Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2022 Rugpjūtis 12 Penktadienis
 

Kas iš tiesų dedasi Rukloje, Mokomajame pulke? (1)

2014-01-26 19:09 | Krašto apsauga | Komentarų (414)

Kur buvo KAM ministro akys, kai jis lankėsi Rukloje? KK nuotr.


Kristina Sulikienė

Lietuvos kariuomenę atstovaujantis neoficialus puslapis batalionas 2014-01-25 patalpino informaciją apie kario savanorio bazinių įgūdžių kursą, kuriame sudalyvavau ir aš.

Tarnybą pradėjome sausio 13 dieną, mano tarnyba baigėsi netikėtai, neįteikus man jokio raštiško įsakymo, nurodymo ar tarnybinės nuobaudos paskyrimo dokumento. Liepta tiesiog išvažiuoti.

Puslapyje Batalionas džiaugiamasi, jog dalyvauja merginų, tačiau esą joms negalima skirti kambarių, nes neužteks vyrukams. Labai keistas straipsnis, su dar keistesne nuotrauka, kur mano kambario draugės (gyvenome kambaryje, tikrai ne koridoriuje, o dar viename laisvame miegojo per budėjimus kpt. Tertelis) spaudžiant -16 šalčiui, šypsodamos tepa viena kitai veidus. Šitos pačios, kur šypsosi, kitą dieną nebepaėjo, nes šaltis surakino kūnus. Kadangi visuomenei toliau pateikiama iškraipyta informacija apie tai, kaip iš tiesų vyksta baziniai kario savanorio įgūdžių kursai, nusprendžiau netylėti.

Kadangi instruktoriai į karius žiūri kaip į „patrankų mėsą“, statistinius vienetus, kurie neturi jausmų, asmeninio gyvenimo istorijų, bei, galų gale, niekuo neserga – tai kiekvienas, prieš pildydamas anketą stoti į Lietuvos kariuomenę, turėtų žinoti, jog gali pakliūti ne į kariuomenę, kaip yra pristatoma, tačiau į tikrą trijų savaičių, o jeigu eina į Bazinius kario mokymus – trijų savaičių – pragarą.

Kur arba pavirstama zombiu, arba pasipriešinus neteisėtiems vadų įsakymams, tampi precendentu Lietuvos kariuomenėje – atseit, niekas niekada nekėlė klausimo dėl Mokomojo pulko vadovybės įžūlumo, ir Kariuomenės vado bei KAM įsakymų nepaisymo.

Tik ar tikrai niekas niekada nekėlė tų klausimų? Ir kur buvo tiek Rasos Juknevičienės, tiek Juozo Oleko akys, kai jie lankėsi Rukloje? Ar jiems buvo nerodomi išsekę, po lašelinėmis gulintys kariai, klaikios, į kalėjimo kameras panašios kareivinės su geležinėmis, tarybinėmis, spintomis, į kurias niekas netelpa, suplyšusios, nudrengtos patalynės, ir vidury žiemos išduodami vasariniai apklotai, dėl ko kariai priversti miegoti su rūbais, kad mirtinai nesušaltų?

O gal abu, nuolat vienas kitą pakeičiantys ir papildantys ministrai net nesidomėjo karių buitimi ir kasdienybe: juk žymiai smagiau išgerti kavos su Ruklos vadovybe, ir pasiklausyti smegenų plovimo pasakėčių…

Rukla – baisiau už Lukiškes, arba kaip formuojama Lietuvos kariuomenė

Lietuvos valstybei ir jos struktūroms nereikia mąstančių žmonių – reikia tik vykdančių.

Pats svarbiausias dalykas, jog jaunuoliai nuo jaunų dienų išmoktų vykdyti akivaizdžiai neteisėtus vadovų įsakymus.

Toks įspūdis susidarė nepilnas dvi savaites atitarnavus Rukloje, Didžiojo etmono Jonušo Radvilos Mokomajame pulke, kur tiek pulko, tiek bataliono vadovybė bei jų pavaldiniai atvirai ir įžūliai pažeidinėjo įstatytus, poįstatyminius aktus ir vidaus tvarkos taisykles, reglamentuojančias kariuomenės veiklą.

Nors oro prognozės yra žinomos maždaug savaitę laiko į priekį, Ruklos Didžiojo etmono Jonušo Radvilos Mokomojo pulko vadovybei – nė motais tie šalčiai.

Pavyzdžiui, vieną rytą į klausimą vienam iš instruktorių „gal žinote, kiek dabar yra laipsnių? (o buvo arti 17 žemiau termometro stulpelio), atsakymas atskriejo žaibiškas, ir dar buvo išrėktas: „Neatsakinėsiu į tokias nesąmones“ (instruktorius Masionis).

Kaip supratau, Ruklos Didžiojo etmono Jonušo Radvilos Mokomojo pulko vadovybei ir visiems tos vadovybės akivaizdžiai neteisėtų įsakymų vykdytojams, kai įsakymai susiję su pratybomis šaltu oru, visiškai ne dokumentas yra Kariuomenės vado įsakymas dėl šalčio prevencijos, kuriame numatyta, jog esant žemesnei nei -15 temperatūrai lauke, lauko pratybos neturi būti pradėtos, o vykdomos – nutrauktos. Šis įsakymas išplaukia iš KAM Gynybos štabo nurodymo 2006 m. sausio 19 d. Nr. GŠN-8. Dar griežtesnį įsakymą, pavyzdžiui, yra pasirašęs sausumos pajėgų vadas „Įsakymas dėl nušalimo profilaktikos“ 2012-01-31 Nr. V-68: jame nurodyta, jog pratybos nutraukiamos, ne tik, kai temperatūra yra -15, bet ir kai lauko temperatūra -10, o vėjo stiprumas didesnis nei 4 metrai per sekundę.

Įsakymuose parašyta, jog kariai turi būti aprūpinti karštais gėrimais – tačiau mes arbatos gaudavome tik ryte ir vakare. Dienos metu instruktoriai lakstydavo ir sekiodavo, kur kas arbatinuką įsijungęs, rėkaudavo – nors pagal Kariuomenės vado įsakymą, jie ne tik kad neturėjo teisės drausti gerti karštus gėrimus, varant mus į pratybas esant labai žemai temperatūrai, bet ir patys turėjo virti tą arbatą, ir ją kariams siūlyti. Kariuomenės vado įsakymą tačiau instruktoriai laikė tiktai sau. (Manau, toks elgesys yra pati tikriausia „dedovščina“).

Rukloje įžūliai nepaisoma Kariuomenės vado įsakymų?

Mokėmės kovinės rikiuotės paslapčių, spaudžiant -17 šaltukui (2014-01-20), po kovinių rikiuočių dar keletą valandų per tą patį šaltį su žemėlapiu orientavomės vietovėje. Skruostų ir smakro kai kuriais momentais nebejaučiau. Vadai tačiau iš stalčių išsitraukė veido kaukes – ir nors Kariuomenės vado įsakyme parašyta, jog kariai turi būti aprūpinti šaltam orui skirtais drabužiais, mes tegavome šiltus apatinius: tokias pačias kaukes nupirkti kad ir už mūsų pinigus vadai net neorganizavo – svarbiausia, kad jie gudrūs, apsirūpinę, ir jiems nešalta.

Nei žemesnieji, nei aukštesnieji vadai tądien nepaaiškino, jog yra teisė atsisakyti vykdyti neteisėtą nurodymą, nes tokios pratybos prieštaravo Kariuomenės vado įsakymui.

Sausio 16 dieną Mokomojo pulko bataliono vadas mjr. Valaitis, remdamasis S1-S2 planavimo grupės dokumentais ir suderinimais (svarbiausias asmuo – kapitonas Petraitis) patvirtino pataisytą savaitės pratybų planą, kuriame numatė lauko pratybas – spaudžiant žemesniam nei –15 šaltukui.

Nors buvo aišku, jog spaus šaltukas, kuris numatytas kariuomenės vado įsakyme kaip antihigieninis ir pavojingas karių sveikatai ir gyvybei, mjr. Valaitis savo parašu patvirtino pusantros paros pratybas lauke, pradedant sausio 21 dienos 9 val. ryte, ir baigiant kitos dienos 17 val., vakare. Pratybos turėjo būti vykdomos su nakvyne lauke, įrengiant stovyklavietę. Tačiau, kaip supratau, neatitinkančią higienos normų, nes kariuomenė, kaip dažnai kartodavo mjr. Valaitis, visiškai neturi pinigų. Iš majoro kalbos, taip reikia suprasti, jog kariuomenė, visiškai neturėdama pinigų, yra tokia drąsi, kad vis tiek, neturėdama išteklių, vykdo karių rengimą? Iš tokios įstaigos tokia karių rengimo teisė turėtų būti atimta. Neturite resursų – viso gero, perleiskite kitiems mokymą, – tiems, kas turi.

Ar Mokomasis pulkas turi visus reikiamus karių rengimui resursus?

Žemėlapio ir topografinės liniuotės per visas dienas taip ir neturėjau, nes, esą, neužtenka, yra tik kas antram kariui. O kambario draugės arba nesidalino, arba iš viso pamesdavo tai žemėlapį, tai liniuotę (menininkė Edita).

Taigi, jeigu mokymosi medžiagos yra tik kas antram kariui, o tualetinio popieriaus yra tik kas dešimtam (trim savaitėm kiekvienam kursantui išdavė po vieną tualetinio popieriaus rulonėlį), tai tada Mokomasis pulkas turėtų mažinti kursantų skaičių.

Bet kur tau – juk kursantų skaičius – tai krepšeliai, tai pinigai…Ir kam iš viso rūpintis, kas tie kursantai nesušaltų, nesusirgtų – išvažiavo namo, tuoj atvažiuos kiti. Pinigai vis tiek pervesti į priekį…”Kuo jūsų mažiau liks, tuo geriau”, – nevengė kartoti kai kurie instruktoriai. O jeigu kursantai sušals, tada apsirgs, ir tada tas planas “kuo mažiau, tuo geriau” bus įvykdytas…

Bataliono puslapyje giriamasi, jog šiais metais esą Rukloje bus apmokyta net 700 karių: leiskite paklausti, o ar priemonės bus gautos, ar merginos kaip mes – turės iš lubų skaityti dokumentus – nes merginų kambariui „žalio segtuvo“ (kur nurodyti kariuomenės dokumentai, laipsniai, ekipuotės sudėliojimo tvarka, ginklo saugumo testo klausimai) – neužteko?

