Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2021 Vasaris 26 Penktadienis
 

Kokius žaidimus Medininkų byloje žaidžia Kriminalinės policijos biuras? [Ar L.Pernavas žino, ką išdarinėja jo pavaldiniai?]

2015-12-09 15:36 | Bylos, sukrėtusios Lietuvą | Komentarų (329)

Ar generalinis policijos komisaras Linas Pernavas žino, kokius žaidimus Medininkų byloje žaidžia jo pavaldiniai? Gal reikėtų sudaryti darbo grupę su kolegomis iš Latvijos ir  išsiaiškinti, ar Lietuvos policijoje "neužsiveisė" latviškojo "Konj" metastazų, o jeigu užsiveisė, tai kokioje jie stadijoje? KK nuotr.


Giedrė Gorienė

Viskas prasidėjo nuo vieno elementaraus fakto: Vilniaus apygardos teismas, nagrinėjantis Medininkų bylą Nr.2 (taip ją pavadinome sąlyginai, nes Medininkų byla dėl nesuprantamų prežasčių buvo išskaidyta į dvi: Nr.1– kurioje kaltinamas Konstantinas Nikulinas ir kuri dabar nagrinėjama apeliacinio proceso tvarka Apeliaciniame teisme, ir Nr.2 – kurioje už akių teisiami buvę Rygos omonininkai S.Ryžovas, A.Laktionovas ir Č.Mlynikas ir kuri dabar nagrinėjama Vilniaus apygardos teisme), nusprendė apklausti anoniminį liudytoją.

Atrodytų, viskas paprasta: atvyksta slaptas liudytojas į teismą, jis apklausiamas specialiame kambaryje, kur nesimato liudytojo veido, o jo balsas yra techninių priemonių dėka pakeičiamas. Tokiu būdu tiek teismas, tiek kaltinamieji bei jų gynyba turi galimybę užduoti anoniminiam liudytojui klausimus.

Taip apklausinėjant slaptą liudytoją advokatai taip pat mato, ar kambaryje yra tik liudytojas ir teisėjai, ar šalia liudytojo nestovi koks nors pašalinis asmuo ir nesufleruoja, ką atsakyti.

Būtent tokios apklausos, „Karšto komentaro“ duomenimis, teisme yra vykdomos ir buvo vykdomos, ir ne kartą.

Tačiau Medininkų byloje susidūrėme su ypatingu atveju. Anoniminis liudytojas, kurio parodymais remiasi prokuratūra, kaltindama Konstantiną Nikuliną, nebuvo apklaustas Medininkų byloje Nr.1 – nei Vilniaus apygardos teisme, nei Apeliaciniame teisme. Anoniminio liudytojo nepasirodymo liudyti Medininkų byloje Nr.1 pateisinimo priežastis – Policijos departamento Kriminalinės policijos biuro raštas, pagal kurį, anoniminis liudytojas „bijo dėl savo gyvybės“, o Kriminalinis policijos biuras, suprask, negali užtikrinti to liudytojo apsaugos teisme.

Todėl, akivaizdu, tiek Konstantinui Nikulinui, kurį prokuratūra kaltina, remiantis anoniminio liudytojo parodymais, tiek jo gynybai atsirado vilties užduoti klausimus anoniminiam liudytojui, kurį Vilniaus apygardos teismas buvo nusprendęs apklausti gruodžio 4 d.

O paaiškėjo šis faktas iš paties Vilniaus apygardos teismo: teismas gruodžio 4 d. buvo iškvietęs liudyti Konstantiną Nikuliną Medininkų byloje Nr.2, tačiau vėliau perkėlė jo apklausą į gruodžio 7 d. Priežastis – gruodžio 4 d. turi liudyti anoniminis liudytojas.

Dėl šios priežasties K.Nikulino gynyba kreipėsi į Apeliacinį teismą, prašydama atnaujinti įrodymų tyrimą Apeliaciniame teisme nagrinėjamojoje Medininkų byloje Nr.1 ir apklausti anoniminį liudytoją, kuris bus apklausinėjamas Medininkų byloje Nr.2, tačiau kuris nebuvo apklaustas Medininkų byloje Nr.1.

O štai nuo tos vietos prasidėjo „stebuklai“: būtent po tokio K.Nikulino gynybos prašymo Apeliaciniam teismui anoniminis liudytojas gruodžio 4 d. Medininkų byloje Nr.2 nepasirodė. Nors pagal teismo veiksmus – būtent dėl to anoniminio liudytojo apklausos K.Nikulino apklausa buvo perkelta iš gruodžio 4 d. į gruodžio 7 d., galima daryti pagrįstą prielaidą, kad anoniminio liudytojo apklausa su prokuratūra būtent tai dienai jau buvo suderinta.

Kaip „Karštam komentarui“ papasakojo advokatas Stasys Karvelis, Medininkų byloje Nr.2 ginantis S.Ryžovą, gruodžio 4 d. anoniminis liudytojas į teismą nebuvo pristatytas.

„Jis nebuvo pristatytas. Buvo konstatuota prokurorų, kad nėra galimybių apsaugoti jį. Tai todėl buvo paskelbti jo parodymai“, – redakcijai sakė S.Karvelis.

Advokatas patikslino, kad prokurorai perskaitė policijos raštą, „kad tą dieną negalėjo apsaugoti“.

Taigi, susidaro nejaukus įspūdis: kad prokuratūra su Kriminalinės policijos biuru žaidžia negražius žaidimus.

