Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2021 Vasaris 28 Sekmadienis
 

Kokius žaidimus Medininkų byloje žaidžia Kriminalinės policijos biuras? [Ar L.Pernavas žino, ką išdarinėja jo pavaldiniai?]

2015-12-09 15:36 | Bylos, sukrėtusios Lietuvą | Komentarų (329)

Ar generalinis policijos komisaras Linas Pernavas žino, kokius žaidimus Medininkų byloje žaidžia jo pavaldiniai? Gal reikėtų sudaryti darbo grupę su kolegomis iš Latvijos ir  išsiaiškinti, ar Lietuvos policijoje "neužsiveisė" latviškojo "Konj" metastazų, o jeigu užsiveisė, tai kokioje jie stadijoje? KK nuotr.


Giedrė Gorienė

Viskas prasidėjo nuo vieno elementaraus fakto: Vilniaus apygardos teismas, nagrinėjantis Medininkų bylą Nr.2 (taip ją pavadinome sąlyginai, nes Medininkų byla dėl nesuprantamų prežasčių buvo išskaidyta į dvi: Nr.1– kurioje kaltinamas Konstantinas Nikulinas ir kuri dabar nagrinėjama apeliacinio proceso tvarka Apeliaciniame teisme, ir Nr.2 – kurioje už akių teisiami buvę Rygos omonininkai S.Ryžovas, A.Laktionovas ir Č.Mlynikas ir kuri dabar nagrinėjama Vilniaus apygardos teisme), nusprendė apklausti anoniminį liudytoją.

Atrodytų, viskas paprasta: atvyksta slaptas liudytojas į teismą, jis apklausiamas specialiame kambaryje, kur nesimato liudytojo veido, o jo balsas yra techninių priemonių dėka pakeičiamas. Tokiu būdu tiek teismas, tiek kaltinamieji bei jų gynyba turi galimybę užduoti anoniminiam liudytojui klausimus.

Taip apklausinėjant slaptą liudytoją advokatai taip pat mato, ar kambaryje yra tik liudytojas ir teisėjai, ar šalia liudytojo nestovi koks nors pašalinis asmuo ir nesufleruoja, ką atsakyti.

Būtent tokios apklausos, „Karšto komentaro“ duomenimis, teisme yra vykdomos ir buvo vykdomos, ir ne kartą.

Tačiau Medininkų byloje susidūrėme su ypatingu atveju. Anoniminis liudytojas, kurio parodymais remiasi prokuratūra, kaltindama Konstantiną Nikuliną, nebuvo apklaustas Medininkų byloje Nr.1 – nei Vilniaus apygardos teisme, nei Apeliaciniame teisme. Anoniminio liudytojo nepasirodymo liudyti Medininkų byloje Nr.1 pateisinimo priežastis – Policijos departamento Kriminalinės policijos biuro raštas, pagal kurį, anoniminis liudytojas „bijo dėl savo gyvybės“, o Kriminalinis policijos biuras, suprask, negali užtikrinti to liudytojo apsaugos teisme.

Todėl, akivaizdu, tiek Konstantinui Nikulinui, kurį prokuratūra kaltina, remiantis anoniminio liudytojo parodymais, tiek jo gynybai atsirado vilties užduoti klausimus anoniminiam liudytojui, kurį Vilniaus apygardos teismas buvo nusprendęs apklausti gruodžio 4 d.

O paaiškėjo šis faktas iš paties Vilniaus apygardos teismo: teismas gruodžio 4 d. buvo iškvietęs liudyti Konstantiną Nikuliną Medininkų byloje Nr.2, tačiau vėliau perkėlė jo apklausą į gruodžio 7 d. Priežastis – gruodžio 4 d. turi liudyti anoniminis liudytojas.

Dėl šios priežasties K.Nikulino gynyba kreipėsi į Apeliacinį teismą, prašydama atnaujinti įrodymų tyrimą Apeliaciniame teisme nagrinėjamojoje Medininkų byloje Nr.1 ir apklausti anoniminį liudytoją, kuris bus apklausinėjamas Medininkų byloje Nr.2, tačiau kuris nebuvo apklaustas Medininkų byloje Nr.1.

O štai nuo tos vietos prasidėjo „stebuklai“: būtent po tokio K.Nikulino gynybos prašymo Apeliaciniam teismui anoniminis liudytojas gruodžio 4 d. Medininkų byloje Nr.2 nepasirodė. Nors pagal teismo veiksmus – būtent dėl to anoniminio liudytojo apklausos K.Nikulino apklausa buvo perkelta iš gruodžio 4 d. į gruodžio 7 d., galima daryti pagrįstą prielaidą, kad anoniminio liudytojo apklausa su prokuratūra būtent tai dienai jau buvo suderinta.

Kaip „Karštam komentarui“ papasakojo advokatas Stasys Karvelis, Medininkų byloje Nr.2 ginantis S.Ryžovą, gruodžio 4 d. anoniminis liudytojas į teismą nebuvo pristatytas.

