Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Birželis 3 Trečiadienis
 

Kreipimasis į Seimo Antikorupcijos komisiją

2016-05-08 13:38 | Naujienos | Komentarų (22)

Seimo Antikorupcijos komiteto pirmininkas V.Gailius. KK nuotr.

Apie neskaidrų ir galimai nusikalstamą ISM akcijų įgijimo sandorį

2015 m. pabaigoje šalies medijos pranešė: KTU – valstybinis universitetas – perka privataus ISM universiteto akcijas, perima jo kontrolę. 2016 m. kovo 31 d. buvo pranešta, kas sandoris užbaigtas.

Sandorio esmė ta, jog stambios viešos lėšos perėjo į privačias koncerno „ARVI“ rankas. Faktas, jog valstybinis universitetas perka privatų, Lietuvoje neįprastas, tačiau savaime nėra neteisėtas. Teisinės problemos ir pagrįstos abejonės dėl sandorio skaidrumo, o galimai ir dėl jo nusikalstamo pobūdžio slypi kitur. Valstybinis universitetas yra viešas juridinis asmuo, kuriam viešųjų finansų skaidrumo reikalavimas galioja besąlygiškai.

Stodama į ES, Lietuva įsipareigojo laikytis demokratijos, žmogaus teisių, įstatymo viršenybės ir viešųjų finansų skaidrumo. Mūsų šalis ratifikavo tais klausimais įvairias tarptautines sutartis, pasirašė ES direktyvas ir šie tarptautiniai teisės aktai turi viršenybę nacionalinių teisės aktų ir nacionalinės teisenos atžvilgiu.

Įstojus į ES, Lietuvoje bent jau iki šiol nebuvo precedento, kuomet centrinė valdžia būtų sulaužiusi savo tarptautinius įsipareigojimus dėl viešųjų finansų skaidrumo. Šito buvo besąlygiškai laikomasi netgi tada, kai Lietuvoje buvo perkami, statomi gynybinės-strateginės paskirties objektai. Antai, statant šovinių fabriką Kaune, perkant karinius transporto lėktuvus „Spartan“, įsigyjant raketas „Javelin“, šarvuočius ir pan. sandorio suma visuomenei paviešinama iš anksto. „Independence“ atveju visuomenei yra žinoma netgi vienos dienos (!) objekto nuomos kaina… Nelemto LEO-LT sandorio suma taip pat buvo žinoma iš anksto. Viešųjų finansų skaidrumo vertybė visais minėtais atvejais buvo iškelta aukščiau kai kurių nacionalinio saugumo aspektų, kurių slaptumas būtų pateisinamas. Dėl tokios principingos viešųjų finansų skaidrumo politikos mūsų „naujosios demokratijos“ valstybė gali pelnytai didžiuotis, kadangi šiuo požiūriu ji lygiuojasi į gilias demokratines tradicijas turinčias Vakarų valstybes.

Deja, P. Baršauskas, būdamas vieno stambiausio šalyje viešojo juridinio asmens – KTU – rektoriumi pridengė neskaidrų KTU_ISM sandorį „komercinės paslapties“ sąvoka ir tuo pažeidė viešųjų finansų skaidrumo teisines normas, pažeidė šalies tarptautinius įsipareigojimus dėl viešųjų finansų skaidrumo. Apie sandorio detales nežinojo ir dabar dar nežino ne tik visuomenė, bet ir KTU akademinė bendruomenė, kuriai P. Baršauskas privalo atsiskaityti dėl valstybinio universiteto finansų pagal įstatymą.

Privalomai skelbtose viešose KTU – valstybinio universiteto – 2015 m. ir 2016 m. finansinėse ataskaitose bei metiniuose biudžetuose eilutės apie ISM sandorį nėra. Viskas paslėpta po abstrakčia formuluote „investicijos“… Nieko apie sandorį nežinojo ir KTU Senatas. Tik KTU Senato valdybą rektorius pamalonino, pranešė jai apie sandorį vieną dieną anksčiau nei medijoms. Informavo Senato vadovybę labai abstrakčiai, be jokių detalių apie kainą. Nebuvo atlikta šio sandorio kaštų ir naudos viešajai gerovei analizė. Kokia našta ir atsakomybė teks viešiesiems finansams investicijų bei sandorio nesėkmės atveju, mokesčių mokėtojams yra nežinoma iki šiol.

KTU-ISM sandoris, be kita ko, paženklintas giliu interesų konfliktu, o galimai ir kitomis aferomis. Iki tapdamas KTU rektoriumi, P. Baršauskas buvo vienas iš privataus universiteto ISM vadovų – senato pirmininkas, prorektorius, doktorantūros komiteto pirmininkas, berods ir tarybos narys…

2011 m. šalies medijos pranešė, kad KTU rektoriaus postą P. Baršauskas tąsyk užėmė labai neskaidriai.

