Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2022 Rugpjūtis 13 Šeštadienis
 

Kodėl mūsų šalies valdžia taip aršiai imasi kovos prieš savo šalies piliečius?

2021-10-09 16:44 | Naujienos | Komentarų (7)

Stop kadras iš KK tiesioginės transliacijos Rūdninkuose liepos 26 d.

Vytautas Mikalauskas

Šiandien labiausiai visiems knieti suprasti, kodėl mūsų šalies valdžia taip aršiai imasi kovos prieš savo šalies piliečius bei kodėl valdžia ir dalis, didelė dalis, gyventojų neranda bendros kalbos. Piliečiai ir toliau skaldomi į „gerus“ ir beveik „nusikaltėlius“, kurie atsisako paklusti ir vykdyti teisėtos ir išrinktos valdžios reikalavimus. „Kaip jie nesupranta, kad tie apribojimai yra priverstinis rūpestis visų žmonių saugumu?“ – rėkia „geriečiai.“ Ir koks puikus šūkis jų lūpose vis dažniau veržiasi į viešumą – „Vardan kitų“. Vardan paklusniųjų „blogiečiai“ privalo atsisakyti savo įsitikinimų, „vardan tos Lietuvos“ žmonės privalo neprieštarauti teisių apribojimui… Visa tai daroma tik dėl jų pačių saugumo ir dėl jų pačių išlikimo toje sunkioje ir klastingoje kovoje su agresyviu, bet nepaprastai grėsmingu bei nematomu priešu. Ir ne vien tik su juo. Dažnai tą dirbtinai eskaluojama kova tėra tik vieša priežastis.

Iš pirmo žvilgsnio viskas atrodo puikiai. Kam reikalinga demokratiniais principais išrinkta valdžia? Rūpintis valstybės gerove ir saugumu. O valstybė – tai mes visi, plius žemės lopinys, kuriame gyvename. Vadinasi, rūpestis kiekvienu joje gyvenančio saugumu, jo išlikimu, žemės, kurioje gyveno mūsų protėviai, o dabar mes, kalbos, kultūros, kuri neleidžia mums virsti kažkokia bespalve pilkuma bendroje žmonijos pastogėje, išlikimu yra svarbiausia išrinktos valdžios užduotis? Matyt, taip turėtų būti. O realybėje? Ar vis dėlto visi mes nesame laikomi tik kažkokia amorfine bendra žmonių suma, iš kurios reikalaujama tik besąlygiško paklusnumo ir, laikas nuo laiko, rinkimų metu, patvirtinti vienos ar kitos į „sostą“ besibraunančios grupuotės teisėtumą? Jei taip, tada ar tikrai tai vadintina demokratija, už kurią nuolat skatinama kovoti, net kariauti, daug dažniau griauti, o ne kurti? Pagaliau, kas tikrumoje yra ta šlovinamoji demokratija ir su kuo ji valgoma?

Paprasčiausia jos apibūdinimą rasti ne taip jau sunku: „ Demokratija – valdymo sistema, kai visa valdžia kyla iš piliečių valios. Įstatymus leidžia laisvais ir reguliariais rinkimais renkami tautos atstovai, o valdo pagal Konstitucijos nustatytus reikalavimus veikianti vyriausybė. Nors nėra tikslaus ir visuotinai priimtino demokratijos apibrėžimo, lygybė ir laisvė nuo seniausių laikų išskiriami kaip svarbiausios demokratijos savybė….“

Taigi, ir kas pagal šitą apibūdinimą atrodo svarbiausia? Rinkimai? O ar rinkimais nesinaudoja absoliuti dauguma šios dienos valstybių ir ne tik valstybių? Atsakymas – vienareikšmis, bet kažkodėl nuolat girdime, jog vienoje valstybėje demokratija yra, o kitoje, nors ši taip pat vykdo pagrindinius apibūdinimo reikalavimus, ne?

Štai JAV Prezidentas Baidenas skelbia, kad atėjo laikas vienytis laisvoms ir demokratinėms valstybėms, ir pradeda ieškoti galimybių sukviesti tokių demokratijų susibėgimą – konferenciją. O kur tas vertintojas, kuris nusprendžia, kur yra tikras demokratinis valdymas, o kur – ne, jei neegzistuoja tikslaus ir neginčytino tokio valdymo apibrėžimo?

Atsakymą ne taip sunku nuspėti, jei priverstume dirbti savas „pilkąsias ląsteles“. O jei tai pavyksta padaryti, tada gaunasi, kad tikrumoje demokratija, kurią mes sukuriame savo vaizduotėje, visų pirma panaudodami abstraktų lygybės ir laisvės principų įvaizdį, niekada neegzistavo ir neegzistuoja.

