Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Gegužė 29 Penktadienis
 

Kuo užsiima Prezidento slaptoji saugumo tarnyba?

2008-09-21 12:58 | Teisėsauga | Komentarų (2)

Kai reikia pratęsti misiją Irake, tai V.Adamkus, susikvietęs valdžios vyrus, gali trenkti kumščiu į stalą ir nurodyti:

Giedrė Gorienė

Tuo metu, kai Jūratė Kiaunienė ir kiti, nukentėję nuo korumpuotos Lietuvos teisėsaugos ir teisėtvarkos, atsimuša kaip į sieną, bandydami surasti teisingumą Lietuvos teismuose ar Prezidentūroje, o Prezidento patarėjai seka pasakas apie “teisėjų neliačiamybę” ir “teisingus teismus”, “Karštas komentaras” sužinojo stulbinančią naujieną. Kad, be Valstybės saugumo departamento, Lietuvoje egzistuoja dar viena slapta saugumo institucija, kuri yra pavaldi Lietuvos Prezidentui ir kurios įtaka visoms Lietuvoje egzistuojančioms institucijoms yra tiesiog nereali.

“Mes galime išsikviesti ant kilimėlio VSD generalinį direktorių Povilą Malakauską ir paklausti: “O kodėl tu nepadarei to ir to?” Ir turime įtaką teismams ir prokuratūrai”, – teigė “Karšto komentaro” šaltiniai, tiesiogiai susiję su Prezidentūros saugumo departamentu.

Tuomet paskaičius, kokias pasakas teisėsauga ir teisėtvarka besiskundžiantiems Lietuvos gyventojams atrašinėja Prezidento patarėjai, kyla klausimas: kokius “nieko negaliu” žaidimus su tauta žaidžia mūsų Prezidentas?

Tačiau apie viską – paeiliui.

“Apsirūkiusi” prokuratūra

„Karštame komentare“ aprašoma Jūratės Kiaunienės lėlių pardavimo bylos istorija jau peržengė visas sveiko proto ribas: Rokiškio rajono apylinkės prokuratūros prokuroras Saulius Mulvinas priėmė nutarimą nepradėti ikiteisminio tyrimo dėl neteisėto Jūratės Kiaunienės uždarymo priverstiniam gydymui į Rokiškio psichiatrijos ligoninę, nes Jūratė Kiaunienė… pati norėjo ten pasigydyti!

Kaip rašoma prokuroro nutarime, Jūratė Kiaunienė matydavo ją sekiojančias mašinas tais pačiais valstybiniais numeriais (pvz., 777), teigė, kad jai falsifikuojama baudžiamoji byla, todėl … pati „sutiko“ priverstinai pasigydyti Rokiškio psichiatrijos ligoninėje!

„Aš verkiau, maldavau, kad jie išleistų mane namo pas vyrą ir vaiką, tačiau jie, be jokios teismo nutarties, nugabeno mane su konvojumi į Rokiškio „psichuškę“, iš kur po savaitės aš išsipirkau – mane išleido į Panevėžį. Nes jie neturėjo jokios teismo nutarties, pagal kurią ten mane galėjo laikyti. O dabar prokuroras Saulius Mulvinas rašo, kad aš „pati sutikau ten gydytis!“ Ar jis pats supranta, ką jis čia savo toje nutartyje prirašė?“ – Jūratė Kiaunienė nežino, ar čia verkti, ar čia juoktis.

Tuo tarpu aš, prisipažinsiu, kvatojau. Skaičiau prokuroro Sauliaus Mulvino nutartį ir kvatojau iki ašarų.

Pasirodo, pas mus, Lietuvoje, „psichuškės“ jau pasidariusios lyg kokiais „kurortais“ – vaidenasi, kad tau falsifikuojama baudžiamoji byla? Jokių problemų! Išsikvietei sau policijos konvojų ir važiuoji priverstinai, bet savo noru pasigydyti! Į „psichuškę“. Ten suleis tau holoperidolio, nuo kaulus laužančio skausmo palaipiosi kažkiek sienomis ir ką – pabuvęs ten „savo noru“ pusę metų, metus ar pusantrų, jei viskas gerai, išeisi tekančiomis seilėmis ir nelaikydamas šlapimo. Na, jau visai ne kaip žmogus, o kaip tas miškininkas, kurį Artūras Paulauskas, būdamas Varėnos prokuroru, į „psichuškę“ pasiuntė. Ir kuris, ten „pasigydęs“, netrukus laisvėje mirė. O ką? Ir tuomet mašinos vienodais numeriais nesivaidens, ir net neturėsi jokios minties, kad dėl kažkokių, atsiprašant, 6 tūkstančių litų, „nenurašytų“ Vytauto Grigaravičiaus žmonos bičiulei, tau Alytaus policija ir prokuratūra su teisėju Algiu Markevičiumi sufalsifikavo baudžiamąją bylą…

