Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
ekozoe.lt
2022 Rugpjūtis 12 Penktadienis
 

Kas iš tiesų dedasi Rukloje, Mokomajame pulke? (1)

2014-01-26 19:09 | Krašto apsauga | Komentarų (414)

Kur buvo KAM ministro akys, kai jis lankėsi Rukloje? KK nuotr.


Kristina Sulikienė

Lietuvos kariuomenę atstovaujantis neoficialus puslapis batalionas 2014-01-25 patalpino informaciją apie kario savanorio bazinių įgūdžių kursą, kuriame sudalyvavau ir aš.

Tarnybą pradėjome sausio 13 dieną, mano tarnyba baigėsi netikėtai, neįteikus man jokio raštiško įsakymo, nurodymo ar tarnybinės nuobaudos paskyrimo dokumento. Liepta tiesiog išvažiuoti.

Puslapyje Batalionas džiaugiamasi, jog dalyvauja merginų, tačiau esą joms negalima skirti kambarių, nes neužteks vyrukams. Labai keistas straipsnis, su dar keistesne nuotrauka, kur mano kambario draugės (gyvenome kambaryje, tikrai ne koridoriuje, o dar viename laisvame miegojo per budėjimus kpt. Tertelis) spaudžiant -16 šalčiui, šypsodamos tepa viena kitai veidus. Šitos pačios, kur šypsosi, kitą dieną nebepaėjo, nes šaltis surakino kūnus. Kadangi visuomenei toliau pateikiama iškraipyta informacija apie tai, kaip iš tiesų vyksta baziniai kario savanorio įgūdžių kursai, nusprendžiau netylėti.

Kadangi instruktoriai į karius žiūri kaip į „patrankų mėsą“, statistinius vienetus, kurie neturi jausmų, asmeninio gyvenimo istorijų, bei, galų gale, niekuo neserga – tai kiekvienas, prieš pildydamas anketą stoti į Lietuvos kariuomenę, turėtų žinoti, jog gali pakliūti ne į kariuomenę, kaip yra pristatoma, tačiau į tikrą trijų savaičių, o jeigu eina į Bazinius kario mokymus – trijų savaičių – pragarą.

Kur arba pavirstama zombiu, arba pasipriešinus neteisėtiems vadų įsakymams, tampi precendentu Lietuvos kariuomenėje – atseit, niekas niekada nekėlė klausimo dėl Mokomojo pulko vadovybės įžūlumo, ir Kariuomenės vado bei KAM įsakymų nepaisymo.

Tik ar tikrai niekas niekada nekėlė tų klausimų? Ir kur buvo tiek Rasos Juknevičienės, tiek Juozo Oleko akys, kai jie lankėsi Rukloje? Ar jiems buvo nerodomi išsekę, po lašelinėmis gulintys kariai, klaikios, į kalėjimo kameras panašios kareivinės su geležinėmis, tarybinėmis, spintomis, į kurias niekas netelpa, suplyšusios, nudrengtos patalynės, ir vidury žiemos išduodami vasariniai apklotai, dėl ko kariai priversti miegoti su rūbais, kad mirtinai nesušaltų?

O gal abu, nuolat vienas kitą pakeičiantys ir papildantys ministrai net nesidomėjo karių buitimi ir kasdienybe: juk žymiai smagiau išgerti kavos su Ruklos vadovybe, ir pasiklausyti smegenų plovimo pasakėčių…

Rukla – baisiau už Lukiškes, arba kaip formuojama Lietuvos kariuomenė

Lietuvos valstybei ir jos struktūroms nereikia mąstančių žmonių – reikia tik vykdančių.

Pats svarbiausias dalykas, jog jaunuoliai nuo jaunų dienų išmoktų vykdyti akivaizdžiai neteisėtus vadovų įsakymus.

Toks įspūdis susidarė nepilnas dvi savaites atitarnavus Rukloje, Didžiojo etmono Jonušo Radvilos Mokomajame pulke, kur tiek pulko, tiek bataliono vadovybė bei jų pavaldiniai atvirai ir įžūliai pažeidinėjo įstatytus, poįstatyminius aktus ir vidaus tvarkos taisykles, reglamentuojančias kariuomenės veiklą.

Nors oro prognozės yra žinomos maždaug savaitę laiko į priekį, Ruklos Didžiojo etmono Jonušo Radvilos Mokomojo pulko vadovybei – nė motais tie šalčiai.

Pavyzdžiui, vieną rytą į klausimą vienam iš instruktorių „gal žinote, kiek dabar yra laipsnių? (o buvo arti 17 žemiau termometro stulpelio), atsakymas atskriejo žaibiškas, ir dar buvo išrėktas: „Neatsakinėsiu į tokias nesąmones“ (instruktorius Masionis).

Kaip supratau, Ruklos Didžiojo etmono Jonušo Radvilos Mokomojo pulko vadovybei ir visiems tos vadovybės akivaizdžiai neteisėtų įsakymų vykdytojams, kai įsakymai susiję su pratybomis šaltu oru, visiškai ne dokumentas yra Kariuomenės vado įsakymas dėl šalčio prevencijos, kuriame numatyta, jog esant žemesnei nei -15 temperatūrai lauke, lauko pratybos neturi būti pradėtos, o vykdomos – nutrauktos. Šis įsakymas išplaukia iš KAM Gynybos štabo nurodymo 2006 m. sausio 19 d. Nr. GŠN-8. Dar griežtesnį įsakymą, pavyzdžiui, yra pasirašęs sausumos pajėgų vadas „Įsakymas dėl nušalimo profilaktikos“ 2012-01-31 Nr. V-68: jame nurodyta, jog pratybos nutraukiamos, ne tik, kai temperatūra yra -15, bet ir kai lauko temperatūra -10, o vėjo stiprumas didesnis nei 4 metrai per sekundę.

