Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2019 Spalis 19 Šeštadienis
 

Keliaukime. Žemaitijos sakraliniais keliais

2015-11-11 14:54 | Keliaukime, Tribūna Savivalda | Komentarų

Katedros savitumas - dviejų aukštų altorius. Nuotr. R.Balsio

„Kam važiuoti į Romą, jei galima atvykti į Telšius – miestą, taip pat stovintį ant septynių kalvų“, – taip Žemaitijos sostinę pristatydavo rajono meras Vytautas Kleiva (a.a). Mat pagrindiniai Telšių objektai – sakraliniai.

Rimas Špėlis

Vyskupijos centras

„Telšių katedra – vienintelė išlikusi bažnyčia, kurioje įrengtas dviejų aukštų altorius“, – į bažnyčios išskirtinumą dėmesį atkreipia Žemaitijos turizmo informacijos centro direktorė Kristina Miliuvienė.

Katedros istorija prasideda 1624 metais, kai Telšių karališkojo dvaro valdytojas Povilas Sapiega ir jo žmona Kotryna Goslauskaitė–Sapiegienė pasikvietė vienuolius pranciškonus. Jiems ant Insulos kalvos buvo pastatytas medinis vienuolynas ir koplyčia. 1650 m. buvo pastatyta medinė vienuolyno bažnyčia.

Dabartinė vėlyvojo baroko ir klasicizmo stiliaus katedra pastatyta 1765 m. Bažnyčioje yra septyni altoriai. Du jų – centriniai. Antro aukšto centrinis altorius skirtas šv. Antanui, o šv. Antano paveikslas laikomas stebuklingu.

1815 m. ši bažnyčia tapo ir Telšių parapijos bažnyčia. 1855 m. caro valdžios įsakymų pranciškonus prievarta iškėlus į Kretingą ir Tytuvėnus, vienuolynas Telšiuose buvo uždarytas.

1926 m. popiežiaus Pijaus XI bule buvo įkurta Telšių vyskupija. Buvusi vienuolyno bažnyčia tapo katedra. Pirmuoju vyskupu paskirtas Vasario 16–osios akto signataras kunigas Justinas Staugaitis. Po metų prie katedros atidaryta kunigų seminarija, kurią 1946 m. uždarė sovietų valdžia. Seminarija atkurta 1989 m.

Rajonui vadovavęs Vytautas Kleiva (a.a.) buvo pastebėjęs, kad „jeigu norime, jog vyskupijos centras neišsikeltų iš Telšių, čia reikalingos didelės investicijos“.

Reikėjo katedrai ir marmurinių šildomų grindų, ir tinkamo krėslo vyskupui, reikėjo pasirūpinti ir apšvietimo sutvarkymu. Reikalingos naujos, istorijos dvasią atitinkančios ir geros katedros durys, kurios būtų sudarytos iš atskirų menininkų sukurtų dalių.

Tikimasi, kad savivaldybėms bus skiriama daugiau lėšų, tad daugiau bus galima skirti ir kultūros paveldui.

Kultūrų pynė

Ant Vytauto kalno stovi Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia, telšiečių „mažąja bažnytėle“ vadinama.

Dar ant vienos kalvos stovi stačiatikių šv.Mikalojaus cerkvė. „1936 m. buvo nupirkta apie hektarą žemės. Artimiausi namai pastatyti ant mūsų žemės. Dabar kalbuosi su merija, gal pavyks išsinuomoti kalną, ant kurio stovi cerkvė, – planais dalijasi klebonas Nesteras. – Kubizmo stiliaus cerkvė buvo pastatyta 1937–1939 m. Šiemet ji atnaujinta. Jei ne mero iniciatyva, paskatinusi imtis darbų, gal viskas ir būtų likę po senovei. Gremėzdiškus metalinius laiptus pakeitėme mediniais. Jie labai deri prie grindų. Lentos pagal senovines technologijas padengtos aliejumi, kas medžiui suteikia ilgaamžiškumo. Atnaujintos virš altoriaus skulptūros. Nuplovus atgijo ir gražus ąžuolinis rankų darbo altorius, sukurtas XIX amžiaus pabaigoje“.

Su cerkve nesiderinanti varpine liudija, kaip teigia klebonas Nesteras, kad statyboms pritrūko pinigų.

Telšiuose išlikęs ir ješyvos – aukštosios rabinų mokyklos – pastatas, kuriuose, soviretiniais laikais buvo įsikūrusi liaudies meistrų dirbtuvė „Minija“. Paruoštas projektas jo atgaivinimui laukia savo eilės.

Važiuojant iš Telšių link Varnių Rainiuose ant kalnelio išvystame koplyčią. Ji pastatyta 1991 m., minint 50-ąsias Rainių kankinių nužudymo metines. 1941 m. naktį iš birželio 24-osios į 25-ąją Rainiuose bolševikai nužudė 76 politinius kalinius.

