Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
ekozoe.lt
2022 Rugpjūtis 12 Penktadienis
 

Kas iš tiesų dedasi Rukloje, Mokomajame pulke? (1)

2014-01-26 19:09 | Krašto apsauga | Komentarų (414)

Kur buvo KAM ministro akys, kai jis lankėsi Rukloje? KK nuotr.


Kristina Sulikienė

Lietuvos kariuomenę atstovaujantis neoficialus puslapis batalionas 2014-01-25 patalpino informaciją apie kario savanorio bazinių įgūdžių kursą, kuriame sudalyvavau ir aš.

Tarnybą pradėjome sausio 13 dieną, mano tarnyba baigėsi netikėtai, neįteikus man jokio raštiško įsakymo, nurodymo ar tarnybinės nuobaudos paskyrimo dokumento. Liepta tiesiog išvažiuoti.

Puslapyje Batalionas džiaugiamasi, jog dalyvauja merginų, tačiau esą joms negalima skirti kambarių, nes neužteks vyrukams. Labai keistas straipsnis, su dar keistesne nuotrauka, kur mano kambario draugės (gyvenome kambaryje, tikrai ne koridoriuje, o dar viename laisvame miegojo per budėjimus kpt. Tertelis) spaudžiant -16 šalčiui, šypsodamos tepa viena kitai veidus. Šitos pačios, kur šypsosi, kitą dieną nebepaėjo, nes šaltis surakino kūnus. Kadangi visuomenei toliau pateikiama iškraipyta informacija apie tai, kaip iš tiesų vyksta baziniai kario savanorio įgūdžių kursai, nusprendžiau netylėti.

Kadangi instruktoriai į karius žiūri kaip į „patrankų mėsą“, statistinius vienetus, kurie neturi jausmų, asmeninio gyvenimo istorijų, bei, galų gale, niekuo neserga – tai kiekvienas, prieš pildydamas anketą stoti į Lietuvos kariuomenę, turėtų žinoti, jog gali pakliūti ne į kariuomenę, kaip yra pristatoma, tačiau į tikrą trijų savaičių, o jeigu eina į Bazinius kario mokymus – trijų savaičių – pragarą.

Kur arba pavirstama zombiu, arba pasipriešinus neteisėtiems vadų įsakymams, tampi precendentu Lietuvos kariuomenėje – atseit, niekas niekada nekėlė klausimo dėl Mokomojo pulko vadovybės įžūlumo, ir Kariuomenės vado bei KAM įsakymų nepaisymo.

Tik ar tikrai niekas niekada nekėlė tų klausimų? Ir kur buvo tiek Rasos Juknevičienės, tiek Juozo Oleko akys, kai jie lankėsi Rukloje? Ar jiems buvo nerodomi išsekę, po lašelinėmis gulintys kariai, klaikios, į kalėjimo kameras panašios kareivinės su geležinėmis, tarybinėmis, spintomis, į kurias niekas netelpa, suplyšusios, nudrengtos patalynės, ir vidury žiemos išduodami vasariniai apklotai, dėl ko kariai priversti miegoti su rūbais, kad mirtinai nesušaltų?

O gal abu, nuolat vienas kitą pakeičiantys ir papildantys ministrai net nesidomėjo karių buitimi ir kasdienybe: juk žymiai smagiau išgerti kavos su Ruklos vadovybe, ir pasiklausyti smegenų plovimo pasakėčių…

Rukla – baisiau už Lukiškes, arba kaip formuojama Lietuvos kariuomenė

Lietuvos valstybei ir jos struktūroms nereikia mąstančių žmonių – reikia tik vykdančių.

Pats svarbiausias dalykas, jog jaunuoliai nuo jaunų dienų išmoktų vykdyti akivaizdžiai neteisėtus vadovų įsakymus.

Toks įspūdis susidarė nepilnas dvi savaites atitarnavus Rukloje, Didžiojo etmono Jonušo Radvilos Mokomajame pulke, kur tiek pulko, tiek bataliono vadovybė bei jų pavaldiniai atvirai ir įžūliai pažeidinėjo įstatytus, poįstatyminius aktus ir vidaus tvarkos taisykles, reglamentuojančias kariuomenės veiklą.

Nors oro prognozės yra žinomos maždaug savaitę laiko į priekį, Ruklos Didžiojo etmono Jonušo Radvilos Mokomojo pulko vadovybei – nė motais tie šalčiai.

Pavyzdžiui, vieną rytą į klausimą vienam iš instruktorių „gal žinote, kiek dabar yra laipsnių? (o buvo arti 17 žemiau termometro stulpelio), atsakymas atskriejo žaibiškas, ir dar buvo išrėktas: „Neatsakinėsiu į tokias nesąmones“ (instruktorius Masionis).

Kaip supratau, Ruklos Didžiojo etmono Jonušo Radvilos Mokomojo pulko vadovybei ir visiems tos vadovybės akivaizdžiai neteisėtų įsakymų vykdytojams, kai įsakymai susiję su pratybomis šaltu oru, visiškai ne dokumentas yra Kariuomenės vado įsakymas dėl šalčio prevencijos, kuriame numatyta, jog esant žemesnei nei -15 temperatūrai lauke, lauko pratybos neturi būti pradėtos, o vykdomos – nutrauktos. Šis įsakymas išplaukia iš KAM Gynybos štabo nurodymo 2006 m. sausio 19 d. Nr. GŠN-8. Dar griežtesnį įsakymą, pavyzdžiui, yra pasirašęs sausumos pajėgų vadas „Įsakymas dėl nušalimo profilaktikos“ 2012-01-31 Nr. V-68: jame nurodyta, jog pratybos nutraukiamos, ne tik, kai temperatūra yra -15, bet ir kai lauko temperatūra -10, o vėjo stiprumas didesnis nei 4 metrai per sekundę.

Įsakymuose parašyta, jog kariai turi būti aprūpinti karštais gėrimais – tačiau mes arbatos gaudavome tik ryte ir vakare. Dienos metu instruktoriai lakstydavo ir sekiodavo, kur kas arbatinuką įsijungęs, rėkaudavo – nors pagal Kariuomenės vado įsakymą, jie ne tik kad neturėjo teisės drausti gerti karštus gėrimus, varant mus į pratybas esant labai žemai temperatūrai, bet ir patys turėjo virti tą arbatą, ir ją kariams siūlyti. Kariuomenės vado įsakymą tačiau instruktoriai laikė tiktai sau. (Manau, toks elgesys yra pati tikriausia „dedovščina“).

Rukloje įžūliai nepaisoma Kariuomenės vado įsakymų?

