Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2022 Rugpjūtis 12 Penktadienis
 

Kas iš tiesų dedasi Rukloje, Mokomajame pulke? (1)

2014-01-26 19:09 | Krašto apsauga | Komentarų (414)

Kur buvo KAM ministro akys, kai jis lankėsi Rukloje? KK nuotr.


Kristina Sulikienė

Lietuvos kariuomenę atstovaujantis neoficialus puslapis batalionas 2014-01-25 patalpino informaciją apie kario savanorio bazinių įgūdžių kursą, kuriame sudalyvavau ir aš.

Tarnybą pradėjome sausio 13 dieną, mano tarnyba baigėsi netikėtai, neįteikus man jokio raštiško įsakymo, nurodymo ar tarnybinės nuobaudos paskyrimo dokumento. Liepta tiesiog išvažiuoti.

Puslapyje Batalionas džiaugiamasi, jog dalyvauja merginų, tačiau esą joms negalima skirti kambarių, nes neužteks vyrukams. Labai keistas straipsnis, su dar keistesne nuotrauka, kur mano kambario draugės (gyvenome kambaryje, tikrai ne koridoriuje, o dar viename laisvame miegojo per budėjimus kpt. Tertelis) spaudžiant -16 šalčiui, šypsodamos tepa viena kitai veidus. Šitos pačios, kur šypsosi, kitą dieną nebepaėjo, nes šaltis surakino kūnus. Kadangi visuomenei toliau pateikiama iškraipyta informacija apie tai, kaip iš tiesų vyksta baziniai kario savanorio įgūdžių kursai, nusprendžiau netylėti.

Kadangi instruktoriai į karius žiūri kaip į „patrankų mėsą“, statistinius vienetus, kurie neturi jausmų, asmeninio gyvenimo istorijų, bei, galų gale, niekuo neserga – tai kiekvienas, prieš pildydamas anketą stoti į Lietuvos kariuomenę, turėtų žinoti, jog gali pakliūti ne į kariuomenę, kaip yra pristatoma, tačiau į tikrą trijų savaičių, o jeigu eina į Bazinius kario mokymus – trijų savaičių – pragarą.

Kur arba pavirstama zombiu, arba pasipriešinus neteisėtiems vadų įsakymams, tampi precendentu Lietuvos kariuomenėje – atseit, niekas niekada nekėlė klausimo dėl Mokomojo pulko vadovybės įžūlumo, ir Kariuomenės vado bei KAM įsakymų nepaisymo.

Tik ar tikrai niekas niekada nekėlė tų klausimų? Ir kur buvo tiek Rasos Juknevičienės, tiek Juozo Oleko akys, kai jie lankėsi Rukloje? Ar jiems buvo nerodomi išsekę, po lašelinėmis gulintys kariai, klaikios, į kalėjimo kameras panašios kareivinės su geležinėmis, tarybinėmis, spintomis, į kurias niekas netelpa, suplyšusios, nudrengtos patalynės, ir vidury žiemos išduodami vasariniai apklotai, dėl ko kariai priversti miegoti su rūbais, kad mirtinai nesušaltų?

O gal abu, nuolat vienas kitą pakeičiantys ir papildantys ministrai net nesidomėjo karių buitimi ir kasdienybe: juk žymiai smagiau išgerti kavos su Ruklos vadovybe, ir pasiklausyti smegenų plovimo pasakėčių…

Rukla – baisiau už Lukiškes, arba kaip formuojama Lietuvos kariuomenė

Lietuvos valstybei ir jos struktūroms nereikia mąstančių žmonių – reikia tik vykdančių.

Pats svarbiausias dalykas, jog jaunuoliai nuo jaunų dienų išmoktų vykdyti akivaizdžiai neteisėtus vadovų įsakymus.

Toks įspūdis susidarė nepilnas dvi savaites atitarnavus Rukloje, Didžiojo etmono Jonušo Radvilos Mokomajame pulke, kur tiek pulko, tiek bataliono vadovybė bei jų pavaldiniai atvirai ir įžūliai pažeidinėjo įstatytus, poįstatyminius aktus ir vidaus tvarkos taisykles, reglamentuojančias kariuomenės veiklą.

Nors oro prognozės yra žinomos maždaug savaitę laiko į priekį, Ruklos Didžiojo etmono Jonušo Radvilos Mokomojo pulko vadovybei – nė motais tie šalčiai.

Pavyzdžiui, vieną rytą į klausimą vienam iš instruktorių „gal žinote, kiek dabar yra laipsnių? (o buvo arti 17 žemiau termometro stulpelio), atsakymas atskriejo žaibiškas, ir dar buvo išrėktas: „Neatsakinėsiu į tokias nesąmones“ (instruktorius Masionis).

Kaip supratau, Ruklos Didžiojo etmono Jonušo Radvilos Mokomojo pulko vadovybei ir visiems tos vadovybės akivaizdžiai neteisėtų įsakymų vykdytojams, kai įsakymai susiję su pratybomis šaltu oru, visiškai ne dokumentas yra Kariuomenės vado įsakymas dėl šalčio prevencijos, kuriame numatyta, jog esant žemesnei nei -15 temperatūrai lauke, lauko pratybos neturi būti pradėtos, o vykdomos – nutrauktos. Šis įsakymas išplaukia iš KAM Gynybos štabo nurodymo 2006 m. sausio 19 d. Nr. GŠN-8. Dar griežtesnį įsakymą, pavyzdžiui, yra pasirašęs sausumos pajėgų vadas „Įsakymas dėl nušalimo profilaktikos“ 2012-01-31 Nr. V-68: jame nurodyta, jog pratybos nutraukiamos, ne tik, kai temperatūra yra -15, bet ir kai lauko temperatūra -10, o vėjo stiprumas didesnis nei 4 metrai per sekundę.

Įsakymuose parašyta, jog kariai turi būti aprūpinti karštais gėrimais – tačiau mes arbatos gaudavome tik ryte ir vakare. Dienos metu instruktoriai lakstydavo ir sekiodavo, kur kas arbatinuką įsijungęs, rėkaudavo – nors pagal Kariuomenės vado įsakymą, jie ne tik kad neturėjo teisės drausti gerti karštus gėrimus, varant mus į pratybas esant labai žemai temperatūrai, bet ir patys turėjo virti tą arbatą, ir ją kariams siūlyti. Kariuomenės vado įsakymą tačiau instruktoriai laikė tiktai sau. (Manau, toks elgesys yra pati tikriausia „dedovščina“).

Rukloje įžūliai nepaisoma Kariuomenės vado įsakymų?

Mokėmės kovinės rikiuotės paslapčių, spaudžiant -17 šaltukui (2014-01-20), po kovinių rikiuočių dar keletą valandų per tą patį šaltį su žemėlapiu orientavomės vietovėje. Skruostų ir smakro kai kuriais momentais nebejaučiau. Vadai tačiau iš stalčių išsitraukė veido kaukes – ir nors Kariuomenės vado įsakyme parašyta, jog kariai turi būti aprūpinti šaltam orui skirtais drabužiais, mes tegavome šiltus apatinius: tokias pačias kaukes nupirkti kad ir už mūsų pinigus vadai net neorganizavo – svarbiausia, kad jie gudrūs, apsirūpinę, ir jiems nešalta.

Nei žemesnieji, nei aukštesnieji vadai tądien nepaaiškino, jog yra teisė atsisakyti vykdyti neteisėtą nurodymą, nes tokios pratybos prieštaravo Kariuomenės vado įsakymui.

Sausio 16 dieną Mokomojo pulko bataliono vadas mjr. Valaitis, remdamasis S1-S2 planavimo grupės dokumentais ir suderinimais (svarbiausias asmuo – kapitonas Petraitis) patvirtino pataisytą savaitės pratybų planą, kuriame numatė lauko pratybas – spaudžiant žemesniam nei –15 šaltukui.

