Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Gegužė 30 Šeštadienis
 

Klaipėdoje apsireiškė naujas Mesijas?

2019-03-26 13:13 | Naujienos | Komentarų (4)

Antanas Guoga. KK nuotr.

Jonas Siaurukas

Š.m. kovo 23 d. Klaipėdos miesto I.Simonaitytės vardo bibliotekos konferencijų salėje įvyko susitikimas su „Australijos ir Lietuvos verslininku“ (Vikipedija), dabar Lietuvos ir Europos politiku Antanu Guoga. Kaip neseniai nušvietė TV, jis dar neseniai lyg ir planavęs nutolti nuo politikos, atsidėti vien verslui ir labdarai, gal „liaudies“ ar „intelektualų“ prašymu, gal šventai dvasiai ar proto įkvėpimui apšvietus naujas perspektyvas , nutarė ir vėl pretenduoti į ES parlamentą, jei pasiseks atlikti ir kitus didelius politikos žygius Lietuvos žmonių labui. Beje, atvirai pasakė, kad dirbti ES – visų didžiausia svajonė, nes ten galima gauti didžiules pajamas „iki pat galo“.

Susirinkusi nedidelė centristinės pakraipos ir kitokių žmonių grupelė susidomėjusi (o sancta simplicitas!) klausėsi naujo pranaš(ėj)o, apsiėmusio padėti Centro partijai, net visai tautai, ypač „jaunimui“. Susitikimą vedė simpatiškoji Nina Puteikienė, dalyvavo ir naujas Centro partijos valdybos pirmininkas. Antanas Guoga prisistatė kaip lošėjas, centristas, nors iš jo pasisakymų vėliau paaiškėjo, kad jis (kaip ir buvo?) gal išliko kaip vakarietiško stiliaus liberalas, užaugęs nežaboto Kapitalo viešpatijoje.

Tiesa, jis tarsi ieško, lyg koks socialistas „naujų kelių“ (ir juos perša centristams), tai yra pasikinkė Dobilo Kirvelio jau seniai propaguojamą idėją, kad lietuviams irgi reikia „bazinių pajamų“ ir net pensijų iš Europos iždo. Paprašytas paaiškinti, ką tai reiškia, jis labai aiškiai to nepadarė, matyt, žino, kad neseniai Suomijoje eksperimentas žlugo, nes žmonės be jokio darbo (ar buvusio darbo nuopelnų) gaunantys garantuotas valstybės „išmokas“ (ypač mėgstamas ES žodis) nepademonstravo jokio noro kurti, dirbti, tobulėti. Tad p. Antanas tik paminėjo labai didelę Danijos socialinę politiką (išmokas pensininkams, praradusiems darbą etc.), o tai vis tik nėra grynai „basic income“ (nors jis tai sutapatino). Bepigu danams, juk vien daniškos kiaulidės kiek pelno jiems duoda…

Kas tai – gal ne liberalizmas, gal liberalkomunizmas a la P.Gražulis? Ponas Guoga, reikia pagirti, labai nuoseklus, jis supranta, kad niekas jam neleis iš turtingųjų ar per daug gerai uždirbančių valdžios žmonių ką nors atimti ir atiduoti skurstančiai liaudžiai. Ne, jis siūlo „racionalizuoti“ socialinę tvarką ir apmokestinti tos pačios liaudies turtą. Jei kas, pensininkai, pavyzdžiui, neturi pakankamų pajamų, arba vaikų, kurie galėtų už juos sumokėti mokesčius, tai tada beliktų tą jų turtą parduoti (pigiai, žinoma, juk „liaudis“ neturi pinigų sumokėti tikrą kainą, o kapitalistai ne tokie durni (kaip pasakytų R. Valatka), kad permokėtų.

Taigi, siūloma faktiškai iš vienų turtą atimti ir kitiems atiduoti, kad sumažinti, atseit, skurstančių vargus. Tai yra, paversti visus, išskyrus nedidelę turtingųjų ir pasiturinčių saujelę, valstybės išlaikomais bomžais ir taip galutinai „legalizuoti“ bomžystę, kaip pagrindinį lietuvių socialinį statusą; taip galutinai sunaikinant smulkių savininkų ir verslininkų sluoksnį, apie ką jau seniai svajoja globalistai –„liberalai“ ir suslovininkai- šovinistai.