Taip, juokas ir lieka juokais, – gal prokurorai ir gali būti „apsirūkę“. Tačiau kai „apsirūkiusius“ atsakymus ima „kepti“ ir Prezidentūra, tuomet jau pasidaro visai nejuokinga, o baisu, nes suvoki, kad gyveni ne demokratinėje, o kažkokioje „apsirūkiusioje“ valstybėje.

Prezidentas nieko negali?

„Karštame komentare“ iškėlus prielaidą, kad Prezidento institucija nesiteikė atsakyti į Jūratės Kiaunienės skundą dėl teisėjų A.Markevičiaus, J.Kiškio, J.Furmanavičiaus ir A.Jaliniausko atšaukimo iš teisėjų dėl to, kad gal Prezidentas nesuprato J.Kiaunienės skundo, parašyto lietuvių kalba, – kad gal jam reikia rašyti skundą anglų kalba, Prezidentūra per vieną dieną surašė ir išsiuntė Jūratei Kiaunienei atsakymą. Tačiau ir vėlgi – Jūratei Kiaunienei nuo Prezidento patarėjos Mildos Vainiutės atsakymo norėjosi verkti, o aš ir vėl iki ašarų kvatojau.

Pasirodo, mūsų Prezidentas, kuris skiria ir atleidžia teisėjus, kuris 1998 metais savo pirmame, kaip Prezidento, interviu žiniasklaidai pažadėjo supurtyti teisėjų klaną, teisėjų klausimais yra … visiškai „neįgalus“!

Kyla klausimas: tai kokiais klausimais jis yra „įgalus“? Vien tik Gruzijos?

Paskaitykime Prezidento patarėjos Mildos Vainiutės atsakymą Jūratei Kiaunienei.

“Informuojame, jog Jūsų prašymas, adresuotas Respublikos Prezidentui, yra išnagrinėtas. Dėkojame už suteiktą informaciją.

Kaip Jūs žinote, Konstitucijos 109 straipsnio 1 dalis nustato, kad teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai. Respublikos Prezidentas dalyvauja formuojant teisminę valdžią, tačiau neturi kontrolės įgaliojimų. Pagal Konstitucijos 114 straipsnio 1 dalį valstybinės valdžios ir valdymo institucijų, Seimo narių ir kitų pareigūnų, politinių partijų, politinių ir visuomeninių organizacijų ar piliečių kišimasis į teisėjo ar teismo veiklą draudžiamas ir užtraukia įstatymo numatytą atsakomybę. Taigi Respublikos Prezidentas negali daryti įtakos teisėjams. Tokiu būdu užtikrinama galimybė įgyvendinti svarbius konstitucinius principus – valdžių padalijimo ir teismų bei teisėjų nepriklausomumo.

Konstitucijos 111 straipsnio 1 dalyje nustatyta ir Lietuvoje veikianti keturių grandžių bendrosios kompetencijos teismų sistema, kuri proceso šalims suteikia galimybę bet kurį pirmosios instancijos bendrosios kompetencijos teismo baigiamąjį aktą apskųsti bent vienos aukštesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismui. Šios teismų sistemos paskirtis – ištaisyti klaidas, kurias dėl kokių nors priežasčių gali padaryti žemesnės instancijos teismas, ir neleisti, kad kokioje nors bendrosios kompetencijos teismų nagrinėtoje civilinėje, baudžiamojoje ar kitos kategorijos byloje būtų įvykdytas neteisingumas. Kaip matome iš Jūsų prašymo, šia teise Jūs pasinaudojote, nes Jūsų byla buvo išnagrinėta Kauno apygardos teisme.

