Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Rugpjūtis 9 Sekmadienis
 

Kiek milijonų „rubikoninei“ imperijai padės sutaupyti tos dvi valandos LVAT?

2017-01-02 13:52 | Teisėsauga | Komentarų (10)

Reikia manyti, kad sausio 3 d.  LVAT teisėjų kolegija pagaliau paskelbs sprendimą "rubikoninėje" byloje, o ne "nutemps" iki, pvz., kovo 31 d., kada baigsis "Vilniaus energijos" nuomos sutartis ir nebus kam pateikti milijoninės sąskaitos. KK nuotr.


Giedrė Gorienė

Dar prieš metus Vilniaus apygardos administracinis teismas patenkino Juozo Imbraso (Seimo narys), Broniaus Cicėno (Vilniaus m. savivaldybės tarybos narys) ir Alvitos Armanavičienės (Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos prezidentė) skundą – nusprendė, kad Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) buvo patvirtinusi per aukštas „Vilniaus energijos“ šildymo ir karšto vandens kainas vilniečiams 2011-2015 m., panaikino Komisijos nutarimus, nustačiusius tas užaukštintas kainas, ir įpareigojo Komisiją tas kainas perskaičiuoti. Žalą, padarytą vilniečiams, turi padengti vadinamajam „rubikonui“ išnuomota „Vilniaus energija“.

Ilgamečio Vilniaus šilumos ūkio darbuotojo, energetikos specialisto B. Cicėno preliminariais paskaičiavimais, vilniečių permokos gali sudaryti apie 104 mln. eurų.

Tačiau Komisija, užuot gynusi vartotojų, t. y. Vilniaus gyventojų interesus, užuot perskaičiavusi šildymo ir karšto vandens kainas, kaip nurodė teismas, ir ėmusis priemonių tą permoką gyventojų labui iš „Vilniaus energijos“ išieškoti, tokį teismo nutarimą puolė skųsti. Kaip, aišku, ir UAB „Vilniaus energija“.Kaip teigia viešąjį interesą atstovaujantis advokatas Antanas Suslavičius, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, išnagrinėjęs skundus (po minėtų pareiškėjų prašymo bylą apeliacine tvarka nagrinėti išimtinai skubos tvarka, nes nuo 2017 m. kovo 31 d. UAB „Vilniaus energija“ nebeteiks viešosios paslaugos, t. y. nebebus iš ko net ir palikus pirmosios instancijos teismo sprendimą galioti išieškoti (arba bus ypatingai apsunkinta galimybė išieškoti) patirtų nuostolių (vilniečių permokėtų lėšų), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo galutinis „verdiktas“ turėjo būti paskelbtas 2016 m. birželio 1 d., tačiau teismo „verdikto“ paskelbimas atidėtas birželio 13 d. Birželio 13 d. priimta teismo nutartis atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės ir paskirti žodinį bylos nagrinėjimą. Rugpjūčio 17 d., išklausius proceso dalyvių, teismo „verdiktas“ atidedamas rugsėjo 1 d.), rugsėjo 1 d. turėjo skelbti savo nutartį (sprendimą). Tačiau tą dieną sprendimo nepaskelbia – atideda rugsėjo 21 d. Ir teismas pažymėjo, kad skelbime nedalyvavo proceso šalys (jų atstovai), nors dalyvavo.

Rugsėjo 21 d. atvykus išklausyti teismo sprendimo pareiškėjui J. Imbrasui, atstovui K. Jociui ir advokatui Antanui Suslavičiui (nors teismo informacinėje pažymoje paskelbiama, kad niekas neatvyko), teismo posėdžių sekretorė paskelbia, kad vienas teisėjų kolegijos narys susirgęs, kitas – išvykęs į komandiruotę, todėl sprendimo paskelbimas nukeliamas į rugsėjo 26 d. O tada teisėjai paskelbia ne sprendimą, bet praneša atnaujinantys bylos nagrinėjimą iš esmės – mat „rubikoninės“ „Vilniaus energijos“ advokatams abejonių kelia ekspertizę byloje atlikęs ekspertas.

Taigi, bylos nagrinėjimas atnaujinamas, nors eksperto klausimas buvo nagrinėtas ne tik Vilniaus apygardos administraciniame, bet ir Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme.

