Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
ekozoe.lt
2022 Birželis 26 Sekmadienis
 

Kas iš tiesų dedasi Rukloje, Mokomajame pulke? (2)

2014-01-31 13:43 | Krašto apsauga | Komentarų (330)

 KK nuotr.


Kristina Sulikienė

Ar Mokomajame pulke laikomasis Karo tarnybos statuto ir SAM patvirtintų higienos normų?

Taigi, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakyme 2004 m. rugpjūčio 11 d. V- 568 juodu ant balto parašyta, jog esant žemesnei nei 10 laipsnių temperatūrai, lauko stovyklos turi būti įrengiamos, 15 cm pakeliant grindis nuo žemės, o visose palapinėse turi būti įvestas šildymas.

Žygio sąlygos nuo SAM ministro higienos normoje numatytųjų tądien skyrėsi net 25 laipsniais (neįrengti šildomos lauko stovyklos galima esant tik aukštesnei nei 10 laipsnių lauko temperatūrai), tačiau kaip vėliau paaiškėjo iš kpt. Petraičio ugningo pasisakymo apie mūsų, kursantų, veiklos planavimą, jis vadovaujasi tik KAM įsakymais, daugiau jam niekas neįdomu. Kaip keista – na, „praleido“ Sveikatos ministro higienos normą, kuri numatyta Karo tarnybos statuto 111 str. – jog būtina ta norma vadovautis, tačiau kaipgi toks patyręs pratybų planuotojas nepastebėjo Kariuomenės vado įsakymo, jog per tam tikrą šaltuką – kai temperatūra žemiau -15, jokios pratybos vykti negali?

Kad per daug neturėčiau kada mąstyti, 2-14-01-20, jau apie 19 val., išvakarėse, prieš pat žygį, kai kiti kraunasi ekipuotę, mantą, man kartu su visu skyriumi užkraunamas budėjimas. Seržantas Velbasas, nors nėra jokio darbo, liepia jį imituoti, tikrinti kambarius, kažką veikti, vaikščiojame pirmyn – atgal. Jeigu pastebi kambaryje kraunant mantą žygiui – išvaiko. Taip ir nesupratau, kaip aš būčiau ėjusi į žygį, jeigu būčiau laužiusi Kariuomenės vado įsakymus dėl šalčio prevencijos – jeigu man nebuvo skirta nei viena minutė žygiui pasiruošti.

Spėju vis tik paskambinti į SAM, apie tai, kad skambinu, perduodama visiems instruktoriams, ir, aišku, vadovybei „ji kažkam skambina“ (nes prašiau leidimo nestoti į rikiuotę, kad spėčiau paskambinti į SAM, seržantas leido) – tačiau nieko nevyksta. Jie yra neklystantys, o kažkokia jaunesnioji eilinė, kad ir cituoja paties kariuomenės vado nurodymus, jiems yra „nulis“.

„Geras karys yra labai blogai, mums reikia vidutinių“: idealusis modelis – SSRS armija ir jos tvarka

Kai išklausiusi seržanto Velbaso pamokslo apie kariuomenę, jog geras kareivis yra blogai, kaip ir blogas kareivis, čia tokių nereikia – suprask, galėčiau čia to statuto per daug nesilaikyti, nereikalauti, kad ir merginos laikytųsi numatytų taisyklių, ir neplavinėtų po koridorius 23 valandą, neva, joms plaukus reikia džiovintis – sausio 20 d., tiksliau, jau sausio 21 d., pabaigiu budėjimą, jau 00:20. Kėlusis 5:45, tik tokiu metu, po daugiau nei 18 valandų, galiu “išsinerti“ iš kerzų. Apie kokias nors kario teises ar higienos normas galima pamiršti – kojos turbūt prišutę jau. Taip ir pamatau už kelių dienų, jog nuo kojų pirštų oda jau bando nusinerti: vis tik ant kojų teko praleisti daugiau nei aštuoniolika valandų, nors Karo tarnybos statute garantuotas vienuolikos valandų nepertraukiamas poilsis. Laiko patikrinti, kaip atrodo kojų pirštų oda, dienotvarkėje nenumatyta – visur bėgte reikia lėkti, netgi po kareivines liepiama lakstyti, dėl ko kitą rytą įvyksta skaudus karės Laimos ir kario susidūrimas. (Kaip vėliau išgirstu savo rinktinėje, negalėjo niekas liepti bėgioti po kareivines, nes tai yra labai nesaugu: tačiau tiek mes, tiek ir aukščiau gyvenę kariai buvo priversti bėgioti, toks įsakymas…)