Pabrėžiame, kad Respublikos Prezidentas teikia išskirtinį dėmesį teisėjų atrankos procesui, visuomet įvertina piliečių pasiūlymus, nuomones bei argumentus, galinčius turėti įtakos skiriant, perkeliant, paaukštinant ar atleidžiant teisėją. Pabrėžtinas ir Teisėjų tarybos vaidmuo, kuri Respublikos Prezidentui pataria visais teisėjų paskyrimo, paaukštinimo, perkėlimo ar atleidimo iš pareigų klausimais.

Teismų įstatymo 90 straipsnyje nustatyti teisėjų atleidimo iš pareigų pagrindai. Šio įstatymo 83 straipsnyje minima, jog teisėjas už teisėjo vardą žeminantį poelgį atsako Teisėjų garbės tesime. Remiantis Teismų įstatymo 84 straipsnio nuostatomis, siūlyti iškelti drausmės bylą turi teisę Teisėjų taryba, taip pat teismo, kuriame dirba teisėjas, arba bet kurio aukštesnės pakopos teismo pirmininkas. Teisę iškelti drausmės bylą turi Teisėjų etikos ir drausmės komisija. Taigi pagal šalyje galiojančius įstatymus Respublikos Prezidentui nėra numatyta teisė iškelti ar inicijuoti drausmės bylą teisėjui. Tuo tarpu minėto įstatymo 89 straipsnyje yra nustatyta, kad teisėjas gali atsakyti baudžiamąja tvarka, gali būti suimtas ar gali būti suvaržyta jo laisvė tik Seimo, o tarp Seimo sesijų – Respublikos Prezidento sutikimu, išskyrus atvejus, kai teisėjas užtinkamas darantis nusikalstamą veiklą (In flagranti). Pradėti ikiteisminį tyrimą, kai įtariamasis yra teisėjas, gali tik generalinis prokuroras.

Paminėtina ir tai, kad pagal Teismų įstatymo 47 straipsnio 6 dalį teisėjas ar teismas neatsako už žalą, atsiradusią proceso šaliai dėl to, kad byloje priimtas neteisėtas ar nepagrįstas sprendimas. Šią žalą įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka atlygina valstybė. Dėl teisėjo nusikalstamos veikos vykdant teisingumą atsiradusią ir asmeniui valstybės atlygintą turtinę ir neturtinę žalą valstybė regreso tvarka išieško iš teisėjo.

Atsižvelgiant į tai, Jūsų prašyme keliami klausimai gali būti išspręsti tik laikantis šiuo metu galiojančių teisės aktų nuostatų, be kita ko, reglamentuojančių ir teisėjų atsakomybės, jų atleidimo ir pašalinimo iš pareigų klausimus”, – rašo Prezidento patarėja Milda Vainiutė.

Prezidento rankose – slapta saugumo institucija

“Kokias nesąmones ji čia paisto? Apie kokį Prezidento išskirtinį dėmesį teisėjų atrankos procesui ji čia kalba? Ar tai, kad man bylą sufalsifikavęs ir mane neteisėtai į Rokiškio psichiatrijos ligoninę uždaręs Alytaus rajono apylinkės teismo teisėjas Algis Markevičius po mano neteisėto nuteisimo buvo paaukštintas pareigose – Valdo Adamkaus paskirtas Kauno apygardos teismo administracinio teismo teisėju, vadinasi “išskirtiniu Prezidento dėmesiu teisėjų atrankos procesui”? Va, čia tai bent”, – piktinosi Prezidento patarėjos Mildos Vainiutės atsakymu Jūratė Kiaunienė.

Nėra abejonių – Prezidento patarėja Milda Vainiutė puikiai galėtų pasakas vaikučiams rašyti, nes jos atsakymas dėl Prezidento “neįgalumo” “susipurvinusių” teisėjų atžvilgiu puikiai parodė ją turint šį užslėptą talentą.

Kodėl? Būtent dėl tų pačių priežasčių, apie kurias mes užsiminėme šio straipsnio pradžioje: juk Prezidentas Valdas Adamkus turi jo vadovaujamą slaptą saugumo instituciją, kuri turi neribotas galias. Tad kodėl ta Prezidento saugumo tarnyba nepajudino nė mažyčio pirštelio, kad Lietuvoje iš po storu korupcijos sluoksniu padengtos dirvos pradėtų kaltis bent šiokie tokie teisingumo daigeliai? Pvz., iš teismų būtų išvalyti “susipurvinę” teisėjai, tokie kaip A.Markevičius, A.Jaliniauskas, J.Furmanavičius, J.Kiškis?

