Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Rugpjūtis 9 Sekmadienis
 

Kruvinasis Penktadienis, arba Sausio 16-osios įvykiai profesionalo akimis

2009-01-29 12:27 | Politikų tribūna | Komentarų (12)

Audrius Butkevičius

Stoviu Parlamento aikštėje. Mitingas. Esu jų organizavęs ir neutralizavęs nemažai. Žinau, kaip įaudrinti minią ir kaip išsklaidyti, kaip panaudoti agitatorius ir neutralizuoti provokatorius… Tačiau šį kartą esu tik stebėtojas.

Keista. Juk anksčiau į mitingus parlamento aikštėje žvelgdavau iš kitos barikadų pusės: kaip nukenksminti provokatorius, neleisti pasireikšti suplanavusiems savo kalbas oratoriams, dezorganizuoti valdymą…dezinformuoti…

Nuo 1990 Kovo 11-osios iki 1993 – iųjų pabaigos mitingų buvo nemažai. Edinstvininkai, sovietiniai kariškiai, LDDP organizuotos kaimo žmonių akcijos, konservatorių megztosios beretes… Iki 1992 metu rugpjūčio kiekvienas mitingas galėjo baigtis parlamento užėmimu, kas būtų leidę TSRS politikams paskleisti mitus apie nepatenkintas liaudies mases, išvaikiusias nacionalistų valdžią.

Vėliau, kai sprendėme stojimo į NATO problemas, nesugebėjimas tvarkytis su mitingais ar demonstracijomis būtų rodęs partneriams Vakaruose mūsų demokratijos ydas…

Žodžiu, į mitingų ir demonstracijų keliamas grėsmes žiūrėjome labai rimtai!

Gal todėl su dideliu nusistebėjimu ir nerimu žvelgiu į Nepriklausomos Lietuvos policijos ir spec. tarnybų saviveiklą sausio 16-osios mitinge ir klausiu savęs: kas gi čia vyksta?

Svarbu vien tai, ką matau. Būtina suvokti tikruosius vyksmo motyvus, suprasti, kodėl valstybinės tarnybos neveikia tada, kai turėtų veikti, akivaizdžiai provokuoja mitinguotojus ir naudoja jėgą bei smurtą tuomet, kai reikėtų raminti, sulaikyti ir neutralizuoti pavienius provokatorius? Taigi, sausio 16-osios mitingas mano akimis.

Kaip viskas prasidėjo

Šurmuliuojančioje, ne itin gausioje, minioje (tarp 7-10 tūkst.) aiškiai išsiskiria kelios dešimtys netipiškų šios pakraipos mitingui žmonių, ne socialinių protestuotojų, o aiškiai instruktuotų veikti pagal specialią užduotį vyrukų. Drabužiai irgi tam tinkami. Juodos odinės striukės, džinsai arba sportinės kelnės. Specifinė išvaizda: treniruoti sprandai, raumeningi žandikauliai. Panašūs į apsaugos tarnybų darbuotojus civiliu apdaru, persirengusius policininkus… Darosi aišku – jie įtakos įvykių eigą.

Žinoma, akimis ieškau ir Lietuvos spec. tarnybų darbuotojų, kurie turėtų čia pat, minioje, pradėti kontroliuoti pirmuosius. Tačiau spec. tarnybos miega! O vyrukai dirba neblogai. Miniai pritilus, skanduoja šūkius, aistrina.

Staiga vaizdas pasikeičia: lyg pagal komandą jie prasiskverbia į pirmąsias mitinguotojų gretas, ir į naujo Seimo pastato langus pradeda lėkti sniego gniūžtės. Oficialus pretekstas tam irgi yra. Už langų besistaipantys parlamento gyventojai bado į mitinguojančius špygomis!

Dabar jau į Seimo langus mėto visi, kas netingi, net ir pagyvenusi skrybėlėta dama renka amuniciją.

Priešais pastatą išsirikiavę policininkai dangstosi skydais, paskui pasigirsta komanda ir policija pradeda mėtyti į minią ašarines dujas. Dar kelios minutės ir minioje jau yra sužeistų.

