Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2021 Vasaris 26 Penktadienis
 

Kokius žaidimus Medininkų byloje žaidžia Kriminalinės policijos biuras? [Ar L.Pernavas žino, ką išdarinėja jo pavaldiniai?]

2015-12-09 15:36 | Bylos, sukrėtusios Lietuvą | Komentarų (329)

Ar generalinis policijos komisaras Linas Pernavas žino, kokius žaidimus Medininkų byloje žaidžia jo pavaldiniai? Gal reikėtų sudaryti darbo grupę su kolegomis iš Latvijos ir  išsiaiškinti, ar Lietuvos policijoje "neužsiveisė" latviškojo "Konj" metastazų, o jeigu užsiveisė, tai kokioje jie stadijoje? KK nuotr.


Giedrė Gorienė

Viskas prasidėjo nuo vieno elementaraus fakto: Vilniaus apygardos teismas, nagrinėjantis Medininkų bylą Nr.2 (taip ją pavadinome sąlyginai, nes Medininkų byla dėl nesuprantamų prežasčių buvo išskaidyta į dvi: Nr.1– kurioje kaltinamas Konstantinas Nikulinas ir kuri dabar nagrinėjama apeliacinio proceso tvarka Apeliaciniame teisme, ir Nr.2 – kurioje už akių teisiami buvę Rygos omonininkai S.Ryžovas, A.Laktionovas ir Č.Mlynikas ir kuri dabar nagrinėjama Vilniaus apygardos teisme), nusprendė apklausti anoniminį liudytoją.

Atrodytų, viskas paprasta: atvyksta slaptas liudytojas į teismą, jis apklausiamas specialiame kambaryje, kur nesimato liudytojo veido, o jo balsas yra techninių priemonių dėka pakeičiamas. Tokiu būdu tiek teismas, tiek kaltinamieji bei jų gynyba turi galimybę užduoti anoniminiam liudytojui klausimus.

Taip apklausinėjant slaptą liudytoją advokatai taip pat mato, ar kambaryje yra tik liudytojas ir teisėjai, ar šalia liudytojo nestovi koks nors pašalinis asmuo ir nesufleruoja, ką atsakyti.

Būtent tokios apklausos, „Karšto komentaro“ duomenimis, teisme yra vykdomos ir buvo vykdomos, ir ne kartą.

Tačiau Medininkų byloje susidūrėme su ypatingu atveju. Anoniminis liudytojas, kurio parodymais remiasi prokuratūra, kaltindama Konstantiną Nikuliną, nebuvo apklaustas Medininkų byloje Nr.1 – nei Vilniaus apygardos teisme, nei Apeliaciniame teisme. Anoniminio liudytojo nepasirodymo liudyti Medininkų byloje Nr.1 pateisinimo priežastis – Policijos departamento Kriminalinės policijos biuro raštas, pagal kurį, anoniminis liudytojas „bijo dėl savo gyvybės“, o Kriminalinis policijos biuras, suprask, negali užtikrinti to liudytojo apsaugos teisme.

Todėl, akivaizdu, tiek Konstantinui Nikulinui, kurį prokuratūra kaltina, remiantis anoniminio liudytojo parodymais, tiek jo gynybai atsirado vilties užduoti klausimus anoniminiam liudytojui, kurį Vilniaus apygardos teismas buvo nusprendęs apklausti gruodžio 4 d.

O paaiškėjo šis faktas iš paties Vilniaus apygardos teismo: teismas gruodžio 4 d. buvo iškvietęs liudyti Konstantiną Nikuliną Medininkų byloje Nr.2, tačiau vėliau perkėlė jo apklausą į gruodžio 7 d. Priežastis – gruodžio 4 d. turi liudyti anoniminis liudytojas.

Dėl šios priežasties K.Nikulino gynyba kreipėsi į Apeliacinį teismą, prašydama atnaujinti įrodymų tyrimą Apeliaciniame teisme nagrinėjamojoje Medininkų byloje Nr.1 ir apklausti anoniminį liudytoją, kuris bus apklausinėjamas Medininkų byloje Nr.2, tačiau kuris nebuvo apklaustas Medininkų byloje Nr.1.

O štai nuo tos vietos prasidėjo „stebuklai“: būtent po tokio K.Nikulino gynybos prašymo Apeliaciniam teismui anoniminis liudytojas gruodžio 4 d. Medininkų byloje Nr.2 nepasirodė. Nors pagal teismo veiksmus – būtent dėl to anoniminio liudytojo apklausos K.Nikulino apklausa buvo perkelta iš gruodžio 4 d. į gruodžio 7 d., galima daryti pagrįstą prielaidą, kad anoniminio liudytojo apklausa su prokuratūra būtent tai dienai jau buvo suderinta.

Kaip „Karštam komentarui“ papasakojo advokatas Stasys Karvelis, Medininkų byloje Nr.2 ginantis S.Ryžovą, gruodžio 4 d. anoniminis liudytojas į teismą nebuvo pristatytas.

