Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Birželis 5 Penktadienis
 

Krizės pamokos ir galimi sprendimai (I)

2009-08-12 16:39 | Politikų tribūna | Komentarų (52)

Dr.Algimantas Matulevičius,

Pilietinės demokratijos partijos pirmininkas

Dažnai buvusi sovietinė sistema tapatinama su socializmu. Toks požiūris yra nekorektiškas ir klaidingas. Tai buvo tik pavadinimai ir lozungai, tačiau nieko bendro su socializmo arba socialdemokratine idėja nebuvo.

Socialistinės santvarkos elementų yra daugelyje išsivysčiusių pasaulio valstybių, ryškiausiai tai pasireiškia Skandinavijos šalyse. Mūsuose nutylima, kad šiose šalyse greta privačios nuosavybės taip pat teisėtai egzistuoja ir užima deramą vietą ekonomikoje valstybinė nuosavybė.

Nedaugelis Lietuvoje žino, kad „Statoil“ degalinės priklauso valstybiniam Norvegijos naftos gigantui, kuriam privatus kapitalas sudaro neženklią dalį. Buvusį Lietuvos „Telekomą“ nupirko Suomijos-Švedijos valstybinis konsorciumas. Buvusį Lietuvos žemės ūkio banką įsigijo vienos Vokietijos žemės Vyriausybės kontroliuojamas investicinis fondas. Lietuvoje ar iš neišprusimo, ar kažko tai bijantis, visa tai buvo pateikiama kaip privatizavimas, nes tik privatininkai gali efektingai tvarkytis su ekonomika. Aukščiau minėti ir kiti pavyzdžiai, kurių galima pateikti daug, šį teiginį paneigia.

Pasaulyje daug gerai dirbančių valstybinio kapitalo įmonių. Privatus kapitalas pats savaime neapsaugo nuo klaidų ir piktnaudžiavimų. Ne taip seniai pasaulis stebėjo kaip žlugo garsioji JAV kompanija „Enron“. Vien dėl nesąžiningų vadovų, kurie apsimelavo ir apsivogė. Pavyzdžių sąrašą papildė dabartinė finansų ir ūkio krizė.

Normaliam, elementarios kultūros ir etikos žmogui nesuprantama, kaip bankų vadovai (realiai nieko naujo nesukurdami) tik perskirstydami svetimus pinigus sau išsimokėdavo didžiulius atlyginimus ir premijas bei naudojosi įvairiausiomis nepelnytomis privilegijomis (automobiliai, kompanijų lėktuvai ir t.t.). Šios neatsakingos sistemos išsigimimas visu savo „gražumu“ atsiskleidė, kai tai įvyko valstybėms gelbstint bankus.

Privataus sektoriaus nesąžiningumas, išlaidavimas buvo dengiamas visų gyventojų sąskaita. Logiškas klausimas: o kodėl dažnai stengiamasi įrodyti, kad tik privatus kapitalas ir privati iniciatyva yra ženkliai pranašesnė už valstybinį.

Taip teigiant į vieną visumą yra suplakama daug faktorių. Tai daroma dėl vieno paprasto skirtumo. Privačioje bendrovėje pelnas (nauda) atitenka savininkui. Jei tai akcinė bendrovė, akcijų turėtojui. Jei įmonė valstybinė, pelnas (nauda) atitenka valstybei. Būtent naudos (pelno) pasisavinimas ir yra esminė amžino ginčo priežastis. Tačiau nesiveldami į nereikalingus ginčus analizuosime akivaizdžius faktus, kuriuos ne visada norima pripažinti.

Niekas neneigia, kad privati iniciatyva yra gerai. Ji skatina žmogų veikti, stengtis, tobulėti ir kurti. Kurdamas jis gauna naudos sau bei kažkiek iš to gauna ir aplinkiniai. Štai čia prasideda esminiai skirtumai.