Senoji vyskupija

Artėdami link Varnių išvystame Žemaičių vyskupystės muziejaus bokštą. Buvusiame Varnių žemaičių kunigų seminarijos baroko rūmuos, pastatytuose 1770 metais, muziejus įkurtas 1999 m. Muziejus pristato vieną iš dviejų buvusių Lietuvos vyskupijų XV–XX a.pradžioje – Žemaičių vyskupiją, kurios centras beveik 450 metų buvo Varniuose.

Prie šio pastato šliejasi paminklas vyskupui Merkeliui Giedraičiui ir kanauninkui Mikalojui Daukšai. Paminklas atidengtas 1999 m., minint Mikalojaus Daukšos „Katekizmo“ ir „Postilės“ – pirmųjų lietuviškų knygų Didžiojoje Lietuvos Kunigaikštystėje išleidimo 400-ąsias metines.

Skvere – paminklas garsiam žemaičių vyskupui rašytojui Motiejui Valančiui.

Idėja Varniuose įamžinti vyskupo atminimą kilo kunigui A. Juozapavičiui 1925 m. Lėšos paminklui buvo surinktos visoje Lietuvoje pardavinėjant būsimo M. Valančiaus biusto atvirukus.

Paminklas pastatytas 1927 m. skvere, priešais namą, kuriame 1850–1864 metais M.Valančius gyveno.

1951 m. paminklo biustas dingo, o per 20 metų sunaikintas ir postamentas.

1988 m. biustas buvo surastas ir 1990 metais, pastačius naują granito postamentą, atstatytas.

Kitoje Varnelės pusėje – grakšti apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia – buvusi Varnių katedra.

Manoma, kad iki krikščionybės jos vietoje buvusi pagoniška alkavietė. Katedra pastatytas 1680–1691 m. po Varniuose 1680 m. kilusio gaisro.

Pastatas vėlyvojo baroko stiliaus su jaučiama klasicizmo įtaka, neryškaus kryžiaus plano. Ties centrinėmis durimis fasadą puošia du barokiniai bokšteliai. Įžymūs katedros dailės paminklai: 11 altorių, sakykla, ypač gražių proporcijų centrinis altorius (1874m.) puoštas skulptūromis, kolonomis, paveikslais.

Po apsida rūsyje įrengtoje Vyskupų kriptoje ąžuolo karstuose su stikline viršutine dalimi ilsisi dviejų Žemaičių vyskupų balzamuoti J.Arnoldo Giedraičio – pirmojo katalikų Naujojo Testamento (1816 m.) vertėjo ir mecenato, miręs 1838, ir Simonas Giedraitis, miręs 1844. Iš viso kriptoje ilsis 10 vyskupų.

Grakščiai į dangų kylą medinės šv. Aleksandro parapijinės bažnyčios bokštas. Ši bažnyčia laikoma viena pirmųjų kulto pastatų Žemaitijoje, funduota paties kunigaikščio Vytauto, pašventinta 1417 m. kaip katedros bažnyčia. Tačiau netrukus 1418 m. žemaičiams sukilus ji buvo sudeginta, o 1421 m. vėl atstatyta. Bažnyčia buvo vienas iš nedaugelio pastatų, nesunaikintų per didįjį Varnių metų gaisrą.

Dabartinį vaizdą bažnyčia įgijo 1779 m.

1947 m. bažnyčia nacionalizuota ir paversta sandėliu, didžioji dalis meno vertybių išgrobstyta, interjeras sunaikintas.

Nepriklausomybės metais bažnyčia grąžinta tikintiesiems ir restauruota, atkurtas interjeras.

Pavandenės Sklepkalnis

„Iš Varnių vertėtų pasukti link Pavandenės. Ten stovi 1802 metais perstatyta šv.Onos bažnyčia“, – pataria K.Miliuvienė.

Kaip teigia istoriniai šaltiniai, Pavandenė minima nuo XIV a., tačiau pirmieji gyventojai jos apylinkes skalaujančio Biržulio ežero pakrantėse įsikūrė dar prieš 10 tūkst. m. Čia rasta daugiau apie 50 baltų istorijos paminklų – gyvenviečių, kapinynų, alkaviečių. Pavandenės apylinkės garsios XIV – XV a. priskiriamais piliakalniais – Sprūde ir Moteraičiu. Nuo 1553 m. minimas Pavandenės dvaras.

Dvaras suklestėjo XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje, ėmus jį valdyti Sakeliams. Tarpukariu, Zigmanto Sakelio valdymo laikotarpiu. Dvarui tuomet priklausė vėjo malūnas, žuvininkystės tvenkiniai, pieninė, plytinė.

Pavandenės dvare 1901–1903 m. namų mokytoja dirbo rašytoja M. Pečkauskaitė – Šatrijos Ragana. Laisvu nuo darbo laiku ji platino lietuvišką spaudą, slaugė ligonius.

