Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2021 Sausis 25 Pirmadienis
 

KT priėmė Seimo narių prašymą ištirti Prokuratūros įstatymo nuostatos atitiktį Konstitucijai

2014-01-02 17:00 | Teisėsauga | Komentarų (55)

KT  priimtas Seimo narių grupės prašymas ištirti, ar Prokuratūros įstatymo 22 straipsnio 6 dalis, kurioje nustatyta, kad generalinis prokuroras gali būti atleistas Seimo siūlymu, neprieštarauja Konstitucijos 118 straipsnio nuostatoms. KK nuotr.

Konstituciniame Teisme šiandien priimtas Seimo narių grupės prašymas ištirti, ar Prokuratūros įstatymo 22 straipsnio 6 dalis, kurioje nustatyta, kad generalinis prokuroras gali būti atleistas Seimo siūlymu, neprieštarauja Konstitucijos 118 straipsnio nuostatoms.

Pareiškėjo manymu, ginčijamoje nuostatoje įtvirtintas toks teisinis reguliavimas, pagal kurį generalinį prokurorą galima atleisti bet kuriuo momentu ir dėl bet kokių aplinkybių, motyvų, netgi jų nesant, jeigu yra viena sąlyga – Seimo siūlymas atleisti generalinį prokurorą. Toks teisinis reguliavimas prieštarauja Konstitucijos 118 straipsnio 3 daliai, kurioje įtvirtinta, kad prokuroras, vykdydamas savo funkcijas, yra nepriklausomas ir klauso tik įstatymo.

Pareiškėjas taip pat remiasi oficialiosios konstitucinės doktrinos nuostata, kad įstatymų leidėjas pagal Konstituciją gali nustatyti tik tokius generalinio prokuroro atleidimo iš pareigų nepasibaigus jo įgaliojimų laikui pagrindus, dėl kurių pobūdžio generalinis prokuroras apskritai negali eiti savo pareigų.

Prašyme teigiama, kad ginčijamu teisiniu reguliavimu sudaromos prielaidos atleisti generalinį prokurorą iš pareigų nepasibaigus jo įgaliojimų terminui bet kuriuo metu, be aiškios priežasties ir nesant jokio teisinio pagrindo. Taigi ginčijama nuostata prieštarauja ir Konstitucijos 118 straipsnio 6 daliai, kurioje nustatyta, kad prokurorų skyrimo ir atleidimo tvarką, jų statusą nustato įstatymas.

Konstitucijos 118 straipsnio 5 dalyje nustatyta, jog generalinį prokurorą skiria ir atleidžia Respublikos Prezidentas Seimo pritarimu. Pareiškėjo manymu, pagal Konstituciją iniciatyvos teisė atleisti (kaip ir skirti) generalinį prokurorą suteikta išimtinai valstybės vadovui. Tačiau ginčijamu teisiniu reguliavimu ši teisė perduota Seimui, taip pažeidžiant Konstitucijoje numatytą valstybės vadovo ir Tautos atstovybės galių pusiausvyrą skiriant ir atleidžiant generalinį prokurorą.

KT inf.

Komentarai

 

 

 
 1. Vagių uspaskichų marionetinių graužikų svajonė “centralizuotai” valdyti teismus, prokuratūrą žlunga. Pats faktas, kad graužikai nesuvokia konstitucinių valstybės pagrindų, yra pavojaus signalas. Deja, konstitucinis teismas negali piktavalių izoliuoti ,neraštingi graužikai, toliau atkakliai stengsis “pragraužti“ LR Konstituciją.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. o kada bus priimtas įstatymas neleidžiantis prokurorams išimti įrodymus iš bylų?

  Thumb up 2 Thumb down 0

 3. AR REIKALINGAS KONSTITUCINIS TEISMAS, KURIS NENUSIŠALINĘS NAGRINĖJA SAVO ATLYGINIMŲ BYLĄ, KURIS NUOLAT PAŽEIDINĖJA KONSTITUCIJĄ - NETARNAUJA ŽMOGUI, PILIETIS NETURI TEISĖS Į JĮ KREIPTIS? says:

  Prezidentė korumpuotą, degradavusią, posovietinę teisinę-teisminę sistemą viešai įvardijo KLANU, kalbėjo, kad teismai turi būti sąžiningi, objektyvūs ir nešališki, tačiau, niekieno nekontroliuojamas, melo ir neteisingumo KLANAS tebeegzistuoja.
  KLANAS TEISME PAVOGĖ MANO RAŠYTINIUS ĮRODYMUS – DOKUMENTUS, kuriuos aš įteikiau LVAT’ui. Į mano prašymus atstatyti bylose pavogtus įrodymus arba man juos gražinti, LVAT ‘as atsirašinėja, sukčiauja, meluoja, pavogtų įrodymų man negražina, o pirmininko Ričardo Piličiausko pavaduotojas Irmantas Jarukaitis net didžiuojasi tokiu „teisinių santykių stabilumu“, kurio anot jo nevalia ardyti.
  Generalinis prokuroras D.Valys, turintis išskirtinę teisę ir pareigą, netyrė mano skundo dėl dokumentus pavogusių teisėjų veiksmų, o VAT teisėjas Stasys Lemežis (buvęs sovietinis vyr. prokuroras) įteisino dokumentų vagystę ir neteisėtus prokurorų veiksmus, nors LVAT ‘as įrodymų vagystės fakto nepaneigė.
  KLANAS nusavino nuosavybę, kurią statė mano tėvas „Katalikų kronikos“ bendražygis, pripažintas Lietuvos nepriklausomybės gynėjas – savanoris, televizijos studijos ir bokšto gynėjas, žydų gelbėtojas, KGB‘istų persekiotas ir terorizuotas, Valstybės apdovanotas ir pagerbtas ne vieno muziejaus stenduose.
  Remdamasis reikiamos galios registro dokumentais, teisingumo, aš ieškojau visose įmanomose KLANO pakopose: Registrų centro (RC) Komisijoje, Vyriausioje administracinių ginčų komisijoje (VAGK), Teisingumo ministerijoje (TM) bei jos Registrų departamente ir visuose įmanomuose teismuose. Ginčijau akivaizdžiai suklastotus išvestinius RC dokumentus. Bylą tarp manęs ir TM nenusišalinęs nagrinėjo buvęs Komunistų partijos nomenklatūrininkas, kolegijos pirmininkas Anatolijus Baranovas, kurio sūnus T ministro patarėjas Tomas Baranovas. KLANAS įteisino akivaizdžiai suklastotus RC išvestinius dokumentus.
  Tai primena pasakėčią „Vilkas ir ėriukas“ apie ėriuko bylinėjimąsi su vilku vilkų teisme.
  KLANAS tapo irštvomis nedesovietizuotiems kolaborantams KGB‘istams, komunistams ir jų giminaičiams.
  R.Piličiauskas LVAT’o pirmininku paskirtas pagal Prezidentės vienasmenišką išskirtinę privilegiją, jis Seime neprisiekė, jo paskyrimo procedūroje Seimas nedalyvavo, todėl LVAT’as bylose ignoravo Seimo kontrolierių išvadas ir sprendimus, kuriais nustatyti RC direktoriaus K. Sabaliausko ir T ministro pažeidimai, jiems taikytos poveikio priemonės, tačiau besikeičiantys ne‘Teisingumo ministrai, turėdami įstatymuose įrašytas prievoles kontroliuoti RC ir Teismų vadovų administracinę veiklą, jų nekontroliuoja.
  Administraciniai teismai negina piliečio-žmogaus nuo valstybės institucijų tarnautojų savivalės ir biurokratizmo, bet dangsto dokumentų suklastojimo faktus, vykdo neteisingumą, dubliuoja bendrosios kompetencijos teismus, kuriuose taip pat nagrinėjamos administracinės bylos, mano atveju ginčijasi su jais dėl bylų teismingumo, stumdo jas tarp savęs ir vilkina nagrinėjimą. Būtina administracinius teismus panaikinti (reorganizuoti į bendrosios kompetencijos).
  Konstitucinis teismas nuolat pažeidinėja Konstitucijos 5 str. 3 d., aš neturiu teisės į jį kreiptis dėl teismų ir teisėjų įvykdytų Konstitucijos pažeidimų. Teismas netenkino mano prašymo kreiptis į KT.
  EŽT Teisme, TM deleguoti Lietuvos atstovai, mano pareiškimą cenzūravo.
  Esu beteisis prieš KLANĄ, kuris savo „vidiniais įsitikinimais“ pamynė Konstituciją, kitus įstatymus, teisingumą, sąžiningumą, savo garbę ir pareigas.
  IŠ NETEISĖS PADARYTA TEISĖ, NES NEDAVIAU KYŠIO.
  KAS TEIS TEISĖJUS IR VALSTYBĖS „TARNAUTOJUS“, MANE AKIVAIZDŽIAI APVOGUSIUS, KURIUOS AŠ BRANGIAI IŠLAIKAU?
  KAS GRĄŽINS LVA TEISME NEVIENĄ KARTĄ PAVOGTUS MANO ĮRODYMUS-DOKUMENTUS IR NUOSAVYBĘ, NUSAVINTĄ IŠ AKLO, VISIŠKOS NEGALIOS, BUVUSIO BEJĖGIŠKOJE BŪSENOJE, ŽMOGAUS?
  KAIP APSIGINTI NUO NIEKIENO NEKONTROLIUOJAMŲ, NEDESOVIETIZUOTŲ KOLABORANTŲ, KOMUNISTŲ VYRIAUSIOJO ADMINISTRACINIO TEISMO VAGIŲ KLANO IR NETIRIAMŲ TEISĖJŲ NUSIKALTIMŲ, MELO BEI NETEISINGUMO???
  Atsiprašau už konkretų nevilties šauksmą tyruose.