Žmogus, siekdamas naudos sau, labai retai elgiasi altruistiškai ir moraliai. Nes pati rinka yra bejausmė ir negailestinga. Ji tiesiog nepriima arba sunaikina geruosius. O priima dažniausiai tik brutalius, kurie, kaip taisyklė, siekia tikslo bet kokia kaina. Tikslas vienas – gauti kiek galima daugiau naudos. Pripažinkime, kad joks privatininkas nesistengs mokėti samdomam darbuotojui didesnės algos, jeigu galės mokėti mažesnę. Jis nemokės mokesčių, jeigu galės jų išvengti, jis beatodairiškai naudos gautus išteklius, jeigu jam tai naudinga ir niekas nedraus.

Mokslo yra įrodyta, kad laisva rinka iš vis civilizuočiau gali veikti, jei yra užtikrinta laisva konkurencija. Tai privalo užtikrinti valstybinė valdžia. Tačiau net be didelės analizės visiems aišku, kad to nepavyksta padaryti visuose ūkio sektoriuose. Rezultate konkurencija reiškiasi tik tarp smulkiųjų gamintojų ar prekiautojų, bet jos nėra stambiausiuose ekonomikos segmentuose ir kas svarbiausia, finansinėje sferoje. Tai labai aiškiai atskleidė krizė.

Didžiulės finansinės ir gamybinės transnacionalinės korporacijos iškėlė globalizacijos lozungą, o realiai išvengė bet kokios konkurencijos ir tapo monopolistinėmis. Būtent jos ir sukėlė šią neregėto masto krizę, nes, praktiškai veikdamos be kontrolės ir nusikalstamai, sukūrė virtualias finansines piramides, kas yra didžiulio masto kriminalinis nusikaltimas. Praktiškai jie įrodė, kad laisva rinka yra žalinga ideologinė priedanga tarpti įvairiausio plauko veikėjams, siekiantiems rafinuotais būdais gyventi gerai daugumos nuskurdinimo sąskaita.

Matomai tiesa yra ta, kad nereikia šiame gyvenime visko suabsoliutinti. Ir patartina vengti kraštutinumų. Mūsuose vieni buvo suidealizavę sovietinę santvarką, kai valdė viena partija ir visas ūkis buvo suvalstybintas. Neleidžiama privati nuosavybė ir stabdoma iniciatyva. Todėl pradžioje ir minėjau, kad sovietinė santvarka nieko bendro neturėjo su socializmu, kuriame yra vietos ir privačiai iniciatyvai. Tačiau teisybės dėlei reikia pripažinti, kad Sovietų Sąjungos ekonominis ir ypač technologinis atsilikimas buvo sąlygotas ne tiek šio faktoriaus. Jeigu užtektų valstybinę nuosavybę paversti privačia ir valstybė suklestėtų, tai šiandieninė Rusija turėtų pirmauti pasaulyje. Reiškia, ne čia „šuo pakastas“, problema sudėtingesnė nei atrodė iš pradžių. Beje, nepamirškime ir to fakto, kad Rusija turi didžiules gamtos turtų atsargas ir praktiškai gyvena tik iš to, kad jais prekiauja. Čia slypi ir Lietuvos daugelio politikų esminė klaida.

Atkūrus nepriklausomybę buvo skubama bet kokia kaina (su didžiuliais nuostoliais) išvalstybinti ir dar geresnius ūkio sektorius pusvelčiui atiduoti užsieniečiams. Buvo manoma, kad tada tai suklestėsime. Iš dalies taip ir atsitiko, nedidelė dalis apsukriųjų, bet toli gražu ne protingiausiųjų ir mokančių dirbti, o labiau mokančių vogti ir neturinčių jokių moralės normų, tapo labai turtingi. Todėl didžiausia dalis tapo skurdžiais ir gyvena net blogiau nei prie sovietų. Gamyklos sugriautos, kaimas prasigėręs. Liaupsinti užsieniečiai jokių aukštų technologijų įmonių nepastatė, o pasinaudojo tomis įmonėmis, kurios ir be didelių injekcijų iš šalies neša pelnus jiems, o ne mums.