Nes, pvz., ar jūs iš tiesų rimtai tikite, kad mūsų valstybėje sugeba apsaugoti Anglijos karalienę, užsienio šalių prezidentus, tačiau kažkokio anoniminio liudytojo apsauga mūsų Policijos departamentui – misija neįmanoma?

Kokia kyla mintis, pamačius, kad tas „anoniminis liudytojas“, pagal kurio parodymus paremtas kaltinimas K.Nikulinui, taip kruopščiai slepiamas nuo teismo ir nuo gynėjų klausimų jam?

O gal po to, kai generalinio policijos komisaro kėdę paliko Saulius Skvernelis, kuris išėjo į VRM ministrus, ir į tą kėdę atsisėdo Linas Pernavas, Policijos departamente iš esmės sušlubavo pareigūnų kompetencija kokybės prasme – gal Kriminalinės policijos biuras jau nebesugeba užtikrinti svarbaus liudytojo apsaugos teisme?

Įtarimų ir abejonių daug, todėl jau tą pačią gruodžio 4 d. „Karštas komentaras“ išsiuntė klausimus Policijos departamentui: „nuo kada Policijos departamentas nebegali garantuoti liudytojo saugumo? Kokios problemos apsaugoti liudytojo pristatymą į Vilniaus apygardos teismą? O gal tas „anoniminis liudytojas“ apskritai neegzistuoja ir jo nebuvimą policija galimai padeda prokuratūrai pridengti tokiu raštu teismui?“

Atsakymo teko palaukti – iki šiandien. Tačiau gautas atsakymas rodo, kad Kriminalinės policijos biuras iš tiesų nežino, ką atsakyti.

Atsakydami į Jūsų paklausimą informuojame, kad Lietuvos kriminalinės policijos biuras nekomentuoja klausimų, susijusių su slaptų liudytojų veikla“, – tokį atsakymą gruodžio 9 d. pateikė PD Komunikacijos skyriaus vyr.specialistė Revita Janavičiūtė.

Net nejuokinga – mes klausiame apie batus, o mums atsakymas – apie ratus. Todėl Policijos departamentui nusiuntėme pakartotinį paklausimą: „Kriminalinės policijos biuras turbūt nesuprato klausimo: mūsų nedomina slaptų liudytojų veikla, mus domina policijos veiklos problemos ir nesugebėjimas užtikrinti teisingumo proceso vykdymo istoriškai rezonansinėje byloje. Todėl pakartotinai prašome atsakyti į gruodžio 4 d. klausimą.“

Kol Kriminalinės policijos biuras svarstys, ką šį kartą atsakyti, pateiksime savo hipotezę apie šio biuro kai kurių veikėjų žaidimus Medininkų byloje – taigi, galimai ir tas atsakymas mums, ir „anoniminio liudytojo“ neatvykimo „pridengimas“ gali būti, kaip sakoma, „iš tos pačios serijos“.

Taigi, mūsų hipotezė.

Po to, kai 2003 metais iš suėmimo Medininkų byloje buvo paleistas I.Gorbanis ir kai kurie politikai viešai ėmė „reikalauti kraujo“ – šitoje byloje būtinai ką nors „pasodinti“, prokuratūra ėmėsi „misijos neįmanomos“.

Lietuvos Generalinė prokuratūra kreipėsi į Latvijos prokuratūrą, prašydama apklausti buvusius Rygos omonininkus Latvijoje pagal pateiktą sąrašą. Latvijos prokurorai vieną Rygos omonininką apklausė, tuo tarpu į prašymą dėl susitikimo su K.Nikulinu atsakė, kad tokio asmens Latvijoje nėra.

Ir iš tiesų: tuo metu Konstantinas Nikulinas buvo saugomas pagal liudininkų apsaugos programą, pagal kurią buvo pakeista jo tapatybė. Todėl logiška, kad Latvijos Generalinė prokuratūra Lietuvos prokurorams nurodė, jog tokio asmens, kaip Konstantinas Nikulinas, Latvijoje nėra.

Kadangi Konstantino Nikulino, anot Latvijos teisėsaugos, „Latvijoje nėra“ (nes pakeista tapatybė), logiška, kad jis „gyvena Rusijoje, o Rusija savo piliečių neišduoda“. Todėl kitas žingsnis – Europos arešto orderis sulaikyti K.Nikuliną („Rusija vis tiek neišduos, o politikams bus motyvas atsikirsti, kodėl nejuda Medininkų byla“).

Tačiau K.Nikuliną „medžiojo“ ne tik Lietuvos teisėsauga. Latvija nusprendė K.Nikulinui skirti liudytojo apsaugos programą po to, kai jis paliudijo prieš Latvijos nusikalstamo pasaulio autoritetą „Konj“ žmogžudystės byloje. „Konj“, turėdamas savų, korumpuotų, kriminalistų Latvijoje, nusprendė atkeršyti. K.Nikulinas turi sėdėti kaip „Konj“ – ir sėdėti žmogžudystės byloje.

Iš pradžių du Latvijos kriminalistai net sušilę lakstė po Latvijos VRM, traukdami neišaiškintas žmogžudystės bylas ir paišydami schemas, kaip būtų galima „įmontuoti“ K.Nikuliną į jas. Nepavyko. Ir štai – tarsi mana iš dangaus pasirodė Lietuvos teisėsaugos paskelbta K.Nikulino tarptautinė paieška.

„Konj“ interesus atstovaujantiems korumpuotiems kriminalistams beliko tik viena – išsiaiškinti, kokia pakeista K.Nikulino tapatybė ir kur jis dirba.