Įsakymuose parašyta, jog kariai turi būti aprūpinti karštais gėrimais – tačiau mes arbatos gaudavome tik ryte ir vakare. Dienos metu instruktoriai lakstydavo ir sekiodavo, kur kas arbatinuką įsijungęs, rėkaudavo – nors pagal Kariuomenės vado įsakymą, jie ne tik kad neturėjo teisės drausti gerti karštus gėrimus, varant mus į pratybas esant labai žemai temperatūrai, bet ir patys turėjo virti tą arbatą, ir ją kariams siūlyti. Kariuomenės vado įsakymą tačiau instruktoriai laikė tiktai sau. (Manau, toks elgesys yra pati tikriausia „dedovščina“).

Rukloje įžūliai nepaisoma Kariuomenės vado įsakymų?

Mokėmės kovinės rikiuotės paslapčių, spaudžiant -17 šaltukui (2014-01-20), po kovinių rikiuočių dar keletą valandų per tą patį šaltį su žemėlapiu orientavomės vietovėje. Skruostų ir smakro kai kuriais momentais nebejaučiau. Vadai tačiau iš stalčių išsitraukė veido kaukes – ir nors Kariuomenės vado įsakyme parašyta, jog kariai turi būti aprūpinti šaltam orui skirtais drabužiais, mes tegavome šiltus apatinius: tokias pačias kaukes nupirkti kad ir už mūsų pinigus vadai net neorganizavo – svarbiausia, kad jie gudrūs, apsirūpinę, ir jiems nešalta.

Nei žemesnieji, nei aukštesnieji vadai tądien nepaaiškino, jog yra teisė atsisakyti vykdyti neteisėtą nurodymą, nes tokios pratybos prieštaravo Kariuomenės vado įsakymui.

Sausio 16 dieną Mokomojo pulko bataliono vadas mjr. Valaitis, remdamasis S1-S2 planavimo grupės dokumentais ir suderinimais (svarbiausias asmuo – kapitonas Petraitis) patvirtino pataisytą savaitės pratybų planą, kuriame numatė lauko pratybas – spaudžiant žemesniam nei –15 šaltukui.

Nors buvo aišku, jog spaus šaltukas, kuris numatytas kariuomenės vado įsakyme kaip antihigieninis ir pavojingas karių sveikatai ir gyvybei, mjr. Valaitis savo parašu patvirtino pusantros paros pratybas lauke, pradedant sausio 21 dienos 9 val. ryte, ir baigiant kitos dienos 17 val., vakare. Pratybos turėjo būti vykdomos su nakvyne lauke, įrengiant stovyklavietę. Tačiau, kaip supratau, neatitinkančią higienos normų, nes kariuomenė, kaip dažnai kartodavo mjr. Valaitis, visiškai neturi pinigų. Iš majoro kalbos, taip reikia suprasti, jog kariuomenė, visiškai neturėdama pinigų, yra tokia drąsi, kad vis tiek, neturėdama išteklių, vykdo karių rengimą? Iš tokios įstaigos tokia karių rengimo teisė turėtų būti atimta. Neturite resursų – viso gero, perleiskite kitiems mokymą, – tiems, kas turi.

Ar Mokomasis pulkas turi visus reikiamus karių rengimui resursus?

Žemėlapio ir topografinės liniuotės per visas dienas taip ir neturėjau, nes, esą, neužtenka, yra tik kas antram kariui. O kambario draugės arba nesidalino, arba iš viso pamesdavo tai žemėlapį, tai liniuotę (menininkė Edita).

Taigi, jeigu mokymosi medžiagos yra tik kas antram kariui, o tualetinio popieriaus yra tik kas dešimtam (trim savaitėm kiekvienam kursantui išdavė po vieną tualetinio popieriaus rulonėlį), tai tada Mokomasis pulkas turėtų mažinti kursantų skaičių.

Bet kur tau – juk kursantų skaičius – tai krepšeliai, tai pinigai…Ir kam iš viso rūpintis, kas tie kursantai nesušaltų, nesusirgtų – išvažiavo namo, tuoj atvažiuos kiti. Pinigai vis tiek pervesti į priekį…”Kuo jūsų mažiau liks, tuo geriau”, – nevengė kartoti kai kurie instruktoriai. O jeigu kursantai sušals, tada apsirgs, ir tada tas planas “kuo mažiau, tuo geriau” bus įvykdytas…

Bataliono puslapyje giriamasi, jog šiais metais esą Rukloje bus apmokyta net 700 karių: leiskite paklausti, o ar priemonės bus gautos, ar merginos kaip mes – turės iš lubų skaityti dokumentus – nes merginų kambariui „žalio segtuvo“ (kur nurodyti kariuomenės dokumentai, laipsniai, ekipuotės sudėliojimo tvarka, ginklo saugumo testo klausimai) – neužteko?