Nors buvo aišku, jog spaus šaltukas, kuris numatytas kariuomenės vado įsakyme kaip antihigieninis ir pavojingas karių sveikatai ir gyvybei, mjr. Valaitis savo parašu patvirtino pusantros paros pratybas lauke, pradedant sausio 21 dienos 9 val. ryte, ir baigiant kitos dienos 17 val., vakare. Pratybos turėjo būti vykdomos su nakvyne lauke, įrengiant stovyklavietę. Tačiau, kaip supratau, neatitinkančią higienos normų, nes kariuomenė, kaip dažnai kartodavo mjr. Valaitis, visiškai neturi pinigų. Iš majoro kalbos, taip reikia suprasti, jog kariuomenė, visiškai neturėdama pinigų, yra tokia drąsi, kad vis tiek, neturėdama išteklių, vykdo karių rengimą? Iš tokios įstaigos tokia karių rengimo teisė turėtų būti atimta. Neturite resursų – viso gero, perleiskite kitiems mokymą, – tiems, kas turi.

Ar Mokomasis pulkas turi visus reikiamus karių rengimui resursus?

Žemėlapio ir topografinės liniuotės per visas dienas taip ir neturėjau, nes, esą, neužtenka, yra tik kas antram kariui. O kambario draugės arba nesidalino, arba iš viso pamesdavo tai žemėlapį, tai liniuotę (menininkė Edita).

Taigi, jeigu mokymosi medžiagos yra tik kas antram kariui, o tualetinio popieriaus yra tik kas dešimtam (trim savaitėm kiekvienam kursantui išdavė po vieną tualetinio popieriaus rulonėlį), tai tada Mokomasis pulkas turėtų mažinti kursantų skaičių.

Bet kur tau – juk kursantų skaičius – tai krepšeliai, tai pinigai…Ir kam iš viso rūpintis, kas tie kursantai nesušaltų, nesusirgtų – išvažiavo namo, tuoj atvažiuos kiti. Pinigai vis tiek pervesti į priekį…”Kuo jūsų mažiau liks, tuo geriau”, – nevengė kartoti kai kurie instruktoriai. O jeigu kursantai sušals, tada apsirgs, ir tada tas planas “kuo mažiau, tuo geriau” bus įvykdytas…

Bataliono puslapyje giriamasi, jog šiais metais esą Rukloje bus apmokyta net 700 karių: leiskite paklausti, o ar priemonės bus gautos, ar merginos kaip mes – turės iš lubų skaityti dokumentus – nes merginų kambariui „žalio segtuvo“ (kur nurodyti kariuomenės dokumentai, laipsniai, ekipuotės sudėliojimo tvarka, ginklo saugumo testo klausimai) – neužteko?

Keisčiausia, jog Lietuvos kariuomenė mobilias stovyklavietes skiria komerciniams renginiams remti, pavyzdžiui, Kernavėje vykstančioms Gyvosios archeologijos dienų dalyviams migdyti (dalyvavau 2011 m., mus, dalyvius, nežinia kieno pinigais, netgi saugojo Lietuvos kariuomenė…)– o patiems kariams tokia stovyklavietė neskiriama, neva, “nėra pinigų”.

Tačiau higienos normas atitinkanti stovyklavietė privalo būti įrengiama (SAM ministro įsakymu 2004 m. rugpjūčio 11 d. Įsak. Nr. V-568 patvirtinta higienos norma “Karinė teritorija: statinių įrengimo ir priežiūros taisyklės“), arba Ruklos Mokomasis pulkas tiesiog neatitinka karių rengimo reikalavimų, ir iš šio pulko turi būti atimta teisė ruošti karius. Toks pulkas, sukurtas kaip perteklinė institucija su pertekline Mokymų ir doktrinų valdyba, galėtų būti reorganizuotas, panaikintas, o kariai rengiami savo rinktinėse, kaip ir buvo senesniais laikais.

B.d.

Komentarai

 

 

 
 1. Autore tu esi super melage, ir tau biski su proteliu negerai. Kokio velnio reikejo tokiai verksnei i kariuomene eiti – jai vieta prie mamos papo. Pirma ji tarnavo ne Sibire o namie Lietuvoje – o karas buna ne tik vasara, bet ir ziema, o kas Lietuva ziema gins jei ne kariai. Kam ji tokia protinga atejo i Bazini savanoriu kursa – tokiu isliapusiu ir su lygota fantazija ne tik kariuomenei bet ir civiliniame gyvenime niekam nereikia.
  Tai jau ne pirmas sios pusdurnes straipsnis – gal mokslai jai per smegenys trenke……

  Thumb up 72 Thumb down 7

  • Kontorinis patarimas – pirma išmok lietuviškai rašyti.
   Antras patarimas – eik užsirašyk į tą kursą, ir išlaižyk instruktoriams visas jų kūno vietas, nes tik toks karys yra vertas tarauti Rukloje.
   Kiti neverti ginti “tėvynę”- pelkę Ruklą.

   Thumb up 72 Thumb down 5

   • Boba neapsiramina matau mane pamokysi rasybos skyrybos ??? O kad srutas ir kerasa moki pilti ir sikti po veleva jau pastebejo ne vienas ….. 😀

    Thumb up 72 Thumb down 1

 2. Puikus straipsnis. Pažiūrėkime kas dedasi politikoje, teismuose, tada visai nenuostabu, kad nėra ir elementarios tvarkos kariuomenėje. Pilnai tikiu. kuo daugiau viešumos tuo didesnė tikimybė, kad situacija pagerės. Šaunuolė autorė ir nekreipkit dėmesio į komentarus, kurie ne tik kad labai jau neraštingi, tačiau ir mintimis tikrai primena sovietinės armijos nostalgiją…

  Thumb up 72 Thumb down 6

 3. Kristina – pasitikrink savo sveikata, tu beprote. Tu meluoji apie kursa nes as buvau Ruklole ir baigiau 3 menesiu kursa o tu esi begede ir beprote (skistablauzde) nesugebejei tik 3 savaites atsilaikyt. Kokia tu savanore jei sunkumu bijai, 1991 sausio menesi oras buvo kaip ir dabar ( o gal tau geriau Afrikoj tarnaut).

  Thumb up 72 Thumb down 7

  • Autorė atlaikė, tavo žiniai.
   Vadams pavažiavo stogai.
   Kapitonas Peckelis lakstė ir isteriškai rėkavo, buvo gaila žmogaus,
   Meidžoras bevalaitis irgi lakstė kaip koks beprotis.
   Gaila žmonių matyt autorei pasidarė…todėl išvyko.

   Thumb up 72 Thumb down 4

   • Boba klausyk tu ce kieta ??? nes niekas taves nemato tai xliebariezke (duonrieke) priciaupk … noreciau paklausyt kaip ciulbetum akystatoje susitikus ….