Keisčiausia, jog Lietuvos kariuomenė mobilias stovyklavietes skiria komerciniams renginiams remti, pavyzdžiui, Kernavėje vykstančioms Gyvosios archeologijos dienų dalyviams migdyti (dalyvavau 2011 m., mus, dalyvius, nežinia kieno pinigais, netgi saugojo Lietuvos kariuomenė…)– o patiems kariams tokia stovyklavietė neskiriama, neva, “nėra pinigų”.

Tačiau higienos normas atitinkanti stovyklavietė privalo būti įrengiama (SAM ministro įsakymu 2004 m. rugpjūčio 11 d. Įsak. Nr. V-568 patvirtinta higienos norma “Karinė teritorija: statinių įrengimo ir priežiūros taisyklės“), arba Ruklos Mokomasis pulkas tiesiog neatitinka karių rengimo reikalavimų, ir iš šio pulko turi būti atimta teisė ruošti karius. Toks pulkas, sukurtas kaip perteklinė institucija su pertekline Mokymų ir doktrinų valdyba, galėtų būti reorganizuotas, panaikintas, o kariai rengiami savo rinktinėse, kaip ir buvo senesniais laikais.

B.d.

Komentarai

 

 

 
  • JO …. is kur tu islindus gaidzio skura kad visus gaidziais klicini ???

   Thumb up 72 Thumb down 0

 1. Sveiki, kaip matau ir girdziu is pazystamu, lt kariuomeneje prasidejo tikras vaiku darzelis…. Ne veltui as ji palikau… Dabar galiu dziaugtis, kad jame nereikia sluostyti purvinu uzpakaliuku… Vadai, paziurekit iki ko davede jusu glostymas ir kas ateina buti kariskiais?

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • Užpakalius gali tekti šluostyti, jeigu visą tualetinį pasivagia iš karių.
   “Kas atėjo” – gal užtenka kam sistemai vogti iki tokio lygio, kad tūlike nėra popieriaus, o valgykloje – juodos duonos, nes matyt labai brangi, ir maitinti karius balta duona, batonu, nors ir bandant sudaryti įspūdį, jog esą viskas chorošo.

   Thumb up 72 Thumb down 1

   • boba VBS tau tas toletinis per gerkle krokodilo neislindo nes banalios popieriaus vagystes tavo tupa makaule nepalieka ??? neturi ka rasyt tai dusk apskritai … apsisikele blyn …

    Thumb up 72 Thumb down 0

 2. tiki straipsnio autoriu ant kuolo sodinti,bl mamos vaikas gavo truputi salnos ir nusalo gala,priprates motinos papa ciulti,axujenas rasytojas uztat pasirodo,sedek pas mama ant peciau ir drosk savo kota toliau,o saika ejo,eina ir eis i mokymus ir taps tikrais kariais,o tokie niuxai kaip tu stoves su kirilkinu vienose gretose

  Thumb up 72 Thumb down 1

  • Nesijaudink, nieko nenušalo, iš sniege voliojosi, ir kovines rikiuotes ėjo, tik pamatė, jog beprasmis tolimesnis šaldymasis, nes gaima netekti rankos, kojos, o majoras bevalaitis sakys “nu įvyko, tai įvyko, nu ir kas? prisiimu atsakomybę.”
   kol nepajudinta ir neištirta, tai sakyčiau, ruklos chebrikė truputėlį per drąsi

   Thumb up 72 Thumb down 0

 3. Tikras vaiku darzelis. Ypac komentaruose.
  Suauge zmones turi suvokti kur ir ko eina. O kursai padeda apsispresti ir susivokti ar tu gali ta daryti ar ne, idealiu salygu ne tik pratybose, bet ir visame gyvenime niekada nera ir nebus…

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • manyčiau svarbiausiai apsispręsti vadams, ar jie tikrai atėjo ten, kur jiems vieta, jeigu verčia kareivines į kalėjimą, gal reikėjo eiti dirbti į kalėjimų departamentą? gal ten geriau pasirikštų jų gabumai :)

   Thumb up 72 Thumb down 0

   • asmeniskai pazystu kare, kuriai instruktorius liepe slapintis atsigulus, nes neva buvo taktine situacija ir kariai judejo tik sliauzte. Karei paprasius i tualeta, instruktorius sauke kad “myztu atsigulus” arba vaziuotu namo.

    Thumb up 72 Thumb down 1

    • tu kartu buvai, kai jai liepe? pati suslikiene cia blm ir raso, niekas taip nesake, nes jinai net nei karto gal ir nesliauze

     Thumb up 72 Thumb down 0

 4. KRYŽKELĖJ SUSTOJĘS, JAU NEBEŽINOSI,- AR IEŠKOTI VERTA TARP ŽMONIŲ ŽMOGAUS…..

  Kaip matome iš kitų straipsnių, dabar KK svarbiau pilka pelė Kirkilas ir “lenkai”, o ne kadaise du garbaus amžiaus žmones partrenkęs Olekas, dirbantis….KAM ministru.
  Olekas dabar čia “gerutis”….
  Todėl, tavim dėtas, aš neskubėčiau daryti išvadų, jog “ne redakcija blokuoja”. Suprantu, kad norisi tikėt, turėt vilčių, tačiau….Žinai,- gyvenimas,- tai ne graži pasaka, kurioje tiesos siekiantys būna veržlūs bei nuoseklūs. Gyvenime kai kam būna patogiau “susitaikyt su realijom bei džiaugtis gyvenimu”. Ir tai,- ne mano žodžiai…
  Taigi, kaip bebūtų apmaudu,- jau nėra pirmap radžio KK. Demonai tampa angeliukais, o angeliukai matuojasi ragučius….Aš matau tik “verslumą” bei gudrius žaidimus.
  Taigi,- visko gali būti su tuo blokavimu. Nes…Kai kas sako viena, galvoja kita, rašo trečia, rūpinasi ketvirtu….

  Thumb up 72 Thumb down 0

 5. ale kaip jis miega, užmušęs du senukus ?…..Autostradoje Kaunas-Vilnius partrenkė ir mirtinai sužalojo du atsargos karininkus….

  Thumb up 72 Thumb down 1

  • Na va, pažiūrėsim, ar mane blokuos….Be to, KK Redaktorė turi medžiagos apie tą įvykį. Kai 2005 rugpjūtį buvo pradėtas leist KK,-tai jo Pirmajame numeryje buvo straipsnis apie tai, kaip Oleka partrenkė tuos du žmones. Pagal vieno buvusio tardytojo knygą buvo parengta…Aš tada ir buvau Redaktorei tą knygą davęs, beje….

   Thumb up 72 Thumb down 1

 6. tokios kaip ji būtent ne prie puodų ir ne apkasuose sėdi kariuomenėse, jeigu savo durna galva dar nesuvokei

  Thumb up 72 Thumb down 1

 7. taigi, jau praleidžia majorus ir pulkininkus, įdomu, įdomu…gal pas juos ribotas įsilaužimo įs sistemą laikas?

  Thumb up 72 Thumb down 1

 8. PAINIAVA

  Nakties tamsoj vėl brėkšta rytas,
  Aukštoj kalvoj vėl lyguma,
  Už lango snaigės per Velykas,
  Įpratom džiaugtis painiava…

  Įpratom per šventes liūdėti,
  Pamėgom džiaugtis, kai skaudu,
  Ar savyje surasim klėtį?
  Anokį skėtį nuo bėdų?

  Įpratom trenksmo negirdėti,
  Bet ieškom muzikos tyloj,
  Vieniems kitus apgaudinėti,
  Mus moko prietemoj šiltoj…

  Kas, jei ne mes, apgaulės trokštam?
  Mes patys siekiam painiavos….
  Vieni kitų suprast nemokam,
  Kalvose ieškom lygumos

  “Tiesos” tarnai melu svaiginas,
  Vertybių griūtį švęsdami,
  Ir nuolat ieško jie “šaltinių”,
  Kurie “pūkuoti ir balti”

  O ne, nereikia jų ieškoti,
  Juk patys lenda į akis,
  Kai eina,-tenka atsistoti,
  “Duok kvailiui kelią”,-pasakys
  ……………………………………..
  Tad painiava kilmės nuo mūsų,
  Ko mes verti,- mums siųs dangus,
  Ir šlapią sniegą per Velykas,
  Ir klampią balą per Naujus…:)
  :)

  Thumb up 72 Thumb down 1

  • Sergejau, pasižiūrėkite į antrą komentarą po straipsniu, ir suprasite, kas čia ką blokavo ir kokia struktūra…

   Thumb up 72 Thumb down 0

 9. Mergaitė ir Lukiškėse spėjo atsižymėt, kad sugeba palygint :) nei į virtuve tave, nei į apkasą….

  Thumb up 72 Thumb down 1

  • Tik kariai nesidomi, į ką jie panašūs yra. Jiems ten atrodo jie patys idealusis visatos matas.
   Tačiau palyginus su kalėjimu, gaunasi, jog panašiai išeina.
   Dar įdomu, jeigu imti plikus normatyvus,
   kvadratūros (kambaryje gyveno po dešimt, po devynis), lovų
   ilgį ir plotį, apie suplyšusias patalynes jau parašyta – tai ar per tą kantą atitiks nors minimaliai, a?

   Thumb up 72 Thumb down 1

 10. KAIP ATBAIDOMI SKAITYTOJAI. Arba,- KK REDAKTORE, KAS PATARĖ ĮDIEGTI ŠIĄ DIVERSIJĄ ?

  Kiek žinau, KK anksčiau vertino skaitytojus bei jų nuomonę. Tuo tarpu dabar…Komentarai yra blokuojami diletantiškai, įvedant į sistemą raidžių junginius. Tačiau kartu blokuojami ir žodžiai, turintys tuos junginius savo sudėtyje.
  Pavyzdžiui,- blokuojama ( nesuprantu, dėl ko) KK Redaktorės pavardė. Kartu blokuojami ir žodžiai “kateg orija”, “kateg oriškas”, “kateg oriškai”.
  Dabar dar naujiena. Nutarta blokuoti žodį (vardą) R IMAS. Tačiau kartu tampa blokuojami žodžiai “tyr imas”, “nutar imas”. Žodžiai, reikšmingi teisėsaugos tematikai.
  Tenka konstatuot, jog per tokią “nesisteminę sistemą” yra blokuojama bene penktadalis skaitytojų komentarų. Blokuojamos mintys žmonių, norinčių bei galinčių diskutuoti KK portalo straipsnius.
  Nenuostabu, jog šie žmonės, teisėtai įsižeidę dėl tokios KK redakcijos AROGANCIJOS, eina bendrauti į kitus portalus.
  Giedre! Aš žinau, jog Tu “visada teisi” būni, ir kad “kuo daugiau Tau sakoma, tuo daugiau darai priešingai” ( iš Tavo pasididžiavimų). Tačiau…Ar KK reikia skaitytojų bei jų nuomonės, ar jau nereikia? Jei nereikia,-taip ir pareikšk. O jei reikia,- tai gerbk juos. Be jų nebus ir KK….
  Ir dar. Kas Tau patarė taip diletantiškai blokuot raidžių junginius? Ir ko galimai siekia tokie “patarėjai” (čia- laisvalaikiu pamąstyti).
  Pavyzdys: Saulėlydis
  Your comment is awaiting moderation.
  2014-01-27 – 20:47
  nutar imas

