Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2021 Liepa 31 Šeštadienis
 

Keliaukime. Žemaitijos sakraliniais keliais

2015-11-11 14:54 | Keliaukime, Tribūna Savivalda | Komentarų

Katedros savitumas - dviejų aukštų altorius. Nuotr. R.Balsio

„Kam važiuoti į Romą, jei galima atvykti į Telšius – miestą, taip pat stovintį ant septynių kalvų“, – taip Žemaitijos sostinę pristatydavo rajono meras Vytautas Kleiva (a.a). Mat pagrindiniai Telšių objektai – sakraliniai.

Rimas Špėlis

Vyskupijos centras

„Telšių katedra – vienintelė išlikusi bažnyčia, kurioje įrengtas dviejų aukštų altorius“, – į bažnyčios išskirtinumą dėmesį atkreipia Žemaitijos turizmo informacijos centro direktorė Kristina Miliuvienė.

Katedros istorija prasideda 1624 metais, kai Telšių karališkojo dvaro valdytojas Povilas Sapiega ir jo žmona Kotryna Goslauskaitė–Sapiegienė pasikvietė vienuolius pranciškonus. Jiems ant Insulos kalvos buvo pastatytas medinis vienuolynas ir koplyčia. 1650 m. buvo pastatyta medinė vienuolyno bažnyčia.

Dabartinė vėlyvojo baroko ir klasicizmo stiliaus katedra pastatyta 1765 m. Bažnyčioje yra septyni altoriai. Du jų – centriniai. Antro aukšto centrinis altorius skirtas šv. Antanui, o šv. Antano paveikslas laikomas stebuklingu.

1815 m. ši bažnyčia tapo ir Telšių parapijos bažnyčia. 1855 m. caro valdžios įsakymų pranciškonus prievarta iškėlus į Kretingą ir Tytuvėnus, vienuolynas Telšiuose buvo uždarytas.

1926 m. popiežiaus Pijaus XI bule buvo įkurta Telšių vyskupija. Buvusi vienuolyno bažnyčia tapo katedra. Pirmuoju vyskupu paskirtas Vasario 16–osios akto signataras kunigas Justinas Staugaitis. Po metų prie katedros atidaryta kunigų seminarija, kurią 1946 m. uždarė sovietų valdžia. Seminarija atkurta 1989 m.

Rajonui vadovavęs Vytautas Kleiva (a.a.) buvo pastebėjęs, kad „jeigu norime, jog vyskupijos centras neišsikeltų iš Telšių, čia reikalingos didelės investicijos“.

Reikėjo katedrai ir marmurinių šildomų grindų, ir tinkamo krėslo vyskupui, reikėjo pasirūpinti ir apšvietimo sutvarkymu. Reikalingos naujos, istorijos dvasią atitinkančios ir geros katedros durys, kurios būtų sudarytos iš atskirų menininkų sukurtų dalių.

Tikimasi, kad savivaldybėms bus skiriama daugiau lėšų, tad daugiau bus galima skirti ir kultūros paveldui.

Kultūrų pynė

Ant Vytauto kalno stovi Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia, telšiečių „mažąja bažnytėle“ vadinama.

Dar ant vienos kalvos stovi stačiatikių šv.Mikalojaus cerkvė. „1936 m. buvo nupirkta apie hektarą žemės. Artimiausi namai pastatyti ant mūsų žemės. Dabar kalbuosi su merija, gal pavyks išsinuomoti kalną, ant kurio stovi cerkvė, – planais dalijasi klebonas Nesteras. – Kubizmo stiliaus cerkvė buvo pastatyta 1937–1939 m. Šiemet ji atnaujinta. Jei ne mero iniciatyva, paskatinusi imtis darbų, gal viskas ir būtų likę po senovei. Gremėzdiškus metalinius laiptus pakeitėme mediniais. Jie labai deri prie grindų. Lentos pagal senovines technologijas padengtos aliejumi, kas medžiui suteikia ilgaamžiškumo. Atnaujintos virš altoriaus skulptūros. Nuplovus atgijo ir gražus ąžuolinis rankų darbo altorius, sukurtas XIX amžiaus pabaigoje“.

Su cerkve nesiderinanti varpine liudija, kaip teigia klebonas Nesteras, kad statyboms pritrūko pinigų.

