Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2021 Vasaris 26 Penktadienis
 

Kokius žaidimus Medininkų byloje žaidžia Kriminalinės policijos biuras? [Ar L.Pernavas žino, ką išdarinėja jo pavaldiniai?]

2015-12-09 15:36 | Bylos, sukrėtusios Lietuvą | Komentarų (329)

Ar generalinis policijos komisaras Linas Pernavas žino, kokius žaidimus Medininkų byloje žaidžia jo pavaldiniai? Gal reikėtų sudaryti darbo grupę su kolegomis iš Latvijos ir  išsiaiškinti, ar Lietuvos policijoje "neužsiveisė" latviškojo "Konj" metastazų, o jeigu užsiveisė, tai kokioje jie stadijoje? KK nuotr.


Giedrė Gorienė

Viskas prasidėjo nuo vieno elementaraus fakto: Vilniaus apygardos teismas, nagrinėjantis Medininkų bylą Nr.2 (taip ją pavadinome sąlyginai, nes Medininkų byla dėl nesuprantamų prežasčių buvo išskaidyta į dvi: Nr.1– kurioje kaltinamas Konstantinas Nikulinas ir kuri dabar nagrinėjama apeliacinio proceso tvarka Apeliaciniame teisme, ir Nr.2 – kurioje už akių teisiami buvę Rygos omonininkai S.Ryžovas, A.Laktionovas ir Č.Mlynikas ir kuri dabar nagrinėjama Vilniaus apygardos teisme), nusprendė apklausti anoniminį liudytoją.

Atrodytų, viskas paprasta: atvyksta slaptas liudytojas į teismą, jis apklausiamas specialiame kambaryje, kur nesimato liudytojo veido, o jo balsas yra techninių priemonių dėka pakeičiamas. Tokiu būdu tiek teismas, tiek kaltinamieji bei jų gynyba turi galimybę užduoti anoniminiam liudytojui klausimus.

Taip apklausinėjant slaptą liudytoją advokatai taip pat mato, ar kambaryje yra tik liudytojas ir teisėjai, ar šalia liudytojo nestovi koks nors pašalinis asmuo ir nesufleruoja, ką atsakyti.

Būtent tokios apklausos, „Karšto komentaro“ duomenimis, teisme yra vykdomos ir buvo vykdomos, ir ne kartą.

Tačiau Medininkų byloje susidūrėme su ypatingu atveju. Anoniminis liudytojas, kurio parodymais remiasi prokuratūra, kaltindama Konstantiną Nikuliną, nebuvo apklaustas Medininkų byloje Nr.1 – nei Vilniaus apygardos teisme, nei Apeliaciniame teisme. Anoniminio liudytojo nepasirodymo liudyti Medininkų byloje Nr.1 pateisinimo priežastis – Policijos departamento Kriminalinės policijos biuro raštas, pagal kurį, anoniminis liudytojas „bijo dėl savo gyvybės“, o Kriminalinis policijos biuras, suprask, negali užtikrinti to liudytojo apsaugos teisme.

Todėl, akivaizdu, tiek Konstantinui Nikulinui, kurį prokuratūra kaltina, remiantis anoniminio liudytojo parodymais, tiek jo gynybai atsirado vilties užduoti klausimus anoniminiam liudytojui, kurį Vilniaus apygardos teismas buvo nusprendęs apklausti gruodžio 4 d.

O paaiškėjo šis faktas iš paties Vilniaus apygardos teismo: teismas gruodžio 4 d. buvo iškvietęs liudyti Konstantiną Nikuliną Medininkų byloje Nr.2, tačiau vėliau perkėlė jo apklausą į gruodžio 7 d. Priežastis – gruodžio 4 d. turi liudyti anoniminis liudytojas.

Dėl šios priežasties K.Nikulino gynyba kreipėsi į Apeliacinį teismą, prašydama atnaujinti įrodymų tyrimą Apeliaciniame teisme nagrinėjamojoje Medininkų byloje Nr.1 ir apklausti anoniminį liudytoją, kuris bus apklausinėjamas Medininkų byloje Nr.2, tačiau kuris nebuvo apklaustas Medininkų byloje Nr.1.

