Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Liepa 8 Trečiadienis
 

Krizės pamokos ir galimi sprendimai III

2009-10-18 16:59 | Politikų tribūna | Komentarų (44)

Daktaras Algimantas Matulevičius, Pilietinės demokratijos partijos pirmininkas

Nuo pat nepriklausomybės atkūrimo kalbame, kad Lietuvos ateitis – tai žinių visuomenė. Ji, išradingai taikydama geriausius mokslo pasiekimus, sukurs šiuolaikinį šalies ūkį. Atrodo, tai taip aišku ir suprantama. Kokia ekonomika bebūtų, ji turi būti efektyvi, t.y. sukurti didesnę (pridėtinę) vertę. Čia visų interesai (bent teorijoje) sutampa. Jie išsiskiria, kai sukurta verte pradedama dalintis. Bet šiandien ne apie tai. Manau, daug kam yra suprantama, kad didžiausia pridėtinė vertė sukuriama šiuolaikinės gamybos (plačiąja šio žodžio prasme) sferoje. Visos kitos sferos tik tą vertę persidalina.

Prieš dvidešimt metų dauguma manė, kad tapus nepriklausomais prireiks tik keletos metų ir gyvensime bei tvarkysimės nepalyginamai geriau. Taip ir galėjo būti. Su sąlyga, jei būtume ne griovę, o kūrę. Kas negražu – pagražinę. Kas nemodernu – sumoderninę. Turėjome ne taip jau mažai. Nors laukinio kapitalizmo ir šoko terapijų specialistai to nenori pripažinti. Turėjome labai rimtą tiksliųjų ir inžinerijos mokslų ruošimo sistemą ir gerus specialistus. Gerai buvo ruošiami viduriniosios (gamybinės) grandies vadovai (buvę technikumai, dabar atitikmuo – kolegijos). Veikė darbininkiškų profesijų ruošimo sistema, kuri buvo sukūrusi gan nemažą (ypač turint omenyje techniškas specialybes) darbininkišką elitą. Sveikam protui nesuvokiama, kodėl kaip kokiems pseudobolševikams reikėjo pradžioje viską sugriauti, sunaikinti, o tik po to pradėti kurti. Ir tai daugiau kalbom. Gal istorija atsakys į šį labai skaudų mūsų tautos išlikimui klausimą. Tokio elgesio vien nemokšiškumu ir neišmanymu nepateisinsi. Matyt, buvo tam tikros nukreipiančios jėgos, kurios, beje, pasistengė, kad mūsų nedidelė šalis būtų taip skausmingai supriešinta dar iki turtinio – socialinio susiskaldymo.

Buvo ir tų valdžios vyrų ir moterų, kurie naiviai manė, kad visos blogybės – tik sovietinėje santvarkoje, o jau kapitalizme visi būsime broliai. Todėl matomai, o gal ir kitų paskatų pastūmėti, visokiais įmanomais ir neįmanomais būdais buvo dalinamas pats geriausias šalies turtas užsieniečiams. Tą turtą jie įsigijo ne už rinkos kainas, o pusvelčiui. Daug pavyzdžių, kai užsieniečiai nevykdė savo įsipareigojimų modernizuoti įmones. Dabar jau ir naivuoliams aišku, kad masinis, spartuoliškas valstybinio turto (negalima pavadinti privatizavimu) išsidalinimas tarp privatininkų, nei jo perdavimas (dažniausiai už simbolinį atlygį) užsieniečiams nesukūrė prielaidų ir sąlygų Lietuvai tapti šiuolaikinių aukštųjų technologijų šalimi. Suprantama, vieną kitą atskirą pavyzdį surasime, bet tai ne taisyklė, o išimtis. Manau, kad oponentai nebus tokie ciniški, kad prekybos įmones pateiktų kaip žinių visuomenės etaloną.