Visa esmė, kaip mano viešąjį interesą ginantis advokatas Antanas Suslavičius, – tiesiog „nutempti“ sprendimo priėmimo terminą, kad net ir nepakeitus pirmosios instancijos teismo sprendimo, jis bus sunkiai įvykdomas dėl pernelyg trumpo „Vilniaus energijos“ „gyvavimo“ Vilniuje, o su jos savininku Prancūzijos bendrove bylinėjimasis vilniečiams pernelyg ilgai truktų ir nuostolių atlyginimas taptų papildomai apmokamas vilniečių sąskaita.

Atnaujinęs bylos nagrinėjimą iš esmės, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas posėdžiavo vos porą valandų ir tiesiog dar kartą išgirdo tą patį, kas buvo jau ne kartą ir ne viename posėdyje kalbėta (t. y. nuo 2011 metų, kada buvo paskirta teismo ekspertizė), tačiau užtat „Vilniaus energijos“ naudai „pratempė“ 4 mėnesius – mat sprendimą šioje byloje skelbs tik 2017 m. sausio 3 d.

Tuo tarpu vadinamų „rubikoninių“ šeimininkavimas „Vilniaus energijoje“ baigiasi 2017 m. kovo 31 d. ir tai reiškia, kad net jei Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ir paliks galioti žemesnės instancijos teismo sprendimą, Komisija iki kovo 31 d. nei spės perskaičiuoti šilumos kainas, nei išreikalauti žalą.

Beje, įdomus sutapimas – rugsėjo 26 d., t. y. tą pačią dieną, kai Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas atnaujino bylos nagrinėjimą, Komisija priėmė nutarimą, kuriuo patvirtino naujas bazines šilumos kainas, ir konstatavo, kad vilniečiai už šilumą permokėjo 24 mln. eurų, kas bus išskaičiuota iš vilniečių šildymo kainų. Tiesa, šiemet – ne visa suma, o tik trečdalis.

Bet vėlgi – kovo 31 d. gi baigiasi „Vilniaus energijos“ nuomos sutartis ir kas atlygins vilniečiams padarytą žalą? Gal valstybė pritaikys laikinąsias apsaugos priemones ir bus areštuotos bei parduotos „rubikoninių“ berniukų vilos bei turtai užsienyje? Vargu bau, nes nei prokuratūra, nei Komisija viešojo intereso ginti nenori. Įspūdis susidaro veikiau priešingas.

Štai Komisijos ir „Vilniaus energijos“ atstovai teisme tarsi susitarę neigė Komisijai ir „Vilniaus energijai“ nepalankias eksperto išvadas. Be to, tas ekspertas neva visai neturi reikiamos patirties.

Tačiau Vilniaus apygardos administracinis teismas taip nemano. „K. Ambrazaitis turi 18 metų apskaitos ir finansinių ataskaitų audito sričių darbo patirtį, stažavosi Vokietijos bankuose – „Deutsche Bank Kiel“ ir „Sparkasse Saarbrucken“, Austrijos įmonėje „Firumu Holding Europe Central & East GmbH“, dirbo SEB banke ir įvairiose kitose įmonėse, yra sukaupęs svarią patirtį atlikdamas finansinių ataskaitų auditą ir kitas užtikrinimo paslaugas viešojo intereso finansų įstaigoms, verslo ir viešojo sektoriaus įmonėms, vykdančioms įvairią gamybos, prekybos ir paslaugų veiklą. K. Ambrazaičiui suteikti buhalterio profesionalo ir atestuoto auditoriaus vardai. Jis yra Lietuvos auditorių rūmų, Lietuvos kriminalistų draugijos ir Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos narys. Taip pat yra rekomenduojamas Vilniaus tarptautinio ir nacionalinio komercinio arbitražo arbitras.

Pabrėžtina, kad ekspertas K. Ambrazaitis kaip darbo grupės vadovas ar atsakingas auditorius yra atlikęs ne vieną su energetikos sritimi ir/arba Komisijos reguliuojama veikla susijusį auditą.

Atsižvelgus į tai, teisėjų kolegijai, priešingai negu Bendrovei ir Komisijai, abejonių dėl teismo eksperto K. Ambrazaičio kompetencijos bei galimybės atlikti byloje iškeltų klausimų tyrimą nekyla“, – teigiama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. gruodžio 11 d. sprendime.

Be to, kai teisme buvo sprendžiamas eksperto klausimas, ieškovai (J.Imbrasas, B.Cicėnas, Nacionalinė vartotojų federacija) siūlė vieną ekspertą, „Vilniaus energija“ – kitą, tačiau teismas nusprendė neskirti nė vienos iš šalių siūlomo eksperto ir paskyrė būtent paties teismo parinktą ekspertą – kad jis nešališkai ir objektyviai atliktų ekspertizę. Tai yra, pats teismas nusprendė, kas turi atlikti ekspertizę šioje byloje.