Keisčiausia, jog Lietuvos kariuomenė mobilias stovyklavietes skiria komerciniams renginiams remti, pavyzdžiui, Kernavėje vykstančioms Gyvosios archeologijos dienų dalyviams migdyti (dalyvavau 2011 m., mus, dalyvius, nežinia kieno pinigais, netgi saugojo Lietuvos kariuomenė…)– o patiems kariams tokia stovyklavietė neskiriama, neva, “nėra pinigų”.

Tačiau higienos normas atitinkanti stovyklavietė privalo būti įrengiama (SAM ministro įsakymu 2004 m. rugpjūčio 11 d. Įsak. Nr. V-568 patvirtinta higienos norma “Karinė teritorija: statinių įrengimo ir priežiūros taisyklės“), arba Ruklos Mokomasis pulkas tiesiog neatitinka karių rengimo reikalavimų, ir iš šio pulko turi būti atimta teisė ruošti karius. Toks pulkas, sukurtas kaip perteklinė institucija su pertekline Mokymų ir doktrinų valdyba, galėtų būti reorganizuotas, panaikintas, o kariai rengiami savo rinktinėse, kaip ir buvo senesniais laikais.

B.d.

Komentarai

 

 

 
 1. Man gaila normaliu zmoniu kurie su marozais tures praleisti 9 sav … Jokios individualybes visi kaip sunys … Lietuvos kariuomene neatsigins teismais jau po pirmo menesio 😀

  Thumb up 72 Thumb down 0

 2. Skaiciau si straipsni ir negalejau susilaikyti nepakomentavus.
  Pries savaite grizom namo po vasario men.trukusiu mokymu.
  Galiu pasakyti,kad tai buvo vienos geriausiu savaiciu mano gyvenime iki siol.
  Jeigu smulkiau,tai del temperaturos lauke- kai salta, i lauka ejom siltom kepurelem ir tikrai nebuvo salta. Striukes taip pat labai geros, su storiausiu pasiltinimu. Po uniforma galima rengtis ”dieduko rubelius”, tuos siltus apatinius.Kas neleidzia?Kojiniu pries vaziuojant galejo prisidet 20 poru. Juk zinojo kur eina. Manes neisgasdino nei 1,5 paros pratybos lauke, nei saltis, nei slapios kojos orientaciniu metu. Ejau nusiteikusi,kad bus sunku. Buvo nelengva, bet tikrai ne iki tiek,kad mirtum, blogai.
  Tualetinio popieriaus irgi galejo atsivezt savo, jeigu taip neuzteko. Nes pvz pas mus nebuvo problemu. Jeigu kazkam pritruko, nueini pas draugus is savo ar kito burio ir paprasai ir be jokiu problemu visiems visko uzteko.
  Stovyklavietes- viskas irgi gerai. Miegojom miske, po atviru dangum ir grizus po mokymu mielu noru su draugais eisiu i zygi ir miegosim lygiai tokiom pat salygom.
  As manau, cia kiekvienam savo. Kas ka iziuri kariuomeneje, kokiais tikslais eina ir t.t. As ejau nusiteikusi,kad bus ir sunkiu dienu ir lengvu, buvo visko. To laisvo laiko, zinoma, nebuvo uztektinai, bet velgi, atbut kelias savaites be feisbuko manau gali kiekvienas, tik reikia noro. Buvo tikrai linksma darytis maskuotes, sliauziot ir pan. Ismokom saudyt, topografijos. Ach, del zemelapiu ir liniuociu. Kas antram tai dar pasiseke. Buna,kai pameta, negrazina, bet lygiai taip su nedideliu kiekiu liniuociu , zemelapiu, puikiai subegiojom visus orientacinius, puikiai praleidom laika ir as tiesiog manau,kad nera cia ko skustis.
  Nuosirdziai sakau- Rukloje viskas labai gerai. Maitina geriau negu mokyklose turbut. Patalyne plaunama. Ranksluoscius duoda, kambarius issivedinkit-miegosit geriau, nei namie, viskas ten labai gerai. O musu vadai , instruktoriai pasitaike nuostabus zmones. Nieko tokio ,kad pareke :) tokia ju pareiga. As tikrai linkiu,kad daugiau zmoniu labiau pasitiketu savim, susideliotu mintis, jeigu nori eiti i kariuomene-eitu. Asmeniskai man- tai geriausias zingsnis,kuri zengiau. Ir nuosirdziai dziaugsiuos uz tuos,kurie pasitikes savo jegomis, ateis i kariuomene, isbus ir priesaikos diena su virpuliu sirdy prisimins visas tas dienas,praleistas mokymuose, geras akimirkas ir didziuosis savim[ as jau ilgejaus Ruklos 2 diena grizus namo] 😀

  Thumb up 72 Thumb down 0

 3. is patirties kiek teko buti tai viskas ten saunu ir patiko tik turi viena dideli minusa. Vadinamoji daktare Urbanaviciene, kuri sveikiems zmoniems pripaiso ligu ir issiuncia namo. Kiek teko paciam su ja bendrauti supratau kad ji visiskai neismano savo darbo ir daugelis kariu privalo atsisakyti tarnyboso vien del jos kaltes…

  Thumb up 72 Thumb down 2

 4. molinukai ir lizunai, smegenu trukumo” sulai”,zenkit drasiai ruklos link,jos vis tiek nesugadint