    Thumb up 72 Thumb down 0

  • Tavo žiniai, tuomet prie Parlamento, kur buvo ir autorė, nebuvo jokių isterikų karo vadų – jeigu ten būtų vadovavę tokie isterikai bukapročiai, niekas Lietuvos nebūtų apgynęs,.
   Niekas niekam neliepė šliaužti per sniegą, pasižiūrėk nuotraukas – netgi barzdas auginosi Parlamento viduje, Kokią teisę iš viso turi lyginti su tais laikais? Nėra nieko panašaus: isterikai dabar vadovauja kuopoms, iš neturėjimo ką veikti kankina kareivukus

   Thumb up 72 Thumb down 1

 4. “Juodosios technologijos” “mailiaus” byloje – viena iš korupcijos apraiškų. Trumpai sakant, tai yra pasirinkto taikinio (asmenų) menkinimas ir moralinis terorizavimas. “Juodųjų technologijų” taikinio reputacija nuolat ir sistemingai naikinama, pasirinkti asmenys yra šmeižiami, viešai skleidžiama negatyvi, juos kompromituojanti informacija.
  Juodosiomis technologijomis galima įvardinti: melą, šmeižtą, nepagrįstus kaltinimus, papirkinėjimą, psichologinį spaudimą naudojant informacijos skleidimą. Dažnai “viešinama” informacija būna tiesiog pramanai ar tiesiog ciniškas melas. Šiai informacijai skleisti pasitelkiamos tam tikros žiniasklaidos priemonės ar atskiri žurnalistai.
  Juodųjų technologijų organizatoriai siekia kelių tikslų :
  1. Diskredituoti asmenį visuomenės akyse.
  2. Sutrukdyti asmens veiklą, primesti jam “kaltojo” įvaizdį.
  3. Pašalinti asmenį iš jo veiklos srities.
  4. Apjuodinto asmens fone sustiprinti savo teigiamą įvaizdį.
  Ar atsakys už savo veiksmus, už juodąsias technologijas FNTT, Generalinė prokuratūra, ŽŪM, NMA, Seimo nariai, politikai, žiniasklaida dėl to, kad vadinamojoje rezonansinėje „mailiaus“ byloje 4 metus skleidė išgalvotus dalykus, cinišką melą ir šmeižtą prieš akvakultūros projektų dalyvius? Latrante uno, latrat statim et alter Janis (lot.) – vienam šuniui lojant, tuoj ima loti ir kitas.

  Thumb up 72 Thumb down 2

 5. Baisu skaityt toke rasleva … nu si rastininke persistenge ryskiai …. tokie parasymai kaip ,,diedovcina ,, tai santykiai tarp paciu kariu kur senesni kariai droze jaunesnius … o ne instruktoriai rusiskais metodais savo karius … seip diedovscinos kitose kariuomenese dauk daugiau nei pas rusus… seip sem kariui pries trupinant batona ant kariuomenes reik pasikonsoltuot su tais kas turi smegenu o ne druozliu sulaistytomis analizemis 😀

  Thumb up 72 Thumb down 7

  • Seržantas Valiukas čia parašė? Trupinti batoną – jo posakis :)))
   Nu jūs chebra neprofesionalūs.
   Gal atlikti tyrimą dėl komentavimo iš karinės bazės: nepagalvojote, jog str gali būti dar viena provokacija, prijungus jos klausimus apie dušus, mišias, valgyklą, švelnų elgesį su karėmis, šaltį? Jūs ten visiškai ablavūchai, ar kas jum yra?>

   Thumb up 72 Thumb down 1

   • Joo toky ir as pazystu 😀 braizas pazystamas … kavotis nepasiseke isdave M…V 😀

    Thumb up 72 Thumb down 0

 6. Jei jau mokomes kariauti visokiomis sąlygomis, tai reikia mokyti gyventi ar išgyventi visokiose sąlygose – pašaldyti žmones bukumo matosi pakankamai. (Man asmeniškai teko stovėti sargyboje be kailinių- jie specialiai atimti del trenažo.) Taigi reikia mokyti išgyventi šaltyje nešaldant ir nekenkiant sveikatai. O tokiam mokymui reikia būti patyrusiu specialistų, o ne kokiu tai tipo instruktorių…

  Thumb up 72 Thumb down 3

 7. gal tu buk biske paprastesne sulikiene ble, pripisai cia viesiem viesai prota, nera cia nakti salta, mirtinai nesusalsim kambariuose tikrai, o del pratybu saltu oru tai tu atsigauk blet i kariuomene atejai, o ne i sanatorija..

  Thumb up 72 Thumb down 5

  • Esu nustebusi, koks aųkyas lygis būsimų karių, matyt, kokie instruktoriai, tokie ir mokiniai :)
   Įsivaizduoju, jog čia rėkia tie, kurie naktį su budėtojo žinia bėgdavo į tos pačios velnienės kambarį grobti adijalų, ar ne taip, skystakiaušiai? O ji miegojo su vienu, kad vargšiukai nesušaltų?
   JUk ji pasakoja ne savo patirtį, o jūsų, vargšeliai mamytukai jūs.JUms gi gėda prisipažinti,jog sušalote, jog vienas dekis buvo per mažai. Ar ne? Juk seržantai užbadytų supuvusių šautuvų ugnies slopintuvais 😉

   Thumb up 72 Thumb down 4

 8. Ir koks velnias nešė į tą galerą? Vidurį žiemos, į lauko pratrybas? Neatlaikei- kaltink tik save! Kariuomenė rūstus reikalas- išlepintiems ne vieta. 😆

  Thumb up 72 Thumb down 3

  • Kaip supratau, ji atlaikė: ne tik šaltį, bet ir vadų išsidirbinėjimus.
   Tai jie neatlaikė.
   Ypač kapitanas Peckelis, kuris nuo ryto iki vakar isteriškai rėkaudavo.
   Įdomu, o čia visi šitie vaikinukai, kurie rašinėja komentarus iš Ruklos, nebuvo supažindinti, jog negalima turėti ryšio priemonių? Ir vėl Peckelis nekaltas, aplinka, tai yra, autorė kalta? Ar e Peckelis supažindino vieną vakarą su rūsčiais KAM įsakymais? Jog negalima turėti arbatinuko ir mobiliako, naudotis internetu? Ar ten taip viskas da lampački? Gal koks Jonas ir sausumos miną spintelėję turi, juk kas dieną jomis grasindavo :)

   Thumb up 72 Thumb down 1

  • nu kaip tu nesupranti, jai viskas okei, ji savo noru niekur gi neišvyko, paprašė ją išvykti, nes nebeištvėrė kritikos vadai kasdieninės, nes ni chriena nesigaudo, kad yra kariuomenė. Kapitonas Peckelis lakstydavo kaip paklaikęs, rodydavo ant sienos priesaikos tekstą, “kurio tu tikrai neduosi”, “kur Sulikiene parašyta, jog mes turime ginti KOnstituciją, kąąąą?>?????” Įstatymus?????”
   Davę priesaiką, pamiršo, jog Tėvynę ginti, o Konstituciją – vykdyti.
   Žino tik savo vado Noriu – nenoriu įsakymus, kurie kartais kaip iš pelkės ištraukti. Tarsi pagiringi.
   Apie tai kalba.
   Jeigu autorei būtų nesisekę, tai Rukla nedėtų fotkių, kur ji pirma stovi rikiuotėje. Čia subjektyvi mano nuomonė.

   Thumb up 72 Thumb down 1

   • Šiaip tai Konstitucijos bei įstatymų LAIKOMASI, o vykdomi ĮSAKYMAI.
    Ir dar. Sunku dabar pasakyti, kaip ten yra. Aišku, kariuomenė- ne kilmingų mergelių institutas, bet vis dėlto vadai privalo būti kultūringi. Ir turi būti atsižvelgiama į žmogiškąjį veiksnį. Nes be eilinių kareivių nebus ir kariuomenės.
    Žinoma,- nereikia “į pirmąjį planą” dėti “šalčio” ar ( komentaruose) “tualetinio popieriaus”. Tai juokinga. Asmeniškai man apmaudu matyti šiuolaikinius jaunus vyrus, kuriems 20 laipsnių šalčio yra “katastrofiškas šaltis”. Juk kažkada …šešiolikmečiai, ir per didžiausius šalčius, veždavo šovinių į frontą…..O dabar 20 metų bei vyresni kai kam dar yra “vaikeliai”……
    Na, bet paskaitysim straipsnio tęsinį, gal taps aiškiau. Be to, siūlau komentatoriams neįžeidinėt vieniems kitų….

    Thumb up 72 Thumb down 0

    • Respectas tau Sergejau…nesitikėjau..
     aš kovojau ne dėl savęs, o dėl vaikinų….kurie nesuvokė, jog iš jų tyčiojamasi. Vištos mergos buvo neįdomu.Vaikinų buvo gaila labai.

