Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Lapkritis 30 Pirmadienis
 

Kas tie „chazarai“? (Atsakymas komentatoriui)

2019-04-15 12:59 | Nuomonių ringas | Komentarų (2)

Jonas Siaurukas. Asm. albumo nuotr.

Jonas Siaurukas

Gerbiamas komentatoriau, Jūs net keliuose savo komentaruose (apie mano straipsnį dėl Lietuvos kolonizavimo) rašote, kad nieko nebus, lietuvių tauta nebeatsigaus, nes pasaulį valdo ar tai žydai, ar „chazarai“, kuriems viskas , kas geriausia čia, tik jiems, turi būti atiduota. O tikrų lietuvių besą gal tik apie dešimt procentų… Ir nieko nebepadarysi.

Vienas kandidatas į Prezidentus pasakė, kad tikrų lietuvių (tarp visų, kurių pasuose parašyta „lietuvis“) yra net apie 70 procentų, deja, net ir tų „pasinių“ lietuvių Lietuvoje iš tikrųjų yra, rašoma, gana nedaug; gal tik pusė nori „įrašyti“ save lietuviais? Kuo likusieji save laiko – pasaulio piliečiais, europiečiais? Ar jau yra baisu pasakyti, kad esi lietuvis Lietuvoje?

Taigi, šiame punkte Jūs iš tikrųjų esate beveik teisus. Ne taip jau daug mūsų beliko.

Kai mes, pokariniai seneliai, išmirsime, liks gal tik koks milijonas ir gal tik pusė jų laikys save lietuviais.

Gausėja emigrantų, svetimtaučių imigrantų, mišrių šeimų, kurios ypač propaguojamas viešojoje erdvėje, rašoma, kad greit išnyksime, kaip prūsai, kaip jotvingiai, „kaip dūmas išsklaidomas vėjo“.

Akademikas J. Minkevičius žavėjosi: kiek pasaulyje yra kalbų, tautų, genčių, kultūrų, koks tai didžiulis dvasinis turtas visai žmonijai. Tad ką daryti? Kaip išsaugoti žmonijai mūsų (ir ne tik mūsų) seną, garbingą kalbą, unikalius genus, lemiančius mūsų, baltų, savotišką, Gamtos garbintojų, pasaulėjautą (P.Bielskis). Ar to reikia? O gal visi genai turi būti sumaišyti ir sukurti „šokoladinės“ odos spalvos žmonės, „chazarai“, kaip Jūs sakote?

Iš tikrųjų, buvo tokia labai mišri tauta, priėmusi judaizmo tikėjimą, bet ne žydai. Panašiai kaip Bizantija slavams atnešė stačiatikybę, taip dalis žydų misionierių tai tautai atnešė savo tikėjimą. Tos tautos likimas buvo tragiškas, nors kažkada ji buvo gana įtakinga, net Kijevo valdovai kartais vadindavosi „kaganais“.

Akivaizdu, kad tos imperijos, kurios nesugebėjo sukurti vieningos nacijos, išnyko, buvo nugalėtos, nes rasinė, kalbinė, religinė, tautinė, kultūrinė valstybės vienybė daro ją stabilesne, stipresne. Tą aiškiai matome lygindami Ameriką ir Kiniją. Kinija, sukūrusi supernaciją, išliko net okupuota būdama, Amerikos gi likimas neaiškus. D.Trampas lyg ir skelbia nacionalizmą, bet, deja, nelabai aišku, kas yra amerikiečiai. Rašoma, kad anglų nedaug, bet anglų „etninė grupė“ apima ir didelę dalį amerikiečių, australiečių ir kitų, tad amerikiečių „etninės grupės“ lyg ir nėra. Akivaizdu, kad Amerikoje vyksta įvairių etnosų kova ir lėtas jų maišymasis. Kas iš to išeis, neaišku.

Žemdirbių visuomenėse, kur ilgus šimtmečius buvo ir Lietuva, pastovumas buvo didelis, žmonės buvo labai prisirišę prie savo sodybų, taip ir susidarė unikalus lietuvių tautos „lydinys“, europiečių porasis, išlaikęs daug senųjų indoeuropiečių bruožų. Bet dabar mūsų tauta labai sparčiai keičiama, kolonizuojama. Kas kaltas, savi, svetimi?

Kaip nuo to išsigelbėti? Kalbos nepadės, išgelbėti tautą nuo realiai gresiančio išnykimo gali tik visapusiškas uždaros tautinės valstybės (at)kūrimas.

Bet žmonės turi turėti pasirinkimą, tad ir „globalistams“ („chazarams“?), norintiems tapti „globėnais“, reikia jį suteikti. Idealiai Globėnijai (ar Globamijai) sukurti labai tiktų Šiaurės Afriką, juk ją valdė daugelis tautų ir kultūrų, laikyti ją vien arabiška neteisinga. Taip galima būtų puikiai suderinti atvirą globalizmą ir uždarą europinį tautiškumą. Beje, žydai jau yra tapę Europos tauta.

Dažnai didžiuojamės, kad Lietuva buvo tolerantiška svetimtaučiams ilgus amžius.

