Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
ekozoe.lt
2022 Liepa 4 Pirmadienis
 

Kas ir kodėl pranešė N.Medvedevui apie Medininkų žudynes?

2013-06-12 11:31 | Bylos, sukrėtusios Lietuvą | Komentarų (35)

Nikolajus Medvedevas (antras iš kairės) - dvigubas nuo pat nepriklausomybės pradžios. KK nuotr.

-Vieša paslaptis, kad buvusio Aukščiausio Tarybos deputato Nikolajaus Medvedevo liudijimas Medininkų byloje Apeliaciniame Teisme sukėlė tarsi sprogusios bombos įspūdį: toks politikastiek metų žinojo ir… tylėjo. Ką apie tai manote? – paklausė “Karštas komentaras” pirmo nepriklausomos Lietuvos krašto apsaugos vadovo Audriaus Butkevičiaus.

-Man, tiesą sakant, kaip žmogui, gerai pažįstančiam Nikolajų Medvedevą, pradžioje kilo klausimas, ar jis nemeluoja? Ar jis nefantazuoja? Bet kad žmogus fantazuotų taip, jog kaltintų pats save, tai reiktų įtarti jį sergant psichine liga. Taip, Nikolajus keistokas, su „pričiūdais“, su savo tikėjimu antgamtine galia, bet tai – ne beprotis. Todėl priimkim, kad jisai sako tiesą, kad jis iš tikrųjų ten buvo. Bet, žinoma, jisai sako ne visą tiesą.

Tiek, kiek man leido galimybės, aš susipažinau su jo parodymais. Medvedevas pasakoja, jog jam paskambino iš Lietuvos Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto parlamente. Kas paskambino? Klausiu Lauciaus (buvusio AT NSGK pirmininko – KK past.) – Laucius tikrai neskambino.

-Jūs paklausėte?

-Be abejo. Laucius neskambino. Ten dar buvo Lauciaus padėjėjas, geras vertėjas su, sakykim, išrinktosios tautos pavarde – pavardės nesakysiu, nes nenoriu to žmogaus velti į šitą žaidimą, – tai jis taip pat neskambino Medvedevui. Pečeliūnas (komiteto pirmininko pavaduotojas – KK past.) taip pat neskambino.

Kas iš klerkų gali turėti teisę paskambinti parlamento nariui ir pasiųsti jį kaip kokį pasiuntinuką važiuoti į įvykio vietą? Mano patyrimas ir to meto santykių toks aiškus suvokimas sako, kad to būti negalėjo.

Tai kas galėjo pasiųsti tokį Medvedevą Lietuvoje, kad jis neatsisakytų ir pakeltų užpakalį iš šilto patalo, išsikviestų mašiną ir, kaip rusai sako, „ni sviet, ni zaria“, vyktų į susišaudymo vietą, kur žuvo žmonės? Tai yra priimtų riziką pakliūti į kažkokią tai neaiškią situaciją?

Jeigu kalbėtume apie Lietuvą, tai tą galėjo padaryti vienintelis žmogus – Vytautas Landsbergis arba kas nors iš Vytauto Landsbergio apsupties. Kokia logika būtų? Landsbergis per savo apsaugos tarnybą sužino, kad kažkas įvyko, jam reikia turėti liudininką šitos situacijos, kuris tuo pačiu metu yra ir TSRS Aukščiausios Tarybos deputatas ir TSRS Aukščiausios Tarybos Saugumo ir gynybos komiteto narys.

-Tai Medvedevas vienu metu buvo ir Lietuvos AT deputatas, NSGK narys, ir TSRS AT narys bei TSRS NSGK narys? Ir čia, ir čia?

-Taip, taip. Ir Medvedevas niekada aiškiai nefiksavo savo atsisakymo būti TSRS Aukščiausioje Taryboje. Jis čia, Lietuvoje, nuolat vaidino, kad jis tą daro todėl, kad ten jis gali sužinoti svarbių dalykų ir būti naudingas Lietuvai. Ir aš manau, kad lygiai tą patį žaidimą jisai žaidė tenai. Suprantat, kol nebuvo jokio aiškumo, kaip šita situacija baigsis, tai jisai buvo dviveidis Mebiusas, arba dvišiknis padaras, ir tenai, ir tenai užėmęs vietą, ir gudraujantis. Mums jisai čia papasakodavo įvairių niuansiukų – matyt, tenai irgi aniems papasakodavo įvairių niuansiukų. Ir taip jisai gyvavo…

Taigi, Landsbergis galėjo turėti tokią mintį, kad reikia turėti čia žmogų, galintį veikti ir Rusijos erdvėje, ir pasiųsti konkrečiai Medvedevą – todėl, kad jis yra ir TSRS Aukščiausios Tarybos deputatas, ir šito komiteto narys Maskovijoje, į įvykio vietą. Tai iš lietuviškų žmonių galėjo tą padaryti. Bet dabar apverskime logiką dar kartą.

Skambutis iš … TSRS NSGK?

-Ką turite omenyje?

-Mums dabar yra žinoma, kad TSRS Vidaus reikalų ministerijos vadovybė ganėtinai anksti sužinojo apie įvykius Medininkuose. Jie šitą informaciją gavo kažkur apie 5 val., ir toliau buvo jų skambučiai į Lietuvą, bandant išsiaiškinti, kas vyksta.