     Thumb up 72 Thumb down 0

 9. merga į mokymus nuvažiavo ant tualeto sėdėti ir paatostogauti. Gal dar ministras turi atvažiuoti varvaklynei įklotus asmeniškai pakeisti… Mokymų duodamas privilegijas tai su kaupu “kursantė”-nevykėlė susirinks. Prajuokino- galvoja, kad kariai pūkiniuose pataluose mokymus eina.

  Thumb up 72 Thumb down 1

  • Jeigu tu laikai išlaikymą ginklo valdymo testo “nevykėliškumu”, o patyrę diedai, kurie taip gyrėsi, kad moka, neišlaikė iš pirmo karto, tada susidėliokime prioritetus: nevykėlis tai tas, kuriam viskas pavyksta iš pirmo kartio.
   Vykėlis – tai tas, kuris ni chriena nivrubajetsa, tačiau moka laižyti subinę ne tik sau, bet svarbiausia – instruktoriams.
   Tą norėjai pasakyti?

   Thumb up 72 Thumb down 1

  • Niekas nieko negalvojo.
   Tavo žiniai, vargšeliai kietuoliai vaikinai miegojo iš mergaičių kambario pagrobtais dekiais užsiklostę iki ausų, o vėliau jau į miegmaišį pradėjo lįsti.
   Autorei dalampiec.
   Viskas aprašyta per nevykėlių akis – tačiau tokių pasitaiko, kuriems mamyčių reikia, kurie valgykloje nemoka stiklinės apversti, arba ieško šeštų, kad už juos nuneštų indus.
   Kurie vienas kitą vadina “gnomais” (lyg didvyris JOnas), o paskui budintis leitenantas turi kviestis po vieną kaip vaikų darželyje. Čia toks kietumas kariuomenės, kad kokį kalakutų pulką ir atlaikytų.
   Tik klausimas, ar pataikytų – juk ginklo valdymo testus kietuoliai laikėsi iš antro karto.

   Thumb up 72 Thumb down 3

   • Dar galima pridurti, jog dalis apsimyzeliu nemokejo ir grindų skuduro laikyti rankose…o kai autorė nenorėdama sėdėti be darbo plovę grindis ilgame oj ilgame koridoriuje, tai iš serž. Val.-o gavo pagyrimą, tačiau iš se-rz. Ma-io – pastabą.
    Kas jiems ten visiems yra? Neva ko čia plauni – o ką, blyn, sėdėti kambaryje, kaip blondinė, ir nagus krapštyti? Gal geriau plauti grindis po visokiasi ten bliūdais, tįsiamais iš žygio?

    Thumb up 72 Thumb down 1

    • nu boba VBS as jau zinau kas tu esi, nes as prie taves sy paskatinima daviau nes nepriekaistingai atliko pareigas ale rasytoje tai manau as esu sio vienintelio nutikimo liudininkas … nu pas tave konspiracijos VBS kaip ir pas mane 0 😀 reiks pasimokyt …. taipkad baikit sy marazmo maratona …

     Thumb up 72 Thumb down 0

 10. Manau karinei apmokymai ir yra tam skirti ,kad sugebetum kariauti betkokioje situacijoje bet kokiu oru ar klimatu jei tau per sunku eik mokinkis pint plaukus o ne apie kariuomene galvok ..Kariuomene ne tokiom vistom kaip tu !

  Thumb up 72 Thumb down 6

  • Tu ką, nežiūri serialo Didingas amžius????? Ten sultonas žiemą nepuolė Vienos, atsitraukė :)

   Thumb up 72 Thumb down 1

   • Matosi ,kad blondine 😀 skirk filmus nuo relybes o ne apie sultonus galvok bukaprote 😀

    Thumb up 72 Thumb down 4

    • o aš kaip senovinė, knygas skaitau visokias, ypač istorines.
     Kai bukapročiai karo vadai siųsdavo kareivukus per šaltį, tai tie kareivukai užsilenkdavo. Užsilenkė vokiečiai per Stalingrado blokadą, užsilenkė rusai per Suomijos žiemos karą.
     Matyt, Ruklos vadai ima pavyzdė iš Napoleono, kuris irgi Maskvą puolė per minusinį šaltį, ir jo kareiviai užsilenkė. Reikia gi vadovautis didingų karo vadų patirtimi – kaip pralaimėti mūšius.
     JUk Lietuvai būtų tragedija laimėti tuos mūšius:)
     Onanymui pasakysiu dar, jog matyt tu kasyčių porą susipynęs tam tikroje vietoje, ir tau per ledą slinkti labai gerai, nes mandavoškes nuo šalčio išsinaikini, kaip tikras kaimietis. Merginoms žinai neaktualu tokios “patirtys”L(

     Thumb up 72 Thumb down 1

  • Taip, kariuomenė, tiksliau,Ruklos atskira SSRS kariuomenė, e vištoms, o vištgaidžiams, todėl moterys ten nelabai pageidaujamos.
   Joms neva trūksta kambarių – nes kai kurie vištgaidžiai nesutinka miegoti at minkštasuolio, jiems reikia viso kambario.
   Paskui skleidžia pramanus net Rukloje nosies neįkišusiems tačiau kompetetingai kalbantiems atstovams, jog tų kambarių nėra. Peckelis galėtų susimažinti,ir būtų tų kambarių. Tas pats turbūt su dušais – viešai aiškinama,jog tų dušų nėra, tačiau jie yra. Kažkoks marazmatikų šou.
   Taip, protingiems žmonėms marazmatikų vištgaidžių šou yra truputį per žemas lygis. Be to anonimai, autorė kaip supratau, normaliai kariavo bet kokioje situacijoje, ir per minus septyniolika varė, kur problema? tiek, kad ji vienintelė mąstė, ar tai yra normalu – juk ne karas db

   Thumb up 72 Thumb down 0

   • pridursiu gerbiamam onanymui, kad jeigu reikia pasturgalio nušalimo patirčių, junkitės prie gausių benamių grupuočių, ir sėdėkite po tiltu: nušalimas arba kaip jūs vadnate, kariavimas bet kokioje situacijoje, garantuotas.
    Kaip suprantu iš jūsų ugningo pasisakymo, kariuomenėje jūs įsivaizduojate, jog reikia ne tik šalti vieną viet, bet dar garsiai deklaruoti, jog labai patiko ją nušalti?

    Jeigu tik šali, bet nedeklaruoji – tu ne karys? o jeigu nušalai, tačiau garsiai rėki – sveiks, Tamsta, kaip gerai jaučiuosi, tamsta, kad nušalau subinytę – va čia jau tikras karys.

    Kaip sako mano kolegos, Lietuvai nebereikia ruso…patys tarpusavyje išsinaikins.

    Thumb up 72 Thumb down 0

 11. Manau kad seržantai lapės ir visokie kitokie yra bailiai, ir paskutiniai skudurai. Todėl tokiais bando padaryti ir kursantus.
  Gal autorė nebūtų tokia pikta jeigu nebūtų pačią pirmą ginklo valdymo pamoką gavusi iš buožės nuo seržanto lapės.
  Kuris tik kvailai išsišiepė ir suriko “ką, skauda???” Paskui spardė kojas, rėkė tiesiai į ausį.
  Tyli visi? tegul tyli. Gali apklausinėti su poligrafu, niekas parodymų kas patyrė smurtą, tiek fizinį, tiek psichologinį, nepakeis.
  geriausiai būtų išmformuoti tokį mokymo centrą, o juos leisti į pensiją, tegul daužo savo bobas namie, su imitacinėmis šautuvų buožėmis, galimai.