  Thumb up 72 Thumb down 0

 5. nepatinka neikit mokomajame pulke silpniem vietos nera ble pamanykit 3 savaites pragaro 3 menesius isbuvau nemaciau nei velniu nei smalos maciau tvarka mokomajame pulke ir normalius instruktorius o dragunuose tai teko pastebet betvarke

  Thumb up 72 Thumb down 0

 6. Pati bandysiu pyldyti prasyma i rukla, bet pries tai zinau jog ten nebus 5 star viesbutis, teks gerai padirbti :)))

  Thumb up 72 Thumb down 0

 7. Sulikiene per tv pradėjo rodyti, ten taip pat kalba nesąmonės…:D

  Thumb up 72 Thumb down 0

 8. nu ir prisiskaiciau :) dokumentus pridaviau,bet net po straisnio ir visu cia komentaru kazkaip neissigandau,puikiai suvokiu,kad ne i SPA vaziuoju,suvokiu,kad ateina salciai ir kailiniu neduos,ir pamiegot iki 12 negalesiu…bet einu saves isbandyti ir as zinau,kad man pavyks :) nes nesu is tu kur labai megsta skustis…vadai reks? nu gal ju toks taramentas,tegu,o as neapsikrausiu :) As SAVES nenuvilsiu :)

  Thumb up 72 Thumb down 0

 9. 😀 haha, kol esi kariuomenėje vado įsakymas tau šventas nesvarbu koks jis būtu, pačiam teko plaut lauko grindini per lietu ir kibirais nešt šviežia ora į vidu.

  Thumb up 72 Thumb down 2

 10. Lietuvos kariuomenė, kaip ir eilinį kartą išsilakstytų po pirmo šūvio. Ir teisingai padarytų, nes ji tik parsidavusios valdžios figos lapelis. Amerikonai pasistengė, kad Lietuvos žmonėms, o ypač jaunimui praplautų smegenis ir neliktų patriotų. Jiems reikalingi universalūs kariai-vykdytojai, patrankų mėsa.

  Thumb up 72 Thumb down 10

 11. Kristina Sulikienė sudalyvavo per klaida .Todel sausio 13 dieną, jos tarnyba baigėsi netikėtai – stebuklingai neisspirta kareivisku batu, o liepta jai tiesiog išvažiuoti. Pasiseke. Nuo ruso bato si subine neisisuktu. Gal net blogiau butu…nes ir nedidelis šaltis surakintu jos kūna. Is baimes nusprende netylėti ir klykti ieskant uztareju. Nukankinta lauko pratybu, ji save izvelge tokia nelaiminga ir savo skvarbiom akelem mate is salies ,kad į ja visi žiūrejo kaip į „patrankų mėsą“, statistini vieneta, neturicia jausmų ir asmeninio gyvenimo. Ir taip persiko, kad pateko i caro kariuomene- baisiau nei Lukiškes.(Ji jau ten saedejo). O pavirtusi zombiu, pradejo įžūliai elgtis. Ji sapnavo Rasos Juknevičnės, tiek Juozo Oleko akis.Kurios nemate išsekusios, po lašeliniu maiselias prislegtos Kristinos, kuri nuo salcio gulejo paslika klaikioje, kalėjimo kameroje panašioje i caro kareivinės. Jos muilas ir dantu sepetelis netilpo geležineje spintoje. Gulejo ji prisidengusi suplyšusia ir nudrengta patalyne vidury žiemos su vasariniu apklotu. Dėl to ji buvo priversta miegoti su rūbais ir kente mirtina šalti. Guledama svajojo, kad žymiai smagiau išgerti kavos su Ruklos vadovybe, ir pasiklausyti smegenų plovimo pasakėčių… O juk ji mąstantis, didelis kaip generolas, žmogus. Ji suprato akimirksniu, kad jau nebenenori vykdyti,vadovų įsakymu ir per tarnyba, nepilnas dvi savaites verke kiekviena vakara, o diena-atvirai ir įžūliai pažeidinėjo tarnybos įstatatus, poįstatyminius aktus ir vidaus tvarkos taisykles, reglamentuojančias kariuomenės veiklą. Niekas nezinojo,kad ji gera sinoptike ir oro prognoze nustate, kad bus arti 17 žemiau termometro stulpelio maždaug savaitę laiko į priekį. I klausima ” is kur tos prognozes” jos atsakymas buvo žaibiškai išrėktas pulko vadovybei ir visiems tos vadovybės akivaizdžiai neteisėtų įsakymų vykdytojams. Ji, drebedama, reikalavo, kad butu vykdomas įsakymas dėl šalčio prevencijos GŠN-8.Ir reikalavo dar griežtesnio įsakymo – dėl nušalimo profilaktikos V-68, nes vėjo stiprumas didesnis nei 4 metrai per sekundę nunes jos kaulelius net uz rusu sienos.
  Ji rėkavo, kad pagal Kariuomenės vado įsakymą, instruktoriai patys turėjo virti arbatą siūlyti jai – kariams, aprūpinti ja – karius ir karštais su laipsniais gėrimais.Tačiau ji tos arbatos su laipsniais gavao tik ryte ir vakare.Ji supyko ir pamanae, kad toks elgesys yra pati tikriausia „dedovščina“.
  Kai mokėmėsi kovinės rikiuotės paslapčių su žemėlapiu nesiseke jai orientuotis vietovėje. Žemėlapio ir topografinės liniuotės per visas dienas taip ir neturėjo. ziemos saltyje jos veidas pavirto i kauke, nors buvo aprupinta vadu tik šiltais apatiniais. Ir žemesnieji, ir aukštesnieji vadai tądien buvo gudrūs. Tokios pratybos su apatiniais prieštaravo Kariuomenės vado įsakymui.
  šaltukas, numatytas kariuomenės vado įsakyme jos skurai buvo antihigieninis ir pavojingas sveikatai ir net gyvybei. O jeigu as sušals, tada apsirgs? Net „žalio segtuvo“ nepatikejo jai. Negana to,tualetinio popieriaus trim savaitėm jos uzpakaliui išdavė vieną rulonėlį! Juk jos uzpakalys trigubai didesnis. Pirstu ar lapu valytis, kai popieriu isnaudos? Tai tada, jos protingoji galva, Mokomasis pulkas turėtų mažinti kursantų skaičių, o kartu ir ja pacia. Kariuomenė, yra tokia drąsi, kad vis tiek, neturėdama tualetinio popieriausir liniuociu, vykdo karių rengimą? Turedama Napoleono smegenis, ji grieztai pareiske! – Iš tokios įstaigos karių rengimo teisė turėtų būti atimta. Neturite resursų tualetinio popieriaus – viso gero, perleiskite kitiems mokymą, – tiems, kas turi jo daugiau. Tik koloradai jo turi per akis, o zali zmogeliai valosi lapais.
  Kai Kernavėje dalyviams buvo organizuojamas migdymas. Jos niekas nemikdys? Vel “nėra pinigų”. O kur higienos norma V-568 “? Mokomasis pulkas tiesiog neatitinka karių rengimo reikalavimų, ir iš šio pulko turi būti atimta teisė ruošti karius! Toks pulkas, sukurtas kaip perteklinė institucija su pertekline Mokymų ir doktrinų valdyba, turi būti reorganizuotas, panaikintas ! Cia ji isakineja! ja, ja, ja….!