“Valstybės saugume departamente yra viena valdyba, kuri nėra pavaldi Valstybės saugumo departamento vadovui Povilui Malakauskui, o ji yra tiesiogiai pavaldi Prezidentui ir ją prižiūri vienas Prezidento patarėjas. Povilas Malakauskas bet kada šitos Prezidento slaptos tarnybos gali būti iškviestas į Prezidentūrą, ir, jei kas ne taip, jam gali būti “nuimtas skalpas”, – sakė KK šaltiniai, susiję su tik Prezidentui V.Adamkui pavaldžia slapta institucija.

Faktas – tikrai šokiruojantis. Kaip ir retorinis klausimas, kylantis stebint Prezidento Valdo Adamkaus neveiklumą Lietuvoje: kieno rankose yra antrasis mūsų saugumas, jei mūsų Prezidentas – jau toks labai “neįgalus”?

Bus daugiau

2008-09-21

Komentarai

 

 

 
  1. ‘O dabar prokuroras Saulius Mulvinas rašo, kad aš „pati sutikau ten gydytis!“ Ar jis pats supranta, ką jis čia savo toje nutartyje prirašė’ – šis MELAS būdingas ne vien sugriuvusiai, anot pono V.Adamkaus tėvynainio Reagan’o Melo imperijai, tačiau ITIN būdingas visai sovietinei baudžiamajai (su gydymu nieko bendra neturinčiai) Lietuvos psichiatrijai, tad ir kyla klausimas:
    Ar pono V.Adamkaus šefuojamas ‘saugumas’ pakeitė kolapsavusios TSRS KGB kuruojant baudžimąją psichiatriją? Kadangi tai – vienas įdomiausių pasaulyje klausimų po TSRS kolapso, būtų įdomi paties pono gerb. V.Adamkaus (ne jo ‘saugumo’) nuomonė šiuo klausimu, tuo labiau kad analogiškų išsisukinėjančių tačiau net savo pateikiamiems faktams prieštaraujančių Prezidentūros atsakymų yra ne vienas, sulaikiau jų ir aš, padėkojusi už vieną paskutiniųjų visdėlto nurodžiau: "Dėkoju, daugiau į Jus nebesikreipsiu, visą medžiagą perduodu EŽTT". EŽTT negali prieštarauti EŽT Konvencijai ir be abejo prieėmė palankų sprendimą, rekomenduodamas Lietuvai panaikinti ABSURDIŠKUS Lietuvos teismų sprendimus, kurių pasėkoje kankinami absoliučiai niekuo nekalti žmonės, Preizidentūrai, gal reiktų vartoti žodį ‘išsisukinėjant’ nuo tiesioginio atsakymo apie Lietuvos tiesmų neteisingumą ir itin grubų, sveiku protu net nesuvokiamą žmogaus teisių pažeidinėjimą šioje žmogaus dvasinio gygvenimo – psichiatrijos – srityje, galbūt tiksliau būtų sakyti PIKTNAUDŽIAVIMŲ PSICHIATRIJA srityje, kurią ir kuravo KGB. Be to, reikia priminti, kad dar 1994 m. 7-jame AEP Kongrese Serbskio v. instituto direktorė T.Dmitrieva savo prnešimu ‘Russia’s Psychiatry: Yeasterday, Today, Tomorrow’ ATSIPRAŠĖ pasaulio už šį fenomeną, pripažindama kad jis išsivystė į piktnaudžiavimų psichitrija SISTEMĄ. Nenuostabu, jei apie tai nežino Lietuvos visuomenė, tame tarpe ir profesinė (psichiatrų: nėra net žurnalo ‘European Psychiatry’, kuriame spausdinami minimi pranešimai), TAČIAU ar gai būti kad tai yra nežinoma pačiam p. V.Adamkui bei Prezidento komandai (‘saugumui")?