  Thumb up 72 Thumb down 3

  • Na, tenka konstatuoti, kad savo nuomonę gint moki….Ta prasme,- šaunuolė esi….:)
   :)

   Thumb up 72 Thumb down 0

   • kiek girdėjau, metų metaus perspausdavo su tais savanorių kursais. buvo net mirčių, tačiau kaltų gi nerado. atsimenate kur esą savavliškai plaukė per vandens telkinį su plūduru? juk mške niekas nefilmuojama, o paskui dundukai paliudija taip, kaip reikia. Rukloje kursantai kurstomi vieni prieš kitus, o kapitonai Pecekeliai žvengia. Tokį išsiųsti į Afganistaną pas talibus, o ne kad kursantams vadovaut.

    Thumb up 72 Thumb down 1

 12. Kariuomenė ir turi but kariuomenė, nekiekvienam ji skirta ir kaip matau tikrai ne jum.

  Thumb up 72 Thumb down 7

  • hm, ką tu laikai kariuomenę? jeigu kariumenę laikai pasturgalio nušalimą, tai nebūtina eiti į kariuomenę, kad nušalti pasturgalį.
   jeigu ieškai adrenalino, tiesiog paisgyvenk gatvėje, geriausiai po tiltu. Rezultatas tas pats. Kam dar eiti į kariuomenę, jeigu tavo tikslas – nušalti tarpukojį?

   Thumb up 72 Thumb down 1

 13. kad jau vėl leidžia komentuoti, tai kuopai kaip ir sumigus,
  pasisakysiu, kol Jonas nenukomentavo kitaip.

  Nuo ko čia pradėti? Žodžiu, įdomiai išeina, kai aštuoniolikos sulaukę, o gal dar nesulaukę pienburniai žino, kas yra valstybės tarnybos tikslai – nors patys dar nežino, ar turi tikslą baigti mokyklą.

  Keisčiausia ir tai, kad vadai, kaip draugas Peckelis, labiausiai kliaujasi štai tokių nesusiformavusių jaunuolių, kaip Petras Jonauskas ar atvikrščiai, jeigu čia iš viso tikras vardas pavardė, nuomone, kurią patys ir formuoja.

  Kaip sužinojau iš savo VBS šaltinių, tai aukštai nepilnamečių vertinamas grandininininis Urvinis, iš tiesų yra neįtikėtinas lūzeris, iš kurio Afganistane šaipėsi kartu tarnavę merginos.

  Nuo Afganistano laikų taip ir gavo traumą, ir nekenčia moterų karių. Ant šitos autorės pačią pirmą naktį ir užsirovė, liepė neiti į dušą, raįšyti pasiaiškinimus, ko pasekoje, ant jo paties buvo surašytas skundas.

  Keistai gaunasi – autorė pažįsta tas kares, kurios afganuose tyčiojosi iš urvinio. Likimas? ar tiesiog, nepabėgsi nuo savo lemties. Ir maidžorui bevalaičiui – gal laikas patikrinti savo pavaldinių psichologiją? Juk apie traumatinę patirt Afganistane Urvinis pamiršo paminėti?

  Thumb up 72 Thumb down 0

 14. Tai ką ji čia rašo, tai yra gryna tiesa, gi man praneša, kaip jie ten laikosi, o tie kurie neigia yra verčiami paneigti pačių seržantų, nes kitaip iki kraujų teks viską daryti, žinau ką iškenčia ten man brangus žmogus ir tikrai dabar suprantu, koks jam ten pragaras.

  Thumb up 72 Thumb down 2

  • Ačiū, Darija.
   Į mišką jų neleidau nakvoti, galvodama apie jų drauges ir žmonas – juk dar reikės mylėtis ir vaikus gimdyti.
   Seržantai norėjo, kad jie visi nušaltų lyties organus, inkstus, ir paskui juk niekas už nieką neatsakytų.
   grįžę iš miško zombių akimis aišku nepadėkojo, jog buvo išgelbėti.
   Rusijoje įvyko panašus atvejis, ir kareivių atrodo keturi netgi mirė.
   Labiausiai norėjo kad visi nušaltų, tas kapitonas,
   kuris paskui su manimi ne kalbėdavo, o rėkdavo. Kurstė kursantus man pakenkti, kaip matome iš Jonelio kvailelio komentaro, taip ir buvo.
   Aš rami, nes aš būtent atvažiavau tarnauti Tėvynei, ir saugoti vaikinus ir merginas nuo pasikėsinimo į jų sveikatą,. Ar pavyko? Nežinau. Stengsimės sustabdyti ir paskutinio žygio beprotybę, jeigu tas žygis bus per minus dvidešimt. Turės kaip sakė policija, iš viso uždaryti kursą, jeigu vadai varfys visus per šaltį. Baisu, bet tokia realybė.

   Thumb up 72 Thumb down 4

 15. saulės laidai: jeigu paslaptis yra tualetinis popierius, kurio neduoda, tai pasakykl kas tada ne paslaptis?

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • Klausyk, tu tikrai tarsi sanatorijoj apsilankei….Na nejuokink su tuo tualetiniu popieriumi…..
   Tu buvai patekusi į karo laiko sąlygas, ar supranti? O tu kalbi apie tualetinį popierių. Gal dar servetėlių nedavė nosytei nusivalyti? :)
   :)
   Jau rašiau,- kitą kartą į JAV jūrų pėstininkus įsirašyk. Ten gal servetėlių duoda…
   Beje, karo lauko sąlygomis gali tekt per speigą ir palapinėj miegot. Ir stovint gali tekt pratintis miegoti….

   Thumb up 72 Thumb down 5

   • neslėpsiu, va-žiavau pailsėti, :) pavyko.
    tačiau karo vado įsakymų, kad ir kaip jam ten biūtų nupirkta už tylėjimą naujų mašinų, reikia laikytis. Pritari ar ne? jeigu A.Pocius įsako nutraukti pratybas per minus penkiolika, taip ir turi būti. vado įsakymas. Net nedavus priesaikos, ir asilui aišku, tik ne kapitonui Peckeliui. Nes jo intelektas aukštesnis nei asilo.

    Thumb up 72 Thumb down 3

    • Su tuo sutinku. Tik įsakymų ne “laikomasi”, jie yra VYKDOMI….:)
     :)
     Nesvarstomi, o vykdomi. Bet tai liečia ir kursantus, deja….

     Thumb up 72 Thumb down 1

     • Taip. Jeigu kariuomenės vadas įsako nutraukti pratybas, o visokie ten Noriu nenoriu nesilaiko, ir turi kištis karo policija, tai čia kažkoks vaikų daržas.
      O ne kariuomenė.
      Pirmiausiai yra kariuomenės vado nurodymas, o iš jo nurodymo viskas ir turi plaukti, žemesni negali keisti, arba nesilaikyti, su trivialiais argumentais, jog “ir mes šalome”.

      Thumb up 72 Thumb down 1

 16. nevychodit napisat normalno napisu nenormalno
  nikakoj tut ne rasledovanije
  prosto posla zenscina paucitsa
  vstretila izvrascencov. i napisala statju. nu i sto tut?

  Thumb up 72 Thumb down 3

 17. nemanau kad čia koks sąmokslas.

  joks čia ne tyrimas, jeigu žmonės stoja valstybės tarnybon, o ten sutinka keikūnus, išnaudotojus, ir įstatymų laužytojus

  Thumb up 72 Thumb down 2

  • Kitą kartą į “Prancūzijos legioną” įsirašyk….Arba į JAV Jūrų pėstininkus….Ten tai tikrai rasi “kilmingų mergelių institutą”…:)
   :)

   Thumb up 72 Thumb down 3

 18. iš propagandinio puslapėlio:
  Sausio 13-31 dienomis Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomajame pulke Rukloje vyksta Bazinio kario savanorio įgūdžių kursas (BKSĮK), kuriame dalyvauja 62 kariai savanoriai iš visų KASP rinktinių. Šiemet tai pirmasis kursas kariams savanoriams. Planuojama, jog šiais metais Baziniuose kario savanorio įgūdžių kursuose galės dalyvauti 66 kariais daugiau nei prieš metus – 720. Šiemet bus organizuojami iš viso 11 kursų, didžiausias kursas vyks liepos mėnesį, jame planuojama dalyvaus 120 karių. Praėjusias metais KASP pajėgas papildė virš 650 karių savanorių, iš jų apie 25 procentai merginos. KASP pajėgų vadovybė pastebi kad merginos nevengia iššūkių, pačios ieško naujovių, įdomių veiklos sričių. Dėl KASP tarnybos specifikos, galimybės suderinti kario savanorio civilinį darbą, mokslus ar studijas, merginos ryžtasi tarnauti Lietuvos kariuomenėje. Pasak visų šešių KASP rinktinių vyriausiųjų puskarininkių, kursuose merginų galėtų būti dar daugiau, tačiau mokomajame pulke reikėtų papildomai skirti dar vieną atskirtą kambarį, ko pasėkoje kambarių truktų vaikinams.