  Thumb up 72 Thumb down 6

 12. jooo, cia tai mergaite ismano baisiai gerai Lietuvos istatymus, kodeksus ir pan. Visu pirma ko ten isvis ten ejai? Galvoji kariuomeneje tave pries miega apkamsys, pabuciuos i zanda ir palinkes labanaktuko? :) Pats bazini baigiau lygiai menesi pries laida, kurioj buvo sita mergaite, nei tie instruktoriai baisiai elgesi nei ka. Jei apie Masioni butenet, tai isvis geras zmogus, buvo grieztas aisku, bet su juo galejai ir apie paprastus dalykus padiskutuoti, seip pasisneketi. Jei tu pats draskysi akis instruktoriams, taip ir jie su tavim, greit visus erelius nusodino, ir va tokio mastymo, kaip sio straipsnio autore, su savo zmogaus teisem, tiesiog pasiulydavo vaziuot namo ir negaist visiem laiko. Merginu niekas ten neskriaude, kartais netgi nuolaidziaudavo, vaikinu atzvilgiu. O del salcio.. Taigi panele zinojai kokiu metu laiku ten vaziuoji, kad bus salta. Apsivilkdavom pora maikiu, megztini, dvi poras kelniu, kaip kokie meskinai, ir niekas ten nei susalo, nei ka, miskuose. Galeciau vardint ir vardint toliau, kokia cia dezinformacija skleidzia panele. Is kurso like tik geriausi prisiminimai, nostalgija, toliau sekmingai atlieku tarnyba savo rinktineje.

  Thumb up 72 Thumb down 2

 13. Tarnavau,-TSRS armijoje.Nesakau,kad rojus,bet del to,kad zmogus mastytu,tai tikra tiesa.Pasidaryk,pats,-tai tinka tarybineje armijoje.Todel visa laika kazka mastai ir zinoma,sumastai.O,cia tikriausiai aerikietiskio”stilio”armija.Ten tai tikrai niekas nemasto,nes ir negali.Visi,kaip is molio sulipdyti,-molinukai.Nuo ju mokyklos laiku.Nes ten ir mokina buti molinukais.Ateje i armija,jie nebesupranyta kur randasi ir ka daryti.Zodziu,idiotai.Pasakys saudyti,tai ir saudis,nesvarbu ka!Jokiu moraliniu pricipu.Jokiu zmogisku vertybiu!Ka,mes ir matome dabar.

  Thumb up 72 Thumb down 8

 14. vadovaus tokie “zinovai” kaip Olekas,palikimas is sssr kariuomes laiku,tai jaunimas ir bus zalojamas,butu gerai,kad kariuomenei vadovautu grynaveislis lietuvis ar vakarietis, kad galetu daryti perversma ir tokias salygas ,kurias turi JAV kareiviai!!!