Mokėmės kovinės rikiuotės paslapčių, spaudžiant -17 šaltukui (2014-01-20), po kovinių rikiuočių dar keletą valandų per tą patį šaltį su žemėlapiu orientavomės vietovėje. Skruostų ir smakro kai kuriais momentais nebejaučiau. Vadai tačiau iš stalčių išsitraukė veido kaukes – ir nors Kariuomenės vado įsakyme parašyta, jog kariai turi būti aprūpinti šaltam orui skirtais drabužiais, mes tegavome šiltus apatinius: tokias pačias kaukes nupirkti kad ir už mūsų pinigus vadai net neorganizavo – svarbiausia, kad jie gudrūs, apsirūpinę, ir jiems nešalta.

Nei žemesnieji, nei aukštesnieji vadai tądien nepaaiškino, jog yra teisė atsisakyti vykdyti neteisėtą nurodymą, nes tokios pratybos prieštaravo Kariuomenės vado įsakymui.

Sausio 16 dieną Mokomojo pulko bataliono vadas mjr. Valaitis, remdamasis S1-S2 planavimo grupės dokumentais ir suderinimais (svarbiausias asmuo – kapitonas Petraitis) patvirtino pataisytą savaitės pratybų planą, kuriame numatė lauko pratybas – spaudžiant žemesniam nei –15 šaltukui.

Nors buvo aišku, jog spaus šaltukas, kuris numatytas kariuomenės vado įsakyme kaip antihigieninis ir pavojingas karių sveikatai ir gyvybei, mjr. Valaitis savo parašu patvirtino pusantros paros pratybas lauke, pradedant sausio 21 dienos 9 val. ryte, ir baigiant kitos dienos 17 val., vakare. Pratybos turėjo būti vykdomos su nakvyne lauke, įrengiant stovyklavietę. Tačiau, kaip supratau, neatitinkančią higienos normų, nes kariuomenė, kaip dažnai kartodavo mjr. Valaitis, visiškai neturi pinigų. Iš majoro kalbos, taip reikia suprasti, jog kariuomenė, visiškai neturėdama pinigų, yra tokia drąsi, kad vis tiek, neturėdama išteklių, vykdo karių rengimą? Iš tokios įstaigos tokia karių rengimo teisė turėtų būti atimta. Neturite resursų – viso gero, perleiskite kitiems mokymą, – tiems, kas turi.

Ar Mokomasis pulkas turi visus reikiamus karių rengimui resursus?

Žemėlapio ir topografinės liniuotės per visas dienas taip ir neturėjau, nes, esą, neužtenka, yra tik kas antram kariui. O kambario draugės arba nesidalino, arba iš viso pamesdavo tai žemėlapį, tai liniuotę (menininkė Edita).

Taigi, jeigu mokymosi medžiagos yra tik kas antram kariui, o tualetinio popieriaus yra tik kas dešimtam (trim savaitėm kiekvienam kursantui išdavė po vieną tualetinio popieriaus rulonėlį), tai tada Mokomasis pulkas turėtų mažinti kursantų skaičių.

Bet kur tau – juk kursantų skaičius – tai krepšeliai, tai pinigai…Ir kam iš viso rūpintis, kas tie kursantai nesušaltų, nesusirgtų – išvažiavo namo, tuoj atvažiuos kiti. Pinigai vis tiek pervesti į priekį…”Kuo jūsų mažiau liks, tuo geriau”, – nevengė kartoti kai kurie instruktoriai. O jeigu kursantai sušals, tada apsirgs, ir tada tas planas “kuo mažiau, tuo geriau” bus įvykdytas…

Bataliono puslapyje giriamasi, jog šiais metais esą Rukloje bus apmokyta net 700 karių: leiskite paklausti, o ar priemonės bus gautos, ar merginos kaip mes – turės iš lubų skaityti dokumentus – nes merginų kambariui „žalio segtuvo“ (kur nurodyti kariuomenės dokumentai, laipsniai, ekipuotės sudėliojimo tvarka, ginklo saugumo testo klausimai) – neužteko?

Keisčiausia, jog Lietuvos kariuomenė mobilias stovyklavietes skiria komerciniams renginiams remti, pavyzdžiui, Kernavėje vykstančioms Gyvosios archeologijos dienų dalyviams migdyti (dalyvavau 2011 m., mus, dalyvius, nežinia kieno pinigais, netgi saugojo Lietuvos kariuomenė…)– o patiems kariams tokia stovyklavietė neskiriama, neva, “nėra pinigų”.

Tačiau higienos normas atitinkanti stovyklavietė privalo būti įrengiama (SAM ministro įsakymu 2004 m. rugpjūčio 11 d. Įsak. Nr. V-568 patvirtinta higienos norma “Karinė teritorija: statinių įrengimo ir priežiūros taisyklės“), arba Ruklos Mokomasis pulkas tiesiog neatitinka karių rengimo reikalavimų, ir iš šio pulko turi būti atimta teisė ruošti karius. Toks pulkas, sukurtas kaip perteklinė institucija su pertekline Mokymų ir doktrinų valdyba, galėtų būti reorganizuotas, panaikintas, o kariai rengiami savo rinktinėse, kaip ir buvo senesniais laikais.

B.d.

Komentarai

 

 

 
 1. Na, kyla klausimas, ko tu ten atėjai? Galiu pasakyti, kad tu esi konfliktiškas, su savo problemomis nesusitvarkantis žmogus ir dar be to, nežinai ko nori iš gyvenimo. Ne veltui nevedusi… Pavardė pakeista… Tu ir nevesi… O jau apie kariuomenę geriau nekalbėk.

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • Kokios įdomios sąmokslo teorijos…
   Norėčiau ir aš mokėti taip kurti pasakas.
   “Pavardė pakeista” – o koks būna pavardžių keitimo mechanizmas, gal papasakosi?
   “Konfliktiškas asmuo” – matai, vieniem teisininko profesija atrodo kaip konfliktas, nes teisininkas aiškina ir taiko teisės aktus. Kitiems – teisininkas yra išsigelbėjimas, nes “per konfliktą” gali ištraukti kad ir iš kaliūzės. Niekada apie tai nesusimąstei? Kad teismuose nereikia lepšių.
   Įdomu, jeigu LT advokatai padarytų eksperimemtą, ir jų kokių 12 susottų į bazinį kursą – tai tie seržantai išprotėtų, jeigu nuo ryto iki vakaro girdėtų teisinę kalbą, nes jeigu pradėjo stuogai čiuožti nuo vienos, tai kas bus nuo viso būrio?