„Jis nebuvo pristatytas. Buvo konstatuota prokurorų, kad nėra galimybių apsaugoti jį. Tai todėl buvo paskelbti jo parodymai“, – redakcijai sakė S.Karvelis.

Advokatas patikslino, kad prokurorai perskaitė policijos raštą, „kad tą dieną negalėjo apsaugoti“.

Taigi, susidaro nejaukus įspūdis: kad prokuratūra su Kriminalinės policijos biuru žaidžia negražius žaidimus.

Nes, pvz., ar jūs iš tiesų rimtai tikite, kad mūsų valstybėje sugeba apsaugoti Anglijos karalienę, užsienio šalių prezidentus, tačiau kažkokio anoniminio liudytojo apsauga mūsų Policijos departamentui – misija neįmanoma?

Kokia kyla mintis, pamačius, kad tas „anoniminis liudytojas“, pagal kurio parodymus paremtas kaltinimas K.Nikulinui, taip kruopščiai slepiamas nuo teismo ir nuo gynėjų klausimų jam?

O gal po to, kai generalinio policijos komisaro kėdę paliko Saulius Skvernelis, kuris išėjo į VRM ministrus, ir į tą kėdę atsisėdo Linas Pernavas, Policijos departamente iš esmės sušlubavo pareigūnų kompetencija kokybės prasme – gal Kriminalinės policijos biuras jau nebesugeba užtikrinti svarbaus liudytojo apsaugos teisme?

Įtarimų ir abejonių daug, todėl jau tą pačią gruodžio 4 d. „Karštas komentaras“ išsiuntė klausimus Policijos departamentui: „nuo kada Policijos departamentas nebegali garantuoti liudytojo saugumo? Kokios problemos apsaugoti liudytojo pristatymą į Vilniaus apygardos teismą? O gal tas „anoniminis liudytojas“ apskritai neegzistuoja ir jo nebuvimą policija galimai padeda prokuratūrai pridengti tokiu raštu teismui?“

Atsakymo teko palaukti – iki šiandien. Tačiau gautas atsakymas rodo, kad Kriminalinės policijos biuras iš tiesų nežino, ką atsakyti.

Atsakydami į Jūsų paklausimą informuojame, kad Lietuvos kriminalinės policijos biuras nekomentuoja klausimų, susijusių su slaptų liudytojų veikla“, – tokį atsakymą gruodžio 9 d. pateikė PD Komunikacijos skyriaus vyr.specialistė Revita Janavičiūtė.

Net nejuokinga – mes klausiame apie batus, o mums atsakymas – apie ratus. Todėl Policijos departamentui nusiuntėme pakartotinį paklausimą: „Kriminalinės policijos biuras turbūt nesuprato klausimo: mūsų nedomina slaptų liudytojų veikla, mus domina policijos veiklos problemos ir nesugebėjimas užtikrinti teisingumo proceso vykdymo istoriškai rezonansinėje byloje. Todėl pakartotinai prašome atsakyti į gruodžio 4 d. klausimą.“

Kol Kriminalinės policijos biuras svarstys, ką šį kartą atsakyti, pateiksime savo hipotezę apie šio biuro kai kurių veikėjų žaidimus Medininkų byloje – taigi, galimai ir tas atsakymas mums, ir „anoniminio liudytojo“ neatvykimo „pridengimas“ gali būti, kaip sakoma, „iš tos pačios serijos“.

Taigi, mūsų hipotezė.

Po to, kai 2003 metais iš suėmimo Medininkų byloje buvo paleistas I.Gorbanis ir kai kurie politikai viešai ėmė „reikalauti kraujo“ – šitoje byloje būtinai ką nors „pasodinti“, prokuratūra ėmėsi „misijos neįmanomos“.

Lietuvos Generalinė prokuratūra kreipėsi į Latvijos prokuratūrą, prašydama apklausti buvusius Rygos omonininkus Latvijoje pagal pateiktą sąrašą. Latvijos prokurorai vieną Rygos omonininką apklausė, tuo tarpu į prašymą dėl susitikimo su K.Nikulinu atsakė, kad tokio asmens Latvijoje nėra.

Ir iš tiesų: tuo metu Konstantinas Nikulinas buvo saugomas pagal liudininkų apsaugos programą, pagal kurią buvo pakeista jo tapatybė. Todėl logiška, kad Latvijos Generalinė prokuratūra Lietuvos prokurorams nurodė, jog tokio asmens, kaip Konstantinas Nikulinas, Latvijoje nėra.

Kadangi Konstantino Nikulino, anot Latvijos teisėsaugos, „Latvijoje nėra“ (nes pakeista tapatybė), logiška, kad jis „gyvena Rusijoje, o Rusija savo piliečių neišduoda“. Todėl kitas žingsnis – Europos arešto orderis sulaikyti K.Nikuliną („Rusija vis tiek neišduos, o politikams bus motyvas atsikirsti, kodėl nejuda Medininkų byla“).