  Pavyzdys:Saulėlydis
  Your comment is awaiting moderation.
  2014-01-27 – 20:46
  tyr imas

  Pavyzdys:
  Your comment is awaiting moderation.
  2014-01-27 – 21:01
  Kateg orija

  Thumb up 72 Thumb down 1

  • ne redakcija jus blokuoja…tikrai ne…as negalejau parasyti jeigu rasiau teisingai zodi meidzoras

   Thumb up 72 Thumb down 0

   • Your comment is awaiting moderation.
    2014-01-27 – 23:24
    Deja, viskas čia aišku. Žodžiai “tyr imas”, “nutar imas” blokuojami dėl signalinės dalies “ri mas
    Ir dabar, kaip matai, buvo užblokuoti, kol tarpų nepadariau. Ne aš blokuojamas, o raidžių junginiai…
    Redaktorės pavardė kažkodėl blokuojama, tai blokuojamas ir žodis KATEG ORIJA. Tokia jau nesąmonė čia įdiegta.
    Tuoj dar kai ką parodysiu…

    Thumb up 72 Thumb down 0

   • Your comment is awaiting moderation.
    2014-01-27 – 23:30
    RIM AS

    Supratai? Kol tarpo nepadėjau,- blokavo….

    Thumb up 72 Thumb down 0

   • Tiesiog buvo toks komentatorius “R imas”. Spamintojas. Matyt, redakcija nutarė tą raidžių junginį blokuot. Bet kartu užblokavo ir kitus žodžius…
    Mano niką irgi blokavo. Ir IP blokavo. Kol suprato, jog tai beprasmiška…:)
    :)
    Dabar neblokuoja. O raktinius junginius surandu, jei kas….

    Thumb up 72 Thumb down 0

    • Gal dėl Ri m o, o gal ir ne.
     Mano nepraleido komentarų, kur minėjau karinius laipsnius.

     Thumb up 72 Thumb down 0

     • Šįkart praleido, kaip matai:)
      :)
      Leitenantas
      Vyr.leitenantas
      Kapitonas
      Majoras
      Papulkininkis
      Pulkininkas
      Generolas-majoras,
      Generolas-leitenantas,
      Generolas-pulkininkas
      Armijos generolas
      Maršalas

      Thumb up 72 Thumb down 0

     • Your comment is awaiting moderation.
      2014-01-28 – 07:42
      BLOKUOJAMŲ ŽODŽIŲ PAVYZDŽIAI:

      rim as
      patari mas
      pritari mas
      nutari mas
      tyrim as
      kateg orija
      kateg oriškai
      Ir t.t….Kiek žmonių komentarų gali strigti dėl šitos nesąmonės….

      Thumb up 72 Thumb down 0

     • r-i-mas parašė “kaip tu miegi, užmušęs tu senukus:, pasirodo šitas su peteliške yra pertrenkęs perėjoje du senukus, ir kad tautai nebūtų priminta, tai ir buvo užblokuotas tas r-i-mas

      Thumb up 72 Thumb down 0

     • Nelogiška. Jis gali “niką” pakeisti.
      O kas redaktorės pavardę blokuoja?……
      Gerai, pažiūrėsiu. Tačiau bet kuriuo atveju KK Redaktorė turėtų paaiškinti skaitytojams savo poziciją ( požiūrį, versiją…) dėl šių dalykų, o ne laikyt galvą smėlyje…

      Thumb up 72 Thumb down 0

 11. Pavyzdžiui, vieną rytą į klausimą vienam iš instruktorių „gal žinote, kiek dabar yra laipsnių? (o buvo arti 17 žemiau termometro stulpelio), atsakymas atskriejo žaibiškas, ir dar buvo išrėktas: „Neatsakinėsiu į tokias nesąmones“ (instruktorius Masionis)
  O AR TIKRAI SULIKIENE VISA TEISYBE PARASEI… MAN ATRODO PARASEI TIK ISTRAUKA IS MUSU POKALBIO…PERKLAUSYK SAVO IRASUS … JUG TURI ISIRASIUSI MUSU POKALBI JUG PO MOKOMAJI PULKA SU IRASYMO IRANDA BEGIOJAI IR NESISKIRDAVAI SU JA … AR TIKRAI AS ANT TAVES REKIAU … VA TU PANELE ANTRA DIENA KAI BUVAI MP UZSIPUOLEI VIENA KARIA IR ANT JOS SAUKIAI LABAI KAD JI PAEME NETYCIA VALGYKLOJE TAVO STRIUKE… O KODEL PANELYTE NEPARASEI STRAIPSNYJE KAIP TU FANTAZAVAI APIE PERVERSMUS KARIUOMENEJE LIETUVOS AUKSTUOSE SLUOKSNIUOSE AR APIE VIENA KARI KURIS TIPO NORI TAI PADARYTI KAD JUMS BAISU DEL TO EITI I SAUDYKLA JUG TAS KARYS GALI NUSAUTI AR APIE TAI PAMIRSAI PARASYTI …
  Žemėlapio ir topografinės liniuotės per visas dienas taip ir neturėjau, nes, esą, neužtenka, yra tik kas antram kariui.
  O IS KUR JUS GAVOTE TOPOGRAFINE LINIUOTE JUG RASETE KAD NIEKAS JUMS NEDAVE BET ISEIDAMA IS PULKO KAZKAIP GRAZINOTE TAI KAIP CIA YRA JUMS NIEKAS NEDAVE BET JUS SUGEBEJOTE GRAZINTI TAI GAL JUS PAVOGETE TOPOGRAFINE LINIUOTE IS KAZKURIO KARIO …

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • Hm, koks emocionalus komentaras…Ir dar kaip suprantu, iš kareivinių kompiuterio tiesiai parašytas.
   Gerbiamasis ar gerbiamoji, pamąstykite dabar ramiai – o ta kursantas, apie kurį galimai Jums minėjo autorė, nepasižymėjo destrukciniu elgesiu?
   Ar jis nekalbėdavo kas dieną apie minas, perversmus, sprogdinimus? Ar jūs to nepastebite, nes nereikia pastebėti, kol niekas neįvyksta? Ir kas pirmas šovė su komentaru – neatkreipėte dėmesio?
   Kuris skundėsi, jog yra fiksuojama, kas neteisingai kreiia ginklą į kursantų pusę?
   Kodėl jis mėtė kursantams už apykaklių sniego gniūžtes – o jūs, instruktoriai, vėlgi nieko nepastebėjote, kol to nepamatė budintis leitenantas?
   Apie bruzdėjimus personalo viduje kalbėjo autorė su meidžoru, kurie pasakė, jog viską žino, ir čia jo reikalas. Ir jis pasakė, jog jeigu bus lavonų, jis prisiims atsakomybę. Buvo tokia kalba – vien dėl to, jog kai kurios kursantės absoliučiai nemokėjo valdyti ginklo, tačiau joms Ginklo Valdymo Testas buvo užskaitytas…Kas ten pas jus darosi, gal jūs patys geriau žinote. Mes ir mūsų Kontora yra paklaikusi.
   Dėl striukės mano šaltiniai sako, jog viena kleptomanė berods vardu Almantė, iš Molėtų, mėgo vogti karių striukes.Pirmą kartą pavogė būtent autorės striukę, kuri buvo nauja, ir buvo po parašu gauta štabo seržanto tiesiai iš sandėlio. Buvo vagišė nurengta, nes už striukę vėlgi po parašu autorė atsakė savo galva. Paskui Almantė pavogė kito kario striukę, kurią iš jos atėmė BUrbulis, Paskui visi kariai visą laiką turėjo baimę, kad tik iš jų nebūtų pavogtos striukės. Tačiau jūs instruktoriai, to net nepastebėjote….

   Thumb up 72 Thumb down 4

   • Ar jis nekalbėdavo kas dieną apie minas, perversmus, sprogdinimus?
    GAL JUMS AUTORE JIS IR KALBEJO VIENAI O GAL JUMS PRISISAPNAVO MINOS JUG JUMS BAISU BUVO KARIUOMENEJE DEL TO JUG GALI IR PRISISAPNUOTI NEBUTI DALYKAI… GERIAU APSIKABINK SAVO JAUNA VYRELI IR DINGS TAU BAISUMAI VISI KURIE DEDASI ANT TOS MUSU LIETUVELES

    Thumb up 72 Thumb down 0

  • Buvau kažkada Jūsų fanė, bet dabar atsiimu simpatijas.
   Vardijate kažkokias nesąmones. Kažkokias savų striukių, kuri ačiū dievui, kaba spintoje, ir yra nepavogta, vagystes, topografinių liniuočių, rastų tūliko konteineryje, vagystes.
   Jūs ten kada nors ilsitės?
   Ir ar jums pasakojo seržantas Vilkas,jog vieną vakarą autorė rado tūliko konteinaryje išmestą žalią rankšluostį?
   Ar jūs bent matėte, koks baisus kontingentas yra surinktas, ir kaip su tuo kontingentu, ieškodami priešų išsilavinusių žmonių tarpe, nedirba instruktoriai.
   Ir noriu jūsų paklausti – jeigu jums ne vieną kartą valgykloje būtų pasakyta tokia JOno Petrausko “tau reikia minos” – ar jūs bijotumėte, ar ne?
   Manau, kad tas vaikinas perspėjo tiesiai, ir aiškiai. Ar jūs, kariškis, tai laikote tiesiog bajeriu? Aš laikau grasinimu. Atleiskite, truputėlį patirtis kitokia.
   Ir jeigu nieko te pas jus neįvyko ar neįvyks, vien dėl to, jog jaunuolis buvo sutramdytas netyčia vieną vakarą užėjusio leitenanto – visiškai ne iš jūsų kuopos… Jūs visi nesugebėjote pastebėti destruktyvaus jaunuolio elgesio. Dėl šio jaunuolio, abituriento, jau antrą dieną vienas konkretus karys paliko kursą, o jauonuolis gyrėsi, jog štai čia ša, jį išgąsdinau.
   Jis mėgo grasinti ir trečią sieną kursą palikusiam jaunuoliui, žodžiais “žinok, aš galiu ateiti naktį, meidžorai negali, bet aš galiu, tu tą atsimink”. Todėl labai keista jūsų pozicija, mėgstamiausias dėstytojau…