O štai nuo tos vietos prasidėjo „stebuklai“: būtent po tokio K.Nikulino gynybos prašymo Apeliaciniam teismui anoniminis liudytojas gruodžio 4 d. Medininkų byloje Nr.2 nepasirodė. Nors pagal teismo veiksmus – būtent dėl to anoniminio liudytojo apklausos K.Nikulino apklausa buvo perkelta iš gruodžio 4 d. į gruodžio 7 d., galima daryti pagrįstą prielaidą, kad anoniminio liudytojo apklausa su prokuratūra būtent tai dienai jau buvo suderinta.

Kaip „Karštam komentarui“ papasakojo advokatas Stasys Karvelis, Medininkų byloje Nr.2 ginantis S.Ryžovą, gruodžio 4 d. anoniminis liudytojas į teismą nebuvo pristatytas.

„Jis nebuvo pristatytas. Buvo konstatuota prokurorų, kad nėra galimybių apsaugoti jį. Tai todėl buvo paskelbti jo parodymai“, – redakcijai sakė S.Karvelis.

Advokatas patikslino, kad prokurorai perskaitė policijos raštą, „kad tą dieną negalėjo apsaugoti“.

Taigi, susidaro nejaukus įspūdis: kad prokuratūra su Kriminalinės policijos biuru žaidžia negražius žaidimus.

Nes, pvz., ar jūs iš tiesų rimtai tikite, kad mūsų valstybėje sugeba apsaugoti Anglijos karalienę, užsienio šalių prezidentus, tačiau kažkokio anoniminio liudytojo apsauga mūsų Policijos departamentui – misija neįmanoma?

Kokia kyla mintis, pamačius, kad tas „anoniminis liudytojas“, pagal kurio parodymus paremtas kaltinimas K.Nikulinui, taip kruopščiai slepiamas nuo teismo ir nuo gynėjų klausimų jam?

O gal po to, kai generalinio policijos komisaro kėdę paliko Saulius Skvernelis, kuris išėjo į VRM ministrus, ir į tą kėdę atsisėdo Linas Pernavas, Policijos departamente iš esmės sušlubavo pareigūnų kompetencija kokybės prasme – gal Kriminalinės policijos biuras jau nebesugeba užtikrinti svarbaus liudytojo apsaugos teisme?

Įtarimų ir abejonių daug, todėl jau tą pačią gruodžio 4 d. „Karštas komentaras“ išsiuntė klausimus Policijos departamentui: „nuo kada Policijos departamentas nebegali garantuoti liudytojo saugumo? Kokios problemos apsaugoti liudytojo pristatymą į Vilniaus apygardos teismą? O gal tas „anoniminis liudytojas“ apskritai neegzistuoja ir jo nebuvimą policija galimai padeda prokuratūrai pridengti tokiu raštu teismui?“

Atsakymo teko palaukti – iki šiandien. Tačiau gautas atsakymas rodo, kad Kriminalinės policijos biuras iš tiesų nežino, ką atsakyti.

Atsakydami į Jūsų paklausimą informuojame, kad Lietuvos kriminalinės policijos biuras nekomentuoja klausimų, susijusių su slaptų liudytojų veikla“, – tokį atsakymą gruodžio 9 d. pateikė PD Komunikacijos skyriaus vyr.specialistė Revita Janavičiūtė.

Net nejuokinga – mes klausiame apie batus, o mums atsakymas – apie ratus. Todėl Policijos departamentui nusiuntėme pakartotinį paklausimą: „Kriminalinės policijos biuras turbūt nesuprato klausimo: mūsų nedomina slaptų liudytojų veikla, mus domina policijos veiklos problemos ir nesugebėjimas užtikrinti teisingumo proceso vykdymo istoriškai rezonansinėje byloje. Todėl pakartotinai prašome atsakyti į gruodžio 4 d. klausimą.“

Kol Kriminalinės policijos biuras svarstys, ką šį kartą atsakyti, pateiksime savo hipotezę apie šio biuro kai kurių veikėjų žaidimus Medininkų byloje – taigi, galimai ir tas atsakymas mums, ir „anoniminio liudytojo“ neatvykimo „pridengimas“ gali būti, kaip sakoma, „iš tos pačios serijos“.

Taigi, mūsų hipotezė.

Po to, kai 2003 metais iš suėmimo Medininkų byloje buvo paleistas I.Gorbanis ir kai kurie politikai viešai ėmė „reikalauti kraujo“ – šitoje byloje būtinai ką nors „pasodinti“, prokuratūra ėmėsi „misijos neįmanomos“.

