Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Vasaris 19 Trečiadienis
 

Konservatorių partijos neliko: Tėvynės Sąjungos (LKD) raidos metamorfozės

2019-05-23 11:19 | Naujienos | Komentarų (17)

V. Landsbergis, A. Kubilius KK nuotr.

Prof. Ona Voverienė

Kai 1993 metais įstojau Tėvynės sąjungos (konservatorių) partiją, tai buvo ne tik mano pagal politinę priklausomybę partija, bet ir mano širdies partija. Tada joje dominavo dr. Jono Basanavičiaus, dr. Vinco Kudirkos nuostatos ir pokario Lietuvos partizanų dvasia, kad nieko žmogui nėra brangiau už Tėvynę ir aukščiau – už pareigą ją ginti. Tikėjome, kad kursime Lietuvą, kuri bus teisinga ir dora ir kurioje kiekvienas mūsų tautietis ir lojalus mūsų valstybei pilietis galės realizuoti savo gyvenimo lūkesčius ir išskleisti savo talentus, stiprinant mūsų valstybingumą, kuriant kultūrą ir ūkį, gaivinant mūsų tautines vertybes. Atrodė, kad mūsų asmeniniai tikslai sutapo su mūsų partijos tikslais – kurti dorą, stiprią ir teisingą Lietuvą. Tuo tikėjimu tada ir gyvenome. Kai turi didelį tikslą, tai atrodo, kad visi, šalia tavęs esantys, yra bendraminčiai, siekiantys to paties.

Bet realybė buvo kitokia: to meto Lietuvoje dar buvo dvi Lietuvos – tautos kuriamoji Lietuva ir dar „šviesų komunizmo rytojų“ statanti Lietuva. Pirmoji turėjo viltį, kad čia per amžius buvo ir bus Lietuva ir tikėjo, kad ją bet kokiomis, įmanomomis ir net neįmanomomis sąlygomis, ją atkurs; antroji matydama, kad griūna jų globėja – monstrė ant molinių kojų Sovietų Sąjunga, tokios vilties neturėjo. Pirmąją Lietuvą kūrė nedidelė saujelė tautiečių ir lojalūs Lietuvai kitataučiai, čia gyvenantys; antrąją – tarybinė liaudis, įskaitant ir didžiąją dalį kitataučių. Pirmosios Lietuvos statytojai, kęsdami baisiausią skurdą, nepriteklius, pažeminimus, prarasdami tarnybas įstaigose ir organizacijose, kurioms dar vadovavo komunistai, sukandę dantis kibosi į Lietuvos žemę ir kūrė Lietuvą, liaudis ir jų vadovai – griebė, vogė, tempė, kas tik papuolė po ranka, kad tik praturtėtų.

Gelbėdamasi nuo bado ir nedarbo liaudies mentaliteto žmonės, rungtyniaudami, stumdydamiesi, grumdamiesi vieni su kitais alkūnėmis… šimtais tūkstančių bėgo iš Lietuvos… duoneliauti į pasaulį. Kaip žiurkės iš skęstančio laivo… Ponų komunistų vaikai tuntais traukė į užsienių universitetus, nes jų tėvai, grobuoniškai apiplėšę tautą, turėjo galimybių apmokėti jų studijas užsienio universitetuose. Dabar jie jau grįžta į Lietuvą ir užima savo tėvų ponų draugų komunistų pozicijas, nes įgyta kvalifikacija ne lietuviška, o užsieninė, prestižinė.

Tokioje Lietuvos realybėje gyvavo Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) iki pat 2003 metų.

Kodėl palikau konservatorių partiją?

Buvau tos partijos nare. Mano partinis bilietas buvo 154. Partijos suvažiavimo išvakarėse prasidėjo keisti dalykai: pradėjo maištauti Molėtų, Kupiškio konservatoriai, nepatenkinti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo vadovo prof. Vytauto Landsbergio vadovavimu partijai. Mane pakvietė į Fabijoniškių skyriaus konservatorių susirinkimą aptarti situacijos partijoje. Tam skyriui tada vadovavo Dalia Obelenienė. Ji buvo ir Lietuvos moterų lygos narė.

Išėjo tada į tribūną nedidukas, gerokai pliktelėjęs žmogutis, ir pradėjo keikti prof. Vytautą Landsbergį. Jo kalbos „vinis“ buvo – „prof. Landsbergis dabar partijai – kaip akmuo po kaklu… Su juo niekada nelaimėsime rinkimų!”.

Nesiruošiau tada kalbėti. Bet po tokių to storžievio kalbų, mano pasipiktinimui nebuvo ribų, supratau, kad partijoje už prof. V. Landsbergio nugaros įvyko niekšiškas sąmokslas, ką iš dalies ir atskleidė molėtiškiai ir kupiškėnai konservatoriai savo pokalbiuose su žiniasklaidos atstovais Atsistojusi išvadinau tą storžievį išdaviku ir provokatoriumi, kuriam ne vieta partijoje. Nustebau, kai mane palaikė tik keletas susirinkimo dalyvių.

Tikėjausi, kad bus viskas kitaip, kaip ir turėjo būti padorioje, drausmingoje partijoje.

2003 m. gegužės 24-25 dienomis Vilniuje Nacionalinio dramos teatro patalpose įvyko Šeštasis TS (LK) partijos suvažiavimas. Iki tol jis du kartus buvo atidėtas: pirmą kartą dėl savivaldybių rinkimų, antrą – dėl gegužės 10-11 gegužės vykusio eurointegracijos referendumo, kuriame Lietuva pasirinko kelią – į Europos Sąjungą ir pagreitino geopolitinį lūžį Europoje.

Prieš suvažiavimą viešojoje spaudoje buvo paskelbtas prof. Vytauto Landsbergio viešas pareiškimas į TS(LK) skyrius ir narius, kuriame buvo buvo prašoma „nelaikyti jo kandidatu į partijos pirmininkus“ (Vytautas Landsbergis prašo konservatorių nekelti jo kandidatu į partijos pirmininkus // Lietuvos aidas. – 2003, geg.17, p. 1). Tai buvo skausminga mįslė daugeliui partijos narių.

Nustebau partijos suvažiavime išvydusi tą provokatorių žmogutį, linksmą ir žvalų, iš partijos neišmestą. Ir apstulbau… kai pats prof. Vytautas Landsbergis savanoriškai atsistatydino iš partijos vadovo pareigų ir į jas rekomendavo Andrių Kubilių.

Savo apsisprendimą nekandidatuoti į partijos vadovo postą tada prof. Vytautas Landsbergis motyvavo taip: „Gali būti, kad kiti, jaunesni ir labiau vienam tikslui susikaupę Tėvynės sąjungos vadovai sparčiau pasieks siekiamą veiklos lūžį“, paaiškino, kad jo galutinį sprendimą nulėmė praeitą savaitgalį referendume ištartas tvirtas „taip“ šalies narystei Europos Sąjungoje. Jo nuomone, „Lietuva atsisveikino su nuolatine ir vis atsinaujinančia 200 metų, jei ne 300 metų grėsme, ir tai man padėjo apsispręsti“.