   Thumb up 72 Thumb down 1

 12. Dėkui autorei. Prajuokino nerealiai. Seniai taip nesijuokiau. O dabar rimčiau: (kad “civiliokams” bent kažkiek aiškiau būtų, kokius marazmus rašinėja ši mergužėlė.
  1. Minėti įsakymai yra, bet ten kalbama apie pratybų laiko trumpinimą, nebūtinai jų nutraukimą. Panagrinėkime, kas būtų, jei pratybos būtų nutrauktos: kursą reikėtų tiesiog paleisti, nes kai kurių užduočių klasėje neatliksi. Ir ar jūs, autore, tikrai įsitikinusi, kad karo veiksmai vyktų vasarą? Beje, vasarą irgi negerai, taip pat yra toks įsakymas “Dėl perkaitimo prevencijos” :)
  2. Instruktoriaus pareiga jums išdėstyti mokomąją medžiagą, o ne arbatas jums kaisti ir siūlyti. Tai visgi buvote aprūpinta arbata, ar nebuvote? Rašote, kad gavote arbatos ryte ir vakare.
  3. Karių spintelės nėra sovietinės. Tokios pat yra ir kitose NATO šalyse, beje daiktai puikiausiai jose telpa.
  4. Stovyklavietės. Jūs neturėjote stovyklavietės pratybų metu. Jūs įkūrėte patrulinę bazę. Jos paskirtis – karių susirinkimo vieta, iš kurios bus vykdomos priešo naikinimo operacijos. Patrulinė bazė įkuriama ne daugiau kaip parai, po to vieta keičiama. Tai NE STOVYKLAVIETĖ ir tai jums aiškino pratybų metu, na bet jūs to nesikausėte, užsiėmėte savigaila.
  5. Instruktoriai neturi į jūsų, mieli kursantai, nuotaikas, sapnų aiškinimus, norus, jausmus ir pan. Paaiškinsiu dėl ko. Įsivaizduokime situaciją – skyrius vykdo užduotį, pavargsta. Visi sušalę, nemigę, pikti…. O užduotį reikia vykdyti. Ir kas prasidėtų tada? Anarchija. Todėl karinės pratybos skirtos patikrinti asmenybės SUGEBĖJIMĄ ADAPTUOTIS IR VEIKTI EKSTREMALIOSE SITUACIJOSE. Asmens pasiruošimą galiima patikrinti per fizinius krūvius, apribojant laiką, miegą, veikiant šalčiui, karščiui….. Atminkit, kad tai KARIO ruošimas. Jis ginkluotas. Jei jis nebus morališkai pasiruošęs vykdyti įsakymus, jis gali tiesiog iššaudyti savo draugus, nes jam nepatiko įsakymas.
  6. Aprūpinimas kariuomenėje prastas, ir jis pastoviai prastėja. Ir tai vyksta su mūsų visuomenės palaiminimu. Lietuva kariuomenei ne tik kad neskiria 2 proc. nuo BVP, ji net vieno procento neskiria. Todėl ir tualetinis popierius normuojamas, ir patalynė skylėta…. Bet negalvokite, kad rinktinėse būtų kitaip. Tiesiog nėra pakankamai pinigų, nėra.

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • Meluoji.
   Kalbama įsakyme apie PATRULIAVIMO TRUMPINIMĄ 1 VAL.
   O NE APIE PRATYBŲ TRUMPINIMĄ,
   jeigu Petraitis dar neišmoko skaityti, tai marš į 13 klasę, kaip sakydavo Stiopa.
   Įsakyme parašyta:
   Įsakau:vykdomas pratybas nutraukti, o naujų – nepradėti.
   esant -15 lauko temperatūrai.
   Sausumos pajėgų vadas – jo turi klausyti savanoriai, nurodo, jogne tik prie -15 nutraukiamos pratybos, bet ir prie -10, kai pučia stipresnis nei 4m per sek vėjas.
   Todėl nedurnink čia karių, okei? nes padurninsime tave

   Thumb up 72 Thumb down 4

  • Darote klaidą, teigdamas, jog “Instruktoriai neturi į jūsų, mieli kursantai, nuotaikas….”. Kursantai šiuo atveju buvo NAUJOKAI. Todėl reikia kalbėt ne apie kažkokį “karą” ( dar viena klaida), o apie naujokų adaptavimą(si) jiems neįprastoje situacijoje.
   Instruktorius, ar vadas, tiek per pratybas, tiek ir karo veiksmų sąlygomis, ne tik “turi”, bet ir PRIVALO suvokti pavaldinių ( karių) nuotaikas, ir jas stebėti. Ir suvokt jų priežastis. Karių nusiteikimas ( išplaukiantis ir iš “nuotaikos”),-tai savotiškas “lokalios strategijos ginklas”, turintis veikt išvien su šaunamuoju ginklu bei taktiniais gebėjimais. Beje, kad pastarieji greičiau taptų ĮGŪDŽIAIS, taip pat reikalingas tinkamas kontaktas su pavaldiniais.
   Ir dar. Vadai turi jausti itin didžiulę atsakomybę už naujokus, galimai pirmą kartą laikančius rankose ginklą…..

   Thumb up 72 Thumb down 1

   • Gerb.Sergejau,

    dabar tapau visiška Jūsų fanė, ir tikrai sutinku susitikti kavos.
    Nuoširdžiai Jūsų
    Kontorinė

    Thumb up 72 Thumb down 0

   • Kažkodėl JAV ir britų “boot camp’ų” patirtis byloja kitaip. Instruktorius gali ir turi išklausyti, kai problemos rimtos. Jūsų instruktoriaus aprašymas labiau tiktų kapelionui. Deja, eilinis instruktorius neturi, ir negali turėti aukštojo psichologinio išsilavinimo, kita vertus, jei jam reiktų sugerti visas kursantų nuotaikas, jausmus ir pan., bijau kad neužtektų laiko mokomąjai medžiagai išdėstyt.
    Šis aspektas, manau daug svarbesnis paskui, kai karys grįžta į dalinį, paskiriamas į pareigas. Va ten ir prasideda vadų psichologinė atsakomybė.

    Thumb up 72 Thumb down 0

    • Rukloje, toks įspūdis, instruktoriai neturi turėti jokio išsilavinimo
     Netgi jų vadų vadas didžiuojasi, jog nieko psichologijoje neraukia, nors autorei guodėsi “daugelis dirba dešimt metų, pervargę”,\Kai ji bevalaičiui pasakė, jog tuomet jiems turėtų būti nustatytas profesinio perdegimo koeficientas, ir jie turėtų būti išleisti atostogų, meidžoras pertraukė pašnekovę:”Mes čia niekas neturime aukštojo pcihologijos išsilavinimo, aš nedrįsčiau”
     Nors tokie profesinio perdegimo testai yra lengvai prieinami.
     Taigi, jeigu vadų vadas Rukloje nenori vadovautis psichologija, tai ką jau kalbėti apie tuos žemuosius vadukus?

     Thumb up 72 Thumb down 2

     • O jūs pati, gerbiama Kristina, psichologinės pagalbos nebandėt ieškot? Pas jus labai daug pykčio ir pagiežos. Energiją reikėtų naudoti pozityviau.

      Thumb up 72 Thumb down 0

     • jeigu išmanantiems teisę rukla siūlo “psichologinę pagalbą”, tai tada klausimas,kuo jie užsiima? kada kariaujate, chebra, a?
      ir dar klausimas – iiek iš ruklos išgyvena postrauminį sindromą? juk urvinis susitraumavo Afganuose, r neprisipažįsta – jis neperneša stirpių moterų?
      tai o jam ne laikas pasikalbėti su kuo nors? ar jis toliau rašinės skundus ant kursantų, kad neva “netinkamai elgiasi, nes klausia, kur yra moterų dušai”? juk jį traumavo LT seržantės, o jis db bando traumuoti kares, išgyvendamas savo traumatinį ego savotiškai.

      Thumb up 72 Thumb down 0

     • Ydomu man BOBA koky issilavinima turi ??? Ytariu kad kelis koridorius baigus ir ce ciesina marazmus tipo ele protinga zinok kad на каждую хитрую жопу хуй с винтом найдётса 😀

      Thumb up 72 Thumb down 0

  • ponas ST … tavo komentaras issamus kaip niekad ce rasymas tokio zmogaus kuris masto normaliai neturiu ko ir pridurti kiti paistalus raso nesusimastydami … gerai kad tavo pasvordas ne STT bijociau kazka rasyt nes butu man medinis paltas paruostas 😀

   Thumb up 72 Thumb down 0

 13. AR UGNIS BE DŪMŲ, AR DŪMAI BE LIEPSNOS?

  Žinot, ką aš pasakysiu. Mes visi esame skirtingi žmonės. Kažkam patinkam, kažkam nepatinkam….Bet…Tai ir yra žmogiškasis veiksnys, kuris yra svarbus ir kariuomenėje. Drįstu teigti, jog kariuomenei reikia VISOKIŲ žmonių. Žmonių, o ne robotų. Ir tai nei kiek neprieštarauja statutui, nes ir Statutas- ne dogma, o veiksmo vadovas.
  Aišku, kario ar kursanto pareiga- besąlygiškai vykdyti vadų įsakymus. Tačiau ir vado pareiga- būti jautriam su pavaldiniais. O tai ir reiškia žmogiškojo veiksnio paisymą. Kitaip bus ne kariuomenė, o uždelsto veikimo prieštarų mišinys….Atėjo žmogus,- dirbk su juo. Nes jis ATĖJO. Tai irgi vadų pareiga. Ne su “paveiksliukais” dirbama, o su gyvais žmonėmis…
  Kodėl trūksta “žemėlapių” ( nors tikriausiai kalbama apie vietovės planus)? Juk tai netvarka!
  Ir dar. Aš irgi nelinkęs tikėt viskuo, ką perskaitau. Bet…jeigu ją ten su šautuvo buože mušė, -na tai atsiprašau, tada trūksta žodžių…Turiu omeny komentarą 01. 26. 22.15 : “Gal autorė nebūtų tokia pikta jeigu nebūtų pačią pirmą ginklo valdymo pamoką gavusi iš buožės nuo seržanto lapės.
  Kuris tik kvailai išsišiepė ir suriko “ką, skauda???” Paskui spardė kojas, rėkė tiesiai į ausį…..”