Ir vieną dieną K.Nikuliną (pagal liudytojų apsaugos programą – K.Michailovą) darbe aplankė kaukėtų Latvijos pareigūnų būrys. Jo sulaikyme dalyvavo ir… Taip, taip, tie patys du vadinamieji „Konj“ kriminalistai.

Tai, kad Konstantino Nikulino sulaikymo faktas Latvijoje turėjo būti tarsi perkūnas iš giedro dangaus mūsų pareigūnams, turbūt turėtų rodyti ir toks faktas: nuo įtarimų panaikinimo Igoriui Gorbaniui Medininkų byloje 2003 m. gegužės 28 d., iki 2007 m. spalio 8 d., kada Generalinės prokuratūros prokuroras R.Stankevičius priima nutarimą pripažinti Konstantiną Nikuliną įtariamuoju baudžiamojoje byloje dėl Medininkų muitinės posto darbuotojų nužudymo, o spalio 30 d. išduodamas Europos arešto orderis suimti K.Nikuliną, Medininkų byloje atlikti iš viso trys procesiniai veiksmai.

Logiškas klausimas: jeigu 2003 m. gegužės 28 d. Medininkų byloje virš K.Nikulino galvos dar „nekabėjo“ jokie „nužudymo įtarimai“, tai kas pasikeitė per tą laiką, kad, tarsi burtininko lazdele mostelėjus, 2007 d. spalio 8 d. jis staiga tapo įtariamuoju ir buvo paskelbta jo paieška? (O 2007 d. lapkričio 28 d. tie mūsų jau minėti du „Konj“ kriminalistai su Latvijos mūsų „Aro“ prototipu jau sulaiko?).

Jeigu pažvelgtume į Medininkų bylos tyrimo chronologiją, tai pamatytume, kad per tuos ketverius metus (2003 m. gegužės 29 d. – 2007 m. spalio 8 d.) buvo atlikti tik šie veiksmai:

2003 m. gegužės 29 d. anoniminio liudytojo (kurio „apsaugos negali garantuoti Kriminalinės policijos biuras“ nei Medininkų byloje Nr.1, nei Medininkų byloje Nr.2) parodymai prokurorui;

2003 m. birželio 2-4 d. susirašinėjimas su Latvijos Generaline prokuratūra, Rygos omonininko Viktoro Michailovo apklausa;

2003 m. gruodžio 17 d. GP prokuroras R. Stankevičius, suėjus senaties terminui, nutraukia Medininkų baudžiamąją bylą dalyje dėl 1991 m. liepos 31 d. 2:48 val. sprogimo prie buvusiojo TSRS VRM Vidaus kariuomenės 42-os divizijos štabo pastato, Sapiegos gatvėje;

2007 m. spalio 8 d. GP prokuroras R.Stankevičius priima nutarimą pripažinti Konstantiną Nikulin įtariamuoju baudžiamojoje byloje dėl Medininkų muitinės posto darbuotojų nužudymo.

Taigi, kuris čia veiksmas – „vinis“ į K.Nikulino „karstą“? Iš trijų per ketverius metus atliktų prokuratūros procesinių veiksmų – tik vienas: anoniminio liudytojo apklausa.

Kadangi I.Gorbanio atžvilgiu įtarimai panaikinami 2003 m. gegužės 28 d., o „anoniminis liudytojas“ atsiranda kitą dieną, t. y. gegužės 29 d., galima daryti prielaidą, kad I.Gorbanis ir yra tas slaptasis liudytojas – davęs tokius parodymus, kokių reikėjo prokurorams, mainais į laisvę.

Iš fantastikos srities tokia hipotezė? O gal ir nelabai – juk turime neseną pavyzdį: Šiauliuose anoniminis liudytojas irgi pasiuntė į kalėjimą nekaltą šeimą, davė melagingus parodymus pareigūnams, kaip neseniai paaiškėjo, už 100 litų.

O čia – rezonansinė Medininkų žudynių byla…  Ir ne 100 litų – laisvė…

Todėl, pamačius, kaip Kriminalinės policijos biuras suka „prokuratūros uodegą“ su šiuo anoniminiu liudytoju Medininkų byloje, turėtų būti valstybės prestižo ir garbės reikalas išsiaiškinti šį atvejį. Nes klausimas lieka atviras: nuo ko kyla pavojus nei viename Medininkų bylą nagrinėjusiame teisme parodymų nedavusiam anoniminiam liudytojui?

Nuo to, kad pamiršo, kokius parodymus davė prokurorui 2003 metais, ir kad susipainios, atsakydamas teisėjams?

Nuo prokuroro S.Versecko, nes anoniminis liudytojas parodymus davė prokurorui R.Stankevičiui?

Nuo teismo, kad teismas pamatys veidą, ir paaiškės, kad anoniminis liudytojas jau davė parodymus kaip liudytojas, o būti ir anoniminiu, ir liudytoju savo pavarde toje pačioje byloje negalima? (Gal dėl to Vilniaus apygardos teismas, nagrinėdamas Medininkų bylą Nr.1, kategoriškai atmetė K.Nikulino gynėjų prašymą apklausti I.Gorbanį Medininkų byloje? O Apeliaciniam teismui patenkinus šį gynėjų prašymą ir Rygos teisme apklausus I.Gorbanį (2013 m. rugpjūčio 23 d.), dabar iškvietus anoniminį liudytoją į Medininkų bylą Nr.2 bei paaiškėjus, kad ir Apeliacinis teismas gali atnaujinti įrodymų tyrimą Medininkų byloje Nr.1 ir sugrįžti prie anoniminio liudytojo apklausos, staiga iškilo pavojus bylai ir gruodžio 4 d. suplanuota anoniminio liudytojo apklausa neįvyko: prokurorai tik perskaitė Kriminalinės policijos raštą, kad , „policija negali garantuoti liudytojo apsaugos“?)