Krizė ir ekonomikos vystimosi analizė patvirtina, kad privati iniciatyva geriausiai ir teisingausiai pasireiškia mažose ir vidutinėse ( kiekvienoje šalyje tai skirtingo kapitalo dydžiai) įmonėse, šiame sektoriuje geriau ar blogiau veikia tam tikra konkurencija. Dažnai tokiose įmonėse savininkas būna ir vadovas. Stambiose įmonėse privatumo sąvoka išsiplauna, nes jos dažniausiai yra atviros akcinės bendrovės, turinčios dešimtimis, o JAV – net šimtais tūkstančių akcininkų. Tokių įmonių likimas ir jų veiklos rezultatai priklauso jau ne nuo savininkų, o nuo samdytų vadovų. Štai čia ir atsiranda landa, skatinanti piktnaudžiavimus, nes kai kurie vadovai sutapatina įmonę su savimi, o didžiulė armija savininkų (akcininkų) nebeužtikrina efektyvios kontrolės.

Logiška išvada: kodėl negali tokios įmonės būti valstybinėmis, kur valstybė, skirdama vadovus, juos ir kontroliuotų. Nauda (pelnas) nuo tokių įmonių atitektų valstybės biudžetui. Tam tikrai nėra jokių ekonominių trikdžių, išskyrus vieną: šalyje visuomet atsiras įtakingų veikėjų, norinčių šią naudą perimti sau ir sugebančių isteriškai, per jiems prieinamą (už pinigus) žiniasklaidą įrodinėti, kad norima grįžti į sovietinius laikus. Tačiau jeigu mes visą laiką būsime šių veikėjų įkaitai, tada tikrai premjeras A. Kubilius teisus sakydamas, kad krizę turi įveikti tik sunkiausiai ir neturtingiausiai gyvenanti visuomenės dalis, nes turtingieji gali nuversti valdžią.

Manau, kad krizės pamokos mus verčia daryti rimtus, esminius sprendimus. O būtent visas energetikos bei monopolinių (kur nerealu konkuruoti) sektorių įmones privalo perimti valstybė. O privačiom įmonėm atlyginti realią jų įsigijimo metu mokėtą kainą t.y., taikyti restituciją. Vadovais paskirti aukštos kvalifikacijos atsakingus profesionalus, o veiklą padaryti viešą ir skaidrią. Didžiulis rezervas, taupant valstybės ir žmonių lėšas, bet kokių tarpininkų šioje srityje (kurių dabar privisę devynios galybės) atsisakymas ir uždraudimas. Juk sveiku protu nesuprantama, kam dujų sektoriuje reikalinga „Dujotekana“. Ji neturi nei dujų, nei vamzdžių. Be to, yra „Lietuvos dujos“. Lygiai taip pat šalyje pagaminamą elektrą parduoda į užsienį privatus tarpininkas – energijos realizavimo centras (ERC). Jie po Ignalinos uždarymo ruošiasi į Lietuvą importuoti trūkstamą elektros energiją. Ar ne čia ir slypi priežastis, kad niekas iš Lietuvos vadovų nė piršto nepajudino, kad būtų pratęstas Ignalinos AE darbas? Juk ypač šios žiaurios krizės sąlygomis tai nesiderina su ES šalių solidarumo samprata. Jau darosi aišku, kad mažiausiai 20 ct už 1 kw nuo naujų metų pabrangsianti elektros energija bus didžiausias smūgis ir dabar jau merdinčiai šalies ekonomikai. Visa tauta daroma įkaitais, kad galėtų pasipelnyti saujelė ir taip jau turtingų.

Tai akivaizdus pavyzdys, iki kokio ciniškumo gali nuvesti privati iniciatyva, siekianti naudos sau ir savo klanui. Lygiai taip pat visiškai nesuprantama, kam Vilniaus ir dar nemažos dalies Lietuvos miestų šilumos tinklus reikėjo perduoti (lyg tai išnuomoti) Rubikono grupės įmonėms. Jau nekalbant apie fantastiškas, jokia ekonomine logika nepagrįstas šilumos kainas, niekas argumentuotai negali paaiškinti, kodėl to negali atlikti valstybinė ar savivaldybės įmonė.