„Jis nebuvo pristatytas. Buvo konstatuota prokurorų, kad nėra galimybių apsaugoti jį. Tai todėl buvo paskelbti jo parodymai“, – redakcijai sakė S.Karvelis.

Advokatas patikslino, kad prokurorai perskaitė policijos raštą, „kad tą dieną negalėjo apsaugoti“.

Taigi, susidaro nejaukus įspūdis: kad prokuratūra su Kriminalinės policijos biuru žaidžia negražius žaidimus.

Nes, pvz., ar jūs iš tiesų rimtai tikite, kad mūsų valstybėje sugeba apsaugoti Anglijos karalienę, užsienio šalių prezidentus, tačiau kažkokio anoniminio liudytojo apsauga mūsų Policijos departamentui – misija neįmanoma?

Kokia kyla mintis, pamačius, kad tas „anoniminis liudytojas“, pagal kurio parodymus paremtas kaltinimas K.Nikulinui, taip kruopščiai slepiamas nuo teismo ir nuo gynėjų klausimų jam?

O gal po to, kai generalinio policijos komisaro kėdę paliko Saulius Skvernelis, kuris išėjo į VRM ministrus, ir į tą kėdę atsisėdo Linas Pernavas, Policijos departamente iš esmės sušlubavo pareigūnų kompetencija kokybės prasme – gal Kriminalinės policijos biuras jau nebesugeba užtikrinti svarbaus liudytojo apsaugos teisme?

Įtarimų ir abejonių daug, todėl jau tą pačią gruodžio 4 d. „Karštas komentaras“ išsiuntė klausimus Policijos departamentui: „nuo kada Policijos departamentas nebegali garantuoti liudytojo saugumo? Kokios problemos apsaugoti liudytojo pristatymą į Vilniaus apygardos teismą? O gal tas „anoniminis liudytojas“ apskritai neegzistuoja ir jo nebuvimą policija galimai padeda prokuratūrai pridengti tokiu raštu teismui?“

Atsakymo teko palaukti – iki šiandien. Tačiau gautas atsakymas rodo, kad Kriminalinės policijos biuras iš tiesų nežino, ką atsakyti.

Atsakydami į Jūsų paklausimą informuojame, kad Lietuvos kriminalinės policijos biuras nekomentuoja klausimų, susijusių su slaptų liudytojų veikla“, – tokį atsakymą gruodžio 9 d. pateikė PD Komunikacijos skyriaus vyr.specialistė Revita Janavičiūtė.

Net nejuokinga – mes klausiame apie batus, o mums atsakymas – apie ratus. Todėl Policijos departamentui nusiuntėme pakartotinį paklausimą: „Kriminalinės policijos biuras turbūt nesuprato klausimo: mūsų nedomina slaptų liudytojų veikla, mus domina policijos veiklos problemos ir nesugebėjimas užtikrinti teisingumo proceso vykdymo istoriškai rezonansinėje byloje. Todėl pakartotinai prašome atsakyti į gruodžio 4 d. klausimą.“

Kol Kriminalinės policijos biuras svarstys, ką šį kartą atsakyti, pateiksime savo hipotezę apie šio biuro kai kurių veikėjų žaidimus Medininkų byloje – taigi, galimai ir tas atsakymas mums, ir „anoniminio liudytojo“ neatvykimo „pridengimas“ gali būti, kaip sakoma, „iš tos pačios serijos“.

Taigi, mūsų hipotezė.

Po to, kai 2003 metais iš suėmimo Medininkų byloje buvo paleistas I.Gorbanis ir kai kurie politikai viešai ėmė „reikalauti kraujo“ – šitoje byloje būtinai ką nors „pasodinti“, prokuratūra ėmėsi „misijos neįmanomos“.

Lietuvos Generalinė prokuratūra kreipėsi į Latvijos prokuratūrą, prašydama apklausti buvusius Rygos omonininkus Latvijoje pagal pateiktą sąrašą. Latvijos prokurorai vieną Rygos omonininką apklausė, tuo tarpu į prašymą dėl susitikimo su K.Nikulinu atsakė, kad tokio asmens Latvijoje nėra.

Ir iš tiesų: tuo metu Konstantinas Nikulinas buvo saugomas pagal liudininkų apsaugos programą, pagal kurią buvo pakeista jo tapatybė. Todėl logiška, kad Latvijos Generalinė prokuratūra Lietuvos prokurorams nurodė, jog tokio asmens, kaip Konstantinas Nikulinas, Latvijoje nėra.

Kadangi Konstantino Nikulino, anot Latvijos teisėsaugos, „Latvijoje nėra“ (nes pakeista tapatybė), logiška, kad jis „gyvena Rusijoje, o Rusija savo piliečių neišduoda“. Todėl kitas žingsnis – Europos arešto orderis sulaikyti K.Nikuliną („Rusija vis tiek neišduos, o politikams bus motyvas atsikirsti, kodėl nejuda Medininkų byla“).