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • Taip. Mano šaltiniai sako, jog berods antrają ar trečiąją pratybų dieną, seržantas Vilkas priėjo ir sako: “Ne taip laikote šautuvą, va tai reikia” ir staigiai įrėmė šautuvo buožę į pilvo kampą, dėl ko kursantė net susilenkė iš skausmo. Tada jis suriko “ką skauda???”. “Ne , tamsta, ne skauda”, atsakė ji.
   Paskui kai reikėjo šliaužti per ledą per minusą, tai būtent tas sumuštas šonas neleido atlikti pratimo. Nes buvo buože kalta per šoną. Labai humaniški metodai, sakyčiau. Plius tas pats instruktorius kai buvo atliekama šaudymo pozicijų paskaitą, ėjo pro šalį, ir spyrė į abi kojas, rėkdamas “ką sakiau dėl šaudymo pozicijos”. Paskui rėkė tiesiai į ausį per “dengiu judu” pratybas.
   Paskui tas pats Vilkas klykė, kai ji paklausė sekmadienį, jog,remiantis kapeliono pažadu, kad kiekvienas karys gali ateiti į mišias, ar galima į jas nueiti. Tai Vilkas rėkė taip, kad jau nebesivaldė. Paskui ltn. Savickas jį išsikvietė, ir klausė, kas čia per situacijos. Tačiau ten gi visi nepakaltinami, matyt. O kad seržantas Vilkas turi stiprų kalbos defektą ir realiai negali dirbti instruktoriumi – tai jeigu šitas klausimas būtų iškeltas, tai matyt į pensiją būtų išleistas? Tačiau kursantė tylėjo, instruktoriaus neįžieidinėjo. Nors jis siautėjo.

   Thumb up 72 Thumb down 2

 14. ir per TV rode,kad Rukloje karininkai tarnauja ir vaikus pardavineja uzsienieciams -pedofilams,todel ir vyksta nesiskaitymas su kareiviais ir ju ibauginimas,- nes vienintelis budas,kad jie nieko nematytu ir tyletu…

  Thumb up 72 Thumb down 2

  • Plk. ltn. Vigantas Vilčiauskas, dabar 2 žmogus Rukloje, pernai įkliuvo žurnalistams, 2012-01-05 besisukinėjantis apie 14 val. prie Neringos Venckienės namų….Karo policijai aiškino, jog susimaišė, palaikė tai kažkuriuo Kauno fortu. Kaip sakoma, N.Venckienės namas jam pasirodė įtvirtinimu…

   Thumb up 72 Thumb down 1

   • O si BOBA VBS manes nemate prie seneliu prieglaudos ??? neapkaltins priekabevimu ? … ytariu turbut medines akis ysistacius ir vietoje kontaktiniu linziu sampano dugnus nusislifavus susidejo…. 😀

    Thumb up 72 Thumb down 0

 15. Iš komentarų suprantu kokie žmonės yra nedėkingi… Įžeidinėt vyrus ir moteris, kurie prireikus stotų ginti Lietuvos ir jūsų užpakalių, yra kažkas tikrai baisaus. Šitokios kalbos rodo mūsų visos šalies lygi.. Baisu…
  Straipsnio autorei ir visam jos palaikymui, noriu pasakyti, kad ne vienas vyras ir ne viena mergina išbuvo Rukloje. Grįžo patenkinti ir savimi pasitikintys, išmokę daug įvairių dalykų. Mano draugai grįžo iš apmokymų ir norėjo dar kartą, nes nors ir buvo sunku, bet tai išgyventi yra labai gera patirtis. Jeigu jums ar jūsų artimiesiems buvo per sunku, tai nesmagu, bet nereikia čia dėl visko kaltint vadų ir įžeidinėt karių. Pati autorė ( turiu patikimų šaltinių) Rukloje elgėsi ne pagal taisykles ir buvo labai nemaloni. (Nenuostabu, kad kambariokės nesidalino inventoriumi). Todėl, manau, straipsnio autore, turėtumėte pirmiausia pradėti nuo savęs ir galvoti ar jūs pati tinkamai elgiatės, o ne šmeižti kitus.

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • Labai žemas lygis pereiti prie autoriaus asmeninių savybių aptarinėjimo.
   Kas dabar patikrins, dėl ko nesidalino – straipsnyje juk nurodoma, jog dėl žioplumo, nes menininkė pamesdavo inventorių, autorė eidavo ieškoti (mano šaltinių duomenimis).
   Kadangi buvo ufonautinė chebra, tai dėstytojas turėdavo visus pastatyti, ada susodinti kas antrą su žemėlapiu, ir tada kas antrą be žemėlapio. Pagal jūsų logiką, gaunasi,jog pusė kuopos negerai elgėsi, nes kita pusė nenorėjo dalintis žemėlapiais. Gal kalbame apie individualizuotą jaunimo kultūrą, kuri kenkia, kai yra tokie skurdūs mokymai, kai trūksta inventoriaus.
   O mano šaltinių duomenimis, kad nebėgiojo autorė pagal kiekvieną niolikinės įnorė “dabar kas turi pleisto, lipdyt”, “o dabar paduok žirkles, gerai, aš tingiu siekti”, tai yra pedagoginis elgesys, kad mergaitės ilgakasės truputį išmoktų būti suaugusios.
   Nes bėgti paskui kiekvieną tokią “komandą” tai tegul mamos laksto. Kariuomenėj jau reikia išmokti užsiklijuoti pleistrą pačiai. Kaip ir užsisiūti antsiuvą ant uniformos. Jeigu nesiuvo antsiuvų vienai tinginei, tai matyt disciplinuotai elgėsi, o ne netinkamai :)

   Thumb up 72 Thumb down 0

  • Žinot, ką aš pasakysiu. Mes visi esame skirtingi žmonės. Kažkam patinkam, kažkam nepatinkam….Bet…Tai ir yra žmogiškasis veiksnys, kuris yra svarbus ir kariuomenėje. Drįstu teigti, jog kariuomenei reikia VISOKIŲ žmonių. Žmonių, o ne robotų. Ir tai nei kiek neprieštarauja statutui, nes ir Statutas- ne dogma, o veiksmo vadovas.
   Aišku, kario ar kursanto pareiga- besąlygiškai vykdyti vadų įsakymus. Tačiau ir vado pareiga- būti jautriam su pavaldiniais. O tai ir reiškia žmogiškojo veiksnio paisymą. Kitaip bus ne kariuomenė, o uždelsto veikimo prieštarų mišinys….Atėjo žmogus,- dirbk su juo. Nes jis ATĖJO. Tai irgi vadų pareiga. Ne su “paveiksliukais” dirbama, o su gyvais žmonėmis…
   Kodėl trūksta “žemėlapių” ( nors tikriausiai kalbama apie vietovės planus)? Juk tai netvarka!
   Ir dar. Aš irgi nelinkęs tikėt viskuo, ką perskaitau. Bet…jeigu ją ten su šautuvo buože mušė, -na tai atsiprašau, tada trūksta žodžių…Turiu omeny komentarą 01. 26. 22.15 : “Gal autorė nebūtų tokia pikta jeigu nebūtų pačią pirmą ginklo valdymo pamoką gavusi iš buožės nuo seržanto lapės.
   Kuris tik kvailai išsišiepė ir suriko “ką, skauda???” Paskui spardė kojas, rėkė tiesiai į ausį…..”

   Thumb up 72 Thumb down 0

 16. Pradėkime nuo Pradžių Pradžios.
  Pradžioje Dievas, kurdamas pasaulį, sukūrė Adomą ir Ievą. Tuo metu dar nebuvo civilizacijos. Taip pat nebuvo kirpyklos, baseino, Bažnyčios. Tačiau, skirtingai nei autorė, net ir be jų sugebėjo išgyventi.
  Manau, autorės lūkesčiai, nukreipti į kariuomenę buvo žymiai per dideli, o surašyti faktai atitinka fantazijų lygmenį.

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • O aš iš savo viena boba sakė, remdamasi, manau, jog jūsų lūkesčiai link kariuomenės per dideli.
   Veni vidi vici, kaip sakoma mūsų menkoje, tačiau druagiškoje kontoroje.
   Atvažiavo, sufiksavo, paviešino,.
   O anie Peckeliai visi liko it musę kandę, lakstė su reikalavimais pasiaiškinti, kodėl karys valgo pietus nurodytu laiku.
   Arba kodėl klausia, kur atskiras dušas.

   Lūkestis dušintis tuo pačiu metu kaip vyrukai, nėra per didelis.
   Čia kariuomeė matyt neišaugo iš Mozambiko lygio mąstysenos, ir laikas arba pereiti į NATO< arba prašytis į Mozambiką. Trečio varianto, tipo, "naša raša", nėra. Tiesiog nėra :)

   Thumb up 72 Thumb down 0

   • O tu buvusi NATO kariuomenių dušuose? Aš buvau gal keturių valstybių, plius misijos, ir didelio skirtumo nepastebėjau. Merginos dažnai lygiuojasi į vyrus, na tai eikit ir maudykitės kartu.

    Thumb up 72 Thumb down 0

    • Tai gerai, kad tik būtų leidę. Tačiau majoras bevalaitis aiškiai pasakė – to nebus. Be to, kam tą daryti, jeigu yra 5aukšte dušai? be to, kodėl kas antrą dieną nepadarė, jog merginos eitų pirmos maudytis? Kas čia per diedų išskyrimas? paskui tie liaušiai enešiodavo ginklų, o dabar mažvaikiai siautėja komentaruose, kokie jie kieti. Paklauskite autorės, kiek kartų ji tąsė ginklų dėžes pilnas, ir kiek kartų lepšiai slėpėsi už pirmo pušies, kad tik nereiktų nešti, kartodai “visi lygūs visi lygūs…..” šakės.

     Thumb up 72 Thumb down 0

 17. gailla autorės… Kodėl? O gi todėl, kad ant ligonių niekas nepyksta, o ligonio reikia gailėtis… ir tarp kitko ligoniams kariuomenėje ne vieta.

  Thumb up 72 Thumb down 2

  • Pradėkime nuo isteriko grandinio, kuris matyt sprogstant minai afganuose, kažkur pametė sveikatą. Su jumis pilnau sutinku.Ligoniams instruktoriams ne vieta mokomajame pulke :)

   Thumb up 72 Thumb down 1

 18. A jopapa….
  Kristina, juk tu baigei masono Riomerio mokslus, tai, gal būtų geriau jeigu tu save būtum uždariusi į Lukiškes. Manau, kad ten daugiau pažeidimų rastum….:).

  Thumb up 72 Thumb down 3

  • Viena boba sakė, jog autorė ne masono ložės mokslus baigė, o amerikonų ceževistų mokslus.

   Kur mokė infiltracijos, ir kovos viduje metodų.
   Ir kovos prieš KGB.