Tai tik keletas pavyzdžių, iliustruojančių, kad būtina keisti santykį tarp privataus ir valstybinio. Reabilituoti valstybinę nuosavybę, suprantama, viso šio proceso nesuabsoliutinant. Ankščiau minėti siūlymai argumentuotai gali pasitarnauti (jeigu, suprantama, bus norima įsiklausyti), kad monopolistinės ir energetinės įmonės pagal savo veiklos pobūdį yra reikalingos tiek verslui, tiek atskiram žmogui. Jų veikla yra svarbi ir įtakoja kitų ūkio sektorių veiklą. Galima teigti, kad jos ekonomiškai ir socialiai net nacionalinio saugumo aspektu yra bendravalstybinės reikšmės. Taigi logiška išvada: ženkime drąsų ir realų žingsnį į mišrios nuosavybės ekonomikos erą. Tai taps mūsų konkrečiu veiksmu, įveikiant krizės ir ankstesnių klaidų pasekmes. Tai bus ne imitacija, o tikros permainos.

2009-08-12

Komentarai

 

 

 
 1. Pažystu autorių,gerbiu už jo darbštumą,išsilavinimą,drąsą.Geras ir teisingas straipsnis.Kiek dar leisim saviem okupantam mus engti?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. Žiūrėkit kokia konservatorių deklaruojama morali politika:Kubilius gina "daktariuko"parankinį Valinską.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. Matulevičius teisus – pats gyvenimas privers daug ką suvisuomeninti. Ir reikės. Tik konservatoriai to nepadarys…

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. Dėkojame drasiam,išmintingam ir protingam politikui Matulevičiui už Jo nuoširdų darbą Lietuvai ir žmonėm.Kiek Jam kainavo sveikatos ir nervų,kai reikėjo rinktis ar su klanu ar prieš.Prieš Jį šjo ir Adamkus ir Kirkilas ir visos spec.sruktūros,bei nupirkta purvasklaida.O Kubilius ir visi konservai tik pasinaudojo Jo vadovauto tyrimo medžiaga rinkimam,o dabar jau vėl tarnauja oligarhų klanui.
  Tikių žmonių Lietuva turi labai mažai.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 5. Manau,kd esate neteisus koneveikdamas Matulevičių.Jis visada kiek buvo politikoj stengėsi atstovauti tiesą,padėti skriaudžiamiem.Bet galimybės premjero,Seimo pirmininko,net Seimo komiteto pirmininko yra nepalyginamai didesnės už paprastą Seimo narį.Matulevičius NSGK pirmininku buvo tik nepilnus dvejis metus ir nuveikė ženkliai daugiau už buvusius ir esamus.Jūs apie"valstybininkus ir šiandien nieko nežinotumėt jeigu ne jo principingas parlamentinis tyrimas ir asmeninė drasa tai paskelbiant visiem.Jūs matomai net nežinot,kad Dujotekančikai Jį du metus po teismus tampė,o kiek klano žiniasklaida purvp pylė,net nesuprantu kaip žmogus atlaikė.Gerbkime ir džiaukimės,kad tokių žmonių dar yra.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 6. Dabar ne partokratinis socializmas, bet tas normaliausias laukinis kapitalizmas su partokratinio socializmo kvapeliu