Suprantu, skaitytojas paprasčiausiai atmes tokį šitokių kategoriškų mano teiginių požiūrį. Atmes todėl, kad visiems mums įteigta kitaip. Juk net išrinktieji mūsų tautos atstovai prisiekia saugoti žemių vientisumą ir demokratiją.

Sutikite, kad priesaikoje galima įrašyti ką tik nori, o pati priesaika nėra koks nors šv. Raštas, nors ir šio reikalavimų mažai kas besilaiko. Pabandysiu trumpai argumentuoti savo požiūrį, nes tikrumoje žemių vientisumas ir demokratija šių dienų realijose menkai ką beturi bendro.

Lietuva – bendro globalaus projekto dalis

Ar kas nors ims prieštarauti, kad šiandienoje socialinės piramidės viršūnėje yra ne tie, kurie pasižymi kokių nors ypatingu talentu, o tie, kurių rankose sutelkta didžiausi resursai? Resursai, nuo kurių priklauso kiekvieno gyvio šioje planetoje likimas. Aš neturiu mintyje gamtos resursus, nors tai neginčytinai yra labai svarbu ir tikrai turi lemiamą reikšmę, bet tą mechanizmą, kurį sukūrė pats žmogus – finansinius resursus. Tai absoliučiai žmogaus kūrinys, kuris realiai neturi nieko bendro su kažkokiomis moralinėmis ar kultūrinėmis vertybėmis, natūralia žmogaus evoliucija, gamtiniais ištekliais, bet būtent šie resursai paversti svarbiausiu, apčiuopiamu „Viešpačiu“, kurio „malonės“ siekia visi ir visur. Tai jau – beveik religija. Religija, kuria manipuliuoja nedidelė žmonių grupė ir jie laiko save tikraisiais šios žemės šeimininkais… Ne tik žemės, bet ir joje gyvenančių žmonių bei jų likimų. Jei tai pripažinsime, tai ir į šiandienos „demokratiją“ imsime žvelgti kitaip.

Taip, tai tikrai tik valdymo instrumentas. Tos nedidelės grupuotės valdymo instrumentas. Dar visai neseniai labai efektingas instrumentas. Sakau „neseniai“, nes po TSRS – alternatyvios socialinės sistemos griūties, vis labiau tapo aišku, kad šis instrumentas atsisuko prieš patį „laisvąjį pasaulį“, apnuogino ilgus dešimtmečius skelbtus propagandinius teiginius ir atvėrė realų vaizdinį. Vaizdinį, kuriame nėra jokios lygybės, kaip ir žmogaus teisių. Ta prasme, kuria mes įpratinti arba patys įpratome šiuos teiginius vertinti.

Todėl drįstu sakyti, kad visa tai, ką mes šiandien stebime, tėra kovos tarp įvairių ypač stambaus kapitalo grupuočių bei jų išlaikomų satelitų pasekmės. Va, prie šitos temos verta ilgiau sustoti. Priešingu atveju mes ir toliau galimai klaidžiosime riedamiesi tarpusavyje.

Mūsų Lietuva – tik kruopelytė globaliame žmonijos okeane, bet joje vykstantys procesai yra bendro didelio globalaus projekto dalis. Šiandien mes Lietuvoje vis dar tebegyvename pagal prieš tris dešimtmečius iškeltą suvereniteto arba, jei kam nors labiau patinka, nepriklausomybės teoriją, kuri jau seniai parado savo pradinę paskirtį ir supratimą, o tapo paprasčiausiu tramplinu į valdžią toms politinėms jėgoms, kurios gauna galingo ir nematomo suvereno, kuris ir buvo pagrindinis tos teorijos sumanytojas, paramą. O paramą gauna tie, kurie paklūsta ir nuolankiai tarnauja šio suvereno primestoms elgsenos viešoje erdvėje taisyklėms.

Tiems, kurie prieštarauja ar net abejoja, sukurta begalė įstatyminių apribojimų, finansinių, ideologinių, biurokratinių reikalavimų, kurie apriboja galimybę pramušti šią dirbtinai sukurtą sieną ir piliečiams pateikti galima valdžios viešai deklaruojamų veiksmų alternatyvą. Ne, taip vadinamoje žemesnėje politinėje grandyje jie gali iki nubrėžtos ribos diskutuoti, reikšti savo nepasitenkinimą, piktintis ar net rėkti, bet peržengus ją, įjungiami kiti susidorojimo su nepaklusniuoju svertai, kurie iš draudžiamųjų virsta baudžiamaisiais.