„Jie šaudo“, – ištaria greta manęs stovėjęs Antanas Sviderskis ir jo lengvą striukę perskrodžia guminė kulka. Netoli stovėjęs Antanas Čebatariūnas staigiai susiima už kojos ir nustebęs apžiūrinėja sukruvintas rankas. Į minią įsiveržia šarvuoti „parlamento gynėjai“ ir pradeda talžyti pasirinktus taikinius…

Taip pirmą kartą prie Lietuvos Seimo buvo pradėta vaikyti demonstracija, panaudojant ašarines dujas, šaunamąjį ginklą ir gumines lazdas. Rezultatas – bent 20 žmonių sužeista, keletas – rimtai: jaunam vaikinui guminės kulkos smūgis į galvą pažeidė akį, gydytojai sako, jog jis gali netekti regėjimo, kitam kulka išmušti priekiniai dantys, trečiam peršauta kelio girnelė ir pažeistas sąnarys, ketvirtam – atviras plaštakos kaulų lūžimas. Galiu vardinti ir vardinti.

Tai, ko nepadarė Tarybų valdžia 1989-siais, kai „Respublika“ rašė: „Vilniuje buvo bananų“. Tai, ko nedarėme mes su savo priešais, siekusiais grąžinti Lietuvą į SSR glėbį, išdrįso padaryti Lietuvos valdžia!

Tačiau grįžkime prie situacijos analizės. Pradžioje patyrinėkime, ko verti VRM ministro pagyrimai šaunuoliams policininkams, apgynusiems valdžiukę nuo sužvėrėjusios minios. Nuo „turgininkų“, kaip neseniai, paniekinamai vyptelėjęs, pasakė konservatorių ideologas V. Landsbergis. Taip sakant, nuo prastesnės rūšies žmonių.

Kas galėtų paneigti, kad…?

Kiekvienas, parodęs šuniui lazdą, iš praktikos žino, kad šuo suurgs ir iššieps dantis. Kiekvienas, turintis reikalų su minia, žino, kad parodžius jai specialiai demonstracijai vaikyti ekipuotą, šalmuotą, skydu prisidengusį, dujokauke pasipuošusį policininką, išsauks pasipiktinimo reakciją: minia suurgs! Todėl specialiose rekomendacijose policijai ES valstybėse šios ekipuotės demonstravimas, nesant reikalo, laikomas minią provokuojančiu faktoriumi.

Prie Lietuvos parlamento valdžiukė pradėjo demonstruoti šią riterišką grožybę vos tik žmonėms pradėjus rinktis. Vieni žiūrėjo, kraipė galvas, o mano ir, manau, kitų vyrų širdyse kilo juodas, sunkiai tramdomas įsiūtis. Vakarykščiai klounai mus ruošiasi mušti!

Pirmą plytgalį į sovietinę miliciją aš paleidau 1972 m. Kaune, kai susideginus R. Kalantai, jie mus puolė talžyti bananais. Dabar, policijai pradėjus mus nuodyti dujomis, aš neėmiau ir nesviedžiau akmens tik todėl, kad aplinkui buvo filmavimo kameros, o mane visi pažįsta. Taigi konservatoriai iškels dar vieną bylą…

Bet šios filmavimo kameros fiksavo ir mano pradžioje aprašytus, šauniai besidarbuojančius, vyriokus.

Taigi, kas jie tokie, kad nebijojo būsimų baudžiamųjų bylų? O gal jiems buvo pažadėta neliečiamybė?! Jei taip, tai kas galėjo pažadėti?

Atsakymas visiškai aiškus – pasaulio revoliucijų judėjimų istorijoje policija, provokuojanti riaušes, gesinanti ugnį ugnimi, valdanti krizę, kurios atsiradime pati dalyvauja (juk negali valdyti to, ko dalimi nesi) yra daugiau taisykle nei išimtimi. Suimami į riaušes provokatorių traukti žmonės, o pastarieji paleidžiami…

Visa tai gerai žinomos amerikoniškos strategijos. O šios veislės patarėjų šiandien Lietuvoje netrūksta, kaip, beje, ir Latvijoje, ir Estijoje, ir Ukrainoje, ir Bulgarijoje, kur vykusios „garą išleidžiančios“ riaušės panašios viena į kitą kaip du neseniai nuvirtę JAV dvyniai.

Taigi, kaip sakė klasikas, kas galėtų paneigti, kad tai pati mūsų valdžiukė, besiruošdama kontroliuoti savo politikos pasekmes, bando atgrasyti mus nuo konstitucinių teisių į mitingų laisvę…

Kas davė įsakymą šaudyti?