Tačiau K.Nikuliną „medžiojo“ ne tik Lietuvos teisėsauga. Latvija nusprendė K.Nikulinui skirti liudytojo apsaugos programą po to, kai jis paliudijo prieš Latvijos nusikalstamo pasaulio autoritetą „Konj“ žmogžudystės byloje. „Konj“, turėdamas savų, korumpuotų, kriminalistų Latvijoje, nusprendė atkeršyti. K.Nikulinas turi sėdėti kaip „Konj“ – ir sėdėti žmogžudystės byloje.

Iš pradžių du Latvijos kriminalistai net sušilę lakstė po Latvijos VRM, traukdami neišaiškintas žmogžudystės bylas ir paišydami schemas, kaip būtų galima „įmontuoti“ K.Nikuliną į jas. Nepavyko. Ir štai – tarsi mana iš dangaus pasirodė Lietuvos teisėsaugos paskelbta K.Nikulino tarptautinė paieška.

„Konj“ interesus atstovaujantiems korumpuotiems kriminalistams beliko tik viena – išsiaiškinti, kokia pakeista K.Nikulino tapatybė ir kur jis dirba.

Ir vieną dieną K.Nikuliną (pagal liudytojų apsaugos programą – K.Michailovą) darbe aplankė kaukėtų Latvijos pareigūnų būrys. Jo sulaikyme dalyvavo ir… Taip, taip, tie patys du vadinamieji „Konj“ kriminalistai.

Tai, kad Konstantino Nikulino sulaikymo faktas Latvijoje turėjo būti tarsi perkūnas iš giedro dangaus mūsų pareigūnams, turbūt turėtų rodyti ir toks faktas: nuo įtarimų panaikinimo Igoriui Gorbaniui Medininkų byloje 2003 m. gegužės 28 d., iki 2007 m. spalio 8 d., kada Generalinės prokuratūros prokuroras R.Stankevičius priima nutarimą pripažinti Konstantiną Nikuliną įtariamuoju baudžiamojoje byloje dėl Medininkų muitinės posto darbuotojų nužudymo, o spalio 30 d. išduodamas Europos arešto orderis suimti K.Nikuliną, Medininkų byloje atlikti iš viso trys procesiniai veiksmai.

Logiškas klausimas: jeigu 2003 m. gegužės 28 d. Medininkų byloje virš K.Nikulino galvos dar „nekabėjo“ jokie „nužudymo įtarimai“, tai kas pasikeitė per tą laiką, kad, tarsi burtininko lazdele mostelėjus, 2007 d. spalio 8 d. jis staiga tapo įtariamuoju ir buvo paskelbta jo paieška? (O 2007 d. lapkričio 28 d. tie mūsų jau minėti du „Konj“ kriminalistai su Latvijos mūsų „Aro“ prototipu jau sulaiko?).

Jeigu pažvelgtume į Medininkų bylos tyrimo chronologiją, tai pamatytume, kad per tuos ketverius metus (2003 m. gegužės 29 d. – 2007 m. spalio 8 d.) buvo atlikti tik šie veiksmai:

2003 m. gegužės 29 d. anoniminio liudytojo (kurio „apsaugos negali garantuoti Kriminalinės policijos biuras“ nei Medininkų byloje Nr.1, nei Medininkų byloje Nr.2) parodymai prokurorui;

2003 m. birželio 2-4 d. susirašinėjimas su Latvijos Generaline prokuratūra, Rygos omonininko Viktoro Michailovo apklausa;

2003 m. gruodžio 17 d. GP prokuroras R. Stankevičius, suėjus senaties terminui, nutraukia Medininkų baudžiamąją bylą dalyje dėl 1991 m. liepos 31 d. 2:48 val. sprogimo prie buvusiojo TSRS VRM Vidaus kariuomenės 42-os divizijos štabo pastato, Sapiegos gatvėje;

2007 m. spalio 8 d. GP prokuroras R.Stankevičius priima nutarimą pripažinti Konstantiną Nikulin įtariamuoju baudžiamojoje byloje dėl Medininkų muitinės posto darbuotojų nužudymo.

Taigi, kuris čia veiksmas – „vinis“ į K.Nikulino „karstą“? Iš trijų per ketverius metus atliktų prokuratūros procesinių veiksmų – tik vienas: anoniminio liudytojo apklausa.

Kadangi I.Gorbanio atžvilgiu įtarimai panaikinami 2003 m. gegužės 28 d., o „anoniminis liudytojas“ atsiranda kitą dieną, t. y. gegužės 29 d., galima daryti prielaidą, kad I.Gorbanis ir yra tas slaptasis liudytojas – davęs tokius parodymus, kokių reikėjo prokurorams, mainais į laisvę.

Iš fantastikos srities tokia hipotezė? O gal ir nelabai – juk turime neseną pavyzdį: Šiauliuose anoniminis liudytojas irgi pasiuntė į kalėjimą nekaltą šeimą, davė melagingus parodymus pareigūnams, kaip neseniai paaiškėjo, už 100 litų.

