Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2019 Kovas 24 Sekmadienis
 

Kunigas A.Bulotas: „Spręskite pirmiausiai pedofilijos bylą – Lietuvos rąstą: ar jis yra, ar ne?“

2012-06-03 17:33 | Nuomonių ringas | Komentarų (332)

Kunigas A.Bulotas. KK nuotr.

1991 m. sausio 13 d. Seimo šturmas ir 2012 m. gegužės 17 d šturmas prieš mažą mergaitę Garliavoje (nuomonė po 2012 m. gegužės 23 d. laidos „Teisė žinoti“)

Sausio 13 sovietinės kariuomenės tankistams iš Vilniaus karino dalinio 02902, kuriame tarnavau prievartinę 3 metų kario ir karininko tarnybą (skaitytojui gali susidaryti nesuprantamas išsireiškimas „prievartinė karininko tarnyba“ – kadangi turėjau technikinį išsilavinimą, o sovietams labai trūko karininkų, tad trečiais tarnybos metais suteikė karininko laipsnį ir į atsargą išleido kaip atsargos karininką. Panašiai karininkų laipsnius gaudavo medikai, inžinieriai nors ir būdavo visai netarnavę kariuomenėje), buvo įsakyta važiuoti prie žmonių saugomų svarbiausių objektų ir juos užimti. Televizijos bokšto, spaudos rūmų, Seimo, Radijo, televizijos pastato ir kitų objektų.

Atvažiavus tankams ir pamačius minias beginklių žmonių, tankų vairuotojai komandavo: „Matome beginklius žmones, negalime važiuoti“. (Taip elgėsi okupantai)

Po to buvo duotos kitos komandos: „Machai bolšoij“ – tai yra sukioti tanko vamzdį, kad išblaškytum žmones ir t.t.

Buvau ten asmeniškai, tad ir mačiau, ir girdėjau (komandas buvo stengiamasi įrašinėti).

Garliava, gegužės 17 d., ankstus rytas – 6 val. Ginkluoti policijos pareigūnai įsiveržė į privačią Kedžių sodybą.

Vykdantys operaciją „Imam mergaitę“ turėjo pranešti VRM ministrui ir policijos komisarui, kad beginkliai piliečiai savo kūnais saugo įėjimą į namą. Argi nežinoma, kad prieš beginklius žmones (tam turėjo būti surenkama informacija) negalima eiti su ginklais? Iškilus įtampai tarp žmonių ir policijos, bet kurio pareigūno ginklas (nesvarbu, kad ten guminės kulkos, provokacijai ir guminių kulkų būtų užtekę) galėjo atsidurti įtūžusio provokatoriaus rankose ir tada pasekmės baisios. Aukštesnioji vyriausybė turėjo perspėti, kad „prieš beginklius žmones eikite be ginklų“. Juk tai buvo uždara erdvė – kiemas, kaimynų namai ir langai. Visai kitaip ginklas vartojamas atviroje erdvėje. Pvz., kaip buvo Seimo prieigose šaudoma atviroje erdvėje, bet irgi prieš neginkluotus piliečius!? Apsaugai ir savigynai uždaroje erdvėje yra kitos priemonės.

Vaikų teisų tarnyba turėjo vesti dialogą arba suorganizuoti dialogui trečiuosius asmenis – tarpininkus, ir tiktai be „kariuomenės“ naudojimo.

Deja, dialogas nevyko, nes jis atrodė ne tik mergaitei, bet ir visai Lietuvai kaip grėsmingas ultimatumas.

Dialogas su smurtine grėsme (mažai mergaitei), ponai pareigūnai, manau, nevedamas.

Tuo labiau tokiu „dialogu“ laužti duris, daužyti langų stiklus leidžiama tik vaduojant įkaitus iš didelių nusikaltėlių ir turint informacijos, kad įkaito gyvybei gresia pavojus.

Šiuo atveju jūsų tokios jėgos pademonstravimas – kokia demonstruojama atliekant pratybas, manau, čia visai netiko. Kalbu kaip karininkas, dalyvavęs karinėse operacijose sovietinėje kariuomenėje, o dabar kaip kapelionas – karininkas, dalyvavęs NATO taikos palaikymo misijose, pasaulio kapelionų konferencijose ir pratybose (mes NATO kapelionų konferencijose ne apie „meduolius“ diskutuodavome ir vaizdinę medžiagą studijuodavom, lankydavomės šeimų ir vaikų centruose, kaip spręsti panašias problemas, nes ten dvasininkas-kapelionas turi patį didžiausią autoritetą ir pasitikėjimą. Kariškių šeimos dėl specifinio gyvenimo kartais ilgo atotrūkio nuo šeimos sudaro kartais gyvenimo problemų, kurias padeda spręsti kapelionas. Dalyvavimas kariniuose konfliktuose, kur patys konfliktuojantys sakydavo, kad „jūs eikite, kapelionai, ne su automatais palaikyti tvarkos, o su kryžiumi“), panašiose įkaitų operacijose teikiant humanitarinę pagalbą. Į šią situaciją žvelgiu kaip kariškis iš jėgos pusės ir kaip dvasininkas iš moralinės pusės.