Taigi, aš daryčiau dar vieną prielaidą: kad Medvedevui buvo paskambinta ne iš Lietuvos Aukščiausios Tarybos Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto, bet jam buvo paskambinta iš TSRS Aukščiausios Tarybos Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto.

TSRS VRM gavo informaciją apie šitokio masto įvykį, o įvykis – politinis. Įvykis prieš pat JAV prezidento vizitą. Vadinasi, kai visos tarnybos yra pakeltos, kai visi yra išskirtinio aliarmavimo lygyje. Ir čia – bac, situacija, kuri iš esmės lauš derybų kontekstą…

Taigi natūralu, kad į vieną iš institucijų, kontroliuojančių spec.tarnybas – į TSRS saugumo ir gynybos komitetą, iš karto ateina pranešimas. Ir tenai, siekiant pateikti savalaikę informaciją komiteto nariams, yra skambinama vienam iš komiteto narių, esančių Lietuvoje, ir sakoma: „Tovarišč Nikolai, vy nie mogli by?...“

Ir tada Nikolajus, kaip tikras „rusiško caro sūnus“, graikas, povandeninio laivo kapitonas ir t.t., šoka iš šilto patalo, maunasi kelnes, skambina į lietuviškos Aukščiausios Tarybos garažus, išsikviečia mašiną – ką jis pats ir pasakojo, ir važiuoja į vietą.

Tai mano prielaida yra tokia. Ir jeigu jūs priimtumėt mano šitokią prielaidą ir logiką, kuri plaukia iš mano to meto įvykių pažinimo, tai čia labiau panašu į tiesą.

Kadangi aš taip pat buvau Lietuvos Aukščiausios Tarybos Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariu, tai aš tiksliai žinau, kad iš tenai tokio pranešimo nebuvo. Ir tai buvo ne tokio masto veikli institucija, kuri galėjo Medvedevą nukreipti į atitinkamas veiklas.

Taigi, tai galėjo padaryti arba Landsbergio kanceliarija, su jam asmeniškai pavaldžia AT apsauga, arba tai yra TSRS dalykai.

Kada N.Medvedevas atvyko į Medininkų žudynių vietą?

-Tačiau jums po šių N.Medvedvo parodymų kilo ir kitų klausimų?

-Dar įdomesnis dalykas yra, o kada gi dėdė Nikolajus tenai nuvažiuoja? Kai aš perskaičiau šituos dalykus, tai nepatingėjau, atsikėliau maždaug apie 4 val. ryto, sėdau į savo seną džipą, kuris važiuoja maždaug tokiu greičiu, kaip važiuodavo Lietuvos Aukščiausios Tarybos „Volgos“, – o, patikėkit, vairuotojai šitos Aukščiausios Tarybos važinėdavo taip lėtai, – jie buvo įpratinti vežioti komunistinius šulus ne greičiau kaip 80 km/val. greičiu, kad jų pilvų nesukratytų, – ir nuvažiuoju į Medininkus. Tai aš pasakysiu – greičiau, kaip per 35 minutes jis atsidurti ten negalėjo.

Tai dabar klausimas: kada Nikolajui Medvedevui buvo paskambinta? Jis sako, kad „tik švito“. Vadinasi, jis buvo prieš penkias. Aš sužinojau apie įvykį apie penktą. Tai, vadinasi, jam turėjo paskambinti kažkur 4.15-4.20 val. Geriausiu atveju – 4.25 val. Kada tada įvyko įvykis?

Jeigu padarom prielaidą, kad ar Maskva, ar Landsbergio kanceliarija sužinojo apie įvykį, tai kada jie sužinojo apie įvykį ir kada jie tenai nuskreipė Medvedevą? Ir kada viskas įvyko iš tikrųjų?

Žinoma, mes galime padaryti prielaidą, kad yra iššaudomi žmonės Medininkų pasienio poste, ir automatiškai vykdytojai praneša – kad „taip, mes padarėme“. Bet vis tiek man sunku patikėti, kad visoje toje situacijoje – kada jie įvykdė nusikaltimą, sutampė žmones atgal į vagonėlį, praleidinėjo pravažiuojančias mašinas, – jie būtų susitvarkę per 25 minutes ir pranešę apie visą šitą reikalą.

Taigi, kada yra tikrasis įvykio momentas? Štai apie ką reikėtų pakalbėti, kalbant apie Nikolajų Medvedavą. Kas iš tikrųjų galėjo aliarmuoti jį?

Nustebino elgesys

-Ne tik tai: apie tai, kad buvo Medininkų žudynių vietoje, Medvedevas papasakojo tik … po 20 metų nuo įvykio. Kaip tą vertinti?