Lietuvos Generalinė prokuratūra kreipėsi į Latvijos prokuratūrą, prašydama apklausti buvusius Rygos omonininkus Latvijoje pagal pateiktą sąrašą. Latvijos prokurorai vieną Rygos omonininką apklausė, tuo tarpu į prašymą dėl susitikimo su K.Nikulinu atsakė, kad tokio asmens Latvijoje nėra.

Ir iš tiesų: tuo metu Konstantinas Nikulinas buvo saugomas pagal liudininkų apsaugos programą, pagal kurią buvo pakeista jo tapatybė. Todėl logiška, kad Latvijos Generalinė prokuratūra Lietuvos prokurorams nurodė, jog tokio asmens, kaip Konstantinas Nikulinas, Latvijoje nėra.

Kadangi Konstantino Nikulino, anot Latvijos teisėsaugos, „Latvijoje nėra“ (nes pakeista tapatybė), logiška, kad jis „gyvena Rusijoje, o Rusija savo piliečių neišduoda“. Todėl kitas žingsnis – Europos arešto orderis sulaikyti K.Nikuliną („Rusija vis tiek neišduos, o politikams bus motyvas atsikirsti, kodėl nejuda Medininkų byla“).

Tačiau K.Nikuliną „medžiojo“ ne tik Lietuvos teisėsauga. Latvija nusprendė K.Nikulinui skirti liudytojo apsaugos programą po to, kai jis paliudijo prieš Latvijos nusikalstamo pasaulio autoritetą „Konj“ žmogžudystės byloje. „Konj“, turėdamas savų, korumpuotų, kriminalistų Latvijoje, nusprendė atkeršyti. K.Nikulinas turi sėdėti kaip „Konj“ – ir sėdėti žmogžudystės byloje.

Iš pradžių du Latvijos kriminalistai net sušilę lakstė po Latvijos VRM, traukdami neišaiškintas žmogžudystės bylas ir paišydami schemas, kaip būtų galima „įmontuoti“ K.Nikuliną į jas. Nepavyko. Ir štai – tarsi mana iš dangaus pasirodė Lietuvos teisėsaugos paskelbta K.Nikulino tarptautinė paieška.

„Konj“ interesus atstovaujantiems korumpuotiems kriminalistams beliko tik viena – išsiaiškinti, kokia pakeista K.Nikulino tapatybė ir kur jis dirba.

Ir vieną dieną K.Nikuliną (pagal liudytojų apsaugos programą – K.Michailovą) darbe aplankė kaukėtų Latvijos pareigūnų būrys. Jo sulaikyme dalyvavo ir… Taip, taip, tie patys du vadinamieji „Konj“ kriminalistai.

Tai, kad Konstantino Nikulino sulaikymo faktas Latvijoje turėjo būti tarsi perkūnas iš giedro dangaus mūsų pareigūnams, turbūt turėtų rodyti ir toks faktas: nuo įtarimų panaikinimo Igoriui Gorbaniui Medininkų byloje 2003 m. gegužės 28 d., iki 2007 m. spalio 8 d., kada Generalinės prokuratūros prokuroras R.Stankevičius priima nutarimą pripažinti Konstantiną Nikuliną įtariamuoju baudžiamojoje byloje dėl Medininkų muitinės posto darbuotojų nužudymo, o spalio 30 d. išduodamas Europos arešto orderis suimti K.Nikuliną, Medininkų byloje atlikti iš viso trys procesiniai veiksmai.

Logiškas klausimas: jeigu 2003 m. gegužės 28 d. Medininkų byloje virš K.Nikulino galvos dar „nekabėjo“ jokie „nužudymo įtarimai“, tai kas pasikeitė per tą laiką, kad, tarsi burtininko lazdele mostelėjus, 2007 d. spalio 8 d. jis staiga tapo įtariamuoju ir buvo paskelbta jo paieška? (O 2007 d. lapkričio 28 d. tie mūsų jau minėti du „Konj“ kriminalistai su Latvijos mūsų „Aro“ prototipu jau sulaiko?).