Telšiuose išlikęs ir ješyvos – aukštosios rabinų mokyklos – pastatas, kuriuose, soviretiniais laikais buvo įsikūrusi liaudies meistrų dirbtuvė „Minija“. Paruoštas projektas jo atgaivinimui laukia savo eilės.

Važiuojant iš Telšių link Varnių Rainiuose ant kalnelio išvystame koplyčią. Ji pastatyta 1991 m., minint 50-ąsias Rainių kankinių nužudymo metines. 1941 m. naktį iš birželio 24-osios į 25-ąją Rainiuose bolševikai nužudė 76 politinius kalinius.

Senoji vyskupija

Artėdami link Varnių išvystame Žemaičių vyskupystės muziejaus bokštą. Buvusiame Varnių žemaičių kunigų seminarijos baroko rūmuos, pastatytuose 1770 metais, muziejus įkurtas 1999 m. Muziejus pristato vieną iš dviejų buvusių Lietuvos vyskupijų XV–XX a.pradžioje – Žemaičių vyskupiją, kurios centras beveik 450 metų buvo Varniuose.

Prie šio pastato šliejasi paminklas vyskupui Merkeliui Giedraičiui ir kanauninkui Mikalojui Daukšai. Paminklas atidengtas 1999 m., minint Mikalojaus Daukšos „Katekizmo“ ir „Postilės“ – pirmųjų lietuviškų knygų Didžiojoje Lietuvos Kunigaikštystėje išleidimo 400-ąsias metines.

Skvere – paminklas garsiam žemaičių vyskupui rašytojui Motiejui Valančiui.

Idėja Varniuose įamžinti vyskupo atminimą kilo kunigui A. Juozapavičiui 1925 m. Lėšos paminklui buvo surinktos visoje Lietuvoje pardavinėjant būsimo M. Valančiaus biusto atvirukus.

Paminklas pastatytas 1927 m. skvere, priešais namą, kuriame 1850–1864 metais M.Valančius gyveno.

1951 m. paminklo biustas dingo, o per 20 metų sunaikintas ir postamentas.

1988 m. biustas buvo surastas ir 1990 metais, pastačius naują granito postamentą, atstatytas.

Kitoje Varnelės pusėje – grakšti apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia – buvusi Varnių katedra.

Manoma, kad iki krikščionybės jos vietoje buvusi pagoniška alkavietė. Katedra pastatytas 1680–1691 m. po Varniuose 1680 m. kilusio gaisro.

Pastatas vėlyvojo baroko stiliaus su jaučiama klasicizmo įtaka, neryškaus kryžiaus plano. Ties centrinėmis durimis fasadą puošia du barokiniai bokšteliai. Įžymūs katedros dailės paminklai: 11 altorių, sakykla, ypač gražių proporcijų centrinis altorius (1874m.) puoštas skulptūromis, kolonomis, paveikslais.

Po apsida rūsyje įrengtoje Vyskupų kriptoje ąžuolo karstuose su stikline viršutine dalimi ilsisi dviejų Žemaičių vyskupų balzamuoti J.Arnoldo Giedraičio – pirmojo katalikų Naujojo Testamento (1816 m.) vertėjo ir mecenato, miręs 1838, ir Simonas Giedraitis, miręs 1844. Iš viso kriptoje ilsis 10 vyskupų.

Grakščiai į dangų kylą medinės šv. Aleksandro parapijinės bažnyčios bokštas. Ši bažnyčia laikoma viena pirmųjų kulto pastatų Žemaitijoje, funduota paties kunigaikščio Vytauto, pašventinta 1417 m. kaip katedros bažnyčia. Tačiau netrukus 1418 m. žemaičiams sukilus ji buvo sudeginta, o 1421 m. vėl atstatyta. Bažnyčia buvo vienas iš nedaugelio pastatų, nesunaikintų per didįjį Varnių metų gaisrą.

Dabartinį vaizdą bažnyčia įgijo 1779 m.

1947 m. bažnyčia nacionalizuota ir paversta sandėliu, didžioji dalis meno vertybių išgrobstyta, interjeras sunaikintas.

Nepriklausomybės metais bažnyčia grąžinta tikintiesiems ir restauruota, atkurtas interjeras.