  Thumb up 72 Thumb down 1

  • kak poniala jesli bi dali komnatu
   devcynam
   togda n eimel mesto gdie spat
   kapitan. potomu is neprinimajut bokle zenscin.

   Thumb up 72 Thumb down 0

  • pats ten buvai kad viską žinai?
   kiek yra žinių, jog Rukloje valdžia iš viso nesidomi, kas iš kursantų
   į kokius legionus varys. Čia tu teisingai skeli: turėtų sekti, ir neleisti legionieriams apsimokyti už valstybės kuriai netarnaus pinigus.

   Thumb up 72 Thumb down 0

 19. J. eil. Edvinas Jasionis , trumpai pasakysiu ,visa tai yra apsurdas ,ji ne su tais tikslais i čia ejo , kaip mes visi. I miškus nejo nežinojo kas ten darosi, bet apie tai rašo. Ttuksta žodžių tiesa sakant. Be tikslo paraše straipsnį ir publikavo , žoniu pavardes….

  Thumb up 72 Thumb down 1

  • jaunuoli, kadaise tarnavau sovietinėje struktūroje, ir žinau, kaip yra atskiriami žmonės nuo realybės.,
   Ten kaip supratau, nelabai turite interneto, ir nelabai skaitote spaudos.
   Yra toks puslapis batalionas ir pridek taškas lt, ir surasi straipsnelį apie jūsų kurselį, kur rasi parašyta, jog seržantai apgailestauja, jog dar vieno kambario negalima merginoms išskirti.
   Kaip suprantu iš teksto šito, tai toks laisvas kambarys visuomet buvo, todėl ne autorė, o kariuomenė rašo absurdus per savo propagandinius portalus.

   Thumb up 72 Thumb down 1

  • AR ŠI MEDŽIAGA NĖRA SĄMOKSLAS, AR DALIS SĄMOKSLO PRIEŠ KK?

   Jei taip, tai….Man tai panašu į sąmokslą prieš KK. Į mėginimą jį kompromituoti. Juolab neaišku, ar autorė teisėtai atskleidžia karininkų pavardes.
   Beje, kiek man yra žinoma, žurnalistiniai tyrimai karo pajėgose gali būti vykdomi tik gavus atitinkamų organų leidimą.

   Thumb up 72 Thumb down 0

   • Kiek man žinoma, jog žurnalistinis tyrimas nevyko, nes ponia nėra jokia žurnalistė.
    Viešinti pavardes tų, kurie labai jau neigiami herojai – greičiausiai galima.
    Nes tvirtinti planus esant tokiam šalčiui, ir bandyti likti nenubaustiems, prisidengians karine paslaptimi – tai čia yra nihilizmo viršūnė.
    Jie patys kaip matome viešina karių skaičių, viešina be jokio sutikimo merginų fotkes. Kažkur internete mačiau ir autorės nuotrauką, kiek žinau, ji jokio sutikimo būti fotkijama Rukloje nebuvo davusi.
    Patys daro pažeidimus ant pažeidimų, o jau jų atseit niekas nelies, jie šventosios Magdalenos praktiškai.

    Thumb up 72 Thumb down 1

   • koks tyrimas?
    jeigu mergina atvažiuoja pasimokinti karybos
    o ją užsipuola nuo seržantų iki majorų,
    tai matyt belieka tik viešinti, teisingai daro.