  Thumb up 3 Thumb down 2

 4. AR REIKALINGAS GENERALINIS PROKURORAS, KURIS NETIRIA DABARTINIO SOVIETINIO NEDESOVIETIZUOTO LIETUVOS VYRIAUSIOJO ADMINISTRACINIO TEISMO TEISĖJŲ MELO IR NETEISINGUMO KLANO NUSIKALTIMŲ? says:

  Prezidentė korumpuotą, degradavusią, posovietinę teisinę-teisminę sistemą viešai įvardijo KLANU, kalbėjo, kad teismai turi būti sąžiningi, objektyvūs ir nešališki, tačiau, niekieno nekontroliuojamas, melo ir neteisingumo KLANAS tebeegzistuoja.
  KLANAS TEISME PAVOGĖ MANO RAŠYTINIUS ĮRODYMUS – DOKUMENTUS, kuriuos aš įteikiau LVAT’ui. Į mano prašymus atstatyti bylose pavogtus įrodymus arba man juos gražinti, LVAT ‘as atsirašinėja, sukčiauja, meluoja, pavogtų įrodymų man negražina, o pirmininko Ričardo Piličiausko pavaduotojas Irmantas Jarukaitis net didžiuojasi tokiu „teisinių santykių stabilumu“, kurio anot jo nevalia ardyti.
  Generalinis prokuroras D.Valys, turintis išskirtinę teisę ir pareigą, netyrė mano skundo dėl dokumentus pavogusių teisėjų veiksmų, o VAT teisėjas Stasys Lemežis (buvęs sovietinis vyr. prokuroras) įteisino dokumentų vagystę ir neteisėtus prokurorų veiksmus, nors LVAT ‘as įrodymų vagystės fakto nepaneigė.
  KLANAS nusavino nuosavybę, kurią statė mano tėvas „Katalikų kronikos“ bendražygis, pripažintas Lietuvos nepriklausomybės gynėjas – savanoris, televizijos studijos ir bokšto gynėjas, žydų gelbėtojas, KGB‘istų persekiotas ir terorizuotas, Valstybės apdovanotas ir pagerbtas ne vieno muziejaus stenduose.
  Remdamasis reikiamos galios registro dokumentais, teisingumo, aš ieškojau visose įmanomose KLANO pakopose: Registrų centro (RC) Komisijoje, Vyriausioje administracinių ginčų komisijoje (VAGK), Teisingumo ministerijoje (TM) bei jos Registrų departamente ir visuose įmanomuose teismuose. Ginčijau akivaizdžiai suklastotus išvestinius RC dokumentus. Bylą tarp manęs ir TM nenusišalinęs nagrinėjo buvęs Komunistų partijos nomenklatūrininkas, kolegijos pirmininkas Anatolijus Baranovas, kurio sūnus T ministro patarėjas Tomas Baranovas. KLANAS įteisino akivaizdžiai suklastotus RC išvestinius dokumentus.
  Tai primena pasakėčią „Vilkas ir ėriukas“ apie ėriuko bylinėjimąsi su vilku vilkų teisme.
  KLANAS tapo irštvomis nedesovietizuotiems kolaborantams KGB‘istams, komunistams ir jų giminaičiams.
  R.Piličiauskas LVAT’o pirmininku paskirtas pagal Prezidentės vienasmenišką išskirtinę privilegiją, jis Seime neprisiekė, jo paskyrimo procedūroje Seimas nedalyvavo, todėl LVAT’as bylose ignoravo Seimo kontrolierių išvadas ir sprendimus, kuriais nustatyti RC direktoriaus K. Sabaliausko ir T ministro pažeidimai, jiems taikytos poveikio priemonės, tačiau besikeičiantys ne‘Teisingumo ministrai, turėdami įstatymuose įrašytas prievoles kontroliuoti RC ir Teismų vadovų administracinę veiklą, jų nekontroliuoja.
  Administraciniai teismai negina piliečio-žmogaus nuo valstybės institucijų tarnautojų savivalės ir biurokratizmo, bet dangsto dokumentų suklastojimo faktus, vykdo neteisingumą, dubliuoja bendrosios kompetencijos teismus, kuriuose taip pat nagrinėjamos administracinės bylos, mano atveju ginčijasi su jais dėl bylų teismingumo, stumdo jas tarp savęs ir vilkina nagrinėjimą. Būtina administracinius teismus panaikinti (reorganizuoti į bendrosios kompetencijos).
  Konstitucinis teismas nuolat pažeidinėja Konstitucijos 5 str. 3 d., aš neturiu teisės į jį kreiptis dėl teismų ir teisėjų įvykdytų Konstitucijos pažeidimų. Teismas netenkino mano prašymo kreiptis į KT.
  EŽT Teisme, TM deleguoti Lietuvos atstovai, mano pareiškimą cenzūravo.
  Esu beteisis prieš KLANĄ, kuris savo „vidiniais įsitikinimais“ pamynė Konstituciją, kitus įstatymus, teisingumą, sąžiningumą, savo garbę ir pareigas.
  IŠ NETEISĖS PADARYTA TEISĖ, NES NEDAVIAU KYŠIO.
  KAS TEIS TEISĖJUS IR VALSTYBĖS „TARNAUTOJUS“, MANE AKIVAIZDŽIAI APVOGUSIUS, KURIUOS AŠ BRANGIAI IŠLAIKAU?
  KAS GRĄŽINS LVA TEISME NEVIENĄ KARTĄ PAVOGTUS MANO ĮRODYMUS-DOKUMENTUS IR NUOSAVYBĘ, NUSAVINTĄ IŠ AKLO, VISIŠKOS NEGALIOS, BUVUSIO BEJĖGIŠKOJE BŪSENOJE, ŽMOGAUS?
  KAIP APSIGINTI NUO NIEKIENO NEKONTROLIUOJAMŲ, NEDESOVIETIZUOTŲ KOLABORANTŲ, KOMUNISTŲ VYRIAUSIOJO ADMINISTRACINIO TEISMO VAGIŲ IR NETIRIAMŲ TEISĖJŲ NUSIKALTIMŲ, MELO BEI NETEISINGUMO???
  Atsiprašau už konkretų nevilties šauksmą tyruose.