Jeigu pažvelgtume į Medininkų bylos tyrimo chronologiją, tai pamatytume, kad per tuos ketverius metus (2003 m. gegužės 29 d. – 2007 m. spalio 8 d.) buvo atlikti tik šie veiksmai:

2003 m. gegužės 29 d. anoniminio liudytojo (kurio „apsaugos negali garantuoti Kriminalinės policijos biuras“ nei Medininkų byloje Nr.1, nei Medininkų byloje Nr.2) parodymai prokurorui;

2003 m. birželio 2-4 d. susirašinėjimas su Latvijos Generaline prokuratūra, Rygos omonininko Viktoro Michailovo apklausa;

2003 m. gruodžio 17 d. GP prokuroras R. Stankevičius, suėjus senaties terminui, nutraukia Medininkų baudžiamąją bylą dalyje dėl 1991 m. liepos 31 d. 2:48 val. sprogimo prie buvusiojo TSRS VRM Vidaus kariuomenės 42-os divizijos štabo pastato, Sapiegos gatvėje;

2007 m. spalio 8 d. GP prokuroras R.Stankevičius priima nutarimą pripažinti Konstantiną Nikulin įtariamuoju baudžiamojoje byloje dėl Medininkų muitinės posto darbuotojų nužudymo.

Taigi, kuris čia veiksmas – „vinis“ į K.Nikulino „karstą“? Iš trijų per ketverius metus atliktų prokuratūros procesinių veiksmų – tik vienas: anoniminio liudytojo apklausa.

Kadangi I.Gorbanio atžvilgiu įtarimai panaikinami 2003 m. gegužės 28 d., o „anoniminis liudytojas“ atsiranda kitą dieną, t. y. gegužės 29 d., galima daryti prielaidą, kad I.Gorbanis ir yra tas slaptasis liudytojas – davęs tokius parodymus, kokių reikėjo prokurorams, mainais į laisvę.

Iš fantastikos srities tokia hipotezė? O gal ir nelabai – juk turime neseną pavyzdį: Šiauliuose anoniminis liudytojas irgi pasiuntė į kalėjimą nekaltą šeimą, davė melagingus parodymus pareigūnams, kaip neseniai paaiškėjo, už 100 litų.

O čia – rezonansinė Medininkų žudynių byla…  Ir ne 100 litų – laisvė…

Todėl, pamačius, kaip Kriminalinės policijos biuras suka „prokuratūros uodegą“ su šiuo anoniminiu liudytoju Medininkų byloje, turėtų būti valstybės prestižo ir garbės reikalas išsiaiškinti šį atvejį. Nes klausimas lieka atviras: nuo ko kyla pavojus nei viename Medininkų bylą nagrinėjusiame teisme parodymų nedavusiam anoniminiam liudytojui?

Nuo to, kad pamiršo, kokius parodymus davė prokurorui 2003 metais, ir kad susipainios, atsakydamas teisėjams?

Nuo prokuroro S.Versecko, nes anoniminis liudytojas parodymus davė prokurorui R.Stankevičiui?

Nuo teismo, kad teismas pamatys veidą, ir paaiškės, kad anoniminis liudytojas jau davė parodymus kaip liudytojas, o būti ir anoniminiu, ir liudytoju savo pavarde toje pačioje byloje negalima? (Gal dėl to Vilniaus apygardos teismas, nagrinėdamas Medininkų bylą Nr.1, kategoriškai atmetė K.Nikulino gynėjų prašymą apklausti I.Gorbanį Medininkų byloje? O Apeliaciniam teismui patenkinus šį gynėjų prašymą ir Rygos teisme apklausus I.Gorbanį (2013 m. rugpjūčio 23 d.), dabar iškvietus anoniminį liudytoją į Medininkų bylą Nr.2 bei paaiškėjus, kad ir Apeliacinis teismas gali atnaujinti įrodymų tyrimą Medininkų byloje Nr.1 ir sugrįžti prie anoniminio liudytojo apklausos, staiga iškilo pavojus bylai ir gruodžio 4 d. suplanuota anoniminio liudytojo apklausa neįvyko: prokurorai tik perskaitė Kriminalinės policijos raštą, kad , „policija negali garantuoti liudytojo apsaugos“?)

Taigi, kas tie asmenys, kurie kelia pavojų? Tik  kelia pavojų ne anoniminiam liudytojui, o teisingumo įvykdymui istorinėje rezonansinėje Medininkų žudynių byloje? Ir gal tas pavojus – visai ne anoniminiam liudytojui, o bylai? Kuri “pastatyta” ant iki šiol nepatikrintos vienos operatyvinės pažymos ir anoniminio liudytojo, kurio “saugumo, jei liudytų teisme, policija negali užtikrinti”, parodymų, duotų kitą dieną, kai GP panaikino įtarimus I.Gorbaniui?