Būdamas ISM valdymo organuose ir ketindamas kandidatuoti į KTU rektorius, Baršauskas rekomendavo ministrui paskirti į KTU tarybą būrelį bičiulių – ISM tarybos narių, kurie jį už gero mėnesio sutelktai ir išrinko KTU rektoriumi. Tie veikėjai vienu metu buvo ir privataus, ir valstybinio universiteto valdymo organuose. Visuomenei taip ir liko neaišku, kurį iš konkuruojančių universitetų – privatų ar valstybinį – tie veikėjai labiau valdė..? Priešingai nei Klaipėdos universitete, tąsyk šiurkščių piktnaudžiavimų teismui niekas neapskundė.

Užėmęs KTU rektoriaus postą, Baršauskas atsitempė paskui save dar didesnį būrį buvusių ISM darbuotojų. Iki šiol didžiulio valstybinio universiteto valdymo organuose, reikšminguose administraciniuose postuose tebesėdi neproporcingai didelis nuošimtis buvusio nykštukinio privataus universiteto žmonių…

Kartais faktinė įvykių eiga ir pats gyvenimas tiesą nustato geriau už akylą ir teisingą teismą ar kvotos teisę turinčias tarnybas. Visa ši nelemta istorija iš penkių metų retrospektyvos šiandien nušvinta naujoje, deja, itin nepatrauklioje šviesoje. Neskaidrus ISM atstovų desantas KTU valdymo organuose ne tik kad neskaidriai išrinko rektorių 2011 m., bet, nelyginant diversantų būrys, išlaukė savo valandos ir 2015 m. palaimino galimai nusikalstamą KTU-ISM sandorį. Akivaizdaus neskaidrumo ir interesų konflikto akivaizdoje pagrįstai kyla abejonės, teisinės versijos. Taip ir norisi mąstančiam piliečiui pakartoti garsiąją mūsų politikos klasiko frazę: „kas paneigs, kad nepaėmė…“?

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad KTU-ISM sandorio forminimo, kuris užtruko apie tris mėnesius, metu iš gerai apmokamų ir labai prestižinių pareigų valstybiniame universitete netikėtai ir beveik vienu metu pasitraukė du labai svarbūs specialistai. Tai – ilgametė KTU Finansų departamento direktorė V. Griniuvienė ir KTU vykdomasis direktorius D. Sidaravičius.

Nekelia abejonių, kad be minėtų specialistų vienokio ar kitokio dalyvavimo komentuojamo tipo sandorio sudaryti ir apiforminti nebuvo įmanoma. Natūraliai peršasi teisinė versija, kad minėti specialistai skubiai atsistatydino būtent todėl, jog nepanoro peržengti įstatymo ir prisiimti atsakomybės dėl neskaidraus, o galimai netgi nusikalstamo sandorio.

Antikorupcinės politikos kontekste be galo nemalonus yra tas faktas, kad į komentuojamo sandorio akivaizdžiai neskaidrų, o galimai netgi nusikalstamą pobūdį visiškai neatkreipė dėmesio kontroliuojančios valstybinės institucijos, kurioms prievolė ir visos galios tokius dalykus ištirti yra suteiktos įstatymu. Panašu, kad galimybės operatyvinėmis priemonėmis surinkti galimai nusikalstamos veiklos įrodymus jau yra beviltiškai prarastos, nors apie abejotiną sandorį buvo pranešta medijose.

Apie galimai fiktyvų įdarbinimą, finansinių dokumentų klastojimą ir neteisėto atlyginimo paėmimą

Pastaruoju metu būrelis KTU darbuotojų, beje, nepriklausomai vienas nuo kito, ėmė neformaliai pranešinėti šakinei aukštųjų mokyklų profsąjungai LAMPSS apie galimai daromus kitus KTU administracijos finansinius ir dokumentų klastojimo nusikaltimus. Konkretūs pranešėjai šiame etape nenorėtų išsiviešinti, kadangi bijo susidorojimo iš darbdavio pusės, tačiau jų tapatybės šakinei profsąjungai yra žinomos. Prasidėjus ikiteisminiam tyrimui, potencialiems liudininkams tektų pasirašyti įsipareigojimą dėl atsakomybės už melagingus parodymus, taip pat galiotų tyrimo medžiagos neviešinimo režimas, todėl, tikėtina, jog žmonės savo valstybės teisėsaugai viską teisingai ir atsakingai paliudytų.