Mūsų istorija įrodo, kad migracinis atvirumas, prievartinė kolonizacija pražūtingi mažoms tautoms. Tad iš praeities negalime pasisemti stiprybės. Privalome žiūrėti tik į ateitį.

Didžiosios ir turtingosios tautos, kurios noriai žvelgia į visą pasaulį, kaip į potencialią savo koloniją, turėtų suprasti, kad ištirpdę mažas tautas, sunaikinę gyvybės įvairovę, jos patys daug praras. Kada nors žmonija supras, kad reikia siekti „genetinio“ (kas yra mūsų sielų „hardas“, dar neaišku) progreso, bet, sumaišius tautas, panaikinus jų laisvę ir nepriklausomybę, to bus galima siekti tik dirbtine ar komercine eugenika, o tai gali atvesti ir prie diktatūrinio „žmonių-gyvulių ūkio“.

Taip gali atsirasti Vergovė net baisesnė už buvusią.

Pateikiate daug pavyzdžių, kaip JIE yra įsigalėję. Panašiai rašo daug kas: kardeliai, klimovai ir kt., atseit „žydai“, tiksliau jų finansinis kapitalas, valdo pasaulį, engia kitas tautas. Kas tai – perdėtas žydų gerbimas ar jų baimė, antisemitizmas? Yra įvairių žydų, juos visus vertinti pagal vieną kurpalį nederėtų. Žydai ne tik finansininkai, yra ir einšteinai, šnirelmanai, švingeriai, daugybė žydų ar jų kilmės mokslininkų, filosofų, gydytojų, matematikų, fizikų, kitų sričių kūrėjų, politikų, teisininkų, etc. Ne visi žydai turčiai, ne visi engėjai. Net Izraelyje kai kurie žydai gyvena gana kukliai, nors jiems ir leidžiama savo šeimai pasirinkti apelsinų iš turtuolių sodų…

Mūsų tautos vadovai, kandidatai į Prezidentus bijo atvirai kalbėti apie tautinių santykių problemas, apie baisų tautos nykimą, pataikauja svetimiesiems, negina savųjų interesų. Ar žydai dėl to kalti, ar mes patys? Dalis elito gal laiko pinigus bankuose, o procentus jiems, kaip ir bankų savininkams, moka visos tautos. Tad ne tik žydai kalti net ir dėl finansinio engimo. Juk Vyriausybės net ir tautų pinigus laiko privačiuose bankuose, taip juos turtina dar labiau. Bankai yra tapę lyg kokia tarptautine ekonomine – finansine Vyriausybe. Kodėl tautos atiduoda jiems valdžią? Ar iš tikrųjų tas kapitalas didžiąja dalimi priklauso tik žydams? Gal „kosmopolitų“ didžturčių tarpe yra ir rusų, lietuvių, kinų?

Sena žydų (ne „chazarų“? ) tauta irgi labai reikalinga žmonijai, ji irgi maža. Dalis žydų politikų net siūlo vienytis su Vidurio Europa kovoje dėl mažų tautų išlikimo.

Gali būti, kad antisemitizmą kaip tik kursto ne kvailos mažos tautos, o didžiųjų tautų slaptosios tarnybos. Tad nereikia dėl visko „ridenti bačkos“ vien ant žydų. Žydų disidentams turime būti labai dėkingi ir už sovietijos imperijos susilpninimą (prisidėjo ir kiti). Nėra tad viskas taip paprasta.

Be abejo, problema yra, bet tautiškumą, tautinę valstybę reiktų skirti nuo didžiatautiško, didžiavalstybinio šovinizmo. Kaip ir nuo beveidės „liaudies“. Ne šūkauti „Lietuva lietuviams“ reikia, bet realiai užkirsti kelią Lietuvos kolonizacijai, likime nors milijonas, nors pusė milijono, bet lietuvių. Ne kiekis juk moderniame pasaulyje viską lemia.

O kiekis didėja. Napoleono laikais Indonezijoje buvo tik keli milijonai gyventojų, dabar jie greit skaičiumi pralenks Ameriką. Afrikoje greit bus keli milijardai žmonių. Yra grėsmė, kad kiekis sunaikins kokybę, unikalias gyvybes rūšis, didžiulį žmonijos turtą. Grįžti į užsidariusių mažų tautų nacionalizmą – irgi ne išeitis. Juk tada visi tampa priešais ir nebėra sąjungininkų.

Uždara tautinė valstybė, glaudžiai bendradarbiaujanti savo kovoje už laisvę su kitomis mažomis ir vidutinėmis tautomis, su didžiųjų tautų šviesuoliais, yra vienintelė tinkama forma, galinti garantuoti mažos tautos išlikimą; tai turi būti Kelias su vienpusiu eismu: įvažiuoti draudžiama, išvažiuoti leidžiama. Sukūrus mišrią šeimą, grįžimas labai apribojamas. Tik taip galima išgelbėti mažas tautas. O apie tokią politiką bijoma ir užsiminti. Apšauks „rasizmu“. O Globalios supernacijos sukūrimo siekis ar nėra pats didžiausias rasizmas, koks tik gali būti?