Jis liko TS(LK) Politikos komiteto vadovu ir sakė: „Aš būsiu, aš neišeinu iš partijos. Turbūt, kur nors netoli vadovybės būsiu… („būsiu, kur nors netoli“… Konservatoriai išsirinko naują pirmininką // Atgimimas. – 2003, geg. 23-29, p. 12)

Buvau įsitikinusi, kad tas priešsuvažiaviminis bjaurus šurmulys buvo Andriaus Kubiliaus organizuotas, molėtiškiai, ignaliniečiai ir kupiškėnai bjauriai suklaidinti…

Ir dar vieną supratau – kad esu menka politikė, klystanti ir nesusigaudanti situacijoje, ir antrą dieną po suvažiavimo padaviau pareiškimą išstoti iš partijos.

Žirmūnų skyriuje buvau pareiginga konservatorė, visus man pavestus darbus stengdavausi atlikti dorai ir sąžiningai, skyriuje buvo nuoširdūs žmonės, draugiški, supratingi ir vieningi. Skyriaus pirmininkas ramiai ir išmintingai pasiūlė nesikarščiuoti ir, jeigu jau taip man reikia, suspenduoti kuriam laikui narystę partijoje, kol visi reikalai nusistovės. Mane parėmė buvusi mano kaimynė ir mano knygų, leidžiamų „Minties“ leidykloje, redaktorė Teklė Vengrytė. Iš partijos išstojau, bet vėliau daugelį metų stebėjau tos partijos veiklą, visada balsavau už jos kandidatus rinkimuose.

Kaip dešinieji „paukščiui“ sparnus pakirpo

Naujoji partijos vadovybė netrukus pateikė TS (LK) ir naują partijos programą „Dešinioji alternatyva: sėkmės Lietuva“, kurioje buvo konstatuota: „Pirmasis Nepriklausomos Lietuvos kūrimo etapas eina į pabaigą. Svarbiausi šio etapo tikslai – Nepriklausomybės įtvirtinimas, demokratija ir žmogaus teisės, rinkos ekonomikos sukūrimas, integracija į Vakarus – yra pasiekti. Tai buvo visai naujų galimybių piliečiui, visuomenei, valstybei kūrimo metas; dabar ateina etapas, kaip mes tomis galimybėmis pasinaudosime“ (Dešinioji alternatyva: sėkmės Lietuva. Konservatyvioji politikos programa. – V., 2003, p. 5).

Programoje buvo žadama pateikti „Sąžiningos politikos, į kurią vietoje reklaminių blizgučių vėl sugrąžinami protas ir išmintis“ alternatyvą „kairiajai stagnacijai, politikai be ambicijų ir politikai, neturinčiai ilgalaikių tikslų, įkvėpti žmonėms tikėjimo ir pasitikėjimo dvasią“ (Ten pat, p. 6).

Dešiniojoje alternatyvoje siūloma „nacionaliniam kapitalui dalyvauti formuojant ilgalaikę europinės Lietuvos ateitį ir taip neleisti tos ateities formuoti kitokiam kapitalui“, tinkamai pasinaudoti turtingesnių Europos valstybių mums siūloma pagalba ir tapti sparčiausiai augančia ekonomika Europoje; užtikrinti, kad ūkio augimas nebūtų savitikslis, kad taip pat sparčiai augtų ir žmonių gerovė, pasiekti, kad kiekvienas žmogus pajustų demokratijos ir rinkos ūkio teikiamus privalumus, naudą ir teisingumą, pasiekti, kad žmonės daug labiau pasitikėtų savimi ir savo valstybės ateitimi (Ten pat, p. 7).

Ir iš tikrųjų – jo vadovaujama TS (LK) pirmaisiais metais drąsiai ir sąžiningi priėmė visus to meto geopolitikos iššūkius – aktyviai tvarkė Lietuvos įstojimo į NATO ir Europos sąjungą dokumentus, nenukrypstamai kovėsi už to projekto realizavimo sėkmę (Konservatoriai išsirinko naują pirmininką // Atgimimas. – 2003, geg. 3-29, p. 12).

Žinomas publicistas, politologas, antikomunistas Vilius Bražėnas, paprašytas pakomentuoti tuometinę politinę situaciją, ją apibūdino taip: „Tikras politikas, apžvelgęs situaciją, numato kelius į artimiausią jo partijos laimėjimą rinkimuose, tikras valstybės vyras… numato valstybės kelią artimiausiam šimtmečiui“.

Perskaičiusi tada Dešiniąją alternatyvą, prisimenu, tuomet jos realumu suabejojau ir savo užrašiukuose užsirašiau, kad ji man primena Vlado Pūtvio-Putvinskio gražią metaforą, kai jis ano meto Lietuvą palygino su jaunu veržliu paukščiu, turinčiu potencijos pasiekti pasaulio politikos ir kultūros aukštumas. Tačiau tam paukščiui nuolat pakerpami sparnai ir jis negali pasiekti ne tik dangaus aukštumų, bet ir per tvorą peršokti.

Taigi, Dešiniosios alternatyvos kūrėjai savo „paukščiui“ – Lietuvai, ne tik pakirpo sparnus, bet vieną jo sparną – politinį idealistinį tautinį – visai nukirpo, ir savo paukštį į ateitį paleido skristi su vienu materialistiniu sparnu, kuris, jų įsivaizdavimu, turėjo nunešti tą paukštį į materialinę ūkinę ir socialinę gerovę, kurioje nebus vietos idealizmui, visavertei tautinei kultūrai, ugdančiai atsakingą ir pareigingą tautietį ir savo valstybės pilietį, ir liks Lietuvoje, kaip ir atsitiko dabar, tik grobuoniai milijonieriai, maitinantys mus tik tiek, kad nemirtume gatvėse mes ir mūsų vaikai badu, ir mes – jų vergai, jiems dirbantys tik už savo pilvą, bet negalėdami iš jų uždarbio išmaitinti savo šeimos. O apie kultūrą, žmogaus dvasinius poreikius, knygos įsigijimą, tai net ir svajoti nereikia. Taigi, to paukščio-Lietuvos toks skrydis į ateitį vienu sparnu vargiai tada ir dabar ar gali tenkinti dar mąstymo dovanos nepraradusių žmonių…

Tas ir buvo pademonstruota eiliniuose Seimo rinkimuose, kai TS (LK) buvo beviltiškai sutriuškinta daugeliui metų. Ir iki šiol negali prisikelti. Tik dabar kitaip. Sugrįžę į valdžią komunistai galutinai išvogė tuometinę ir dabartinę mūsų ateitį, palikdami mus be prošvaistės išbristi iš trečiųjų šalių lygio skurdo, priveisė 500 milijonierių ir milijardierių, valdančių jau beveik tokį pat Lietuvos turtą, kaip ir visas Lietuvos valstybinis biudžetas, o dabartiniai „valstiečiai“ išvogė mažiausiai 100 metų mūsų vaikų ir jų vaikų vaikų ateitį, iškirsdami Lietuvos miškus, net ir Labanoro girią, o medieną išveždami į užsienius, neabejoju, taip gausinantys savo klano milijonierių turtus.

Kiek išsilaikys naujieji neoliberalai – TS-LKD?