   Thumb up 72 Thumb down 2

 2. Juokinga skaityt. Tai kariuomenė – ne pionierių stovykla gi. Jei esi lebeda, nėr ko ten ir trenktis. O tai nori, kad kariuomenėj visi 5 žvaigždučių viešbuty gyventų ir baseine su sauna mirktų… Nu dar kareivukus pažaistų retsykiais, kai geras oras, šilta, nelyja, nesninga ir šiaip nuotaika gera. O karo veiksmų zonoj užlinktų per pirmą valandą. Nes ten VIP sąlygų nieks nesuteiks ir karo dėl temperatūros nieks nenutrauks (tiesa, dar yra variantas + 45, kas tiesa pasakius dar blogiau). Nori būt karys – turi mokėt išgyvent įvairiom ekstremaliom sąlygom. O nori komforto – varyk peintbolo su draugais žaist. Turiu nemažai pažįstamų iš kariuomenės – nė vieno blogo žodžio negaliu pasakyt. O LT kariumenėj, mano asmenine nuomone dar išvis per daug lepina (tenka prisižiūrėt tų šauktinių – lebedėlių pulkas neretai). O jei esi moteriškė ir nori dalyvaut vyriškoj veikloj -tai būk maloni ir prisitaikyt, o ne reikalaut sau išskirtinių sąlygų. O negali – nėr ko lįst. Čia iš šiek tiek asmeninės praktikos… 😉

  Thumb up 72 Thumb down 1

   • Tai kokią tu temperatūrą mini, tu nemokėtum išgyventi.
    autorė yra gyvenusi +54.
    Galėtų painstruktuoti visą mokomąjį pulką.
    O minus 17 yra juokas, nes Suomijoje spaudžia minus 30.
    Tik niekas ten su vasarinėmis kepurėmis tiesiog nevaikšto,
    o paviršius barsto su skalda. Rukloje ne kartą ir ne vienas karys vos galvos nenusisuko Rikuotės aikštėje…nes taupoma net ant smėlio.,

    Thumb up 72 Thumb down 0

 3. Na tikrai graudu skaityt sita mesla…matomai kazkokia mis kaimas atvyko paatostogaut i bazini kursa… Bet deje suprato, kad atostogu nebus… Ir papyle pamazgas, kaip jai blogai… Kariuomene ir yra kariuomene todel kad ugdomi stiprus ir istvermingi kariai, o ne bobos!!! Jei kas netinka parasai balta lapa ir lauk is ten jei nepatinka, ko cia bliaut kaip blogai? Va seniau kai buvo priverstinai vieni metai, tai tada zmones negalejo kada nori eit lauk, o db laisva Lietuva, pamatei, kad boba esi ir valink is ten.. Noreciau dar kruvos necenzuriniu zodziu pasakyt siai fyfackai is kaimo, bet susilaikysiu… Tikiuos susiprasi kad kariuomene ne tau ir minsi lauk!!

  Thumb up 72 Thumb down 1

 4. Turiu 19 metu staza kariuomenej, esu visko mates- miegojes po egle prie -25*, sokes i ekete, plaukes saltame vandenyje ir t.t. Pasekoje ka as is to turiu dabar- girgzdancius sanarius, dvi stuburo isvarzas, vienos ausies neprigirdimuma ir nusilpusias akis. Ka man dabar daryt kaip jau praktiskai nieko negali dirbti o esi 40 metu vyras?

  Thumb up 72 Thumb down 2

  • Turek sazines ir nezemink savo ir kariuomenes vardo… Jei kas nepatinka senai reikejo eit is sistemos, o db madinga duot i teisma tj linkiu sekmes gaudant laime!

   Thumb up 72 Thumb down 2

  • Nu ir SRZ parasymas …. dar tu nepalaidotas ??? komentaras ne is anapiln padarytas ??? snargliu nepusk ligotas zmogau buk diedas o ne skarmalas ….

   Thumb up 72 Thumb down 0

   • vajei, koks kolegiškumas…akivaizdu, jog lygiai taip pat užjaučiami pirštus ir veidus nušalę kariai “dar tu nepalaidotas” va instruktorių tikrasis veidas…

    Thumb up 72 Thumb down 1

 5. Oi Suliko, Suliko… nu tu čia ir priverkei… Gerai, kad dabar -18, nes kitaip pasemtų visą Lietuvą tokia ašarų pakalnė… Kariuomenėje verksniams ne vieta – ten rimtos moterys ir rimti vyrai tarnauja. Visi jie supranta, kad mokosi aukotis, mokosi išgyventi, nes jei reikės maskolių stūmt iš Lietuvos, tai tavo pavardintos smulkmenos bus visai neįdomios. Pažiūrėk kas vyksta Ukrainoj ir suprasi, kad tu gyvenai šiltnamio sąlygomis, poniute. O jei manai, kad dabar bandysi užsidirbti iš savo šlykščių nesamonių, tai kreipkis į KTGC, jų vadovas jau žino, kad iš to galima ir pralošti. Sėkmės verkiant, nepamiršk servetėlių daugiau nusipirkti.

  Thumb up 72 Thumb down 1

  • Jeigu tu kalbi apie karių teisių gynimo centrą, tai jie neseniai laimėjo bylą prieš KAM, dėl žuvusio kario, kuris ėjo pagal kažkurio idioto nurodymą, eiti žaisti kašę po 24 val budėjimo.
   Tai jeigu kariai nustotų vykdyti idiotiškus vadų įsakymus, gal daugiau gyvų liktų, nesusimąstei? Paskaityk čia parašiusi 40 mečio seržanto parodymus, kad jis niekur nebetinka, nes yra suluošintas. Ar taip veikė Smetonos kariuomenė, ar luošino karius? Ar nesusismąstei, jog kai kurie karo vadai galimai dirba užsienio spectarnyboms, ir vykdo viningą planą – luošyti ir žudyti karius? O atėjusį jaunimą demoralizuoti, atpurtyti, kad neitų, ir dar kitam pasakytų, nes stipri valstybė, kai stipri ir galinga jos kariuomenė. Jeigu mokymuose leitenantas Savickas prisipažįsta, jog jaunesniųjų vadų mokymuose teko palikti sveikatos, ir nuolat kalba per užgulusią nosį – tai čia ne skandalas, kad toks jaunas ir gabus vadas jau yra aplaužytas, jau jam sveikata apgadinta – vėlgi per idiotiškus mokymus, kur einama į miškus per minus 25? Kam šitų nesąmonių reikia? geriau tegul pamoko žvalgybos, špionažo, karo taktikų mieste, dieną, infiltracijos, verbavimo, perverbavimo – o ne tų romantikų, kurias mokė kursų metu,. Tarsi db yra 1942 metais, ir visi turi trauktis į miškus,. O ką tie kariai darys poziciniame kare? Ką jie susigaudys, jeigu juos sups vidury dienos, priešiškos žvalgybos? ar jie suvoks, kas vyksta, praėję tokį romantinį partizaninį kursą? Tikrai ne.