O čia – rezonansinė Medininkų žudynių byla…  Ir ne 100 litų – laisvė…

Todėl, pamačius, kaip Kriminalinės policijos biuras suka „prokuratūros uodegą“ su šiuo anoniminiu liudytoju Medininkų byloje, turėtų būti valstybės prestižo ir garbės reikalas išsiaiškinti šį atvejį. Nes klausimas lieka atviras: nuo ko kyla pavojus nei viename Medininkų bylą nagrinėjusiame teisme parodymų nedavusiam anoniminiam liudytojui?

Nuo to, kad pamiršo, kokius parodymus davė prokurorui 2003 metais, ir kad susipainios, atsakydamas teisėjams?

Nuo prokuroro S.Versecko, nes anoniminis liudytojas parodymus davė prokurorui R.Stankevičiui?

Nuo teismo, kad teismas pamatys veidą, ir paaiškės, kad anoniminis liudytojas jau davė parodymus kaip liudytojas, o būti ir anoniminiu, ir liudytoju savo pavarde toje pačioje byloje negalima? (Gal dėl to Vilniaus apygardos teismas, nagrinėdamas Medininkų bylą Nr.1, kategoriškai atmetė K.Nikulino gynėjų prašymą apklausti I.Gorbanį Medininkų byloje? O Apeliaciniam teismui patenkinus šį gynėjų prašymą ir Rygos teisme apklausus I.Gorbanį (2013 m. rugpjūčio 23 d.), dabar iškvietus anoniminį liudytoją į Medininkų bylą Nr.2 bei paaiškėjus, kad ir Apeliacinis teismas gali atnaujinti įrodymų tyrimą Medininkų byloje Nr.1 ir sugrįžti prie anoniminio liudytojo apklausos, staiga iškilo pavojus bylai ir gruodžio 4 d. suplanuota anoniminio liudytojo apklausa neįvyko: prokurorai tik perskaitė Kriminalinės policijos raštą, kad , „policija negali garantuoti liudytojo apsaugos“?)

Taigi, kas tie asmenys, kurie kelia pavojų? Tik  kelia pavojų ne anoniminiam liudytojui, o teisingumo įvykdymui istorinėje rezonansinėje Medininkų žudynių byloje? Ir gal tas pavojus – visai ne anoniminiam liudytojui, o bylai? Kuri “pastatyta” ant iki šiol nepatikrintos vienos operatyvinės pažymos ir anoniminio liudytojo, kurio “saugumo, jei liudytų teisme, policija negali užtikrinti”, parodymų, duotų kitą dieną, kai GP panaikino įtarimus I.Gorbaniui?

P.S. Baigiant rašyti šį straipsnį, į mūsų pakartotinį klausimą gavome Policijos departamento atsakymą:Taktinių klausimų nekomentuojame, dėl prašomos informacijos reiktų kreiptis į Prokuratūrą ir teismą“.

Šis atsakymas leidžia daryti prielaidą, kad Kriminalinės policijos biuras ima trauktis iš šito įtartino „žaidimo“ ir nukreipia strėles į prokuratūrą ir teismą – netiesiogiai pripažįsta, kad pažymą apie „nesugebėjimą užtikrinti anoniminio liudytojo saugumo“ Vilniaus apygardos teisme KPB pateikė vienos iš šitų dviejų institucijų nurodymu.

Liaudiškai kalbant, Kriminalinės policijos biuras apie „nesugebėjimą apsaugoti liudytojo“ savo pažymoje Vilniaus apygardos teismui pamelavo.

Kam buvo reikalingas tas melas? Vėlgi sugrįžtame prie to, kad to „anoniminio liudytojo“ nėra – po I.Gorbanio parodymų 2013 m. rugpjūčio 23. Rygos teisme, pagal Lietuvos Apeliacinio teismo prašymą, „anoniminis liudytojas“ „išnyko kaip dūmas“: nes ir anoniminiu, ir normaliu liudytoju vienoje ir toje pačioje byloje būti procesiškai negalima.

P.P.S. Beje, toks Kriminalinės policijos biuro raštas, koks buvo perskaitytas Vilniaus apygardos teisme, yra niekinis – policija privalėjo ne anoniminio liudytojo neatvykimą “formaliai pridengti”, tačiau pagrįstai įrodyti, kad pavojus, liudijant šiame teisme, yra realus: nuo ko (pavardės) ir kodėl. “Pavojaus grėsmė” turėjo būti pagrįsta faktiniais duomenimis.  To padaryta nebuvo, o teismas irgi pasitenkino “formaliu rašteliu”.

Klausimas: ar tai reiškia, jog ir teismą tenkina melas šioje istorinėje rezonansinėje byloje? O tuomet… kas gali paneigti, kad… “prokuratūra, Kriminalinės policijos biuras, teismas, susitarę, veikdami išvien…”?