P.S. Baigiant rašyti šį straipsnį, į mūsų pakartotinį klausimą gavome Policijos departamento atsakymą:Taktinių klausimų nekomentuojame, dėl prašomos informacijos reiktų kreiptis į Prokuratūrą ir teismą“.

Šis atsakymas leidžia daryti prielaidą, kad Kriminalinės policijos biuras ima trauktis iš šito įtartino „žaidimo“ ir nukreipia strėles į prokuratūrą ir teismą – netiesiogiai pripažįsta, kad pažymą apie „nesugebėjimą užtikrinti anoniminio liudytojo saugumo“ Vilniaus apygardos teisme KPB pateikė vienos iš šitų dviejų institucijų nurodymu.

Liaudiškai kalbant, Kriminalinės policijos biuras apie „nesugebėjimą apsaugoti liudytojo“ savo pažymoje Vilniaus apygardos teismui pamelavo.

Kam buvo reikalingas tas melas? Vėlgi sugrįžtame prie to, kad to „anoniminio liudytojo“ nėra – po I.Gorbanio parodymų 2013 m. rugpjūčio 23. Rygos teisme, pagal Lietuvos Apeliacinio teismo prašymą, „anoniminis liudytojas“ „išnyko kaip dūmas“: nes ir anoniminiu, ir normaliu liudytoju vienoje ir toje pačioje byloje būti procesiškai negalima.

P.P.S. Beje, toks Kriminalinės policijos biuro raštas, koks buvo perskaitytas Vilniaus apygardos teisme, yra niekinis – policija privalėjo ne anoniminio liudytojo neatvykimą “formaliai pridengti”, tačiau pagrįstai įrodyti, kad pavojus, liudijant šiame teisme, yra realus: nuo ko (pavardės) ir kodėl. “Pavojaus grėsmė” turėjo būti pagrįsta faktiniais duomenimis.  To padaryta nebuvo, o teismas irgi pasitenkino “formaliu rašteliu”.

Klausimas: ar tai reiškia, jog ir teismą tenkina melas šioje istorinėje rezonansinėje byloje? O tuomet… kas gali paneigti, kad… “prokuratūra, Kriminalinės policijos biuras, teismas, susitarę, veikdami išvien…”?

P.P.P.S. Beje, turbūt kyla klausimas, o “prie ko” čia prie Medininkų žudynių tyrimo tas mūsų Kriminalinės policijos biuras?  Šiaip jau, manytume,  net labai “prie ko”: mat Generalinei prokuratūrai iš Medininkų žudynių tyrimo grupės išeliminavus Valstybės saugumo departamento pareigūnus, į tyrimo grupę buvo priimti pareigūnai iš KPB…

Komentarai

 

 

 
 1. Jo,jaučiu kad gorienė pradėjo naują knygą!
  Čia dabar tik pradžia romano,įdomu kokia bus pabaiga?

  Thumb up 2 Thumb down 5

 2. Cia dar kas.
  O va, kai gerb. Nijole Ozelyte surenge Aiksteje Vaiku Gynimo Diena Deimantelei apginti, tai Arkikatedros kurijus, kaip tikras NKVD stukacius, nunese kliauza i zuokulu Savivaldybe! Nebereikia man ju macu. Cipelinu issivirsiu prie alaus. Gero savaitgalio.

  Thumb up 7 Thumb down 2

 3. Kažkur skaičiau, kad Medininkų byloje įslaptintų0-anoniminių liudytojų yra ne vienas. O kitus kaip? Apklausė teisme pagal taisykles?

  Thumb up 8 Thumb down 0

 4. Nuo pat pradžių, prieš įslaptinant liudytoja, privalėjo būti surinkti įrodymai dėl realiai egzistuojančios, realios grėsmės ir konkrečiai kokis. Kitaip įslaptinimas negalėjo būti daromas.

  Thumb up 5 Thumb down 0

  • na ir duodat: turėjo… turėjo…. Mes juk Lietuvoje gyvename ir mūsų teisėsauga ne tokia kaip turi būti, pamiršot gal

   Thumb up 6 Thumb down 0

 5. Ar pernavas zino, kad…
  .. baigiasi 2015 metai. Naftos produktų deginimas veda pasaulį prie šiluminės katastrofos. Ar prieš 50 metų dažnai būdavo žiemą 10 laipsnių šilumos?..
  Algirdas
  .- Mano bobute pasakojo, kad 10000 metu pries Kristu, del per didelio naftos naudojimo, irgi buvo ledu slinkimas tarybinej Pribaltikoj.
  Negirdejot?