   :))

   Taigi, viskas pagal duotą Baltiesiems rūmams priesaiką, sakyčiau, ar ne?
   Atvažiavo, sufiksavo, paviešino.

   Thumb up 72 Thumb down 0

 19. …stai ka pasakysiu, sudetinga LK buvo visais laikais ir dabartis nera isimtis. Zinoma butu smagu ruostis tik kibernetiniam karui, kur sedi visi siltai ir tereikia vieno gebejimo-pirstu miklumo.Nera nei teisiu nei kaltu sioj situacijoj, tiesiog buti KARIU yra nelengvas uzdavinys , reikalaujantis nemenku moraliniu fiziniu jegu. Cia kas vyksta MP tik visko pradzia, siaip yra kur kas sunkiau nei sis kazkoks moralinis diskomfortas.Pasakysiu sena fraze- nesiruosi ginti savo LR tai maitinsi RU …CIA VISIEMS IR KURIE RUOSIASI GYNYBAI IR TIEMS KURIE ZADEJO 2% BVP LR GYNYBAI….manau visi zino kas yra kas.

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • Nemanau, kad karių plaučių ir inkstų šaldymas yra LT gynyba…Kaip spėju, ir kaip praneša šaltiniai, tai tuose kursuose nieko nemokoma apie smegenų plovimą, kiber atakas, juodąsias technologijas, apie infiltraciją, perverbavimą – tik kalama, jog “jūs turite mokėti nukauti priešą”, ir mokoma 1940 romantinio partizaninio karo. Na nesolidu, vyrai…nesolidu.

   Thumb up 72 Thumb down 0

   • Matai, jei nori skaityti, reikia bent raides pažint. Tada galima ir apie cyber atakas ir panašiai pagalvot.

    Thumb up 72 Thumb down 0

    • Gerai, kad Ruklos instruktoriai būtų baigę kokius nors mokslus…o tai kreipiasi į kursantus kaip į visiškus lochus, net nepaskaitę jų asmeninių anketų…paskui ir galvoja, jog galima prakišinėti kas antrą žemėlapį, neduoti dokumentų aplanko – nu kak nibud… kak nibud…pas mumi kontoroje tai griežta tvarka. Mdžiaga yra, išduodama, paskui pagal ją ir reikalaujama. O jeigu čia kaip supratau, net neišduoda medžiagos, tai ko paskui nori?

     Thumb up 72 Thumb down 0

 20. buvo Rusijoj, bus ir pas mus” – taip ir yra. Matomai ankstesni seimai kopijuodavo įstatymus nuo Rusijos. Prichvatizacijos iškepti Oligarchai, verslininkai, darbdaviai pasitvarkydavo taip, kaip jiems patogiau, o paprastą žmogų palikdavo neapgintą. Juk įstatymp projektas pirmiausia turi būti peržiūrimas TRIŠALĖJ TARYBOJ. Į ją įeina Vyriausybės atstovas, darbdavys ir profsąjungos atstovas. O kadangi profsąjungs pas mus tik paradinės, tai žmogus lteisių jau niekas nebeatstovauja.

  Geriausias pavyzdys – Grau žinienės ir Uspas kicho duetas perkuriant įstatymus pagal oligarcho pageidavimus.

  Vienintelė Prezidentė,derindama mūsų įstatymus prie senesnių demokratijų, prie ES, yra pasiūliusi daugiau įstatymų ir įstatymų pataisų, nei visas dabartinis seimas kartu paėmus.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 21. Mano sunus 4 metus tarnavo savanoriu. Turejo savo versliuką, bet tarnyste kariuomeneje buvo patenkintas ir labai tuom didžiavosi. Aišku, po kiekvienos “išvykos į gamtą”, pratybas, drabužius pačiam reikėdavo išsiskalbti, susisiūti prairusias siūles, bei iškritusias sagas, nes už trūkstamą sagą galėjai gauti nuobaudą.

  Tačiau maisto likdavo, ir is buvo tikrai skanus. Mokėdavo sušilti pats specialiuose paketėliuose, nors dar būdavo pridedamos spiritinės tabletės arbatos pašildymui. Negalėdavau atsistebėti kai jis su entuziazmu susipakuodavo tiksliai pagal instrukciją didžiulę kuprinę su miegmaišiais gertuvė, maisto atsrgo ir droždavo į pratybas. yra žmonių, kurie lipa į kalnus, ieškodami sunkumų,mano sūnuje matyt buvo prabudęs kažkoks panašus kario instinktas…

  Tačiau kai kartą po pratybų jis su keliais kitais bendražygiais susirgo kiaulių gripu, kurį atrado ir išgydė tik privacioj Grybo Diagnostikos centre, paprašeme ,kad jis šitą savo hoby kuo greičiau nutrauktų. Sūnus pasakojo, kad tą šaltą vėlyvo rudens dieną juos į pratybas (ne Rukloj) kažkaip keistai, ne taip kaip visada buvo PRISTATYTAS VANDUO ir per mažais kiekiais IŠDALINTAS. matomai tam, kad būtų visas išgertas, bet nepanaudotas higienai.

  Pamenu, kad ėmėm tada rimtai įtarti, kad mūsų kARIUOMENĖJ GALĖJO BŪTI KOKIOS NORS DESANTINES PRIEŠIŠKŲ VALSTYBIŲ infiltruotos PAJĖGOS, KURIOS GAL BŪT BANDĖ PER KARIUS KIAULIŲ GRIPU UŽKRĖSTI CIVILIUS. Tada kaip tik sklandė gąsdinimai apie Kiaulių gripą, o liberalcentristas Čaplikas net užpirko skiepų už visą milijoną, kurie net nebuvo panaudoti…

  Thumb up 72 Thumb down 2

  • Mūsų kontoroje dar 2009 metų birželio mėnesį viena Baltūjų rūmų saugumo ponia dėstė, jog yra sukurtas gripas, kuris bus pasleistas jau rudenį.
   JOg nebus vaistų, ir mirs arba imunitetą nusistekens žmonės.
   Gal kam atrodo keista jūsų istorija, tačiau ką gi kitą žaloti, jeigu ne karius?
   Ir ar straisnyje aprašyta istorija nėra toks pat pavyzdys – juk spauda dar sausio 12 dieną, prieš aprašytuosius kursus, pranešė,jog apsirgę sunkiai 13 karių.
   Medicininių kortelių jie nesuklastos, kaip ir termometro rodmenų,
   O temperatūra buvo labai, oj, labai žema…
   Tik “didvyriai” gi nesikreips dėl nušalimų ir sąnarių ligų.
   Kas kreipsis – patvirtins tiesą. Todėl galimai kurse db plaunami smegenys niekur nesikreipti, ir vaidinti labai patenkintus idiotus.

   Thumb up 72 Thumb down 0

 22. PO “TEISINĖS VALSTYBĖS” APGAULĖS PRIEGANGA 2

  Tad nei teisėjas, nei prokuroras teisinėje valstybėje niekad nestoja prieš teismą už nekalto žmogaus „pasodinimą“. To reikia hierarchijos pateisinimui ir palaiminimui. „Nepriklausomumo“ palaiminimui su „tobulėjimo“ perspektyva. Teisinė valstybė jiems yra priedanga, skydas. Esą jų veiksmuose nėra tyčios(amorali ir atpildą neigianti nuostata). Kaip „neturėjo tyčios“ ir tris žmones užmušęs Šostakas.
  Teisėjų ar prokurorų už tai net neteisia!
  Pati uždaroji sistema, vardu „teisinė valstybė“, numačiusi ištisą (nuo visuomenės bei viena nuo kitos) „nepriklausomų“ institucijų hierarchiją, neleidžia įžvelgti ne tik tyčios, bet ir aplaidumo. „Ne aš tave sulaikiau“, „ne aš ekspertizę atlikau“, „ne aš tave nuteisiau“, „ne aš apskųstą nuosprendį palikau galioti“ – rodo vieni į kitus institucijų ar hierarchinių pakopų dalyviai.
  Kaltų būti negali! Nes jei visgi būtų surasta elementari moralioji logika, ir teisėjui būtų iškelta byla ar jis būtų „pasodintas“ (už nekalto žmogaus įkalinimą), tuo pačiu būtų „patraukta atsakomybėn“ bei demaskuota visa išgirtoji daugiapakopio teisingumo schema! Būtų išryškintas ir pačios „teisinės“valstybės bei jos vadovų nusikalstamas aplaidumas ar abejingumas. Būtų pačios „teisinės valstybės koncepcijos“ ištraktuota, kaip kišimasis į teisėjo darbą, tegu ir pavėluotas kišimasis .. O visų „nepasodinsi“. Nes tada sėstų ir tyrėjai, ir kaltinimą palaikęs prokuroras….
  O jei tektų ir „visus pasodinti“? Tada jau daugelis pamatytų, kokia didžiulė veidmainystė slypi teisinės valstybės koncepcijos logikoje! Esą valdžios institucijos, Seimas, net Prezidentas (kuris, beje, ir skiria teisėjus) „neturi kištis į teismų sprendimus“, esą „prokurorai“ turi tirti bylas būdami nepriklausomi nuo valdžios, ir t.t.
  Tad kam tada iš viso reikia „tos valdžios“, jei po jos nesikišimo į teismų sprendimus priedanga valdžia negina žmonių, jei po valdžios nesikišimo į teisėsaugos veiklą šydu formuojasi (ir objektyviai!) klanas, kurį ta pati „teisinės valstybės“ pašventintoji karvė gina nuo realios atsakomybės?
  „Mes nepriklausomi“. „Mums net Prezidentė negali nurodyti“… „Mes pagal (kažkieno kito, irgi nepriklausomo) surinktą medžiamą sprendimą priėmėme…“ Dainuok ir savivaliauk!
  Taigi, kuo daugiau „teisinės valstybės“, tuo daugiau sužlugdytų bylų ar nekaltai įkalintų žmonių, už kuriuos niekas nėra traukiamas atsakomybėn. Juk nusikaltimų (taip pat ir nekaltų įkalinimas) buvo ir bus visada bei visur, bet jų būtų mažiau, jei nebūtų skydo, saugančio „visada teisius“ (tik neva itin retai „klystančius“) teisėjus nuo atsakomybės – „teisinės valstybės“ hierarchijos, „nepriklausomumo“ bei apskritai koncepcijos.
  Laukinio kapitalizmo sąlygomis „teisinė valstybė“ buvo ir yra fasadas, pastatytas iš blizgančio, bet nuodingo gyvsidabrio. Kartu „teisinė valstybė“ čia tampa ir kovos imitacijos kelrodė, kapitalistinės santvarkos nuolat „skolinama“ pseudo-opozicijai.
  Pseudo-opozicija skelbia – „teismo sprendimai turi būti moralūs!“ Ir čia pat šaukiasi „teisinės valstybės“. Pavyzdys: Vaikelio tėvai mirė, likę skolingi bankui. Antstoliai, vykdydami teismo sprendimą, išsinešė visišku našlaičiu tapusio vaikelio… daiktus ir žaisliukus (buvo Rusijoje, bet gali būti ir pas mus). Teisėta? Aišku. Paveldėtojas ne tik „pliusus“ paveldi. Ir teismo sprendimus „reikia vykdyti“. Bet ar tai normalu ? !!!
  Šis pavyzdys rodo, kad teisinės valstybės sistema bei vizijos nieko bendro su morale turėti negali. Jis rodo (ir vaizdžiai), kad „teisinė valstybė“ ne tik skirta kapitalizmo fasadui puošti, bet ir uoliai (bei objektyviai, savo prigimtimi) vykdo oligarchų bei bankininkų užsakymus, t.y. tarnauja valdančiai klasei.