P.P.P.S. Beje, turbūt kyla klausimas, o “prie ko” čia prie Medininkų žudynių tyrimo tas mūsų Kriminalinės policijos biuras?  Šiaip jau, manytume,  net labai “prie ko”: mat Generalinei prokuratūrai iš Medininkų žudynių tyrimo grupės išeliminavus Valstybės saugumo departamento pareigūnus, į tyrimo grupę buvo priimti pareigūnai iš KPB…

Komentarai

 

 

 
    • Šiandien dėstytojai ir studentai per paskaitą stebėjosi atvirai prisipažintu trukdymu teismui apklausti liudytoją, kurio parodymais grindžiamas apkaltinamasis nuosprendis, o dar labiau teismu, kuris išdrįso jais pasiremti, net neapklausęs.

     Thumb up 2 Thumb down 0

    • Dėstytojų vertinimu: “tai neabejotinai yra itin grubus baudžiamojo proceso pažeidimas, akivaizdžiai turintis visus nusikaltimų valstybės tarnybai, viešiesiems interesams ir teisingumui požymius, įrodomai pagrįstus rašytiniais šaltiniais ir net prisipažinimu, dėl ko nedelsiant turėtų būti pradėtas ikiteisminis tyrimas”.

     Thumb up 2 Thumb down 0

     • Girdisi smarkus dūzgimas juodajame avilyje su kreivais langais.

      Thumb up 3 Thumb down 0

     • Kas dabar gaunasi? Ne gi tikrai, bendrai susitarę ir veikdami išvien, iš anksto pasidalinę pareigomis, prokurorai, teisėjai ir policininkai, organizavo ir įvykdė veiksmus, trukdančius teisingumui ir objektyvios teisybės nustatymui didelį visuomeninį rezonansą ir istorinę reikšmę turinčioje baudžiamojoje byloje?

      Thumb up 2 Thumb down 0

   • manau,kad ne baudziama,bet dazniausiai apdovanojama arba perkeliama i zymiai aukstesnes pareigas

    Thumb up 1 Thumb down 0

 1. Kai atvirai nusikalstami veiksmai: pažymų klastojimas, melagingų faktų pateikimas ir net trukdymas teisingumui, neleidžiant apklausti liudytojų pradedami vadinti “taktiniais klausimais”, nelieka nieko daugiau, kaip kelti klausimas apie nusikalstamo suokalbio egzistavimą, siekiant nuslėpti teisybę apie Medininkų žudynes.

  Thumb up 3 Thumb down 0

  • Sekant tokia logika, tai automato atidavimas Igoriokui, antrankių nuėmimas ir leidimas pabėgti taip pat buvo “taktiniu” policijos manevru pasireklamavimui per Baltijos šalių vadovų susitikimą?

   Thumb up 2 Thumb down 0

   • Esmę parodo ne pavadinimas, o veiksmų turinys ir motyvai. Galima vadinti nusikaltimas visaip, bet jis vis tiek lieka NUSIKALTIMU.

    Thumb up 1 Thumb down 0

 2. 100% 2015-12-09 – 11:44

  KLAUSIMAI 2015-12-08 – 09:08 – Policija tikra tapo neveiksni, tarsi kažkokių neįgaliųjų artele? O gal, paprasčiausiai, nėra to liudytojo, kuriam tikrai reikėtų apsaugos?

  lažybos 2015-12-08 – 09:59 – Lažinčiausi, kad nėra jokio liudytojo

  kontrolinis 2015-12-08 – 10:31 – Slaptas liudininkas po 25 metų? Kuris iš jūsų ar mūsų prisimenate ir galite papasakoti kur buvote ir ką veikėte 1991 m. liepos mėnesio naktį iš 30 į 31 d.? Naktis tą buvo žvaigždėta ar ne? Vėjuota ar ne? Šilta ar nelabai? Lijo lietus ar nelijo? Su kuo ir apie ką kalbėjote 21:15 val.? Ką, konkrečiai valgėte vakarienės ir kuo užsigėrėte? Kelintą valandą, minučių tikslumu, nuėjote miegoti? Ant kurio šono užmigote? Ką sapnavote? Ant kurio šono prabudote, kelintą valandą, minučių tikslumu? Kokios medžiagos, spalvos ir rašto buvo užuolaidos tame kambaryje? Ar tikrai jos buvo pilnai užtrauktos? Mėnulis miegoti netrukdė? Kuri užuolaida ir iš kurio krašto nepuvo pilnai užtraukta? Apie ką pagalvojote prabudę? Kiek pinigų turėjote prieš eidami miegoti ir kurioje kišenėje, kokiomis kupiūromis ir kokiomis monetomis? O kiek jų radote prabudę? Kokios medžiagos, spalvos ir rato buvo jūsų apatiniai? O naktiniai? kokios spalvos kojinėmis buvote prieš eidami miegoti? Su kuo kalbėjote prieš miegą telefonu ir apie ką, ką sakėte jūs, o ką pasakė jums? Dėl ko nervinotės? Na, ir t.t., bei pan., galite sau atsakyti po 25 metų?