  Thumb up 4 Thumb down 1

 5. Glaustas teisėsaugos reformų Manifestas 2014.01.02

  Šį dokumentą parengė pilietinės NVO. Vardijamos reformos panaikintų esamą uždarą klaninę antidemokratinę teisėsaugos sistemą. Ji neužtikrina Konstitucijoje garantuotų demokratinės valstybės ir teisingumo nuostatų ir nušalina Tautą nuo teisinės valstybės kūrimo bei dalyvavimo vykdant teisingumą. Dokumento kūrėjai atmeta politinės nomenklatūros ir prezidentės peršamą tarėjų institucijos pseudoreformą. Tautai brukamas sovietinės teismų sistemos elementas, imitavęs visuomenės dalyvavimą teisingumo vykdyme…Pati klaninė sistema ,,atsitiktiniu būdų” parinkinėtų ir ,,tinkamai“ šviestų tarėjus, kurie teisme neturėtų jokios sprendžiamosios galios…
  Siekdami sukurti demokratinei valstybei tinkančią teisėsaugos sistemą NVO ir piliečiai siekia esminių reformų, atveriančių kelią visuomenei formuoti teisėsaugos institucijas ir dalyvauti vykdant teisingumą. Todėl reikalaujame:
  1. Įkurti LR prisiekusiųjų teismo (PT) instituciją baudžiamųjų bylų nagrinėjimui (prisiekusiųjų kiekis – nuo šešių iki dvylikos asmenų, teisėjas PT tik pirmininkauja).
  2. Įstatymais įteisinti (įtvirtinti) LR asmenų teisę rinkti apylinkių teisėjus tiesioginiuose rinkimuose.
  3. Įstatymais įteisinti LR asmenų teisę tiesiogiai tam tikram laikotarpiui rinkti LR Generalinį prokurorą ir apygardų vyriausiuosius prokurorus.
  4. Įstatymais įteisinti LR asmenų teisę tiesiogiai rinkti visus LR Vyriausiojo administracinio teismo, LR Aukščiausiojo teismo ir Konstitucinio teismo teisėjus.
  5. Įstatymais įteisinti LR asmenų teisę tiesiogiai rinkti teisėją Europos žmogaus teisių teismui ir teisėją Europos teisingumo teismui
  Siekdami demokratinių permainų teisėtvarkoje reikalaujame:
  1. Įstatymais įteisinti asmenų teisę tiesiogiai tam tikram laikotarpiui iš teisinį išsilavinimą turinčių pretendentų rinkti Policijos generalinį komisarą
  2. Teisės piliečiams tiesioginiuose rinkimuose tam tikram laikotarpiui rinkti teritorinių viešosios policijos padalinių vadovus. Tai yra, siūlome įsteigti renkamo policijos šerifo instituciją JAV ir kitų šalių pavyzdžiu.
  Dokumentą pasirašė virš 140 piliečių , atstovaujančių ivairias NVO, arba savo asmeninę poziciją.Norintys pasirašyti siųskite savo sutikimus nurodydami savo vardą,pavardę ir miestą adresu: uzmergaite@gmail.com

  Thumb up 4 Thumb down 1

 6. Marta, o tai koks tau tikslas studijuoti rusų mafiją…?
  Gal tu geriau pastudijuok masonų sektą ir gal tada nerašinėsi visokių niekų, nes liksi ilgam išsižiojusi ir negalėsi rašyti:{

  Thumb up 7 Thumb down 2

 7. Tie konservai, tai, visiški debilai. Jie nesugeba net perskaityti kas parašyta įstatyme juodu ant balto….
  Tai, kam tada reikia pasitvirtinti tokius įstatymus, kurių patys seimūnai nesupranta?
  Beje, prokuroras yra pareigūnas kuris organizuoja pažeidimo ar padaryto nusikaltimo tyrimą ir palaiko kaltinimą teisme. O generalinis prokuroras to nedaro, nes jis dirba administrącinį darbą, tai yra du skirtingi dalykai. Ir įstątyme yra nurodoma,kad nepriklausomas yra prokuroras, o ne gen. prokuroras.

  Thumb up 7 Thumb down 1

  • Laimei ar nelaimei, į artimųjų tarpą likimas pametėjo ir prokūrorą.Į daugybę klausimų-kodėl?-atsakydavo, kad jie ateina į darbą tik algos pasiimti, kuo ir baigiasi prokuroro nepriklausomybė nuo GP įnorių ar VSD privalomų ‘Rekomendacijų”.Šitoks vertikalus valdymo modelis, ir ne tik prokuratūroj, ir apsprendžia teisėsaugos darbo “efektyvumą”.Ypač efektingai šis modelis suaktyvino savo veiklą po Valio paskirymo GP.Likę bachuriukai pritilo ir palindo po šluota artėjant pensijiniam amžiui ir grėsmei socgarantijoms.
   Miela, klausi, kaip aš gyvenu?
   Atsakau, kad nerimas kas naktį.
   Aš kaip lynu įtemptu einu
   Ir bijau pusiausvyros netekti.
   Reikalaujame Don Kichotų?Jie visada buvo tik aukso grynuoliai, kurį atrasti net ir Klondaike, tikimybė tolygi aukso puodo laimėjimui.Viltį teikia DK ir jos rėmėjai, nepabūgę nusimesti grandines.Dar kartą noriu palinkėti a la pikasams, kad nepražiopsotų kaulų nuo gausaus gaspadorių stalo, kad ir pririštiems prie būdos.Nenusigriauškite pasaitėlio.