  Thumb up 72 Thumb down 0

 15. Šis straipsnis tik sustiprino mano nuomone apie merginas (BSĮK) ir (BKM) kariuomėneje nevieta.Klausimas autorei čia Instruktorius ar karys turi prisitaikyti prie aplinkos? Šaltukas tik grūdina ir -15 nemanau,kad čia pasaulio pabaiga..Susirgai eini Med.Punkta kas neaišku? Instruktoriai tik ineša įvairoves su tokiom kalbom psichologiškai tikrina kary ar jis patemps ir ar jam čia vieta.Norėsi baigsi tu ta kursa vienaip ar kitaip.O del paminėtu Masionio ir Tertelio tai tik juoka sukėlė ir linksmus prisiminimus jie tikrai verti instruktoriaus vardo visa save atiduoda kariam,kad tik jie išmoktu kažko,o ne prie televizoriaus moketu sedet. Kad ir tokia maža valstybele ta Lietuva,bet musu kariai yra vieni geriausiai paruošti kariai net Amerikos vadai pripažino,nes Lietuvoje ruošiama ivairiomis sąlygomis dirbti su įvairiais ginklais,o ne tik naujausiais koki išeina rinkoje.. čia galeečiau pasakot ir pasakot paneiginėjant autores žodžius..

  P.S Atsiprašau del klaidu isijaučiau ir labai skubu :)

  Thumb up 72 Thumb down 3

  • Bet nepaisant šio atvejo, negalima sakyti, kad visoms moterims kariuomenėje ne vieta. Yra tikrai nemažai karių, kurios išties motyvuotos ir deda pastangas. O straipsnio autorė turbūt tikėjosi lengvų paskatų klasėse, pietų miego ir šiltų patalų.

   Thumb up 72 Thumb down 0

   • Geriausiai kai pats nebuvęs ir geriausiai žino kas ko norėjo ir kaip šiltai miegojo ar ne šiltai…

    Thumb up 72 Thumb down 2

 16. ir dar sitie debilai galvoja kad tie kariai gins lietuva. pirmu puolimo metu juos pacius susaudys uzpasityciojima. tai kokio velnio tie kariai ten sedi kaip konslagery? tegul iseina ir visai lietuvai paskelbia kokia padetis lietuvos kariuomene. tai nusikaltimas. pasirodo savi baisesni ir uz priesus. rusu kariuomene lietuvoj gyveno siltai buvo sotus svariose lovose miegojo. ta maciau. bet kad sitaip laisvoj lietuvoj……? baisu. nejaugi visus pinigus skirtus kariuomeniai viena ponia isleido kostiumeliams?

  Thumb up 72 Thumb down 5

 17. LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ STEBĖTOJŲ SĄJUNGOS

  Karas karui! Nė lašo kraujo už „valdžią”! Tai ne mūsų karas!!!

  Kova dėl valdžios tarp oligarchinių klanų grasina virsti tarptautiniu kariniu konfliktu.
  Mes neprivalome jame kariauti mokėdami savo krauju už jų rūmus, banko sąskaitas ir malonumą pasėdėti minkštuose valdžios krėsluose……

  Thumb up 72 Thumb down 1

 18. ŠIAIP TAI JAUNO KAREIVIO APMOKYMAS TURI TURĖTI LAIPSNIŠKĄ SUNKĖJIMĄ IR JIS TURI SUPRASTI,KAD KARIUOMENĖ-AI VIETA KR DAUG SUNKUMŲ IR NETEKIMŲ IR ,KAD KAREIVIS NETGI ŽŪVA IR TAU REIKĖS ŽUYTI KITĄ KAREIVĮ….daug ką reika paaiškinti ir ėjimas ,mokymasis Tapti kareiviu turi būti laipsniškai sunkėjantis….Gaila,kad ateityje teks vėl kurti Lietuvos kariuomenę iš naujo,nes armija likosi tik ant geležinės drausmės ir įsakymų vykdymo…

  Thumb up 72 Thumb down 1

  • ten bezpriedielas. Jokio ten sunkumo nėra, Tik kad rėkiantys kariškiai, tokie isterikai, ir ant to gal išeina daugiausiai jėgų. O tas ginklų tampymas ar žygiavimas be proto tai nieko čia tokio, sveika.

   Thumb up 72 Thumb down 1

 19. Kalčiausi vadai. Per tokius vadukus, Lietuva nepaleido nė vieno šūvio, kai prasidėjo okupacija.
  VON visus tuos dykaduonius į asocialdemokratų partiją. Į koncervus tože.

  Thumb up 72 Thumb down 1

 20. Zinot, per ta kursa baisiai pradejau nekesti vieno instruktoriaus tai popierinio origamio, tikiuos sis instruktorius si komentara gal kada pamatys ir supras , kad tai butent apie ji. Zmogau pats zinai, kad esi gerbiamas kariu , bet tai nereiskia, kad neturi gerbti zemesnio rango kariu. Pamenu dar ta karta kai visi bego i kuopas prie laiptines duru ejai su savo naparniku, kokio bybio tu tuos karius keiki ir stumdai? Nei jie mate, kad po isakymo uz nugaros eini tu i kuopa nei ka, nejau visi turi begti i kuopas atbulomis? Axujenai pisiesi savo reputacija negerbdamas kitu. Nors karta Stefanovicius sake, kad geras instruktorius ar vadas yra tas apie kuri atsiliepiama blogai tarp kariu. Bet tai blogiau nei blogai. Suprantu jaunas instruktorius, jau su supistais nervais… Apie izeidinejimus nekalbam tas giliai pom… Gerai vienas karys yra pasake, kad civiliu gyvenime jis tikrai nera toks koks apsimeta kariuomenei axujenai kietu ir pan. ”Kristu nuo bankes” 😀 Nenoriu nieko izeisti, bet butu malonu, kad kada tas asmuo pagalvotu apie savo nepagarba zemesnio laipsnio kariams.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 21. Ka galiu pasakyti, kad autore yra paskutine tingine. Zino gerai istatymus, savo teises ir visa kita, bet kas per idiotai gali eiti i kariuomene draskyti akis vadams. Nezino ko pati atejo, bet atejo ir prisidirbo kaip reikiant. Patikekit manim jos ten nekente daugelis kariu. Kariai stojo i kariuomene ne atostogauti, bet paatostogavo jos deka…