Dabartinė TS-LKD, tapusi labiausiai kosmopolitine ir liberalia Lietuvos partija, praranda ne tik tautinius bet ir krikščiioniškuosius moralinius imperatyvus. 2016 m. nacionalinės apklausos duomenimis, net 13 proc. TS-LKP narių pritartų vienalytėms „santuokoms“, tuo tarpu kai tarp „ valstiečių“ tokių žymiai mažiau – tik 9 proc., tarp socdemų – 10 proc., o tarp liberalų – net 25 proc. (Vytautas Sinica. Sąrašas šaudymui // Propatria.lt. -2018.02.26).

Ačiū Dievui, kad tie tikrieji, istoriniai Lietuvos liberalai, jau „prasmego“. Ir jau nebeprisikels. O kam jie tokie Lietuvai reikalingi? Tik balastas ant tautos kaklo… O kiek laiko išsilaikys naujieji neoliberalai – TS-LKD – negatyvios laisvės žmogaus teisių, privačios nuosavybės ir spontaniškos rinkos gynėjai – tai ir lieka tik laiko klausimu.

Žurnalistas Virgis Valentinavičius mato TS-LKD ir kitų bėdų, kurių viena didžiausių – buvę pakelti sparnai eiti į koaliciją su „valstiečiais“, ignoruojant absoliučiai nesuderinamas vertybes, ką dabar visi akivaizdžiai pamatėme (V. Valentinavičius. TS-LKD: kiek galima apsimetinėti, kad nieko neįvyko // Delfi.lt. -2016.11.30).

Kai partijoje nelieka idealizmo, nebelieka joje ir elementaraus žmogiškojo padorumo. Nepadorumas partijoje atsirado, kai į ją nežinia kieno siunčiamas atsirado tūlas Vytautas Mockus. Jis pirmasis pradėjo kurstyti partiečius prieš prof. Vytautą Landsbergį, per žiniasklaidą nuodyti partijoje atmosferą. Prie jo prisijungė Ignalinos rajono konservatorių lyderis Antanas Lagunavičius, Pasvalio konservatoriai. (Lietuvos konservatoriai nori „nurašyti“ V. Landsbergį // Lietuvos aidas. -2001, saus. 11). Tai – jau partijos istorija, suponavusi partijos skilimą. Iš jos pasitraukė tada E.Kunevičienė, R. Pleikys, K. Skrebys, V.Pakalniškis, J. Dunauskaitė, A.Bartkus, B. Visokavičienė, N. Oželytė, S. Šaltenis, J. Listavičius (Lietuvos rytas- 2000, saus. 11, p. 4). Kur jie dabar? Kokius Heraklio darbus Lietuvos labui jie nuveikė? O galėjo daug ir naudingų darbų Lietuvai padaryti.

Kokia partijos kokybė yra dabar, sunku spręsti. Vien tik vadovaudamasis žiniasklaida objektyvios tiesos nepažinsi. Žurnalistas tarptautininkas Česlovas Iškauskas savo laiku mūsiškes partijas ir partiečius įvertino taip: „Partinė priklausomybė ir angažuotumas iškreipia asmenybę ir ištrina joje tautinę, valstybinę orientaciją. Tie politikai net ne dešinieji ar kairieji, o žmonių akimis – besočiai, amorfiški valdžios ištroškę veikėjai, kuriems svarbiau per tą kadenciją daugiau prisigrobti, aprūpinti visa kuo savo aplinką ir užsitikrinti sau ramią ateitį, Valstybės reikalai palauks“ (Česlovas Iškauskas. Kas patikrins mūsų politikus // Pirmadienio mintys. Alkas.lt. -2017.02.13) (galite neatgailauti, gerb. žurnaliste, už sutirštintas spalvas. Juk iš tikrųjų taip ir elgėsi visi išrinktieji brazauskiniai komunistai, visas jo komunistinis CK, atėjęs į valdžią, ir ypač jis pats– O.V.).

Tačiau jau vien tas faktas, kad partija suliberalėjo ir visiškai atsisakė tautiškumo idėjų, siekdama kuo didesnės integracijos į ES ir kitų globalizmo tikslų, sulaiko ranką nuo balsavimo už tą partiją, nors ji, Prezidentės žodžiais tariant, ir „mažiausiai apsivogė“.

O, siaube neregėtas!

Tą įspūdį sutvirtino ir tos partijos vadovų veiksmai, kurie toli gražu neįkvepia nuomonei apie jos pozityvumą. Albertas Bajoras savo straipsnyje rašo, kaip vyko tas partijos „atsižegnojimas“ nuo tautiškumo idėjų. Viena pagrindinė iniciatorių buvo Ingrida Šimonytė, kuri dabar pretenduoja į Lietuvos prezidentus (o, siaube neregėtas!). Tai jos iniciatyva iš partijos buvo pašalinti šviesaus atminimo K.Uoka 2010 m. „už aktyvų protestą prieš homoseksualų demonstracijas Vilniuje“ ir Gintaras Songaila „už priešinimąsi TS-LKD vykdomai liberaliai ir antitautinei politikai“. (Albertas Bajoras. Ko atsižadėjo Tėvynės Sąjunga ir jos kandidatė į Lietuvos prezidentus? // Mokslo Lietuva. -2019, bal. 4, p. 8 ).

Kita vertus, Tėvynės sąjunga-LKD, suliberalėjusi, nukirto savo šaknis ir jungtį su Lietuvos žeme ir tapo viena iš pasaulietiškų partijų. (Algimantas Zolubas. TS-LKD, sąmoningai pažeisdama Konstituciją, eina į susinaikinimą // Tiesos.lt. -2017.04.14). O jų mes turime daug, labai daug.

Lietuvą be lietuvių“ sukūrė politikai

Suprantu, kad nuolat kvėpuojant mums į nugarą iki dantų ginkluotam ugnikalniui iš Rusijos reikia mums stiprios proeuropietiškos partijos, palaikančios glaudų ryšį saugumo klausimais su NATO ir visu draugišku mums pasauliu. Tačiau kai mūsiškėje partijų sistemoje, juolab parlamentinių partijų sistemoje, nėra nei vienos tautinės partijos, ginančios mūsų valstybės suvereno –Tautos interesus ir ugdančios tautiškumą bei patriotizmą, nėra nei vieno Seimo nario, turinčio tokios partijos mandatą Seime, galime drąsiai teigti, kad Lietuva liko be lietuvių, apie ką svajojo visi mūsų šalies okupantai. Estija savo Seime turi 19 estų, Latvija – 13. Mes – nei vieno. „Lietuvą be lietuvių“, kaip bebūtų paradoksalu, sukūrė mūsų politikai.

Matyt, ši aplinkybė didžiąja dalimi ir lėmė, kad iš Lietuvos, kaip žiurkės iš skęstančio laivo, išbėgo į platųjį pasaulį duoneliauti 830 tūkstančių jos vaikų, o iš gausios 17 000 narių turėjusios partijos dabar beliko tik 14 598 nariai (tiesa, dar daugiau prarado narių Darbo partija – net 4,7 tūkstančio, LSDP – 2 tūkstančius). Manau, kad po eilinių rinkimų į Seimą tos partijos narių liks žymiai mažiau. Dabar bendras partiečių skaičius 24 partijose yra 115 361 narys (Aušra Lieka. Partijų tuštėjimo metas // Lietuvos žinios. -2017, spal. 4, p.4).