   Thumb up 6 Thumb down 1

 8. prasideda jau nuo pacios Darbo partijos, su kuria jis elgiasi kaip mafijos krikstatevis: nerenka pirmininko, bet paskiria savo ipedini. Jis neturi supratimo apie demokratija. Jo visa leksika – mafijos zargonas: norit mano kraujo? tai sekit, pjaukit, siurbkit, gerkit…

  kaip galejo Paulauskas, vaidines kovotoja pries mafija, daleisti iki to, kad mafija uzvaldytu Lietuva ir dar nusistatinetu koki sau patogu prokurora pasistatyti? kuo mes ne lotynu amerika?
  ir ka aplamai veikia interpolas? juk jis isryskino kniaziaus rysius su organizuotu nusikalstamumu. tai nejau negali tiesiog suimti? kokiu dar cia reikia nelieciamybes naikinimu?svarstymu?

  Thumb up 0 Thumb down 10

 9. Konservai komediantai.
  “Prokuroras, vykdydamas savo funkcijas, yra nepriklausomas ir klauso tik įstatymo”
  O jei prokuroras vykdydamas savo funkcijas, įstatymo neklauso, lieka tik nepriklausomas. Nuo nieko. Tik nuo savo pačios, nuo jį išsirinkusios asabos ir nuo kyšių. Ir ką tu jam?

  Thumb up 13 Thumb down 2

  • betai vulgariajai labai patiktu, kad sukcius kniazius, turedamas kisenine seimo pirmininke, dar ir kisenini gen.prokurora isigytu. ai kaip gera tada butu Lietuvoje tvarkytis niekseliams.

   Thumb up 1 Thumb down 10

   • tujen,konserva marazmuota,
    kad Kniaziaus neapsukat,
    kaip koki runkeli,
    dar nereiskia,
    kad Kniazius sukcius!

    Thumb up 10 Thumb down 1

   • Vagie, kepurė dega!
    Kubiloidai bijo jų vado aferų tyrimų. Tam jiems reikia išlaikyti Grybauskaitės kišeninį, tam jiems ir pačios Grybauskaitės dar vienai kadencijai reikia- ištemti iki senaties. Uspaskichas ir Graužinienė čia tik dėmesiui nukreipti. Marsiečiai puola!

    Thumb up 10 Thumb down 1

 10. PUOŠIA RŪBĄ BALTI SIŪLAI, KLASTĄ SLEPIA GUZIKAI…..

  Teoriškai gali būti ir tokie “rinkimai”, tiksliau- rinkimų farsas. Tauta gali “rinkti” generalinį prokurora….
  Bet Tauta niekada nerinks įtakos grupės, kuri remia, o vėliau ( po “rinkimų”) valdo tą figūrą, kad ir kokiais baltais rūbais besidabintų demokratijos farsas. Ir Tauta tokiu atveju, nors ir nesąmoningai, bet taptų dar vienos technologijos įgyvendinimo bendrininke. Ne daugiau. Bet ir ne mažiau. Juk kuo daugiau “baltų rūbų”, tuo daugiau ir baltų siūlų.
  Rinkimai,- tai tik antstatas. Įtakos grupė, kuri remia, o vėliau įtakoja sistemos parinktas figūras,- tai bazė.

  Thumb up 9 Thumb down 3

   • Negalima Tautos SUASMENINTI. Jokia tauta negali būt nei kvaila, nei protinga. Net pavienis žmogus vienoj srity yra protingas, o kitoj- “profanas”. O čia mes kalbame apie didžiulę žmonių grupę, kurios “vienybę” galima gvildent tik per dialektinės PRIEŠYBIŲ VIENYBĖS prizmę.
    Tauta objektyviai yra valdoma visuomenės vystymosi dėsnių, o subjektyviai- įvairių, net ir juodžiausių, technologijų. Tad nevalia nei suasmeninti Tautos, nei mistifikuoti jos vaidmens.

    Thumb up 8 Thumb down 1

    • Vieno žmogaus lubos yra kito žmogaus grindys. Susumavus ir padalinus, gaunasi optimalus variantas. Tikimybių teorija 😀 Pajuokavau

     Thumb up 3 Thumb down 2

   • Jums išaiškino trumpai ir tiksliai situaciją, o Jūs vietoj to, kad nusiimtumėte rožinius akinius ir pasistengtumėte suvokti realybę, pasielgėte, prašau man atleisti, kaip višta. Pliurpt…
    Tauta. Būtų galima ilgai rašinėti apie šį terminą, bet kam to reikia? Juk tam yra trumpas apibūdinimas. Grupė žmonių.
    Ar įmanoma įtakoti grupę žmonių? (Klausimas retorinis)
    Taigi.

    Thumb up 1 Thumb down 3

     • Jūs jau buvote įspėta, : “nesuasmeninkit tautos”. Argi tai taip sudėtinga suvokti?

      Thumb up 1 Thumb down 1

     • Tauta – dvi susijusias reikšmes arba reikšmių grupes turinti sąvoka:
      Pirmoji reikšmė sietina su etnologijos (etnografijos) mokslo vartojama sąvoka etnosas arba etninė grupė.
      Antroji sietina su terminu nacija. (Vikipedija)

      suãsmeninti tr. NdŽ suteikti gyvų būtybių ypatybių, personifikuoti. (lkz. l t)

      Ką reiškia suasmeninti tautą, galite paaiškinti?

      Ir ką reiškia “buvote įspėta”? Tai grasinimas? O jei nepaklausysiu įspėjimo, kas man už tai bus?

      Thumb up 1 Thumb down 1

     • Jūs JAU nepaklausėte. Kaip matote, nieko nenutiko. :)))
      Ir kodėl įspėjimas Jums siejasi su grėsme? Sudėtingas gyvenimas? “Kopūstiene apsiplikęs ir pro kopūstų lauką eidamas pučia”??? :))
      Aš Jus tik įspėjau į ką atkreipti dėmesį ir įjungti mąstymą! O Jūs tik nubėgote ir pasirankiojote tezių ir apibrėžimų. Ir kam? Kad mane priblokšti savo žiniomis?:)

      Aš parodžiau , kad NEATSIKELIA, o Jūs su didžiuliu optimizmu pareiškėte, kad tai ARKLYS! Ir tuoj pristatėte popierius apie įsigijimą, kad paskiepytas, kad neseniai pakaustytas.
      Visi mato, kad tai arklys, bet nevisi, kad jis neatsikelia. Na, jei jau ir palyginimai neduos naudos, tada nebežinau, kaip dar paprasčiau paaiškinti. :)

      “Ką reiškia suasmeninti tautą, galite paaiškinti?”
      Galiu. Tikrai nemaniau, kad tai Jums bus taip sudėtinga. :)
      Tauta – tai vienas žodis, bet jokiu būdu ne vienas kūnas. Smulkiau – Saulėlydžio komentare, (2014-01-03 – 08:17).
      Skaitot vėl ir vėl. Kol suprasit esmę. :))