  j-o-o-o to: kontrolinis 2015-12-08 – 10:35 – Tipo kiek litrų buvo likę benzino jūsų automobilio bake 1991 m. liepos 30 d. 23:00 ir kiek tepalo- variklyje, nuorūkų- peleninėje, kiaušinių-šaldytuve, kiek iš jų buvo virtų kietai, o kiek -minkštai ?

  paskolintos mintys 2015-12-08 – 09:21 – Šitas absurdas su anonimais ir jų sureikšminimu buvo išpuoselėtas ir išaugintas nuo 1996 m., per beveik 2 dešimtmečius, operatyvinės veiklos, ikiteisminio tyrimo ir teisingumo sistemų absoliutaus konstitucinės priežiūros (išskyrus dekoratyvinę) nevykdymo ir totalaus politikų pataikavimo bei nuolaidžiavimo valstybinės prievartos struktūroms, visiškai nusispjaunant į Žmogaus teises, tarsi tie patys politikai ir visa valstybė laikytųsi vien šių struktūrų ir prievartos dėka.

  Thumb up 3 Thumb down 0

  • Liudytojo asmens apsaugai būtinas asmens tapatybės duomenų pakeitimas ir įslaptinimas ne tik Jungtinėse Amerikos valstijose, bet ir kaimyninėje Latvijoje daromas po to, kai žmogus atvirai ir nesislėpdamas paliudijo teisme ir jam dėl to iškilo reali, o ne menama, grėsmė.

   Thumb up 1 Thumb down 0

 3. Kiek reikėjo PD išgerti vodkės ant galvos, kad susigalvoti parašyti žurnalistei šitokią nesąmonę?

  Thumb up 2 Thumb down 0

 4. Autorės spekuliacijos ta tema nedaro jai pačiai garbės .. reikia tik palaukti kol situacija su tuo slaptuoju liudytoju ir jo nesaugumu menamų truputi išaiškės ..o tos manipuliacijos tikėti juo ar ne .. tai jau teismo nuosprendžio klausimas ..Lietuva turi jau tokiu bylu kai iš pažiūros tvirtos kaltintojo pozicijos teisme ima ir “siubliukšta” vėlgi vis to pačio per didelio optimizmo dėka pav. su Kusaite. Teismas vadovaujasi ne tik esamo slapto liudytojo parodimais bet ir to liudytojo parodytus patvirtinančiomis aplinkybėmis ..kurios surinktos ne baloje radus plaukiojant ant kelio.. Vienok čia svarbus ir kitas aspektas ..kaip man tai daug svarbiau kad tokios bylos galiausiai sulauktu savo teisėto įsiteisėjusio teismo verdikto,.. pereinant visas teismu instancijas ..kas reiktų kad Lietuva padeda dar viena tašką ..tam pereinamajam laikotarpiui iš sovietizmo į savarankiškumą .Teigiamas ar neigiamas sprendimas bet kuriuo atveju čia suformuos ir atitinkama praktika musų teismų darbe..kuri ne mažiau vertinga ..kaip to nuteisto žmogaus laisvė.

  Thumb up 0 Thumb down 4

  • palaukti, kol per visas siūles plyštančią bylą suklijuos. Gal nejuokink žmonių, staseli

   Thumb up 4 Thumb down 0

  • Bėda ta, “stasely”, kad nieko tie slapti liudytojai nepatvirtina 😀 😀 😀 O jei patvirtintų, tai juo labiau juos būtina apklausti laikantys proceso reikalujamos tvarkos ir taisyklių.

   Thumb up 3 Thumb down 0

 5. Dar tik ieskoma anoniminio liudytojo.Reikia tik laiko.Pasirodys as manau.Ir apsauga bus skirta Bet gal per sunkus tekstas,kad galetu ismokti ir veliau atsakyti I uzduodamus klausimus. Sunku bus toki rasti.Ir anoniminis liudytojas nepasirodys.O gal klystu.?Pagyvensim,pamatysim…

  Thumb up 3 Thumb down 0

  • tada reikėtų ką nors iš aktorinio paieškoti, aktoriai įpratę ilgus tekstus mintinai išmokti, ir net galėtų pvz įtikinamai epizodą teisėjams suvaidinti kaip Nikulinas ten pleškino Medininkuose, o tas liudytojas įsikibęs Nikulinui į koją kando ir rėkė: nešauk, nešauk!
   Galėtų Linukas su Rolanduku apie tai pagalvot 😉

   Thumb up 3 Thumb down 0

  • kad geresnio ir labjau patyrusio “slapto liudininko” uz zalima jie vistiek nesuras.Oho ho kokius komisarus,kaip sungrybius is kreslu isverte,o sie net necyptelejo.