-Kitas dalykas, žinoma, yra susijęs su jo elgesiu. Jeigu jūs priimsit domėn, ką aš jau sakiau, – kad jis jau nuo pat 1990 metų sėdėjo ant dviejų kėdžių, ir vienai, ir kitai pusei demonstruodamas, jog jis tą daro ypatingais žvalgybiniais ir įtakos sumetimais, tai tokiu atveju visiškai nesunku padaryti prielaidą ir sekančią: kad ir toliau, žinodamas tai, ką jis žino, matęs žmones, galimas daiktas, net ir gerai įsidėmėjęs, net ir žinojęs, su kuo jis ten iš tikrųjų bendrauja, jisai slėpė informaciją nuo vienų, dengė kitus, netgi tapo Lietuvos Respublikos parlamento komisijų, tiriančių Medininkų žudynes, vienos – nariu, o kitos – komisijos pirmininku…

Kaip čia jums pasakyti: man sunku patikėti, kad povandeninio laivo kapitonas, kokiu save pristatydavo Nikolajus Medvedevas, atsitiktinai tapo tokios komisijos pirmininku. Tai gal mes turime padaryti prielaidą, kad jisai sąmoningai dengė šitą situaciją, kišosi į tyrimą, kreipė jį atitinkama linkme? Tokiu atveju čia atsipirkti vien pareiškimu, kad „aš blogai atlikau savo pareigą“, nereikėtų. Gal reikia sakyti atvirkščiai: „aš labai gerai atlikau savo pareigą“? Tiktai klausimas, kam ta pareiga buvo tokiu atveju?

Taigi, ar nereikia pakabinti gerbiamo Nikolajaus už „kukulių“ ir gerai paklausti, prieš ką jis šitą pareigą jautė?

Aš jums jau sakiau – čia ne vištų vogimo byla! Tai netgi ne kažkoks ten pasidaužymas pasienyje – kraujas už šito reikalo! Eilės mūsų vyrų kraujas.

Suprantat, yra dalykai, per kuriuos negalima peržengti, kur bet kokie šnipiški žaidimėliai, bet kokie gudravimai jau paprasčiausiai nebeleistini.

Aš seniai žinau Nikolajų ir buvau linkęs užmerkti akis į jo visus keistumus. Bet čia mes susiduriame su situacija, kai reikia kalbėti labai aiškiai – arba tu niekšas, išdavikas ir bailys, arba tu – šnipas ir mūsų valstybės priešas. Kito – nebėra…

Ir kai šitaip sudedi taškus, viskas darosi labai aišku.

Kalbėjosi Giedrė Gorienė

Parengta pagal laikraštį “Karštas komentaras”

Komentarai

 

 

 
 1. sarka

  2009-11-12 18:36

  Priminsiu dar viena tu laiku istorija. Simena isrinko premjeru 1991 sausio men. Jis po 3 dienu pradingo, nes suzinojo kad “revolicijos be kraujo nebuna” (V. Landsbergis) ir ji turejo pakisti po velena ir kalte suversti rusu agentams. Landsbergis isvadines Simena Tevynes isdaviku, bailiu, nieksu ir pazadejo kad kai ji suras, pastatys prie sienos. Premjeru paskyre Vagnoriu, kuris truputi atlaidziau kalbejo: “jeigu Simenas pasirodys, jis uzleis jam premjero sosta”. Kai atsirado zmoniu kurie galejo paliudyti si nesvaru samoksla, Simenas su seima gryzo i Vilniu. Kad jis tyletu, jam Vagnorius dave ekonomikos ministro portfeli, bet vietos kaip zadejo, neuzleido. Na o Papunis prizadejo aukso kalnus uz si “nesusipratima”.
  Noreciau paklausti Vaisvilos, kur dingo is Kauno visi KGB-istu ir ju pakaliku dokumentai. Juk Vaisvila buvo paskirtas atsakingu asmeniu. Jis mate kas isvoge, bet tyli.
  Medininkai irgi turi daug tamsiu vietu. Ir labiau tikiu kad tai padare kontrabandininkai (kailiu vezejai), negu OMON. Ir buvo kalbu kad vienas, ta nakti turejes budeti muitininkas, nepasirode poste. Kad jis numane ar zinojo apie artejancia “kruvina nakti”…

  Thumb up 72 Thumb down 0

 2. LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS
  NUTARIMAS
  DĖL SEIMO LAIKINOSIOS KOMISIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS PROKURATŪROS ORGANIZACINIŲ VEIKSMŲ TIRIANT MEDININKŲ BYLĄ PAGRĮSTUMUI IŠTIRTI SUDARYMO
  2003 m. birželio 12 d. Nr. IX-1627
  Vilnius

  Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgdamas į generalinio prokuroro Seimui pateiktą informaciją ir spaudos pranešimus apie iškilusias problemas Medininkų byloje,
  n u t a r i a :
  1 straipsnis.
  Sudaryti Seimo laikinąją komisiją Lietuvos Respublikos prokuratūros organizacinių veiksmų tiriant Medininkų bylą pagrįstumui ištirti (toliau – Komisija).

  2 straipsnis.
  Pagal Seimo frakcijų proporcinio atstovavimo principą sudaryti Komisiją iš 9 Seimo narių:
  1) Dailis Alfonsas BARAKAUSKAS;
  2) Stanislovas BUŠKEVIČIUS;
  3) Algimantas Valentinas INDRIŪNAS;
  4) Jonas KORENKA;
  5) Vytautas LANDSBERGIS;
  6) Nikolaj MEDVEDEV;
  7) Vasilijus POPOVAS;
  8) Romanas Algimantas SEDLICKAS;
  9) Eduardas ŠABLINSKAS.