   Thumb up 72 Thumb down 0

   • Beje ir Smetonos kariuomenė ir kitos kariuomenės luošino. Ir luošina ir luošins. Smetonos kariai jodinėjo ant arklių, tai kojos iškrypdavo. Iš iš muškietų šaudydavo, bet ausų kamštukų nenaudojo, kaip dabar. Esmė ta, kad eidamas į kariuomenę tu PATS pasirenki. Ojei jau atėjai, laikykis, o ne zyzk ir kaltink visus dėl visko. Šalta buvo? Tai gal rūbelių reikėjo įsimest pasivilkt? Dar dėl luošinimo: kaip tau atrodo, ar neluošina savęs statybininkas, padedantis per dieną pora šimtų blokų lyjant, pučiant vėjui? Ką jam kaltint?

    Thumb up 72 Thumb down 0

    • Na jau tik nereikia apie raitelius 😀 kojos nuo jojimo neiskrypsta! Jei gimiai su kreivom tai ju jau niekaip neistiesinsi, kaip ir tiesiu kuju neiskreivinsi 😉 15 m zirginuu sportu uzsiimineju ir nk. O del statybininku nzn :)) nedirbau 😉 o kolkas savo darba myliu, nes dar nk neskauda :) tik vat kaire ausies klausa suprastejus, bet tai profesine liga, nk nepadarysi :)

     Thumb up 72 Thumb down 0

    • Smetonos kariuomenėje tarnavo 2 mano senelio broliai: vienas Geležiniame vilke, kontržvalgyboje, kitas buvo rezervas. Abudu turėjo puikiausius ausų būgnelius, viens net 96 metų sulaukė.
     Prie Smetonos poavyzdžiui Panemunėje buvo netgi kitataučių batalionas, jame sentikiai buvo su ilgomis barzdomis. Rukloje nueiti į katalikiškas mišias uždraudė toks seržantas Vilkas.
     Apie karinį rengimą – mano šeimoje buvo kreipiama į tai, kad apsirengti per pora minučių, dušas -3 minutės ir ne daugiau. Karinė tvarka šeimoje leidžia pasiekti didelių tikslų.
     Ką pamačiau ”
     kariuomenėje” yra košmaras, ir skandalas. Su manimi tarnavo ir daugiau karių dinastijų atžalų. Jie garsiai nesakė savo nuomonės, bet tą nuomonę jie turi, apie tai, kas čia vyko.

     Thumb up 72 Thumb down 0

 6. Na mergaite rasydama apie tai kaip jai sunku ten nusneka. Pries eidama i kariuomene reikia nusiimti rozinius akinius. Pats tarnauju KASP beveik 10 m. Gyvas dar ir sveikas, sauunu kad tokios morales zmones iskrenta. O tai isejus i rimtesni zygi ar papuolus i sudetingesne situacija jie burba, mazina kolegu morale… Jeigu mergaitei karas yra kazkas grazau ir svaraus. kazi mergaite ka veikia civiliniam gyvenime, ir kokios morales zmogus yra susiduriant su gyvenimo sunkumais…
  Bet rasydama apie matirialine baze ir kai kuriu instruktoriu nekompetencija jinai sauna tiesiai i 10 -TUKĄ. Tikrai pinigai galetu buti ukiskiau leidziami. Nuperka iranga ir neduoda ja naudotis… Net nesugeba aprupinti uniformomis del to kad nera sandeliuose. Nes partija bloga nupirko mat apgavo rangovai, bet ar kas tikrino kai laikas buvo… na tikrai yra apsurdisku situaciju lieciant tokius dalykus…KKad ir kiek piktas esu ant tokiu dalyku… Kariumene nera vieta tokiems zmonems kaip straipsnio rengeja. Tik ne tarp eiliniu misko broliu… tegul eina i karo policija ar koki 2-departamenta. Ten gal ir atsiskleis ar savo vūeta ėas karūumeneje ir kitiems dar gal pagelbes…

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • tavo komentaras toks banguojantis, tipo blogai kad atėjo, bet ir gerai kad atėjo, o kur kas dirba mes gi niekas nežinome. Galima gi dirbti kokiame antrame skyriuje, ir nedirbti iš tiesų, galima ten nedirbti, bet pranešinėti, tipo skambijant draugams., Kažkas panašaus matyt vyko, jeigu kariuomenėje kilo panika, o dėl šalčio prevencijos organizuotas net visaliaudinis susirinkimas…

   Thumb up 72 Thumb down 0

 7. Gėda skaityt tokius straipsnius, protu nesuvokiama, kaip gali atsirast tokių žmonių, kurie gali rašyti tokius “vėjus”. Išvis ko ten lyst, jei truputi pašalus, iškart į ašaras puola? Buvau ten 3 mėnesius ir galiu pasakyt tikrai daug ką, o pirmiausia tai, kad jokios “dedovšinos” ten išvis nėra, nebent ji laiko tai grindų plovimą, kambarių tvarkymą ir t.t. Už tokius įžulius straipsnius ir klaidingos informacijos platinimą paprastiems piliečiams, reikėtų bausti. Man kraupu skaityti tokį apsurdą, norėčiau gyvai susitikti su šio straipsnio autore ir pasižėti kas iš tiesų yra per viena, ta Lietuvos kariuomenei gėdą nešanti pilietė.

  Thumb up 72 Thumb down 1

  • Nemanyk, jog skirtingi vardai pridengia identiškumą.
   Jau geriau rašyk vienu vardu ( t.y. “pasirink, kurs tau patinka”, kaip toj dainoj). O “masiškumo” nevaidink. Nes tu nemoki jo vaidinti….

   Thumb up 72 Thumb down 0

 8. Graudu skaityti tokius straipsnius, man tik įdomu vienas dalykas, ar tai marginai iš vis kur nors yra gerai? Juk kariškiai ne vieninteliai, kuriems esant šalčiams tenka pratybose dalyvauti ir t.t., yra begalė kitų profesijų, kur žmonės dirba esant šalčiams, turbūt vadovaujantis šitos panelės logika, vos tik paspaudus šaltukui visi turime sėdėti namuose, policininkai nepatruliuoja, gaisrininkai gaisru negesina, apleidžiamas miestų tvarkymas…tiesiog vėl eilinis bandymas apdrabstyt purvais KAS.