  Thumb up 2 Thumb down 5

 6. reziumė

  2015-12-09 – 17:10

  Visi jie- gigantiški savo protine ir profesine impotencija, o Lietuvos teisingumas- jų vaikas, todėl ir invalidas.

  Thumb up 9 Thumb down 0

 7. Už dokumentų kląstojimą ir Policijos vardo bei autoriteto niekinimą atsakomybės nebėra?

  Thumb up 6 Thumb down 1

  • nuo Prezidentės, Sabatausko, Butkevičiaus, Skvernelio, Pernavo ir Raulušaičio raštingumo, teisinio išprusimo ir ….

   Thumb up 5 Thumb down 1

   • Dar S.Šedbarą pamiršai. Tas ne ką mažiau už J.Sabatauską ir A.Paulauską prie visko prisidėjęs.

    Thumb up 8 Thumb down 0

 8. Po to, kai televizorius parode, kokio reto baisumo ragana toj sferoj darbuojasi, paskutines abejones dingo, kaip Seimo nare Venckiene:
  – Nesvarbu, kad nafta dujos pinga – Benzinas ir sildymas BRANGS!

  Thumb up 1 Thumb down 2

 9. Na manau,kad jau Giedrė antrą tomą rašys!
  Pirmo nieks nepirko ir tas gi gulės!
  Alia kokia ažiotažą sukels…

  Thumb up 2 Thumb down 7

  • Visą tiražą beveik išpirko, nes knygynai papildomai užsiprašė net tiek, kurie pradžioje knygos neplatino . 😀

   Thumb up 9 Thumb down 0

 10. Pernavas žinojo, kad jo pavaldiniai meluoja teismui apie nesugebėjimą apsaugoti liudytoją?

  Thumb up 9 Thumb down 0

  • GG svarbu apkaltinti Pernavą, kuris kaip tik iš milicijos kur dar vis tarnauja buvę buvusiais omoninikai, policiją daro. Ką padarysi, senajai gvardijai, kuriai atstovauja Tata ir Pati Pačiausia, tokie dalykai netinka. Griauna jiems įprastą, senais jiems gerais laikais nusistovėjusią tvarką.

   Thumb up 5 Thumb down 4

 11. Jeigu Lietuvos policija nepajėgi apsaugoti kažkokio slapto ananimo ir teisingumo proceso, tai Lietuvoje negali būti saugu jokiam žmogui, o ypač nesaugu užsienio politikams, valstybių vadovams ir investicijoms. Bėginėja visokie iš policijos automatus atėmę po gatves, policija tik per TV moką žmones šiurpinti, kad neitų laukan į gatvę. O terorizmo lygmuo pas mus dabar koks? Kokio pasirengimo ir kokių sugebėjimų reikalaujantis iš policijos? Čia kartais dar ne Nacionalinio saugumo ir visuomenės gynybos klausimas?

  Thumb up 8 Thumb down 0

 12. Reikia įvesti amerikonišką tvarką kaip Latvijoje: pirmai apklausti atvirai pagal tikrą vardą ir pavardę, o paskui, jei tas liudyjimas ypatingai svrbus ir yra tikra grėsmė- įslaptinti, kaip tą Smaukūnaitę.

  Thumb up 7 Thumb down 1

   • Kuo dėtas čia gerbiamas Profesorius Vytautas Landsbergis? Kuo? Ar tikti manote, kad Jis liepė netirti bylos? Nepatikėsiu. Gal jis liepė suklastoti bylą? Nepatikėsiu. Tai gal jis liepė suklastoti kaltinimą tam ruskiui Mikulinui? Taip pat netikiu ir netikėsiu. O gal gerbiamas Vytautas Landsbergis asmeniškai liepė tą ruskį suimti ir dar nuteisti be įrodymų? Patys tikite?