  3 straipsnis.
  Komisijos pirmininku paskirti Seimo narį N.Medvedevą, pavaduotoju –R.A.Sedlicką.

  4 straipsnis.
  Nustatyti, kad Komisija ne vėliau kaip per mėnesį nuo jos sudarymo pateikia Seimui tvirtinti tyrimo išvadą.

  LIETUVOS RESPUBLIKOS
  SEIMO PIRMININKAS ARTŪRAS PAULAUSKAS

  Thumb up 72 Thumb down 0

 3. Kodėl tylejau? -Nagi todėl, kad NIEKAS NEKLAUSINĖJO. Kai po 20 metų paklausė – papasakojau viską, ką sugebėjau prisiminti. Audriau, mažiau fantazuok. Lietuvoje priviso tiek mitų ir fantazijų, kad per juos tiesos nesimato. Pagarbiai. Nikolajus P.S. Šios komisijos pirmininku NEBUVAU. .

  Thumb up 72 Thumb down 1

 4. Kodėl tylejau? -Nagi todel, kad NIEKAS NEKLAUSINĖJO. Kai po 20 metų paklausė – papasakojau viską, ką sugebėjau prisiminti. Audriau, mažiau fantazuok. Lietuvoje priviso tiek mitų ir fantazijų, kad per juos tiesos nesimato. Pagarbiai. Nikolajus

  Thumb up 72 Thumb down 1

 5. Iš pažiūros kalba logiškai, bet kažkodėl vis pagudraudamas. Juk, man atrodo, visi žino, kad tuos kelis parlamentarus lietuviai tyčia paliko. Paties Butkevičiaus veikla ne tokia jau skaidri. Ir rašinio motyvas ne toks jau ir akivaizdus. Panašu, kad norima užvesti ant minties, kad rusams tas sušaudymas buvo nenaudingas. Bet iš tikro tiems rusams, kurie tai organizavo, manau, tuo metu buvo naudingas. Būsimiesiems pučistams tada taip atrodė.

  Thumb up 72 Thumb down 2

 6. kas gali paneigti , kad tas “skambintojas” nebuvo pats A.Butkevičius ? …

  Thumb up 72 Thumb down 1

 7. Liudytojo K.A.Purvinsko parodymai civilinėje byloje “Dėl Vytauto Landsbergio ieškinyje pateiktų Vytautui Petkevičiui kaltinimų už publicistiniame kūrinyje „Durnių laivas“ jo mirusio tėvo Vytauto Žemkalnio apšmeižimą“:
  “ 1955 m. birželio 24 d. Konservatorijos uždarame partiniame susirinkime, dalyvaujant V. Landsbergiui, buvo svarstomi V kurso studentų egzaminų rezultatai. Šiame susirinkime ypač gerai buvo įvertintos tik studento V. Landsbergio marksizmo-leninizmo disciplinos įsisavintos ir įsisąmonintos žinios. Neatsitiktinai, tik baigęs Konservatoriją, V. Landsbergis, palaiminus KGB, buvo paskirtas dirbti ne kur nors koncertmeisteriu ar muzikos mokytoju, o Konservatorijos marksizmo-leninizmo katedros dėstytoju…
  V. Landsbergį, jam dar besimokant Lietuvos konservatorijoje, dirbti KGB slaptu agentu užverbavo buvęs Lietuvos KGB žvalgybos skyriaus viršininko pavaduotojas Rainių kankinių egzekutorius N.Dušanskis, o jo patikimumą ir tinkamumą KGB agento darbui garantavo Slavinų klanas. Todėl.,baigęs muzikos mokslus ir įgijęs muzikanto kvalifikaciją, V. Landsbergis ir buvo paskirtas valstybės gerai apmokamu marksistu-leniniečiu su užverbuoto KGB agento įvardintu slapyvardžiu “Dėdulė”. “Kada tauta buvo palikta priešo savivalei, dezinformuojama ir mulkinama, Vytautas Landsbergis visą okupacijos laiką netrukdomai kopė aukštyn karjeros laiptais. 1957-1974 metais niekieno nepersekiojamas ir apgaubtas partine šiluma, dirbo Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute vyr. dėstytoju ir docentu, o 1974-978 m. – Lietuvos TSR valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultete docentu. 1969 m. – TSRS Aukščiausioji atestacinė komisija jam suteikė menotyros mokslų kandidato mokslinį laipsnį, o 1978 m. – ir profesoriaus mokslinį vardą. Tarp pristatytų dokumentų profesoriaus vardui gauti yra ir KGB Lietuvos padalinio neprieštaravimas, nors tokio KGB palaiminimo Nuostatai moksliniams laipsniams ir moksliniams vardams teikti nereikalavo. Nuo 1978 metų Vytautas Landsbergis niekieno nepersekiojamas dirbo Lietuvos TSR valstybinėje konservatorijoje, profesoriumi.
  Dirbdamas pedagoginį darbą, Vytautas Landsbergis, plačiai propagavo ir komunistinius idealus bei siekė, kad jie nebūtų kompromituojami…