Tačiau K.Nikuliną „medžiojo“ ne tik Lietuvos teisėsauga. Latvija nusprendė K.Nikulinui skirti liudytojo apsaugos programą po to, kai jis paliudijo prieš Latvijos nusikalstamo pasaulio autoritetą „Konj“ žmogžudystės byloje. „Konj“, turėdamas savų, korumpuotų, kriminalistų Latvijoje, nusprendė atkeršyti. K.Nikulinas turi sėdėti kaip „Konj“ – ir sėdėti žmogžudystės byloje.

Iš pradžių du Latvijos kriminalistai net sušilę lakstė po Latvijos VRM, traukdami neišaiškintas žmogžudystės bylas ir paišydami schemas, kaip būtų galima „įmontuoti“ K.Nikuliną į jas. Nepavyko. Ir štai – tarsi mana iš dangaus pasirodė Lietuvos teisėsaugos paskelbta K.Nikulino tarptautinė paieška.

„Konj“ interesus atstovaujantiems korumpuotiems kriminalistams beliko tik viena – išsiaiškinti, kokia pakeista K.Nikulino tapatybė ir kur jis dirba.

Ir vieną dieną K.Nikuliną (pagal liudytojų apsaugos programą – K.Michailovą) darbe aplankė kaukėtų Latvijos pareigūnų būrys. Jo sulaikyme dalyvavo ir… Taip, taip, tie patys du vadinamieji „Konj“ kriminalistai.

Tai, kad Konstantino Nikulino sulaikymo faktas Latvijoje turėjo būti tarsi perkūnas iš giedro dangaus mūsų pareigūnams, turbūt turėtų rodyti ir toks faktas: nuo įtarimų panaikinimo Igoriui Gorbaniui Medininkų byloje 2003 m. gegužės 28 d., iki 2007 m. spalio 8 d., kada Generalinės prokuratūros prokuroras R.Stankevičius priima nutarimą pripažinti Konstantiną Nikuliną įtariamuoju baudžiamojoje byloje dėl Medininkų muitinės posto darbuotojų nužudymo, o spalio 30 d. išduodamas Europos arešto orderis suimti K.Nikuliną, Medininkų byloje atlikti iš viso trys procesiniai veiksmai.

Logiškas klausimas: jeigu 2003 m. gegužės 28 d. Medininkų byloje virš K.Nikulino galvos dar „nekabėjo“ jokie „nužudymo įtarimai“, tai kas pasikeitė per tą laiką, kad, tarsi burtininko lazdele mostelėjus, 2007 d. spalio 8 d. jis staiga tapo įtariamuoju ir buvo paskelbta jo paieška? (O 2007 d. lapkričio 28 d. tie mūsų jau minėti du „Konj“ kriminalistai su Latvijos mūsų „Aro“ prototipu jau sulaiko?).

Jeigu pažvelgtume į Medininkų bylos tyrimo chronologiją, tai pamatytume, kad per tuos ketverius metus (2003 m. gegužės 29 d. – 2007 m. spalio 8 d.) buvo atlikti tik šie veiksmai:

2003 m. gegužės 29 d. anoniminio liudytojo (kurio „apsaugos negali garantuoti Kriminalinės policijos biuras“ nei Medininkų byloje Nr.1, nei Medininkų byloje Nr.2) parodymai prokurorui;

2003 m. birželio 2-4 d. susirašinėjimas su Latvijos Generaline prokuratūra, Rygos omonininko Viktoro Michailovo apklausa;

2003 m. gruodžio 17 d. GP prokuroras R. Stankevičius, suėjus senaties terminui, nutraukia Medininkų baudžiamąją bylą dalyje dėl 1991 m. liepos 31 d. 2:48 val. sprogimo prie buvusiojo TSRS VRM Vidaus kariuomenės 42-os divizijos štabo pastato, Sapiegos gatvėje;

2007 m. spalio 8 d. GP prokuroras R.Stankevičius priima nutarimą pripažinti Konstantiną Nikulin įtariamuoju baudžiamojoje byloje dėl Medininkų muitinės posto darbuotojų nužudymo.

Taigi, kuris čia veiksmas – „vinis“ į K.Nikulino „karstą“? Iš trijų per ketverius metus atliktų prokuratūros procesinių veiksmų – tik vienas: anoniminio liudytojo apklausa.

Kadangi I.Gorbanio atžvilgiu įtarimai panaikinami 2003 m. gegužės 28 d., o „anoniminis liudytojas“ atsiranda kitą dieną, t. y. gegužės 29 d., galima daryti prielaidą, kad I.Gorbanis ir yra tas slaptasis liudytojas – davęs tokius parodymus, kokių reikėjo prokurorams, mainais į laisvę.

Iš fantastikos srities tokia hipotezė? O gal ir nelabai – juk turime neseną pavyzdį: Šiauliuose anoniminis liudytojas irgi pasiuntė į kalėjimą nekaltą šeimą, davė melagingus parodymus pareigūnams, kaip neseniai paaiškėjo, už 100 litų.