Tačiau, jei nepaklusnumo požymius ima rodyti vis gausesnis būrys ir jie realiai ima virsti grėsme nematomo suvereno vietiniams „pateptiesiems“, tada šie nedvejodami imasi jėgos veiksmų, nors ir supranta, kad ilgai jėga remtis nepavyks. Tokie veiksmai ir patrauklios alternatyvos nebuvimas, jiems kelia didžiausią pavojų, nes tarp jų valdomų sukelia nepasitenkinimą bei pasipiktinimą ir jie praranda moralinį autoritetą. O toks praradimas anksčiau ar vėliau pavirsta valdžios teisėtumo abejone. Būtent todėl laikas nuo laiko mes priversti stebėti „demokratiniame politiniame rinkimų konkurencijos lauke“ užgimstančius keistus darinius, kurie sukurti kaip laikina alternatyva ir jų uždavinys – akumuliuoti nepasitenkinimą. Vienu iš pavyzdžių praeityje galima laikyti taip vadinamą „Valinsko partiją“, o dabartyje šį vaidmenį atlieka „Laisvė“.

Tokie vienadieniai dariniai būtinai įjungiami į politines valdančiųjų koalicijas, kad savo kvailais ir nepriimtinais reikalavimais, kuriuos jie su ypatingu užsispyrimu stengiasi paversti privaloma gyvensenos norma, paryškintų „pateptųjų“ išskirtinumą ir būtinumą. Ar konservatoriai dabartyje neatrodo priimtinesni „Laisvės“ partijos deklaruojamų „vertybių“ šviesoje, nors būtent šios, „daugiaamžės“ politinės jėgos viršūnė yra viena svarbiausių nematomo suvereno politinių jėgų, kuri nenuilstamai ir uoliai stengiasi įgyvendinti visus jo siekius ir troškimus? Ir nors realiai šios partijos deklaruojama valstybės suverenumo ar nepriklausomybės teorija jau seniai virto tik iškamša, bet mes vis dar tikime ir trokštame tikėti tos teorijos gyvybingumu ir šios partijos ištikimybe tokiems idealams.

Tačiau, jei netingėdami pasižvalgytumėm plačiau ir pažvelgtumėm atidžiau, suprastumėm, kad tie deklaruojami idealai tėra skirti tokiems naivuoliams kaip mes. Tikrumoje jie jau seniai globalioje erdvėje, ypač senojoje Europoje, paversti naftalinu dvelkiančia seniena ir naudojami tik tose vietovėse, kuriose „didingos istorinės tautos ir valstybės praeities legendos“ vis dar turi galingesnį ideologinį veikimą nei demokratijos garbinimas. Aišku, sukuriant šių ideologinių klišių mišinį.

Gal todėl ir mūsuose istorinės praeities etapai, tokie kaip „dviejų tautų respublika“ ar net dar ankstesni, keistu būdu virto „demokratijomis“, nors nieko bendro realiai su ta valdymo forma, taip, kaip mes ją suprantame, niekada neturėjo.

Jei pripažintume tuos istorinius etapus „demokratijomis“, tad turime pripažinti tai, kad šioji tėra įrankis valdyti visus kitus. O šios valdymo formos dabartyje deklaruojamas visuotinės lygybės ir teisių principas tėra tik iliuzija.

Ar taip gali būti? Gali. Ir ne tik, kad gali, bet ir yra. Todėl visa tai, kas šiandienoje vyksta pas mus ir aplink mus, visa, kas vyksta globalioje erdvėje, tėra tos iliuzijos, kurioje gyvename, agonija.

Valstybės, kaip ir žmonės ar jų bendrijos, tarpusavyje realiai bendrauja visai kitaip ir tai tampa vis akivaizdesne tiesa. Paslėpti tos tiesos jau nebeįmanoma. Ir jokia naudojama jėga ar nuolatinė baimė, nematomo suvereno vieningo centro kiekvieno mūsų kasdienybės kontrolė nepajėgi toliau išlaikyti visuotinio paklusnumo. Jei valdantysis suverenas nepajėgs artimiausiu laiku sukurti naujos ir įtikinamos iliuzijos, jis bus su trenksmu išmestas į istorijos šiukšlyną. O su juo ir visi tie, kurie taip uoliai demonstruoja savo nuolankumą atskirose teritorijose.