  Thumb up 72 Thumb down 3

  • stai kaip “rezistentai”dirbo Lietuvai-iki susiskaldymo,iki isvogimo,iki…etc-teisti reikia situos gudrius nieksus-tikru tikriausius mylimos Tevynes priesus…

   Thumb up 72 Thumb down 1

 8. VISI rėkė, kad GERB. Prunskienė išdavikė, važiavo į Maskvą ir pan…… O neseniai laidoje GIRDŽIU – pasirodo lansbergis ją pats su kitais sutaręs pasiuntė ją Į maskvą, o grįžus apsimeta ir kaltina, kad vos ne ji pati ten sugalvojo ir nuvažiavo……………………….ar nekeista, kada neišrinko į prezidentes Prunskienės, ji sakėsi atsidės rašyti knygą apie to laiko tikruosius įvylius, kažkaip įbėgo į jos kabinetą pilietis ir iš piniginės ištaukė pinigus….bet ar nepatepliojo kokiais nuodais tos piniginės, kaip ji taip STAIGA susirgo??? KAS per tokia keista staigi liga???

  Thumb up 72 Thumb down 2

  • Landsbergiui Prunskienė siaubingai pradėjo neįtikt, kai per labai trumpą laiką, ją priėmė vos ne visų galingiausių pasaulio valstybių vadovai: JAV, Kanados, Vokietijos, DB, Prancūzijos…
   Dar tada, kai Lietuvos tos valstybės nepripažino, o Prunskienė važiavo pas juos ir įrodinėjo, kad Lietuva nepriklausoma ir ją reikia pripažint kaip bet kurią kitą valstybę, o ne sąjungos dalį.
   Tada ir pasipylė. Tam tarpe ir apie jos vizitą į Maskvą, kur ją oficialiai išsiuntė AT ir Landsbergis, kuris paskui bandė savo paties sprendimą nutylėt, o Prunskienę pavaizduot kaip Lietuvos priešą. Baigėsi tuo, kad Landsbergis nežinia iš kur ištraukė kažkokį popierių, kurį vadino demaskuojančiu Prunskienę buvus KGB užverbuota. Landsbergis tą popierių iškišo per kitus, ir ilgai gynėsi, kad tai ne jo darbas. Galų gale, vis tik paaiškėjo. Tačiau iki šiol Landsbergis taip ir nepasakė iš kur gavo ar pats pagamino.
   Tokiais ir panašiais būdais Landsbergis apjuodino, nušalino, nustūmė praktiškai visus Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narius, Sąjūdžio tarybą ir apsiskelbė vienas padovanojęs Lietuvąi nepriklausomybę. Dabar jis turi nuosavą garbintojų būrelį, kurį vadina sąjūdžiu, nors jokio ryšio su Sąjūdžiu, ta kompanija neturi.

   Thumb up 72 Thumb down 5

 9. Po nepriklausomybės keletą metų, girdėjau pletkus – vienas buvęs KGB pagėręs pasakojo, tiksliau šaipėsi – JŪS visi galvojat , kad jūs išsilaisvinot? JŪMS net nekyla klausimas, kodėl jus visus taip lengvai paleido? O gi tas jūsų lansbergis yra statytinis KGB…o jūs durneliai…. MISTIKA? o gal ir ne , jeigu tai tikrai taip yra, o Gerb.medvedevas nemeluoja- pakišti jį , sakykim šiuo atveju skambinusiam Lansbergiui yra dviguba nauda…jis atsikratytų priežiūros, juk jeigu kaip jūs rašote medvedevas buvo ir ten ir čia, tai Lansbergis galėjo bijoti, kad apie jį irgi sužinos…….juk nesmagu taip gyventi…… o dar ta Lansbergio FOBIJA, kaip jis bijo sąlyčių su rusija…net uspaskichas jam vaidenasi , nes ilgą laiką buvo Maskvoja, o jeigu grž su neginčijamais įrodymais, juk archyvai iš Lietuvos dingo……..KAS galėtų paneigti… O GERB> MEDVEDEVU aš tikiu, jis sako tiesą, o komisijoje jis buvo pats , nes jau be jokių žinių įtarė Lansbergį, bet įrodymų neturint, ką TU GALI Pašokinėt??? BET kas žino, kada jie gali pasirodyt ir kaip atrodys patriotai, kurie aklai tikėjo vaduku ?… :(

  Thumb up 72 Thumb down 2

  • NAUDINGA BUVO sovietam, bet va kas VYGDĖ ????? KOKS padaras ??? Būtent čia užsilikęs????

   Thumb up 72 Thumb down 4

   • kaip nors pagrįst – net nebandai.
    lygiai taip tiriama ši byla.
    lygiai taip kalba butkevičius, landsbergis…
    tiesiog vienintelė tinkama versija ir prie jos bandoma priderint išvadas.
    kuo naudinga sovietams ? tiesiog privalom tuo tikėt. tiesiog žudė dėl malonumo, dėl kraujo troškimo, nors kaip tik jiems tai buvo absoliučiai nenaudinga (ir ypač tuo konkrečiu laiku)

    Thumb up 72 Thumb down 1

 10. “TSRS VRM gavo informaciją apie šitokio masto įvykį, o įvykis – politinis. Įvykis prieš pat JAV prezidento vizitą. Vadinasi, kai visos tarnybos yra pakeltos, kai visi yra išskirtinio aliarmavimo lygyje. Ir čia – bac, situacija, kuri iš esmės lauš derybų kontekstą…”