O negaliu nekalbėti todėl, kad faktai verčia pasidalinti su gėdą nešančiais ir meluojančiais pareigūnais, kad „nebuvo prievartos“. Deja, nuotraukos rodo, kad daug kur buvo prievarta prieš žmones, bet tai įvardijama kaip „kliūčių šalinimas“.

O kai įsikibusią mergaitę plėšė nuo kaklo per prievartą, jūs, pareigūnai, tos prievartinės kliūties „nematėte” ir nepašalinote, nepaklusdami net Vyriausiosios ginkluotųjų pajėgų vadės – Prezidentės, pasakymui, kad jėgos prieš mergaitę negalima naudoti.

Ar buvo mergaitė išsivesta už rankutės, linksmai pasišokinėdama ir pamojuodama seneliams? Ar nežinote, kad visi anūkai labai myli senelius ir seneliai – anūkus? Tai prigimtinė meilė pirmiausiai motinai, o paskui seneliams.

Vartodami jėgos struktūras, jūs pažeminote ir motiną, kad parodytumėte, kokia „žiauri motina“, kad sugeba vaikui meilę parodyti tik su „kariuomenės“ prievarta. Ir, manau, kad toks prievartinis meilės parodymas visam laikui suformuos mergaitėje gynimosi instinktą nuo netikros meilės ir pasitikėjimu motina. Tai baisi žala šiai mergaitei, -to nei piešiniais, nei prietaisais neįmanoma pamatuoti.

Taip pat manau, kad šios jėgos struktūros, paklususios neprotingiems antstolės įsakymams, sukompromitavo save netolygioje „operacijoje“ prieš beginklę silpną mergaitę, ir turėtų pasitraukti iš visų tarptautinių organizacijų, kad nežemintų Lietuvos vardo.

NATO kariuomenės (JAV) ekspertų esu įvertintas savo laiku kaip pats kariškiausias ir operatyviausias kariškis KAM. Aukštų įvertinimų turiu ir iš VRM. Tad kodėl tą turimą įvertinimų patirtį pagal NATO šalių veikseną, kursus, pavyzdžius ( ne pagal sovietinį modelį) turėčiau slėpti ir su sukauptomis žiniomis ir patyrimu, suradus galimybę ir būdą, nepasidalinti vardan Lietuvos žmonių gerovės, kad tokių klaidų nebūtų daroma? Kodėl žmonės, tuo labiau mažas vaikas turi bijoti tų, kurie turi juos saugoti? Ar vėl pradėsime vaikus gąsdinti „mentais“?

Jeigu mes, dvasininkai, tylėsime ir jeigu būtume tylėję sovietmečiu (kai kas parašo ir pasako dabar, kad dvasininkai nesikištų), kai siautėjo sovietinės KGB struktūros, kai partizaninis karas buvo likviduotas, ar kovos arenoje būtų buvusi ir išlikusi Lietuvos katalikų bažnyčia su jos kilniais dvasininkais ir kaip tos kovos testamentas – „Kronika“?

Anot Šv. Rašto, jeigu apaštalai tylės, akmenys šauks. Ir šaukė akmenys į Seimo langus, todėl, kad tylėjo valdžios vyrai ir nenorėjo išgirsti tų, kurie už juos balsavo.

Tai, kas vyko Garliavoje, manyčiau, buvo jėgos demonstravimas, turėjęs, turintis ir turėsiantis skaudžių moralinių pasekmių Lietuvai. Be to, manau, tai buvo vykdoma išdavystė – nes nei Vidaus reikalų ministro A.Meliano, nei policijos generalinio komisaro S. Skvernelio telefonai neatsakė, kai tokiu svarbiu momentu norėjo susisiekti Prezidentė. Tai panašus elgesys. kaip M.Gorbačiovo 1991 m. sausį.

Politikai, atėję nuo rašiklio ir kompiuterio technologijų, bet neragavę kovos krikšto, neturintys praktinės patirties specialiose tarnybose, manau, negali gerai suvokti ir duoti įsakymo tokioms operacijoms atlikti.

Vadų užduotis, aišku, vykdyti įsakymus, bet, realiai įvertinus situaciją, – informuoti vadovybę ir patarti apie galimas pasekmes.

Garliavos atveju didesnė atsakomybė tenka vadams, nes jie betarpiškai matė situaciją, kai mergaitė nenorėjo būti per prievartą išnešama.

Garliavoje viskas vyko perviršijančiai, žiauriai ir smurtaujančiai. Manau, toks sprendimas ir buvo priimtas, kad bet kokiu būdu naudoti prievartą, vadinamą „kliūčių šalinimu“.