Rašoma, kad kasdien išnyksta gyvybės rūšis, gal kas mėnesį tauta ar gentis, kalba, unikalus žmonių porasis, galimybė tobulinti žmonių giminę. Tai nusikaltimas žmonijai. Net ir dalis žydų ar kitų, didelių, galingų, įtakingų, turtingų tautų atstovų supranta, kad tai blogis. Deja, nieko nedaroma, kad nutautinimas nevyktų.

Ar ne mažos tautos, tame tarpe ir žydai, turi pradėti solidariai kurti naują ideologiją, iš tikrųjų daugiatautę, iš tikrųjų siekiančią išsaugoti įvairovę, kovojančią su siekiu sukurti Globalią, vienspalvę pasaulinę Superimperiją.

Jūs rašote, kad nieko neišeis, per vėlu. Jei neįveiksime nevilties, tai Tautų nebūtis tik didės. Pradėti galime ir nuo mūsų tautos. Islandai jau parodė pavyzdį, kodėl negalime padaryti dar geriau? Pradedant nuo paramos lietuviškoms šeimoms, saviems kūrėjams ir t.t. Darbo užtenka visiems, tad nereikia rietis dėl pirmenybės palmių, ką politikai ir filosofai taip dažnai daro…

Komentarai

 

 

 
 1. Atsiprasau Gerb. Autoriau, deja tik dabar pastebejau labai reiksminga si Jusu straipsni. Perbegau akimis ir protu ji,- tikrai jis svarbus ir informatyvus,…
  Na, o i Jusu vertinimus ir pamastymus as tikrai noriu atsakyti. Gaila tik kad sis Jusu straipsnis nusileis ”zemyn” KK straipsniu sarase atejus naujiems.
  Jis jau ir dabar staigiai krito zemyn…
  As numates tarsi pratesti Jusu ir savo mintis, pakomentuoti, taciau nezinau dar ar po siuo straipsniu, ar po kitu ”auksciau” esanciu – naujesniu, kad dar kas nors galetu ji perskaityti. Tikiuos kad tokiu zmoniu buna…
  Jus esate tikrai ispudingai rasantis ”reiksmingus” straipsnius ”retomis temomis”, ir analogu Jums Lietuvoje bei KK nelabai jau yra belike…
  Sekmes Jums ir ”iki” :)

  Thumb up 1 Thumb down 0

 2. Visa oficiali žmonijos “istorija”-atviras melas:

  sunaikinta-tiesa.jimdo.com/blog

  Thumb up 0 Thumb down 0 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
PSO atstovė: tarptautinė žiniasklaida neteisingai suprato audinių keliamą grėsmę COVID-19 plitimui
Žmogaus teisės – vyrų reikalas? 1
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Pastiprinimas medikams: 15 tonų dezinfekcinio skysčio neatlygintinai keliauja į 15 Lietuvos ligoninių (1)
Pasvalio biodegalų gamybos bendrovė „Kurana“ 15 šalies ligoninių dovanoja 15 tūkst. litrų dezinfekcinio skysčio,...

Plaukų kaukėms sudarant daugiatūkstantinį pasirinkimą, svarbu žinoti, į ką atkreipti dėmesį 
Kad plaukų kaukės yra viena svarbiausių priemonių, kurią verta naudoti, norint turėti sveikus...

Darbas Vokietijoje: kodėl verta rinktis šią kryptį? 
Ne paslaptis, kad darbas užsienyje kasmet sudomina tūkstančius žmonių. Belieka tik pridurti, kad...

Berta Čaikauskaitė. Politikų pažadai karantino eteryje – apšilimas prieš rinkimus? (2)
Sena kaip pasaulis taisyklė byloja, jog komunikacija prieš rinkimus – tai vienas stipriausių...

Batutas – grožiui, sveikatai ir gerai savijautai 
Nors daugelis tėvelių vaikus skatina kasdien kuo daugiau laiko praleisti lauke, tačiau patys...

Kaip neprašauti perkant mikrobangų krosnelę? 
Jeigu svarstote apie mikrobangų krosnelės įsigijimą – svarbu, kad žinotumėte keletą svarbių dalykų....

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Prezidentas: Seimo darbas negali nutrūkti ilgesniam laikui
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, trečiadienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
Nepritarta Seimo nuotolinio darbo reglamentavimui (2)
Seimo nariai nepritarė siūlymui Statute reglamentuoti galimybę, paskelbus ekstremaliąją situaciją,...
Lietuva toliau grimzta į skolas:  vidaus rinkoje pasiskolino 30 mln. eurų
Finansų ministerija informavo, kad Vyriausybės vertybinių popierių (VVP) aukcione pirmadienį papildyta...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (5)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (1)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
„Luminor“ ir SEB bankai „Agrochemai“ suteikė 100 milijonų eurų sindikuotą paskolą
Koncernui „Achemos grupė“ priklausanti žemės ūkio paslaugų ir prekybos bendrovė...
Kaip sutaupyti įrengiant naują būstą?
Lietuvoje kasmet pastatoma tūkstančiai nuosavų namų, dešimtys, jeigu ne šimtai...
Krašto apsauga   Užsienis
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos (1)
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (8)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (2)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...