  Iš esmės, šie Butkevičiaus žodžiai, eilinį kartą patvirtiną, kad kaip tik TSRS buvo mažiausiai naudingos Medininkų žudynės.
  O kaip manot, kad buvo naudinga, prieš pat Bušo vizitą, prieš pat TSRS-JAV derybas “laužti kontekstą”?
  Kas galėjo kaišioti Bušui žudynes ir pirštu rodyti – va kokie tie sovietai – jie žudo, jie gniaužia krauju mūsų nepriklausomybę…..
  Ir kas be jokio tyrimo, be jokių duomenų jau tą patį rytą pradėjo skelbti pasauliui apie sovietų žvėriškumus, daromus tiesiog dėl noro lieti kraują?

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • Atrodo, yra įrodyta kad Medininkuose veikė Rygos Omonas. Visiems Omonams vadovavo TSRS VR min. Borisas Pugo. Neįtikėtina, kad tokią operaciją Rygos Omonas (ir dar ne savo teritorijoje bei talkininkaujant Vilniaus Omonui) galėjo įvykdyti be jo žinios. Ji buvo įvykdyta tik B.Pugo įsakymu. Tikslas – sudaryti M.Gorbačiovui sunkumus per prezidento D.Bušo vizitą, kuris berods jau buvo prasidėjęs. Tokia buvo tuo metu nuolatinė staliniečių perversmininkų (V. Kriučkovo, D.Jazovo, B.Pugo, O.Šenino, M.Burokevičiaus) taktika – speisti Gorbačiovą į kampą, laužti jį, demonstruojant pasauliui, jog jis nebekontroliuoja padėties. Tai pasitvirtino, Bušas nutraukė vizitą. Taigi, nereikia čia pūsti burbulo. Kas ar kada skambino N.Medvedevui, visiškai nesvarbu. Net jeigu iš TSRS VRM, tai tik rodytų, kad ten sužinojo, o iš kur gi? Nes patys ir rengė. O skambinti galėjo apsimestinai. Su kuo Medvedevas kalbėjosi Medininkuose? Gal su tuo pačiu Vilniaus Omonu, tik jau ne su žudikais. Tokios diversijos apskaičiuojamos minutėmis ir tuoj pat pasišalinama, negi sėdės šalia lavonų. Kodėl Medvedevas 20 metų tylėjo? Todėl, kad tai, ką jis dabar papasakojo, neturėjo ir neturi jokios reikšmės. Nereikia pūsti burbulų.

   Thumb up 72 Thumb down 6

   • TAI IR YRA SVARBIAUSIA – kas skambino, kodėl būtent medvedevui, kodėl būtent tuo laiku, kada galimai ir apskaičiuota, kad medvedevas nuvažiuotų būtent ant ŠILTO…kodėl nenušovė ir jo? Todėl , kad jis turėjo ir prisiimti kaltę, patriotai būtų sudrąskę jį vietoj….Gerai , kad Medvedevas išvažiavo ir pratylėjo, daugiau niekam neskambino, žmogus šoko būsenoj, bet jam tiesiog pasisekė….kitaip jis jau būtų sušaudytas kaip tėvynės išdavikas , arba sėdėtų iki šios dienos, arba beprotnamyje ir matyt tai situacijai buvo paruošta versija, bet kadangi jis partylėjo TAS nepasisekė, per skubėjimą kito – pratylėjimo varianto nebuvo surežisuota…….. JŪS pamatot tokį dalyką, niekas nesitiki, kad jū nekviesite, neskambinsite niekam ir tyliai išvažiuosit namo…… Va čia ir teo paskui …..visai kitaip tavkytis, kaip papuolė……

    Thumb up 72 Thumb down 0

   • tu kaip ir priklauso, be jokių faktų kiši tik vieną vienintelė versiją – sovietai, omonas.
    ir būtent koordinuota pačiam aukščiausiam lygyje.
    o kitos versijos tiesiog atmetamos , nes jos mums visai nepalankios.
    nenuostabu, kad butkevičius taip putojasi laikraščiuose, tiesiog šlykščiai bandydamas apjuodinti medvedevą grynais pramanais.
    puikiai žinoma taktika – reikia apjuodinti tą kuris sako, o ne tai ką sako. padarius medvedevą išdaviku iš piršto laužtom sapalionėm, jau lengva privarst runkelius tikėt, kad iš tokio žmogaus galima laukti tik melo ir klastočių.
    atrodo, pačiam butkevičiui šikna dega, tai jis ir intensyviai ėmėsi tokios propagandos.