Miego garantijas Rukloje irgi reikia pamiršti – mjr. Valaitis antrojo pokalbio metu paaiškino, jog ir jie neva nemiegojo, todėl jiems kursantų miegas yra neįdomus. Neva, turime atkentėti už tai, kad jie kažkada kentėjo sovietų kariuomenėje. Vadinasi, Ruklos vadovybei idealusis matas yra SSRS kariuomenė.

Atvykę sausio 13 dieną į pratybas, nei vieną minutę neišgirstame, jog ši diena kažkuo ypatinga Lietuvai ir jos kariuomenei…Tad dar pirmą dieną nesupratau, jog atvykau ne į Lietuvos kariuomenės, o SSRS armijos padalinį…Kas dieną mums bus kartojama, jog taip, kaip mes darome, buvo SSRS armijoje, ir čia bus lygiai tokia pati tvarka. Ačiū Dievui, jog naktį niekas netranko per veidą su taburete, tačiau miegoti neleidžia – dvi naktis iš eilės žadamas aliarmas, išverčiami iš lovų kariai pusę penkių ryto, nors Karo tarnybos statutas to neleidžia…Pirmą vakarą grandinis Urvikis leidžia eiti miegoti tik gerokai po vidurnakčio – 00:30.

Kadangi mano tarnybinis pranešimas neužregistruotas raštinėje, turbūt nugula kur nors majoro stalčiuose…Todėl tenka viską susakyti Karo policijai ir generalinei inspekcijai, nes savo pavaldinius kontroliuoti majorai ne tik turi teisę, bet ir pareigą. Tačiau dviejų savaičių didžiausia problema vadams tampa jaunesnioji eilinė Sulikienė, kuri žino savo teises, ir neklauso jų, o klauso kariuomenės vado įsakymų…

„SSRS armijos padaliniui“ tai didžiausias galvos skausmas, nes toks karys nėra destrukcinis elementas, nesusigalvoja savo tvarkos, kaip kiti…(Ne paslaptis, jog pirmojo žygio metu kariai provokavo vadus pažeisti įstatymus, ir maldavo likti nakvoti -16 temperatūroje miške. Vadai būtų nusileidę, tik…išsigando j. eilinės Sulikienės. Kuriai kariuomenės vado įsakymas svarbesnis nei Ruklos vadų. Keista, kad Ruklos vadovybė visiškai nebijo Kariuomenės vado ir KAM ministro, tačiau išsigando jaunesniosios eilinės…Beje, kariai nenakvoję miške, ir taip grįžo su pirmojo laipsnio nušalimais: violetiniais pirštais ir mėlynais veidais…)

Kova už karių teises: kuo Rukla skiriasi nuo Lukiškių kalėjimo?

Taigi, kadangi Rukloje vaidinama demokratija, ir visi telefonų numeriai kabo koridoriuje, skambinu į Karo policiją. Apie subordinacijas „ar galima tamsta jus suskųsti kartu su kuopos vadu, bataliono vadu ir pulko vadu“ tenka pamiršti, nes teisinėje praktikoje jau taip numatyta, jog pačiam pažeidėjui nebūtina pranešti, jog jį skundi. Tas pats, beje, numatyta ir Drausmės statute, ir Karo tarnybos statute, jog jeigu jau kalba eina apie pažeidimus, galioja subordinacijos taisyklės išimtis.

Paskambinus į Karo policiją, budintis nelabai supranta, ką noriu pranešti, paaiškina, jog juos domina nestatutiniai karių santykiai. Atsakau, jog jeigu būtų tokie dalykai, pasakyčiau, bet to nėra, tačiau kariai varomi per šaltį nakvoti miške, iš jų netgi šaipomasi. Kalbamės ilgai, ir pagaliau budintysis sako, jog ryte privažiuos patrulis, ir patikrins situaciją.