  Thumb up 0 Thumb down 0

 7. TSRS buvo ne valstybinis kapitalizmas, bet partokratinis socializmas, kai visus gyvenimo klausimus ( net asmeninis) sprendžia partija. Tokio tipo socializmo įkūrėjų laikyčiau Leniną, kai jis išvaikė visas kitas partijas. Stalinas pratęsė Lenino vienparinę įdėją, įvesdamas griežtą partinę kontrolę.
  Kuo tas baigėsi – akivaizdu, į partiją pradėjo lįsti karjeristai, o kadangi po Stalino mirties griežti varžtai buvo atleisti, karjeros žmonės ir entuziastingai vedė šalį į griūtį. Pridėjus dar faktelį, kad trečios -ketvirtos kartos partinių funkcionierių vaikai jau tik gimdami turėjo numatyta partinį postą ( partinis postas – tai šuolis ir į valstybinį postą) — kitaip būti ir negalėjo. Bet su socializmu tai turi bendro tik tiek, kad nuosavybė buvo valstybinė ir algų skirtumas nedidelis ( tuo pačiu rodyti turtus buvo tiesiog neįmanoma ) Tiesa, ir šioje vietoje karjeristai sugebėjo prasistumti lengvatas arba spec. gyvenimo sąlygas. Tikras socializmas, per TSRS partokratus gavęs nokautuojantį smūgį, manau atsities ir tęs savo žingsnius per pasaulį, kovodamas už VISŲ žmonių LYGYBĘ.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 8. Ko jus prie demokratijos prisvilote? Juk tuscias zodis, nieko gero nenesantis. Praktikoje jis neveikia. Tarybos – butent ir buvo tobulesne valdymo forma. O demokratija… piramide ant zmoniu kaulu.
  Tik apgavyste, daugiau niekas.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 9. pirmas A. Matulevičiaus sakinys yra tikslus. TSRS buvo valstybinis kapitalizmas, kuriame klasės nevaidino vaidmens. Buvo valdanti klika ir valdomieji. Bet socializmo bruožų buvo, politika buvo socialiai orientuota. Nebuvo to, ko reikalauja tikrasis socializmas: tikros laisvės ir tikros demokratijos. Visuomenė buvo suspausta, kaip spyruoklė, ir ji iki galo neatleista ir dabar jau ne socializme. Tiek laukinio kapitalizmo Rusijoje, tiek tokio pat kapitalizmo Lietuvoje. Nežinau, ar marksistinis socializmas gali būti visiškai demokratinis, nes praktikoje to nestebima. Teoriškai, gali, ir tai deklaruojama. Pasiekti demokratijos socializmui trukdė, trukdo ir trukdys kapitalizmo apsuptis ir kaišiojimas pagalių į ratus socializmui, dviejų sistemų priešprieša, kur kapitalizmas yra gyvybingesnis…

  Thumb up 0 Thumb down 0

 10. Adamkui isrinkus jau sekanciais metais pradetas diegti naujas visuomene forma, vadinama "klasine". Buvo kone oficialiai paskelbta, kad tai dabar bus daroma ir nei vienas ir verkianciu rankos nepakele pries. Visi zinom, kas yra toksai Lopata. Lopata yra ideologinis valstybininku variklis. Oficialiai socialines sistemos varikliu buvo paskelbta "naturali atranka". Nei vienas is verkianciu nepasidomejo, kuo tai baigsis. O dabar verkia, kada zmones kartis pradejo jau 2001. VARYT JI NX REIKIA KARTU SU PALECKIU! Krokodilo asaros tik tai! MATULEVICIUS TAPO SAVO PALAIKOMOS SISTEMOS AUKA, KARTU SU PALECKIU IR KITAIS! Arba jie totalus durniai ir nieko nemate. Bet kaip nemate, jeigu as ir kiti mate, tik gal garsiai nereke.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 11. Apie kokį valstybininkų klaną kalbi, ne klano atkurtoje ( atkreipiu dėmesį ne atsikūrusioje )Lietuvoje iš vis NEBUVO. Neveltui tikras Lietuvos PATRIJOTAS rašė:"Daug kas susimąsto, ar Kovo 11-osios Aktas nėra visuomenės apgaulės aktas. Manau, kad to akto galėjome išvengti, jeigu būtume suteikę juridinę teisę 1990metų vasario 7d. Aukščiausios Tarybos nutarimui dėl neteisėto Lietuvos įjungimo į TSRS 1940 metų birželio-liepos mėnesiais. Būtų buvęs milžiniškas ekonominis efektas, nes Kovo 11-osios Aktas tapo pasipelnymo ir spekuliacijos aktu. Būtų atkritę vadinamieji signatarai su savo „nuopelnais“ ir privilegijomis
  Likimo ironija – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas buvo patikėtas tarybinių laikų išugdyto mentaliteto veikėjams, kurie, neturėdami nė mažiausio supratimo , kas yra demokratija ir piliečių teisės, pereidami iš autoritarinio režimo sampratų prie demokratinių , paprasčiausiai pačią demokratiją suvulgarino,pagal reikalą ir naudą ją sutapatindami su anarchija ( L.Dambrauskas. "Kovo 11-osios tragizmas"). Argi tai NETIESA ?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 12. Sutinku su Jumis dėl Matulevičiaus sugebėjimo dirbti. Bet …
  jei žmogus neturi ideologijos o ją keičia kaip lapus , jo laukia štai tokia istorinė tiesa
  ….",,Le Silvos,Xulio-Iniges De Medrano(Paryzius,Oggu,1608) 156-157 puslapis