Norint turėti perspektyvą, reikia surasti būdus ir priemones, kaip sukurti modernios gamybos pagrindu besivystančią visuomenę. Jeigu ir ateityje orientuosimės tik į prekybą ir paslaugų sferą, taip ir liksime skurstanti, gal ir egzotiška, su vietiniais nusigėrusiais kaimo aborigenais bei didesne dalimi imigrantų iš trečiųjų šalių, valstybe. Tačiau dar ne viskas prarasta. Privalome išsiaiškinti: o ko, kad taip įvyktų, reikia imtis?

Pirmiausia, šalies švietimo ir mokslo sistemą turime suorientuoti šio tikslo siekimui. Pradėti būtina nuo visuomenės nuomonės formavimo. Naudojant šiuolaikiškiausias mokslo ir technikos galimybes turime iš esmės pakeisti jaunimo profesinio ir vertybinio orientavimo sistemą. Tai aukšto lygio specialistų reikalaujantis kruopštus ir atsakingas darbas. Neapgaudinėkime savęs – jokia rinka šių problemų savaime neišsprendė ir neišspręs. Geriau tie, kurie svaigsta nuo rinkos galimybių (o valdžioje tokių yra) pasiskaičiuoja, kiek visi jau atlikti su mumis eksperimentai kainavo ir atnešė nuostolių. Būkime drąsūs ir pažvelkime tiesai į akis – vieną jaunimo kartą praradome. Ir taip užgimė nesibaigianti serija švietimo ir mokslo reformos eksperimentų. Pradedant tautine mokykla, profiliuotu mokymu ir dabartine aukštojo mokslo pseudoreforma. Jos esmė tame, kad jauni žmonės, balsuodami sprendžia kokių specialybių šaliai reikia, o kokių – ne. Dar tokių brangių durnysčių pasaulis nematė. Nebent chunveibinų Mao Dze Dūno inspiruota revoliucija Kinijoje. Rezultate, į tiksliuosius ir inžinerinius mokslus mokytis neina. Į teisę, kur nebėra darbo, stojama masiškai. Kolegijos pustuštės. Gerbiamieji, ar taip galima ruošti specialistus. Juk be jų nebus mokslo ir aukštųjų technologijų pagrindu vystomos gamybos. Negi didelę pridėtinę vertę sukursime su teisininkais ar vadybininkais, kuriuos ruošia visi, o dirba jie pardavėjais.

Nepamirškime svarbaus instrumento, kuris apsprendžia visuomenės raidą – tai visuomenės nuomonės formavimas. Šioje sferoje vis mažiau girdimi profesionalai, vis daugiau reiškiasi mėgėjai. Ir nenuostabu. Juk visuomenės nuomonei dabar daugiausiai įtakos turi žiniasklaida ir ypač TV, radijas ir internetas. Visus šiuos svarbiausius instrumentus, darančius įtaką šalies ateičiai, valstybė nesusimąsčiusi perleido privatininkams, kurie, kaldami pinigą, viską pavertė realybės šou. O kodėl ne? Finansine prasme tai pasiteisino. Tačiau, manau, kad mažai kas ginčysis: šių instrumentų poveikio galia, ypač jaunam žmogui, ženkliai didesnė už tėvų ir pedagogų pastangas. Didžiausia problema, kad žiniasklaidos savininkai, suprasdami kokiom galingom įtakos priemonėm disponuoja, stengiasi iš to išspausti kuo didesnę naudą, visiškai nesirūpindami pasekmėmis. Jie tiesiog už jas neatsako. Manau, kad čia ir slypi mūsų visuomenės achilo kulnas. Visi naudojasi ir mažai kas atsako už savo veiklos padarinius.

Tačiau vis tik pabandykime toliau modeliuoti, kaip reikėtų elgtis, jeigu valdžioje kartais atsirastų Lietuvą ir jos žmones gerbiantys ir vertinantys politikai. Juk būna kartais stebuklų. Jeigu taip atsitiktų, valstybė pirmiausia turėtų modernizuoti švietimo ir mokslo sistemą. To negalima suprasti tik kaip mokyklų ir akademinės visuomenės uždarą bendruomenę. Šiuolaikiniame pasaulyje mes turime suprasti, kad jauno žmogaus auklėjimas, lavinimas, žinių siekimas, asmenybės branda – visa tai, kas padeda jam pasiruošti surandant savo vietą šiame dinamiškame, besikeičiančiame pasaulyje, priklauso nuo daugelio faktorių. Pirmiausia, nuo tėvų ir pačio jauno žmogaus. Bet valstybė, kuri organizuoja ir nukreipia žmonių, gyvenančių šioje erdvėje, bendriją, turi vekti aktyviai ir atvirai aiškinti pasirinkimo galimybes ir įmanomas teigiamas ar neigiamas pasėkmes.