Pavandenės Sklepkalnis

„Iš Varnių vertėtų pasukti link Pavandenės. Ten stovi 1802 metais perstatyta šv.Onos bažnyčia“, – pataria K.Miliuvienė.

Kaip teigia istoriniai šaltiniai, Pavandenė minima nuo XIV a., tačiau pirmieji gyventojai jos apylinkes skalaujančio Biržulio ežero pakrantėse įsikūrė dar prieš 10 tūkst. m. Čia rasta daugiau apie 50 baltų istorijos paminklų – gyvenviečių, kapinynų, alkaviečių. Pavandenės apylinkės garsios XIV – XV a. priskiriamais piliakalniais – Sprūde ir Moteraičiu. Nuo 1553 m. minimas Pavandenės dvaras.

Dvaras suklestėjo XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje, ėmus jį valdyti Sakeliams. Tarpukariu, Zigmanto Sakelio valdymo laikotarpiu. Dvarui tuomet priklausė vėjo malūnas, žuvininkystės tvenkiniai, pieninė, plytinė.

Pavandenės dvare 1901–1903 m. namų mokytoja dirbo rašytoja M. Pečkauskaitė – Šatrijos Ragana. Laisvu nuo darbo laiku ji platino lietuvišką spaudą, slaugė ligonius.

Mūsų laikus pasiekė tik keletas dvaro ūkinių pastatų, Sakelių mauzoliejaus griuvėsiai Sklepkalnyje, parko likučiai. Istorikų manymu, Sklepkalnis – senojo politinio – administracinio centro kulto vieta, priklausanti kovų su kryžiuočiais ir kalavijuočiais laikotarpiui.

1904 m. mirus dvarininkui Leonardui Sakeliui, Pavandenės dvaro valdytojui, šioje stačiašlaitėje Gludo ežero pakrantės kalvoje jo sūnus Zigmantas Sakelis įrengė šeimos mauzoliejų. Į jį buvo perkelti ir kitų Sakelių bei ankstesnių Pavandenės dvaro savininkų Danilavičių palaikai. 1930 m., mirus Elenai Sakelienei, mauzoliejus rekonstruotas – naujai išmūrytos akmeninės jo sienos, uždengtas stogas. Šiame mauzoliejuje buvo palaidotas Rainiuose 1940 m. nukankintas Zigmantas Sakelis.

Komentarai

 

 

 


 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Ką dovanoti krikšto tėveliams?
Sportas tampa madingu
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Praktiškos dovanos žmonėms, besidomintiems konditerija 
Draugų rate turite žmogų, kuris kiekvieno susitikimo metu atsineša kažką saldaus? Jo šokoladiniai...

Vidurnaktį baigs galioti judėjimo ribojimai tarp savivaldybių 
Po antradienį įvykusio neformalaus ministrų pasitarimo, sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys žiniasklaidą informavo,...

„Baltic Block“ plečia partnerių tinklą: pradeda bendradarbiauti su tarptautine padėklų ir konteinerių nuomos bendrove „Chep“ 
    Viena didžiausių medienos drožlių padėklų gamintojų Europoje, Latvijos kompanija „Baltic Block“,...

Lietuvos miestuose vyks piketų banga dėl Seimo darbo grupės netinkamai išnagrinėtos situacijos Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre (4)
Žurnalistas Liudas Dapkus rašo, kad „istorija yra svarbus kovos ginklas“. Šių dienų įvykiai...

„MOKI VEŽI“ atveria parduotuvių duris 
Nuo kovo 15 d., laikantis visų saugos reikalavimų, atidaromos visos šalyje veikiančios 24 „MOKI...

Grįžimas į biurą po pandemijos: ko prireiks? 
Spartėjant skiepijimo procesui ir keičiantis karantino sąlygoms, daugelis įmonių jau pradeda svarstyti apie...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (1)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Georgij Nikonorov jungiasi prie „Yukon Advanced Optics Worldwide“ vadovų komandos
Aukštųjų technologijų bendrovės „Yukon Advanced Optics Worldwide“, gaminančios civilinius termovizorinius...
R. Viršilas. Kiek įmonių socialinėje atsakomybėje yra atsakomybės?
Rolandas Viršilas  Jau metai, kaip gyvename naujos realybės – pandemijos...
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (9)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...