Taigi, kas tie asmenys, kurie kelia pavojų? Tik  kelia pavojų ne anoniminiam liudytojui, o teisingumo įvykdymui istorinėje rezonansinėje Medininkų žudynių byloje? Ir gal tas pavojus – visai ne anoniminiam liudytojui, o bylai? Kuri “pastatyta” ant iki šiol nepatikrintos vienos operatyvinės pažymos ir anoniminio liudytojo, kurio “saugumo, jei liudytų teisme, policija negali užtikrinti”, parodymų, duotų kitą dieną, kai GP panaikino įtarimus I.Gorbaniui?

P.S. Baigiant rašyti šį straipsnį, į mūsų pakartotinį klausimą gavome Policijos departamento atsakymą:Taktinių klausimų nekomentuojame, dėl prašomos informacijos reiktų kreiptis į Prokuratūrą ir teismą“.

Šis atsakymas leidžia daryti prielaidą, kad Kriminalinės policijos biuras ima trauktis iš šito įtartino „žaidimo“ ir nukreipia strėles į prokuratūrą ir teismą – netiesiogiai pripažįsta, kad pažymą apie „nesugebėjimą užtikrinti anoniminio liudytojo saugumo“ Vilniaus apygardos teisme KPB pateikė vienos iš šitų dviejų institucijų nurodymu.

Liaudiškai kalbant, Kriminalinės policijos biuras apie „nesugebėjimą apsaugoti liudytojo“ savo pažymoje Vilniaus apygardos teismui pamelavo.

Kam buvo reikalingas tas melas? Vėlgi sugrįžtame prie to, kad to „anoniminio liudytojo“ nėra – po I.Gorbanio parodymų 2013 m. rugpjūčio 23. Rygos teisme, pagal Lietuvos Apeliacinio teismo prašymą, „anoniminis liudytojas“ „išnyko kaip dūmas“: nes ir anoniminiu, ir normaliu liudytoju vienoje ir toje pačioje byloje būti procesiškai negalima.

P.P.S. Beje, toks Kriminalinės policijos biuro raštas, koks buvo perskaitytas Vilniaus apygardos teisme, yra niekinis – policija privalėjo ne anoniminio liudytojo neatvykimą “formaliai pridengti”, tačiau pagrįstai įrodyti, kad pavojus, liudijant šiame teisme, yra realus: nuo ko (pavardės) ir kodėl. “Pavojaus grėsmė” turėjo būti pagrįsta faktiniais duomenimis.  To padaryta nebuvo, o teismas irgi pasitenkino “formaliu rašteliu”.

Klausimas: ar tai reiškia, jog ir teismą tenkina melas šioje istorinėje rezonansinėje byloje? O tuomet… kas gali paneigti, kad… “prokuratūra, Kriminalinės policijos biuras, teismas, susitarę, veikdami išvien…”?

P.P.P.S. Beje, turbūt kyla klausimas, o “prie ko” čia prie Medininkų žudynių tyrimo tas mūsų Kriminalinės policijos biuras?  Šiaip jau, manytume,  net labai “prie ko”: mat Generalinei prokuratūrai iš Medininkų žudynių tyrimo grupės išeliminavus Valstybės saugumo departamento pareigūnus, į tyrimo grupę buvo priimti pareigūnai iš KPB…

Komentarai

 

 

 
 1. POŽYMIAI: Su barzdele, sulinkęs, panašus į ožį. Mačiusius arba ką nors žinančius apie jo buvimo vietą( tvartelyje nerasta) , prašome pranešti tiesiogiai VRM ministrui S,Skverneliui (galima skambinti ir naktį, kaip L.Graužinienė).

  Thumb up 7 Thumb down 0

 2. Vietnamas, Afganistanas, Irakas, Jugoslavija, Libija, Sirija – kas ten žudė milijonais žmonių ir kėlė chaosą? Pridėkim dar Britų, Prancūzų ir kitų ‘civilizuotų’ valstybių kolonijinius karus ir pamatysite kad Rusija yra tik kūdikis pampersuose, su savo poilsinėmis kelionėmis į Sibirą. Gruzija ir Ukraina gali džiaugtis, kad yra šalia Rusijos nes kitu atveju ten būtų tokia pati Sirija. Akivaizdu kam reikalingas chaosas toliau nuo savų sienų ir kam jis keliamas ir kokia kryptimi kreipiamas. Tai ir yra

  Thumb up 8 Thumb down 0

 3. stasiui-pikasiui. 2015-12-10 – 01:03

  “Ar Nikulino gynybos strategija paremta tik tuo atsimušinėjimo argumentu ieškant skyliu kaltinimuose ..ar vizgi turį realia savo įvykių versija kuria bando gristi jam metamu kaltinimu nepagrįstumą ..laikas čia realiatyvį savoka ..ir tuo argumentu kliautis nereiktu .Tai vizgi kas kaltas, pagal gynyba, Medininkų tragedijoje. ??”
  —————————————
  Tu iprastai genialus.
  Apie kokius kaltinimus tu kalbi, jei yra tik vieno anonimo kaltinimai, o pasirodo, kad to anonimo gal net nera? Kokiu skyliu galima rasti kaltinimuose, kuriu nera?
  Na o debilumo virsune – ar advokatu reikalas ir darbas ieskoti kaltu nusikaltime? Kurioje pasaulio valstybeje tu girdejai toki atveji?
  Ar advokatu darbas kurti nusikaltimu versijas?
  Adavokas gina savo klienta. VISKAS.
  Teisesauga (prokuratura, policija, teismai ir t.t) valstybes vardu kelia nusikaltimo versijas, tiria nusikaltimus, iesko ir baudzia nusikaltelius.
  Tai daugiau negu elementaru. Suprantu, tu dirbi nurodyta darba. Bet negi tavo uzsakovai irgi tokie idiotai, kad uz toki atgrubnagiska darba tau moka? Negi jus tokie beviltiski?