Ir kai teismas paskyrė ekspertą, tam neprieštaravo nei ieškovai, nei „Vilniaus energijos“, nei Komisijos atstovai. Abejonės eksperto atžvilgiu atsirado tik po kelerių metų, kai ekspertas pateikė „Vilniaus energijai“ ir Komisijai nepalankias išvadas.

Todėl kyla klausimas, kokiu pagrindu iš tikrųjų buvo atnaujintas bylos nagrinėjimas? „Pratempti“ terminą link „Vilniaus energijos“ nuomos datos pabaigos? O tuomet?

„Monopolistas kartu su savo advokatais galės pasakyti: „Ką pavogiau, tas mano“, – galimybių eiliniam vartotojui išsireikalauti permokėtus pinigus iš galimų sukčiautojų nėra“, – taip net šešerius metus (!) trukusį teismo procesą prieš „rubikoninę“ „Vilniaus energiją“ savo baigiamojoje kalboje Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme reziumavo Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos atstovas K.Jocius.

O dabar trumpai, ką nustatė teismo paskirta ekspertizė:

Komisijai pateiktų licencijuotos veiklos sąnaudų ataskaitose, lyginant jas su pelno (nuostolių) ataskaitomis, reikšmingai skiriasi visi pajamų ir visi sąnaudų duomenys.

„Vilniaus energija“ Komisijai teikė apgaulingas licencijuotos veiklos sąnaudų ataskaitas pagal veiklas; licencijuotos veiklos sąnaudų ataskaitose 2006-2012 m. laikotarpiu pajamos padidintos nuo 35 iki 132 mln. Lt, sąnaudos – atitinkamai nuo 49 iki 139 mln. Lt kasmet.

– Visose 2006-2012 m. Bendrovės licencijuotos veiklos sąnaudų ataskaitose, pavadintose Pajamų ir sąnaudų ataskaitomis pagal veiklas, Nuomos sandoris apskaitytas neteisingai. Klaidingas Nuomos sandorio apskaitymas turi tiesioginę įtaką ginčijamiems Komisijos nutarimams, nes iškraipymo poveikis sąnaudų struktūrai yra toks: 2006 m. – 33 mln. Lt, 2008 m. apie 54 mln. Lt. (neteisingai apskaičius Nuomos sandorį, yra reikšmingai iškraipomas ne tik įmonės turtas, nuosavas kapitalas, bet ir sąnaudos).

-Bendrovė į Komisijai skirtas pajamų ir sąnaudas ataskaitas, skirtas šilumos kainų ir karšto vandens kainų skaičiavimui, labai tikėtina, įtraukė ir priskyrė būtinosioms sąnaudoms dalį sąnaudų, kurios negalėjo būti priskirtos būtinosioms (valstybės normuojamoms) sąnaudoms 2006 m. – ne mažiau kaip 2,8 mln. Lt, 2007 m. – ne mažiau kaip 3 mln. Lt, 2008 m. – ne mažiau kaip 2,7 mln. Lt, 2009 m. – ne mažiau kaip 2,9 mln. Lt).

-Audito darbo dokumentuose yra įrašų, kad tam tikros Bendrovės sąnaudos (reprezentacinės sąnaudos, išmokėtos socialinės garantijos, pašalpos, reprezentacinės kelionių išlaidos, studijų rėmimo ir darbuotojų mokymo sąnaudos, nuomojamos VIP ložės eksploatacija, nurašytos beviltiškos skolos, pašalpos, sumokėtos baudos ir nuotoliai, autobusų nuoma kelionėms, nurašytos sumokėtos garantijos „Price Speed“, psichologo konsultacijos, privačios medicinos klinikos „Northway“ tyrimų sąnaudos ir kt.) yra paskirstytos visoms veikloms, įskaitant ir šilumos tiekimo veiklą.

-Komisija nuo 2008 m. iki 2012 m. imtinai iš „Vilniaus energijos“ priimdavo ataskaitas, kuriose pateikta apie 40 kartų mažiau informacijos, kitaip tariant, priimdavo tik vienos suminės eilutės ataskaitas.

-Komisija neanalizuodavo Bendrovės pateiktų ataskaitų ir jų, Eksperto vertinimu, nesuprato, nors ataskaitos skirtos išimtinai Komisijai.