Ryte niekas neprivažiuoja, tik 2014-01-21 7:00 val. paskambina pažeidėjams, kad „susitvarkytų“.

Man 7:10 paskambina Karo policijos atstovas, ir sako, jog yra paskambinta į kuopą, ir kapitonas Virginijus Tertelis turėtų „su visais pravesti pokalbį“.

Tačiau kpt. Tertelis, kai užpyksta, nesikalba. Taigi, ir šitą rytą jis su niekuo nesikalba. Apie 7:25 val. paskambinu į Karo policiją ir paaiškinu, jog neatšaukiamas naktinis nakvojimas miške, ir jog kpt. Terteliui nė motais ta šalčio prevencija – Karo policija, beje, paaiškina, jog yra Kariuomenės vado įsakymas dėl pratybų negalimumo esant žemesnei nei -15 temperatūrai.

Nors rikiuotėje kalbėtis negalima, kpt. Tertelis prieina prie manęs ir piktai sako: „Tai, ką, Sulikiene, neisi į žygį?“.

Naktį surašiau atsisakymą nuo įsakymo vykdymo, bet nėra kam paduoti – niekas tokios praktikos nežino.

Mano būrio vadas ltn. Savickas 8:30 išsikviečia mane ir pabando taikiai spręsti situaciją, pasiūlo tiems, kas negali dėl šalčio eiti į žygį, pasiimti nedarbingumą. Vėlgi tai nėra teisėta, nes kariuomenės vado įsakymas labai aiškus: jokių pratybų tokiu oru būti negali. Visos pratybos turi būti rengiamos uždarose patalpose. Ltn. Savickas paaiškina, jog ką tik pulko vadas plk. Ltn. Algirdas Norkus atšaukė programos dalį dėl nakvojimo miške. Tačiau raštu pateiktų tų pakeitimų niekas nemato. Koridoriuje skelbimų lentoje kabo tas pats mjr. Valaičio parašu patvirtintas savaitės planas, kuriame numatyta, jog kariai nakvos miške. Beje, visa informacija apie kursų programą skelbiama mažesniu nei 6 šriftu: kariuomenėje turbūt negirdėjo, jog valstybės įstaigose turi būti naudojamas 12 šriftas. Be lupos įskaityti kas ten rašoma, neįmanoma, nes dargi koridoriuje ir tamsu.

Todėl likusieji kareivinėse visą dieną su nerimu laukiame nakties.

Visą dieną spaudžia -14-16 šaltukas, dargi su stipriu vėju.

Suėjus jau kareivinių miego laikui, niekas iš kursantų negrįžta.

Apie dvyliktą valandą nakties, kaip vėliau pasakojo kambario draugės, jie grįžo, tačiau nakvojo penktame aukšte ant grindų. Pagal karo tarnybos statutą, kareivinėse miegas paskelbiamas 21:45. taigi, nors vadai parvarė karius į kareivines, tačiau daugiau nei dvi valandas pažeidė jų miegą, taigi, ir Karo tarnybos statutą.

Kaip buvo įvykdytas Kariuomenės vado įsakymas, jog jokios pratybos per šaltį negalimos, nežinau: juk neleistina temperatūra ne naktį atsirado, o anksčiau.

Tiesa, kpt. Tertelis nepasiduoda ir kursantams yra išaiškinama, jog jie būtų nakvoję miške (koks šaunumas – nakvoti šitokiame šaltyje miške!), tačiau Sulikienė neleido.

„Jeigu tokia galinga ta Sulikienė, tai valio“, – kitą dieną man pasako Ruklos medicinos punkte gydytoja kpt. Urbonavičienė. Majoras Jurelevičius išvažiavęs į …pasitarimą dėl šalčio prevencijos. Rukloje gandai iš sostinės neateina, tačiau telefonu iš vieno majoro sužinau, jog buvo sukelti ant kojų karo medikai, ir sukviesti į Vilnių. Kariuomenėje „užsukta“ diskusija – tačiau Ruklos vadai juk niekada nepasiduoda.

B.d.