Baimės jausmas, kurį valdantieji naudoja kaip ginklą kovoje su pavaldiniais, taip pat turi ribas ir, atrodo, jis slopsta. Jei šitai įvyks, tada ateis pasiaukojimo laikas ir tai nieko gero nežada žmonijos, o mes esame jos neatskiriama dalis, tolimesnei istorijai. Bet apie tai kitoje dalyje…

Komentarai

 

 

 
 1. 1.Paryskintu pateptuju= partizanu zydu…valdyma!Paslepta tautine kalba ir pavarde….grazi tiesa…2.Tegu valdo jau 100 meteliu loja Lenino vardu…ir kas….jie per durni ir per silpni….zlugs $ zluks ir jie,o lietuvis kap are tap ars….

  Thumb up 72 Thumb down 0

 2. Pasaulyje vyksta precendento neturintis eksperimentas. Naujo tipo genetinės vakcinos, realiuoju laiku bandomos su žmogiškos populiacijos banda. Vieni yra šio eksperimento stebėtojai (laisvoji mažuma), kiti yra tiesioginiai eksperimento dalyviai (noriu pabrėžti jog savanoriški dalyviai, kurie savo parašu patvirtina, kad jie asmeniškai labai nori dalyvauti šios vakcinos bandymuose. Rinkti iš jų laisvanoriško sutikimo parašus yra normalu, nes prievarta medicininiuose tyrimuose, yra uždrausta ir prilyginama nusikaltimams prieš žmoniškumą, neturintiems senaties termino). 
    Kadangi sąmoningai pasirinkau būti stebėtojų pusėje, tiesiog šiuo trumpu tekstuku noriu pasidalinti keliais savo pastebėjimais. 
    Vakar perskaičiau, kad mirė Kauno klinikų Akušerijos ir ginekologijos klinikos vadovė R. J. Nadišauskienė. Šiaip daug žmonių dabar “staigiai” miršta, gal ir neatkreipčiau dėmesio į šį liūdną faktą, bet prisiminiau jog būtent šį profesorė aktyviai agitavo visus skiepytis eksperimentinėmis vakcinomis ir netgi rekomendavo tai daryti nėščioms ir žindančioms motinoms. Pati vakcinavosi du kartus ir su nekantrumu laukė trečios dozės, bet nespėjo. Užteko dviejų kartų. 
    Skaitydamas nekrologą, apie šią gerbiamą eksperimentinės vakcinos naudotoją ir agitatorę, tiesiog prisiminiau kitą eksperimentinės vakcinos entuziastą ir naudotoją. Kaišiadorių rajono savivaldybės Administracijos direktorių M. Nasevičių.  Apie kurį taip pat nekrologą skaičiau žiniasklaidoje šių metų kovo 22 dieną. Jis mirė staigiai savo darbo vietoje. 
     Taip pat nebūčiau atkreipęs dėmesio į šį liūdną faktą, bet prisiminiau viena istoriją. Šių metų sausio mėnesį, kai tik pradėjo šiomis vakcinomis skiepyti prioritetines grupes, gerbiamas direktorius tuojau pat pasiskiepyjo ir dėl to kilo nemažas šurmulys, nes jis nebuvo jokiose prioritetinėse grupėse. 
     Ir štai po poros mėnesių, jis netikėtai ir labai lengvai miršta tiesiogiai savo darbo vietoje. 
    Dabar tokių netikėtų mirčių vis daugėja ir daugėja, bet aišku tai visiškai nesusiję su eksperimentine vakcina. Tai tiesiog sutapimai. 
   O dabar apie pastebėtą teigiamą vakcinos poveikį žmonėms. 
    Aš šiek tiek nusivyliau kai sužinojau jog mano draugai gyvenantys kaime suskubo skiepytis, bet kai su jais susitikau pokalbiui, betarpiškai apsidžiaugiau. Išgirdau tokį tekstą: “Eik Vladeli čia durnium reik būti, kad šitą brudą į save susleisti. 20 eurų ir tu “vakcinuotas”.” 
     Tai yra, kaimo žmonės protingai suprato, kad reikia įjungti “durnių” su įsigalinčiais vergvaldžiais ir vaidinti jog viską darai kaip jie sako. O realybėje daryti viską atvirkščiai. Tai normali kaimo žmonių sveikos nuovokos gyvenimiška pozicija