KTU darbuotojai siūlė profsąjungai atkreipti dėmesį, jog rektorius P. Baršauskas, prorektorė A. Pundzienė yra „įdarbinti“ KTU Strateginio valdymo katedroje profesoriais, o KTU Strateginio planavimo ir kokybės departamento vadovė S. Buožiūtė yra įdarbinta toje pačioje katedroje lektorės (ar docentės) pareigose. Pedagoginėse pareigose minėti asmenys galimai buvo įdarbinti fiktyviai ir gana ilgą laiką (iki 5 metų) galimai ėmė neteisėtą atlyginimą. Ekonomikos ir vadybos fakulteto darbuotojai minėtų aukštų KTU administracijos asmenų, bevykdančių būtent pedagogines pareigas, niekada nematė… Minėtų administracijos narių paskaitų tvarkaraščiai, tabeliai ir pan. galimai yra fiktyvūs, o atlyginimas, jeigu toks buvo gautas, yra neteisėtas. Per kelis ar visus penkerius metus galėjo susikaupti nemažos sumos… Pedagoginės pareigos valstybiniame universitete yra susijusios su konkrečiu sąlyginai reguliariu rutininiu darbu konkrečioje studijų programoje. Tai – modulių vedimas ir studentų konsultavimas pagal tvarkaraštį, vadovavimas baigiamiesiems darbams, dalyvavimas padalinio susirinkimuose, studijų programų savianalizės procesuose ir pan. Tokie vaidmenys, darbai ir atitinkama profesinė misija yra labai vieši, neišvengiamai matomi visiems – ir studentams, ir dėstytojams. Be to, tokioms pedagoginėms pareigoms privalo būti skelbiami vieši konkursai. Konkurso nuslėpti neįmanoma, kadangi užvedamos kandidatų bylos, kandidatūros svarstomos padaliniuose, dėl jų privalu balsuoti ir pan. Deja, niekas tokių rezonansinių konkursų, skelbtų KTU VIP asmenims, neprisimena. Vadinasi, jų nebuvo arba jie irgi buvo fiktyvūs. Maža to, remiantis mokslo publikacijų duomenų bazės rodmenimis, nei Baršauskas, nei Pundzienė aukštų mokslingumo reikalavimų, kuriuos įstatymas šiandien kelia profesoriaus pareigybei, netenkina. Pundzienė vadovauja 4 doktorantams, tačiau pagal savo mokslingumą kažin ar turėtų, be to doktorantai išėję į akademines atostogas, todėl jos krūvis profesorės pareigose lieka iki galo nepadengtas.

Toliau, šakinei profsąjungai buvo neformaliai pranešta, kad KTU prorektorė A. Pundzienė galimai dirba (dirbo) projekto darbuotoja KTU Aplinkos inžinerijos institute. Šis padalinys garsėja projektine veikla, geba apsirūpinti lėšomis. Pundzienės – socialinių mokslų atstovės – mokslinė veikla ir skelbtų mokslo publikacijų turinys, deja, su šio instituto tyrimų veiklomis, kurios vystomos pagrindinai gamtos mokslų ir inžinerijos srityje, galimai niekaip nesusijęs. Kyla pagrįstas įtarimas, kad prorektorė galimai piktnaudžiavo savo administraciniu statusu ir tiesiog galimai „šildėsi“ iš projekto lėšų paties projekto veiklose nedalyvaudama. Neatmestina, kad šitaip fiktyviai (ar pusiau fiktyviai) iš projektinių lėšų galimai yra „šildomi“ ir kiti KTU administracijos VIP asmenys.

P. Baršausko įsakymu KTU Ekonomikos ir vadybos fakultete pedagoginėse pareigose galimai fiktyviai buvo įdarbintas dar vienas KTU VIP asmuo – universiteto tarybos narys R. Kuodis. Nei minėto fakulteto kolegos dėstytojai, nei studentai R.Kuodžio nematė visus 5 metus. Elektroninėje duomenų bazėje R. Kuodžiui reguliariai buvo pildomas fiktyvus tabelis, jo pavardė formaliai figūravo elektroniniame tvarkaraštyje, kuris iki galo niekada nebuvo užpildytas.

KTU docentu įdarbintas R. Kuodis turėjo dėstyti “Viešosios ekonomikos” modulį, bet jo niekada faktiškai nedėstė. Nėra KTU nei vieno studento, kuris būtų matęs Kuodį dėstytojo tribūnoje KTU docento vaidmenyje, būtų klausęs jo vedamo modulio paskaitų, dalyvavęs jo seminare, vykdęs Kuodžio paskirtas individualias užduotis, atėjęs pas Kuodį konsultuotis dėl modulio. Kiekvienas KTU dėstytojas turi oficialiai katedroje ir dekanate patvirtintą bei viešai paskelbtą konsultacijų laiko grafiką, taip pat turi darbo vietą kabinete, stalą, individualų kompiuterį. Ant tokio kabineto durų ar šalia visada kabinama standartinė lentelė su dėstytojo vardu ir pavarde, pareigų bei turimo mokslo laipsnio pavadinimu. Neretai čia ir konsultacijų grafikas pridedamas. Viešai prieinamose informacinėse laikmenose niekur niekada nebuvo paskelbtas nei tarnybinis (laidinis), nei mobilus R. Kuodžio, kaip KTU docento, telefonas bei elektroninis paštas. Visi kiti KTU dėstytojai tokius atributus turi.

KTU docentas Kuodis per 5 “docentavimo” metus nebuvo nei viename (!) katedros ar juolab fakulteto tarybos posėdyje. Jis nedalyvavo nei viename fakulteto mokslininkų susirinkime, kurių per tą laikotarpį buvo ne vienas (dėl fakulteto Tarybos rinkimų, dėl kandidatų į Senatą kėlimo ir kt.).