O čia – rezonansinė Medininkų žudynių byla…  Ir ne 100 litų – laisvė…

Todėl, pamačius, kaip Kriminalinės policijos biuras suka „prokuratūros uodegą“ su šiuo anoniminiu liudytoju Medininkų byloje, turėtų būti valstybės prestižo ir garbės reikalas išsiaiškinti šį atvejį. Nes klausimas lieka atviras: nuo ko kyla pavojus nei viename Medininkų bylą nagrinėjusiame teisme parodymų nedavusiam anoniminiam liudytojui?

Nuo to, kad pamiršo, kokius parodymus davė prokurorui 2003 metais, ir kad susipainios, atsakydamas teisėjams?

Nuo prokuroro S.Versecko, nes anoniminis liudytojas parodymus davė prokurorui R.Stankevičiui?

Nuo teismo, kad teismas pamatys veidą, ir paaiškės, kad anoniminis liudytojas jau davė parodymus kaip liudytojas, o būti ir anoniminiu, ir liudytoju savo pavarde toje pačioje byloje negalima? (Gal dėl to Vilniaus apygardos teismas, nagrinėdamas Medininkų bylą Nr.1, kategoriškai atmetė K.Nikulino gynėjų prašymą apklausti I.Gorbanį Medininkų byloje? O Apeliaciniam teismui patenkinus šį gynėjų prašymą ir Rygos teisme apklausus I.Gorbanį (2013 m. rugpjūčio 23 d.), dabar iškvietus anoniminį liudytoją į Medininkų bylą Nr.2 bei paaiškėjus, kad ir Apeliacinis teismas gali atnaujinti įrodymų tyrimą Medininkų byloje Nr.1 ir sugrįžti prie anoniminio liudytojo apklausos, staiga iškilo pavojus bylai ir gruodžio 4 d. suplanuota anoniminio liudytojo apklausa neįvyko: prokurorai tik perskaitė Kriminalinės policijos raštą, kad , „policija negali garantuoti liudytojo apsaugos“?)

Taigi, kas tie asmenys, kurie kelia pavojų? Tik  kelia pavojų ne anoniminiam liudytojui, o teisingumo įvykdymui istorinėje rezonansinėje Medininkų žudynių byloje? Ir gal tas pavojus – visai ne anoniminiam liudytojui, o bylai? Kuri “pastatyta” ant iki šiol nepatikrintos vienos operatyvinės pažymos ir anoniminio liudytojo, kurio “saugumo, jei liudytų teisme, policija negali užtikrinti”, parodymų, duotų kitą dieną, kai GP panaikino įtarimus I.Gorbaniui?

P.S. Baigiant rašyti šį straipsnį, į mūsų pakartotinį klausimą gavome Policijos departamento atsakymą:Taktinių klausimų nekomentuojame, dėl prašomos informacijos reiktų kreiptis į Prokuratūrą ir teismą“.

Šis atsakymas leidžia daryti prielaidą, kad Kriminalinės policijos biuras ima trauktis iš šito įtartino „žaidimo“ ir nukreipia strėles į prokuratūrą ir teismą – netiesiogiai pripažįsta, kad pažymą apie „nesugebėjimą užtikrinti anoniminio liudytojo saugumo“ Vilniaus apygardos teisme KPB pateikė vienos iš šitų dviejų institucijų nurodymu.

Liaudiškai kalbant, Kriminalinės policijos biuras apie „nesugebėjimą apsaugoti liudytojo“ savo pažymoje Vilniaus apygardos teismui pamelavo.

Kam buvo reikalingas tas melas? Vėlgi sugrįžtame prie to, kad to „anoniminio liudytojo“ nėra – po I.Gorbanio parodymų 2013 m. rugpjūčio 23. Rygos teisme, pagal Lietuvos Apeliacinio teismo prašymą, „anoniminis liudytojas“ „išnyko kaip dūmas“: nes ir anoniminiu, ir normaliu liudytoju vienoje ir toje pačioje byloje būti procesiškai negalima.

P.P.S. Beje, toks Kriminalinės policijos biuro raštas, koks buvo perskaitytas Vilniaus apygardos teisme, yra niekinis – policija privalėjo ne anoniminio liudytojo neatvykimą “formaliai pridengti”, tačiau pagrįstai įrodyti, kad pavojus, liudijant šiame teisme, yra realus: nuo ko (pavardės) ir kodėl. “Pavojaus grėsmė” turėjo būti pagrįsta faktiniais duomenimis.  To padaryta nebuvo, o teismas irgi pasitenkino “formaliu rašteliu”.

Klausimas: ar tai reiškia, jog ir teismą tenkina melas šioje istorinėje rezonansinėje byloje? O tuomet… kas gali paneigti, kad… “prokuratūra, Kriminalinės policijos biuras, teismas, susitarę, veikdami išvien…”?