  Thumb up 7 Thumb down 0

 4. Nezinau kaip is tikro teismuose turi buti su anoniminiu (slaptu) liudininku parodymais. Taciau radau tokia informacija:
  “Naujasis kodeksas keičia ir pačią įslaptinto liudytojo apklausos tvarką. Jei iki šiol priimdamas sprendimą teismas galėjo remtis tardymo metu jo duotais parodymais, dabar liudininką privalės apklausti teisėjas.
  Baudžiamojo proceso kodekse numatoma ir tvarka, kaip teismo metu turi būti apklausiamas anoniminis liudytojas. Tai gali būti daroma posėdžio salėje, sudarius audio ir vizualines kliūtis, taip pat kitame kabinete, tarptininkaujant teisėjui. Pasak vieno kodekso autorių, numatyta ir galimybė naudotis moderniomis technologijomis- naudojant Vakaruose populiarų būdą liudininką apklausti televizijos tilto pagalba.”
  Taigi iseina, kad toks liudininkas turi buti apklausiamas teisejo, o ne perskaitomi jo kazkam kazkada duoti parodymai.

  Thumb up 7 Thumb down 0

 5. sakoma,,veidas -sielos veidrodis”.Pagal tai pasiveizėjus i šitus mentasnukius tai Dieve, Dieve..Reikia dar gerai ant Lytuvos paieškuoti ka rastum tokius baisus snukius kap Skvernas-perbegeliu lovu klojejas ar šits, katras ano vietuoj daba yr..Sutikus skersgatvy tamsuoj tikra ka begčiau kiek kojos neš..Grynos bandiuganu morzos!Oi oi oi..!

  Thumb up 3 Thumb down 4

 6. As ne pri ciom.
  Juk as savo kristalini tyruma irodziau, bandydamas permesti siskas ant Paulausko. Kaip zinia, praejus porai desimtmeciu po nusikaltimo as paklausiau: kame saknys negerbiamas Paulauskai?
  Taigi, as ne pri ciom, as ne prie tom, as prie savo statytines.

  Thumb up 5 Thumb down 0

 7. “Patriotas” Madalovas manau dar gali pasakyt kiek doleriuku ozz.ys gavo isvezes rusiskus rublius i Cecenija o ne i Rusijos banka grazinti (kada buvo ivestos vagnorkos) uz kuriuos Dudajevo banditai sauninku prisipirko. Kazin ar ne per sita Landsbergio “didvyri” bizniukas ir ivyko. Juk cia gi privati Lansbergio armija buvo.

  Thumb up 7 Thumb down 1

 8. krito pas mus Lubys, krito nelygioje kovoje su Grybais ir pianistais… po to krito ir Snoras…

  Thumb up 9 Thumb down 0

  • krito pas mus Lubys, krito nelygioje kovoje su Grybais ir pianistais… po to krito ir Snoras… bet prokurorai neišgirdo… matyt gluši yra.

   Thumb up 6 Thumb down 1

 9. – kažko trūksta Gorienės samprotavimuose .Lengva spėlioti kai tiek laisvės bulviu lauke ..bet toms spėlionėms reiktu sugalvoti ir labiau pagrįstu argumentų. Tas toks “man taip atrodo” kiek per skystas argumentas ..kai policija gudrauja. ..o geras pokerio žaidėjas tokį veiksmą pavadintu “vabank” ėjimu. Ar Nikulino gynybos strategija paremta tik tuo atsimušinėjimo argumentu ieškant skyliu kaltinimuose ..ar vizgi turį realia savo įvykių versija kuria bando gristi jam metamu kaltinimu nepagrįstumą ..laikas čia realiatyvį savoka ..ir tuo argumentu kliautis nereiktu .Tai vizgi kas kaltas, pagal gynyba, Medininkų tragedijoje. ??

  Thumb up 0 Thumb down 9

  • Durnas klausimas. Aišku -K. Nikulin’as. Kas daugiau? Nors prieš jį net menkiausio įrodymo prokurorai neturi. Bet S.Verseckas su R Stankevičiumi sako, kad Malinauskas ant savo taro kortų išmetė, kad kaltas. Negi tą „Arklį“ iki gyvos galvos sodinsi?