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • Nemanyk, jog skirtingi vardai pridengia identiškumą.
   Jau geriau rašyk vienu vardu ( t.y. “pasirink, kurs tau patinka”, kaip toj dainoj). O “masiškumo” nevaidink. Nes tu nemoki jo vaidinti…..

   Thumb up 72 Thumb down 0

 9. As galiu pasakyti,jog tu esi TIK DiDELIS SKUNDU maisas :) Ir atejai tenai isivazdavus jog viesbuti turbut gyvensi,bet deja reikejo pamastyti kitaip. Idomu jeigu kiltu karas ka tada tu piestum,ar galvotum apie sikpopieri subinei valyti,ar apie bintus zaizdom suvarstyti. Zodziu prisigalvoja visai ne ta linkme. Giedos nedaryk pati sau su tokiais straipsniais.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 10. panelyt atsigauk nuo pigiu narkotiku jei tu savanore tai prasyciau patyleti geriau paklausk nuomones tu kurie 3men gyveno 2kuopoje ir tau papasakos visai kitaip negu tu matai!!

  Thumb up 72 Thumb down 0

 11. Is KASP tikrai mergina yra juokinga, tos tris savaites bazinio yra greiciausiai pacios baisiausios, bent is disciplinos puses. Na bet jau bijoti pasalti pratybu, metu, na tai atleisk mergaite ka tu cia veiki? Pats atitarnavau KASP 5 metus, per ta laika maciau daug ir nesuabsoliutinu, kad va moteris blogesnes, nes tikrai teko sutiktu, daug kietesniu, nei dauguma vyru, bet del toku kaip tamsta visi ir pradeda nemegti moteru kariuomeneje. IR siap ne apkasus kasei prie minus 17. O rikiuote tikrai nieko baisaus, o orentacinis realiai yra pasivaiksciojimas miske, dar blemba svaigsta apie stovyklavietes per kursus arba rimtesnes pratybas miegame tiesiog lauke, aisku gal ne prie minus 17, bet prie minus 5 daznai pasitaiko. O cia paneliai sildomoje palapineje baisu

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • ir as jau 5ti metai kariuomenej, pasalt teko nekarta :) ir daug ka teko yrodyt, pirma sau paciai, po to kitiems. Kai kurie straipsnio autores argumentai absurdiski, bet negali neigti, jog nera tiesos. Isakymas, ar istatymas yra negincytinas ir neiskraipomas, ir galioja visiems.

   Thumb up 72 Thumb down 0

 12. istatymas yra istatymas isakymas yra isakymas jo turi visi laikytis ir tai kariai manau puikiai zino o jei jie pazeidinejemi tai ka is to galima ismokti ?