   Thumb up 1 Thumb down 0

 6. Įdomu,kas užkliuvo komentaruose parašius teisybe?
  Tai kad parašyta teisybė?
  Žinoma giedrė savo portale tvarkosi kaip jai patinka,bet trintį komentarus kuriuose teisybė yra žema!
  Nors ką norėt čia juk kk ..
  Kitaip šūdmalių portalas neišgyvens…

  Thumb up 0 Thumb down 8

   • Teisingumo ir teisėsaugos įstaigos neturi vadovų arba jų vadovai neturi nei nuosavo proto, nei reikiamo išsilavinimo, nei kompetencijos

    Thumb up 9 Thumb down 0

    • Kam jiems tas protas, tos galvos, kažkokia kompetencija ir išsilavinimas? Jie-vykdytojai, už juos viskas sugalvojama. Tokia yra visa dabartinė sistema.

     Thumb up 11 Thumb down 0

 7. Policijos atsakymas daugiau negu aiškiai atskleidžia prisipažinimą, kad Medininkų byla yra suklastota nuo pradžios iki pabaigos, kaip ir to rusklelio nuteisimas iki mirties pūti kalėjime.

  Thumb up 7 Thumb down 0

 8. Sprendžiant iš policijos departamento atsakymo žurnalistei, Policija atvirai traukiasi iš Medininkų bylos klastojimo ir rodo pirštu tiesiai į prokuratūrą ir teismus.

  Thumb up 8 Thumb down 0

 9. Tiems, kuriuos domina Lietuvos grietinėlės politika, rekomenduočiau trumpam palikti Medininkus ir užmesti akį į vakarykštę E.Jakilaičio laidą Dėmesio centre. Jei apsišarvuosite kantrybe ir pažiūrėsite nuo pradžios iki galo, kaip keturi pamišėliai su A.Paulausku priešakyje diskutuoja apie visokius uždraudimus ir ant kiekvieno kampo tik puolantį rusą temato, išvadas, kad prasidėjo Lietuvos politikų kapitalinis stogų čiuožimo metas, pasidarysite patys.

  Thumb up 9 Thumb down 1

  • populiariai:Yra mados.Viduramziais kilmingos moterys turejo sirgti dziova,db.pasidina shiknas,lupu isvaizda nukopijuoja pagal kumeles putia ir tt.Musu politikai turi zengti i koja.Viens du-rusai,trys keturi – puola.Apie gejus jau ne nesneku ,na o pedofilu,kaip tu zinai, ant LT ner.

   Thumb up 6 Thumb down 1

 10. Lietuvos teisėsaugos institucijų elgesys tiek pat mįslingas, kaip ir tų įstaigų vadovus skiriančios TSKPistės biografija..

  Thumb up 11 Thumb down 0

 11. Ministras Skvernelis ir l.e.p. generalinis Raulušaits jau pradėjo tyrimą dėl policijos ir prokuratūros klastojimų

  Thumb up 2 Thumb down 1

  • Bet juk tai SKANDALŲ SKANDALAS ypač dėl tų anoniminių liudytojų savivaliavimo ir piktnaudžiavimo jais teismuose, o tyrimas dar nepradėtas?

   Thumb up 3 Thumb down 0

   • Jeigu Pernavas būtų nesusijęs ir suinteresuotas Kriminalinio policijos biuro veiklos skaidrumu ir teisėtumu, tyrimas jau būtų pradėtas, bei jei ne, tada- viskas aišku pagal kieno užsakymą dirba.

    Thumb up 6 Thumb down 0

 12. Koks durnius sugalvojo grūsti Medininkų bylą po 25 metų į teismą?

  Thumb up 5 Thumb down 0

 13. Liudytojai, kurių nėra? Liudytojai, kurių net teismas nematė? Liudytojai, kurie niekada nedavė jokių parodymų? Liudytojai, kurie nieko nežino? Liudytojai, kurie niekada nebuvo apklausti net teisme? Įdomiai dirbama Medininkų byloje? Kaip taip gaunasi ir kas iš to išeina? Visiškas bžikt?

  Thumb up 7 Thumb down 0

 14. Iš Snoro pinigų LB vadovas Vasiliauskas Nugalėtojų gatvėje nusipirko sklypą ir statosi namą…Kiek ten to Vasiliausko valdiškas atlyginimas ir kiek Nemenčinės plente žemės sklypas bei dar namo statybos kainuoja…daug paršelis su liemene nusavino sau į kišenę…

  Thumb up 5 Thumb down 2

 15. Stebiuosi kiek GG sokdins gerb.prokuraorius su tuom liudiniku.Blogai,kad i teiseauga eina absoliut neispruse zmogai.Jei butu skaite P.Cvirka,tai but pasielge taip kaip Fr.Kruk.Jis i teismo posedziu sale atvilko visa autobusa liudininku,nuplikusiu nuo skyscio apsaugancio nuo nuplilio,kuri pirko pas Gadem Poliak.Galu gale galetu kuris nors is prokuroru ar is Lukiskiu uzsideti tiurbana.
  “-Ejau eglutes naujiems metams,ziuriu eina tas ir tas,as is paskos ir tt”Visi but patenkinti,o GG beliktu karcia seile nuryti.

