Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2022 Sausis 29 Šeštadienis
 

Kauno elektrinės projektas – svarbiausia investicija mieste

2010-04-28 19:17 | Verslas | Komentarų (3)

Kritinė eksplotavo riba - 30 metų. Kauno šilumos ūkis – ties kritine riba. Petrašiūnų elektrinės, „Šilko“ ir „Inkaro“ rajoninių katilinių katilai yra senesni negu 40 metų. „Pergalės“ rajoninės katilinės katilų svertinis amžiaus vidurkis artėja prie kritinės naudojimo ribos. Šių gamybos šaltinių aptarnavimui nebuvo skiriama užtektinai lėšų.

Antramepagal dydį Lietuvos mieste milijardo litų vertės investicinįprojektą toliau sėkmingai įgyvendina Kauno termofikacijoselektrinės (KTE) valdoma įmonė Kauno elektrinė. Tai yradidžiausia investicija Kaune. Kauno elektrinė bus patikimo šilumostiekimo mažiausiomis kainomis Kauno miesto vartotojams garantas.

Naujakombinuoto ciklo kogeneracinė elektrinė statoma vien tikinvestuotojų lėšomis. Elektrinės statybai Kaune pritraukiamiVakarų komerciniai bankai, Europos pensiniai fondai, užtikrinantysfinansavimą ir lėšų panaudojimo skaidrumą. Vakarų finansinėsinstitucijos net ekonominiu sunkmečiu sutinka prisidėti. Kreditusdraudžia valstybinė Vokietijos kompanija „Euler HermesKreditversicherungs-AG“.

Elektrinėsstatybos konsultantė Suomijos bendrovė „Poyry Energy“ dalyvausorganizuojant tarptautinį naujos Kauno elektrinės generaliniorangovo konkursą ir prižiūrės statybų procesą. RemiantisEnergetikos naujienų registro (ENR) vertinimu, „Poyry“ yrageriausia kombinuoto ciklo jėgainių konsultavimo ir projektavimobendrovė pasaulyje.

Naujaelektrinė statoma, nes senoji – ties kritine eksploatavimo riba.Po penkerių metų ji neatitiks Europos Sąjungos aplinkosaugosreikalavimų, taip pat Vakarų Europos ir Vidurio Europos šaliųelektros perdavimo koordinavimo sąjungos technologinių standartų,todėl turės būti uždaryta. Kauno elektrinės investiciniameprojekte, be KTE, dalyvauja Vakarų Europos investiciniai pensiniaifondai, kuriems priklausys pusė Kauno elektrinės akcijų.Kogeneracinė elektrinė gamins ir šilumą, ir elektrą.

Elektrinėpradės veikti 2013-aisiais

Tarptautinisrangos konkursas startuos artimiausiu metu. Rudenį tikimasipasirašyti elektrinės statybos sutartį. Taip pat jau atliktadetali galimybių studija techninei projekto koncepcijai parinkti,parengta ir patvirtinta poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, gautasŪkio ministerijos leidimas galiai išplėsti, atlikta kabelinėselektros linijos parinkimo studija, skirta elektros jungčiai sunacionaliniu perdavimo tinklu, užtikrintas projekto finansavimas –gautos garantijos. „Gazprom“ pasirengęs 20 metų garantuotistabilų gamtinių dujų tiekimą elektrinei.

NaujaKauno elektrinė pradės veikti 2013-ųjų pavasarį. Joje gaminamaelektra atpigintų šilumą kauniečiams. Kombinuoto ciklo dujųturbinos technologija pasaulyje itin vertinama dėl mažos aplinkostaršos ir didelio energijos gamybos efektyvumo. Tokių elektriniųdaug pastatyta ne tik Vakarų Europoje, bet ir kaimynystėjeesančiose Švedijoje ar Latvijoje. Pirmoji tokia elektrinėpastatyta jau ir Lietuvoje – Panevėžyje.

Kombinuotociklo dujų turbinų technologijos

EuroposSąjungos direktyvos skatina efektyvių kogeneracinių elektriniųplėtrą. Tai numatyta ir Seimo priimtoje Lietuvos nacionalinėjeenergetikos strategijoje.