    Thumb up 72 Thumb down 1

 11. Apie Butkevičių ir iki šiol buvau prastos nuomonės.
  Bet kad jis galėtų taip šlykščiais drąbstytis kaltinimais (taip, čia gryni kaltinimai, nors įprastai jam pridengti žodžių gausa) – nesitikėjau.
  Aišku, Butkevičius laiko, kad čia tik jo samprotavimai. Mano supratimu- primityvus šmeižtas.
  P.S. Ne ginu, nei puolu Medvedevą. Tik priminsiu, kad ne Medvedevas nusprendė, jog keli TSRS AT deputatai turi likti jais, būtent dėl tos priežasties, kad turėtų galimybę Maskvoje atstovauti Lietuvai. Būtent Landsbergis, Lietuvos Aukščiausia tarybą siųsdavo tuo žmones į Maskvą su pavedimais. Tarp kitko, Mevededevas ir dar penki Lietuvos AT deputatai nedalyvavo pasirašant Kovo 11-osios aktą, kaip tik todėl, kad oficialiu Lietuvos AT sprendimu jie buvo nusiųsti į Maskvoje vykstantį TSRS AT deputatų suvažiavimą kaip Lietuvos atstovai, kad oficialiai praneštų apie Lietuvos Nepriklausomybę.
  Butkevičius šlyščiai išverčia visą reikalą.

  Thumb up 72 Thumb down 3

   • Jis nesimaivo.Jis yra jis,o jis masto labai logiskai.Man jis patinka-nevynioja zodziu i vata.

    Thumb up 72 Thumb down 4

    • o tu ką nors žinai apuie butkevičių ne iš jo paties kalbelių (ypač per pastaruosius 15 metų?)
     tik tiek, kad jis vos ne pasaulinės reikšmės strategas. o iš tikro, niekas nieko apie jį niekur nežino.
     ką reiškia nevynioja žodžių į vatą? gal tau imponuoja įkišti rusiški ar ne visai cenzūriniai žodžiai. taip, tada jis kalba kietai.
     na o šiaip, tai jis visada tik vandenėlį pilsto, kalba abstrakcijas, vaidina reikšmingą, nors iš tikro yra “nol bez paločki”. aš irgi nevynioju į vatą ir galiu pasakyt rusiškai.

     Thumb up 72 Thumb down 1

 12. Lauksim,kol padvodkes kapitonui bus paimta uz kukuliu,ir tas papasakos apie valstybes isdavyste.Turetu papasakot ir apie bendrus,kurie kartu su tuo puszydziu veike pries Lietuva.Manau ne vienas jis toks buvo ir tebera.Tik vis neduoda ramybes mintis,o kas sendien Lietuvoje galetu pravesti sio ir jo sebru dora ir kvalifikuota teisiskai tardyma? Saugumas uzsiemes rusijai teroristu gamyba,dalis saugumieciu su ceceniskom snarglem kukurinas,o saugumo vadovai kazkur kazka is po sluotos saugo.Prokurorai irgi matom ,kad nesugeba net eiliniu zudyniu bylu istirti,nes kazkieno plaukuota ranka juos valdo.O kriminaliniam biurui irgi vadovauja daug ,netgi istisom seimom,buvusiu nkgebistu,todel sie gal irgi ne visai suinteresuoti issiaiskinti visus buvusius ir pries Lietuva veikusisus.Tad nelabai kam ir belieka aiskintis.manau visa tai apskaiciaves kapitonas ir pradejo pasakojimus.Nelabai tikiu ,kad sios tiesos isaiskinimu bus suinteresuota ir prezidente.Kol kas nepaneigta,kad ji kgb majore,vadinasi irgi turi savotisku paslapciu,juolab ,kad ir ji per laisves atgavimo dienas ,dar dirbosvetimos salieslabui is peties.Tad visgi,kam bus pavesta istardyti Medvedeva? Noretusi,kad viskas butu viesinama,nes jeigu sis tardymas bus pasklebtas kaip valstybes paslaptis,galimas dalykas,kad tiesos Tauta nesuzinos niekada.dar baisiau,kad gali tiesiog dingti is gen prokuraturos visa medziaga surinkta.

  Thumb up 72 Thumb down 4

  • Norėti niekas Tamstai nedraudžia. Daug kas ko nori – vieni nori tiesos, kiti mėsos. Galiu tik Tamstą nuliūdinti, kad bent jau kol mūsų Tata gyvas, niekas už tos tiesos paieškų nesiims. O po to, jau bus nebeaktualu. Paaiškėjus tiesai, daug kam tektų tikėjimą keisti. O tikinčiuosius valdyti kur kas paprasčiau. Vieni aklai tiki Tata, kiti – Venckiene, dar kiti Obama, tai tokius tikinčiuosius labai paprasta gązdinti Putinu ir vedžioti, kaip veršius už virvučių.
   P.s. Jeigu tie Medininkai būtų Kremliaus darbas, – tūkstančius kartų būtų viskas iki šapelio ištirta ir ant viso svieto ištrimituota. Iš to, kaip sukina uodegą, susidaro vaizdelis, kad ir A.Butkevičius į tą medininkų kraują savo uodegytę taip pat, galimai, įmerkęs.

   Thumb up 72 Thumb down 4

 13. Tylėjo 20 metų,todėl ir liko gyvas,nors viską žinojo.O dabar bijo,kad pasakė ir bus daug nemiegotų naktų.Gaila tik vyrukų kurie veltui galvą padėjo,nes ne tokią Lietuvą įsivaizdavo.Likome apkvailinti ir mes.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 14. Visiems visiems visiems

  Vengrijos įstatymų leidėjai gruodžio 17 dieną didele persvara nubalsavo už konstitucijos pataisą, uždrausiančią užsieniečiams pirkti Vengrijos žemės ūkio sklypus.
  Tačiau
  Lietuvos įstatymų leidėjams vengriškas pavyzdys yra nereikalingas.