   Thumb up 7 Thumb down 0

  • “Ar Nikulino gynybos strategija paremta tik tuo atsimušinėjimo argumentu ieškant skyliu kaltinimuose ..ar vizgi turį realia savo įvykių versija kuria bando gristi jam metamu kaltinimu nepagrįstumą ..laikas čia realiatyvį savoka ..ir tuo argumentu kliautis nereiktu .Tai vizgi kas kaltas, pagal gynyba, Medininkų tragedijoje. ??”
   —————————————
   Tu iprastai genialus.
   Apie kokius kaltinimus tu kalbi, jei yra tik vieno anonimo kaltinimai, o pasirodo, kad to anonimo gal net nera? Kokiu skyliu galima rasti kaltinimuose, kuriu nera?
   Na o debilumo virsune – ar advokatu reikalas ir darbas ieskoti kaltu nusikaltime? Kurioje pasaulio valstybeje tu girdejai toki atveji?
   Ar advokatu darbas kurti nusikaltimu versijas?
   Adavokas gina savo klienta. VISKAS.
   Teisesauga (prokuratura, policija, teismai ir t.t) valstybes vardu kelia nusikaltimo versijas, tiria nusikaltimus, iesko ir baudzia nusikaltelius.
   Tai daugiau negu elementaru. Suprantu, tu dirbi nurodyta darba. Bet negi tavo uzsakovai irgi tokie idiotai, kad uz toki atgrubnagiska darba tau moka? Negi jus tokie beviltiski?

   Thumb up 5 Thumb down 0

   • Pilnos Lukiškės tokiu “nekaltučiu” , todėl ir uždaviau klausima kokia gynybos strategija ..iš to kas čia rašoma kaip suprantu skylių kaltinimuose ieškojime .Tai viena iš priežasčiu kodėl pas mus vis dar populiaru save teisinti “gudobelės ekstraktais” ar šeip kokiais niekais .
    – Beje dėl to kas priklauso advokatams gynyboje.. visų proceso metu dalivaujančiu suinteresuotu pusių teisės vienodos, tiek teikti ir siūlyti savo versijas tiek ir paneigti kitos pusės argumentus ..Tai jei tu nieko nesiūlai o tik remiesi tu kaltinimu nelogiškumu ..be savos įvykiu versijos atitinkamai nieko kito ir neišeina..tik kaip tokios prielaidos ..kuriu aišku niekas rimtai nesvartis.

    Thumb up 0 Thumb down 6

    • tu iprastai iki debilumo gini pats save, nekreipi demesio ka tau sako, matai tik save, i jokius tau netinkamus klausimus neatsakineji.
     tenka naudoti iprasta antipikasine taktika.
     pakartojam:
     “Apie kokius kaltinimus tu kalbi, jei yra tik vieno anonimo kaltinimai, o pasirodo, kad to anonimo gal net nera? Kokiu skyliu galima rasti kaltinimuose, kuriu nera?
     Na o debilumo virsune – ar advokatu reikalas ir darbas ieskoti kaltu nusikaltime? Kurioje pasaulio valstybeje tu girdejai toki atveji?
     Ar advokatu darbas kurti nusikaltimu versijas?
     Adavokas gina savo klienta. VISKAS.
     Teisesauga (prokuratura, policija, teismai ir t.t) valstybes vardu kelia nusikaltimo versijas, tiria nusikaltimus, iesko ir baudzia nusikaltelius.
     Tai daugiau negu elementaru.”

     Thumb up 3 Thumb down 0

    • – aš čia matyt turėčiau supykti , bet suprantu kad su ‘debylu’ kalbas vedu ..tai atitinkama ir reakcija.

     Thumb up 0 Thumb down 3

    • Nesisavink svetimų nick’u. Rašyk nesąmones savo vardu. Beje, o tu pats tikrai sėdėjai kalėjime, kad rašynėji?

     Thumb up 1 Thumb down 2

     • ‘Beje, o tu pats tikrai sėdėjai kalėjime, kad rašynėji’ ? Stasys ..argi patirtis ateina tik per sėdėjimą ten. ? nu tikrai mane stebinate .

      Thumb up 0 Thumb down 0

 10. Pirmiausia galvoju, kad reikia pradėti daryti tvarką prokuratūroje. Susodinti visus korumpuotus Valius, Raulušaičius, Verseckus, Tarasevičius, Kuprusevičius .Pastatyti sąžiningus prokurorus, o tada judėti toliau. Šiandieniniai prokurorai yra tokie patys nusikaltėliai kaip ir Grybauskaitė, Kubilius, Vasiliauskas ar koks Kuperis .

  Thumb up 10 Thumb down 2

  • Aciu anukeli.
   As ir sakau, kad kaltas Paulauskas, o As ne pri ciom.
   Dazniau kartok Mano zodzius, tai gal net Mane pati tuo itikinsi.
   Dekoju uz tarnyba.

   Thumb up 6 Thumb down 0

 11. Tikėkit ką jums sako: rezonansinių bylų liko tik 4, o korupcija priėjo liepto galą. Taškas! Kas tuo abejoja ar kažkokias pedofilines bylas skaičiuoja – Kremliaus agentai. O agentus mūsų šlovingoji VSD taip pat greitai demaskuos ir numaskatuos. Taškas! Ir gyvensime visi ilgai ir laimingai.