Šitoks kliūčių šalinimas yra kliūtis Lietuvos demokratijai ir piliečių saugumui.

P.S. Seimui nesiėmus tirti įvykių Garliavoje, aiškinat, kad tai yra įslaptintos medžiagos, tuo labiau reikia išsiaiškinti, kas ten, slepiant nuo piliečių, buvo daroma mergaitės atžvilgiu?

Be to, Dievo knygoje ( Šv. Raštas ) yra parašyta: „Kam tu matai krislą brolio akyje? Pirmiau išridenki rąstą iš savo akies.“

Spręskite pirmiausiai pedofilijos bylą – Lietuvos rąstą: ar jis yra, ar ne?

kunigas A. Bulotas

Komentarai

 

 

 
 1. Nei manęs, nei Lietuvos, nei kunigo, nei Seimo tyrimo komisijos, filmuota smurto medžiaga prieš silpną mergaitę, komentare LORO, neapmulkino. Tokiame absurde netgi pasipiktinti negalima, nes jėgos absurde nėra nei už nei prieš, kai teisiškai pateisinamas absurdas neduodant komisijai filmuotos medžiagos kaip kambaryje buvo plėšiama nuo tetos kaklo mergaitė ir vargas, kai kas tuo absurdu patiki? Dažnoje “PAJIEŠKOS TARNYBA” laidoje matome ir girdime suaugusias moteris ir vyrus, turinčus savo šeimas ir kalbančius, kad ne ta motina, kuri pagimdė, bet ta kuri juos užaugino. Baisu kai motina su kariuomenės prievarta “įrodo” savo motinišką meilę, kai motinai be jokių trukdymų buvo leidžiama lankyti ir bendrauti su savo dukrele, o teismas gal bijojo atvirai paklausti prie susirinkusiųjų su kuo norėtų gyventi mergaitė, kaip visada būna normaliuose teismuose? Ar su komentatorių spėlionėmis ar su mama ar su teta ir pasibaigtų įtarinėjimai. Kodėl teismui nerūpi atrasti TIESĄ dėl dabartinių įvykių o ne komentuoti kas buvo jaunystėje ar vaikystėje? Koki tėvai gali leisti savo nepilnametei dukrai lankytis ir ne tik lankytis pas suaugusius vyrus, bet ir susilaukti kūdikio? Tetai Venckienei kaip motinai, manau tai buvo geriausiai suprantama kas vyko nedarnioje šeimoje. Bet darantiems gera, blogis atsisuka prieš jį patį.

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • Nėra prasmės su Jumis diskutuoti, gal Jus išgydys laikas. Man tik labai keista, kad žmonės taip neprotauja. Ne veltui tėvas paklydėliui sūnui, kai tas sugrįžo, parodė didesnį dėmesį, nei vyresnėliui, nes vyresnysis sūnus ir taip buvo Dievo apdovanotas protu. Ką darysi, kad Dievas ne vienodai protą paskirsto.

   Thumb up 0 Thumb down 0

  • “Koki tėvai gali leisti savo nepilnametei dukrai lankytis ir ne tik lankytis pas suaugusius vyrus, bet ir susilaukti kūdikio?”
   Kokie tėvai gali leisti savo trisdešimtmečiui sūnui savo namuose (tėvų) dulkinti penkiolikmetes, daryti joms vaikus ir abortus?
   Suprantama – gerieji tėveliai net nežinojo žodžio – pedofilija. Ir geroji sesutė net būdama teisininkė nežinojo to žodžio….
   To žodžio nežino ir Bulota

   Thumb up 0 Thumb down 0

 2. Gerbiamas kunige, geriau mergaitei trumpas stresas, nei nuolatinis jos žalojimas toje šeimoje. Ar kaip kunigas Jūs sutinkate su tuo, kad mergaitė nuolat buvo nuteikinėjama prieš motiną, mokoma nešvankiai kalbėti?Normalūs vaikai taip nekalba, turiu anūkes ir žinau.Ar Jūs kaip kunigas galite mesti akmenį į motiną, kuri neapkaltinta jokia pedofilija? Kodėl taip tikite viena puse, o netikite kita? Aš labiau tikiu, kad tvirkino tėvas, nes ir filmą pornografinį su ja sukūrė, nei vienas mylintis tėvas taip nepadarytų. Kaip Jūs žiūrite į mergaitės tėvo moralę, kuris parsivedė šešiolikmetę, liepė darytis jai abortą, o kai pagimdė vaiką net ir tada jos nevedė, turėjo santykių su kitomis moterimis (jo motina taip sakė). Todėl, jei motina neapkaltinta mergaitės tvirkinimu, kokią teisę turėjo tą mergaitę laikyti toje šeimoje? Kodėl neatidavė geruoju? Negi manote, kad natūraliai vaikas nekentė motinos? To niekad nebūna, nes vaikai ir motinos labai suaugę, tai yra tokia mistinė meilė, kurios Jums nesuprasti (neauginote savo vaikų, todėl nežinote koks yra motinos jausmas vaikui). Aš neturiu omeny pažeistos psichikos motinų – o Laima ne pažeistos psichikos, normali jauna moteris, gal nepatyrusi, bet ir nepatyrusios motinos labai myli savo vaikus.Atsipeikėkite kunige, jus labai apmulkino.