Manau, kad nebegalima toleruoti tolimesnio mokyklų ir mokytojų vaidmens niveliavimo, koks vyksta pastarąjį dešimtmetį. Būtina aiškiai apibrėžti ne tik teises, bet ir pareigas bei atsakomybę. Tai turi atsispindėti visose valstybės ir žmogaus gyvenimo ir veiklos srityse, taip pat ir jauno žmogaus augimo – brendimo laikotarpiu. Mes turime bendromis asmens (nesvarbu amžius) tėvų, pedagogų, visuomenės nuomonę formuojančių organizacijų, akademinės visuomenės pastangomis taip bendrai ir sutartinai veikti, kad būtų siekiama pagrindinio tikslo – kuo geresnio dvasinio intelektinio ir materialinio kiekvieno realizavimosi kuo mažesnėmis sąnaudomis. Sąnaudos kaip laiko, intelekto, finansines ir kitas galima optimizuoti tik sąmoningai (kiek įmanoma), o ne chaotiškai, planuojant-strateguojant ir vykdant bendravalstybinę veiklą.

Norint sukurti geresnį materialinį ir dvasinį gerbūvį, daugumai šioje valstybėje gyvenančių, turime pasiekti labai aukštą visuomenės išsimokslinimo lygį. O tai pasiekiama ne universitetų skaičiumi ir ne mokinių ar studentų krepšeliais. Per daug primityvu. Reikia kurti naujausiomis mokslo žiniomis grįstą, sąmoningą mūsų raidos prognozavimą. Jei sukursime sistemą, kuri orientuos jaunimą ir jų tėvus kokių specialybių reikės Lietuvos ūkiui po 5-10 metų, mes sąmoningai nukreipsime ta linkme visą sistemą ir ji pradės veikti. Girdžiu oponentus, o kur pasirinkimo laisvė? O kur rinka ir t.t.? Kritikos tikrai bus. Nes kai kam šis chaosas naudingas. Tik ne daugumai šalies žmonių. Tai gal ir nebekreipkime dėmesio į tuos rėksnius? Manau, kad jaunų žmonių atsakingas orientavimas kur ir kaip mokytis bei mokslo demokratizavimas ta prasme, kad jis turi būti nemokama, sudarys prielaidas mūsų šaliai pasiruošti tapti moderniu kraštu. Čia turime labai aiškiai apibrėžti – yra teisės, bet yra ir pareigos. Gauni nemokamą mokslą – prisiimi įsipareigojimus gerai mokytis ir kažkiek atidirbti Lietuvai už tai.

Antrasis komponentas, kuris reikalingas inovatyviai ekonomikai vystyti – finansai. Kai tik bus įsitikinta, kad mes, neturime didelių gamtos išteklių, bet kuriame vis tobulėjančią aukštos kvalifikacijos specialistų ruošimo sistemą, pinigų gamykloms statyti, įrengimams įsigyti tikrai bus. Šiame procese lemiamas vaidmuo tenka šiuolaikiniam išsilavinusiam ir atsakingam žmogui. Gamybą galima suprasti kaip ją suprasdavo ankščiau. Tai alinantis, monotoniškas, nuobodus darbas. Darbas vien tam, kad galėtum gauti varganą atlygį ir kaip nors egzistuoti. O galima ir, manau, reikia pakeisti mūsų požiūrį į gamybos procesą kaip į kūrybą. Suprantama, buvo, yra ir bus monotoniškų, bet reikalingų darbų. Tačiau kuo sparčiau į mūsų gyvenimą ateis mokslo ir technikos naujovės, tuo greičiau tos veiklos sritys vis daugiau bus automatizuotos. Tai ne utopija, o realybė. Ši realybė taps plačiai paplitusi tada, kai žmogaus darbas bus vertinamas labiau už techniką, kurią reikia įsigyti.