Netyčia A.Guoga leptelėjo savo naująjį, anaiptol ne centristinį, šūkį : REIKIA LIKVIDUMO!

Pasekmės aiškios. Nelikus laisvų žmonių, neliks (susilikviduos pati) ir laisvos Lietuvos, užtat kažkas dar labiau praturtės pigiai „nupirkęs“ (su valstybės mokesčių botago pagalba) kažkieno žemę ar lūšną…

Pasakiau vienam verslininkui. Jis pasibaisėjo: kas kam nors gali duoti laisvoje šalyje teisę iš vienų turtą atiminėti ir kitiems atiduoti? Ir pridūrė: visuomenėj, kaip ir gamtoje, jei nėra smulkiųjų, tai išnyksta ir stambieji. Taigi, yra ir mąstančių turtuolių.

To nesupranta A.Guoga? O gal puikiai supranta. Juk matė, kad Australijoje, Amerikoje, net Kanadoje smulkusis, net valstiečių sluoksnis, jau beveik sunaikintas. Net tame susitikime buvo pasakyta, kad, jei ūkis nesiekia tūkstančio ha, tai tokio ir Europa neremia. Tai gerai?!

Ekonomikos dėsniai ar politika? Vienas žmogus neseniai atkreipė mano dėmesį, kad ūkių stambinimas, vienkiemių ir sodybų naikinimas Amerikoje buvo daromas panašiu laiku, kai SSRS žmones varė iš kaimų į miestus „numirti“ (kaip parašė vienas Lietuvos literatas).

Vienas Lietuvos politikas, irgi milijonierius, kartą sakė, kad „mes žinome visus jūsų sandėliukus ir juos apmokestinsime“. Dievas jį nubaudė, pagavo duodant kyšį ir dar net baisiau. Bet yra „Ostapų Benderių“, idėjinių spekuliantų, kurių velnias negriebia net perrėžus jiems gerklę. Vis ieško ne savo briliantų…

Turčiai, kai kurie net „apvogę Angliją“ (rašo Samiuelis Tacas) dažnai prisidengia labdara, mecenatyste ir labai mėgsta mokyti kitus, skleisti įtartinas „naujas idėjas“ („duonos ir žaidimų“, – tai nauja idėja?). Mat gudresni supranta, kad neužtenka susigarbanoti plaukus (vietoj smegenų vingių, kaip pasakytų Aušra Maldeikienė), kad to pakaktų apmulkinti žmones, atimti jų turtą. Reikia pasiūlyti „dovanų“. (Bomžai jau seniai jas gauna, vadinasi pašalpos siūlomos tinginiams veisti !?).

Lietuvos laisvei vėl iškilo pavojai. Jei valstybė taps žmonių priešu galutinai, ji sužlugs. Gal to nori ES? (Guoga sakė, kad ne). Lietuvos žmonėms, lietuviams, kaip ir žydams, reikia tikros meilės, darbo, kūrybos, tikro švietimo ir kitų socialinių gėrybių – laisvės, savo turto, teisingumo. Izraelyje veikia teisingumo sistema. Bet Lietuvoje apie tai niekas rimtai nešneka.

Panašios idėjos jau seniai skleidžiamos. Klaipėdoje kartą girdėjau, kaip grupelė brazauskininkų, susivienijusių su „S.Kairio“ socialdemokratais, sakė, kad valdžia turi tarnauti tiems, kurie moka mokesčius, verslui. Jei „socialistai“ ir liberalai taip kalba, tai gal galėtų ir net privalėtų būti geresni centristai. Tai neturėtų būti „pasidalinti ir dalinti“ (ne savo?) ideologija, bet visų laisvų, pasiturinčių ir net pačių smulkiųjų, interesų gynimas, tautos laisvės gynimas. Kas neturi Lietuvos, kas yra tik samdinys, tas jos ir negins.