Komentarai

 

 

 
 1. Puikus prof. Onos Veiverienės straipsnis.
  Kaip nemalonu ir tuo pačiu nuostabu, kad tokia politinė “partija” kaip TS-LKD pagaliau randa savo vietą Lietuvos istorijos kelkraštyje. Taip, ji prisidėjo iškovojant Lietuvai nepriklausomybę, bet perdėtas, net sakyčiau sąmoningas tautos kiršinimas privedė prie tokių pokyčių, kai ši, Lietuvos “partija” virto neoliberastine, kuri pasistengė, kad Lietuvos žmonės išsibėgiotų. Dabar jie pyksta, kad kitos, išmokusios iš jų “valdyti” ir toliau “traiško” Lietuvos žmones vis apsunkindami Piliečių gyvenimą, o tie pasimetę, jau nesuvokia kokią Lietuvą norėtų turėti. Tai parodė paskutiniai referendumai, kandidatų į prezidentus pasirinkimas. Liko patys “ištikimiausi” Lietuvai žmonės, kurie tęs pradėtus Brazausko, taip mylimo Adamkaus, Grybauskaitės darbus, siekiantys, kad Lietuvoje, kai pone Ona apibrėžė neliktų lietuvių.
  Tie, kurie dar mąsto, supranta, kad nesvarbu ką išrinks tauta paversta vergais, kuri bėgs prie urnų balsuoti, bet ji tegul neabejoja nei vienas iš jų nieko nekeis ir dėl to murkdysimės skurde, toks scenarijus Lietuvai jau sukurtas. Dėl to reikia sveikinti TS-KDP “partiją” ir Lietuvos žmones su tokiu pasiekimu ir siekiu toliau taip gyventi. Tauta pasitarnavo okupantams ir “vėl graži bus Lietuva”.

  Thumb up 5 Thumb down 0

  • Vytautai,ATSIPEIKĖK TS-LKD partija buvo Įkurta po Lietuvos neprikausomybės įkūrimo.Todėl PRISIDĘJIMO prie nepriklausomybės atkųrimo… NEPRISIDĘJO.
   Poniai Voverienei reikėtų prisiminti,kad ARŠIAUSIUS komunistus PRIGLAUDĖ TS-LKD.Ir raidė K reiškė ne konservatoriai,o …komunistai.

   Thumb up 8 Thumb down 0

 2. Daugelis tavo teiginių, Gustaiti, teisingi, bet atsimink, kas nuo 1917 metų iki dabar valdo Rusiją? Kiek svetimų teritorijų Rusija užgrobusi, kiek tautų pavergusi ir kiek išnaikinusi? Kodėl, kai Rusija prieina liepto galą, yra atidaromi Amerikos ir kitų vakarų valstybių sionistiniai bankai ir Rusijai vėl išmūrijamos nupuvusios kojos? Kai visa tai suprasi bus aišku, kodėl Lietuva 50 metų okupuota buvo, Prūsija visiškai sunaikinta, pusė Europos rusams kontroliuoti atiduota, o likusį pasaulį jankiai kontroliavo. Dabar, kol kas, tik viena jėga prieš pasaulio blogį kovoja ir ta jėga iš musulmonų tarpo ir jų religijos išsiveržė.

  Thumb up 7 Thumb down 2

  • Docy, tamsta atleisk, bet argi miegojai taip ilgai…
   Juk as aibes ”paklodziu” KK prirasiau apie ta sionizma ir kad jis visad po 1917-ju neafisuotai valde Rusija…
   Todel as ir sakau kad ne rusus ir Rusija reikia kaltinti, o tuos kas ja taip ilgai valdo ir vis naikina rusus… Juk rusai nyko, o lietuviu daugejo, nors ir toje pat TSRS…
   Beje; likusi pasauli ne jankiai kontroliavo, o tie pat zydai, kuriu apie 95% yra chazaru kilmes, kas is tikro reiskia kad jie nei semitai, nei zydai yra…
   Dar; turetumei girdeti kad su zydu valdzia Rusijoje nuolat pakovoja ir rusai, ju tautos aktyvistai…, taciau dazniausiai neilgai, nes juos paslepia po zeme tie, kas valdo Rusija… Na pvz toks generolas Petrov kritikaves ne tik Putina… Jo kalbos pakankamai ispudingos… Sekmes tau :)

   Thumb up 7 Thumb down 0

 3. Kai Vyt.Landsbergis kūrė partiją buvau jos rėmėjas, nes tikėjausi to paties, kaip ir straipsnio autorė. Į partiją nestojau, nes visuomet buvau nepriklausomas ir toks norėjau likti, be to mačiau daug į partiją stojančių parazitų. Taip ir maniau, kad ilgainiui jie sudirbs TS ir jos lyderį Vyt. Landsbergį.
  Kubiliaus nelaikau lietuviu. Jis TS nuvairavo neo liberalizmo (sionizmo) keliu. Sunaikino visas tautines vertybes, dėl kurių lietuvių tauta siekė nepriklausomybės. Nesuprantu viso būrio daktarų po 6 kadencijas auginančių sėdmenis seime ir save vadinančiais Lietuvos patrijotais. Jau seniai nedalyvauju rinkimuose, nes neturiu už ką balsuoti. Eisiu balsuoti, kai atsiras tikrai lietuviškas, tautinis (ne juozaitiškas) judėjimas Lietuvoje. Sekmadienį tik už Radžvilą pabalsuosiu, nes jis mums dabar labai reikalingas!

  Thumb up 9 Thumb down 0

  • nesuprantu kaip buvo galima stoti i ta partija…juk vien paziurejus i dedules morda tampa aisku,kad tai visai nevyriskas,suktas,stukacius,su tokiu ne tik i partija bet sykt kartu neiciau,na musu lithuanai neizvalgus paziurek kiek dar idijotu balsuoja uz koncervini mara,juk jau visi suprato,atsikando,taciau visvien balsuoja uz juos,teisus buvo stalinas sakydamas,kad kuo daugiau vista pesioji,tuo labiau glaudziasi prie taves…