Komentarai

 

 

 
 1. Mielieji,
  daug kas komentuoja ir rašo, bet nežino kaip ten viskas buvo. Kadangi ir aš ten buvau galiu teihti, kad:
  1. To tualetinio poperiaus kur davė, mums visiems užteko, dar truputį ir liko;
  2. Niekas nekariauja, kai yra geros sąlygos, reikia mokytis išverti tau nepalankias;
  3. Merginos saugojosi nuo šalčio tepė kremus ant veido, kad ne taip šaltu, o kai kas to daryti net neketino, tai ko bl ejai ten, jei nei vienam miške net nebuvai???;
  4. Visi vadai, instruktoriai buvo geri, nes mes paklusom jiems, o paklusom, nes jie buvo teisus. Kad ir grieščiau ką pasakydavo tai dar nieko.
  5. Sulikiene, niekas nekalba rikiuotei telefonu.
  6. Jokių striukių nevogė, jei valgykloj susimaišė jos (nes žinok jos visos panašios) tai dar nereiškia, kad jas vogė. Kažin kur jas būtų dėja, kad jei ir būtų pavogę, niekas neapsirenges nevaikščiojo.
  7. Kodėl tik Jus galėjot susirašinėti telefonu, o kai baigdavot eidavot skust?
  8. Kodėl irašinėdavot mūsų balsus?
  9. Kodėl kišdavotes į mūsų pokalbius, jei su jumis niekas nekalbėdavo?
  10. Kodėl kalbėdavot apie sovietų armija ir ligindavot su mokomuoju pulku, jei jūs toj Rusijoj net nebuvot ir ten netarnavot?
  11. Kodėl sakėt eisit į BKM, bet iš trijų sav. kurso net nebuvot nei vienam miške?
  12. Jums reikia kirpyklos? Mes kambary galėjome ją irengt!
  13. Jums negeras maistas? Tai kodėl valgydavot ir iš kitų prašydavot?
  14. Kai su kitais nesutardavot, eidavot kalbinti, jog palaikytų jus.
  15. Net spintelės jums netiko, dvi turėjo ir tai daiktai nesutilpo:D
  16. Gal reikėtų susimastyti ką kiti apie jus šneka?
  Galėčiau rašyt ir rašyt, gal paskui pabaigsiu?

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • Jūs visiškai teisus. Toks įspūdis, jog autorė arba nežino, kur pakliuvo, arba atėjo negeranoriškais tikslais…

   Thumb up 72 Thumb down 0

    • Galėčiau apie ponia Sulikiene rašyt ir rašyt, bet ką ji parašė čia, tiesos nulis…

     Thumb up 72 Thumb down 0

     • TERTELIS . .. . . tada jis nebuvo kpt. . savu laiku( TARNYBOS ) pats buvo uzduch * * * * * . tad atsiima ant kitu , , as ten buvau 12 men tad zinau , ka jis dare kt eiliniams — nepamirsau , bet man –jau po 20 metu dzin , , o kas buvo daroma jam ? – matyt paveike taip kad issipisineja ANT SILPNESNIU tiek metu , , , , o jis pats bailys . . su zvaigzdutem o bailys .

      Thumb up 72 Thumb down 0

 2. Ar autorė susipykus su galva?
  Tai kariuomenė. Karo metu niekas net palapinių gali nebūti.
  Čia kas lepūnėlių išvyka į gamtą?

  Thumb up 72 Thumb down 0

 3. Ir atsiranda gi dar tokiu d…..liu.norejot ligiu teisiu tai ir gavot ligiu teisiu.kariuomene yra kariuomene o ne grozio salonas,jai plauku nespeji laiku issidziovinti tai nusiskusk plykai, nemanau kad bent vienas pestininkas(vyras) 23.00 val su dziovintuvu rankose laksto.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 4. Tai kaip tada siulai paruosti pestininka? (klausimas autorei) jai jau prie minusines temperaturos negerai, prie pliusines vel butu negerai nes perkarsta tada.manau “karas” oro salygu nesirinks, o jai bijai sikna nusalti tai ko povelniu ten isvis vilkaisi, sedek namie ir sako tuos koju nagus lakuok. o tu staripsniu su isakimais jokioje valstybineje institucijoje nesilaiko jai geriau pasigilini, tad nereikia cia tos ruklos mokomojo su s… maisyti. Sauktiniu nebera, o karius “savanorius” tenka per tris menesius ismokyti ka anksciau darydavo per metus.tai ko cia dar skundies.