  1492 Chemoras vyriausias Ispanijos rabinas parašė laišką, į Konstantinopolį aukščiausiam žydų sinedrionui, kai kilo grėsmė žydų išvarymui iš Ispanijos, atsakymas buvo toks:
  Mes gavome Jūsų laišką brangūs Moses vaikai, kuriame Jūs rašote apie visas nesėkmes ir patirtus nemalonumus, ir mums skaudu tai girdėti.
  Sekantys Satrapų ir Rabinų patarimai:
  1. Kas liečia tai, kad jums Ispanijos karalius liepia apsikrikštyti, – padarykite taip, jei negalite padaryti kitaip
  2. Kaip Jūs rašote apie pasikėsinimus į Jūsų turtą,- tai padarykite savo vaikus pirkliais, ir jie truputi po truputi viska atsiims atgal.
  3. Jūs rašote apie grėsmę Jūsų gyvybėms – padarykite savo vaikus daktarais, ir jie pasiims krikščionių gyvybes.
  4. Dėl to kad jie griauna Jūsų sinagogas, – užauginkite savo vaikus jų kunigais ir tie sugriaus jų bažnyčias
  5. Kas liečia kitas Jūsų nuoskaudas, – susitarkite, kad Jūsų sūnūs užaugtų teisėjais ir advokatais, kad visada būtų įsivėlė į valstybės valdymą. Tik uždėję antkaklį krikščionims Jūs galėsite dominuoti ir valdyti pasaulį, keršydami!
  Vykdydami šiuos pamokymus, kuriuos mes duodame Jums, su patyrimu suprasite ir pasieksite realios valdžios..
  Žydų princas Konstantinopolyje" .
  Paanalizuokite istorinius faktus ir ….. Pagarbiai

  Thumb up 0 Thumb down 0

 13. kada valsybininku klanas pradejo uzvaldyti Lietuva 2000-aisiais nieko jis nedare ir nesirupino. (Lygiai taip pat, kaip ir Paleckis). O visuomeneje ir gyvenime pradetos Lopatos (greiciausiai) inciatyvos buvo jauciamos nepridengra skura. O po to, kada pati nuo lovio atstume – pradejo skustis. Matulevicius lygiai toks pats kaip ir valstybininkai. Jie kartu pradejo soki sokti (Paleckis tame tarpe). Krokodilo asaros visa tai. Adamkui rankyte kone susilenkdamas buciavo.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 14. Zenonas Jurgelevičius čia žemiau parašė, kad patartina žiūrėti ne žmogaus žodžių, bet darbų. O A.Matulevičiaus darbai tikrai rodo jo dviveidiškumą. Tam, kuriam rūpi žmonės, RŪPĖTŲ IR PAVIENIS ŽMOGUS. O kai aš kreipiausi į jį kaip į Seimo NSGK-to pirmininką pranešdamas apie VSD plačią agentūrinę banditišką ANTIKONSTITUCINĘ veiklą, tolygią valstybės perversmui, šis "rūpintojėlis" neatsakė nieko. Kaip ir jo pirmtakas A.Sadeckas. A.Matulevičiaus "VSD tyrimas" ne klaną sudrebino, bet vidinėm intrigom versle užsiiminėjo, su patriotizmo priedanga. A.Pocius porą kartų buvo liepęs A.Matulevičiui anonimiškai dėl vaizdo prigrasinti,- ėmė skųstis pavojumi gyvybei. O kad man baltus lapus g-vėje nuo 2006 m. rodo – jam nusispjauti. Mat, baugu kapstyti per giliai. (Ir landsbergininkams nepatiks, juk slaptosios tarnybos visumoje jiems priklauso). Į verslą kištis ne taip pavojinga, ir patriotišką Jėzusėlį vaidinti galima, ir landsbergininkai juo buvo patenkinti. Dabar pigaus populiarumo ėmė staiga per ekonomines banalybes siekti. Ir vargu bau reikia jam patarinėti, kaip karjerą daryti (kaip čia žemiau aAlgirdas juo susirūpino). Neprapuls, pats verslininkas, elito narys. Koks skirtumas, kuom užsiiminėti būnant elite.