      Thumb up 2 Thumb down 2

     • Mano bėda Anonymčik, kad tamsta man patinki, tai, kur mano neprapuola- patylėsiu 😀
      Prieš tai neatpažinau. Pamiršote pasirašyti: :) )

      Thumb up 2 Thumb down 1

     • Malonu, kad nepamiršot.:)
      Tikiuosi, kad nors truputį ir aš prisidėjau prie nuotaikos pokyčių?
      ( “smailiukai” Jūsų komentare)

      Thumb up 1 Thumb down 1

 11. IŠ ISTORIJOS AUKŠTUMŲ….LAIŠKAS IŠ ATEITIES

  “…Pas jus apie mus nerašo, nes netiki tuo, kad esame. O mes žinome apie jus! Mus nuo jūsų skiria milžiniška laiko praraja, daugybė įvykių bei sukrėtimų, be kurių mes negyventume taip, kaip gyvename savoj nūdienoj. Tačiau branginame istoriją, ir todėl puikiai nutuokiame apie jūsų epochą, pas mus vadinamą Priešaudriu.
  Praėjome liepsnas. Jūs gi norite jų išvengti….Mes, eidami ten, kur dabar esame, netekome daugybės Bendražygių. Atskleisime jums paslaptį, kodėl taip užtruko nuožmi kova, perskrosdama daugelį epochų. Jūs manote, jog tai dėl to, kad jėgos buvo nelygios. Nes, nemokėdami suprasti viens kitą, beviltiškai įpratote manyti, esą jūsų yra “mažai”….Manote, kad kova užtruko dėl to, kad ir ginklų buvo kur kas daugiau nei galėjusių juos valdyti? Ne! Kovos būta itin ilgos todėl, kad visada krisdavo ištikimiausieji, geriausieji, nuostabiausieji Žmonės! Ir ilgai neatsirasdavo juos pakeisiančių…
  Tačiau neišduosime jums kitos paslapties, nors būtent ją ir nekantraujate išgirsti- o koks kelias į mūsų nūdieną yra trumpiausias? Mes nesakysime! Nes kitaip jūs tikrai, ir tyčia, pasuktumėt priešinga kryptimi nutiestu takeliu. Kelią surasti turėsite patys. Ir tai įvyks tuomet, kai išmoksite daugelio dalykų, kurių vis dar vengiate. Jumyse turės įvykti vertybių perkainavimas bei kaita…
  Jūs vengiate kovos. O kai kažką panašaus pradedate, tai nemokate saugoti savo geriausiųjų bei ištikimiausiųjų. Įpratote siųsti juos į jau pradedančią kilti pirmąją liepsną, nes patys paniškai vengiate jos…
  Jūs neva norite taikos. Bet , pagal jūsų vertybių skalę, taika jums reikalinga vien savo turtui ir gerovei apsaugoti. “Susitaikyk su realijomis bei džiaukis gyvenimu”- mėgstate vieni kitiems sakyti, manydami, jog taip linkite gėrio bei rimties…Žmogus jums nėra Vertybė, nemokate ir nenorite kovoti, kad būtų kitaip. O tuos, šią kovą visgi pradedančius, daugelis palydite vien pagiežingais pamokymais ir siunčiate ten, kur patys nenorite patekti–į liepsnas.
  Jūsų pacifistai saugo ne Žmogų, o Mamonos gausas. Netikrus lobius. Ir būtent todėl jūsų vanagai šaudo į žmones, kai jūsų pačių išgalvotoje rimtyje kiek sužaibavus, sudūžta rūmų lango stiklas. Rūmai jums brangūs. Ir vanagams patogu pas jus…
  Rimtis prieš audrą….Nepatarsime jums, kaip išvengti audros. Nes…Jūs, aišku, galite pakeisti rūbus, galite suvaidinti, kad jau tampate kitokie…Tačiau vertybių kaita prasidės tik tada, kai viską surasite, išrasite bei atrasite patys! Kai tie, ką jūs dabar veisiate savo tylėjimu ir abejingumu, privers jus tai padaryti. Ir tada, gal net prieš savo ankstesniąją valią, jūs suvoksite, jog taika vardan gerbūvio yra niekis, lyginant su Kova už Žmogaus išsivadavimą. Suvoksite, kad tikroji yra ta Taika, kurią gina Kovinė Tvirtovė! Patirsite tai, kas vyko mūsų ilgame kelyje. O jame…Taika kratėsi pacifistų! Nes būtent jiems tyliai ir baikščiai pritariant, buvo žiauriai, ir be jokio gailesčio šaudoma į jos balandžius. Ir tęsėsi tai ligi Aušros….Žinome, jums šis žodis tereiškia saulėtekį. Nes baiminatės nakties, ir vieni kitų jos tamsoje.
  Ir žodžiai, kuriuos mes jums dabar rašome,jūsų tikrai nepasieks. Juk esame tolimoj ateity! Pakilti privalote patys. Ir…Visada pirmieji kils geriausieji… Kad rodytų Kelią kitiems, o patys Amžinąja Šviesa pavirstų. Rimtyje prieš Audrą bei po jos pašauktos Aušros. Likite, būkite, regėkite, ir išvysite….”