– Bendrovė pateikė Komisijai nepakankamai detaliai audituotas 2006-2007 m. ataskaitas, taip pat „vienos suminės eilutės“ 2008-2012 m. ataskaitas, kurios negali būti prilygintos licencijuotos veiklos sąnaudų ataskaitoms. Audituotus duomenis Komisija ne visada teisingai perkėlė iš pajamų ir sąnaudų ataskaitų į Pažymos skaičiavimui skirtą suvestinę.

-Konstatuotas sąmoningas apgaulingas Bendrovės teiktose ataskaitose duomenų nurodymas.

„Byloje esantys įrodymai liudija, jog Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos atlieka ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje Nr. 06-1-10003-12 pagal Baudžiamojo kodekso 182 str. 2 d. ir 228 str. 2 d., įtariant, kad Bendrovės ir UAB „Litesko“, vadovai siekdami dirbtinai padidinti šilumos gamybos sąnaudas bei veikdami per trečias įmones, iki 5-7 kartų padidindavo įsigyjamų prekių ir paslaugų vertę, po to neteisėtai, pažeisdami teisės aktų nuostatas, šias išlaidas įtraukdavo į šilumos ar karšto vandens kainas sąnaudas, nesusijusias su šilumos ar karšto vandens tiekimo veikla“, – pažymėjo teismo paskirtas ekspertas, kuriam buvo leista susipažinti Generalinėje prokuratūroje su šio ikiteisminio tyrimo medžiaga.

Šiandien ši baudžiamoji byla – jau teisme. Dalį šilumos vartotojų sumokėtos permokos „Vilniaus energijai“ Kainų komisija jau apskaičiavo (už 2012-2014), tačiau už 2011 ir 2015 metus, kaip matome, vis dar priešinasi.

Taigi kyla klausimas: kas apgins vartotojus Lietuvoje, jei tie, kurie turėtų ginti viešąjį interesą, tai daro tarsi kokiame atžagareivių krašte – atgrubomis? Veikiau tariant, iš viso to nedaro?Nes ką parodė jau šešerius metus trunkantys teismai? Šioje byloje viešojo intereso negina nei prokuratūra (nors būtent ji turėjo čia dantimis, nagais ir ragais ginti šilumos vartotojus), nei AB „Vilniaus šilumos tinklai“ (kurie byloje buvo įtraukti trečiuoju asmeniu), nei Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (kuri taip pat į bylą įtraukta; beje, tai valstybinė institucija (jos vadovo konkursą, kaip žinia, buvo laimėjęs tas pats garsusis „vienos dienos teisingumo ministras“ J.Pagojus) – už ką jie ten gauna algas?), nei Vilniaus miesto savivaldybės administracija (iki kol byla nebuvo laimėta pirmos instancijos teisme), o bylos iniciatoriai turėjo būti ir šešerius metus teismuose dėl viešojo intereso kovoti trys privatūs asmenys – J.Imbrasas, B.Cicėnas, A.Armanavičienė. Ir dar kokiomis sąlygomis kovoti – Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija iki pat bylos nagrinėjimo pabaigos neteikė informacijos, viskam prieštaravo.

Taigi, kaip sakoma, būtų juokinga, jeigu nebūtų graudu: toks įspūdis, kad nuo Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos, prokuratūros, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos iki … – visi tik ir rūpinasi vadinamojo „rubikono“ interesais. Kad, žiūrėk, tik nenubiednėtų.

Nors ką gali žinoti: prasidėjo valymas iki šiol neliečiamais buvusiuose „Lietuvos geležinkeliuose“, gal ir „rubikoninės imperijos“ pamatai vieną gražią dieną sudrebės?

Komentarai

 

 

 
 1. tas pat vyksta ir Kauno ir kitu miestu silumos tinkluose,nes negali buti tokios saskaitos,nes centralizuotas sildymas yra pats pigiausias,tik kai i silumos kainas itraukiamos islaidos uz visokius baliukus ir keliones po Svedijas ir t.t..telefonais aprupinami darbuotojai ir ju seimos nariai tad ir saskaitos kosmines.Plesia zmones visi kas netingi, o kaip matot apginti nera kam, vagys jauciasi turintis stoga-prokuratura, teismai ,anstoliai, bega zmones is sios nevalstybes ir begs.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. O paskui politikai dar stebi, kad vyksta skubi evakuacija, kad žmonės balsuoja kojomis.
  Kai tokie dalykai vyksta, kaip galima tokioje šalyje gyventi, sakykit
  “Mafija, mafija, mafija visur” yra tokia daina

  Thumb up 3 Thumb down 0

 3. jop…, kada pagaliau pas mus bus bent trupinelis tvarkos ir teisybes?Jau vemt vercia.Ir tai daro valstybes tarnautojai?Jau ne tik keiktis norisi, bet ir mustis, nors as pries tokius metodus.