Modulį “Viešoji ekonomika” faktiškai dėstė prof.habil.dr. Žaneta Simonavičienė . Ji gerb. Kuodžio KTU docento vaidmenyje per 5 m. akyse nematė, beje, profesorė ir informavo profsąjungą (LAMPSS) apie apgaulę, fiktyvų įdarbinimą bei galimą finansinių bei darbo apskaitos dokumentų klastojimo nusikaltimą. Faktą apie fiktyvų R. Kuodžio „docentavimą“ KTU profsąjungoms patvirtino ir prof.dr. Sigitas Vaitkevičius, kuris yra to paties fakulteto dėstytojas, kaip ir R. Kuodis.

Kaip iš šalies pakviestas ekspertas-praktikas Kuodis KTU skaitė tik kelias viešas paskaitas. Pastarosios niekaip nesusiję su reguliariu dėstytojo darbu, dėstant konkrečius studijų programos modulius. Tokias viešas paskaitas žymūs žmonės skaito dažnai ir jos paprastai nesusiję su darbo santykiais. Sukčiavimo viršūnė ir tokių veiksmų neginčijamas daiktinis įrodymas yra tai, kad Ekonomikos katedros, kurioje privalėjo „docentauti“ mūsų herojus, profesorė V. Pilinkienė viešoje elektroninėje medijoje (2015-09-28) R. Kuodį pristato kaip iškilų svečią iš šalies. Citata: „KTU EVF Ekonomikos katedros profesorė dr. Vaida Pilinkienė sakė R. Kuodį pakvietusi būtent dėl to, kad tai yra vienas vedančiųjų ekonomistų Lietuvoje, atstovaujantis šiuolaikinį ir gana kritišką požiūrį į daugelį ekonomikos sričių. Semestro metu skaityti paskaitas paprastai kviečiu kelis žmones. Dabar pakviečiau R. Kuodį kaip valstybinės institucijos atstovą, o kitas svečias bus iš verslo pasaulio“ (citatos pabaiga). http://ktu.edu/lt/ekonomikos-ir-verslo-fakultetas/naujiena/raimondas-kuodis-centriniu-banku-veikla-tik-grazus-zaidimas

Kaip galima svečiu vadinti savo fakulteto ir savo katedros docentą, kuris katedroje oficialiai jau „dirba“ bent tris metus ir ateina susitikti su savais atitinkamos programos studentais? Visuomenė, akademinė bendruomenė norėtų gauti atsakymus.

Visi išdėstyti faktai bei aplinkybės rodo, jog galimai buvo klastojamas tabelis, kuris yra oficialus darbo apskaitos ir finansinis dokumentas. Galima daryti prielaidą, kad Kuodžiui visus tuos metus KTU – viešas juridinis asmuo – mokėjo atlyginimą iš viešųjų lėšų. Tikėtina, susidarė apvali sumelė, kuri ženkliai peržengė kritinę ribą, nuo kurios prasideda baudžiamoji atsakomybė finansinių dokumentų klastojimo ir sukčiavimo bylose… Klausimas, už ką Kuodžiui – aukštam valstybės valdininkui – galimai buvo mokamas neteisėtas atlyginimas? Už tai, kad jo 5 metus niekas nematė, o jo modulį dėstė kiti? Kodėl rektorius P. Baršauskas –darbdavys – nusikalstamai padėjo parašą ant fiktyvios darbo sutarties, kokią materialinę ar nematerialinę naudą iš to jis gavo?

Galimai fiktyvus R. Kuodžio įdarbinimas pedagoginėse pareigose buvo reikalingas rektoriui P. Baršauskui. Mat 2012 m., vykdant LR Konstitucinio teismo nutarimus dėl Mokslo ir studijų įstatymo, buvo privalu naujai perrinkti aukštųjų mokyklų tarybas arba bent jau koreguoti jų sudėtį likusiai kadencijai. LR KT nutarimas įpareigojo padidinti tarybose narių, renkamų nuo „akademinės bendruomenės“, proporciją. Neteisėtai, be rinkimų pakeitus Kuodžio statusą iš KTU Tarybos nario „nuo visuomenės“ į Tarybos nario poziciją „nuo akademinės bendruomenės“, KTU administracijai atsivėrė galimybė pabandyti išvengti naujos KTU tarybos rinkimų procedūros ir toliau turėti sau palankią KTU tarybos narių personalinę sudėtį. Šis momentas rektoriui svarbus, kadangi būtent taryba renka ir arba perrenka rektorių. KTU tarybos, kurios kadencijos trukmė 5 metai, įgaliojimai buvo neteisėtai pratęsti iki 6,5 metų trukmės. Kyla nemaloni teisinė versija, kad tikrasis tarybos įgaliojimų neteisėto pratęsimo motyvas yra jokiu būdu neleisti, kad universiteto valdžia bent iš dalies pasikeistų, kol neužbaigtas neskaidrus KTU-ISM sandoris. Egzistuoja šešėlinė interesų grupė, kuriai svarbu šį sandorį užfiksuoti, padaryti jo teisinį atšaukimą kuo mažiau tikėtinu.