Manau, kad šiandien yra neatsakinga propoguoti prieš šimtmetį reikalingą ir dalinai pasiteisinusią tuo laikotarpiu nuožmią konkurencinę kovą. Juk ši kova skaldo visuomenę, ją pykdo, ji susvetimėja. Tokia visuomenė niekada negalės pilnai atskleisti savo kūrybinių galių. Todėl žmonijos civilizacijos raida neišvengiamai mums nurodo ženkliai perspektyvesnę išeitį. Neatsisakant privačios iniciatyvos ir dalinai reikalingos konkurencijos vis tik pasinaudoti mokslo ir technikos pažanga ir pereiti prie kūrybinės visuomenės puoselėjimo. Būtent tai ir yra alternatyva jau į akligatvį bendrančiam kapitalizmui, kurio nepakeitus tokios krizės ir dar žiauresnės purtys pasaulį vis dažniau. Yra pavojus, kad vietoje sąmoningo, suprasto, elastingo perėjimo nuo nuožmios konkurencinės kovos, kurios tikslas yra nauda bet kokia kaina, prie harmoningos kūrybinės visuomenės santykių ir vystymosi, geresnio gerbūvio didesnei daliai žmonių gali sutrukdyti ekonominio nuosmukio sukeltas chaosas ir atsitraukimas atgal. Tai pats blogiausias scenarijus.

Manau, kad globalizacija pasiteisintų tik tada, jei korporacijos atsisakytų dabartinio tikslo – turtų didinimo, o pereitų prie kūrybinės totalinės žinių visuomenės kūrimo. Grįžtant prie Lietuvos esu įsitikinęs, kad būdami geopolitiškai tarp Rytų ir Vakarų ir galėdami tuo pasinaudoti, mes tiesiog esame užprogramuoti pereiti prie kūrybinės-žinių visuomenės kūrimo jau dabar. Sukūrę anksčiau minėtą aukštos kvalifikacijos įvairių sričių specialistų ruošimo sistemą. Papildomai atlikę keletą reikalingų veiksmų, pritraukę finansines investicijas sukursime šiuolaikinę gamybą. Tam reikės duoti žalią gatvę investicijoms į inovacinę pramonę.

Valsybė turi sukurti skatinimo sistemą, pati dalyvauti savo organizaciniais gebėjimais ir finansinėmis galiomis bei pašalinti bet kokius biurokratinius trikdžius. Savivaldybės, valstybė savo lėšomis turi paruošti reikiamą infrastruktūrą tokių objektų statybai. Todėl, kaip jau minėjau ankstesniuose straipsniuose, energetikos objektai turi priklausyti valstybei. Pradėti dabar reikia nuo praktinės inventorizacijos, kokį potencialą turime. Po to sukurti aiškų praktinio veikimo perspektyvinį planą ir veikti. Perėjimas prie mokslo ir technikos aukščiausių pasiekimų pagrindu vystomos gamybos, kas taps materialiniu – finansiniu kūrybinės visuomenės pagrindu, neišvengiamai pakeis teigiama linkme visas mūsų gyvenimo sritis. Yra, gal kai kam ji pasirodys utopinė, galimybė iš susiskaldžiusios, turtiškai labai diferencijuotos visuomenės pereiti prie dinamiškai besivystančios ir savo ateitį sąmoningai kuriančios žmonių bendruomenės. Gal tai graži vizija, bet ir Nepriklausomybė buvo kažkada tik vizija. O kodėl nepabandyti to užpildyti nauju turiniu.