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • tai po trijų savaičių mokymų jie pagal tave nieko daugiau ir nesimoko niekada gyvenime? įdomiai įsivaizduoji…

   Thumb up 72 Thumb down 2

 5. Nesuprantu tik vieno jai jau ten taip blogai tai ko ten isvis aiti,juk prievoles nera jokios. Tai ka jai karas prasidetu irgi savo koju pirstus apziurinetum ???man rodos ten aini mokytis kaip isgyventi ekstremaliom salygom, o ne po 11 val per para miegoti. tarnyba yra tarnyba o ne vaiku darzelis ar vasaros stovykla.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 6. Hmm, skaitau tuos piktus komentarus ir stebiuosi – tie patys “kieti” kariai yra tiesiog užvertę KAM su kompensacijų dėl sveikatos sutrikdymo tarnybos metu reikalavimais… Ir tada kalti visi…ir oras, ir sąlygos, ir įsakymų nesilaikantys vadai… tik ne patys “kieti” kariai… O sumelės tai nemenkos reikalaujamos…Va toks čia ir patriotizmas, kietuoliai…

  Thumb up 72 Thumb down 4

 7. Kitas momentas, mobilizacijos atveju, ponia Kristina turbūt ir toliau dergsite Lietuvos kariuomenę, o gal pereisite į kitos kariuomenes puse, kadangi čia Lietuvoje neužtikrintos higienos sąlygos. Vienu žodžiu, aš su Jumis į mūšį neičiau, jei turėčiau teisę deportuočiau į Aliaską….

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • Sveiki desantininke,

   suprantate, mobilizacijos atveju juk jūs šovinistai kurie nesuteikiate moterism tų pačių sąlygų, pagal visą logiką turėtumėte sodinti prie puodų ją.
   tačiau pagal jūsų mąstyseną įdomiai išeina – mobilizacijos atveju jūs desantininkai sėsitše košės virti, o tokias poniutes išleisite į pirmas gretas, alla patrankų mėsa? Nu čia geras. jėzau kokie mūsų vyrai Lietuvos yra nerealūs.
   Ką mes be jūsų darytume!! Aš irgi su jumis neičiau į mūšį, nes susigrumdytume virtuvėje, kas arbatą kais karia,ms. Nes jūs veržtumėtėe su šita poniute, kaip supratau, nes nesutinkate su ja į mūšį eiti. Nu ir pavarėte :)

   Thumb up 72 Thumb down 0 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Figūrą formuojantys apatiniai: kokius rinktis?
Kaip išsirinkti geriausią mobilų kondicionierių?
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Prietaisai moterų sveikatai bei malonumui  
Įrodyta, kad vaginalinių kamuoliukų bei vibratorių naudojimas yra naudingas moterų psichologinei bei fizinei...

Vasaros sezonas prasideda: ką turėtų žinoti šunų šeimininkai? 
Prasidėjus šiltajam metų sezonui, didelė dalis žmonių džiaugiasi dėl malonaus oro ir galimybės...

Kiek kainuoja geros kokybės langai? 
Patikimi langai pagerins Jūsų namų saugumą ir tuo pačiu jūsų gyvenimo kokybę. Renkantis...

Kaip pakeisti ir atrestauruoti namų fasadą? 
Renkantis išorės sienų apdailos medžiagą dažniausiai svarstomi du variantai: tinkuoti arba montuoti klinkerio...

Ar biuro priemonių kokybė kinta? 
Darbas biure yra neatsiejamas nuo tam tikrų priemonių, kurios gali garantuoti, kad pavyks...

Naujausia žaidimų įranga dar geresniems pojūčiams 
Jeigu mėgstate kompiuterinius žaidimus ir norite atrasti juose dar geresnes patirtis, išbandyti daugiau,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (10)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (3)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (9)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Lietuva sustabdė tarptautinių kompanijų iš Rusijos perkėlimą
Ekonomikos ir inovacijų ministerija sustabdė naujų tarpininkavimo raštų išdavimą į...
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (28)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (11)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Karštas Komentaras