  Thumb up 72 Thumb down 1

  • Keista kad kariuomenėje dar yra protingų žmonių.,
   Tu rašai kad “paatostogavo jos dėka” – o ar tu bent girdėjai kad kariuomenės veikla reglamentuojama teise, o ne fantazijomis?
   Jeigu buvo per šalta, tai negalima buvo siųsti karių į šalčio žygį.
   Visa laimė kad kariuomenės vadovybė ne tokia buka kaip ne kurie rukliečiai.
   Praneškite, kai autorė priiminės priesaiką, noriu ją pasveikinti, Šaunuolė.

   Thumb up 72 Thumb down 7

 22. Kieta pana, moka skaityti ir paskaičiusi permanyti. po šio straipsnio reikia peržiūrėti įstatymus, normas ir kitus reglamentus prieštaraujančius sveikam protui. actekų reglamentas numatė nusileidus saulei eiti gulti, o Korteso chebrai tai buvo dzin. rezultatai aiškūs. sveikatos ministras turėtų numatyti, kad subinė šluotoma kiminais, šalpusnio lapais ir kitomis parankinėmis priemonėmis, žemėlapius galima atšviesti… o šiaip kariuomenės neturime. kaip ir valstybės.

  Thumb up 72 Thumb down 1

 23. as 16 metu budama su sauliu sajunga i apmokymus isvaziavau prie rimto speigo… matosi kad princese galvoja jog i kara iskvies kai bus +18 ppus pavasario vejelis ir tai bus manksta po ziemos lasiniams numest…. geda butu net rasyt toki straipsni… o cia mat dar ir viesai parode… tik sau gedos prisidaryt… lama tikra… pusk i dykumas kupranugariu glostyt…. ipusejus skaityt supyko net nebaigiau…

  Thumb up 72 Thumb down 1

 24. Dar ilgai tempe kaip suprantau visas dvi svaites ;). Didelis aciu Ruklos instruktoriams, kad tokie ir tokios nepraeina pro juos ir nepatenka i dalinius, kitu atveju tik bedu butu o ne naudos!

  Thumb up 72 Thumb down 3

  • bėda ta kad rukliečiai neteisėtai išspyrinėja karius, ir matyt po šito atvejo bus atkreiptas dėmesys į jų iškrypėliškus polinkius, Ir suskaičiuota, kiek karių jie išvijo vien dėl to, kad ne taip į juos pažiūrėjo. Sėkmės autorei mokymuose, ir nenervyk tu ten per daug tų tertelių ir valaičių, o tai dar insultą gaus

   Thumb up 72 Thumb down 6

 25. O dieve dieve, kokia dedovcina Lietuvos kariuomeneje!!! Mergaitei zandukai nusalo ir pirstukai suzvarbo. Juokinga skatyt ir si karta net ne graudu, nes tokiu veplu ten daug nebuna ir kariuomene juda i prieki. Maciau ir as tokiu princesiu, tiesa dar Dragunu batalione- atvaziavo(buvo vasara), suzinojo kad niekas prie juros nevezios ir vietoj deginimosi prie juros reiks dirbt, isvaziavo sekancia diena. Sita visgi savigarbos pati isvaziuot matyt neturejo, tai puole istatymus ir straipsnius verst. Tikriausiai ir karo atvieju nosies i lauka nebekistu, nes visgi -15, galima susalti. Tai pabandyk tada pati atsakyt- nx reikalingi tokie kariai, kaip pati? Juokingas straipsnis 😀

  Thumb up 72 Thumb down 3

  • o tai jeigu viskas ten taip zjb tai ko šita princesė iš nuotraukos pusto padus, nebenori vadovauti? kas yra?

   Thumb up 72 Thumb down 0

  • Jai tai yra kariuomenes vado isakymas, vadinasi ji yra teisi. Tokie vadai neverti pagarbos, nes jie reikalauja kad ju isakymai butu vykdomi, bet patis ju nesilaiko. Kariuomene ne Alisa stebuklu salyja, kad kiekvienas galetu savo fantazijomis vadovautis. Tai yra griesta institucija ,kuriuoje turi buti drausme ir nuoseklus isakymu laikymasis.Taip uztikrinama kariuomenes drausme. Nenoreciau su tokiais vadais eiti i musi ,nes kariuomenes vadas sakysis eiti i desine, o paprasti vadai eis i kaire ir savo karius dar nusives,nu vienu zodziu patis supratot ka norejau pasakyti.

   Thumb up 72 Thumb down 1

 26. Žinai ką…esu moteris, baigiau pati panašius kursus ir noriu tavęs paklausti – kuriuose mados namuose kiaušinius pametei?