Kokiais gražiais pavadinimais ir ideologijomis besidangstytume, vienų žmonių nepelnytas išaukštinimas turtiniu ar kitais aspektais likusiųjų sąskaita negali tarnauti žmonijos ar atskiros valstybės pažangai. Tai nesuderinama su žinių pagrindu įgyvendinamos kūrybinės žmonių bendrijos ateities valstybės vizija. Situacija nėra beviltiška. Žmonijos patirtis, krizės pamokos mus moko ir tikiuosi išmokys, kad atsakingai gyventi ir dirbti taps naudinga. Tiesiog mums reikia pasistengti išsivaduoti iš šalies primestų keletos klaidingų ir šaliai žalingų postulatų. Visų pirma, vengti bet kokių kraštutinumų, vienos nuomonės primetimo ir atsirinkti tai kas gera ir naudinga. Norim to ar ne, bet mūsų valdžios vyrai ir moterys bei juos per daug laisvai įtakojantys turtingieji, privalo įsisamoninti, kad tik socialiai ir turtiniai subalansuota visuomenė yra stabili ir turi perspektyvą.

2009-10-18

Komentarai

 

 

 
 1. Aš kiekvieną kartą praleidau savo pusvalandį skaityti pranešimų šiame portale visą laiką kartu su kavos puodelis .

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. Parašiau komentarą DELFI-je, tačiau jiems nepatiko ir nepraleidžia. Paskaičiau keletą komentarų, tai kitaip kaip debiliški ir nepavadinsi. Dabar suprantu kodėl, nes protingesnių nepraleidžia, štai jums ir visas DELFI-o objektyvumas. Todėl esu priverstas jį išspausdinti Karštame komentare. O komentas toks.
  Kubilius su savo chebryte galvoja, kad galima be galo plėšikauti, o Tauta jau išmoko paslėpti savo turtą nuo plėšikų. Čia vyksta katės ir pelės žaidimas. Bet peliukas išgudrėjo ir nepavyks riebiam katinui jo suvalgyti. Palauksim Naujųjų metų, pažiūrėsim kiek sumažins pensijas, o pensininkai turi laiko ir kaip tie proletarai neturi ką prarasti, išskyrus savo grandines, kaip Leninas mokė. Manau prisiminsim jo mokymą apie valdžios vertimą, o ten nepadės ir vandens patrankos. Kažin kas tą vandenį pils, jei policininkai irgi gauna centus.
  O kad vidutinės ar net žamiausios grandies valstybės tarnautojai dirba visą darbą už didelus atlyginimus gaunančius klerkus, tame tarpe ir biudžetą skaičiuoja, tai jau senai ne paslaptis. O taip yra todėl, kad Lietuva švogerių kraštas. Vienas balbiezas pataikaudamas viršininkui įsitrina į valdžią ir paskui save tempia į viršų savo giminaičius, švogerius, partiečius. Pažistu asmeniškai vieną tokį, tai Pravieniškių antros zonos viršininkas (direktorius)Alfredas Drazdys, tai jį už ausų ištempė į direktorius švogeris, amžina atilsi buvęs Kalėjimų departamento direktorius. Jis dabar vaikšto pasipūtęs, kaip pingvinas. Prieš rinkimus pasistengė prasitęsti tarnybos laiką, nes be valdžios kaliniams, pataikavimo viršininkams, papildomo neuždirbto atlygio priedų turistinių kelionių forma, jis ko gero antrą dieną numirtų. Aukštesnės kategorijos klerkai taip įprato už valdiškus pinigus tenkinti savo poreikius, bet juk kitaip ir būti negali, juk jie ima pavyzdį iš seimūnų ir savo viršininkų, ministrų, sekretorių, ir tai Lietuvoje jau tapo gyvenimo būdu. Nieko nebus kol neįkursime nacionalinio gelbėjimo fronto ir neišmesimę iš riebaus lovio visų tų kiaulių. Kiaulės niekaip negali pasisotinti, taip ir klerkai, jiems vis mažai. Žmonės prisiminkit internacionalą ir pirmyn už geresnį gyvenimą visiems Lietuvos žmonėms, o ne vien Paulausko partiečiams.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. Pagrindine kaltininke Kaune, Kauno prokuratura… prokuraturos nusikalstama veika. Prievartavimai, teroras, žudymai. Vardan – kontrabandos…, auksti pareigunai, vilkinimas, chaosas, nusikalstamos veiklos organizavimas… ikalciu slepimas, naikinimas, terorizavimas… teismas, teisejai, mafija… daugelis atsakymu y shiandienos klausimus kiekvienam… byloje – "Dvarvycio karas" #Iskarpyta, sutrumpinta konfiskacijos video medziaga: youtube.com/watch?v=RqUq_W1dvug #Pilna video medziaga: rutube.ru/tracks/2544038.html?v=e42277dbd9e14f5d461e811e26b36e55 #Bylos dokumentaciniai failai parsisiuntimui: megaupload.com/?f=5MCK7TPY realios situacijos isdestymas… dekui uz demesi.
  dabar jau kai kuriuos dokumentus galite skaityti interneto puslapyje…
  scribd.com/doc/21807708 Bylos Aprashymas
  scribd.com/doc/21808018 Skundas LR gen. prok. del ikiteisminio
  manau busit nustebinti…