    Thumb up 5 Thumb down 5

     • Mūsų patriotams-idiotams nepamaišytų apsiplauti chlorke

      Thumb up 3 Thumb down 0

    • Pradeti reik nuo Madalovo!Lansbergio limuzinu vazineja!Kokiu pagrindu?Rusu Armijos KGB generolas!Ar tik ne jis tikrasis”Sajudzio “vadas?2.Pavarde rusiska ,o is tikruju kalnu zydas a ne?3.Tai kokia pasaka seka mums musu istorikai?Kas turi sesti i kaliuze?!Kaip kitas zydas Guoga atsidure ES parlamente turedamas Australijos pilietybe!!!?Ir daina be galo…

     Thumb up 1 Thumb down 1

 13. o aš galvojau, koks durnius viešai rėktų, kad “aš – impotentas”? dabar viskas aišku

  Thumb up 5 Thumb down 0

  • Visi jie- gigantiški savo protine ir profesine impotencija, o Lietuvos teisingumas- jų vaikas, todėl ir invalidas.

   Thumb up 8 Thumb down 0

 14. jeigu negalima tikėti ir teismais, ir prokuratūra ir policija, tada reikia, kad visos bylos, kur buvo slapti anonimai yra SUKLASTOTOS.

  Thumb up 9 Thumb down 0

 15. Nėra čia ko griauti.
  Rusų patarlė sako: Гавно накопится, накопится и само отвалится :)

  Thumb up 5 Thumb down 0

 16. Tai gaunasi, kad policija sugeba ir gali, bet prokuratūra ir teismas jai to neleidžia ir dar liepia rašyti suklastotus raštelius, apšnekant dorus policijos pareigūnus, kad jie, atseit, nepajėgus, kai impotentai?

  Thumb up 8 Thumb down 0

  • Gaunasi nebe vien klastojimas, bet ir trukdymas teisingumui, policijos apsišmeižimas ir policijos vardo niekinimas bei policijos autoriteto griovimas.

   Thumb up 8 Thumb down 0

    • girdėjau, kad ale nusižudęs buvęs VSD darbuotojas Arunas Paukštė, o greičiau nužudytas, arba priverstas nusižudyti buvo Snoro nacionalizacijos vienas iš vykdytojų, bet nacionalizacija buvo ” lieva”……ta va…

     Thumb up 5 Thumb down 1

 17. Griūna, kaip kortų namelis A.Paulausko ir A.Butkevičiaus pagal Tatos pasiūlytą siužetą sukurta legenda apie Rygos OMON’o žygdarbį sušaudant Medininkų pasienio posto pareigūnus. Griūna kasdien vis labiau ir labiau.
  Tai kas tada bus, kai visai ta pasakinė legenda sugrius ir liks tik obalsis, kad rusas puola? Negi kažkam už tokį Tautos mulkinimą teks nusišauti?
  O G.Gorienė šaunuolė! Tikrai būtų nepakeičiama ir profesionali Generalinė prokurorė.

  Thumb up 13 Thumb down 1

  • Labai teisingai pastebėjai, Brangioji. Net sunku nepritarti. Tikrai esi išmintinga Motera

   Thumb up 8 Thumb down 1

  • Babas griuti regi?
   Musu kolchoze irgi analogiskas atvejis buvo, kai kukuruzai neuzderejus, rajkomo Sekretorius is siaubo isprotejes lakste ir kiekvienam rekavo:
   – Vidal, kakoj urozai? Vidal, kakoj urzai??!
   O to urozajaus nieks akyse “nevidal”.

   Thumb up 3 Thumb down 3

 18. O aš manau, kad Pernavas yra principingas policininkas ir ten veikė jam už nugaros.

  Thumb up 6 Thumb down 2

   • Gerai, pasirodo, rašė mano brangioji Baba, nereikėjo grūsti į teismą Medininkų bylos. O, kaip nereikėjo, toliau sekamos legendinės pasakaitės apie didvyriškų posto gynėjų žudikus iš laukinės Rygos barbarų kaimelio.