  Thumb up 4 Thumb down 3

 12. ŠIS TAS APIE “DEMOKRATIJOS” BEI “TEISINĖS VALSTYBĖS”
  SĄVOKŲ KLASTĄ

  Kiekvienam nekantruoliui būdingas bei bene mėgstamiausias būdas apkaltinti. Arba nesuprasti. Be to, nekantruoliai skuba nepritarti (būti PRIEŠ) bei nesuprasti.
  Prieš metus vienam žmogui aiškinau Garliavos įvykių bei gretutinių vyksmų simbiozės ryšį su „teisinės valstybės“ koncepcija, kurią ilgai aiškinau kaip klastingą kelrodę, kaip masalą, neleidžiantį ištrūkti iš uždaro rato. „Tai ką, tu manai, jog tai teisinė valstybė, jei tokie dalykai vyksta?“ – lyg sugedusi plokštelė kartojo jis, mano teiginių nesuprasdamas….
  Panašu, kad „teisinės valstybės“, kaip ir demokratijos, „teigiamas ženklas“ tarsi negrįžtamai sulindo į bene geriausių, geranoriškiausių žmonių smegenis bei sielas.
  O aš neskubėsiu nieko siūlyti „vietoj teisinės valstybės ar demokratijos“. Nes iš pradžių reikia sugriauti mitus. Antraip bet koks „siūlymas“ bus interpretuotas „tiksliai atvirkščiai“.
  Jei norėčiau daryti politinę karjerą ar bent jau „patikti“ potencialiems vienminčiams, pirmas turėčiau pradėti kelti į padanges „demokratijos“ ir „teisinės valstybės“ koncepcijas kaip orientyrus, būtinai pridurdamas, jog mūsuose viso to dar nėra. Ieškočiau sąmokslo teorijų, aiškinančių mįslingiausių priežasčių ar šešėlių, dėl kurių per 22 „nepriklausomybės“ metus pas mus šie orientyrai neprigijo.
  Jei būčiau karjeristas, tai itin rūpestingai saugočiau „baisią paslaptį“, jog šie orientyrai yra pseudo, t.y. turi unikalią savybę sutapti su horizonto linija, t.y. prilygti iš prigimties nepasiekiamai iliuzijai. Bet, atsistojęs kur nors aikštės tribūnoje, pateikčiau tai kaip nepasiektą, bet pasiekiamą. Nes nėra geresnio radinio, juolab sverto karjeristui, nei maitinti mases „horizonto linijos“ vizijomis. Matoma? Taip! Pasiekiama? Ne! Tačiau paskutinį žodį nutyli ir – “viskas tvarkoj!“.
  Bet nesu karjeristas. Ir niekam nenoriu patikti. Man yra būdingas sisteminis (ne „sistemą“ turiu omeny) požiūris į procesus. Bent jau visada siekdavau to. Todėl visų pirma manau, kad reikia sugriauti mitus. Prieraišas, kurios iliuzijas paverčia tradicinių partijų svertais. Ir niekad nepritarsiu tiems, kas nesugeba ar nenori pamatyti absurdo teatro štai tokiame spektaklyje (vandens paieškose vandeny): 1990-ieji. Nugalėjo demokratija! Dar keleri metai. Naujos partijos, naujos reakcijos į vis naujas “dilgėles-staigmenėles” – „demokratijos nėra, bet mes padarysime“. Formuojasi jau ne dvi, o daugiau „sisteminių“ partijų. Galiausiai jos išsemia savo galimybes, scenaristai tai suvokia. Atsiranda „visuomenininkų“, bet – ir vėl ta pati „pirmoji bei paskutinioji“ – „partijos tik deklaruoja demokratiją, o mes įgyvendinsime.“. Ir vis tas pats mitų kupinas “horizontas”/ Tik “klikušų” veidai atsinaujina nuolat….
  Tą patį galima pakartoti ir apie „teisinę valstybę“. Arba apie „rinkimus“. „Reikia pagaliau“ išrinkti „sąžininguosius“ – skelbiama ir skelbiama. Ir Daukanto aikštėje, ir TV laidose. Tarsi žmonės „sąmoningai“ buvo neišrankūs, tarsi „sąžiningumas“ būtų nebeabstrakti sąvoka, tarsi „valdžion nutiesti laiptai“ nebūtų prifarširuoti viską „į savo vietas“ sustatančių technologijų.
  Galiausiai aš net ir abstrakčiai, net ir moraliuoju – emociniu lygmeniu negaliu sąžiningais žmonėmis laikyti melagių. Net ir tų, kurie meluoja „netyčia“, nesąmoningai. Nelaikau ir nelaikysiu sąžiningais tų, kas per daugiau nei du dešimtmečius nesugebėjo ištrūkti iš klaidinančių kelrodžių pinklių, ir, negana to, klaidina kitus: „demokratijos reikia, bet jos nėra“. „Teisinės valstybės reikia, bet jos nėra“. „Reikia išrinkti sąžininguosius…“ „Eikime visi į rinkimus!“
  Analitiniame kontekste šių nesąmonių iš viso neverta nagrinėti, jos vertos nebent PPR (posidėli, pap…deli, razošlisj) ar tų, kas, siekdami „dvasinio konforto“, užkimba už patraukliausio kabliuko.
  Bet moralės kontekste čia ir stebime „angelų“ raginimą „vienytis“ su demonais. Čia stebime daugelio žmonių visišką neatsakingumą, savo žodžių nepamatavimą. Suprantu “demonus”, angelais apsimetančius. Bet nesuprantų “angelų”, pritariančių “demonams”.
  Joks pažangios krypties eksperimentas negali nepavykti du dešimtmečius, jei būtų tik subjektyvių kliūčių. Bet ne… Jei kam ir pavyksta suprasti, apie ką kalbu (jei pavyksta bent akimirkai išsivaduoti iš primestų pseudovertybių voratinklio), iš karto klausimas: „O ką siūlai, o ką duos rinkimų boikotas, o ką tas duos, o ką anas duos?“.
  Pragmatizmo sūkuriai, lyg dalgis daigus ties užuomazga pjaunantys… Čia pat, dabar… „Ar bus sriuba su makaronais?“. “Kada duos, ką duos, o gal kur nors jau duoda? ”
  Mes neverti permainų. Per mažai mus „mušdavo“, jei mums dar būdingas nuolankios aukos sindromas. Jei laukiame sriubos ar net trupinių nuo valdančiųjų stalo. Ir nesvarbu, nuo ko. Vis vien galiausiai bus tik kontaktas su sistema. Ir kol nebus nutrauktas šis „kontaktas“, ne mes juos, o jie vedžios mus.
  Protestinis judėjimas, kaip ir koks bebūtų pasipriešinimas režimui, įgyja prasmės tik tada, kai su sistema nutraukiamas kontaktas. Kai liaudis pagaliau nustoja belstis į tas pačias duris (vien dėl to, kad jos persidažo, vis beldžiamasi iš naujo). Kai liaudis (ar lyderiai) nustoja klausinėti (ar trokšti tuoj pat) – o kas (man) iš to, o nusimeta mitų ar primestų dogmų pančius. Kai liaudis, pvz, boikotuodama valdančiųjų inicijuojamus cirkus, t.y rinkimų farsą, tarsi pateikia ieškinį dešimtmečius ją išnaudojusiai santvarkai.
  Protestinis judėjimas su lūžio vizija taps prasmingu, kai nebus ieškoma vandenyje „tikrojo vandens“. Kai net tie patys, kaip ir prieš 22 metus (kai įsigalėjo ši sistema) lozungai lieka tie patys (laisvės, demokratijos, sąjūdžio…!) Kai kiekvienas, visiškai neatsakingai raginantis „visiems vienytis“, suvoks, kad siekia “angelų ir demonų” vienijimosi.

  Thumb up 6 Thumb down 3

 13. Baikit rasyt nesamones, tauta rinks gen. prokurora! Jau tauta isrinko seima, tauta renka prezidentus ir pasakyk braliukai ka mes isirinkom. Isrinkom ta ka norejo klanas. Renka pensininkai ir vaigauskas.

  Thumb up 6 Thumb down 3

 14. teisinej valstybej LABAI neaiskus yra prokuraturos ar teismu tylejimas,kai ZMONES KURIE RASE KONSTITUCIJA PASIRASE KAD KONSTITUCIJA BUVO PAZEISTA GEGUZES 17 -IR JOKIO KONSTITUCINIO TYRIMO PO TO!SIE ZMONES MORALISKAI AUKSCIAU UZ KONSTITUCINI TEISMA KURIS RUPINASI ALGOMIS -JIE RASE KONSTITUCIJA.juokingas prokuroras ir teismai valstybes kuriems PAPRASTI VALSTYBES PILIECIAI NETIKI.galima rasyti simtus slovinanciu komentaru,galima eilemis,dovanoti valdiskas zvaigzdes -PILIECIAI JIEMS NETIKI

  Thumb up 5 Thumb down 2

 15. Generalisimus turi būti renkamas ir praspiriamas Tautos.
  Visais kitais atvejais bus priklausomas nuo kažkieno įnorių.