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • turi būti subordinacija.

   šitas rašeiva, pirmiausia partijos narys, paskui majoras, o jei dar nuo tų dviejų kas lieka – tai kunigas.
   todėl kreiptis reikia: partieti majore kunige.
   tada nekils klausimų apie jo požiūrį į moralę, apie tai kodėl jis tiki tik viena puse, kodėl paiko dvigubą žmogžudį išauginusį lizdą ir nužmogėjusią moterį, atėmusią vaiką iš motinos.. todėl jis supranta ir palaiko tos nužmogėjusios ne vienus metus sau darytą rekląmą iš svetimo vaiko ir dabar su tuo bagažu įžengusią į šitam rašeivai suprantamas sferas – politikas, partijas, rinkimus, propagandą.

   Thumb up 0 Thumb down 0

 3. Taip, gerbiamas ir visų Raudondvario parapijiečių mylimas kunigas A.Bulotas yra teisus. Tik teisus ir teisingas žodis dabar kaip kam yra baisesnis už visus pragarus, tad ir putoja prieš jį. O TIESA bus, ir bus užrašyta ne tik ant gatvių grindinio, aikščių ir krantinių, bet ir istorijoje. Kuo toliau tuo vis labiau ryškėja jau susivalstybinusio nuisikaltėliško klano -chuntos kontūrai.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. Demonstruodama valdžia, beribę valdžia, save pastatė prieš tauta. Ankščiau ar vėliau, viena ar kita forma, bus atlygintą su kaupu. Dar raudonos jų anūkai dėl savo senelių darbų.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 5. Vaikų teisės Danijoje

  Paieškoj įrašom
  Vaikų teisės Danijoje (youtube)

  venckiniai, lėkit gelbėt danijos vaikų. juk čia aiškesnė nei aiški prievarta. gryna privarta, kai trys vyrai policininkai besidrąskančią, rėkiančią, besispardančią 11 metų mergaitę neša, velka iš jos namų. o globėjai – ne venckakedynas, todėl tik stovi šalia ir žiūri grąžydami rankas. nes žino – čia danija o ne lietuva. už menkiausią pasipriešinimą jie gulėtų ant žemės surakintomis rankomis. tik lietuvoj venckienės gali daužyti ir kolioti pareigūnus

  p.s. 11 metu mergaite buvo paimta iš globėjų namų ir perduota į vaikų centrą/vaikų namus. šiuo atveju užteko Næstved savivaldybės sprendimo. ir nebuvo l;aukta daugiau kaip dvejus metus

  Vaikų teisės Danijoj

  Thumb up 0 Thumb down 0

 6. Taip. Kristaus partijos narių šėtonas labai nekenčia. Nei majorų, nei kardinolų, nei eilinių uolių dvasinnkų. Jos vietininkus žemėje šmeižia ir net norėjo žudyti. Į Šv.Tėvo Jono- Pauliaus II -jo gyvybę kėsinosi KGB, Lietuvos uolius kunigus trėmė į Sibirą ir žudė ( Budavonės miške, kun. Lauriūną Vilniuje sankryžoje nužudė, ten dar stovi paminklas ir daugelį kitų ) Dabartinį Šv.Tėvą bando provokacijomis apšmeižti, tokia jau šėtono dalia – šmeižtas melas, smurtas.

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • majoras ne abstrakčios kristaus partijos narys, o labai konkrečios žemietiškos politinės partijos.
   pasidomėk.

   p.s. sprendžiant iš standartinių spekuliacijų sibirais, kgb, popiežium…. – tai tu majore ir esi šitas “pilietis”?

   Thumb up 0 Thumb down 0

 7. “Kokia vis dėlto baisia neapykanta reikia nekęsti valstybės, kurios pilietis esi, jeigu lygini ją su režimais, padariusiais siaubingiausius civilizacijos istorijoje nusikaltimus žmoniškumui”

  Ir prie tos neapykantos jis dar prikergia dievą, Lietuvai svarbius istorinius įvykius, reklamuoja save, kilnoja sau uodegą. Pasirašo kunigu, bandydamas nuslėpti kad yra žiauriai šališkas partijos narys, šlykštus politikierius….