Be jokių rinkimų pakeičiant R. Kuodžio statusą iš ministro skiriamo nario „nuo visuomenės“ į tarybos nario pozicijas, kuris yra renkamas „nuo akademinės bendruomenės“, buvo padaryti net 4 įstatymų pažeidimai: 1) įstatymas anuomet draudė nuo visuomenės skiriamam Tarybos nariui susisieti darbo santykiais su universitetu; 2) be jokių viešų ir demokratinių rinkimų R. Kuodis iš Tarybos nario, skiriamo nuo visuomenės, statuso neskaidrių manipuliacijų būdu nuplaniravo į nuo akademinės bendruomenės išrinkto tarybos nario statusą; 3) tarybos nariu nuo akademinės bendruomenės privalėjo būti renkamas mokslininkas, dirbantis tame universitete pagrindinėse pareigose ir pilnu etatu; 4) etatinio mokslinio ar pedagoginio darbuotojo vietai universitete užimti privalo būti skelbiamas viešas konkursas. Maža to, buvo realiai pažeistos net dvi labai konkrečios akademinių darbuotojų teisės: a) reguliariai rinkti aukščiausio valdymo organus universitete; b) būti išrinktam į tokį valdymo organą. Šitoms daugybinėms neteisėtoms manipuliacijoms, liečiančiomis jo asmenį ir jo viešą vaidmenį, aukštas valdininkas R. Kuodis nepasipriešino, nenusišalino, neatsistatydino… Pažeidimų vėl niekas neskundė.

Apibendrinimas

Yra požymių, jog KTU-ISM sandoris, savo klano žmonių fiktyvūs įdarbinimai galimai yra stambus grupinis, tačiau latentiškas, ištęstas laike ir rafinuotas nusikaltimas, kurio nei visuomenė, nei centrinė valdžia, nei teisėsauga laiku neatpažino… KTU vidinė ar šakinė profsąjunga neturi teisių ir galių tuos visus piktnaudžiavimus ir galimai nusikalstamų veikų faktus objektyviai patikrinti. Visgi, gaudama iš skirtingų KTU darbuotojų neformalius nerimo ir pasipiktinimo signalus, matydama akivaizdžiai neskaidrų sandorį, finansuojamą viešomis lėšomis, negalėjo tylėti ir nereaguoti visai. Tokiomis aplinkybėmis ir kilo pareiga parengti šį skundą, kad kompetentingos institucijos išsklaidytų visas abejones…

Kaip buvo parodyta, yra pagrindas įtarti, kad nusikalstamas veiklas galimai padarė konkretūs vieši asmenys – visų pirma KTU rektorius P. Baršauskas, kuris yra didžiulių viešų asignavimų valdytojas, ir Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojas R. Kuodis. Abu paminėti asmenys užima labai aukštas pareigas ir vadovauja stambiems, valstybei ir visuomenei strategiškai svarbiems viešiesiems juridiniams asmenims. Bet kokios abejonės dėl šių viešų asmenų galimai padarytų nusikalstamų veikų ir piktnaudžiavimų privalo būti išsklaidytos. Priešingu atveju metamas šešėlis ant valstybinės valdžios, vešiųjų finansų vertybės ir teisinės normos, pakertamas pasitikėjimas tokia strategine institucija, kaip Lietuvos Bankas. Detalus visų aplinkybių ištyrimas atitinka viešąjį interesą, kurio gynimą šiuo pranešimu LR Seimo antikorupcijos komisijai ir inicijuoja šakinė profsąjunga (LAMPSS).

Norime atkreipti Komisijos dėmesį, jog manipuliavimas darbo sutartimis ir jų falsifikavimas, neskaidrus viešųjų finansų valdymas, užkertantis galimybę mokėti darbuotojams teisingus atlyginimus, taip pat akademinių darbuotojų teisių (pvz., rinkti savo atstovus į valdymo organus ir būti į juos išrinktiems) suvaržymas yra būtent tas dirbančiųjų teisių pažeidimo ir įstatymų laužymo porūšis, kuriuos užkirsti kaip tik ir yra profsąjungos misija. Ši profsąjungos misija, kaip konstitucinė vertybė ir konstitucinės teisės norma, yra įvirtinta pagrindiniame šalies įstatyme. Profsąjungų paskirtis ir teisės yra detalizuojamos LR profesinių sąjungų įstatyme. Minėto įstatymo 20 straipsnis skelbia: „Profesinių sąjungų ir jų narių teises ir teisėtus interesus įstatymų nustatyta tvarka gina valstybiniai valdžios ir valdymo organai, teismai bei kiti teisėsaugos organai“

Šio kreipimosi pabaigoje norime atkreipti dėmesį į tai, kodėl apsisprendėme kreiptis būtent į LR Antikorupcijos komisiją, veikiančią mūsų šalies parlamente.