  Thumb up 11 Thumb down 1

  • visi ananimai bijo važiuoti liudyti, bo policija tuščia, paskui Igarioką krosus laksto

   Thumb up 7 Thumb down 2

 12. nusižudęs advokatas Arūnas Paukštė, arba greičiau nužudytas, arba priverstas
  nusižudyti, yra buvęs VSD aukštas darbuotojas, valdybos viršininkas, pats aktyviai dirbęs, kuravęs ir asmeniškai dalyvavęs banko SNORAS iš anksto suplanuotoje užgrobimo ir tyčinio sunaikinimo operacijoje, bet pridaręs klaidų,- o konkrečiai įvykdė “kreivą” banko nacionalizaciją, už ką ir buvo atleistas iš VSD. Bet žinantis, kaip valdžiažmogiai yra išgrostę milijardus iš banko. Ir ne tik. “Saviškiai” jo toli nepaleido, įdarbino A.Paukštę kito AB banko SNORAS užgrobimo vykdytojo, LB vadovo V.Vasiliausko mokslo draugo, grupioko bei kambarioko I.Norkaus vadovaujamoje advokatų kontoroje, kad šis visada kontroliuojamas ir, kaip sakant, “ant akių” būtų. O toliau viską gerai patys žinote…
  O kaip suprantame, SNORO sužlugdymo organizatorius sėdi prezidentūroje aukščiausioje kėdėje.
  Turime rezultatą : karma??… galai į vandenį??… sistema atsikrato
  nebereikalingų ir daug žinančių??…
  Jo…, ko norėt, valdžios mafija galinga ir negailestinga, sutraiškys net
  nemirktelėję, ypač, kai kalba eina apie didelius pinigus, pavogtus milijardus ir savo asmeninės šikynės gelbėjimą!

  Thumb up 7 Thumb down 2

  • Per visus portalu???kiek tau moka uz nesamoniu skleidima?Nemanyk ,kad tu vienas protingas o visi kiti kvailiai tiki tavo sapalionemis???

   Thumb up 2 Thumb down 8

 13. Man sioje stebuklu byloje kyla toks klausimas.Kiek ir kam ir kokios sumos sioje byloje fyguruoja???Uz kiek galima parduoti Medininku bylos nuzudytus jaunus Lietuvos patrijotu gyvenimus???Jeigu sioje valstybines reiksmes ,sakyciau valstybes byloje Nr 1,dedasi tokie veiksmai tyrime,prokuraturoje,KPB,teismuose,tokios makles,tai koks teisingumas vykdomas ten ,kur reikalas liecia tik runkelius,shunauja ir neismanelius beprocius????Kaip seime jauciasi teisingumo komitetu “ponai” sedbarai,sabatauskai,kiti ivardinami kaip teises specialistai?????Ar jums ramiai miegasi ir svari sazine pries vaikus ir anukus????Apie prezidente su skverneliais nekalbesiu,nes ,manau,prezidentei rupesciu svarbesniu ,butent kaip paciai issukti savo melynus skvernus nuo kaliuzes ,sitaip apluosinus ir apgrobus Lietuva.

  Thumb up 11 Thumb down 1

 14. Kauno pedofilijos byla,Karininko ,Pociūno,Kiesų byla-užsakovai kas,ir kitos….dar pamenu buvo nušautas verslininkas Valdas Jakutis…..ir dar juokingi kaltinimai mergaitės seneliams-nes pažeidė lietuvos suvenirinitetą….O IDOMU,KAS VALSTYBĘ IŠVOGĖ,MILIJARDUS IŠ VISAGINO,mažeikių didžiulį objektą įsisavinoi įsisavino,nusipirko laivą-AR NE PAKENKĖ VALSTYBEI…….BAISU ,KAI DORĄ ŽMOGŲ LAIKO pūliniu…..žmonės per rinkimus primins ,kad nei vienas buvęs 25 metus nepatektų į valdžią…………

  Thumb up 14 Thumb down 2

  • o Kauno pedofilijos byla su neištirtu teisėjo nužudymu o ūkio banko byla o JAV kalėjimas Lietuvoje o JAV karinė technika Lietuvoje

   Thumb up 11 Thumb down 2

 15. To kunigui
  2015-12-09 – 19:03

  Kunige, kodėl JAHVĖ pakeistas į VIEŠPATĮ ir kokiu tikslu? :
  Jėzus sakė : ” Tad mylėk JAHVĘ visa širdimi, visa siela, visu protu ir visomis jėgomis.”
  O rašo :
  “37 Jėzus sakė : Tad mylėk VIEŠPATĮ, savo Dievą, visa širdimi, visa siela, visu protu ir visomis jėgomis.“22: 37,ev. Mt. ir paaiškinimas : ” 22,37: “Hebrajiškai vietoj Viešpatį, buvo tikrinis Dievo vardas- Jahve, todėl po jo dedama “savo Dievą”.Mes galėtume sakyti : Viešpatį Dievą.” pusl.2128, Šventas raštas

  Išvada: ŠVento rašto tekste rašomas Jėzaus sakymas iškraipytas, o tai ką Jėzus sakė yra : ” Tad mylėk JAHVĘ visa širdimi, visa siela, visu protu ir visomis jėgomis.”

  Kam esate lojalūs, Jūs, kunigai? Tarnaujate žydų JAHVEI tikslu kad kitos tautos tarnautų žydams, o tautos kurios nesutinka tarnauti žydams kad būtų sunaikintos?

  Thumb up 6 Thumb down 3

   • Įdomu,kur tas baisiai aktualus straipsnis?
    Gorienės straipsnis?
    Čia juk knygą naują pristato kriminalinis bestseleris!!! Bus gal!!!