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. iš šitos vyriausybės ir seimo tikrai neverta nieko laukti. pirmiausia reikia sutvarkyti politinę sistemą, rinkimų įstatymus. Kiekvienas seimas vis prastesnis ir prastesnis. Tai apie kokią žinių visuomenę kalbam? Tam reikia priimti protingus sprendimus. Tik ne šitas seimas.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 5. pieška, tai mano siūlymai nieko nereikštų. Tai greičiau pasvajojimas, kad gal būtų nebloga jį turėti, nes jo mąstysena – kairioji. O gal taip tik atrodo? Neteikite anam komentarui daug reikšmės. Kad šis žmogus nedurnas ir ne visai sugedęs, manau, ne tik man taip atrodo…

  Thumb up 0 Thumb down 0

 6. Nesupratau, siūlote Matulevičiui pereiti į Fronta ? Betgi jis ne tik PDP partijos pirmininkas bet it, kiek supratau JDJ narys

  Thumb up 0 Thumb down 0

 7. Tiesiog norisi protingą žmogų turėti savoje partijoje, manant, kad jis įneš daug pozityvo, kartu būtų ir naudingų ginčų su vadovybe, kuriuose tik ir gimsta teisybė. Juk socializmo yra daug atmainų, tame tarpe ir nelabai gerų, kartais pražūtingų demokratijai. Manau, mes dar neišmąstę savojo socializmo modelio…

  Thumb up 0 Thumb down 0

 8. Idomuis komentaras, tikrai palietęs esminį klausimą — sistemos klausimą. Ponas Matulevičius ko gero tikrai painiojasi sistemose – juk negalima rinkos ekonomikos sąlygomis samprotauti apie : "Reikia kurti naujausiomis mokslo žiniomis grįstą, sąmoningą mūsų raidos prognozavimą.". Ir dar tiesiog klausimas komentatoriui. ką reiškia ; "sudarytų gerą konkurencinę įtampą mūsų "Fronte".

  Thumb up 0 Thumb down 0

 9. kaip yra, kokia yra padėtis, p.Algimantas išanalizavo giliai. Tačiau,duodamas receptus, kaip padėtį pakeisti, Jis pasiklysta tarp socializmo ir kapitalizmo. Nes vienos priemonės galimos esant vienai santvarkai, o kitų prie, pavyzdžiui, kapitalizmo neįvykdysdi, arba tokie pokyčiai sunkiai įvykdomi. Tokį asmenį norėčiau matyti kairėje, į kurią gręžiasi pasaulis. Jis sudarytų gerą konkurencinę įtampą mūsų "Fronte".