  Dabartinėje koronoaferoje,  jų tikslas ne vien apvogti kvailus gojus (jeigu būtų tik tai, aš būčiau tylėjęs). Jų tikslas visus kas papuls į jų valdžią, pasodinti ant vergo grandinės. 
     Antsnukiai, šunų pasai, uždarymai, izoliacijos, priverstinis “gydymas” tų, kurie bus pavojingi arba nereikalingi šiai naujo kaganato sistemai. Siaubingą ateitį jie yra mums numatę. Negalvokite, kad nuolankiai jiems pritardami arba neprotestuodami ir tyliai tūnodami savo sodybėlėse, jūs užsitarnausite privilegijuotą vietą jų kuriamame segregacijos, žudynių ir vergiško paklusnumo GEROVĖS VALSTYBĖJE. Kaip tai buvo senosios sovietijos darbo lageriuose (visi iki vieno senosios sovietijos gulagų pargindiniai vergvaldžiai buvo žydai) tavo gyvenimas kainuos mažiau nei kuvalda, kuria tu privalėsi skaldyti granito skaldą, pilamą priešais gerovės valstybės vergvaldžių namukus, uždarose saugomose teritorijose. 
    O dabar dėl tų, vargšų valdžios distrofikų ir infantilų (abiejų lyčių ir belyčių), kurie naudodamiesi savo padėtimi, ne tik patys uoliai LAISVANORIŠKIAI vakcinuojasi, bet ir savo skystaprotiškais sprendimais siutina tuos ant ko laikosi visa valstybė (tikrai laisvus, sveikus ir savistovius žmones –  karius pagal prigimtį).  Jie manosi, jog čia jie bus tie, kas valdys naujo “apharteido” sistemoje. Turiu jus nuvilti mielieji mano. Jūs esate eksperimentinės žiurkytės. Tokios baltos, raudonom akelėm, nepiktybiškos, nors ir atrodančios gan nepatraukliai. 
   90 proc. distrofikų, kurie tėra bereikalingas ofisinis planktonas, bus sunaikinti chaoso metu, o tie kurie reikalingi fiziniam darbui, bus sučipuoti kaip šunys ir dirbs už balandą ir skiepus. Manote svaičiojimai? Daugelis žmonių prieš didžiąsias pasaulines katastrofas manė lygiai taip pat. 

  Thumb up 72 Thumb down 0

 3. Jau gerai žinome, kad prieš demoniškas atakas, kaip teigia profesorius A.S. Usaninas, kiti, yra galingiausia Tėve mūsų malda.
  Artėja 12 valanda, tinkamiausias laikas maldai: Švenčiausiosios ir Nekalčiausiosios Jėzaus Širdies Rožančius, 2010 04 27 Jėzaus apreikštas.
  Kalbėkime, kas kiek gali- vieną Rožančiaus dalį, dvi, tris. Svarbu,. kad malda būtų iš širdies į Jėzaus Širdį.
  Paprašykime Viešpaties, kad būtų sutraukyti šėtonijos pančiai, supančioję žmoniją, mūsų valdžios parsidavėlius Švabo gyvuliniam- globalistiniam ūkiui. Kad būtų sunaikintos demoniškos atakos prieš žmoniją.

  Thumb up 72 Thumb down 3 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Palydovinė televizija: kas tai ir kodėl verta rinktis?
Pigus šildymo būdas individualiems namams
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kodėl romperiukai tituluojami geriausiu drabužiu mažyliams? 
Mažylių apranga – nuo jos įsigijimo iki aprengimo ir dėvėjimo – labai aktualus...

Nauja kryptis vestuvių žemėlapyje: lietuvius kviečia tuoktis Gran Kanarijoje 
Vestuvės užsienyje vis labiau populiarėja, tačiau sudėtingas šventės organizavimas daugelį porų atbaido nuo...

Prietaisai moterų sveikatai bei malonumui  
Įrodyta, kad vaginalinių kamuoliukų bei vibratorių naudojimas yra naudingas moterų psichologinei bei fizinei...

Vasaros sezonas prasideda: ką turėtų žinoti šunų šeimininkai? 
Prasidėjus šiltajam metų sezonui, didelė dalis žmonių džiaugiasi dėl malonaus oro ir galimybės...

Kiek kainuoja geros kokybės langai? 
Patikimi langai pagerins Jūsų namų saugumą ir tuo pačiu jūsų gyvenimo kokybę. Renkantis...

Kaip pakeisti ir atrestauruoti namų fasadą? 
Renkantis išorės sienų apdailos medžiagą dažniausiai svarstomi du variantai: tinkuoti arba montuoti klinkerio...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (11)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (9)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (5)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Lietuva sustabdė tarptautinių kompanijų iš Rusijos perkėlimą
Ekonomikos ir inovacijų ministerija sustabdė naujų tarpininkavimo raštų išdavimą į...
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (28)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (11)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Karštas Komentaras