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • “…buvo Rusijoj, bus ir pas mus” – taip ir yra. Matomai ankstesni seimai kopijuodavo įstatymus nuo Rusijos. Prichvatizacijos iškepti Oligarchai, verslininkai, darbdaviai pasitvarkydavo taip, kaip jiems patogiau, o paprastą žmogų palikdavo neapgintą. Juk įstatymp projektas pirmiausia turi būti peržiūrimas TRIŠALĖJ TARYBOJ. Į ją įeina Vyriausybės atstovas, darbdavys ir profsąjungos atstovas. O kadangi profsąjungs pas mus tik paradinės, tai žmogus lteisių jau niekas nebeatstovauja.

   Geriausias pavyzdys – Graužinienės ir Uspaskicho duetas perkuriant įstatymus pagal oligarcho pageidavimus.

   Vienintelė Prezidentė,derindama mūsų įstatymus prie senesnių demokratijų, prie ES, yra pasiūliusi daugiau įstatymų ir įstatymų pataisų, nei visas dabartinis seimas kartu paėmus.

   Thumb up 72 Thumb down 0

    • MODERAVIMAS – TAI GRUPINIO DARBO VALDYMAS. Tad ar teisingai vartojate šį žodį paprasčiausiai cenzūri?

     Thumb up 72 Thumb down 0

     • Čia ne redakcija, čia tam tikras skyrius tam tikros institucijos…….

      Thumb up 72 Thumb down 0

     • Deja, čia yra iš redakcijos. Nes blokuojami raktiniai raidžių junginiai. Kartu “aukojami” ir komentarai su žodžiais, kuriuose yra tų junginių. Pavyzdžiui,- KATEG ORIJA.

      Thumb up 72 Thumb down 0

  • buvo Rusijoj, bus ir pas mus” – taip ir yra. Matomai ankstesni seimai kopijuodavo įstatymus nuo Rusijos. Prichvatizacijos iškepti Oligarchai, verslininkai, darbdaviai pasitvarkydavo taip, kaip jiems patogiau, o paprastą žmogų palikdavo neapgintą. Juk įstatymp projektas pirmiausia turi būti peržiūrimas TRIŠALĖJ TARYBOJ. Į ją įeina Vyriausybės atstovas, darbdavys ir profsąjungos atstovas. O kadangi profsąjungs pas mus tik paradinės, tai žmogus lteisių jau niekas nebeatstovauja.

   Geriausias pavyzdys – Graužinienės ir Uspaskicho duetas perkuriant įstatymus pagal oligarcho pageidavimus.

   Vienintelė Prezidentė,derindama mūsų įstatymus prie senesnių demokratijų, prie ES, yra pasiūliusi daugiau įstatymų ir įstatymų pataisų, nei visas dabartinis seimas kartu paėmus.

   Thumb up 72 Thumb down 0

   • Prezidentė pas mus “ne prie ko”. O jos “reformų” pasekmes mes matome. Štai ką rašė viename redakciniame straipsnyje KK Redaktorė:
    ““….Beje, kalbant apie reakciją, tai per dvejus Valdo Adamkaus prezidentavimo pirmą kadenciją metus …., nors ir labai aštriai kritikavau Valdą Adamkų, vis tik į mano publikacijas kelis kartus buvo sureaguota: vieną kartą buvo vetuotas Medžioklės įstatymas…..,, o kitą kartą- atkreiptas dėmesys į mano publikacijas apie “Rusijos šnipo” bylą ( kaltinimas perkvalifikuotas, “šnipas” paleistas teismo salėje).
    Taigi, prieš dešimt metų dar kažkokia reakcija būdavo. Bet dabar…Daugiau negu metus rašau apie dingusius įkalčius Medininkų byloje !!! Reakcijos- jokios. Toks jausmas, kad ta teisėsauga jau įgavo tokią “skūrą”, kad nors kuolą ant galvos tašyk: pateiki, atrodo, akivaizdžius įrodymus, kad rezonansinėje byloje galimai nuklysta į lankas, kad įkalčiai dingę, bet teisėsaugos stovykloje- spengianti tyla. Įspūdis, kad D. Valys bijo net į “Karštą komentarą” pasižiūrėti- kad netektų raudonuoti ir toliau eiti į kompromisą su savo sąžine ( kad prokuratūra savo iniciatyva netaiso klaidų rezonansinėje byloje ir apsimeta, kad ten viskas gerai)…..”
    VA TOKIOS YRA “VILTIES PREZIDENTĖS REFORMŲ” PASEKMĖS…

    Thumb up 72 Thumb down 0

 23. PO “TEISINĖS VALSTYBĖS” APGAULĖS PRIEDANGA 1

  Kai rašiau, jog šioje priedangoje nekaltu laikomas ne tas, kas nenusikalto, o tas, kieno kaltė neįrodyta, bei pateikiau ne tik su pedofilijos byla susijusių pavyzdžių, galėjau susilaukti klausimo – o tai ką daryti? Ar geriau, jei nekaltas atsiduria už grotų?
  Tai klausimas „užvertimui“. Bet jis reikalingas bei naudingas šioje temoje.
  „Kas geriau – kaltasis laisvėje, ar nekaltas už grotų“? Bus dar emocingiau, jei būtų galima „už grotų“ pakeisti, pavyzdžiui, žodžiu „sušaudytas“. O jei dar inkvizicijos laužus prisimintume…..
  Taip, tai emocinėje plokštumoje palaikoma „dilema“ bei „teisinės valstybės“ apgaulės vėliava. Jos „pateisinimas“.
  Skubu pasakyti – ši „dilema“ nagrinėja nepalyginamus dalykus. Juos lyginti gali vis tie patys, kas sugeba lyginti (kaip blogybes) konservatorius ir socdemus (kai tuo tarpu vieni kitus papildo ir vieni be kitų negali) ar degtinę su šalia stovinčia užkanda.
  Juk net ir vaikui aišku – jei yra apkaltintas nekaltas žmogus, ir jo byla nėra peržiūrima (beje, laiko cenzą jai peržiūrėti nustatė vis ta pati „teisinė valstybė“, sugalvojusi „paskutinės instancijos“ kateg oriją su iš jos nepašalintu žmogišku veiksniu), tai ir kaltasis „lieka laisvėje“. Taigi, nevalia net pradėti lyginti vienas kitą „papildančių“ bei vienas kito nepaneigiančių dalykų.
  Pvz., Lietuvoje už šmeižtą nuteistas asmuo neturi teisės į kasaciją, ir to asmens byla nebus peržiūrėta ne todėl, kad yra „blogi vadovai“, o todėl, kad taip nustatė būtent „teisinė valstybė“. Paskutinė instancija (šiuo atveju – apygardos teismas) yra taškas. ĮTEISINTAS taškas.
  Tuo tarpu žmogiškojo (subjektyvaus) veiksnio „teisinės valstybės“ koncepcija nepašalino ir nepašalins (t.y., „instancija“ gali tiesiog jūsų nemėgti).
  O „telefoninė“ ar kitokia „teisė kištis“ į instancijos sprendimą (juolab praėjus „teisės“ nustatytam terminui) yra „teisinės valstybės“ koncepcijos (taigi, ir ja grindžiamos Konstitucijos) pasmerkta ir prakeikta.
  Beje, čia jau gudriai „prikeltas“ žmogiškasis veiksnys. Net jei vadovas (nesvarstykim rangų bei sostų) ir supranta problemos esmę, jis negali nurodyti „instancijoms“ atnaujinti tyrimą.
  Taigi, ir dėl nekaltai nuteistų kalta vis ta pati „teisinės valstybės“ koncepcija. Subjektyviai – dėl paties fakto (tyrė nesąžiningi pareigūnai), objektyviai – dėl pačios sistemos uždarumo („nepriklausomumo“) , nustatytos hierarchijos bei laiko cenzų.
  Jei dar negana, tada kitas klausimas: o ar kur nors pasaulyje yra valstybė, kurioje būtų įgyvendinta „teisinės valstybės“ koncepcija taip, kaip tai įsivaizduoja ją laikantys “pliuso ženklo” nešėjai? Jei ne, tai kiek galima dėti vilčių į virtualų darinį (į „horizontą“)? O jei taip (mano nuomonė, teisinės valstybės koncepcija įgyvendinta daugelyje šalių, tik „mano nuomonė“ jai nesuteikia pliuso ženklo, o suteikia, kaip rašiau, pašventintos karvės statusą), tai ar yra šalis, kurioje nebūtų nekaltai nubaustų? Ar kokia nors šalis galėtų tuo pasigirti?
  Aišku, ir pas mus, ir kitose šalyse būdavo reabilitavimo atvejų. Paleisdavo žmones iš kalėjimo (JAV prieš kelerius metus buvo paleistas berods 40 metų iškalėjęs žmogus). Tačiau „teisinėje valstybėje“, kurioje „hierarchija“ atskirta nuo visuomenės (ir nuo sveiko proto), po paskutinės instancijos nuosprendžio (bei po „paskutinio“ atmesto skundo) tai prilygsta stebuklui, t.y. „išimčiai iš taisyklės“. Na, pavyzdžiui, jei tikrasis kaltininkas nei iš šio, nei iš to pats ateis ir prisipažins. Ir jei jam pavyks išvengti „beprotnamio“. O čia jau sudėtingiau. Nes tardytojams, kuriems tokio keistuolio prisipažinimas gali žadėti nebent „darbo už dyką“ („joškin kot, bl…, juk viskas jau ištirta, mat… mat…“), net po „šimtgramio“ bus sunku suprasti, kaip žmogus gali būti toks „durnas“? Sąžinė užgraužė?
  Bet juk pas mus, anot angelų – pacifistų, „sąžiningieji“ turi į Seimą eiti, o ne pas tardytoją išpažinties. Ir tik jei visa tai bus „pramušta“, tada…
  Reabilitavimas. Klaidos pripažinimas. Teisinėje valstybėje nekalto žmogaus įkalinimas daugeliui metų – tik klaida. . Arba kaip sutraiškius žmogų mašina pėsčiųjų perėjoje.
  Taip, mašina! Teisinėje valstybėje teisėsauga išties nepriklausoma, todėl tampa nevaldoma, nekontroliuojama, galinčia viską ir visus traiškyti mašina! Teisminė mašina! Ir tai slypi „teisinės valstybės“ nuostatų prigimtyje!