1. Gyvenimas parodė, jog prielaidas tokiems daugybiniams piktnaudžiavimams, o galimai ir nusikaltimams, kokie įvyko KTU, atvėrė ydingas Mokslo ir studijų įstatymas, priimtas LR Seimo 2009 m. Įstatymas suvaržė aukštųjų mokyklų autonomiją ir savivaldą, atvėrė galimybes koncentruoti didžiulę ir praktiškai nekontroliuojamą valdžią nedidelio būrelio asmenų rankose. LR Konstitucinis teismas aptiko net 36 šio nelemto įstatymo neatitikimus pagrindiniam šalies įstatymui ir įpareigojo juos skubiai taisyti. Valstybės tragedija ir gėda ta, kad net trys Švietimo ir mokslo ministrai per dvi Seimo kadencijas nesugebėjo įstatymo pataisyti ir LR KT nurodymus įvykdyti pilnai. Konstitucingumo aukštajame moksle atstatymo uždavinys yra įrašytas dabartinės LR Vyriausybės programoje. Norėtume išreikšti viltį, kad Jūsų Komisija, kurios pagrindinė paskirtis yra puoselėti antikorupcinę teisėkūrą, paskatins konstitucinių ir antikorupcinių teisės normų atstatymą mūsų šalies aukštajame moksle.

2. Panašu, kad galimybės operatyvinėmis procesinėmis priemonėmis surinkti įrodymus dėl KTU-ISM sandorio galimai nusikalstamo pobūdžio yra beviltiškai prarastos… Akivaizdus lieka tik sandorio neskaidrumas, kuris yra daugiau politinė ir moralinė, nei teisinė kategorija. Neįrodytas nusikaltimas, vadinasi, nėra pagrindo skirti konkrečias sankcijas, skubiai atšaukti sandorį. Kita vertus, Lietuvos valstybė ir ES negali nereaguoti į viešųjų finansų skaidrumo principo sulaužymą, neskirdama pažeidėjams apskritai jokių sankcijų. Iš neteisės jokia teisė nekyla. Valstybė, kuri neapgina savo jurisdikcijoje įstatymo viršenybės, nustoja būti teisine valstybe. Užuot savo įstatymais sureguliavusi socialinius ir turtinius santykius, preventavusi korupciją, ji visus demoralizuoja, visiems signalizuoja: jei labai norisi, jei sandorio suma ir nauda tikrai didelė, galima viešųjų finansų skaidrumo nesilaikyti visai. Ir už tai nieko nebus… Čia prasideda teisinės ir demokratinės valstybės agonija… Būtent LR Seimo Antikorupcijos komitetas yra toji institucija, kuri susiklosčiusiomis aplinkybėmis gali aktyviai ir autoritetingai ginti viešąjį interesą, viešųjų finansų skaidrumo vertybę bei mūsų šalies tarptautinę reputaciją, kuri gali susvyruoti dėl akivaizdaus negebėjimo laiduoti viešųjų finansų skaidrumą.

3. LR Seimo Antikorupcijos komisija gali pavesti, kad LR valstybės kontrolė skubos tvarka atliktu KTU veiklos auditą ir finansinį auditą. Mes prašome Jūsų nedelsiant tai padaryti. Jei toks prašymas ateitų vien tik iš profsąjungos ar pavienių sunerimusių darbuotojų, jis nebūtinai būtų vykdomas.

Kreipimosi projektą parengė:

Prof.habil.dr. Gediminas Merkys, KTU profesorius

Komentarai

 

 

 
 1. Jei taryba neteiseta, tai ir tarybos palaimintas sandoris pirkti ism nera teisetas. AR kaip cia?

  Thumb up 2 Thumb down 0

 2. Ar čia tas pat Gailius , kur dirbo FNTT ir buvo toks principingas ? Netikiu, nes čia gal kitas Gailius, jo giminaitis ar kas ? Juk taip savo veiksmais jie nepanašūs.

  Thumb up 2 Thumb down 0

 3. Butkevičius: “O jei kalbėtume apie atsiskaitomumą, skaidrumą, tai aš norėčiau pasakyti, kad socdemai nesielgia taip, kaip elgiasi konservatoriai, nesistengia nutraukti baudžiamųjų bylų netgi jūsų kai kurių politikų vaikams, kurie apvogė „Snoro“ banko indėlininkus. Aš norėčiau, kad jūs grįžtumėte prie šio klausimo. Aš šį klausimą esu uždavęs prokurorams. Jie, sakė, sulaukė didžiulio spaudimo ir šiuo metu kol kas negali atnaujinti tos bylos. Bet aš žinau, kad ekonominių nusikaltimų senaties nėra.”

  Thumb up 1 Thumb down 0

 4. Vienaip ar kitaip dalyvaujantys Lietuvos politiniame gyvenime savo indėlį palieka istorijoje. Paslapčių nebūna – jos anksčiau ar vėliau išplaukia į paviršių. Kas esate jus kiekvienas ir kokią atsakomybę nešate – surasite įvertinimą ateityje, nuo to priklausys jūsų vaikų, anūkų, proanūkių autoritetai. Pinigų į kapus nenusinešite, bet garbę prarasti labai lengva. Pagalvokite, kas esate šiandien jus, atsakantys už Lietuvą? Lietuvos išdavikas ar žmogus, atidavęs save vardan Lietuvos?