   Thumb up 1 Thumb down 0

 4. _______SUSTOKITE PRASAU !…,
  …- SU JUMIS I MUSU BAZNYCIA EINA VELNIAS !!!_______

  Pritariu gerb. Autores max daugumai minciu.
  Puiku kad sioje dvasineje Lietuvos sausroje dar kai kur is suskeldejusios zemes isdygsta lietuvybes ziedas…
  Taciau esant kenksmingoms melagingos globalistines informacijos media ir kt. info ”trasoms” sejamoms ant Lietuvos zemes bei i lietuviu akis bei protus, jau nuo pat Sajudzio laiku, net ir tos geleles isauga bezydincios globalizmo spalvomis, nors ir kvepia naturaliai lietuviskai… Taip nutinka neretai, todel netgi visame sarase kandidatu i Lietuvos Prezidento posta, nebuvo nei vieno bent kiek antiglobalistiskai mastancio asmens.
  Tad lietuvoje is tikro, atrodo jog neliko tikru Lietuviu…
  Bijau, kad jie yra isvyke kazkur…
  Tada dar giliu Sajudzio metu buvo ginama ”laisva rinka”, kurioje yra norma veikti su beisbolo lazdomis rankose. Juk buvo taip kai reformatoriski raumeningi berniukai pasikalbedavo su imoniu vadovais ar net kitais darbuotojais ginanciais savo darbo vieta ir imone, tikslu itikinti visus jog ta imone bankrutuoja ir butina privatizuoti. Kai Sajudyje kai kas protestavo pries darbininku masini ismetima i gatves, buvo aiskinama jog reikia naikinti nekonkurencinga sovietine pramone. Kai buvo tu prichvatizaciju ir valstybes pertvarkos agresyvumas kritikuojamas, nes didziuli vaidmeni vaidino nusikalstamos ir ginkluotos gaujos, tai kritikams buvo vedanciuju Sajudzio zmoniu atsikertama – taip ir Amerika kuresi !
  Tad kuresi ir buvo pertvarkoma valstybe tu kas gerai nulaike rankose beisbolo lazda ir tu, kas buvo ju ”stogai” politinese partijose bei valdzioje.
  Todel ir ejo ta beisboline politika, kurioje V. Landsbergis buvo ‘nei prie ko’ nuo pat Sajudzio laiku iki dabar. Nuo Sajudzio ‘valymu’, …tesiant Mazeikiu Naftos afera,… teroristiniais aktais tu, kas kazkuo nesutiko, atzvilgiu,… R. Pakso ir kt. politiku sudorojimu,…absoliuciu atsidavimu NATO bei ES Globalizmo NWO igyvendinimo frontui…
  Visos Lietuvos partijos, praktiskai, buvo globalistines ir neteike Lietuvos nacionalumui prioriteto, todel daugiau ar maziau pritare vedancioms 2K jegoms del ”provakarietiskos” politines linijos ir tik pacioje Lietuvoje neva turejo nesutarimu su 2K sistema. 2K tai sistema – Kubilius – Kirkilas.
  Tad kur musu pagrindine problema ?!
  – Ar nesilaikyme Lietuvos nacionalinio intereso ?!
  Ar galima jo laikytis siomis salygomis, kai Lietuva eina…”europiniu keliu” ?!

  Autore raso:
  ””’Suprantu, kad nuolat kvėpuojant mums į nugarą iki dantų ginkluotam ugnikalniui iš Rusijos reikia mums stiprios proeuropietiškos partijos, palaikančios glaudų ryšį saugumo klausimais su NATO ir visu draugišku mums pasauliu. Tačiau kai mūsiškėje partijų sistemoje, juolab parlamentinių partijų sistemoje, nėra nei vienos tautinės partijos, ginančios mūsų valstybės suvereno –Tautos interesus ir ugdančios tautiškumą bei patriotizmą, nėra nei vieno Seimo nario, turinčio tokios partijos mandatą Seime, galime drąsiai teigti, kad Lietuva liko be lietuvių, apie ką svajojo visi mūsų šalies okupantai.””’

  Gerai miela Autore :)
  Klausimiukai jums:
  NATO & RUSIJOS TEMA.
  – Ar NATO yra apsupusi Rusiją, ar Rusija yra apsupusi NATO bloką ?!
  …juk NATO simtais baziu apsupo Rusiją, o ne atvirksciai…
  – Ar Rusija su savo 140 milijonu gyventoju yra gresme NATO valstybiu Sajungai turinciai mazdaug 1000 milijonu gyventoju ?!
  – Ar Rusijos technologijos yra aukstesnes uz tos milziniskos ekonominiu ir gyventoju skaiciaus atzvilgiu, NATO bloku ?!
  …juk vakarai visad vede pasauli technologiju kovose…
  – Ar ginkluotes skaiciumi Rusija gali konkuruoti su NATO bloku ?!
  …juk ne !
  – Ir pagaliau; ar Rusija gali lygintis skaiciumi karu vedamu uzsienyje, su atitinkamu NATO karu vedamu skaiciumi ?!
  Juk NATO desimtkart daugiau karu turejo uz savo ribu nei Rusija ir NATO buvo interventai, o ne atvirksciai…
  – AR BUNA KAD MESKA UZPULTU TIGRA ?!
  …Na nebent jei tas tigras uzsoktu meskai ant kojos, betgi ir tuo atveju juk meska butu uzpulta………………

  – ka tai reiskia ”proeuropietiska partija ?! Ar tai turi buti partijos pavadinime pvz – Lietuvos Europine Konservatoriu Partija ar Lietuvos Europos Nepriklausomybes ir Gynimo Partija ? Kuo imanoma paaiskinti ar pagristi Lietuvos kurios nors partijos proeuropietiskuma ? Kuo tai galima isreiksti ?
  …kai Vakaru Europa yra pati visai neginanti to Europizmo, europietiskumo ir butent kovoja su tais, kurie ne globalizma iskelia lyg tiksla, o bet koki Vietizma – nacionaluma, europizma ir pan…
  …kai juk ta Vakaru Europa nera europine ir butent tik kad rytu Europa dar turi kai kur isreiskiamo nacionalumo… Na pvz Vengrija – ju vadovas, jo politika ir pvz EUROSONG CONTEST dainuojant vengriskai… O juk Lietuvoje neliko net ir uzuomazgu jos rinkiminese partijose tokiu dalyku…