Kiekvienas, turintis leidimą šaunamajam ginklui, žino, kad, jei net ir gindamasis nuo realaus pavojaus neatliks šaunamojo šūvio „į viršų“, jis bus apkaltintas neteisėtu ginklo panaudojimu ir nuteistas. Taigi perspėjimas būtinas! O kaip su civiliu asmenų perspėjimu viešame renginyje prieš policijai panaudojant specialiąsias priemones?

Į valdžios leistą protesto renginį susirinko daugybė žmonių, kurie nesijautė darą ką nors anti-įstatymiško. Įvertinus iš akies, dalyvių amžiaus vidurkis – virš 50 metų. Ir net jei renginys pakrypo tokia linkme, kai policija privalo panaudoti dujas ir ginklą, šie žmonės turi teisę būti perspėti ir jiems turi būti sudarytos sąlygos pasitraukti iš teritorijos prieš panaudojant ašarines dujas ir šaunamąjį ginklą.

Nepriklausomoje Lietuvoje, įstatymų leidžiamojo organo pašonėje, ši teisė – būti perspėtiems ir saugiai pasitraukti iš pavojaus zonos prieš policijai panaudojant ginklą – iš žmonių buvo atimta! Dujos ir šūviai pasipylė lyg perkūnas iš giedro dangaus. Kilusioje panikoje vienodai buvo baudžiami visi. Spūstyje, ant pašalo, griuvinėjo senutės, pora vyrų tempė nėščiąją.

Kas ir kokiu pagrindu, kokia instrukcija remiantis davė įsakymą šaudyti? VRM ministro teigimu, „Viešosios tvarkos palaikymo pajėgos, sprendimą priėmė pačios“.

Ponas Vidaus reikalu ministre, jei tu dar vyras, nesislėpk už eilinių nugaros! Prisipažink: „šaudyti įsakiau aš!“ Tada teisme, pasikvietę viešosios tvarkos palaikymo ekspertus iš Didžiosios Britanijos ar Prancūzijos, mes patyrinėsime tamstos įsakymo adekvatumą. Beje, tai mes padarysime ir tamstelei neprisipažinus…

Iš esmės čia svarbus tik vienas klausimas – kokia instrukcija reglamentuoja ašarinių dujų, guminių kulkų ir kitų spec. priemonių panaudojimą prieš minią. Kokią situaciją reikia laikyti pakankamu pagrindu tam, kad pradėtum šaudyti į savo valstybės piliečius. Tada ir paaiškės, ar keletas išdaužtų langų Seime gali būti laikoma pakankamu pagrindu…ar keli skysti kiaušiniai sukėlė pavojų pareigūnų ir valdžios vyrų gyvybei bei sveikatai… Ir visai nesvarbu, kad policija šaudė guminėmis kulkomis.

Piemuo, aprengtas lietuviška uniforma, prisidengęs antsiuvais su vyčiu, taip pat mielai šaus į tave ir iš kovinio ginklo.

Vienas greta stovėjęs uniformuotasis pro dantis prakošė: „Gaila, kad neturime tankų“.

Dabar aišku. Vagių ir policininkų žaidimas Lietuvoje tapo svarbesnis nei krepšinis! Vienoje pusėje – „patriotai“, keletas komediantų, keletas verslo berniukų ir policininkai, o kitoje pusėje – „nusikaltėliai“. Ir dabar jau reikia rinktis, su kuo tu: su komediantais ar su turgininkais.

Ir visai atskirai reikia aptarti adekvataus ir proporcingo jėgos panaudojimo principo klausimą.

Pamenate, kai gruzinai apšaudė Osetijos sostinę, o rusai atsakydami pasivažinėjo tankais iki Tbilisio? Tada mūsų prezidentas kartu su kitais, į Pekino olimpiados atidarymą nevykusiais, amerikietiško raugo prezidentais šaukė: „Neproporcingas atsakas. Neadekvati reakcija“, turėdamas omenyje, žinoma, ruskelius.

