentų sąrašas su komentarais ir kt. Ją atsisakė leisti visos leidyklos ir prekiauti visi knygynai. Knygos adresas, rašyti naršyklėje be tarpų: h t t p (dvitaškis, du pasviri brūkšneliai) g o o (taškas) g l (pasviras brūkšnelis) O C R L p x. Prašoma šį adresą platinti.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. paskaitykit paskutinę sąjūdžio suvažiavimo vasarį medžiagą, rezoliucijas, ką siūlė Landsbergis, ir pamatysit, kad nedaug kuo skiriasi tos mintys nuo tos ataskaitos

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. Visi tie VSD direktoriaus pasisakymai analogiški tiems įstatymams , kurie yra Ukrainoje. O visa tai parsisvežė Grybauskaitė po susitikimų su Porošenko. O kas tam vadovauja vis žinom, amerikonai. Juk šauktiniai kada atsirado, tuoj bus įvęstas įstatymas kaip Ukrainoje “buitinis separatizmas”, tai yra , jei namuose su namiškais kalbėsi apie politiką ir išreikši neigiamą nuomonę apie valdžią ir atsiras koks dundukas kuris praneš (Ukrainoje juk net skelbimai kabo, kokiu telefonu privalai pranešti apie buitinį separatizmą), sėsi į kaliuzę. Čia tas pats kaip Stalino laikais. O kas gi dabar valdžioje. Užkietėjusi komunistė, dėl vaizdo dabar išvertusi kailį, bet valdymo metodus taiko tuos pačius kaip ir Stalinas. Kaip sakė Stalinas “Yra žmogus, yra problema, nėra žmogaus, nėra problemos. Sukiš visus kitaip galvojančius ir problemos nėra, nes žmogaus kaip ir nėra.

  Thumb up 1 Thumb down 0 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
3 patarimai, norintiems puikiai pasiruošti anglų kalbos valstybiniam brandos egzaminui
Kaip pasirinkti plautuvę virtuvei?
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Pasiruošimas jūsų tobulai kelionei: ką verta žinoti? 
Manote, kad pats laikas atitrūkti nuo kasdienybės ir bent trumpam leistis į nuotykius?...

Dovanos sužadėtuvių proga: kaip pasveikinti įsimylėjėlius? 
Neseniai susižadėję draugai pakvietė paminėti ypatingą įvykį? Nėra dvejonės, dalintis džiaugsmu – smagu,...

Tabu temos poroje – kaip jų atsikratyti? 
Jaučiate, kad mylimas žmogus su jumis nėra šimtu procentų atviras? Normalu, visiems pasitaiko...

Praktiškos dovanos žmonėms, besidomintiems konditerija 
Draugų rate turite žmogų, kuris kiekvieno susitikimo metu atsineša kažką saldaus? Jo šokoladiniai...

Vidurnaktį baigs galioti judėjimo ribojimai tarp savivaldybių 
Po antradienį įvykusio neformalaus ministrų pasitarimo, sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys žiniasklaidą informavo,...

„Baltic Block“ plečia partnerių tinklą: pradeda bendradarbiauti su tarptautine padėklų ir konteinerių nuomos bendrove „Chep“ 
    Viena didžiausių medienos drožlių padėklų gamintojų Europoje, Latvijos kompanija „Baltic Block“,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (1)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Georgij Nikonorov jungiasi prie „Yukon Advanced Optics Worldwide“ vadovų komandos
Aukštųjų technologijų bendrovės „Yukon Advanced Optics Worldwide“, gaminančios civilinius termovizorinius...
R. Viršilas. Kiek įmonių socialinėje atsakomybėje yra atsakomybės?
Rolandas Viršilas  Jau metai, kaip gyvename naujos realybės – pandemijos...
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (10)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...