  Patriotizmas yra jau lyg prakeiktas ir baustinas ES ribose. Tai ivardinta nacizmu, o pries nacizma stipriai pasisake net patsai Popiezius ir ragina Europon priimti kuo daugiau tamsiaodziu, pries nacionaluma, kuris tapatinamas su nacizmu, pasisake Prancuzijos Prezidentas Makronas…, o kas nezino Merkel Vokietijos ”patamsinimo” politikos bandant apzioti musulmonu milijonus is kitu krastu, o kas nezino JK juk daug kur jautiesi lyg Pakistane, Indijoje, kai sunkiai randi baltaodi…ir t.t.
  Is pasu isbraukta tautybe; ar tai nereiskia ES Antinacionalumo ?!
  Ir ar galima su Antinacionaline-Globalizmo politika igyvendinancia org, labai artimai-vienoje sajungoje, bendrauti savo nacionaluma ginanciai valstybei ?!
  Juk tai tas pat kaip gejui vyrui gyventi su zmona, kuri yra grieztai nusistaciusi pries netradicines pakraipos vyrus. Arba tas pat kaip tam kas tiki i Dieva, eina i baznycia, laikosi klasikiniu lietuvisku paprociu, kulturos ir siekia kad jo vaikai butu tokie kaip jis, bet kad sitasai leistu savo vaikus i Europine mokykla kurioje nuo 4-5 metuku vaikams bus porno (sex-lavinimo ir LGBT) pamokos, aiskinimai kad visa kas vaikui ar jo tevams atrodo netinkama ir kitu vaiku bei mokyklos yra aiskinama kitaip, kad negalimos lietimui temos, kad kitu asmenu isitikinimai ir elgesys yra tik ju ir negalima kistis i tai, nes – tolerancija, asmens laisves erdve ir politinis korektiskumas yra svarbiausia – todel galima tik paklusti ir daryti ”kaip reikia”, o ne kelti diskusijas zmones priesinanciomis temomis…
  Argi galima buti tautisku ir normaliai intelektualiai bei dvasiskai gyvenanciu, kai isipareigoji buti NATO ar ES Totalios Minties ir Veiklos Kontroles Bloko nariu, gyventoju ir pan. ?!
  Cia tiesiog neimanoma visko israsyti, neimanoma israsyti visos kritikos tai Vakaru sistemai kurioje galima smeizti Sirija ir sirus juos niekinant, galima taip pat elgtis su Iranu ar Rusija ir rusais bei daug kitu tautu bei saliu juos niekinant ir diskriminuojant, zadant naikinti jei toliau priesinsis ”pasaulio tvarkai”…
  …kai Vakaruose draudziama pagrindines tu neapykantu priezasties – Sionizmo ir taip vadinamu zydu (kurie yra 95% chazaru kilmes) ir Izraelio, bet kokia kritika,kritikus vadinant-apkaltinant antisemitizmu ir daznai baudziant…
  …nors tie kur chazaru kilmes nera semitine tauta !
  Neimanoma israsyti minciu del naikinamu ES saliu nacionalumo…
  Taip pat del LGBT buldozerinio diegimo i visu saliu gyvenima, iskaitant netgi ”priese” Rusija…, kai diskusija kodel ju taip sparciai gauseja ir visuomenes totaliais issigimsta, yra isvis praktiskai uzdrausta visur viesumoje… Ir net jei apie tuos klausimus, iskaitant pasaulini zydu viespatavima, kalbi tik dvierse kur nors, turi buti atsargus kad kas nors neiskustu ir nebutum sulaikytas policijos ir ikalintas kaip kurstantis neapykanta kokioje nors is draudziamu sriciu vadinamoje vakaru ‘demokratijoje bei laisveje’…
  Galiu pasakyti kad TSRS dar pvz 1974-78, nebuvo taip bijomasi kalbeti ”uzdrausta tema” lyg dabar vakaruose. O juk turejo demokratija paeiti toliau pazangos, o ne cenzuros – tikrojo komunizmo – totalitarizmo keliu !
  Menu kaip KPI studiju metu mazdaug 1975-6 m, politines ekonomijos destytojas pasake seminaro metu studentams kad noretu destyti ne socializmo polit. ekon., bet kapitalizmo… Greitai ji issikviete KGB ir apklause…, o pasirodo vienas is KGB ”STUKACIU”, tulas studentas Domarkas, iskunde destytoja… Laimei destytojas tese savo darba…
  Vakaruose dabar, na pvz tiktai vienas zodis netinkamas ”nekorektiskas” politiskai, sukelia visai saliai zinoma atgarsi ir zmogus kazka prasitares turi daug daug bedos, daznai netenka darbo ir buna apsauktas visoje salies, o net ir vakaru medijoje… Dabar apstu tokiu atveju ir tai yra tikras teroras laisvo zodzio atzvilgiu vakaruose !
  Baigiu:
  – Gerb. Autore, as neisivaizduoju isvis jokiu normaliu vertybiu gynimo bendravime su NATO ar ES kadangi tai yra UN – SNO NWO darbotvarkes AGENDA 21 igyvendinimo pagrindines strukturos. Na beveik visai pagrindines…
  Trijule NWO virsuniu yra:
  – London City – Politics and Finance
  – USA – Military Force
  – Vatican – Spiritual Force (Religion, Belief – One Wold Religion – Satanism, Luciferianism…)
  Na, o stengiamas isplesti Didysis Izraelis (Sirija ir Ukraina) yra pagrindine bazine Sionizmo Nacijos zydu (chazaru) – antigoju teritorija, kuri yra giliausiai politiskai sujungianti visas tris auksciau minetas trijules dedamasias i viena – rasine, nacionaline, politine visuma…

  Tad zinant bent tiek apie jega pries kuria Lietuvai reiktu demonstatyviai puikuotis savu nacionalumu ir ginti ji, manau kad bet apsigynimo iliuziju ir noru, netgi, visai nekyla…
  Kitaip gi tie ES senbuviai apsauks naciais, o amerikonas uzmetys bombomis lyg kadaise apmete Jugoslaviją ir pakankamai daug kitu saliu…
  Labai lengva surasti internete y o u t u b e Westley Clark pasakojima, kai jis suzinojo kad dar iki 9-11 buvo numatyta NATO per 7 metus uzpulti ir okupuoti 7 salis… Kol kas dar tik klibina Irana, ruosiasi atakai… Siek tiek veluoja Amerika, mat vis tas ”rusas” vis kisasi…
  Kai NATO sugriove i sipulius paverte Sirijos miestus ir uzleido tuo savo ISIS, jau vos ne visa Sirija, tiktada Rusija isikiso, padejo savo senai draugei Sirijai issivaduoti nuo JAV jungo, okupacijos… Nes gresme buvo Iranui, o veliau ir paciai Rusijai… Tai visiskai aisku…
  Atleiskite gal kur klystu, bet as matau gresme Lietuvai is Vakaru didesne nei kadais is TSRS puses.
  Ir isvis – kokia gresme – TSRS nediege jokiu ”pidarast…izmu, nenaikino lietuvybes, religijos, seimos institucijos, meiles, neplatino porno ir narkotiku taip masiskai kaip dabar ir Lietuva buvo lietuviu bei nuolat gausejo…
  Beliko tik lyg Kinijoje tai kas buvo isvystyta kaip nors issaugoti reformuoti, o ne sugriauti ir aisku neleisti vakaru satanizmui skverbtis i Lietuvos gyvenima be jokiu stabdziu !
  Todel as dabar matau tik iseiti – arba grieztai priesintis kai kurioms politikoms iki isstojimo is NATO bei ES, arba pamirsti bet koki lietuviskumo tradiciju bei vertybiu gynima…
  ES ir NATO yra ne tai, kuo galima aklai sekti !
  Deja, bet regiu kad net ir dvasineje Lietuvos Sacharoje isdyge lietuvybes daigai isskleidzia tu gejiskai globalistiniu spalvu ziedus, kurie vietoje demokratijos girios ar kryziu kalno, isaugina kanapiu lauka su virsunelese linguojanciais tais visareginciais trikampiais, su akimi viduje…
  Jus zinote; jus stebi ir jei ka nors pasakysite pries,- jus kandidatas i cype, o galbut i trasu zemelei, cecha…
  p.s. ka tik Washington State iveda galimybe artimiesiems atiduoti ar panaudoti sau artimuju mirusiuju palaikus zemes trasu gamybai.
  Oi kokia pazanga; kokia nuooostabiii nauja vertIbe ivesta vedanciojon Pasaulio Demokratijon !
  Puiku draugai,- ar ne ?!
  Kibkime kokiam prosionistiniam iliuminatui i paranke ir eikite i ju sex and blood orgija, atiduokime jiems kraujo, o po to artimieji jus paaukos savo zemdirbystei.
  Maziau zmoniu – daugiau deguonies !
  Visi velniai senai taip kuzda…
  Sekantis zingsnis turbut bus; sudarinejami sarasai tu, kas pageidauja buti sumalami ir sumaisomi su kitais trasu komponentais, o paskui isdrabstomi zemdirbystes ar kokiu nors gelynu plantacijose…
  Eeech; kad taip tokia gelyte pasistacius ?!
  Idomu kuo kvepetu ji…
  O Kokio skonio pvz butu pomidorai pramezti zmogiena…
  Chm. Idomu !
  Turim ir Lietuvoje ivesti tai. Juk Lietuva zemdirbiu krastas ir maziau tada reiktu trasu komponentu pirkti is Rusijos… Juk zmoniu dar liko…, o privaziuoja dar ir is kitu krastu…
  Ideja !
  Turetu iteisingi ir zmogienos mesos vartojima.
  Na tai pats greiciausias ZMOGISKOJO MATERIALO patekimas i VARTOJIMO RATA…
  Pragara i Realybe CIA & DABAR !
  Vietoje pridaro vaiku…
  Vietoje gimdo…
  Vietoje atiduota ”langeliui”
  Vietoje augina…
  Vietoje atiduota i zmogienos ”mesos kombinata”…
  Vietoje kepa kebabus ir kt. mesainius…
  Vietoje ir kraujo gerimui pateikia vietoj vyno…
  Aisku pirmumas tiems kas tradiciskai buvo turtingas ir vartojo kudikiu krauja…
  Apgrauzti vaiku kaulai vartojami ivairiu pakabinamu ant kaklo suvenyru gamybai…
  Toliau nefantazuosiu, nes galiu apsisapnuoti… :(
  Baisu….
  Ar drisite ginti savo nac-vertIbes…
  Ar dar galite tai…
  Ar dar to norite ?!
  Su velniu eiti obuoliauti !
  Su velniu eiti i …lietuviu baznycia…
  Nemanau kad galima.
  Juk su tuo nebutu sutike nei lietuviu kataliku proteviai, dar iki Kryziaus Zygiu…
  Nemanau kad sutike butu bet kuri tikra tauta ir nacija !
  Ir tiktai tokia issigimusi kaip JAV ‘nacija’ gali priimti Satanizma kaip religija (ka tik JAV tai padare), o zmogiena lyg trasa…
  Man su tokiais nepakeliui,- o argi jums vis dar ???!!!