Taigi, brangus amerikietiškos dvasios prezidente, atsakyk man dabar: ar sniego gniūžtės, kiaušiniai ir keliolika akmenų į Parlamento langus yra pakankamas pretekstas šaudyti į savo piliečius ir nuodyti juos dujomis? Ar suluošinti žmones ir sutremptas pasitikėjimas savo valstybe yra proporcingas ir adekvatus atsakas? Pasakyk drąsiai, tarsi sėdėtum už „balelės“, kaip tada, kai mes skelbėme Lietuvos Nepriklausomybę. Ar būtum garsiai koliojęs blogio imperiją, rusus ir komunistus, jei jie būtų panaudoję tokias priemones slopindami Sajūdžio mitingus?

Kruvinoji linija – užbrėžta

Maršalas Fošas sakė: „Po pirmojo šūvio mūšio laukas pasikeičia“. Ir dabar Lietuvoje jau niekada nebus taip, kaip iki sausio 16 -osios! Niekas, eidamas į sankcionuotą mitingą, negalės tikėtis, kad policija užtikrins jo saugumą, o ne bandys įrodyti savo lojalumą valdžios ponams. Taip pat ir policija negalės tikėtis, kad atėjusių į mitingą žmonių kišenėse tebus kiaušiniai ar pomidorai.

Tarp žmonių ir valdžios, žmonių ir „tvarkos saugotojų“ nutįso fronto linija. O kare, žinoma, kaip kare. Visko gali atsitikti. Ir tai jau suprato naujai išrinktos valdžios ponėkai: vakarykščiai šoumenai, verslo klubų liūtai ir liepsningi patriotai, sausio 16 – iosios vakarą gausios policijos apsupti, pritūpę, susikūprinę ir baikščiai besidairantys, spruko į savo valdiškas mašinikes… Pats mačiau šį vaizdelį ir niekada jo nepamiršiu! Nes nėra didesnės ydos valdžios žmogui už bailumą: jis visada gimdo agresiją, aroganciją, atsiribojimą nuo realybes… Negalintis kontroliuoti savęs streso būsenoje pražudys ir karinį dalinį ir policijos pajėgas ir valstybę…

Kvailumas ar provokacija?

Kodėl visa tai įvyko? Senasis klausimas – kvailumas ar provokacija? – ir vėl aktualus. Pradžioje pasigyręs, jog esu profesionalas mitingų klausimu, atsakau: „provokacija – buvo“. Tačiau kuo laikyti atsaką į ją: neišpasakyta konservatorių vyriausybės kvailybe, vaidinant kietos rankos politikus, ryžtingai besitvarkančius pasaulinės krizės sąlygomis, sąmoningu bandymu įbauginti žmones, siekiant juos atgrasyti nuo mitingų ateityje, valdžios ir jai talkinančių spec. tarnybų siekiu sukurstyti riaušes, kurių pasekoje bus galima riboti demokratines laisves ir taip apginti savo nepopuliarius sprendimus? Ar tai tiesiog primityvus valdžios noras apginti savo finansinių rėmėjų interesus, siekiant, kad smulkieji prekeiviai, pasipiktinę kasos aparatų įvedimo turguje reforma ir 9% papildomu mokesčiu, nedrįstų protestuoti, bankrutuotų, o visas pirkėjų srautas paplūstų į MAXIMĄ?…

Preteksto panaudoti jėgą – nebuvo

Baigdamas šį straipsnį, sumuoju – jokio preteksto panaudoti agresyvias demonstracijų išvaikymo priemones (ašarines dujas ir gumines kulkas bei gumines lazdas) nebuvo.

Policija ir viešosios tvarkos palaikymo pajėgos nuo pat pradžių užėmė vaikiškai provokatyvią poziciją ir nepadarė nieko tam, kad taikiu būdu suvaldytų gresiančią ištrūkti iš po kontrolės situaciją, nors viešosios tvarkos policijos palaikymo žmonių buvo keliasdešimt kartų daugiau nei potencialių riaušininkų.

Jie neatliko sulaikymo faktoriaus vaidmens, o atvirkščiai – veikė emocionaliai, piktdžiugiškai ir agresyviai.

Šaunamasis ginklas, guminės kulkos buvo naudojamos išskirtinai prieš mitinge kalbėjusius, naudojusius megafoną asmenis, o ne prieš realiai fiziniais veiksmais pažeidinėjusius viešąją tvarką.

Policija neperspėjo žmonių prieš panaudodama ginklą, neleido ir nesudarė sąlygų jiems pasitraukti iš mitingo teritorijos prieš šį ginklą panaudojant.