Energetikaiteigia, kad Kauno elektrinės projektas didins šalies energetinįsaugumą ir energijos tiekimo patikimumą, o investuotojai pabrėžia,kad kiekvienas šiuo metu į verslą „įdėtas“ litas yra auksovertės.

Kombinuotociklo dujų turbinų technologijos plačiai naudojamos visamepasaulyje. Neseniai tokios technologijos bloko statyba pradėta irElektrėnuose, Lietuvos elektrinėje. Keli kombinuoto ciklokogeneraciniai blokai išdygo ne tik kaimyninės Rygostermofikacinėse elektrinėse, bet ir mažesnės galios Rygos šilumostinklų įmonėje.

Kombinuotociklo dujų turbinų technologijos pasižymi nedidele tarša, dideliuenergijos gamybos efektyvumu. Tarkime, Geteborgo (Švedija)elektrinėje energijos gamybos efektyvumas siekia 92,5 proc.(elektros – 43,5 proc., šilumos – 49 proc.).

Projektonauda

Energetikosekspertai teigia, kad naujos kogeneracinės elektrinės statyba Kaunebus naudinga ne tik Kauno gyventojams, bet ir visos Lietuvos žmonėms.Kogeneracija leidžia bendrame cikle gaminti šilumą ir elektrosenergiją, ir, ją pardavus, atpiginti šilumą vartotojams.

PasakKauno elektrinės vadovo Rimando Stonio, pastačius naują elektrinę,elektros gamyba sudarys galimybes iki 20 proc. atpiginti šilumosgamybą Kaune.

elektrinės komercinės veiklos papildomų pajamų gaus valstybė irKauno miesto savivaldybė. Apskaičiuota, kad per 30 metų mokesčiaivalstybei ir savivaldybei sieks 280 mln. litų (savivaldybei – 35mln.). Statybų metu mokesčiai valstybei sudarys apie 22 mln. litų,o Kauno miestui – apie 3 milijonus.

Lietuvojegaminamos statybinėms medžiagoms, įrangai ir darbo jėgai busišleista beveik 100 mln. litų.

Kaunoelektrinės projektas pristatytas Kauno valdžiai

Prieškelis mėnesius milijardo litų vertės projektas pristatytas Kaunomiesto savivaldybės tarybos nariams.

„Kuolabiau šalies energetikos strategijoje numatytas projektasplėtojamas, tuo audringesnės diskusijos kyla, nors jo nauda Kaunomiestui, neturinčiam kito patikimo šilumos gamintojo –akivaizdi“, – pristatydamas projektą miesto savivaldybėstarybos nariams teigė projektą įgyvendinančios Kauno elektrinėsvadovas R. Stonys.

Kaikuriems Kauno miesto savivaldybės tarybos nariams kėlė nerimągalimas „Gazprom“ dujų tiekimo nutraukimas Lietuvai.

Darkartą Kauno miesto tarybos nariams pristatydamas ketinamos statytimilijardo litų vertės elektrinės projektą, R. Stonys perdėtomispavadino baimes dėl „Gazprom“ dominavimo energetikos ūkyje argalimo dujų tiekimo nutraukimo.

„Ikišiol dujų tiekimas Lietuvai niekada nebuvo nutrauktas, o „Gazprom“,reikia nepamiršti, yra vienas iš būsimo objekto – naujos Kaunoelektrinės – akcininkų. Todėl „Gazprom“ pats suinteresuotassėkmingu naujos kombinuoto ciklo elektrinės investicinio projektovykdymu“, – sakė R. Stonys.

Kaunovaldžia abejinga milijardinei investicijai

Norsšis investicinis projektas yra sudėtinė Lietuvos nacionalinėsenergetikos strategijos dalis, Kauno valdžiai jis mažai rūpi.

Miesto, kurisnebeturi pinigų net savivaldybės darbuotojų atlyginimams išmokėti,vadovas Andrius Kupčinskas yra pareiškęs, kad milijardo litųvertės Kauno elektrinės statybų projektas sunkmečiu jam yra netneįdomus, tai – privačių investuotojų reikalas.