  Thumb up 8 Thumb down 0

  • Dar viena super-iliustracija kaip JK yra diskriminuojama zodzio laisve skirtingu tautybiu zmoniu gyvenanciu JK.
   Tai – htt ps: // w w w.b bc.c o. uk/n ews/ uk-e ngland-bir mingham-48 401641#_=_
   Naikinti tarpus, norint ieskoti internete sio adreso auksciau.
   Tad jame puikiai parodoma kaip mokytoja zyde – Sara desto vaikams medziaga apie lyciu lygybe – equality. Ir sako kad destys…, nors ten Birmingame mokykloje musulmonu vaikai, kuriu tevu religija ir paprociai kardinaliaiskiriasi nuo europines ir JK.
   Sakoma kad ginama multikulturiskumas, taciau deja moksliuku apie LGBT priverstinis mokymas yra butent multikulturizmo neigimas is JK valstybes puses ! Kadangi multikulturiskumas reiskia sugyvenimas bendrai visu kulturu yra kai jos salia, o ne kai visos kitos ne JK kilmes kulturos, yra pri-verciamos laikytis JK-ES kulturu normu.
   Sako kad vaikus moko, bet juk mokymas yra pagrindiniai dalykai, kurie yra ne politiniai. Gi dalykai, kurie yra skirtingi ivairiose salyse ir priestaringi yra politiniai ir politika. Maza to; LGBT ir sekso info turincios pamokos yra etikos destymas – svetimos etikos normu laikymosi prievarta kitu valstybiu tautu kilmes vaikams.
   Betgi etika ivairiu saliu yra tiktai tada multikulturine kai gyvena salia viena kitos ir yra nesikisama i kitokiu kulturu ir naciju etika. JK pilietybe nera nacionalumas ir tik pilietybe tai yra. Panaikinimas naciju JK visumoje ir ju pervadinimas i JK nationality, yra nesamone, nes vien tik tas teisinis smurtas juk nieko is esmes nekeicia, o kuria konflikta tarp JK gyvenanciu naciju su laaabai skirtinga kultura, religija, paprociais ir etika.
   Tuos kas nieko nenori girdeti apie LGBT – Gejus, tuos kas savo mazameciams vaikams nenori kad butu brukama info galvon apie seksa bei netradicine ju forma – gejine, vadina homofobais, nors homofobas tai yra tas kas nekencia zmoniu, o ne geju !
   Maza to; visi turi prigimtine teise ko nors nekesti, tik svarbu yra viso to israiska, uri neturi trukdyti kitiems gyventi normaliai, jei jie…ir gyvena normaliai…
   Deja, bet geju LGBT negyvena normaliai, o persa nuomone apie save ir nori buti ”lygiais”, kai juk jie vaiku gimdyti negali ! Negali lesbes, negali vyrai pidar…
   Na gerai; valstybe suteike galimybe kurti ‘seimas’, gyventi kartu, paveldeti viens kito turta ir t.t. … Na tai gyvenkite ramiai ir nedrumskite zmonems ramybes, nekiskite savo ‘mokslu’ i mokyklas vaikams, kuriems oi kaip daug ‘klausimu’ kils del to… Juk vien tik porno juos jau isveda iskelio ir is ivairiu saltiniu gauta info apie lytines funkcijas…
   Kai vaikas-paauglys suzino dar budamas 8-10 metu apie tai ir aisku ka nors pabando…ir net jeigu tik masturbacija, o dar ne lytini kontakta, vien jau to patenka kad mokinys netektu ateities bent jau dalinai…, kadangi jam nei valandai nedings mintis apie savo organa ir jo tenkinima…
   Jis nustoja mokytis ir iesko sex-partnerio arba nuolatos masturbuojasi…, kai tik papuola galimybe…
   Tad instinktai tie, turimi budinti kiek imanoma veliau, nes zmones tiesiog protiskai ir dvasiskai negali buti issivyste normaliai del ankstyvo saves lytinio tenkinimosi ir kaip pagrindinio uzsiemimo tuo…
   Tokiu zmoniu, kurie ypac anksti pradeda lytinius kontaktus dar ankstyvoje paauglysteje, neissivysto asmenybes svarbiosios moralines, etines bei dvasines funkcijos bei ypac meile priesingai lyciai. Daznai issivysto pasislykstejimas, atsalimas, nusivylimas arba aklas ir tuscias tiktai fizinio tipo lytinis tenkinimasis, daznai netgi nemastant apie partnerio interesa…
   Dar; zinios vaikams apie LGBT ir ”kita” lytinio bendravimo forma tarp tos pat lyties, ne tiek yra naudinga uzsislepusiems pro-gejukams ar lezbems, taciau daug labiau pakenkia vaiku daugumai, kurie yra ”normaliu lytiniu instinktu ir pakraipos”. Paprasciausiai vaikai yra vaikai – ir ta info is pamoku isprovokuoja vaiku kalbas ir veiksmus tose srityse. Bet kadangi tai yra nukrypimas nuo klasikinio zmoniu poros modelio, tai veda jis netgi tuos kurie normaliai neiskryptu,, i kokia nors iskrypimo forma…ir nesvarbu kad del tu informaciju vienas antras is simto linkes i gejizma, vaikas, deka pamoku atras sau tinkama lytine pakraipa LGBT org tarpe… Svarbiau yra NEGADINTI VISU KITU (”negejiskos prigimties”) VAIKU PAMOKOMIS APIE SEKSA IR YPAC LGBT !
   Svarbiau yra neskleisti demagogijas apie ‘lygybes’ bei multikulturines visuomenes gynima, kai valdzia butent ir yra ta jega, kuri griauna ne tik multikulturalizmo principa, bet ir gyvavima, griauna demokratiskuma beizodzio laisve, vartoja prievarta pries zmogaus laisves bei turincius teise nepriklausomai mastyti bei elgtis… Valdzia visapusiskai kovoja ne tik su ”kitaminciais”, bet netgi ir su pacios valdzios deklaruojamos demokratines politikos tikraisiais gynejais; multikulturiskumo, zmogaus teisiu gynejais…
   Vakaruose kuo aiskiausiai isryskeja – buldozeriu einancio Totalitaristines Diktaturos pozymiai… Dar baisiau; ji aiskiai eina satanizmo keliu…