Policijos atsakas į demonstrantų veiksmus buvo neproporcingas ir neadekvatus menamoms grėsmėms.

Atsakomybės už savo mitingo metu panaudotas priemones ir to pasekoje sužalotus žmones niekas asmeniškai neprisiėmė ir nepaisant to (arba kaip tik dėl to), kad Seimo rūmuose mitingo metu „tupėjo“ aukščiausia VRM vadovybė, policija ir specialiosios pajėgos tinkamai valdomas nebuvo. Šiais veiksmais LR Vyriausybė sukūrė sudėtingą situaciją respublikoje, ko pasekmė – smurto panaudojimo valstybėje galimybė tik didės.

P.S. Ach, kaip sunku gintis Ministrui Pirmininkui, staiga apvertusiam plokštelę, teigiančiam, kad kasos aparatų turguose jie statyti neketino ir net pačiam apkaltinus MAXIMĄ aistrų mitinge kurstymu, kad neduok Dieve, niekas neįtartų, jog jie – išvien. Koks vertingas jo pareiškimas, esą ašarines dujas ir kita brudą prieš žmones naudojo ne policija ir spec. pajėgos, o patys mitingo dalyviai atsinešė, kad save panuodytų…

Norint pilnai išbaigti šį absurdą, ponas Kubilius galėtų pasakyti esą mitingo dalyvai dar ir dujokaukes policininkams išdalino…

Buvęs krašto apsaugos ministras Audrius Butkevičius

"Karštas komentaras" Nr.2, 2009

 

 

Komentarai

 

 

 
 1. Dievulėliau, kiek įžūlumo ir neapykantos šio asmens fizionomijoje…Na ar nėra ką veikti, jei kartą apsidirbęs, vėl bando politikoje sušvytėti…dirbk ramiai kokį nors savo darbą ir nieks nesikabins jau vien dėl pirmųjų sąjūdinių metų…Protingas žmogus kartą pasluydęs, gali gyventi toliau padoriai, nereikalaudamas, kad visuomenė vėl pradėtų už kažką jį garbinti.Riaušės irtie paistalai apie sugebėjimus kiršinti-visai jau nei pagal amžių, nei pagal buvusį rangą…Geriausia išeitis-pabūti neutralioje būsenoje, nesiveliamt į partinę konkurenciją.Bijau, kad šitais išsišokimais išbarstys paskutinius buv, pagarbos likučius…

  Thumb up 0 Thumb down 1

 2. Mano galva jei valdzia saudo i savo piliecius ir nuodija dujomis tai jau ta valdzia yra neteiseta valdzia, o salis visai nedemokratiska ir jokiu budu neteisine ,kur tai matyta uz lango ismusima saudoma i visai nekaltus zmones ir nuodijami dujomis . Treciame reiche taip buvo ir Stalinineje CCCP tas pat, kitaip galvojetys visokiausiais budais naikinamiarba, uzdaromi konclageriuose, sendien saudo rytoi gal ka nors kita isgalvos ka daryti su nepatenkintais. Netokios Lietuvos norejome kai gineme , visi stovejome uz nepriklausomybe kas kur kas prie boksto kas prie seimo kas sitkunuose,manau valdza uzeme kriminaliniai zmones kitaip nepasakysi.

  Thumb up 1 Thumb down 0

 3. Butkevičius kvalifikuotai aiškina įvykius,kadangi buvau iš esmės viskas taip ir buvo. Man idomiau ši mintis :"mes patyrinėsime tamstos įsakymo adekvatumą." Mano galva, nebus kam tyrinėti ir jokie ekspertai nepadės, mes turime viską daryti savo jėgomis

  Thumb up 1 Thumb down 0

 4. Audriau, geri laikai buvo ,kai plaukem oxta katamaranais ir valdzia i zmones nesaude. Vakarais diskutuodavom apie NG gamyba taikos palaikymui.O dabar kas vyksta ,tai yra siurpas,jei valdzia duoda nurodymus i zmones saudyti, tai jau- pilietinis karas.

  Thumb up 1 Thumb down 0

 5. Juk aiškiai matėsi, kad vamzdžiai nukreipti ne į kojas, o tiesiai į žmogaus pilvą. O jeigu į akį? Kogėl toki nevykę vadai, kurie galėji pasakyti, kad iš tokio atstumo negalime šaudyti. Čia buvo kaip šernų medžioklėje. Atsakingi asmenys mano Tėvynėje turi atsistatydinti, jeigu jie gerbia žmones iš kurių mokesčių jie pragyvena.