  Thumb up 2 Thumb down 0

 5. Atsipeikėkite žmonės, ir įsikalkite sau į galvas- Lietuvoje NĖRA teisėsaugos. Yra tik prievolė mums apmokėti durnių voliojančią, kyšius imančią ir valdžią aptarnaujančią keliatūkstantinę chebrą. Iš visų valstybės institucijų, kurias mes sočiai šeriame, duoną sau uždirba tik ugnegiasiai – gelbėtojai. Visi kiti (prokuratūra, VSD, teismai, KT, Antikorupcijos komisija, visokios ten Konkurencijos, Kainų tarnybos), tai butaforija. Akių dūmimas patikliems piliečiams.

  Thumb up 17 Thumb down 0

  • Sovietmečiu teisėsauga tarnavo valdančiajai Komunistų partijai. Dabar irgi tęsia tradicijas: kas valdžioje, tam ir tarnauja.

   Thumb up 9 Thumb down 0

 6. Remigijus Šimašius, palikęs pirmąją žmoną ir gražų namą Riešėje toks jaunas ir jau su didžiuliu namu pasitraukė su kita mylimąja, paskutinis matęs Ūsą, vinguriuojntį su keturračiu, ir jam įkandin iš paskos važiavęs su prabangia mašina jo nesustabde- kodel ???, turbūt lydėjo į “sutartą vietą” o Ūso advokatė per 10 min. atsiduria prie balos ir Ūso lavono. Tikrai įdomi pasakaitė, o jeigu čia buvo priedanga, kad Ūsas tipo prigėrė baloje? Kodel buves ministras nuskuodė pirmasis prokuratūron paaiškindamas, kad jis sekė paskui Ūsą. Tai graži pasakaitė, neatitinkanti žmogžudysčių tikrovės.

  Thumb up 16 Thumb down 0

 7. Pirma pradekit tyrimą nuo milijardines korupcijos.Pradekit tirti Snoro banko uzgrobima,kas suorganizavo,ir kas palaimino.Va ,jau 4 milijardai ir atsiras. Ar bijote, kad Grybauskaitės ausys pasimatys?Uzdarykit kubiliniu gaujos pagrindinius ziulikus,kurie valstybes vardu skolinosi is skandinavu banku uz beveik 10 procentu,vietoj tris-keturis kartus pigiau,is TVF ar EPRB.Kodel cia neatliekat tyrimo? Kieno cia veidas buvo toks vertingas,kad nenorejo prarasti ir skolintis kaip kitos baltijos salys??? Kodel neatliekamas tyrimas,kur padetas milijardas,skirtas atomines uzdarymui? Pradekit tyrima,kodel suskystintu duju terminals per 10 metu kainuos vien nuoma ,kaip du laivai tokie pat,nors po desimties metu ,tas laivas -terminalas ,Lietuvai nepriklausys??? Gana , sekti pasakas,vis zadeti,pradekit tyrimus,kuriu laukia visa Lietuva.

  Thumb up 12 Thumb down 0

 8. Taigi Gailius balsavo,del Neringos Venskienes,kad butu atimta,kaip seimo nares nelieciamybe ir atiduota teismams,kad butu padaryta,be kaltes kalta.Snoro bankroto pinigai turbut daug,ka sildo daugely sildo aukstai,cia vorele ilga gali buti.

  Thumb up 12 Thumb down 1

 9. Didžiausia korupcioniere yra Grybauskaite – Raudonoji Dalia sukūrė valstybine mafija , to anksciau salyje nebuvo! Teisti ja reikia!

  Thumb up 11 Thumb down 2

 10. O tam Gailiui klimaksas kad jis visą laiką toks raudonas? O gal visą laiką meluoja?

  Thumb up 13 Thumb down 1

  • Kai meluoja- raudonuoja. Vakar per LRT atsakinėjo į jam patogius klausimus – tai neraudonavo.

   Thumb up 4 Thumb down 0

 11. O tai prajuokino prof.habil.dr. Gediminas Merkys, KTU profesorius su tuo: “Įstojus į ES, Lietuvoje bent jau iki šiol nebuvo precedento, kuomet centrinė valdžia būtų sulaužiusi savo tarptautinius įsipareigojimus dėl viešųjų finansų skaidrumo.”
  O, bet, tačiau… Žiūrime ką realiame gyvenime turime.
  Europos antikorupcijos ir valstybės kūrimo tyrimų centro sudarytame indekse dėl biudžeto skaidrumo Lietuvai skirta 85 vieta- žemiau jau tik Afrika. Vertinta informacijos prieinamumas, ar skelbiamos biudžeto prognozės, ar aiškios jo išlaidos, kiek jos pagrįstos.

  Tai va taip su tais Lietuvos valdžios įsipareigojimais… Pažadėjai patiešinai, netesėjai negriešinai.