    Thumb up 72 Thumb down 1

 20. Didžioji Apraiška
  2014 m. sausio 26 d.

  Mano mylimieji vaikai žemėje, kodėl nebudite manųjų ženklų žemėje? Amen+++++++ Aš atėjęs antrajame laike ir reiškiuosi tik ženklų citadelėse. Amen+++++++
  Aš, Dievas Tėvas su Sūnumi Jėzumi bei Šventosios Dvasios sudėtimi, esmi atėję jums pranešti, kad sena žudau ir keliu į aukštumas tuos asmenis, kurių ižde suradome sau vietą- šviesmetį. Amen+++++++ Kas subujojo manojo Vynuogyno ižde, jau įgavo aukštosios kosminės dialektikos bridžinį ženklą- šventumą. Amen+++++++
  Jonos Ženklo imidžavime jau subujoję tie imidžiniai ženklai, kaip; judaizmo dėsninis bridžas- įtikėjimas. Amen+++++++ Pasikeiskite save kuo skubiau iš vidaus, regiu neapvalytąsias sielas esamume. Amen+++++++ Judaizmas jūsuose atsikartoja kas du tūkstančius metų- dviejų dienų. Amen+++++++ Kas suspėjo paruošti save dviejų dienų nugyventajai tėkmei- apokalipsiniam iždui, laimėjo globalinę sielai ir kūnui apsaugą. Amen+++++++ Judaizmas jūsuose eina tik per bažnytinę sistemą, bažnyčia žlugdo šėtonijos liepime. Amen+++++++ Kas nusilenkė mano Sūnui Nukryžiuotajam, jau pelnė dalinę dalį manųjų malonių. Amen+++++++ Jūsų veikla nesurišama su Dievu, gesta jumyse pažinojusio ugnis. Amen+++++++
  Iškeitus Mane, Dievą, į šėtoniškojo bridžo veikimą- modernumą, žemę ištiko skaudi aimana. Amen+++++++ Jūsų maldų dėka valomas visas pasaulis, nukenčia daugiausia tik nedvasingųjų sielos- pelagas. Amen+++++++ Pelago dėsnyje sproginėja įvairios cheminės medžiagos, trykšta skausminių dalių ugnis- susiliejimas dvasioje. Amen+++++++ Kam pritrūko dvasinio ryžto savyje, tas pakelia kardą prieš kitą. Amen+++++++
  Amerika- surogatinė motina, gimdanti vis naujus išpuolius pasaulyje. Amen+++++++ Aš paleidau dešinę ranką nuobaudai, išpilu dvyliktąjį dubenį negandų. Amen+++++++ Mano dubenys skaudūs, pareikalauja kraujinės išpirkos bei mirčių. Amen+++++++
  Jėzuitiškumas jumyse supliuškęs, nustojote dvasioje sūrumo. Amen+++++++
  Bažnyčių globalinėje apsaugoje pradingęs apsauginis šydas, nukentėjo dvasiniai elementai pajungtyse. Amen+++++++ Kunigai išjungė manąją Šviesą nevalioje, sielos pradingsta ūkanų dėsnyje. Amen+++++++ Kas krikštijo kūdikį nevertume, uždėjo sunkaus savo kryžiaus naštą, kūdikis tapo pažeidžiamas dvasioje bei kūne. Amen+++++++ Nekrikštų tauta išaugo iš dievystės sandoros, kunigų luomas tapo šėtoniškąja irštva. Amen+++++++ Kas susižeidęs save dvasioje lai glaudžiasi prie Nukryžiuotojo Kančios ir praliejamojo Kraujo. Amen+++++++ Kas šauksis praliejamojo Kraujo išpirkos, gaus skubotume, pažadu Aš, Dievas Tvėrėjas Dvasia. Amen+++++++
  Antrųjų dievų negarbinkite, antrasis dievas iššaukė žemėje skubiąją Apokalipsę. Amen+++++++ Sveika, Marija malda nutraukė saitus su gyvybingąja Dvasia- Jėzumi, sielas temdo neišganomojo dievo preliudija. Amen+++++++ Prieš keliolikos amžių sandūrą, buvau Aš, Dievas, pjedestalinėje vietoje, Tėve mūsų maldos impulsai tvirtino žemę ir dangų. Amen+++++++
  Šio laiko citadelėje dominuoja tik Išrinktosios tautelės imidžiniai saitai- dieviškumas. Amen+++++++ Iškeitus mane, Pirminį Dievą į moteriškąją subspensiką- Marijos garbinimas, pasaulis jau sušunka Bėda! Amen+++++++ Altruistiniai kunigai skatino ir tebeskatina Ją šlovinti bei garbinti, melstis į antrojo dievo presbitrą. Amen+++++++ Tėve mūsų maldoje susiėjo visa Nukryžiuojamojo Kančia- substilija, per kurią ateiname visa Švenčiausioji Trejybė. Amen+++++++ Marijos garbinimas bei šlovinimas priklauso kiekvienam tikinčiajam į Nukryžiuotąjį, nes Ji išaukštino visa, kas kilnu per amžius. Amen+++++++ Atpirkimo citadelėje Dangiškoji Motina nedalyvauja, sielas vaduoja ir Amžinąjį gyvenimą teikia Mano Sūnaus Kraujas- Išpirka. Amen+++++++ Atsibuskite užsnūdėliai, jūs garbinote ir šlovinote ne tąjį dievą, negavote Mano Dangiškosios Motinos užtarimo. Amen+++++++ Sakau, jums nuskurdėliai, tapote piktaisiais surogatais, jūsų sieloms vieta jau paruošiama tik juodojo ižde- pragare. Amen+++++++ Sakiau juk, kad Aš Senasis Dievas, visa iškeičiu į naują, todėl budėkite tik Naujojo Testamento tiesų. Amen+++++++ Kas pasiliko prie Senojo Įstatymo ir nepriėmė Naujojo Testamento tiesų, tas jumyse yra išsigemusioji dvasia- šėtonas. Amen+++++++ Mano platybėse laukai ir miškai, gyvulių, medžių, paukščių ir žmoginė sudėtis, todėl kviečiu Aš, Dievas Tvėrėjas Dvasia, paruoškite Mano Sūnui atėjimo kelią, Jis aplankys kiekvieną trobą ir suveizės savųjų ženklų preliudiją. Amen+++++++
  Bus daug skausmo bei dantų griežimo, nes nebuvo ir nėra budima dėlei pirmojo Dievo- plagijatoriumo. Amen+++++++
  Rusų tauta gelbsti visus nuo pražūties, ten Manoji Sūnaus Auka auksu švyti. Amen+++++++ Vargas tiems kunigams, kurių troškime vien didis noras pasirodyti skurdžiais dvasioje. Amen+++++++
  Aš, Dievas Tėvas Tvėrėjas Dvasia, budžiu dėlei visų, leidžiu pažinti tai, kas turi būti aukštinama nuo senųjų amžių. Amen+++++++ Sugrįžkite, nuskurdėliai dvasioje, saulėlydis jau prie jūsų, pasiruošime buvote ir tebesate nerangiais. Amen+++++++ Mano Išrinktoji Tauta budi nuo aušros iki saulėlydžio, kloja takus Manajam Sūnui Atpirkėjui palmių šakomis. Amen+++++++ Kas iškelta į aukštumas, nebus pažeminta, Šventojo Jono Evangelija byloja visiems žūtį. Amen+++++++ Sugrąžinkite Manąjį Sūnų į savąją širdį, gelbės visus panorusius. Amen+++++++ Jėzuitiška idilija gyva per mažius, nugyvenkite dieviškosios šviesos paieškoje. Amen+++++++
  Aklas veda aklą, nuodėmes atleidžia aklume, sakau jums; esate nesusivokėliai išmanyme. Amen+++++++ Išpažintis- kiekvieno prilogija, leiskite mažutėliams artintis prie Dievo Gelbėtojo. Amen+++++++ Susisakralinkite save jėzuitiškajame Kraujyje, tik Jis duos atgemamąjį išpirkimą. Amen+++++++
  Užverkite Vatikano duris, ten įsiveisė baisioji kandis- plagiatas šėtoniškume, tai įspėju visus Aš, Dievas Tvėrėjas Dvasia. Amen+++++++
  Kas susitvirtins save vandenėje diatezėje, regės Gelbėtojo šviesųjį veidą. Amen+++++++ Dvasinė Komunija privaloma kiekvienam įtikėjusiam į Atpirkėją, sakau jums ir įsakau grįžti iki saulė dar neužgeso. Amen+++++++ Ištikus žemę tamsai, verksite kraujinėmis ašaromis, ėduonio dėsnyje įgausite savąją atpirką. Amen+++++++ Alfa ir Omega Pradžių Pradžia ir Užbaiga, tikėkitės gėrio tik įtikėjusieji į jėzuitiškąją Dvasią- Gelbėtoją. Amen+++++++
  Pinkite rožinius iš Tėve mūsų maldų ir šlovinkite Aukščiausiojo Dvasią tardami:
  GARBĖ DIEVUI TĖVUI TVĖRĖJUI IR SŪNUI ATPIRKĖJUI VIENAME- ŠVENTOJOJE TREJYBĖJE. AMEN+++++++
  Mano kantrybė neribota, užčiaupsiu burnas tiems, kurių skandavime nebuvo maldos, kuri palikta buvo ir tebėra Naujajame Testamente. Amen+++++++ Kas sukraus sakralinį Tėve mūsų maldos turtą, laimės Dangiškosios Motinos užtarimą- prilogiją. Amen+++++++
  Išpažintys šiuolaikės pražudė ir tebežudo sielas, prie jų nenusileidžia dieviškumo Šviesa- Temidė. Amen+++++++
  Aš, Dievas Tėvas ir Sūnus Jėzus viename, duodame apreiškimines žinias į žemę, kad būtumėte pasiruošę priimti atsiunčiamąjį atlygį dieviškume. Amen+++++++
  Ramybė tiems, kurie neniekina Šventojo Kryžiaus!

  Thumb up 72 Thumb down 1

 21. Labas vakaras, esu j.eil. Jonas Petrauskas ir rašau visų vardu iš BKSĮK kuris vyksta šiuo metu ir iš kurio šio straipsnio autorė Kristina Sulikienė buvo išmesta. Nuo pat pirmos dienos gerbiamoji kėlė konfliktines situacijas su vadais ir pačiais savanoriais dalyvaujančiais kurse. Viskas ką ši ponia rašo yra labai perdėta ir vissiškai išvedžiota į blogąją pusę. Ji visą laika sunkino mums kursą, beje kursas dar nesibaigė. Niekas neneigia, kad kursas tapo lengvesnis kai ją išgrūdo lauk. Visi tam pritarėm ir padėjom kiek galėjom.)

  Thumb up 72 Thumb down 3

  • Tai panašu į tiesą. Yra tokių žmonių,- vos jie kažkur įžengia,-ten kaipmat prasideda destrukcija…..