  Thumb up 1 Thumb down 0

 6. A.Butkeviciui , visa tiesa paraset , nors ir taip viskas aisku, kas kaltas, ir kas turi atsakyti. Prasau , nenuleiskit ranku, eikit iki galo, kad butu nubausti uz saudyma i beginklia minia.Zinot, susimasciau ..kur gyvenu, Lietuvoj?NEPRIKLAUSOMOJ LIETUVOJ, kur saudoma i zmones…trukstu zodziu, jei atvirai – man jau geda cia gyventi.

  Thumb up 1 Thumb down 0

 7. nusipirkit "Karsta komentara"- ten yra interviu su Sviderskiu ir jo persauto juodo palto nuotrauka. ir nereikes lia-lia.

  Thumb up 1 Thumb down 0

 8. Laikykitės vasario 3, turėkit tvarkdarių. Kai žmonės bus susirinkę vien "Fronto" pakviesti, nedraugai dar labiau stengsis sukurstyti riaušes.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 9. vienam straipsny gorienė rašo, kad sviderskiui peršovė storą paltą, čia kad ploną striukę. susitarkit gal, kaip geriau, nes tiesa vis tiek ne tokia. man tik kyla klasuimas, kodėl visos kulkos į fronto aktyvą pataikė?

  Thumb up 0 Thumb down 1 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
9 klausimai apie viešuosius pirkimus, kurie padės Jums tinkamai pasiruošti dalyvavimui
Naujus COVID-19 gydymo metodus siekiantis atskleisti tyrimas bus atliekamas ir Lietuvoje 8
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Berta Čaikauskaitė. Politikų pažadai karantino eteryje – apšilimas prieš rinkimus? (2)
Sena kaip pasaulis taisyklė byloja, jog komunikacija prieš rinkimus – tai vienas stipriausių...

Batutas – grožiui, sveikatai ir gerai savijautai 
Nors daugelis tėvelių vaikus skatina kasdien kuo daugiau laiko praleisti lauke, tačiau patys...

Kaip neprašauti perkant mikrobangų krosnelę? 
Jeigu svarstote apie mikrobangų krosnelės įsigijimą – svarbu, kad žinotumėte keletą svarbių dalykų....

E. Kručinskienei – daugiavaikės motinos klausimai (4)
Socialiniame tinkle „Facebook“ didelio susidomėjimo sulaukė neįgalų vaiką auginusios moters atviras laiškas E....

Norite visada būti žvalūs ir sumažinti įvairių ligų tikimybę? Štai ko jums reikia 
Visus žmones vienija vienas bendras vardiklis – norime būti žvalūs, energingi ir nesirgti,...

D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje (3)
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Konservatoriai parengė emocinės sveikatos gerinimo planą (4)
„Lietuvoje jau beveik du mėnesius trunkant karantinui kyla reali grėsmė,...
S. Skvernelis: Startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos priemonė mažoms įmonėms (4)
Smulkiajam verslui – gera žinia: startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos...
Klaipėdos miesto konservatorių lyderiu išrinktas buvęs kariuomenės vadas A. Pocius (6)
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos Klaipėdos skyriaus nariai vakar...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (3)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (4)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (4)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
Jungtinėje Karalystėje sulaikytas metus ieškotas Kamuolinių grupuotės narys
2020 m. balandžio 29 d. Jungtinėje Karalystėje sulaikytas Kamuolių ginkluoto...
Asmuo dėl jo pašto dėžutėje rastų psichotropinių medžiagų lieka išteisintas
Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti apygardos teismo išteisinamąjį nuosprendį G. N.,...
 
Darbo kalendoriai: koks turėtų puošti Jūsų stalą?
Nors dažniausiai darbo kalendoriais rūpinamės artėjant naujiems metams, tačiau kartais...
Paklodės priežiūra pagal audinį: valome teisingai
Geras miegas – būtinas kiekvieno žmogaus fiziologinis poreikis, kuris gali...
Miegamojo baldai: kokius rinktis, kur pirkti? (1)
Akivaizdu, kad neišsimiegoję būname piktesni, prasčiau sekasi susidoroti su dienos...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (24)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (7)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (1)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...