  Thumb up 0 Thumb down 0

 8. Kalti visi pradedant prezidente(nesinori net minėti), teisėsauga,valdžiažmogiais, kunigais ir jų vadais. Matydami tyčiojimasi iš žmonių, kaip gali ramiai gyventi,kur tas jų tarnavimas silpnesniems.Pasidomėjus- dievulis juos norėtų kitokius matyti.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 9. ……ar supranti,kad JAŠA GABRIELOVIČ LANCBERG su savo broliais litvakais apmovė visus Lietuvos klumpius.Lietuvoje pan GABRIELOVIČ paliko čekistinę teisėsaugą,šito nenori suprasti klumpių avinai.Na jeigu šito nenori suoprasti kunigėlis,tai jau visai velniava.Įdomu ,kur jis mokėsi kunigystės ?,-gal partinėje mokykloje.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 10. Man dar ir šiandien akyse stovi (matyt, liks per visą gyvenimą) šie siaubingi Mergaitės grobimo vaizdai. Kanadoj aš galėčiau prievartos vykdytojus duoti į teismą ir prisiteisčiau daug dolerių, O dabar??? Lietuva yra ekssovietinė, bet tebetęsiantį daug siaubingesnius veiksmus, negu buvo tada. Baisiai gaila Lietuvos vergų.

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • ar jus norite pasakyti,kad Kanadoj tetule gali pasigrobti jusu vaika ir nieks ne pirsto nepajudins,kad ji grazintu?

   Thumb up 0 Thumb down 0

  • jeigu tu ką nors žinotum apie kanadą, tai nekliedėtum tokia skysta tryda.
   kedys kanadoj sėdėtų kalėjime už santykiavimą su nepilnamete 9be jokių aiškinimųsi kas rodė iniciatyvą), teismo sprendimas būtų įvykdytas veliausiai antrą dieną po paskutinio termino, banda, kuri priešinosi sprendimo vykdymui būtų išmėtyta plačiu spinduliu tikrąją to žodžio prasme, o ne kaip pas mus “prašau netrukdyti, prašau pasitraukti”. vsi pasipriešinę jau turėtų teismo nuosprendžius.
   taip būtų bet kurioj civilizuotoj valstybėj. o jav ir kanadoj tai būyų atlikta ypač staigiai ir brutaliai, ne pasipriešinimas policijai ten laikomas labai dideliu prasižengimu.
   jei kada atsidursi kanadoj, pabandyk ką nors negražaus pasakyti policininkui ar jį iškolioti (net nekalbu apie fizinį pasipriešinimą). staigiai prarasi daug dantų, bet jų nuo žemės susirinkti jau negalėsi – rankos bus surakintos, o tu gulėsi snukį įrėmęs į šūdą.

   Thumb up 0 Thumb down 0

 11. salies ponia pasake, jau antra syki sako- kad cia yra tik…..dvieju seimu konfliktas. Apie pedofilija ir nuzudymus neina kalba. Jai svarbiausia, kad byla politizuota. Kas cia, jos baime?
  Ka mano KK apie tokia ponios nuomone?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 12. ACIU KUNIGUI BULOTAI UZ STRAIPSNI ,UZ JAUTRUMA ,UZ TIESA .JIS TURETU BUTI ISSPAUSDINTAS LAIKRASTYJE, KAD KUO DAUGIAU ZMONIU JI PERSKAITYTU .GAL JI PERSKATYTU IR TIE KURIE, KURIEMS NEAISKU,KODEL TURI BUTI LIETUVOJ ATSTATOMA TIESA ,KAD JIE NETURI JOKIOS TEISES JA LAIDOTI IR VIS PASLAPCIA …VIS PASLAPCIA…

  Thumb up 0 Thumb down 0

 13. proto klausima- ar jis pakaltinamas. Veliau spreskime ar jis dalyvavo zudynese ar ne!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 14. Seniai laukėme, juk negalima tylėti ir apsimesti, kad nieko nevyksta. Tai tas pats, kaip tarnauti blogiui.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 15. …..J.E.Prezidentė Daša POlikarpovna bobelėms aiškina,jeigu ji gins mergaitės ir Venckienės interesus,tai kriminaliniai berniukai ją kaip ir Paksą išvys iš tarnybos..”Originalūs” samprotavimai,-visai kaip turgaus bobos.Nemanau,kad J.E. Prezidentė su šluota ar su lazda turi vaikytis įvairaus lygio chamus iš Jašos GABRILLOVIČIAUS LANCBERG čekistų komandos.J.E.Prezidentė privalo suprasti,kad ji su Seimo komanda privalo sukurti teisinę bazę,kuri garantuotų Lietuvos piliečiams civilizuotas Žmogaus teises,jeigu ji šito nesugeba,tai tegul eina dirbti kitą darbą,kurį sugeba,dirbti-šluoti gatvę,arba važiuoti į Norvegiją kiaulių šerti ,o gal melžti karves.Per Pūko televiziją ,Kowno berniukas Pūkas bando pataikauti J.E.Prezidentei.Na žinote turgaus berniuko užuojauta tik dar labiau kompromituoja J.E.Prezidentę,manau ,kad jai laikas suprasti,kas čia dedasi ir ką reikia daryti,kad padugnės čekistai nesityčiotų iš Lietuvos žmonių.Jeigu nebus vietos Lietuvoje eiliniams žmonėms,tai nereikės ir Prezidentės.Ponas kunige ,siūlau keliamais klausimais pasišnekėti su Jūsų ganiomomis avelėmis..