Savivaldybėstinklapyje A.Kupčinskas aiškino, kad projekto įgyvendinimas yraverslininkų interesas, rizika ir atsakomybė, kurios savivaldybėneketina prisiimti ir daryti jiems įtakos.

MerasA.Kupčinskas vienai iš Vokietijos draudimo bendrovių nesugebėjoatsakyti į prašymą išreikšti savo nuomonę apie milijardo vertėsprojektą. Pozityvi miesto valdžios nuomonė sudarytų sąlygasatpiginti draudimo išlaidas elektrinės statytojams. A.Kupčinskaspareiškė, kad po tokio žingsnio jis būtinai susilauktų kaltinimųiš opozicijos dėl viešųjų ir privačiųjų interesųsupainiojimo, todėl nesutiko rašyti rašto vokiečių draudikams.

KTE ir naujos elektrinėspalyginimas


 

 Esama elektrinė

 Nauja elektrinė

 1. Elektros galia (MW)

 170

 280-350

 2. Šilumos galia viso (MW)

 990

 ~670

  – kogeneracija (MW)

 320

 280-350

  -vandens šildymo katilai (MW)

 670

 350

 3. Reikalingos investicijos  (mln. litų)

 400

 1100

4. Elektros/šilumos santykis

0,4-0,5

1,0-1,4

5. Elektrinės naudingos veiklos koeficientas (proc.)

80-85

89-93

Metinės eksploatacijos sąnaudos (mln . litų)

40

35

 

Kombinuoto ciklo dujųturbinos technologijos palyginimas su kitomis

 

 Kuras/technologija  Elektrinis efektyvumas

 Investicijos instaliuotos elektros galios vienetui

 Kombinuoto ciklo su dujų turbina  50-60%  600-800 EUR/kW
 Anglis  37-47%  1000-1200 EUR/kW
 Atliekų deginimas  15-20%  >7000 EUR/kW
 Biomasės deginimas  18-25%  >2000 EUR/kW
 Branduolinė energija  34%

 Virš 3000 EUR/kW

Kombinuoto ciklotechnologija išsiskiria ne tik didžiausiu elektriniu efektyvumu,bet ir reikalauja mažiausiai investicijų.


 

Komentarai

 

 

 
  1. Sveiki draugai , ar yra koks kitas gražus tinklalapis , susiję su JavaScript straipsnių , o tai yra gražus parama PHP programavimo .

    Thumb up 0 Thumb down 0

  2. Kodėl žiūrovai dar pasinaudoti skaityti naujienų dokumentus , kai šiame technologijų pasaulyje viskas yra prieinama internete ?

    Thumb up 0 Thumb down 0 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Neabejingiems automobiliams – daugybė darbo variantų
Viskas, ką reikėtų žinoti apie universalias padangas
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
„Premier“ lygos lenktynės: bėganti „Man City“ ir įnirtingos kovos 
Stipriausia Anglijos ir bene Europos nacionalinė futbolo lyga „Premier“ lyga jau beveik įpusėjo...

Kam reikalingi pastoliai? 
Žmonėms, kurie nedažnai susiduria su statybomis ar darbų atlikimu aukštyje, neretai gali iškilti...

Kaip apsaugoti telefoną nenaudojant dėklo? 
Suprantama, kad kai kurie telefonų savininkai nekenčia apsauginių dėklų. Telefonų gamintojai stengiasi sukurti...

Kokios ypatybės slepiasi už grindjuosčių pasirinkimo? 
Grindys yra vienos iš svarbiausių namų interjero elementų. Atlikus grindų dangos darbus bei...

Kviečia prisidėti prie gerumo akcijos 
Kviečiame prisijungti geros valios žmonių prisidėti prie gerumo akcijos. Labdaros akcija „Su Kalėdų...

Mėgstate egzotinius vaisius? Štai ką reikėtų žinoti apie ananasus 
Tikra tiesa, kad egzotinių vaisių mylėtojams rūpi į savo mitybos racioną įtraukti vis...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (5)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (3)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (9)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Lietuvos bankas su rinkos dalyviais aptarė pinigų išgryninimo tinklo plėtros projekto pažangą
Lietuvos bankui šiemet birželį inicijavus memorandumo dėl grynųjų pinigų prieinamumo...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (10)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...