P.P.P.S. Beje, turbūt kyla klausimas, o “prie ko” čia prie Medininkų žudynių tyrimo tas mūsų Kriminalinės policijos biuras?  Šiaip jau, manytume,  net labai “prie ko”: mat Generalinei prokuratūrai iš Medininkų žudynių tyrimo grupės išeliminavus Valstybės saugumo departamento pareigūnus, į tyrimo grupę buvo priimti pareigūnai iš KPB…

Komentarai

 

 

 
 1. Tiesą sakant, pabodo. Strazdelis pasakytų: pabodo pabodo, mulkių čėsai pabodo ,- V.Landsbergis

  Net sąžiningu atrodęs prokuroras A. Astaška (jau miręs) nuslėpė pirmąjį vos atgavusio sąmonę Tomo Šerno įrašytą parodymą, kuriame skamba Makutynovičiaus pavardė. Kas galėjo tai įsakyti prokurorui Astaškai? Ką žinotų apie tą parodymą ir nuslėpimą buvęs generalinis prokuroras Artūras Paulauskas, jei mažesnis prokuroras išdrįstų paklausti? ….

  Medininkų poste iškart po žmogžudystės, lavonams ir sužeistiesiems vagonėlyje dar plūstant kraujais, buvo uniformuotų žmonių, ir kai kurie kalbėję lietuviškai. Tai paliudijo pirmieji vairuotojai, pravažiavę iš Baltarusijos ir čia pat atskubėjęs iš Vilniaus tarnybiniu automobiliu AT deputatas Nikolajus Medvedevas.

  Dar nebuvo atvykę jokie Lietuvos pareigūnai, nors N. Medvedevas laikytinas pareigūnu. Bet buvo labai išsigandęs, net pamiršo, kas jam pranešė apie įvykį ir paragino važiuoti. O vietoje rado nežinomų uniformuotų asmenų (be skiriamųjų ženklų?), kurie kalbėję lietuviškai. (Rygos “omone” tokių nebūtų buvę daug, ponai prokurorai). Tie net leidę pažvelgti į vagonėlio vidų, ir deputatas spruko kuo greičiau namo. Turėjo automobilyje telefoną, tačiau niekam nepaskambino nei juo, nei grįžęs.

  Tai liudininko oficialūs parodymai teismui – tik dabar! – nesukėlė sensacijos, nors šiurpūs. Gal todėl, kad byla organizuotai slopinama.
  Atkreipkime dėmesį į užgaišusius vietoje žudikus, kurių tarpe buvo mokančių kalbėti lietuviškai. Ten galėjo būti ir kelione rūpinęsis “nervingas kapitonas, lietuviškai kalbantis su vietiniu akcentu”….

  Thumb up 2 Thumb down 0

 2. Generalinis komisaras turi visus įgaliojimus ir teisę pavesti atlikti operatyvinės informacijos ir operatyvinių šaltinių patikimumo patikrą. Tada daug kas išaiškėtų.

  Thumb up 1 Thumb down 0

  • jis baigia išvaikyti paskutinius profesionalus. kas darys patikrinimą? tokie patys diletantai

   Thumb up 2 Thumb down 0

 3. kaip atsirado po tiek metų Medininkų byloje slapti liudytojai? Kur jie buvo anksčiau?

  Thumb up 2 Thumb down 0

 4. Ne dabartinis policijos vadovas sugalvojo šitą klastotę ir ne jis tokį dvokalą užvirė, bet šiandien jis yra generaliniu policijos komisaru.

  Thumb up 1 Thumb down 0

 5. „Melo laikais sakyti Tiesą – revoliucinis poelgis“

  „Dabar visiems, dalyvaujantiems apeliaciniame „Medininkų posto“ bylos procese prireiks nemenkos asmeninės drąsos, sakyti Tiesą kol kas dar, pasirodo, neįpratusiai prie Tiesos mūsų šalyje. Mūsų tėvynainiai senai jau nujaučia tą Tiesą, tačiau mūsų Valstybė, atskiri politikai, kai kurie tarnautojai, bei suinteresuotieji asmenys vis dar iki šiol jos nemėgsta.

  Mums tenka kalbėti ir liudyti Tiesą tuomet, kai įprasta ir taip paprasta meluoti, kuomet melas toks lipnus ir gal net gi praktiškai galėtų būti naudingas ar net būtinas, kada už melą duodamos premijos ir apdovanojimai, už Tiesos nutylėjimą garantuojamos įvairios privilegijos, o už Tiesos sakymą pradedami ikiteisminiai tyrimai, ant galvos maunami maišai, mušama ir net grasinama nužudyti, kuomet keršijant inicijuojami pramanyti skundai, kuomet už Tiesos sakymą stengiamasi išgyvendinti net iš šio pasaulio… Kada net oras, tiesiogine prasme, pritvinkęs ir persunktas melu. Kada dokumentai perpildyti pramanais ir melu, ar bus sugebėta neišsigąsti ir išsaugoti profesinį padorumą, sąžinę, profesinę garbę ir Tiesą, neiškeitus jų į abejotino patikimumo garantijas, miglotas perspektyvas ir asmeninę iliuzijas?