    Thumb up 9 Thumb down 0

  • Arba policijai, atėjus naujam generaliniam komisarui, pačiai atsibodo ylų klastojimas

   Thumb up 6 Thumb down 0

 19. Kas čia per taktiniai kausimai? Bylos klastojimo? Vadinasi teismas ir prokuratūra iš anksto žino, kad vyksta bylos klastojimas, o policija staiga pradeda nesugebėti apsaugoti liudytojo, nes taip reikia prokuratūrai ir teismui? Viskam viršūnė

  Thumb up 9 Thumb down 0

 20. 1. KGB liustracija
  2. Kalašnikovo automatų pirkimas JAV
  3. Medininkų muitinės byla
  4. Valstybės turto privatizavimo procesas
  5. Ignalinos AE uždarymo priežastis (tuo metu saugiausios AE Europoje)
  5. Bražuolės upelio tilto susprogdinimas
  6. Savanorio Abromavičiaus žūtis
  7. Mažeikių „Naftos“ afera.
  8. Tautos stadiono Vilniuje statyba
  9. Pakso apkalta
  10. Pociūno žūtis
  11 Kedžio nužudymas
  12. “Snoro“ banko afera
  13. Pensijų vagystė, pateisinta įstatymu
  14. Suskystintų dujų terminalo-laivo afera
  15. 1.1 mlrd eurų ginklų pirkimo 2015m. priežąstis.
  16. Kostitucijos laužymas – NATO bazė Lietuvoje.
  Gal ką ir praleidau… Apie Lietuvos AT pirmininko tautybę nėr ko
  šnekėti – jis nežino, taip pat nėr ko kalbėti ir apie „Vikingų“
  ir „Perlo“ loterijų konkurentę: loteriją „Miško Broliai“
  (tarnybą kariuomenėje)…

  Thumb up 13 Thumb down 1

  • O pats įdomumas tame, kad už kiekvieno įvardinto (ir dar neįvardinto) rezonanso, vienos ir tos pačios ilgos ir plaukuotos ausys bei iki alkūnių kruvinos rankos kyšo.
   Tiek dėl tos laisvės stengtasi, o premija taip ir nusišvilpė. Netvarka.

   Thumb up 6 Thumb down 1

 21. Ar generalinis policijos komisaras Linas Pernavas žino, kokius žaidimus žaidžia jo pavaldiniai?
  Zino. Del trukstamo finansavimo BASI pernavo pavaldiniai, meto jiems patiketa ginkla, nusauna savo boba, “ne tarnybos metu ir be uniformos” girti nuosavais ir ne nuosavais automoboliais dauzo vis dar pasitaikancius praeivius ir siaip kokia vaziuota moterele.

  Thumb up 10 Thumb down 0 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Nugaros masažai – kiekvienam
Moderni maisto pramonės įranga
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kaip derinti skirtingus interjero stilius? 
Šiuolaikinis interjero dizainas pasižymi stilių įvairove. Nuo modernaus iki klasikinio, nuo minimalistinio iki...

Vilniuje atsidarė naujas globos skyrius 
Vilniuje atsidarė VšĮ „Sveikatos metai“ įkurtas „Senjorų avilio“ globos skyrius, kuriame teikiamos ilgalaikės/trumpalaikės socialinės...

Greitas ir patikimas įmonių steigimas 
Įmonių steigimas kartu su profesionalų pagalbą vyksta greitai ir paprastai. Iš tiesų nereikia...

Greitas ir patikimas apleistos apskaitos tvarkymas 
  Reikalingas apleistos apskaitos tvarkymas, kuriuo pasirūpins patyrę buhalteriai? Skaitote kaip tik tai,...

Kalėdos – puikus metas nudžiuginti ne tik kitus, bet ir save 
Vis labiau artėjant Kalėdoms daugelis pradeda ieškoti dovanų artimiesiems ir skiria tam nemažai...

Kaip išsirinkti tobulą kvapą namams? 
Namų kvapai padeda sukurti norimą atmosferą: prabangią, gaivią, atpalaiduojančią ar bet kurią kitą....

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Lietuva vidaus rinkoje pasiskolino 75 mln. eurų
Vyriausybės vertybinių popierių (VVP) aukcione pirmadienį papildyta obligacijų emisija už...
Prezidentas: Seimo darbas negali nutrūkti ilgesniam laikui
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, trečiadienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
Nepritarta Seimo nuotolinio darbo reglamentavimui (2)
Seimo nariai nepritarė siūlymui Statute reglamentuoti galimybę, paskelbus ekstremaliąją situaciją,...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
„Luminor“ ir SEB bankai „Agrochemai“ suteikė 100 milijonų eurų sindikuotą paskolą
Koncernui „Achemos grupė“ priklausanti žemės ūkio paslaugų ir prekybos bendrovė...
Kaip sutaupyti įrengiant naują būstą?
Lietuvoje kasmet pastatoma tūkstančiai nuosavų namų, dešimtys, jeigu ne šimtai...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (8)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (2)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...