  Thumb up 72 Thumb down 0

 13. Na straipsnis labai emociskas, matosi jog rasytas “ant karstuju” . Kad mokomajame pulke egzistuoja tokios problemos galiu patvirtinti, patyriau savo kailiu. Zinoma daugelis problemu, tokiu kaip tualetinio popieriaus trukumas, gali buti isprendziamos, nes kariams mokamos(buitines reikmems) ismokos, kurios ir yra skirtos tualetiniui popieriui nusipirkt.Bet cia vel yra kita problema: kariai nera isleidziami i parduotuve. O pasiteiravus,kodel nera galimybes nusipirkti butiniausiu prekiu, pareiskiama, jog sekmadienis yra lankymo diena, prasyk giminaiciu ,kad atveztu. Stop! Gal ne visu artimieji turi galimybe atvaziuoti del tualetinio popieriaus rulonelio, ar dezutes tamponu… Na ir instruktoriaus nepaprasysi nupirkti higieniniu paketu…Trims savaitems galbut gali pasirupinti .O trims menesiams???Problemu turi ne tik merginos,ju turi ir vaikinai.Didziausia problema-nera kirpyklos,o pagal vidaus taisykles BKM kariai neturi teises tureti jokiu elektros prietaisu, iskaitant skutimosi ir plauku kirpimo masineles.Vienok kariu sukuosenos turi atitikti statuto standartus,ir kas ryta turi buti svariai nusiskute(elektriniu skustuvu naudoti negalima ,o skutimosi peiliuku nusipirkti nera kur). Ar tai nera asmens diskriminacija?
  Dar opesne tema moteru diskriminacija: seksualines uzuomenos, orumo zeminimas , tyciojimasis ir pan.
  Jei pameginsi uzsiminti karininkui apie sias egzisuojancias problemas, busi apsaukta femininste , gausi pasiulyma vaziuoti namo gimdyt vaiku ir suktis apie puodus puodus.
  Baigiau bkm, ir baigiau sekmingai , netgi gavau padeka nuo pulko vado uz uolu ir sazininga darba , savarankiska uzduociu atlikima .Vadinasi nebuvau visika tupa, arba turejau pakankamai kantrybes istverti tokius pazemimus.
  Kai buvo lyginamos ir garsiai aptarinejamos merginu atskiros kuno dalys, vertimas protas pagal plauku spalva.Panasiu palyginimu kariu vaikinu atzvilgiu negirdejau. Uzsiemimu metu buvau spaudziama, zeminama, o vakare, vadai kviesdavosi prie lauzo ” ilgiems asmeniskiems pokalbiams”, nurodant (cituoju) “negaliu uzmigt”.Tokio pokalbio metu buvo psichologiskai braunamasi i mano asmenini gyvenima, o istrauke kokia nors nors informacija,ja panaudodavo asmenybes zlugdymui paciom sunkiausiom akimirkom sunkiom . Sukandusi dantis , mintyse raminau save, jog visa tai mano labui , jog turiu istverti tuos idiotus , tik vienas menuo beliko, jog taip meginamas mano psichologinis pasirengimas.
  Deja veliau isgirdusi tokia fraze: “vieninteles taves nepavyko pravirkdyti” supratau, kad tai yra ne ka kitas , o vyr serzanto (4 kp) hobis. Ir intendantas negailejo kandziu seksualiniu uzuomenu, kad turesiu jo kabarelyje atidirbti uz tinkamo dydzio batus… Ne vienam vaikinui tokie barteriniai mainai, nors ir juokais, nebuvo pasiulyti.
  Zinau jog cia kariuomene, ir tikrai didziuojuosi vilkedama uniforma, bet kazkada tai turi baigtis. Nekaltinu instruktoriu, bet kur ziuri ju vadai ?, Jie tai toleruoja ir netgi skatina . Kuopos vadas perskaites kariu paliktus anoniminius komentarus, jog kursas patiko bet noretu tarnauti, bet kur, tik ne 4 toj kuopoj” ivertino, kad instruktoriai dirba gerai ir palinkejo taip dirbti ir toliau. Jei megini ieskoti teisybes, isgirsti :”su sistema nepakovosi” , jus iseisit, ateis kiti ir viskas bus uzgalsityta, Ko noreti is vargsu serzanteliu, jei pvz kpt.M. Petraitis, kalbedamas su kariais nestokoja rusisku keiksmazodziu, nevengia kariu vadinti “dolbajobais” ir pan.Primena, kad cia atejom ismokti drausmes , pagarbos ir ginti savo sali, o pats tuo metu visas apsmukes, rankas sukises i kisenes, desto apie tai ,kad turetu buti didesne motyvacija ir ausktesne morale.Kazkaip vardijami tikslai visai nesiderina su rodomu pavyzdziu. Tad kokie karininkai vadovauja batalionui, kokie yra kelemi “tikslai,” taip ir dirba instruktoriai. Visiskai neaisku ar tikslas yra paruost kari ar “isdrozt “kari…
  Zinau kad buvo drasiu zmoniu bandziusiu ieskoti teisybes.
  Kariuomenes vado ysakymai tikrai yra uzmirstami Mokomajame pulke, ir jei kuris instruktoriu juos bando priminti, tai jis jau yra vadinamas tinginiu ir verksniu.
  Atejes i mokomaji pulka tu negali :
  susirgti
  buti moterimi( visi vienodi, tik deja keletas is tu visu vienodu kraujuoja savaite laiko per menesy)
  buti simpatiska ar simpatisku (nes tai jau yra didelis minusas)
  tureti asmenimy gyvenima, kuriuo nenori dalintis su instruktoriais ilgais ziemos vakarais prie ju palapines, stovyklavietej.
  negali reikalauti savo teisiu i oruma(apibeztu konstitucijos)
  negali reikalauti kad butu laikomasi statuto, nes statutas skirtas tik tada ir tik tiems kurie tau duoda isakymus,
  negali skustis (jei esi mergina) kad jautiesi seksualiai priekabiaujama, sulaukianti seksistisku uzuominu,nes tai tu esi pati “kalta”, nes (vel cituoju) ” savo elgesiu, kuno kalba ar istarta fraze pasiuntei netinkama uzuomina ir taip suklaidinai serzanta, nes tokiu priekabiu sulaukia ne visos”. Labas rytas, zinau kad visos!!! Tik vienos tyliai paverkia, kitos pasinaudoja tuo, jog gautu kazkokiu nuolaidu,o kai kurios netgi del to ateina, kad sulauktu demesio, o jeigu dar is vadu tai oj oj kaip buna faina. Ir tik vienetai, kaip sio staripsnio autore, kazko siekia. Pasiziurekim vien y statistika , kuri nera deja vedama, kiek instruktoriu susirado antrasias puses is savo BKM kursu? Siai dienai zn bent kelis atvejus. Daug ar mazai? Zinoma dziaugiuosi uz zmones radusius laime, bet tikrai nesinori papulti i ta svajoniu nuotaku sarasa .Juk ne tam pasiryzti palikti namus ir tris menesius “salti pasturgaly” .Gal dabar nuvilsiu vyriskaja kariuoimenes puse,bet patikekit yra ir kitu motyvu cia ateiti moterims .
  Kam idomu, galiu papasakoti, kaip tampama “svajoniu nuotaka”. Jei pavyksta taikliai atsisaudyti BKM kurso metu, tavo rezultatams tai nepakenkia, ir serzantai kantriai laukia kurso baliaus, o tada griebia jauti uz ragu. Jei vadimamam “boicu baliuj” nedalyvauji, arba atlikusi parega ,(t.y pabuvusi trumpai isvaziuoji ir nenusitasai su “senais vilkais” ) o jie kantriai lauke, negauna ko norejo, dar ne viskas prarasta, dar yra asmenines bylos su asmeniniais duomenimis.. Salaukiau nevieno skambucio. Vieni buvo atkaklesni, kiti greiciau atstojo ,bet jausmas nebuvo geras, nes zinau, kad kurso metu lazinosi, ir dalinos mus kaip leles.
  Ir jei atsiras tokiu, kurios sakys jog taip nera, pasiulysiu mergaitems atsimerkti, isiklausyti i sarkastiskus juokelius ir uzuominas,o gal but jos neatitiko partnerei keliamu reikalavimu. Ne visi buki i BKM ateina…
  Zeminami ir izeidinejami vaikinai taip pat, tik budas ir tikslas kitas. Kitaip sakant “daro is mamyciuku vyrus” teisingai gamina urmu, atrenka tokius ,kaip sakoma ,kur yra jegos , proto ir tiek uztenka” . Nores balas bus geras, nenores nebaigs kurso. Tik nesiskundzia niekas, nes skustis nevyriska, o ir kam pasiskusi?Spjauna, apsisuka ant vieno kulno ir iseina, kaip ir daugelis merginu. Jokioj kitoj mokymo istaigoj, tokiu “panetkiu nera” , o visi tai ateinam su dideliais tikslai ir viltim: kas tarnaut tevynei, kas del mokslu, bet ar mano Tevynei reik kad prie manes kabinetusi, aptarinetu mano krutine, veliau net pasiulytu “zenytis” o dar veliau pareikstu jog esu pati kalta , kad esu grazi?
  O dabar apie tai,kas mokomajam pulke gerai.Kas ka besakytu ar berasytu,bet yra ten ir geru ir mastanciu instruktoriu,kurie tikrai ismaniai ir saziningai dirba savo darba,atsakingai sprendzia iskilusias problemas,skiepija kario vertybes,tausoja kursantu psicine ir fizine sveikata.Jie neuzsimerkia matydami netinkama koleguelgesi ir kai kuriu vadu(pvz M.Petraicio) zeminancius issireiskimus i,bet turi drasos atsiprasyti uz ju veiksmus.
  REZIUME:Mokomasis Pulkas tikrai reikalingas,be jo nebus kariuomenes….Taciau ten reikia permainu,reikia pagaliau laikytis Kariuomenes vado isakymu ir statuto ju neinterpretuojant!!!