Centrizmas yra tada, kai centre yra Tėvynė, tauta, paprasti, laisvi, savo žemę ir namus turintys žmonės, o ne „žmonės be gyvenamosios vietos“ (bomžai). Tik tokie žmonės nenori būti prekybiniu „likvidumu“, siekti Lietuvos likvidavimo. Nenori jie ir pigiai parduoti savo Tėvynės ar pilietybės. Deja, iš valdžios pusės tai dabar vyksta Lietuvoje, kaip ir visame Vakarų pasaulyje, kai valstybė pigiai parduoda ir brangiai perka, o verslininkai „labdariai“ pigiai perka (darbo jėgą“, brangiai parduoda (prekes, ne visada savo). Beje, ne tik skurdžiai, bet ir turčiai noriai tampa kosmopolitais…

Ar pavyks Antanui Guogai , „buvusiam liberalui“, lošėjui, savo intelektualinėmis spekuliacijomis tapti „nauju mesiju“, paveikti centristus taip, kad jie galutinai nutoltų nuo R.Ozolo ir kitų Laisvės Gynėjų patriotinių idealų? O gal kovingasis Naglis Puteikis ar buvęs partijos pirmininkas A.Stankus to neleis?

Beje, tame susitikime buvo aiškinama, kad net ne vien dvigubą, bet net daugelio valstybių multipilietybę reikia duoti lietuviams, nesvarbu, kur jie begyventų. R.Ozolo kūnas ar pelenai vartosi karste. Grynesnę „dviejų ar kelių ponų tarno“ ideologiją sunku būtų ir sugalvoti…

Apie visą kitą neverta kalbėti. Gaila simpatiškosios Ninos Puteikienės, kuri džiaugėsi, kad centristai jau turi „savą turtuolį“, kaip ir kitos partijos. Gaila ir Antano Guogos, kuris nutolo pats nuo savęs (pranašui netinka laikyti kortą rankovėje), nuo pokerio ir liberalizmo…

Netinka vyrui girti vyrą, bet man A. Guoga pasirodė įdomus, mąstantis, patyręs jaunas žmogus. Gal, geriau pažinęs Lietuvą, lietuvių meilę žemei, jis dar apsigalvos ir ims ginti visų Lietuvos žmonių teises ir turtą, ne tik teises tų goduolių, norinčių dar lengviau praturtėti kitų sąskaita? Tai būtų tikresnis centrizmas.

Komentarai

 

 

 
  1. kol bus norinčių (netiesioiai) kad juos kas nors apmautų, visada atsiras tokių šulerių

    Thumb up 0 Thumb down 0

  2. Atsimenu, kai į Europarlamentą tik patekęs (aišku-per pinigus) Guoga ėmė putotis ant Prezidento Pakso. Bjauru buvo žiūrėti. Tuo viskas ir pasakyta. Kad, ir dalinantis labdarą, jis man yra mėšlo krūva, “sabačinantis” prie visų, kas tik gali jį prileisti prie lovio

    Thumb up 7 Thumb down 0

  3. Guoga Lietuvai nori ipirsti australietiska saule su jevropietiskais-amerikoniskais debeseliais.Nes tik Lietuvoje tokie mesijai randa klausytojus ir ziurovus,kuriems mesijo zodis uzliuliuoja smegenis ir paglosto savimeile.Gal as klystu?? Gal Guoga aukodamas savo verslus ir milijonus ,kuria Lietuvai pridetine verte ir teikia kokios tai naudos???man panasu kad cia tokia pat nauda teikiama Lietuvai,kaip teike amerikos pasiusto prezidento Lietuvoje draugeliai,miezeliai,kazickai ir t.t. Sukure “brangu ” versla lietuviams,eilini karta juos “nukenksmino” finansiskai ,ir visus suverslautus milijardus isgabeno i savo gyvenamas teritorijas siltuose uzsienio krastuose.Ir Guogos tikslas ar kitoks?? Tik nesakykit man ,kad sis “ponas” rupinasi Lietuva.Ir anie ir tas tik vaidino besirupinantys ir retkarciais pabarsto kokiu ciulpinuku ,bet ar tai ne del vaizdelio??