   Thumb up 72 Thumb down 3

  • Jonai Petrauskai, sakykite prašau, o jums jau suėjo aštuoniolika metų, kad galėtumėte kažką atstovauti, ir dar visų vardu?
   ir kas jums taip buvo sunku, išsipasakokite,
   labai įdomu pasidarė. :)

   Thumb up 72 Thumb down 8

   • Kristina, tu kitą kartą ne į karinius kursus, o į sanatoriją važiuok. Nors….gal ir ten “gulagą” surasi. Tu sugebi. Tavo fantazija itin laki….:)
    :)
    Aš tai gerai pamenu tavo intrigas, kai dar KK dirbai iki “vojažo” į LL. Pameni tuos žodžius savo- “mano redaktorę ištiktų drugys”…? O paskui….Tiek to, prieš Naujus pažadėjau to nepriminti, tai ir nepriminsiu. Tebūnie tai Redaktorės reikalas….

    Thumb up 72 Thumb down 1

    • sokolovai,

     tai kad KK kolektyvas neturi problemų kaip tu, ant ugningo gėrimo nesėdi.
     Todėl ir nereikia lašalinių.
     ar purvo vonių.

     pakankamai purvo yra kariuomenėje. gaila tik, kad žiemą jis užšalęs :)

     Thumb up 72 Thumb down 3

     • Jonai,

      aš čia pasižiūrėjau orų prognozes.
      O jūs ten visi uzombinti, ar kaip? Ten nedaleidžia iki
      termometrų, pasižiūrėti į teisės aktus?

      Mūsų laikais kai ėjom per apmokymus, tai jeigu šokti į eketę, tai sakydavome, pats ir lįsk. Dabar matai laikai pasikeitė, grįžo viskas į SSRS armijos madą :)

      Thumb up 72 Thumb down 4

     • Kokių “lašalinių”? Aš siūliau sanatoriją, o ne reanimaciją…..O kodėl ten negalima “tyrimo” atlikti? Ir šalta nebus, ir spinta ne geležinė….
      O problemų su “ugniniu vandeniu” aš neturiu. Kaip ir su pertekliniais kontaktais….Tuo tarpu apie “KK kolektyvą” tu, Kristina, visai neseniai rašydavai. Daug ir isteriškai…..

      Thumb up 72 Thumb down 0

     • pas mus kontoroje irgi geležinės lentynos,
      ten surenkame visokių interesantų debiliakus.

      Manau, kad autorė turėjo gerą laiką, miegoti sudvisusioje patalynėje,
      užsikloti kiauru dekiu, negi ne romantiška?

      Juk reikia pakeisti sąlygas kartais. Po to gyvenimas įvairesnis atrodo., ir įdomesnis.
      Tik norėtųsi sulaukti info, ar tik ne nurašytais ginklais ten mokino šaudyti? Juk kai atėjo mada atsikratyti viskuo, kas tik SSRS primena, tai visišką chlamą nupirko kursantams mokyti.

      Thumb up 72 Thumb down 1

  • Joneli kvaišeli, vadas peckelis vėl jus apmelavo: deja, viskas yra kitaip. Kadangi pradėti keli tyrimai dėl Ruklos didvyrių, tai tokiam žmogui, kuris pranešė, tiesiog nebesaugu likti, ir dar tarp tokių kvailų nepilnamečių, kuriems tolko padavai ką nors :)
   Turbūt nematei, kad kuopoje lankėsi Karo policija.
   Ne sauso davinio paragauti ji atvažiavo, deja. :)

   Thumb up 72 Thumb down 2

 22. ‘…mažas esi ir suprasti nieko negali, mažas esi ir pakeisti nieko negali’.Mano nuomone-tai lietuviškas gulagas.

  Thumb up 72 Thumb down 3

  • Pasižiūrėkit, vienas kalinys jau iš Gulago rašo – įdomu, kokias ryšio priemones naudoja, juk kareivinėse yra uždrausta: matyt labai drausmingas karys pasitaikė, kuris laikosi visų KAM įstatų, ant kurių prieš kelias dienas netgi pasirašė :)
   Tas kalinys, galimai, labai pyksta, kad negalėjo miegoti miške ir nušalti vienos vietos. Dabar žymiai lengviau pasidarė nušalti visam gyvenimui inkstus, plaučius, ir pasturgalį, paplokime ir pasidžiaukime kartu :)

   Thumb up 72 Thumb down 2

 23. AR AUTORĖ NESUPAINIOJO?

  Kiek man žinoma, aukštas pareigas VSD eina Romualdas Vaišnoras, o ne Vitalijus Vaikšnoras….

  Thumb up 72 Thumb down 1

  • turbu supainiojo, tu pasaudyk sliauzdamas per sniegynus, ir tu sumaisysi, kuris čia ar generolas, ar atsargos karininkas. pavardė ta pati.

   Thumb up 72 Thumb down 1

    • Manau tai ne esminis str. akcentas.
     Įdomiausia bus pasiskaityti kitose dalyse, kokie gi konfliktai neva vyko: ar tik ne dėl duonos kąsnio ir dušo srovelės, į kurią, labai jausdamiesi lygūs ir lygesni, pirmi bėgo jonai petrauskai, ir petrai jonauskai L:) ir todėl turbūt buvo jaunajam nepilnamečiui sunku, nes ant sąžinės gulė karių moterų nesiprausimas.

     Thumb up 72 Thumb down 1

     • Kristina, gal tai ir “neesminis akcentas”, bet juk nebūtų nuodėmė ir ištaisyt klaidelę….Ar ne? Ir dar ačiū pasakyti….:)
      :)

      Thumb up 72 Thumb down 1

 24. mano sūnus ten buvo, ir paskui nieko nepasakojo, bet kaip supratau, ten yra kaip ssrrs armijoje, patyčios, netgi smurtas. Jeigu ne fizinis, tai psichologinis. Ir begalinis sarkazmas

  Thumb up 72 Thumb down 4

  • Daug cia visu komentaru skaiciau atsibodo ir skaityt. Esme tame, kad merginos visa laika skundziasi, nekalbu apie visas, bet dazniausiai jos taip elgiasi. Pvz nepanesa kuprines, tipo alpsta, tuomet mums vaikinams reikia ir kuprine nes ir dar pana tempt. Dabar ysivaizduokim, karas, tuomet vaikinai tempiasi savo kuprines ir mergu nesa , nes jos nepanesa. Net juokinga darosi vien pagalvot 😀 neketinu isipletot, bet savo nuomone pasakiau. KARIUOMENEJ nera skirtumo vyras ar moteris visi lygus… kaip ir kare…

   Thumb up 72 Thumb down 0 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Palydovinė televizija: kas tai ir kodėl verta rinktis?
Pigus šildymo būdas individualiems namams
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kodėl romperiukai tituluojami geriausiu drabužiu mažyliams? 
Mažylių apranga – nuo jos įsigijimo iki aprengimo ir dėvėjimo – labai aktualus...

Nauja kryptis vestuvių žemėlapyje: lietuvius kviečia tuoktis Gran Kanarijoje 
Vestuvės užsienyje vis labiau populiarėja, tačiau sudėtingas šventės organizavimas daugelį porų atbaido nuo...

Prietaisai moterų sveikatai bei malonumui  
Įrodyta, kad vaginalinių kamuoliukų bei vibratorių naudojimas yra naudingas moterų psichologinei bei fizinei...

Vasaros sezonas prasideda: ką turėtų žinoti šunų šeimininkai? 
Prasidėjus šiltajam metų sezonui, didelė dalis žmonių džiaugiasi dėl malonaus oro ir galimybės...

Kiek kainuoja geros kokybės langai? 
Patikimi langai pagerins Jūsų namų saugumą ir tuo pačiu jūsų gyvenimo kokybę. Renkantis...

Kaip pakeisti ir atrestauruoti namų fasadą? 
Renkantis išorės sienų apdailos medžiagą dažniausiai svarstomi du variantai: tinkuoti arba montuoti klinkerio...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (11)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (9)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (5)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Lietuva sustabdė tarptautinių kompanijų iš Rusijos perkėlimą
Ekonomikos ir inovacijų ministerija sustabdė naujų tarpininkavimo raštų išdavimą į...
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (28)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (11)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Karštas Komentaras