   Thumb up 2 Thumb down 0

 5. Neleido sazine baigti skaityti Voverienes kliedesius.Juokinga,kad plaukiojanti ziurke is nuskendusio laivo kliedzia,jog komunistai isvoge Lietuva,kuria sukure ir atseit stiprino landsberginiu partgauja.Ona,jus tiek sugadinta tos partgaujos,kad vargu ar sunkiausias plentvalis jus besugebetu istiesinti.Gal Mazeikiu nafta ne landsberginiai padovanojo amerikos zydeliu viljamsui su milijardine priemoka??Kas skolinosi valstybes vardu desimtis milijardu su beveik 10 procentu palikanom ir kas baisiausia be teises perskolinti greitu laiku tas beprotiskas paskolas??Gal ne landsberginiu qubilas su simonytem??kas sugriove visa zemes uki ir priveise zemvaldziu?? Gal irgi ne landsberginiu gauja??Kiek nieksybiu Lietuvai padaryta per paskutinius 10 metuvaldant magnolijai,kuria irgi inkorporavo niekas kitas kaip dedule.KOmunistai irgi nesedejo ranku sudeje,bet ju nieksybes tik lasasjuroje pries landsberginiu afioras.O jus man panasi i ziurke,juroje plaukiojancia nuskendus laivui,ir jieskancia bent siaudo pasilaikyti kad nenugarmetumet paskui savo gelda.

  Thumb up 17 Thumb down 0

 6. kad kazkada buvusi viena padoresniu partiju, landsbergiu deka pavirto i stotine, pardavinejancia save issigimusiam pasauliui. Karaliene morda per savo darzelius ir mokyklas augina moraliai supuvusius, atitinkancius jos pacios ir broilerio moralines vertybes. Jau senojo bijo net baznycia, bet jis yra pasaulio galinguju valios vykdytojas, todel ir baznycia cia nelabai gali pasipriesinti. O faktinio Lietuvos valdovo net setonas neima

  Thumb up 19 Thumb down 0

 7. SUNKIAI SUVOKIAMAS PARADOKSAS ……
  KGB psichas su baltu bilietu Lansbergas , netikęs net karinei tarnybai , puikiai tiko laisvės pribuvėjo rolei …
  Na o koks durnynas gavosi , patys matote …….
  O dabar mums to su baltu bilietu žagintas anūkėlis Gabrielius kiša aferistę Šimonytę į prezidentus ….

  Thumb up 17 Thumb down 0

 8. “Dėdulė” po Tėvynės sąjungos pamatais PASHI KO lyberaliai,o dabar išsirito iš lervos ANŪKAS su dvigubos paskirties išeinamąja.

  Thumb up 19 Thumb down 0 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Vasario 16-ąją ir Kovo 11-ąją visi galės žvejoti nemokamai
Tūkstantmečio kartai psichologė siūlo profesiją rinktis ne pagal pavadinimą
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Norite visada būti žvalūs ir sumažinti įvairių ligų tikimybę? Štai ko jums reikia 
Visus žmones vienija vienas bendras vardiklis – norime būti žvalūs, energingi ir nesirgti,...

D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje (3)
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Seimas pritarė naujai žalos atlyginimo pacientams tvarkai 
Seimas priėmė Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo ir lydimųjų teisės aktų...

Ką signalizuoja pirtyje netikėtai užklupęs galvos skausmas? 
Turkiška, suomiška, rusiška ar japoniška – pirčių pasirinkimas šiais laikais tikrai didelis, o...

Kaunas planuoja statyti metro (balandžio 1-osios pokštas) (9)
Premjerui Sauliui Skverneliui pavadinus mūsų brolius latvius konkurentais, daug kam kilo mintis, kas...

Teisingumo ministerija inicijuoja teismo proceso tobulinimą (1)
Teisingumo ministerija, siekdama sistemiškai tobulinti teismo procesų reglamentavimą, iš vidinių išteklių steigia naują...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Klaipėdos miesto konservatorių lyderiu išrinktas buvęs kariuomenės vadas A. Pocius (5)
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos Klaipėdos skyriaus nariai vakar...
A. Kubilius: “Sakartvele aptarta politinė krizė šalyje, priimti sprendimai dėl Rytų Partnerystės ateities”
Šiandien Europos Parlamento narys Andrius Kubilius Tbilisyje (Sakartvelo) vykusioje spaudos...
G. Landsbergis: „Pritardami Prezidento teikiamų pataisų svarstymui, kviečiame gilesnei diskusijai“ (1)
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnas Gabrielius Landsbergis šiandien,...
 
Prokurorams „skauda“ tik jų postai – paprastų žmonių skundams ir ašaroms jie akli ir kurti (1)
Pastaruoju metu tarsi grybai po lietaus žiniasklaidoje pasipylė prokurorų nusiskundimai:...
Ar Europos Taryba žino, kokias kandidatūras į Europos prokuroro postą jai siunčia Lietuvos Vyriausybė? (2)
Vyriausybė savo posėdyje patvirtino tris Lietuvos deleguojamus kandidatus į Europos...
Kreipėsi dėl nužudyto sūnaus – pačiai motinai iškėlė baudžiamąją bylą (1)
Nors po aukštų teisėjų sulaikymo skandalo buvo prabilta apie būtinus...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Henrikui Daktarui laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė lieka nepakeista
Lietuvos apeliacinis teismas atmetė Henriko Daktaro skundą dėl Kauno apygardos...
Alytuje išžaginta į darbą ėjusi moteris (1)
Liepos 18 d. apie 5 val. 20 min. Alytuje, Jazminų...
Įtariamojo asmens tapatybė jau nustatyta (2)
Šiandien Vilniaus apskr. vyriausiasis policijos komisariatas išplatino pranešimą žiniasklaidai, kuriuo...
 
Miegamojo baldai: kokius rinktis, kur pirkti? (1)
Akivaizdu, kad neišsimiegoję būname piktesni, prasčiau sekasi susidoroti su dienos...
Kaip verslas atrakino naują požiūrį į biuro baldus (2)
Jeigu išgirstate žodį „biuras“ turbūt įsivaizduojate sublokuotas arba į kabinetus...
Išmaniosios skaitmeninės televizijos galimybės Lietuvoje (4)
Skaitmeninė, savo funkcionalumu bei kanalų gausa, nerungė ilgai karaliavusią analoginę. Žinoma,...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (23)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (4)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai””
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...