  Todėl mes patys
  išsaugokim protėvių palikimą Lietuvą savo vaikams.
  Burkimės ir organizuokim referendumą. Nes
  Lietuvos žemių išpardavinėjimas užsieniečiams yra sukčių sumanytas Lietuvos naikinimas.

  ****************************************************
  Registracija:
  tel. 8 698 02118
  pranciskus.sliuzas@kaisiadorys.lt
  ****************************************************

  Šie metai yra lemtingi Lietuvai.
  Aktyviai dalyvaukim v i s i.

  Thumb up 72 Thumb down 2

 15. Išklausiusi generalinio prokuroro Dariaus Valio paaiškinimus ir atsakymus į klausimus darbo grupė nusprendė turimą medžiagą perduoti Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto, atliekančio prokuratūros parlamentinę kontrolę, žiniai.

  Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pirmasis pavaduotojas Jurgis Razma kreipėsi į Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininką Vitalijų Gailių dėl interneto tinklalapyje “Karštas komentaras” aprašyto žinomos rašytojos Vidmantės Jasukaitytės “sapno”.

  Valstybės saugumo departamento ir Specialiųjų tyrimų tarnybos J. Razma siūlė paklausti, ar jos turi informacijos, iš esmės atitinkančios aprašytąjį V. Jasukaitytės “sapną

  Thumb up 72 Thumb down 1

 16. Ir M.Laurinkus ką tik atsibodo ir delfyje pareiškė,kad kai kurie aukšti Lietuvos pareigūnai bendradarbiavo su Rusijos tarnybomis…Tai ar viena tas Medvedevas toks…Ajajai ,kaip negerai,bet ką jau padarysi…O gal ir nesinori nieko daryti…

  Thumb up 72 Thumb down 1

  • Laurinkus atsibudo.Bet nekenkia ir tas žodis atsibodo su savo nieko neveikimu ir kniaukimu.

   Thumb up 72 Thumb down 0

 17. pasigavot zodi “viesa paslaptis”tai rasykit,kad “nepaslaptis”,o kokia cia dar viesa???nu duodat jus ponai vergai ir baudziaunykai,masinas jusu ne “stovi”,o “priparkuota “is kokio “parko” tas “stebuklas”atsirado???ir dar daug “anglu-saksonu”zodziu,kazkodel net neisverstu???

  Thumb up 72 Thumb down 2

 18. Žinojo, sužinojo, o iš ko- nepasako? Tokie dalykai nepamirštami. Tai kodėl nepasako? Bijo? Ko bijo ir kodėl bijo net po 20 metų? Ar tie žmponės šiandien yra Lietuvoje?

  Thumb up 72 Thumb down 1

  • Butkevečius užsiima pliurpologija ir vaizduoja egzpertą, tas tai teisybė. Bet kad Medvedevas žaidžia dvigubą žaidimą, tai irgi akivaizdu. Nežaistų, tai neslėptų, nei kas ten jam skambino, nei su kuo iš OMON kalbėjo, nei aplamai kam jis dirbo, jei tada užsispaudęs tylėjo. Tarkim tada bijojo Pugo, nes jei perversmas Maskvoje būtų pavykęs, tai būtų likviduotas su kitais. Bet dabar jau kiek metų praėjo, bijoti nelabai yra ko. Tai matyt savo darbų gėdijamasi.

   Thumb up 72 Thumb down 1 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Ką reikia žinoti apie veido kosmetiką?
Figūrą formuojantys apatiniai: kokius rinktis?
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Nauja kryptis vestuvių žemėlapyje: lietuvius kviečia tuoktis Gran Kanarijoje 
Vestuvės užsienyje vis labiau populiarėja, tačiau sudėtingas šventės organizavimas daugelį porų atbaido nuo...

Prietaisai moterų sveikatai bei malonumui  
Įrodyta, kad vaginalinių kamuoliukų bei vibratorių naudojimas yra naudingas moterų psichologinei bei fizinei...

Vasaros sezonas prasideda: ką turėtų žinoti šunų šeimininkai? 
Prasidėjus šiltajam metų sezonui, didelė dalis žmonių džiaugiasi dėl malonaus oro ir galimybės...

Kiek kainuoja geros kokybės langai? 
Patikimi langai pagerins Jūsų namų saugumą ir tuo pačiu jūsų gyvenimo kokybę. Renkantis...

Kaip pakeisti ir atrestauruoti namų fasadą? 
Renkantis išorės sienų apdailos medžiagą dažniausiai svarstomi du variantai: tinkuoti arba montuoti klinkerio...

Ar biuro priemonių kokybė kinta? 
Darbas biure yra neatsiejamas nuo tam tikrų priemonių, kurios gali garantuoti, kad pavyks...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (10)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (3)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (9)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Lietuva sustabdė tarptautinių kompanijų iš Rusijos perkėlimą
Ekonomikos ir inovacijų ministerija sustabdė naujų tarpininkavimo raštų išdavimą į...
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (28)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (11)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Karštas Komentaras