    Thumb up 2 Thumb down 0

    • Kaip žinoma, vakarietiškasis Lietuvos JE V,Adamkus klydo taip atsakydamas – EŽTT 2012 02 14 prieme sprendimą, kad Lietuvos minimas teismas pažeide EŽT Konvencijos 6 str – teisę į teisingą teismą, Taip Lietuvoje luošinami žmones ir jų likimai, deja,

      Thumb up 0 Thumb down 0 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Naujus COVID-19 gydymo metodus siekiantis atskleisti tyrimas bus atliekamas ir Lietuvoje 5
Naujuoju MRU Tarybos pirmininku išrinktas prof. dr. Egidijus Jarašiūnas 4
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Berta Čaikauskaitė. Politikų pažadai karantino eteryje – apšilimas prieš rinkimus? (1)
Sena kaip pasaulis taisyklė byloja, jog komunikacija prieš rinkimus – tai vienas stipriausių...

Batutas – grožiui, sveikatai ir gerai savijautai 
Nors daugelis tėvelių vaikus skatina kasdien kuo daugiau laiko praleisti lauke, tačiau patys...

Kaip neprašauti perkant mikrobangų krosnelę? 
Jeigu svarstote apie mikrobangų krosnelės įsigijimą – svarbu, kad žinotumėte keletą svarbių dalykų....

E. Kručinskienei – daugiavaikės motinos klausimai (4)
Socialiniame tinkle „Facebook“ didelio susidomėjimo sulaukė neįgalų vaiką auginusios moters atviras laiškas E....

Norite visada būti žvalūs ir sumažinti įvairių ligų tikimybę? Štai ko jums reikia 
Visus žmones vienija vienas bendras vardiklis – norime būti žvalūs, energingi ir nesirgti,...

D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje (3)
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Konservatoriai parengė emocinės sveikatos gerinimo planą (1)
„Lietuvoje jau beveik du mėnesius trunkant karantinui kyla reali grėsmė,...
S. Skvernelis: Startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos priemonė mažoms įmonėms (4)
Smulkiajam verslui – gera žinia: startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos...
Klaipėdos miesto konservatorių lyderiu išrinktas buvęs kariuomenės vadas A. Pocius (6)
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos Klaipėdos skyriaus nariai vakar...
 
Atsargiai – praktika Vilniaus universitete gali baigtis mirtimi! [Prokuratūrai VU „mantija“ svarbiau nei jaunos merginos žūties aplinkybių ištyrimas?] (9)
Giedrė Gorienė Turbūt nei vieni tėvai, išleisdami savo atžalą studijuoti...
Prokurorams „skauda“ tik jų postai – paprastų žmonių skundams ir ašaroms jie akli ir kurti (3)
Pastaruoju metu tarsi grybai po lietaus žiniasklaidoje pasipylė prokurorų nusiskundimai:...
Ar Europos Taryba žino, kokias kandidatūras į Europos prokuroro postą jai siunčia Lietuvos Vyriausybė? (3)
Vyriausybė savo posėdyje patvirtino tris Lietuvos deleguojamus kandidatus į Europos...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Jungtinėje Karalystėje sulaikytas metus ieškotas Kamuolinių grupuotės narys
2020 m. balandžio 29 d. Jungtinėje Karalystėje sulaikytas Kamuolių ginkluoto...
Asmuo dėl jo pašto dėžutėje rastų psichotropinių medžiagų lieka išteisintas
Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti apygardos teismo išteisinamąjį nuosprendį G. N.,...
STT vadovui – nemalonūs Seimo narių klausimai: nuo ryšių su kadriniu KGB darbuotoju iki į azartinius lošimus įnikusio STT agento (1)
    Šiandien, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo statuto 209 straipsnio 1 dalimi, Specialiųjų...
 
Darbo kalendoriai: koks turėtų puošti Jūsų stalą?
Nors dažniausiai darbo kalendoriais rūpinamės artėjant naujiems metams, tačiau kartais...
Paklodės priežiūra pagal audinį: valome teisingai
Geras miegas – būtinas kiekvieno žmogaus fiziologinis poreikis, kuris gali...
Miegamojo baldai: kokius rinktis, kur pirkti? (1)
Akivaizdu, kad neišsimiegoję būname piktesni, prasčiau sekasi susidoroti su dienos...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (24)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (7)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (1)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...