  Thumb up 0 Thumb down 0 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Naujus COVID-19 gydymo metodus siekiantis atskleisti tyrimas bus atliekamas ir Lietuvoje 5
Naujuoju MRU Tarybos pirmininku išrinktas prof. dr. Egidijus Jarašiūnas 4
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Berta Čaikauskaitė. Politikų pažadai karantino eteryje – apšilimas prieš rinkimus? (1)
Sena kaip pasaulis taisyklė byloja, jog komunikacija prieš rinkimus – tai vienas stipriausių...

Batutas – grožiui, sveikatai ir gerai savijautai 
Nors daugelis tėvelių vaikus skatina kasdien kuo daugiau laiko praleisti lauke, tačiau patys...

Kaip neprašauti perkant mikrobangų krosnelę? 
Jeigu svarstote apie mikrobangų krosnelės įsigijimą – svarbu, kad žinotumėte keletą svarbių dalykų....

E. Kručinskienei – daugiavaikės motinos klausimai (4)
Socialiniame tinkle „Facebook“ didelio susidomėjimo sulaukė neįgalų vaiką auginusios moters atviras laiškas E....

Norite visada būti žvalūs ir sumažinti įvairių ligų tikimybę? Štai ko jums reikia 
Visus žmones vienija vienas bendras vardiklis – norime būti žvalūs, energingi ir nesirgti,...

D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje (3)
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Konservatoriai parengė emocinės sveikatos gerinimo planą (2)
„Lietuvoje jau beveik du mėnesius trunkant karantinui kyla reali grėsmė,...
S. Skvernelis: Startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos priemonė mažoms įmonėms (4)
Smulkiajam verslui – gera žinia: startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos...
Klaipėdos miesto konservatorių lyderiu išrinktas buvęs kariuomenės vadas A. Pocius (6)
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos Klaipėdos skyriaus nariai vakar...
 
Atsargiai – praktika Vilniaus universitete gali baigtis mirtimi! [Prokuratūrai VU „mantija“ svarbiau nei jaunos merginos žūties aplinkybių ištyrimas?] (9)
Giedrė Gorienė Turbūt nei vieni tėvai, išleisdami savo atžalą studijuoti...
Prokurorams „skauda“ tik jų postai – paprastų žmonių skundams ir ašaroms jie akli ir kurti (3)
Pastaruoju metu tarsi grybai po lietaus žiniasklaidoje pasipylė prokurorų nusiskundimai:...
Ar Europos Taryba žino, kokias kandidatūras į Europos prokuroro postą jai siunčia Lietuvos Vyriausybė? (3)
Vyriausybė savo posėdyje patvirtino tris Lietuvos deleguojamus kandidatus į Europos...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
Jungtinėje Karalystėje sulaikytas metus ieškotas Kamuolinių grupuotės narys
2020 m. balandžio 29 d. Jungtinėje Karalystėje sulaikytas Kamuolių ginkluoto...
Asmuo dėl jo pašto dėžutėje rastų psichotropinių medžiagų lieka išteisintas
Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti apygardos teismo išteisinamąjį nuosprendį G. N.,...
 
Darbo kalendoriai: koks turėtų puošti Jūsų stalą?
Nors dažniausiai darbo kalendoriais rūpinamės artėjant naujiems metams, tačiau kartais...
Paklodės priežiūra pagal audinį: valome teisingai
Geras miegas – būtinas kiekvieno žmogaus fiziologinis poreikis, kuris gali...
Miegamojo baldai: kokius rinktis, kur pirkti? (1)
Akivaizdu, kad neišsimiegoję būname piktesni, prasčiau sekasi susidoroti su dienos...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (24)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (7)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (1)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...