  Thumb up 72 Thumb down 1

   • Tylėk feministe šliuže, nesuprantu kas tokioms boboms yra aplamai nafik jos aina į kariuomenę? daugiau žalos nei naudos vyrams kariams tenka vilkti ne vien savo ekipuotę, bet ir mergų plius dar pačias mergas. O tokios sulikienės aplamai debilu debiles tik skustis ir verkšlent moka, boba tu gimei be kiaušų tai nesistenk elgtis lyg juos turėtai.

    Thumb up 72 Thumb down 1

 27. Autorė yra tik maža mergaitė pakliuvusi į realų pasaulį. Kiekvienas praėjęs šį kursą nesiskundžia kaip ši beviltiška ir bevertė būtybė. Ji turėtu būti baudžiama už kariuomenės vardo pažeminimą. Niekam nereikia tokių žmonių

  Thumb up 72 Thumb down 3

 28. Norėčiau sužinoti, ar tokio šmeižiančio straipsnio autorė prieš pradėdama KASP kursus domėjosi visa jos vykdoma veikla. Iš tokių panelės “pastebėjimų” drįstu teigti, jog ji manė vykstanti į poilsinę stovyklą Rukloje. Parašiusį tokį straipsnį parodė savo išprusimo lygį. Perdėta, jos fantazija visą tai įrodė. Nemanau, kad tokiomis sąlygomis, t.y. žiemos sezonu, kažkas iš vadų galėjo neleisti užsivirti arbatos. Kadangi pati esu buvusi Rukloje, nieko panašaus nepatyriau. Netgi vasarą, mums buvo leidžiama gerti arbatą laisvu laiku, nors ir nebuvo šalta! Galiu tik tiek pasakyti, jog mergina per daug drąsi, jog šitokį šmeižtą išplatino. Galima suprasti, jog ji nebuvo itin mėgiama nei tarp merginų, nei tarp vadų: O kambario draugės arba nesidalino, arba iš viso pamesdavo tai žemėlapį, tai liniuotę (menininkė Edita). Visą tai ir įrodo, jog mergina tikra akiplėša! Tikiuosi, kad daugiau tokių išlepusių nepasitaikys kariuomenės istorijoje.

  Thumb up 72 Thumb down 4

  • Išsiblaškiusi menininkė Edita remiantis kursų baigimo nuotraukomis, vis tik iškrito iš kurso. Todėl nesuabsoliutink neaiškių personų.
   Arbatą turėjo ne drausti virti, o patys nešioti REMIANTIS KARIUOMENĖS VADO ĮSAKYMU
   jeigu tu aušrine esi lopų lopas, tai ką padarysi

   Thumb up 72 Thumb down 12

   • O Jūs, mieloji/asis, tik įstatymais sugebat remtis? Pradėkim nuo to, kokiais ketinimais ten vykot? Pradėkit į pasaulį ne pro “rožinius akinius” žiūrėt, gal tada bus lengviau. O įžeidimą, priimsiu, kaip komplimentą, nes Jums ryškiai trūksta savigarbos. Prieš ką nors rašant pagalvokit apie save, o ne šmeižkit, ar žeminkit kitus…

    Thumb up 72 Thumb down 3

   • Vargšė teisininkė… 😀 Manau tau reiktų džiaugtis, jog tik į savanorių bazinį papuolei, o ne į bkm’ą. :) Ten išvis numirus būtum.

    Thumb up 72 Thumb down 1

    • greičiausiai Rukloje mirtis tik statistika būtų, grubiai juokaujant.
     Ne grubiai juokaujant, daugiau ten mirštančių mamytukų vaikinų, nei merginų yra.

     Thumb up 72 Thumb down 2 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Palydovinė televizija: kas tai ir kodėl verta rinktis?
Pigus šildymo būdas individualiems namams
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kodėl romperiukai tituluojami geriausiu drabužiu mažyliams? 
Mažylių apranga – nuo jos įsigijimo iki aprengimo ir dėvėjimo – labai aktualus...

Nauja kryptis vestuvių žemėlapyje: lietuvius kviečia tuoktis Gran Kanarijoje 
Vestuvės užsienyje vis labiau populiarėja, tačiau sudėtingas šventės organizavimas daugelį porų atbaido nuo...

Prietaisai moterų sveikatai bei malonumui  
Įrodyta, kad vaginalinių kamuoliukų bei vibratorių naudojimas yra naudingas moterų psichologinei bei fizinei...

Vasaros sezonas prasideda: ką turėtų žinoti šunų šeimininkai? 
Prasidėjus šiltajam metų sezonui, didelė dalis žmonių džiaugiasi dėl malonaus oro ir galimybės...

Kiek kainuoja geros kokybės langai? 
Patikimi langai pagerins Jūsų namų saugumą ir tuo pačiu jūsų gyvenimo kokybę. Renkantis...

Kaip pakeisti ir atrestauruoti namų fasadą? 
Renkantis išorės sienų apdailos medžiagą dažniausiai svarstomi du variantai: tinkuoti arba montuoti klinkerio...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (11)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (9)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (5)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Lietuva sustabdė tarptautinių kompanijų iš Rusijos perkėlimą
Ekonomikos ir inovacijų ministerija sustabdė naujų tarpininkavimo raštų išdavimą į...
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (28)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (11)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Karštas Komentaras