    Thumb up 10 Thumb down 1 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Naujus COVID-19 gydymo metodus siekiantis atskleisti tyrimas bus atliekamas ir Lietuvoje 5
Naujuoju MRU Tarybos pirmininku išrinktas prof. dr. Egidijus Jarašiūnas 4
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Berta Čaikauskaitė. Politikų pažadai karantino eteryje – apšilimas prieš rinkimus? (1)
Sena kaip pasaulis taisyklė byloja, jog komunikacija prieš rinkimus – tai vienas stipriausių...

Batutas – grožiui, sveikatai ir gerai savijautai 
Nors daugelis tėvelių vaikus skatina kasdien kuo daugiau laiko praleisti lauke, tačiau patys...

Kaip neprašauti perkant mikrobangų krosnelę? 
Jeigu svarstote apie mikrobangų krosnelės įsigijimą – svarbu, kad žinotumėte keletą svarbių dalykų....

E. Kručinskienei – daugiavaikės motinos klausimai (4)
Socialiniame tinkle „Facebook“ didelio susidomėjimo sulaukė neįgalų vaiką auginusios moters atviras laiškas E....

Norite visada būti žvalūs ir sumažinti įvairių ligų tikimybę? Štai ko jums reikia 
Visus žmones vienija vienas bendras vardiklis – norime būti žvalūs, energingi ir nesirgti,...

D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje (3)
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Konservatoriai parengė emocinės sveikatos gerinimo planą (1)
„Lietuvoje jau beveik du mėnesius trunkant karantinui kyla reali grėsmė,...
S. Skvernelis: Startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos priemonė mažoms įmonėms (4)
Smulkiajam verslui – gera žinia: startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos...
Klaipėdos miesto konservatorių lyderiu išrinktas buvęs kariuomenės vadas A. Pocius (6)
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos Klaipėdos skyriaus nariai vakar...
 
Atsargiai – praktika Vilniaus universitete gali baigtis mirtimi! [Prokuratūrai VU „mantija“ svarbiau nei jaunos merginos žūties aplinkybių ištyrimas?] (9)
Giedrė Gorienė Turbūt nei vieni tėvai, išleisdami savo atžalą studijuoti...
Prokurorams „skauda“ tik jų postai – paprastų žmonių skundams ir ašaroms jie akli ir kurti (3)
Pastaruoju metu tarsi grybai po lietaus žiniasklaidoje pasipylė prokurorų nusiskundimai:...
Ar Europos Taryba žino, kokias kandidatūras į Europos prokuroro postą jai siunčia Lietuvos Vyriausybė? (3)
Vyriausybė savo posėdyje patvirtino tris Lietuvos deleguojamus kandidatus į Europos...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Jungtinėje Karalystėje sulaikytas metus ieškotas Kamuolinių grupuotės narys
2020 m. balandžio 29 d. Jungtinėje Karalystėje sulaikytas Kamuolių ginkluoto...
Asmuo dėl jo pašto dėžutėje rastų psichotropinių medžiagų lieka išteisintas
Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti apygardos teismo išteisinamąjį nuosprendį G. N.,...
STT vadovui – nemalonūs Seimo narių klausimai: nuo ryšių su kadriniu KGB darbuotoju iki į azartinius lošimus įnikusio STT agento (1)
    Šiandien, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo statuto 209 straipsnio 1 dalimi, Specialiųjų...
 
Darbo kalendoriai: koks turėtų puošti Jūsų stalą?
Nors dažniausiai darbo kalendoriais rūpinamės artėjant naujiems metams, tačiau kartais...
Paklodės priežiūra pagal audinį: valome teisingai
Geras miegas – būtinas kiekvieno žmogaus fiziologinis poreikis, kuris gali...
Miegamojo baldai: kokius rinktis, kur pirkti? (1)
Akivaizdu, kad neišsimiegoję būname piktesni, prasčiau sekasi susidoroti su dienos...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (24)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (7)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (1)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...