  Thumb up 7 Thumb down 0

   • o kada ji buvo?niekada.visa laika kam nors tarnavo ir vis prasesi pagalbos tai pas hitleri,tai dabar pas jankius,na jankiai nebutu jankiai jie “pades”kaip padejo po karo “vaduotis”zaliukams

    Thumb up 4 Thumb down 1

 4. labai įdomu, kad rubikoninės temos šitos nekedeno seimo antikorupcijos komisijoje nei principingasis Gailius, nei principingoji Bilotaitė, vat jums ir drąsuoliai, interesai ir po seimą matyt vaikšto

  Thumb up 13 Thumb down 0

  • o kas is to kedenimo,va Skardziu prikedeno ir ka…nervus sau suarde ir gyvenima sugadino,cia ponuli mafija ir su ja ne tokiais metodais reiketu kovoti,bet jau per velu parsidavem jankiam su visais patrahais,va pridurkas makeinas vazineja kaip bludas ir duoda nurodimus musu klapciukam kaip loti ir kokiu styprumu ir i kuria puse

   Thumb up 2 Thumb down 1

   • prie ko čia kažkokie parsidavimai “jankiams”, jei patys nesugebame įveikti korupcijos pas save viduje? Štai perskaičiau šį straipsnį ir labai aišku, kokios “motyvacijos” teisme žaidžia.

    Thumb up 3 Thumb down 0 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
9 klausimai apie viešuosius pirkimus, kurie padės Jums tinkamai pasiruošti dalyvavimui
Naujus COVID-19 gydymo metodus siekiantis atskleisti tyrimas bus atliekamas ir Lietuvoje 8
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Berta Čaikauskaitė. Politikų pažadai karantino eteryje – apšilimas prieš rinkimus? (2)
Sena kaip pasaulis taisyklė byloja, jog komunikacija prieš rinkimus – tai vienas stipriausių...

Batutas – grožiui, sveikatai ir gerai savijautai 
Nors daugelis tėvelių vaikus skatina kasdien kuo daugiau laiko praleisti lauke, tačiau patys...

Kaip neprašauti perkant mikrobangų krosnelę? 
Jeigu svarstote apie mikrobangų krosnelės įsigijimą – svarbu, kad žinotumėte keletą svarbių dalykų....

E. Kručinskienei – daugiavaikės motinos klausimai (4)
Socialiniame tinkle „Facebook“ didelio susidomėjimo sulaukė neįgalų vaiką auginusios moters atviras laiškas E....

Norite visada būti žvalūs ir sumažinti įvairių ligų tikimybę? Štai ko jums reikia 
Visus žmones vienija vienas bendras vardiklis – norime būti žvalūs, energingi ir nesirgti,...

D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje (3)
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Konservatoriai parengė emocinės sveikatos gerinimo planą (4)
„Lietuvoje jau beveik du mėnesius trunkant karantinui kyla reali grėsmė,...
S. Skvernelis: Startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos priemonė mažoms įmonėms (4)
Smulkiajam verslui – gera žinia: startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos...
Klaipėdos miesto konservatorių lyderiu išrinktas buvęs kariuomenės vadas A. Pocius (6)
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos Klaipėdos skyriaus nariai vakar...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (3)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (4)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (4)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
Jungtinėje Karalystėje sulaikytas metus ieškotas Kamuolinių grupuotės narys
2020 m. balandžio 29 d. Jungtinėje Karalystėje sulaikytas Kamuolių ginkluoto...
Asmuo dėl jo pašto dėžutėje rastų psichotropinių medžiagų lieka išteisintas
Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti apygardos teismo išteisinamąjį nuosprendį G. N.,...
 
Darbo kalendoriai: koks turėtų puošti Jūsų stalą?
Nors dažniausiai darbo kalendoriais rūpinamės artėjant naujiems metams, tačiau kartais...
Paklodės priežiūra pagal audinį: valome teisingai
Geras miegas – būtinas kiekvieno žmogaus fiziologinis poreikis, kuris gali...
Miegamojo baldai: kokius rinktis, kur pirkti? (1)
Akivaizdu, kad neišsimiegoję būname piktesni, prasčiau sekasi susidoroti su dienos...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (24)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (7)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (1)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...