  Neabejotinai teisus buvo Džordžas Oruelas, sakydamas, jog “Melo laikais sakyti Tiesą- revoliucinis poelgis“, – teisme kalbėjo A.Marcinkevičius.

  Thumb up 3 Thumb down 0

 6. Ar nebūtų pats laikas užbaigti tyčiotis iš Teisingumo ir Žmonių teisių su tais slaptais liudytojais, kurių negalima realiai apklausti, negalima patikrinti nei jų pačių, jei pateikiamos informacijos patikimo? Kažkodėl kitose, teisingumo ir demokratijos prasme kur kas progresyvesnėse valstybėse (JAV, etc. ir net Latvijoje) nėra slaptų liudytojų. Kiekvienas asmuo liudija policijai, prokuratūrai ir teismui savo vardu, atvirai ir viešai, o paskui, atsižvelgiant ir įvertinus grėsmės potencialumą bei realumą, taikoma liudytojų apsaugos programa. Kodėl Lietuvos konstitucijos ir demokratijos garantai bei įstatymdaviai neišsprendžia tokio paprasto klausimo?

  Thumb up 4 Thumb down 0

  • Slaptus liudytojus išgalvojo ir pirmoji pradėjo juos naudoti šventoji Inkvizicija, vėliau juos plačiai naudojo naciai …

   Thumb up 2 Thumb down 0

   • Šventosios Inkvizicijos laikai pasibaigė prieš kelis šimtmečius ir nuėjo nebūtin. Naciai ir nacizmas užbaigė gyvavimą prieš 70 metų. O slaptieji liudytojai Lietuvoje dar egzistuoja?

    Thumb up 2 Thumb down 0

    • kad egzistuos dar nemaziau kaip 70 metu,kol ismirs visi dabatines “teisessmaukos”dinozaurai.

     Thumb up 1 Thumb down 0

 7. Sprendžiant iš tyrimo rezultatų, Medininkų posto byla jau įėjo į tautinės kriminalistikos istoriją kaip vaizdingiausias nusikaltimų tyrimo neprofesionalumo, atsainumo ir nekompetentingumo pavyzdys. Apmaudžiausia, kad tai ištiko šiais laikais ir dar tokioje istoriškai visai Lietuvai svarbioje byloje.

  Thumb up 4 Thumb down 0

   • Kaip tai kas iš to? Žmonės dabar matys ir žinos, kad pati valstybė nenorėjo ištirti Medininkų bylos, netyrė jos ir net teisme priešinosi ištyrimui. Baigėsi politinių pasakų senelių laidos apie Medininkus laikas.

    Thumb up 5 Thumb down 0

 8. Politikams apraminti surado atpirkimo ožį, o dabar, kai rodymų nėra, nežino ką su ta byla toliau daryti.

  Thumb up 4 Thumb down 0

  • Salomėja

   2015-12-14 – 23:48

   Kadaise protas netikėjo,
   Kad žydai Lietuvą parduos…
   Jie jos nei vienas nemylėjo,
   jei sau neišpešė naudos.
   Ir mūsų Lanzbergis apsuko
   Lietuvių tautą kažkada
   Kaip kokį siūlą ant pirštuko,-
   Tokia jau Lanzbergio mada.
   Ne laisvės laukė jis prie bokšto,-
   Naudos ieškojo ir garbės,
   Aukų kaip demonas koks troško,
   Dar sakė apsaugą nudės.
   Taip “Respublika”išdėjo
   Ant balto fono be klaidų..
   Vytukas gavo ko norėjo:
   Garbės,lavonų ir raudų.

   Thumb up 5 Thumb down 0

   • Gal ne veltui sakoma: “Viešpatie, apsaugok mus nuo savų, o nuo svetimų patys apsisaugosim”? Ar mes lietuviai kitokie žmonės? Ko jie, tokiais patriotais būdami, raito kulnus į užsienį, palikę savo Karštai Mylimą Tėvynę?

    Thumb up 5 Thumb down 0

  • Atpirkimo ožį surado, bet netikrą. Ir kas iš to gavosi? Teisybė apie Medininkus taip ir liko sutemų miglose paslėpta :(

   Thumb up 2 Thumb down 0

   • Visi atpirkimo ožiai visada buvo, yra ir bus vien simboliais. Menamo ar tikro, bet neįkandamo priešininko, bet tik simboliais. Nuo jų tiems priešininkams nei šilta, nei šalta, tačiau tikrai linksma, matant atpirkimo ožių medžiotojų ir aukotojų durnumą ir bejėgiškumą. Taip, kad atpirkimo ožys tuo pačiu yra geriausiu kvailumo ir bejėgiškumo indikacijos rodikliu.