  Thumb up 0 Thumb down 0

 10. autoroiui ir manau,kad jeigu nesnausim,o atsirinksim normalius protingus ir sąžiningus žmones tai ir reikali pasikeis.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 11. Stebuklus mes turime kurti patys, visi kartu. Ir joks vienas zmogus atskirai nepajegus to padaryti. Gali draskytis nors ir dantimis ir nagais, bet jei niekas nepalaikys tai rezultato ir nebus.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 12. kad sakinys ;"jeigu valdžioje kartais atsirastų Lietuvą ir jos žmones gerbiantys ir vertinantys politikai. Juk būna kartais stebuklų." nubraukia visus pono Matulevičiaus samprotavimus kaip nereikalingus

  Thumb up 0 Thumb down 0 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
9 klausimai apie viešuosius pirkimus, kurie padės Jums tinkamai pasiruošti dalyvavimui
Naujus COVID-19 gydymo metodus siekiantis atskleisti tyrimas bus atliekamas ir Lietuvoje 8
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Berta Čaikauskaitė. Politikų pažadai karantino eteryje – apšilimas prieš rinkimus? (1)
Sena kaip pasaulis taisyklė byloja, jog komunikacija prieš rinkimus – tai vienas stipriausių...

Batutas – grožiui, sveikatai ir gerai savijautai 
Nors daugelis tėvelių vaikus skatina kasdien kuo daugiau laiko praleisti lauke, tačiau patys...

Kaip neprašauti perkant mikrobangų krosnelę? 
Jeigu svarstote apie mikrobangų krosnelės įsigijimą – svarbu, kad žinotumėte keletą svarbių dalykų....

E. Kručinskienei – daugiavaikės motinos klausimai (4)
Socialiniame tinkle „Facebook“ didelio susidomėjimo sulaukė neįgalų vaiką auginusios moters atviras laiškas E....

Norite visada būti žvalūs ir sumažinti įvairių ligų tikimybę? Štai ko jums reikia 
Visus žmones vienija vienas bendras vardiklis – norime būti žvalūs, energingi ir nesirgti,...

D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje (3)
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Konservatoriai parengė emocinės sveikatos gerinimo planą (2)
„Lietuvoje jau beveik du mėnesius trunkant karantinui kyla reali grėsmė,...
S. Skvernelis: Startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos priemonė mažoms įmonėms (4)
Smulkiajam verslui – gera žinia: startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos...
Klaipėdos miesto konservatorių lyderiu išrinktas buvęs kariuomenės vadas A. Pocius (6)
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos Klaipėdos skyriaus nariai vakar...
 
D. Saldukas: Vilniaus universitetas – autonomija maskuojamas „nusikalstamas susivienijimas“? (2)
Tęsiame „Karšto komentaro“ žurnalistinį tyrimą dėl Vilniaus universiteto studentės Rūtos...
Antanas Šakinis: „Mano dukrytę pražudė Vilniaus universitetas“ (1)
Giedrė Gorienė Vilniaus universiteto geologijos studijų programos studentės Rūtos Šakinytės...
Atsargiai – praktika Vilniaus universitete gali baigtis mirtimi! [Prokuratūrai VU „mantija“ svarbiau nei jaunos merginos žūties aplinkybių ištyrimas?] (9)
Giedrė Gorienė Turbūt nei vieni tėvai, išleisdami savo atžalą studijuoti...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
Jungtinėje Karalystėje sulaikytas metus ieškotas Kamuolinių grupuotės narys
2020 m. balandžio 29 d. Jungtinėje Karalystėje sulaikytas Kamuolių ginkluoto...
Asmuo dėl jo pašto dėžutėje rastų psichotropinių medžiagų lieka išteisintas
Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti apygardos teismo išteisinamąjį nuosprendį G. N.,...
 
Darbo kalendoriai: koks turėtų puošti Jūsų stalą?
Nors dažniausiai darbo kalendoriais rūpinamės artėjant naujiems metams, tačiau kartais...
Paklodės priežiūra pagal audinį: valome teisingai
Geras miegas – būtinas kiekvieno žmogaus fiziologinis poreikis, kuris gali...
Miegamojo baldai: kokius rinktis, kur pirkti? (1)
Akivaizdu, kad neišsimiegoję būname piktesni, prasčiau sekasi susidoroti su dienos...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (24)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (7)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (1)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...