  Thumb up 8 Thumb down 0

  • Kits varijantas:
   – Ejau is mergu.uzsukau i krumelius siusiu.Pamačiau kaip is rygos atvyko komanda su kalašnikovais.Taip krumuose irlikau tupeti kol jie razborkes dare.tuo paciu ir pakakojau.

   Thumb up 1 Thumb down 0

 16. Beja- kam be reikalo šudą malt?
  Eitumet geriau kokius kedžius gelbėti ar da kokį prietranką!
  Čia iš to malimo tik juokas ima…
  Kokia peticiją sumastykit-pvz.: vensku merga pabėgo! Gelbėkit!

  Thumb up 0 Thumb down 10

 17. Sakoma, kad jei yra bent vienas šansas, visuomet reikia dėl jo kautis visomis jėgomis, ypač dėl tikro teisingumo. O politikieriams ir prokuratūrai tikrai nereikėjo net judinti Medininkų legendos.

  Thumb up 8 Thumb down 0

 18. Nesunkiai galėjo apklausti tą liudytoją nuotoliniu būdu. Kodėl nepasinaudota tokia galimybe?

  Thumb up 4 Thumb down 0

 19. Kada baigsis trojkių laikai? Prie Stalino sovdepijoje veikė trojkos, sudarytos iš partijos sekretoriaus, nkvd viršininko ir vykdomojo komiteto pirmininko, dabar Lietuvoje dirba trojkės sudarytos iš politikų, policmeų ir prokuratorių, o teismai paversti aklais jų valios vykdytpojais

  Thumb up 6 Thumb down 0

 20. Kol policija su prokuratūra ir teismais nesiliaus klastoję bylų, tol Lietuvoje kalbėti apie demokratiją ir teisingumą nėr pagrindo.

  Thumb up 7 Thumb down 0

 21. Prie ko cia pernavas-krepsininkas,jis tuo laiku kai vyko Medininku zudynes,dar po stalu su pampersais sliauziojo-…Ponia Giedre tai labiausiai tiktu,Ariogaloje prie landsbergio ir jo fanu/aisku su..kankliuojancia..apanaviciute-sulikiene…..Taip manau.

  Thumb up 0 Thumb down 10

  • tai Pernavas – ne policijos vadas ir kriminalinės policijos biuras jam visai nepavaldus?

   Thumb up 9 Thumb down 0

 22. cia kokia naujiena ? gal tik nauja vinis i lietuvele grauzanciu tranu , jai ruosama susinaikinimo karsta ,,

  Thumb up 5 Thumb down 2 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Nugaros masažai – kiekvienam
Moderni maisto pramonės įranga
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kaip derinti skirtingus interjero stilius? 
Šiuolaikinis interjero dizainas pasižymi stilių įvairove. Nuo modernaus iki klasikinio, nuo minimalistinio iki...

Vilniuje atsidarė naujas globos skyrius 
Vilniuje atsidarė VšĮ „Sveikatos metai“ įkurtas „Senjorų avilio“ globos skyrius, kuriame teikiamos ilgalaikės/trumpalaikės socialinės...

Greitas ir patikimas įmonių steigimas 
Įmonių steigimas kartu su profesionalų pagalbą vyksta greitai ir paprastai. Iš tiesų nereikia...

Greitas ir patikimas apleistos apskaitos tvarkymas 
  Reikalingas apleistos apskaitos tvarkymas, kuriuo pasirūpins patyrę buhalteriai? Skaitote kaip tik tai,...

Kalėdos – puikus metas nudžiuginti ne tik kitus, bet ir save 
Vis labiau artėjant Kalėdoms daugelis pradeda ieškoti dovanų artimiesiems ir skiria tam nemažai...

Kaip išsirinkti tobulą kvapą namams? 
Namų kvapai padeda sukurti norimą atmosferą: prabangią, gaivią, atpalaiduojančią ar bet kurią kitą....

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Lietuva vidaus rinkoje pasiskolino 75 mln. eurų
Vyriausybės vertybinių popierių (VVP) aukcione pirmadienį papildyta obligacijų emisija už...
Prezidentas: Seimo darbas negali nutrūkti ilgesniam laikui
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, trečiadienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
Nepritarta Seimo nuotolinio darbo reglamentavimui (2)
Seimo nariai nepritarė siūlymui Statute reglamentuoti galimybę, paskelbus ekstremaliąją situaciją,...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
„Luminor“ ir SEB bankai „Agrochemai“ suteikė 100 milijonų eurų sindikuotą paskolą
Koncernui „Achemos grupė“ priklausanti žemės ūkio paslaugų ir prekybos bendrovė...
Kaip sutaupyti įrengiant naują būstą?
Lietuvoje kasmet pastatoma tūkstančiai nuosavų namų, dešimtys, jeigu ne šimtai...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (8)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (2)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...