    Thumb up 1 Thumb down 0

 9. Bet gi kodėl taip bijoma apklausti tą įslaptintą liudytoją, jei jis tikrai yra? Ko bijoma?

  Thumb up 2 Thumb down 0

  • Panašu, kad tas liudytojas gali papasakoti kitaip negu buvo užrašę prokurorai. Priešingu atveju nebūtų ko bijoti.

   Thumb up 3 Thumb down 0

    • 99,9 pries 0,1 kad ta “liudininka”patys ir sugalvojo,kad galetu pateisinti ilgameti – NIEKO neveikima :(

     Thumb up 1 Thumb down 0

   • Patys sau liudija, patys surašo, o paskui patys dreba, kai viskas aiškėja? Tada susigalvoja kažkokias taktikas ir slepia ne liudininką, o patys save?

    Thumb up 2 Thumb down 0

 10. Niekas iki šiol neatsako kokiam galui buvo reikalinga ir kam naudinga grūsti neištirtą bylą į teismą? Kodėl ir kam reikėjo sugriauti legendą apie Medininkų postą? Politikams ar prokurorams?

  Thumb up 5 Thumb down 0

 11. Vargsele giedrutė, išmetė iš klausimyno kaip musę….
  Galės naują knygą romanas 2 rašyt!

  Thumb up 0 Thumb down 4

 12. Neduoda ramybės mintis, ar tokios kokybės tyrimas, kai per beveik ketvirtį amžiaus nesugebama išaiškinti nusikaltimo ir surasti bent jau jo vykdytojų nėra labai panašu į valstybės išdavimą arba kenkimą Lietuvos nacionalinio saugumo interesams?

  Thumb up 4 Thumb down 0

   • Valstybė, kurios politikai ir jiems pavaldžios institucijos nuosavus interesus iškelia aukščiau teisingumo i nacionalinių interesų, pasmerkia save krachui.

    Thumb up 2 Thumb down 0

 13. Policijos atsakymas – absurdo šedevras. Jie patys bent supranta ką parašė?

  Thumb up 2 Thumb down 0

 14. Kas kelia pavojų anoniminiam liudytojui ir teisingumo įvykdymui istorinėje rezonansinėje Medininkų žudynių byloje? Kodėl šis pavojus iki šiol nesunaikintas? Kodėl prezidentė , Seimas, vyriausybė nekelio šio klausimo? Juk nesaugi ir valstybė!!!!

  Thumb up 6 Thumb down 0

 15. Tyrimo grupė Medininkų žudynėms ištirti: GP – prokurorai Rolandas Stankevičius, Redas Savickas; LKPB – Vytautas Giržadas, Linas Karčiauskas, Igoris Ksendzovas, Svajūnas Jonikas.

  Thumb up 3 Thumb down 0

 16. Jeigu prie medininku zudyniu nagu butu neprikisusi nagu vyriausybe, tsi dabar multiku kurejams, nereiketu kurti nusikaltelio. Patys nuzudo, patys iesko zudiko. Neabejoju, kad cia yra is lansbergio programos ,,auku bus”

  Thumb up 3 Thumb down 0

  • aš manyčiau, kad Landsbergis nežino, kas ten ruošiama, tačiau po to, kai įvyko žudynės, patį faktą panaudojo politikai. O dabar jau trauktis nėra kaip ir kur.

   Thumb up 1 Thumb down 1

 17. Jeigu valdzia turi pries triseja arba pries prokurora kompromata ir panaudoja ji , priversdama nusizengti sazinei ir istatimui, tai pagalvok teisejau, kad tu igiji dar viena kompromata ir busi teidiamas, dabar jau uz du.

  Thumb up 2 Thumb down 0

 18. Neduprantu, o kam is vis reikalinga ta anoniminio liudytojo apssuga ir nuo ko ji reikia saugoti,gal nuo teidingu parodimu.

  Thumb up 3 Thumb down 0

 19. Nesuprsnti, o kam is vis reikalinga ta anoniminio liudytojo apssuga ir nuo ko ji reikia saugoti,gal nuo tridingu parofimu.

  Thumb up 1 Thumb down 0

 20. studentė

  2015-12-11 – 13:55

  Šiandien dėstytojai ir studentai per paskaitą stebėjosi atvirai prisipažintu trukdymu teismui apklausti liudytoją, kurio parodymais grindžiamas apkaltinamasis nuosprendis, o dar labiau teismu, kuris išdrįso jais pasiremti, net neapklausęs.

  magistrantas

  2015-12-11 – 14:05

  Dėstytojų vertinimu: “tai neabejotinai yra itin grubus baudžiamojo proceso pažeidimas, akivaizdžiai turintis visus nusikaltimų valstybės tarnybai, viešiesiems interesams ir teisingumui požymius, įrodomai pagrįstus rašytiniais šaltiniais ir net prisipažinimu, dėl ko nedelsiant turėtų būti pradėtas ikiteisminis tyrimas”.

  Thumb up 6 Thumb down 0

 21. kas atsitiko su Lietuvėlės teismų, policijos ir prokuratūros profesionalumu, kompetencija ir padorumu?