  Thumb up 72 Thumb down 0

 24. Tik bailiai taikstosi su chamišku elgesiu ir žeminimu. Šaunuolė autorė. Nereikia negerovių vynioti į vatą, nes kai kas nors rimtai susižalos, arba, neduok Dieve, žus, kaip jau yra buve, bus vėlu. Žuvis, deja, pūva nuo galvos :(

  Thumb up 72 Thumb down 6

  • Neįsivaizduoju, kaip neviešinti? Jeigu ten visiškas bespriedielas? Mano šaltinių duomenimis, jie kas dieną jos klausdavo – kas tavo stogas,o ji tylėjo.
   Jie nesugebėjo jos palaužti.
   patys palūžo, nusiuntė melagingą raštą jos rinktinei, kuri atšaukė ją iš kursų, pasakui, pamatę realybę, susiėmė už galvos…

   Thumb up 72 Thumb down 2

   • pazystama situaciaj, o kai isiaikina jog “stogo” nera sukramto ir ispjauna, vat tokia jau sistema ir nk nepadarysi 😉 galim tik padiskutuot, o kai kam isreiskusiems nuomone, teks dar ir atsakyt, nes tarnybos nemiega ,

    Thumb up 72 Thumb down 0

  • Alfredas ir boba susitiko gaunas tipo meslo kratytuvo tandemas 😀 jums surist ir per stoga permest vienas vienoje puseje stogo losit kitas kitoje nenusibodo minkyt balasto ??? Gerai kad iki afgano su toletiniu popierium nenuvaret …. palieskit se tema nuoroda daviau paziuresiu ka kulibinai sie ismastys

   Thumb up 72 Thumb down 1

 25. KARIUOMENĖ- NE KILMINGŲ MERGELIŲ INSTITUTAS. TAČIAU ŽMOGIŠKASIS VEIKSNYS YRA ITIN SVARBUS. O “KADRAI” LEMIA KARIUOMENĖS VYSTYMOSI STRATEGIJĄ

  Sunku dabar pasakyti, kaip ten yra. Aišku, kariuomenė- ne kilmingų mergelių institutas, bet vis dėlto vadai privalo būti kultūringi. Ir turi būti atsižvelgiama į žmogiškąjį veiksnį. Nes be eilinių kareivių nebus ir kariuomenės.
  Žinoma,- nereikia “į pirmąjį planą” dėti “šalčio” ar “tualetinio popieriaus”. Tai juokinga. Asmeniškai man apmaudu matyti šiuolaikinius jaunus vyrus, kuriems 20 laipsnių šalčio yra “katastrofiškas šaltis”. Juk kažkada …šešiolikmečiai, ir per didžiausius šalčius, veždavo šovinių į frontą…..O dabar 20 metų bei vyresni kai kam dar yra “vaikeliai”……
  Nemanau, jog čia yra tikslinga lyginti su Tarybine kariuomene. Lietuva yra NATO narė, o JAV bei kitų NATO narių kariuomenėse tikrai ne viskas yra “gražu ir šilta”.
  Na, bet paskaitysim straipsnio tęsinį, gal taps aiškiau. Beje, ar paminėti faktai teisingi, ar neteisingi, tačiau Gynybos ministerija privalo atlikti patikrinimą bei pateikti savo išvadas. Kitoks Gynybos ministerijos elgesys bus vertinamas kaip “galvos kišimas į smėlį”, t.y. kaip “stručio pozicija”.

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • Gerb. Sergejau

   Šiandien Karo policija turėjo pradėti tyrimą,
   tik mostelėjus stebuklų lazdele, tyrėjas staiga išėjo atostogų…

   Taigi, KAM yra įkišusi galvą į smėlį…ir kitus palaužinėja.Klausimas – kiek dar turėjo praeiti laiko ar žmonių, kol šitas šš….būtų iškilęs į paviršių??

   Thumb up 72 Thumb down 0

   • Tai ar buvo nutar imas pradėti tyrimą? Jei nutarimas yra, tai turi būti paskirtas kitas tyrėjas, jei šis “išėjo atostogų”. Ar nebuvo nutar imo?

    Thumb up 72 Thumb down 0

   • Tai ar buvo nutar imas pradėti tyrimą? Jei nutar imas yra, tai turi būti paskirtas kitas tyrėjas, jei šis “išėjo atostogų”. Ar nebuvo nutar imo?

    Thumb up 72 Thumb down 0

    • Tyrejas nelabai noriai prieme pareiskima, pasake ateiti pirmadieni, ir pats pasiplove…kadangi jie jau savaite nesamones daro, tai kitas kelias per genprokuratura…kurie kontroliuoja juos…yra keliu, tikrai yra

     Thumb up 72 Thumb down 0

     • Na, aišku….:)
      Beje, čia naujas “bajeris” išsivystė. Jau blokuojami komentarai ne tik su žodžiais “kateg orija”, “kateg oriškas”, bet ir “nutar imas” bei “tyr imas”. Matyt, užkliuvo ir žodis ( komentatoriaus-spamintojo vardas) R IMAS. Na, bet tai irgi visiška nesąmonė. Juk žmonės tokių dalykų nenutuokia šiaip:)
      :)
      O žodžiai paplitę….Taip ir blokuojama nemaža komentarų dalis…..

      Thumb up 72 Thumb down 0

 26. Skaitant komentarus a la karių,tai nereikia nė straipsnio skaityti-matosi,kad ten ,atsiprašau,degradai tarnauja,sprendžiu iš “turtingo”leksikono.Aišku kokia ta mūsų lietuviška kariuomenė.

  Thumb up 72 Thumb down 2

  • To zofija – tu pati degrade kuri tiki makaronistais (straipsnio aut.) . Sio straipsnio autorius myzne , ko ji ejo i kursa reikejo i Kreta ar i pietus vaziuot – ten silta.

   Thumb up 72 Thumb down 3

  • Tu pati degrade kuri tiki makaronistais (straipsnio aut.) . Tokiems panikovskiams kaip tu tas straipsnis ir skirtas, jei esi skistablauzde ir myzne tai sedek namie ir ciulpk mamytes papa. Sio straipsnio autorie myzne , ko ji ejo i tarnyba, reikejo i Kreta ar i pietus vaziuot – ten silta.

   Thumb up 72 Thumb down 2

   • Iš komentarų suprantu kokie žmonės yra nedėkingi… Įžeidinėt vyrus ir moteris, kurie prireikus stotų ginti Lietuvos ir jūsų užpakalių, yra kažkas tikrai baisaus. Šitokios kalbos rodo mūsų visos šalies lygi.. Baisu…
    Straipsnio autorei ir visam jos palaikymui, noriu pasakyti, kad ne vienas vyras ir ne viena mergina išbuvo Rukloje. Grįžo patenkinti ir savimi pasitikintys, išmokę daug įvairių dalykų. Mano draugai grįžo iš apmokymų ir norėjo dar kartą, nes nors ir buvo sunku, bet tai išgyventi yra labai gera patirtis. Jeigu jums ar jūsų artimiesiems buvo per sunku, tai nesmagu, bet nereikia čia dėl visko kaltint vadų ir įžeidinėt karių. Pati autorė ( turiu patikimų šaltinių) Rukloje elgėsi ne pagal taisykles ir buvo labai nemaloni. (Nenuostabu, kad kambariokės nesidalino inventoriumi). Todėl, manau, straipsnio autore, turėtumėte pirmiausia pradėti nuo savęs ir galvoti ar jūs pati tinkamai elgiatės, o ne šmeižti kitus.

    Thumb up 72 Thumb down 0

    • i jusu dublikatini komentara jau manau atsakyta yra…
     O Kreton kaip čia kažkas sako, reikia ne autorei, o daugeliui kursų vaikinų…kurie naktį vogdavo merginų dekius…nes negalėdavo užmigti iš šalčio, vargšiukai…

     Thumb up 72 Thumb down 0

     • Zofija: leksikonas RUkloje kaip pas furistus. Keikiasi visi iki kapitonu…ir turbut auksciau…

      Thumb up 72 Thumb down 0

 27. Niekam nepatinka tokie,kurie kelia trūkumus ir negeroves į viešumą.O kad apsigintų varo propagandą,pasitelkę eilinius.Ne pykti reikia o taisyti trūkumus,o kad negerovių yra,tai faktas.Šaunuolė autorė,kad nesitaiksto.

  Thumb up 72 Thumb down 2 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Palydovinė televizija: kas tai ir kodėl verta rinktis?
Pigus šildymo būdas individualiems namams
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kodėl romperiukai tituluojami geriausiu drabužiu mažyliams? 
Mažylių apranga – nuo jos įsigijimo iki aprengimo ir dėvėjimo – labai aktualus...

Nauja kryptis vestuvių žemėlapyje: lietuvius kviečia tuoktis Gran Kanarijoje 
Vestuvės užsienyje vis labiau populiarėja, tačiau sudėtingas šventės organizavimas daugelį porų atbaido nuo...

Prietaisai moterų sveikatai bei malonumui  
Įrodyta, kad vaginalinių kamuoliukų bei vibratorių naudojimas yra naudingas moterų psichologinei bei fizinei...

Vasaros sezonas prasideda: ką turėtų žinoti šunų šeimininkai? 
Prasidėjus šiltajam metų sezonui, didelė dalis žmonių džiaugiasi dėl malonaus oro ir galimybės...

Kiek kainuoja geros kokybės langai? 
Patikimi langai pagerins Jūsų namų saugumą ir tuo pačiu jūsų gyvenimo kokybę. Renkantis...

Kaip pakeisti ir atrestauruoti namų fasadą? 
Renkantis išorės sienų apdailos medžiagą dažniausiai svarstomi du variantai: tinkuoti arba montuoti klinkerio...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (11)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (9)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (5)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Lietuva sustabdė tarptautinių kompanijų iš Rusijos perkėlimą
Ekonomikos ir inovacijų ministerija sustabdė naujų tarpininkavimo raštų išdavimą į...
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (28)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (11)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Karštas Komentaras