Mūsų laikus pasiekė tik keletas dvaro ūkinių pastatų, Sakelių mauzoliejaus griuvėsiai Sklepkalnyje, parko likučiai. Istorikų manymu, Sklepkalnis – senojo politinio – administracinio centro kulto vieta, priklausanti kovų su kryžiuočiais ir kalavijuočiais laikotarpiui.

1904 m. mirus dvarininkui Leonardui Sakeliui, Pavandenės dvaro valdytojui, šioje stačiašlaitėje Gludo ežero pakrantės kalvoje jo sūnus Zigmantas Sakelis įrengė šeimos mauzoliejų. Į jį buvo perkelti ir kitų Sakelių bei ankstesnių Pavandenės dvaro savininkų Danilavičių palaikai. 1930 m., mirus Elenai Sakelienei, mauzoliejus rekonstruotas – naujai išmūrytos akmeninės jo sienos, uždengtas stogas. Šiame mauzoliejuje buvo palaidotas Rainiuose 1940 m. nukankintas Zigmantas Sakelis.

Komentarai

 

 

 


 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Norvegijoje plintant šunims pavojingai ligai – perspėjimas lietuviams
E. Laurinaitis: priimti „kitokį“ padeda suvokimas, kad kiekvienas iš mūsų apskritai yra skirtingas 2
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje 
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Seimas pritarė naujai žalos atlyginimo pacientams tvarkai 
Seimas priėmė Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo ir lydimųjų teisės aktų...

Ką signalizuoja pirtyje netikėtai užklupęs galvos skausmas? 
Turkiška, suomiška, rusiška ar japoniška – pirčių pasirinkimas šiais laikais tikrai didelis, o...

Kaunas planuoja statyti metro (balandžio 1-osios pokštas) (9)
Premjerui Sauliui Skverneliui pavadinus mūsų brolius latvius konkurentais, daug kam kilo mintis, kas...

Teisingumo ministerija inicijuoja teismo proceso tobulinimą (1)
Teisingumo ministerija, siekdama sistemiškai tobulinti teismo procesų reglamentavimą, iš vidinių išteklių steigia naują...

Premjeras: Tikiu Lietuva ir kviečiu visus švęsti mūsų Tėvynės gimtadienį! (12)
Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis sveikina Lietuvos žmones su Valstybės atkūrimo diena.  „Sveikinu jus...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininku išrinktas D. Gaižauskas (5)
Trečiadienį vykusiame Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdyje, aktyviai...
TS-LKD sveikina Aušrą Maldeikienę prisijungus prie bendros frakcijos Europos Parlamente (1)
„Sveikinu Aušros Maldeikienės pasirinkimą prisijungti prie Europos Žmonių partijos (angl....
Šalies vadovė dalyvauja Ukrainos Prezidento inauguracijoje (9)
Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė kartu su kitų Europos šalių...
 
Prokurorams „skauda“ tik jų postai – paprastų žmonių skundams ir ašaroms jie akli ir kurti
Pastaruoju metu tarsi grybai po lietaus žiniasklaidoje pasipylė prokurorų nusiskundimai:...
Ar Europos Taryba žino, kokias kandidatūras į Europos prokuroro postą jai siunčia Lietuvos Vyriausybė?
Vyriausybė savo posėdyje patvirtino tris Lietuvos deleguojamus kandidatus į Europos...
Kreipėsi dėl nužudyto sūnaus – pačiai motinai iškėlė baudžiamąją bylą
Nors po aukštų teisėjų sulaikymo skandalo buvo prabilta apie būtinus...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Alytuje išžaginta į darbą ėjusi moteris
Liepos 18 d. apie 5 val. 20 min. Alytuje, Jazminų...
Įtariamojo asmens tapatybė jau nustatyta
Šiandien Vilniaus apskr. vyriausiasis policijos komisariatas išplatino pranešimą žiniasklaidai, kuriuo...
Pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – atpažinti plėšimu įtariamą vyrą (1)
Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo...
 
Kaip verslas atrakino naują požiūrį į biuro baldus
Jeigu išgirstate žodį „biuras“ turbūt įsivaizduojate sublokuotas arba į kabinetus...
Išmaniosios skaitmeninės televizijos galimybės Lietuvoje (2)
Skaitmeninė, savo funkcionalumu bei kanalų gausa, nerungė ilgai karaliavusią analoginę. Žinoma,...
„Huawei“ pristato stilingą „Mate 10 lite“ (1)
Nuo šiol bus dar paprasčiau pasidaryti tobulą asmenukę ar pagauti...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (23)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
Fiodr Černych perėjo į Maskvos „Dinamo“ (1)
Paskutinę perkėlimų dieną Maskvos „Dinamo“ paviliojo Lietuvos futbolo rinktinės kapitoną...
 
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai””
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Padėka
PADĖKA Dėkojame visiems vienaip ar kitaip prisidėjusiems ruošiantis pirmajam renginiui...