  Thumb up 0 Thumb down 0

 16. straipsnis, bet pries „kliuciu salinima“ niekas kol kas negali pasipriesinti…va tep…

  Thumb up 0 Thumb down 0

 17. Režisierius Arūnas Matelis: “… Tiesiog teisingumo, kaip ir grožio jausmas yra įgimtas, kiekvienam žmogui duotas ir jei matai, kaip šiomis dienomis, visišką netiesą, visišką neteisybę, negali likti tam abejingas. Venckienė aukojosi dėl mergaitės, globojo, kiek metų stengėsi, kad ji pamirštų jos atžvilgiu darytą prievartą, moraliai prarastą mamą ir tėvo žūtį, ir staiga Venckienė traktuojama kaip kaltoji, o ta, kuri galimai savo vaiką davė pedofilams, tampa šventoji…… Jeigu mes šiandien matom, kad teisingumas yra 240 policininkų, pasiųstų atimti vaiką ir vėl priversti jį kentėti keistame falsifikuotame spektaklyje, tai toks teisingumas yra nieko vertas, nes jis nukreiptas prieš silpniausią, prieš istorijos auką…”…. (Respublika, 2012 m. birželio 2 d.). Auksinės šio garbingo ir doro menininko mintys!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 18. Geras straipsnis. Butu viskas gerai, jeigu vel Jus, kunihge, neuzstotut
  paneles grybautojos. Ji viska zinojo. Ar gali kas nors vykdyt tokia operacija
  be jos zinios? Tikrai ne. Ir niekam ji neskambino, cia tik p[asiteisinimas. Kaip
  galejo ministras neatsiliept, gen. komisaras? Baikit juokus. Jau ji dabar
  prisigrybavo, ne tik su Garliava, kad tegul atsisveikins su antra kadencija.
  Yra saziningu zmoniu, o ji su AMB apvaginejo Lietuva. Jus piormiausia turtus
  skaiciuot pradekiit nuo auksciausiu galvu. Is kur pas AMB tiek turto, kas pasakys? O is kur ir kokiu budu grybautoja isisgijo toki kotedza? O visi kiti?
  Tik slepetinio turtai Amerikoj. Grazu mus Lietuvelej, net melyna.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 19. parasyta-bet,gerbiamas autoriui-nors ir spres dabar pedu byla-bet-JOKIU PEDU NEBUS_tam ir buvo isplesiama Mergaite su ziauriausia prievarta,kad viskas butu uztildyta!!!!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 20. Geda ir Garbe—kaip Drabuziai:
  kuo labiau sudeveti,
  tuo nerupestingiau su jais elgiesi.
  Matyt,nuo mazens Anstoline juos vilki……

  Thumb up 0 Thumb down 0

 21. Siaubingiausias dalykas pasaulyje—–
  teisingumas be gailestingumo….

  Garliavos ivykiai,Anstole ta Juoda Diena visa tai irode!
  Tauta niekada nepamirs skausmo!
  Is kur toje Moteryje tiek neapykantos Tautieciams?
  Aciu Gerb Kunigui uz Jusu siltas mintis
  Mums dabar labai ju truksta!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 22. Man tas “pašalinti kliūtis” susišaukia su prieškario ir pokario laiku, kada irgi buvo “šalinamos kliūtys”. Tai dori, aktyvūs,taikūs, savo Tėvynę mylintys žmonės, kruopštūs ūkininkai, garbingi intilegentai bei jų šeimos seneliai, moterys, vaikai. Tai buvo jiems “kliūtys”, kuriuos enkavedistai, stribai, okupantai daugiausia naktimis užpuldavo įsiveržę į jų namus, kišdavo į rūsius juos kankindavo arba nužudydavo, kitus grūsdavo į gyvulinius vagonus ir išveždavo kančioms ir mirčiai į siberiją. Taip būdavo tada “šalinamos kliūtys”.Pažiūrėkime, kas tokie dabar smurto ir prievartos prieš dorus, taikius, žmones, Lietuvos patriotus šalininkai ir organizatoriai. Gal tai anų palikuonys su paveldėtu žiaurumo mentalitetu? Braižas labai panašus… ir sekantis po tų, manau, neteisėtų ir žiaurių veiksmų, melas, absurdiški išvedžiojimai, niekšiška propoganda ir kaltinimai nekaltiems ir sąžiningiems žmonėms. Kas pasakys, ką jie globoja ir saugo, kieno užpakalius jie gina, kam jie tarnauja ir kodėl viešpatauja toks nuosmukis ir nežmoniškumas, ypač, kas liečia mažus vaikus? Vardan ko tas viskas daroma ir kodėl švaistomos tos varganos mūsų lėšos to absurdo vykdymui? Kas už tai atsakys?