  Thumb up 11 Thumb down 0

 12. Kokia institucija Lietuvoje galima butu pasitiketi?Teisine sistema veikia svogeriniu principu pagal ikainius,savikontroles jokios,o tiems kam galima butu tokiuos sistemos skaudulius isaiskinti ir gydyti,nedrista.Tiesiog bijo savus isaiskinti,nes nezino koki atsakomaji naikinama moduli gali sulaukti.Aplamai,visa teisine sistema reguliuojama kazkokios plaukuotos rankos,kuri iskista is kleboniskio miskelio .Siuo atveju dar baisiau.Praejo 26 Laisves metai,ir stai kokie korupcijos ,svogerizmo ,sebru garbinimo ir slykscios nusikalstamos veiklos principai islenda i pavirsiu,ne kokiam kolkoze,ne kokiam uabe,bet vienoje is didziausiu,garbingiausiu mokslo zidinyje.Jeigu tokie dalykai dedasi KTU,tai leiskite paklaausti,kokie”bizniai” dedasi koledzuose,pagrindinese mokyklose?Stebimes ir slykstimes landsberginem dinastijos biznio periferijom marcios mokykloje,o stai valstybines reiksmes mokslo gigante,tokios veiklos ir sumos sukasi.Lauksime issamaus tyrimo rezultatu .Tikiuosi ,kad nebus tyrimo baigtis panasi kaip premjero pinigu saskaitu ofsoruose,kur is vakaro buvo paviesinta Panamos popieriuose figuruojantys faktai,o stai jau ryte premjeras tapes angeliuku,svaruciuku,ir nieko net girdeti nenori.Vietoj to ,kad paaiskintu Tautai ?.

  Thumb up 12 Thumb down 0 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Naujus COVID-19 gydymo metodus siekiantis atskleisti tyrimas bus atliekamas ir Lietuvoje 5
Naujuoju MRU Tarybos pirmininku išrinktas prof. dr. Egidijus Jarašiūnas 4
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Berta Čaikauskaitė. Politikų pažadai karantino eteryje – apšilimas prieš rinkimus? (1)
Sena kaip pasaulis taisyklė byloja, jog komunikacija prieš rinkimus – tai vienas stipriausių...

Batutas – grožiui, sveikatai ir gerai savijautai 
Nors daugelis tėvelių vaikus skatina kasdien kuo daugiau laiko praleisti lauke, tačiau patys...

Kaip neprašauti perkant mikrobangų krosnelę? 
Jeigu svarstote apie mikrobangų krosnelės įsigijimą – svarbu, kad žinotumėte keletą svarbių dalykų....

E. Kručinskienei – daugiavaikės motinos klausimai (4)
Socialiniame tinkle „Facebook“ didelio susidomėjimo sulaukė neįgalų vaiką auginusios moters atviras laiškas E....

Norite visada būti žvalūs ir sumažinti įvairių ligų tikimybę? Štai ko jums reikia 
Visus žmones vienija vienas bendras vardiklis – norime būti žvalūs, energingi ir nesirgti,...

D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje (3)
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Konservatoriai parengė emocinės sveikatos gerinimo planą (2)
„Lietuvoje jau beveik du mėnesius trunkant karantinui kyla reali grėsmė,...
S. Skvernelis: Startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos priemonė mažoms įmonėms (4)
Smulkiajam verslui – gera žinia: startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos...
Klaipėdos miesto konservatorių lyderiu išrinktas buvęs kariuomenės vadas A. Pocius (6)
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos Klaipėdos skyriaus nariai vakar...
 
Atsargiai – praktika Vilniaus universitete gali baigtis mirtimi! [Prokuratūrai VU „mantija“ svarbiau nei jaunos merginos žūties aplinkybių ištyrimas?] (9)
Giedrė Gorienė Turbūt nei vieni tėvai, išleisdami savo atžalą studijuoti...
Prokurorams „skauda“ tik jų postai – paprastų žmonių skundams ir ašaroms jie akli ir kurti (3)
Pastaruoju metu tarsi grybai po lietaus žiniasklaidoje pasipylė prokurorų nusiskundimai:...
Ar Europos Taryba žino, kokias kandidatūras į Europos prokuroro postą jai siunčia Lietuvos Vyriausybė? (3)
Vyriausybė savo posėdyje patvirtino tris Lietuvos deleguojamus kandidatus į Europos...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
Jungtinėje Karalystėje sulaikytas metus ieškotas Kamuolinių grupuotės narys
2020 m. balandžio 29 d. Jungtinėje Karalystėje sulaikytas Kamuolių ginkluoto...
Asmuo dėl jo pašto dėžutėje rastų psichotropinių medžiagų lieka išteisintas
Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti apygardos teismo išteisinamąjį nuosprendį G. N.,...
 
Darbo kalendoriai: koks turėtų puošti Jūsų stalą?
Nors dažniausiai darbo kalendoriais rūpinamės artėjant naujiems metams, tačiau kartais...
Paklodės priežiūra pagal audinį: valome teisingai
Geras miegas – būtinas kiekvieno žmogaus fiziologinis poreikis, kuris gali...
Miegamojo baldai: kokius rinktis, kur pirkti? (1)
Akivaizdu, kad neišsimiegoję būname piktesni, prasčiau sekasi susidoroti su dienos...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (24)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (7)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (1)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...