  Thumb up 7 Thumb down 3

  • Jooo, generalinis turi būti renkamas tautos ir tapti priklausomas ne nuo kažkokių politikų, o nuo visokiausių pamišėlių įvairiaspalvių nusikalstamo klano garliavinių, kurie neįtikusius galėtu savo „referendumais“ kaitalioti po porą kartų savaitėje. Gal tada jau Tamstą tai tenkintų? Juk ne tik generalinis, bet ir visi prokurorai su teisėjais, pagal venckieninę ideologiją turi tenkinti minios pageidavimus.
   Kažkoks nusikaltėlių pageidavimų koncertas, kurio kažkas labai labai pageidautų…
   O juk iš esmės, tai tiek teismas, tiek ir prokuratūra turėtų būti absoliučiai atribota ir nuo politikų ir nuo prezidento dirigavimo, ir priklausyti tik Teisingumo ministerijos renkamam nepriklausomam vadovui.

   Thumb up 3 Thumb down 8

   • O tam ministerijos vadovui pašnibždėtų BABA su Antaniene,kam kirst galvą,kam švendrės lapą įgrūst,kam sysalą.

    Thumb up 5 Thumb down 3

    • Jei Baba su Antaniene pradėtų šnibždėti, tai ką tada beveiktų laurinkai, sadeckai, paulauskai, šedbarai, sabatauskai, steponavičiai ir mamos bei tatos su savo raselėmis, jurgučiais, andriukais ir kūrinėmis dvaselėmis?

     Thumb up 5 Thumb down 3

   • teisinej valstybej jusu pasisakymai,kad DK partijos mazdaug 100000(asmeniskai isitikines ,kad rinkimai buvo ziauriai klastojami ypac emigrantu balsai),apie 300000 DP balsu,gal dar ir lenku frakcija kam nepatinka,ar prezidento pakso partija -YRA DEMOKRATINIU PRIPAZINTU RINKIMU NEIGIMAS:DEMOKRATINEJ VALSTYBEJ KIEKVIENAS PIJOKAS,TINGINYS,SUKCIUS,MERGISIUS IR T.T IR T.T -YRA RINKEJAS,JEI ISTATYMAS NEAPRIBOJO SIOS TEISES.netgi konstitucijoje turetu buti kazkoks panasus straipsnis,kad KIEKVIENAS lietuvos pilietis renka valdzia -violetiniai taip pat

    Thumb up 5 Thumb down 2

   • padarom referendumą ir pamatysi, kad tauta pasisakys už RENKAMĄ generalinį prokurorą.
    Ir tauta išrinks Neringą Venckienę.
    Na, blogiausiu atveju Aidą Venckų.

    Thumb up 6 Thumb down 5

    • Na, imkim ir daleiskim. Išrinko. Na ir kas? Vienas asmuo pakeis sistemą??? :))
     Arba dirbs taip, kaip “reikia”, arba bus išpirdolinta su “vilko bilietu”. Ir netgi didelė dalis gerbėjų bus įtikinta, kad viskas ir teisiškai teisinga ir švaru.

     Thumb up 2 Thumb down 1

 16. Seimas tūrėtų vienas skirti ir atleisti generalinį prokurorą? Siūlau, kad generalinis prokuroras būtų skiriamas 25 metams ir atleidžiamas visuotinų referendumu.

  Thumb up 2 Thumb down 2

 17. visai netyčia labai gerą straipsnį netyčia ekspertai patalpino: RUSIJA ČEČĖNIJOS SUDĖTYJE. A. Piantkovskio.

  Įsiveskit antraštę į google ir būtinai paskaitykite. Valstybėms taip pat egzistuoja bumerango principas – ką duodi, tą gausi atgal su kaupu.

  Thumb up 4 Thumb down 5

 18. Tačiau kas užsienyje galėtų patikėti tokiom nesamonėm, kai pažangūs laikraščiai pilni straipsnių apie Rusijos mafiją ir ją globojantį Putiną. Juk ne vienas žurnalistas Rusiją įvardino kaip Mafijos valstybę. O wikiLeaks “nutekėjimai iš Mosado jau liudija, kad ir Natanyahu vyrausybė pateko Rusijos žd mafijos įtakon. Nors iš pradžių džiaugėsi, kad į jų bankus plaukia kasmet po 5-6 milijardus….

  Apie Mafijos įsigalėjimą Rytų Europoje liudija ir istorija su Magnickiu, teisininku, kuris išaiškino didžiulius mafjos pinigų srautus. “Diskaunt” bankas Maskvoje – Mafijos bankas.Dalį jų mūsų prokuratūra aptiko ir Ūkio bei Snoro banke. Pinigai susieti su neveikiančiomis fiktyviomis įmonėmis.Ukrainos ir visos Pietryčių Europos mafijos bosas Semion Mogilievič įkūręs fiktyvią įmonę Kanadoje, turėjo įžūlumo suvedžioti Niujorko piliečius investuoti pinigus į tą jo įmonę. Netgi savo tautiečius – Niujorko žydus. Dėl to FTB priklijavo jį prie 10 labiausiai paieškomų nusikaltėlių, už kurio adresą pažadėta 100 000 dolcų. Bet Rusija jo neišdavė. Mogilievič, wikiLeaks duomenimis, užvaldęs Rumunijos mediją, savo kumštyje laiko ir vyriausybę… Priminsiu, kad šis faktas kelia įtarimus ir dėl Darbo partijos slaptų susitikimų su Rumunijos ambasados darbuotojais. ….

  Tačiau gerą žinią Skevernelis pranešė: keliuose Lietuvos miestuose susemta tarptautinė ‘agurkinių ” gauja, užsiimanti narkotikų prekyba ir kitais labai dideliais nusikaltimais, apie kuriuos vis dar neskelbiama….. tačiau be reikalo, nes vaikų pornografija, kuri legalizuota tik Rusijoje ir berods Ukrainoje (žr.wikipedia) , yra dar vienas labai pelningas mafijos biznis. Pelningesnis nei Shpygelio vaistų pramonė ar nafta… Tai gali būti priežstimi, kodėl šis biznis buvo taip atkakliai ginamas kuomet sukilo žmonės Garliavoje ir kodėl judėjimas buvo gudriai nukreiptas prieš Prokuratūrą, VSD ir Prezidentę.

  Gal jau Prezidentės dėka pradedame atgauti iš mafijos savo valstybę?