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • As vadinu Didvyriais ne tuos,kurie laimedavo mintimi arba JEGA.
   As vadinu DIDVYRIU tik ta ,kuris buvo DIDIS SIRDIMI…..

   Thumb up 0 Thumb down 0

  • Zmones,iki ko mes dagyvenome?
   Verziasi i namus,musa,lauzo Seneliams rankas!
   Baisu!

   Thumb up 0 Thumb down 0

 23. Kol nebus panaikintas lensbergizmo kultas, pokyciu nelaukite. Be to zmones ar jus neprisidejote prie mergaites pagrobimo, eidami balsuoti 22m uz tas pacias partijas? Isjusu tyciojasi o jus uz juos balsuojate.

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • Piktas zmogus man atrodo nenormalus ir ne karta pasirodo labai idomus Fenomenas, lyg butu klaidingos idejos supainiotas…..

   Thumb up 0 Thumb down 0

 24. „Ir tribunoluos išdidžiai

  Teisiuosius smerkia žmogžudžiai“.

  V. Mykolaitis-Putinas

  Thumb up 0 Thumb down 0

 25. Seni zmones sneka ne stribai taip nesielge su zmonemis kai veze i Sibira Tai iteisintas banditizmas pries Lietuvos zmones. Mes pralenkem Siaures Korejos diktatoriu. Kai Prezidente pasako negali apsaugoti mergaites nuo iskrypeliu klano ir mergaite atiduodama gyvasciui kuri prekiavo savo kudykio kuneliu. Tie visi iskrypeliai panasei yra visiems zinomi tik niekas netiria iskryupeliu bylu. Pilni portalai kurie ivardija iskrypelius su pavardemis Kol nepasikeis radikalei seimas kol zmones balsuos uz tas pacias nusikalstamas gaujas ar partijas tol zmones ir bus grobiami, zudomi kas priesinsis supuvusiai sistemai. Ar gali sveikas zmogus pasakyti jei istirsime iskrypeliu byla tai gali sugriuti Valstybes pamatai!!!! Brangieji nera jokiu Lietuvos Val;stybes pamatu yra tik meslo kruva kur ir murgdomes 72m Bet kokiame kalejime yra labiau gerbiamas zmogus nei laisveje gyvenantys,.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 26. tos D.Kedžio su N.Venckiene pradėtos bylos vilkintojai-kalčiausi,per juos kabinama pedofilija daugeliui padorių žmonių,sukeltas triukšmas,buvo daug apie tą bylą kalbama,rodoma ir visiškai priešingos pozicijos,pav.televizijų LNK ir TV3,tai jų ir paklauskite byloje,kokie jų tikslai,kodėl taip skyrėsi jų nuomonės-radikaliai priešingos,ši žiniasklaida labai suskaldė žmones-be jų niekas nei nebūtų žinoję jog tokia byla yra,nors visi per daug įsivaizduoja kad visuomenėj daugelis domėjosi-aišku daug kas matė jei taip grūdo “serialus” apie pedofilą ir nepedofilą A.Ū.ir dar kažkokius…,tai darė tos privačios televizijos ir kai kuri spauda,bet daug kas nežino visai tos bylos ir nesidomi dabar,kaip nesidomi bendrai politika-pedofilijos tema kimba tiems kas visiškai riboti visame kame kas vyksta,ypač jei neseka politikos žaidimų…

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • Kas prasidejo pykciu,baigiasi geda…
   .
   Man geriau ,raudonis veide,negu DEME(neisdildoma deme…) sirdyje….

   Kaip galima buvo verztis i Mergaites Seneliu Namus?
   Man netelpa i jokius Zmogiskumo Remus!

   Thumb up 0 Thumb down 0

 27. Labai gaila,bet be Tikejimo Zmogus negali pazinti nei Tikrojo Gerio,
  nei Teisingumo!
  Nepakanka nekenkti—-reikia padeti savo broliams….
  O kaip elgesi Anstoline?

  Thumb up 0 Thumb down 0 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Tyrimas: kreiptis į psichologą pagalbos daugiau kaip pusei lietuvių vis dar nėra normalu
Gydytoja nė karto nesinaudojo sezoninėmis vakcinomis 2
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Teisingumo ministerija inicijuoja teismo proceso tobulinimą 
Teisingumo ministerija, siekdama sistemiškai tobulinti teismo procesų reglamentavimą, iš vidinių išteklių steigia naują...

Premjeras: Tikiu Lietuva ir kviečiu visus švęsti mūsų Tėvynės gimtadienį! (12)
Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis sveikina Lietuvos žmones su Valstybės atkūrimo diena.  „Sveikinu jus...