    Thumb up 1 Thumb down 2

 16. 1. KGB liustracija 2. Kalašnikovo automatų pirkimas JAV 3. Medininkų muitinės byla 4. Valstybės turto privatizavimo procesas 5. Ignalinos AE uždarymo priežastis (tuo metu saugiausios AE Europoje) 5. Bražuolės upelio tilto susprogdinimas 6. Savanorio Abromavičiaus žūtis 7. Mažeikių „Naftos“ afera. 8. Tautos stadiono Vilniuje statyba 9. Pakso apkalta 10. Pociūno žūtis 11 Kedžio nužudymas 12. “Snoro“ banko afera 13. Pensijų vagystė, pateisinta įstatymu 14. Suskystintų dujų terminalo-laivo afera 15. 1.1 mlrd eurų ginklų pirkimo 2015m. priežastis. 16. Konstitucijos laužymas – NATO bazė Lietuvoje. Gal ką ir praleidau… Apie Lietuvos AT pirmininko tautybę nėr ko šnekėti – jis nežino, taip pat nėr ko kalbėti ir apie „Vikingų“ ir „Perlo“ loterijų konkurentę: loteriją „Miško Broliai“ (tarnybą kariuomenėje)…

  Thumb up 12 Thumb down 1

  • na ir kokia tautybė-juk rūsai jau tada rėkė pruskij Lanzbergis,na ir kas lietuviai pagrinde,susideda iš lenkų, vokiečių ,lietuvių….trečdalis lietuvos tai tikrai, nekalbu apie šalčininkus, ten kalba po prostu (baltar)…bet iš didžiosios lenkijos…..

   Thumb up 3 Thumb down 0

 17. Smagu pastebėt, kad LR prokuratūra tęsia psichoterapijos kursą savo žiūrovams… 😀

  Thumb up 11 Thumb down 0

 18. nuomonė – slaptų liudytojų neturėtų būti iš viso. nes naudojant tokias technologijas kaip straipsnyje aprašyta liudytoju gali būti bet kuris suinteresuotas arba pasamdytas asmuo.

  Thumb up 11 Thumb down 1

  • turėtų būti kaip Amerikoje, ten liudiji savo pavarde, o paskui tau skiria apsaugą

   Thumb up 9 Thumb down 1

   • Matyt apie Amerika zinai tik pagal “Amerika pirtyje”.
    Gali neatsakyti, bet vis tik idomu: kodel idiotai taip megsta reikstis apie tai, apie ka neturi supratimo?
    P.S. Anoniminiai liudininkai pas mus atsirado kaip tik Amerikos pavyzdziu.
    O liudininku apsaugos programa – vel kita opera.

    Thumb up 1 Thumb down 1

 19. Kupriuko ir Magnolijos nurodymai teismams visagaliai, viskas priklauso nuo jos noru, o tiesa tik bereiksmis tarinys.

  Thumb up 1 Thumb down 0

 20. O prezidentės patarėjas E.Rimšelis,kuris,ten dirbdamas,kuravo visą teisėsaugą, ir kurio pavardė kartu su Raulišaičiu buvo minima informacijos nutekinimo,neva Snoro akcininkams ikiteisminio tyrimo byloje,perėjo dirbti į E.Sutkienės advokatų kontorą,matomai,tik todėl,kad galėtų “kontroliuoti” iš Snoro banko kreditorių vagiamo turto ir pinigų mąstus ir bei,kad “otkatai” teisingai paskirstyti būtų, neduok Dieve,nenuskriaudžiant ponios mėlynu chalatu???

  Thumb up 9 Thumb down 0

 21. Jeigu atmintis nešlubuoja, tai toje Stankevičiaus sudarytoje tyrimo grupėje buvo Giržadas&Co

  Thumb up 6 Thumb down 0

 22. Ar pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl galimo oficialiaus dokumento teismui suklastojimo?

  Thumb up 9 Thumb down 0 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Nugaros masažai – kiekvienam
Moderni maisto pramonės įranga
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kaip derinti skirtingus interjero stilius? 
Šiuolaikinis interjero dizainas pasižymi stilių įvairove. Nuo modernaus iki klasikinio, nuo minimalistinio iki...

Vilniuje atsidarė naujas globos skyrius 
Vilniuje atsidarė VšĮ „Sveikatos metai“ įkurtas „Senjorų avilio“ globos skyrius, kuriame teikiamos ilgalaikės/trumpalaikės socialinės...

Greitas ir patikimas įmonių steigimas 
Įmonių steigimas kartu su profesionalų pagalbą vyksta greitai ir paprastai. Iš tiesų nereikia...

Greitas ir patikimas apleistos apskaitos tvarkymas 
  Reikalingas apleistos apskaitos tvarkymas, kuriuo pasirūpins patyrę buhalteriai? Skaitote kaip tik tai,...

Kalėdos – puikus metas nudžiuginti ne tik kitus, bet ir save 
Vis labiau artėjant Kalėdoms daugelis pradeda ieškoti dovanų artimiesiems ir skiria tam nemažai...

Kaip išsirinkti tobulą kvapą namams? 
Namų kvapai padeda sukurti norimą atmosferą: prabangią, gaivią, atpalaiduojančią ar bet kurią kitą....

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Lietuva vidaus rinkoje pasiskolino 75 mln. eurų
Vyriausybės vertybinių popierių (VVP) aukcione pirmadienį papildyta obligacijų emisija už...
Prezidentas: Seimo darbas negali nutrūkti ilgesniam laikui
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, trečiadienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
Nepritarta Seimo nuotolinio darbo reglamentavimui (2)
Seimo nariai nepritarė siūlymui Statute reglamentuoti galimybę, paskelbus ekstremaliąją situaciją,...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
„Luminor“ ir SEB bankai „Agrochemai“ suteikė 100 milijonų eurų sindikuotą paskolą
Koncernui „Achemos grupė“ priklausanti žemės ūkio paslaugų ir prekybos bendrovė...
Kaip sutaupyti įrengiant naują būstą?
Lietuvoje kasmet pastatoma tūkstančiai nuosavų namų, dešimtys, jeigu ne šimtai...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (8)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (2)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...