  Thumb up 2 Thumb down 8

 19. studijuoju jau kuris laikas Rusijos mafiją pačių rusų ir anglų spaudoje, nes man jau senokai rūpi išsiaiškinti ar ši mafija yra Putino opozicijoj ar palaiko Putiną. Mafijos boso Semion Mogilievič atvejis rodo, kad Putinas ja naudojasi. Su Mogilievič pagalba pasitvarkė su “oranžinės revoliucijos lydere Timošenko. Yra duomenų, kad ir mūsų Kniazius palaiko ryšius su juo… …

  O štai Madrido prokuratūros paieškomas mafijozas Vladislav Reznik, kurį Putinas meiliai vadina “slava”, yra Dūmos narys, finansų komiteto pirmininkas. Anot užsienio diplomatų, Melo imperija subyrėjo į tris mafijines Rusijos, Čečėnijos (tą liudija ir “ekspertuose” patalpintas A.Piontkovskio straipsnis “Rusija Čečėnijos sudėtyje”) ir Baltarusijos valstybes, paskui save tempiančias Ukrainą, kuriose laisvai šeimininkauja Eurazijos mafija platindama narkotikus, ginklus, prekybą moterimis ir kt. Nenuostabu – S.Mogilievič tapo pigesnių (Gasprom, tik iš Kazakstano) dujų tarpininku Ukrainai, kas virto pretekstu uždaryti Timošenko “už korupciją”, sudarius ilgalaikę sutartį su tuo pačiu Gasprom, tik už brangesnes dujas…..

  O Rusijos mafija, anot užsienio spaudos, yra glaudžiai susijusi su Rytų Europos exKGB, ginančios exNKVD, kurios interesus pasišovė ginti ir mūsų bolševikinio Fronto lyderis A.Paleckis, užsidirbęs šiandien 10 000 “premiją” teisme už mūsų laisvės kovų neigimą. Į sąlę prigužėję už pedofiliją sovietmečiu teisto Dūmos Oligarcho B.Shpygelio – Paleckio stogo, sukviesti NKVD nusikaltimus pateisinantys internacių “žurnalistai” bandė šį “kovotoją už tiesą’ pagarsinti visais internacių kanalais, irodinėdami, kad Lietuvos Prokuratūra persekioja “už žodžio laisvę”, t.y. už laisvę šmeižti, o tuo pačiu nutylėta, kad Prokuratūra yra patraukusi teisminėn atsakomybėn būtent pačius NKVDistus už lietuvių žudymą…. nei Rusija, nei Izraelis neišduoda savų “dušanskių”, nes laiko juos “didvyrais, kovojusiais prieš nacizmą” (žr. D.Katz. defendinghistory.com)……

  Thumb up 2 Thumb down 5

 20. žinau. Tik ne Es, bet JAV. Ten gen. prokuroras buvo kgb metodais “patvarkytas”. Iškart po Kenedžio nužudymo, nužudė ir jo brolį Gen.Prokurorą Robertą Kenedį. Po to įžuliausiai ir kone visiems matant buvo nužudytas žudikas, neva iš neapykantos žudikui dėl nužudymo.
  Braižas pažįstamas.
  O tada ilgam atėjo tokių dvigubų agentų, neokonų/neotrockistų, kaip pilksis kardinolas Kissingeris, valdžia… iki Obama pakeitė žaidimo taisykles.

  Thumb up 6 Thumb down 5

 21. Ar galite parodyti kitą, kokią nors ES valstybę, kurioje parlamentas išsidirbinėtų ką užsigeidęs, kur generalinis prokuroras būtų skiriamas ir atleidžiamas pagal politinius interesus ir pataikavimą jiems arba nepataikavimą? Kokioje dar demokratinio pasaulio šalyje dedasi panašios nesąmonės?

  Thumb up 2 Thumb down 7

 22. Kaip nesizavet Puskino genijum.
  Jau pries cara Nikaloju rase apie pasakoriu Murki ir rusalka Daska prie juros ant medzio saku.
  Dabar jau Siauliu Ninka kuria 12 sek sedevrus.Isrinktuju isrinktieji jau mate.Po simto metu ir runkelis ziures.

  Thumb up 5 Thumb down 6

  • Jau tada A.S.Puškin’as valstybinę paslaptį išdavė:
   U Lukomorje dub zelionij;
   Zlataja cepj na dube tom.
   I dniom, i nočju kot učionyj,
   Vsio chodit po cepi krugom…

   Gal dar po šiai dien to katino saugomo auksinio lenciūgo niekas nenukabino. Pabandyk, Algirdai patikrinti. Juk koordinatės nurodytos. Ir tam katinui gal jau koks šimtas metų. Nebijok, jo jau ir nagai nulūžinėję. Žinai kiek bambalių naminio alaus už jį išeitų? Iki pat savo amžiaus galo nepragerumėt su akelomis ir renatais…

   Thumb up 4 Thumb down 5

   • U Lukamorje dub srubili,
    Zlatuju cep v util zdali,
    Kata na miaso zarubili,
    Rusalku v dosku zaji..li.

    Thumb up 3 Thumb down 3

    • Algirdas’ui 2014-01-03 – 01:21

     Keturios eilutės ir tik penkios gramatinės klaidos, – kokia pažanga, koks nuostabus lagerinis žargonas! Sveikinu.

     Thumb up 1 Thumb down 1 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Santaros klinikos dėl COVID-19 nestabdo ir kitų gyvybiškai pacientams svarbių paslaugų
Žuvinto biosferos rezervatas apsaugotas nuo medžioklės, žvejybos ir plaukiojimo poveikio
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kalėdos – puikus metas nudžiuginti ne tik kitus, bet ir save 
Vis labiau artėjant Kalėdoms daugelis pradeda ieškoti dovanų artimiesiems ir skiria tam nemažai...

Kaip išsirinkti tobulą kvapą namams? 
Namų kvapai padeda sukurti norimą atmosferą: prabangią, gaivią, atpalaiduojančią ar bet kurią kitą....

Užuolaidos: šiek tiek iš istorijos 
Užuolaidos sutinkamos daugumoje erdvių. Jos tokios įprastos, kad daugelis retai kada susimąsto, kaip,...

Kaip išlaikyti motyvaciją sportui namuose? 
Drastiškai pasikeitus mūsų kasdieniam gyvenimui vis dažniau susimąstoma, kaip palaikyti fizinį aktyvumą. Tai...

Burnos ir bendra organizmo būklė – kaip jos susijusios? 
Burnos ertmės sveikata yra glaudžiai susijusi su bendra organizmo būkle. Todėl pastebėjus dantų,...

Nuotekų valymo įrenginiai: kokie mitai sklando apie juos? 
Biologiniais nuotekų valymo įrenginiais šiais laikais naudojasi nemaža dalis gyventojų. Dideliu efektyvumu pasižyminti...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Prezidentas: Seimo darbas negali nutrūkti ilgesniam laikui
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, trečiadienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
Nepritarta Seimo nuotolinio darbo reglamentavimui (2)
Seimo nariai nepritarė siūlymui Statute reglamentuoti galimybę, paskelbus ekstremaliąją situaciją,...
Lietuva toliau grimzta į skolas:  vidaus rinkoje pasiskolino 30 mln. eurų
Finansų ministerija informavo, kad Vyriausybės vertybinių popierių (VVP) aukcione pirmadienį papildyta...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (1)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
„Luminor“ ir SEB bankai „Agrochemai“ suteikė 100 milijonų eurų sindikuotą paskolą
Koncernui „Achemos grupė“ priklausanti žemės ūkio paslaugų ir prekybos bendrovė...
Kaip sutaupyti įrengiant naują būstą?
Lietuvoje kasmet pastatoma tūkstančiai nuosavų namų, dešimtys, jeigu ne šimtai...
Krašto apsauga   Užsienis
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos (1)
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (8)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (2)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...