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • Na nežinau, gal nereik elgtis tada atitinkamai – ir nesitikės iš tavęs niekas. Nes merginos vaikšto su miniakais, prisimaliavojusios iki negaliu, koketuoja, o paskui rėkia – “vai vai, priekabiauja”. Tai neprovokuok. Mano draugė armijoj tarnauja ir kursuose buvus įvairiuose – nu tokiais dalykais nesiskundė. O kad juokelius palaido ar panašiai – tai žmonės gi ne robotai. Gal panos per daug susireikšmina kartais. Ir elgiasi atitinkamai… 😉

   Thumb up 72 Thumb down 0

   • Ne nebuvai bkm, ten kariai asmeninius turi tik apatinius, visa kita isduodama, daug ir noredamas neprisidazysi, statutas reglamentuojq ir sukuosenas ir kosnetikos naudojima. Kaip suprantu mergina pulko vado padeka gavo ne uz tai kad vizgino uodega.cia kalbama kaip suprantu ne apie visa kariuomene okonkrecia kuopa.buvau kitoj kuopoj, tai nzn , bet budavo skaudu

    Thumb up 72 Thumb down 0

   • Tu tikra vapyriuke ??? tavo parasymuos tiesos pastebejau 😉 pats jau tingiu komentuot tai visu 100 % tavo raslevas uzskaitau

    Thumb up 72 Thumb down 0

 14. pasakysiu taip, va tokiems/tokioms ten nera vieta, o ir viskas kaip priklauso ten yra, susalti neimanoma net ziema gulint po tais uzklotais kadangi yra sildomos kareivines, sildymo niekas neatjunge, siltas vanduo taip pat yra. spinteles kariskos, lovos tobulos, patalyne kad ir paplysus bet ka turi ta ir isduoda, kokios problemos nesuprantu? Vadai dirba savo darba, ir kad tu sakai kad ju reikalas kad sukrusti atsiprasant zmones, taip nera jie ziuriu jusu morales vaikeliai jus mieli, geda ir net zodziu istikruju nera, parasyta gryna nesamone, mergiote nepraejo ir viskas pasipyle nesamones GEDA TOKIOS STRAIPSNIUS RASYTI!!!!!!!

  Thumb up 72 Thumb down 1

 15. Na ką paskaičiau aš tą straipsnį ir tik apsidžiaugiau, kad tokių kaip tu, nėra kariuomenėje. Suprask – Rukla yra pirmasis laiptelis ir čia dažnai ateina tokie, kurie nesupranta kur papuolė. Todėl yra išbandoma motyvacija ir ištvermė. Sakai instruktorių tikslas, kad kuo mažesnis skaičius pabaigtų kursus? NE. Jie taip sako, bandydami palaužti jus, tikrindami tą pačią motyvaciją, o kad tu iš šiltų namų pakliuvus į pilką rutiną ir griežtą tvarką, nematai nieko kito kaip skųstis ir drėbt purvus ant instruktorių,vietoj to, kad parodyt savo išmanumą, dėl trūkstamos dokumentacijos ir pan. Žodžiu, būtum pabaigus – būtum įgijus patirties ateities pratybom, dabar pritrūko užsispyrimo ir nepabaigei, tai bent jau nesiskelbk visai Lietuvai ir nekaltink dėl to sistemos.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 16. Vaikai kariuomenės nepažįsta, atvažiuoja ir galvoja, kad čia bus lengva visokių filmų prisižiūrėję, kariuomenė tam ir yra kariuomenė nes ji grūdina, o ne lepina. Todėl tegul nusišluosto ašaras ir neskleidžia nesamonių, mano instruktoriai irgi nebuvo baisiai malonūs, bet dabar aš jiems dėkingas, kad jie buvo griežti, o tai prisideda prie drausmės.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 17. Nu ir kas iš tų “KARIŲ” prasidėjus karui Lietuva butu užkariauta per 10 minučiu jei ne greičiau… Geriau kanors naudingo darytų.

  Thumb up 72 Thumb down 3

  • Gedai, ką tu čia nori įrodyti su tuo “KARIŲ”? Važiuok tu geriau į Anglus braškių paskynt, dar knygą pasiimk tuo pačiu, nereiks uždavinėti tokių klausimų.

   Thumb up 72 Thumb down 0

 18. Atleiskite ,bet kaip supratau tai karinės pratybos o ne poilsis prie Viduržemio jūros?:)Gal poniutė sumaišė kelionių agentūrą su karių ruošimo baze:)Tada jau blogai.Matyt teisingai sakoma aukštasis mokslas proto ir supratimo neprideda.Kiek jau gimdamas atsinešei tiek iki smerčiaus ir turi :(

  Thumb up 72 Thumb down 1

 19. Sunku pratybose – lengva mūšyje. Jei kilus karui paspaus šaltukas, tu ką iškart baltą vėliavą kelsi, nes tavęs per pratybas nemokė? Geriau per pratybas sužinoti ką reiškia užpakalį pašalt, nei kare, tuomet jau bus vėlu. Šlykštu net skaityti buvo. Jei tau nepatinka, netinka ta kariuomenė, ko tu ten išvis koja kiši. Tau seržantas ne barmenas. Jei tokia protinga esi, pasiek tiek, kad galėtum tavo galva ištaisyti šias problemas, nes šiuo metu, kaip matai, nėra galimybių… Visi nori geresnių sąlygų, aprūpinimo, bet paprasčiausiai per mažas biudžetas yra surenkamas. Aš gerbiu Lietuvos karius, kad jie ir tokiom sąlygom sugeba tarnauti LR.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 20. Nebuna tegul mazais vaikais nuo mamyciu papo nutruke ir lai neverke cia kariuomwne o ne viesbutis kur aplink juos kazkas sokinetu kaip namie mamytes daro .Ejau ir nesiskundziau bei neverkiau kad blogai ten viska turi pajaust ir salti ir karsti mamyciuko straipsnis parasytas ir tiek o moteris kariuomeneje sulyginta lygei nes visdelko tokio ir zodzio kaip kare nera yra tik karys prie mano akiu buvo ne viena mergina baziniam kurse ir nei viena nesiskunde taip kad lai tik neasaroja tenais

  Thumb up 72 Thumb down 0

 21. o man atrodo jog kariskiai labai bijo tualetiniu popierių revizijos. )

  Thumb up 72 Thumb down 0

 22. Pirmiausia matau reikia isiaiskinti, kas yra kariskis? Ar jis yra kuris bijo salcio, verkia del tuoletinio popieriaus, higienos, adijalu ir t.t. As manau kariskio pagrindinis tikslas gint tevyne, delto jis turi but pasiruoses ta daryt, bet kur, bet kada ir bet kokiom salygom. Manau neuzsiimkim siom nesamones, koks yra isakymas, ko truksta musu kariuomeneje, jai atejai i kariuomene, tai zinok lengva nebus, nes kulkos nesokineja 😀 ir salcio nebijo 😀