  Thumb up 5 Thumb down 0

 22. KODĖL: Generalinei prokuratūrai iš Medininkų žudynių tyrimo grupės išeliminavus Valstybės saugumo departamento pareigūnus, į tyrimo grupę buvo priimti pareigūnai iš KPB ?

  Thumb up 5 Thumb down 0

 23. Tokioje situacijoje, regis, ministras, generalinis policijos komisaras, generalinis prokuroras ir, mažiausiai, teismo pirmininkas privalėte privalo paaiškinti visuomenei kas liepė policijai tapti nepajėgia užtikrinti ne šiaip liudytojo apsaugą, bet teisingumo procesą Medininkų byloje, ir kas sugalvojo tokią taktiką, ir kas liepė rašyti kvailas pažymas teismui. Ar jau paskelbta kada jie paaiškins tautai savo pavaldinių veiksmus?

  Thumb up 7 Thumb down 0

  • Čia jums ne kažkokio ligonio gaudynės su malūnsparniu. Čia dar reikia gerai viską apsvarstyti, apgalvoti ir sumąstyti.

   Thumb up 4 Thumb down 0

 24. viršūnė

  2015-12-11 – 14:29

  Kas dabar gaunasi? Ne gi tikrai, bendrai susitarę ir veikdami išvien, iš anksto pasidalinę pareigomis, prokurorai, teisėjai ir policininkai, organizavo ir įvykdė veiksmus, trukdančius teisingumui ir objektyvios teisybės nustatymui didelį visuomeninį rezonansą ir istorinę reikšmę turinčioje baudžiamojoje byloje?

  Thumb up 4 Thumb down 0

  • Senelis Vytautas Landsbergs juk siūlo štirti pačius Medininkų “tyrėjus” ir tą, jų “tyrimą”? Kodėl nepradeda? Kodėl tyli Tautos Mama?

   Thumb up 3 Thumb down 0

  • Seimui juk priskirta vykdyti parlamentinę policijos, prokuratūros ir teismų veiklos teisėtumo kontrolę.

   Thumb up 3 Thumb down 0

   • Seimanariai patys bijo spectarnybų, nes patys prisidirbę, todėl yra tiesiogiai valdomi per surinktus ant jų kompromatus. Ką jie gali sukontroliuoti, kai juos pačius spectarnybos kontroliuoja.

    Thumb up 2 Thumb down 0

     • Tikrai nedrįs. Jie gi nėra sau patiems priešais. Kitaip greitai patys apie save per žiniasklaidą sužinos tokių dalykėlių, kad …. geriau nereikia.

      Thumb up 1 Thumb down 0 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Nugaros masažai – kiekvienam
Moderni maisto pramonės įranga
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kaip derinti skirtingus interjero stilius? 
Šiuolaikinis interjero dizainas pasižymi stilių įvairove. Nuo modernaus iki klasikinio, nuo minimalistinio iki...

Vilniuje atsidarė naujas globos skyrius 
Vilniuje atsidarė VšĮ „Sveikatos metai“ įkurtas „Senjorų avilio“ globos skyrius, kuriame teikiamos ilgalaikės/trumpalaikės socialinės...

Greitas ir patikimas įmonių steigimas 
Įmonių steigimas kartu su profesionalų pagalbą vyksta greitai ir paprastai. Iš tiesų nereikia...

Greitas ir patikimas apleistos apskaitos tvarkymas 
  Reikalingas apleistos apskaitos tvarkymas, kuriuo pasirūpins patyrę buhalteriai? Skaitote kaip tik tai,...

Kalėdos – puikus metas nudžiuginti ne tik kitus, bet ir save 
Vis labiau artėjant Kalėdoms daugelis pradeda ieškoti dovanų artimiesiems ir skiria tam nemažai...

Kaip išsirinkti tobulą kvapą namams? 
Namų kvapai padeda sukurti norimą atmosferą: prabangią, gaivią, atpalaiduojančią ar bet kurią kitą....

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Lietuva vidaus rinkoje pasiskolino 75 mln. eurų
Vyriausybės vertybinių popierių (VVP) aukcione pirmadienį papildyta obligacijų emisija už...
Prezidentas: Seimo darbas negali nutrūkti ilgesniam laikui
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, trečiadienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
Nepritarta Seimo nuotolinio darbo reglamentavimui (2)
Seimo nariai nepritarė siūlymui Statute reglamentuoti galimybę, paskelbus ekstremaliąją situaciją,...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
„Luminor“ ir SEB bankai „Agrochemai“ suteikė 100 milijonų eurų sindikuotą paskolą
Koncernui „Achemos grupė“ priklausanti žemės ūkio paslaugų ir prekybos bendrovė...
Kaip sutaupyti įrengiant naują būstą?
Lietuvoje kasmet pastatoma tūkstančiai nuosavų namų, dešimtys, jeigu ne šimtai...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (8)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (2)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...