Prezidentė: Švęskime Vasario 16-ąją, kaip išsivadavimo ir laisvės šventę! (15)
Brangieji, atkurtoji mūsų valstybė skaičiuoja naują šimtmetį savo ilgaamžėje istorijoje. Švęskime Vasario 16-ąją,...

Sovietų kariuomenės nusikaltimai Lietuvoje: prieš ir po okupacijos (1)
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras internetinėje svetainėje www.kgbveikla.lt baigė publikuoti dokumentus apie nusikalstamą...

Rusijai gresia vadinamojo S. Magnitskio akto Europos variantas (13)
EP Užsienio reikalų komitete pirmadienį apie 17.30 val. Lietuvos laiku bus svarstoma rezoliucija...

Mirė žinomas disidentas Petras Cidzikas (16)
Sausio 21-ą, paryčiais, mirė žinomas disidentas ir visuomenininkas, pogrindžio spaudos platintojas, politinių bado...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Seimas pritaria siūlymui leisti registruoti Europos politines partijas ir Lietuvoje
Šiandien Seime po pateikimo pritarta Teisingumo ministerijos siūlymui leisti Lietuvoje...
Prezidentė susitiko su Suomijos Ministru Pirmininku
Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė susitiko su Suomijos Ministru Pirmininku...
R.Šalaševičiūtė: Teismo psichiatrijos ekspertų problemos, iškeltos konferencijoje, turėtų tapti pagrindu įstatymų pakeitimams
Vasario 8 d. Lietuvos Respublikos Seime vyko Socialinių reikalų ir...
 
Teismas vėl atmetė „MG Baltic“ reikalavimą atlyginti 13 mln. Eur tariamą žalą (7)
Lietuvos apeliacinis teismas dar kartą atmetė ieškovės UAB „MG Baltic...
Rusijos žurnalistas A.Nevzorovas nufilmavo Medininkų žudynes? (281)
Kas iš tiesų įvyko 1991-ųjų metų liepos 31 d. naktį...
Aukščiausias teismas abejonių dėl įrodymų Medininkų byloje neišsklaidė (38)
Nors Aukščiausiasis teismas vasario 28 d. ir paliko galioti Apeliacinio...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Teisme – ginčas dėl istorinės išvados apie Joną Noreiką (1)
Vilniaus apygardos administracinis teismas (VAAT) pradėjo nagrinėti Granto Arthuro Gochino...
Interneto paslaugų teikėjai savo sąskaita privalės blokuoti prieigą prie interneto svetainės linkomanija.net
Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovės asociacijos...
Vilniaus rajono kelyje – tragiška nelaimė. Žuvusiųjų artimiesiems – Prezidentės užuojauta (7)
10.36 val. Vilniaus r., Melkio k., kelyje Pikeliškės – Maišiagala. 35 km.,...
 
Kaip verslas atrakino naują požiūrį į biuro baldus
Jeigu išgirstate žodį „biuras“ turbūt įsivaizduojate sublokuotas arba į kabinetus...
Išmaniosios skaitmeninės televizijos galimybės Lietuvoje (1)
Skaitmeninė, savo funkcionalumu bei kanalų gausa, nerungė ilgai karaliavusią analoginę. Žinoma,...
„Huawei“ pristato stilingą „Mate 10 lite“ (1)
Nuo šiol bus dar paprasčiau pasidaryti tobulą asmenukę ar pagauti...
Krašto apsauga   Užsienis
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
Išaugo šauktinių pasitenkinimas tarnybos sąlygomis kariuomenėje
Auga šauktinių pasitenkinimas tarnybos sąlygomis. Lyginant su 2016 m., 2018...
 
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (20)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sirijoje – raketų smūgis, JT ST atmetė Rusijos parengtą rezoliuciją (26)
Naktį iš penktadienio į šeštadienį JAV, Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos...
Baltarusija raginama stabdyti Astravo atominės elektrinės statybą (2)
Birželio 27 d. Europos Tarybos Parlamentinė Asamblėja (ETPA) plenarinės sesijos...
Sportas   Laiškai
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
Fiodr Černych perėjo į Maskvos „Dinamo“ (1)
Paskutinę perkėlimų dieną Maskvos „Dinamo“ paviliojo Lietuvos futbolo rinktinės kapitoną...
 
Padėka
PADĖKA Dėkojame visiems vienaip ar kitaip prisidėjusiems ruošiantis pirmajam renginiui...
Netektis advokato Arūno Marcinkevičiaus šeimoje (7)
Advokato Arūno Marcinkevičiaus šeimoje – netektis: lapkričio 1 d. po...
Kaip „Vašingtono agentai“ pavirto „žaliais žmogeliukais“ [Propagandos demaskavimas] (78)
Metalo ir medienos darbuotojų profesinė sąjunga nuoširdžiai dėkoja spaudos atstovams,...