  Thumb up 72 Thumb down 1

 23. Pati esu ejus siuos kursus ir jeigu reiktu dar syki pakartociau , jeigu tektu pakartoti su tais paciais sauniausiais vadais ir instruktoriais. Kaip as ejau pries . tai ir buvo visko trukumas, bet musu burys draugiskai pasidalindavom ir niekas neverkdavo. O einant i Bazinius kursus reikia buti pasiruosus kiek psihologiskai, moraliskai ir t. t. Tuo labiau zinojai pati kur eini. Jeigu taip jau rasai tai kam is vis ejai. Tai tau kariuomeneje ne vieta. :)

  Thumb up 72 Thumb down 1

 24. Tikuosi tave karuomene I teisma paduos uz smeizta, rasai cia visokias nesamones ir isvis nafik tos bobos karuomenej, tai menesines tai b..t salta joms. Sikpopieriaus matai mazai, arbatos b..t atvaziavo pagert, o b..t kaip bus minus 10 laipsniu priesui parodisim isakyma ir kara atidesim iki vasaros.

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • tai o ko tada Pocius priėmė tuos visus įsakus dėl šalčio? tai paduokit jį į teismą už šmeižtą, jeigu jo įsakymai pažeidžia jūsų, sušąlusių pasturgalių kapitonų, teises:)))

   Thumb up 72 Thumb down 7

 25. Tiesos tame yra, faktas kad pagal aprupinima mokomasis pulkas yra priespaskutinis, jei ne paskutinis. Truksta visko, nuo liniuociu iki batu. Bet ka padarysi, kazkas aisq kraunasi kisenes is viso sito, kaip ir is lietuvos seimo nariai 😀 Ir nieko ce nepadarysi.
  Bet kas liecia istvermes ir uzsispyrimo reikalavimus, tai istikruju skysteims ten ner kas veikt.

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • Ašarėlė.. BKM tau ne tarnyba kariuomenėje. Tai atranka ir išbandymas visų pirmiausia. O paskui tik apmokymas ir parengimas. Kariuomenei tikrai nereikia tokios kaip tu, kuria pradeda verksnoti dėl priemonių tikslui pasiekti.
   Neturi tokių savybių, kokių reikia kariuomenei, esi nepaklusni, silpna ir įsakymų nevykdanti.

   Turbūt ne ten papuolei, linkiu sėkmės asmeniniame gyvenime.

   Thumb up 72 Thumb down 0

 26. Klausyk moterie,prieš rašydama marazmus pateik nors vieną neteisėto įsakymo davimo atvėjį?

  Thumb up 72 Thumb down 1

  • pvz “išeikite iš eilės valgykloje, nes kapitonas petraitis valgys, o jūs šiandien nevalgysite”.
   Dedovščina, išsigimimas, buožių era ir etc.
   Ar kas?

   Thumb up 72 Thumb down 0

   • O dieve..dedovcina??Mokomajame PUlke?? 😀 juokiuosi jau pusvalandi..tarnavau kariuomeneje 11 metu is ju penkis Pulke..dirbau ir instruktoriumi ir t.t….ten siltnamio salygos ,o ne kariuomene..o kai paskaitai tokius verkslenimus tai pykint pradeda…ir faktas labai paprastas-moterims kariuomeneje nevieta..visada tai sakiau..

    Thumb up 72 Thumb down 0

 27. Klausyk moterie,prieš rašydama marazmus pateik nors vieną neteisėto įsakymo davimo atvėjį?

  Thumb up 72 Thumb down 1

 28. Kristina , proto irgiapanaviciute-Suliiene – apsisiko ir nesugebejo net si paprasta kursa baigti. Juridinis issilavinimas istvermes nedadeda protelio irgi. Tukstanciai zmoniu iki taves jau baige si kursa – o tu nevykele(luzere)….

  Thumb up 72 Thumb down 1

  • Viki gerai parasei, as zinau, kad Sulikiene apanaviciute sika ant visu, nes jai paciai gyvenime nesiseka …. ir nesiseks .
   Patarimas – daryk zmoniems gera , buk teisinga (nereikia melo) ir sekme aplankys tave.

   Thumb up 72 Thumb down 0

  • Pas jumi pone ar pono (ziuirint ar esat ji ar ono) proto nelabai is viso matyti, kaip galima spręsti iš jūsų kalbos.

   Nelabai suprantu, ar čia sprendžiamas kursų vedlių klausimas, kad jie nesugeba tų kursų organizuoti normaliai, ar dar kažkoks klausimas. Kitą lartą sugalvosite, kad Janutienė kokia nors per geltonais plaukais, oKristupas per daug plikas, bet klausimo esmė tai nekeis. Turbūt aiškiai pasakiau.

   Thumb up 72 Thumb down 1 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Palydovinė televizija: kas tai ir kodėl verta rinktis?
Pigus šildymo būdas individualiems namams
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kodėl romperiukai tituluojami geriausiu drabužiu mažyliams? 
Mažylių apranga – nuo jos įsigijimo iki aprengimo ir dėvėjimo – labai aktualus...

Nauja kryptis vestuvių žemėlapyje: lietuvius kviečia tuoktis Gran Kanarijoje 
Vestuvės užsienyje vis labiau populiarėja, tačiau sudėtingas šventės organizavimas daugelį porų atbaido nuo...

Prietaisai moterų sveikatai bei malonumui  
Įrodyta, kad vaginalinių kamuoliukų bei vibratorių naudojimas yra naudingas moterų psichologinei bei fizinei...

Vasaros sezonas prasideda: ką turėtų žinoti šunų šeimininkai? 
Prasidėjus šiltajam metų sezonui, didelė dalis žmonių džiaugiasi dėl malonaus oro ir galimybės...

Kiek kainuoja geros kokybės langai? 
Patikimi langai pagerins Jūsų namų saugumą ir tuo pačiu jūsų gyvenimo kokybę. Renkantis...

Kaip pakeisti ir atrestauruoti namų fasadą? 
Renkantis išorės sienų apdailos medžiagą dažniausiai svarstomi du variantai: tinkuoti arba montuoti klinkerio...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (11)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (9)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (5)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Lietuva sustabdė tarptautinių kompanijų iš Rusijos perkėlimą
Ekonomikos ir inovacijų ministerija sustabdė naujų tarpininkavimo raštų išdavimą į...
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (28)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (11)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Karštas Komentaras