Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2022 Birželis 26 Sekmadienis
 

Kas iš tiesų dedasi Rukloje, Mokomajame pulke? (3)

2014-02-10 12:31 | Krašto apsauga | Komentarų (258)

KK nuotr.


Kristina Sulikienė

„Nusikaltimas“: sergantis karys nuėjo valgyti mokamai į valgyklą!

Neapsikentusi sauso davinio, po kurio skrandis pradeda lipti laukan, pasiklausus kai kurių seržantų, ar galima mokamai pavalgyti, nueinu į valgyklą. Ten, aišku, kyla kone II-asis pasaulinis karas. („Atominis karas“ kilo jau pirmajį vakarą, kai paklausiau – kur yra merginų dušai. Dėl šio klausimo prieš mane buvo užvestas tarnybinis patikrinimas. Nes tokių klausimų klausti negalima, nes, kaip paaiškino mjr. Valaitis, kariuomenė Lietuvoje sukurta tik vyrams. Moterys yra tik šiaip, na, nesusipratimas, reikia suprasti iš jo ugningo pasisakymo, kuriame jis išdėsto tiesioginės diskriminacijos nuostatas. Moterims ir taip neva daromos nuolaidos – kokios, kas dieną tampydama pilnas dėžes su ginklais, taip ir nesupratau. Mano skundas dėl diskriminacijos taip ir liks neištirtas, nes kaip gi tokie kieti vyrai gali tirti jų akimis, feministės, skundą…)

Sukritikuotasis kpt. Petraitis mane kone alkūnėmis bando išstumti iš eilės, ir, nebūdamas mano viršininku, „duoda įsakymą trauktis iš eilės valgykloje“.

Valgyklos darbuotojos, matau, juokiasi. Kairėje stovi plk. Ltn. V.Vilčiauskas, ir „pritaria įsakymui“.

Kadangi turiu nedarbingumą, ir pirmiausia privalau laikytis kpt. Urbanavičienės įsakymų (ji turi Lietuvos kariuomenės kapitono laipsnį, ir jos nurodymai man yra įsakymai, kurių kpt. Petraitis negali atšaukti), o ji nurodė gerti vaistus nuo nugaros nervų šaknelių uždegimo po valgio du kartus per dieną – dieną ir vakare (šliaužėme, vartėmės, „dengėme“, vėlgi ne vasarą, o žiemą, taigi, organizmus paveikė – tik kiti tyli, kenčia, nieko nesako), tai toliau vykdau gydytojos nurodymą, užsisakau maisto mokamai – nors kaip karei savanorei priklauso nemokamas, susimoku 9.15 lt. – ir atsisėdu valgyti. Karininkai nenurimsta, pradeda skambinėtis. Atsiunčiamas ltn. Savickas, kuris atsisėda, ir pradės kalbėti, gražiai paprašau netrukdyti pavalgyti, ir paskambinu į Generalinę inspekciją prie KAM. Buvau skambinusi ir registravau pranešimą dėl šalčio prevencijos nevykdymo, dėl karių kankinimo, žeminimo, dabar pranešu apie tai, jog neleidžia valgyti, kelia skandalus.

Prisimenu, jog Lukiškių kalėjime pietūs kaliniams priklauso lygiai 12:00. Nors mjr. Valaičio parašu patvirtintoje dienotvarkėje pietūs numatyti būtent tokiu metu, ir būtent pagal dienotvarkę numatytu laiku aš ir valgau, kariai sausus maisto davinius gaus tą dieną tik 15:00. Nors iš visų pakampių pradedama rėkti, jog “pažeista dienotvarkė”, tačiau ją pažeidinėja tie, kurie numatytu laiku draudžia kariams valgyti.Taigi, Lukiškių kalėjime kalinių teisės labiau saugomos.

Pulko vadas plk. Ltn. Norkus neleidžia šaudyti uoliems kursantams, o nemokšos važiuoja pirmąja pamaina

Tądien taip ir negaunu pašaudyti. Kpt. Tertelis kone rėkdamas aiškina, jog „Pulko vado įsakymu jaunesnioji eilinė šaudyti nevažiuos, nes keistai elgiasi. Ar visi girdėjote įsakymą?“ – rėkauja koridoriuje kapitonas.. Užregistruoju dar vieną skundą generalinėje inspekcijoje, nes ginklo valdymo testą išlaikiau be klaidų, o tokio pulko vado įsakymo net negali būti, vyksta kažkokia saviveikla. „Keistai elgiasi“ – na, taip: jie iki šiol neturėjo tokių kursantų, kurie šitaio „keistai elgtųsi“ ir gintų savo ir kolegų karių teises. Gal ir turėjo – tik niekur į spaudą nepraslydo informacija. Beje, su pulko vadu net nebuvome susitikę…Minėtame bataliono puslapio straipsnyje, kur įdėta kursančių nuotrauka, būtent dešinėje stovinti mergina net du kartus neišlaikė šio ginklo valdymo testo, tačiau ji šaudyti važiuoja. Akivaizdu, jog kariuomenei reikia ganėtinai bukų, tačiau paklusnių, karių. Nesvarbu, jog jie nežino, į kurią pusę reikia kreipti ginklą.

Taigi, yra tokių, kurie jo iš viso neišlaikė ginklo valdymo testo – tačiau jiems pažadėta, jog vis tiek išlaikysi (už tą pažadą niekaip testo neišlaikantis gaisrininkas Skirmantas atsisako liudyti jeigu bus pradėti tyrimai dėl Ruklos vadovybės veiksmų…), yra tokių, kaip minėta Edita, kurie laikė tris kartus, yra tokia abiturientė Almantė, kuri išlaikė tik dėl to, jog seržantas Burbulis proteguoja šiame kurse jaunas merginas, ir jai laikant testą, pasakinėjo – jos abi, be to, turi nedarbingumą, tačiau vežamos šaudyti, vėlgi pažeidžiant Karo medicinos taisykles ir Kariuomenės vado A.Pociaus įsakymą dėl karių atleidimo nuo pratybų.

Pagaliau atvyksta Karo policija…

Kas vyksta – neaišku: atseit, atvažiuos mano rinktinės atstovas. Ko atvažiuos, nesakoma.

Prieš jam atvažiuojant, pagaliau pagal mano pranešimą atvyksta Karo policija, ir registruoja mano pranešimą apie galimai nusikalstamą veiką. Prieš tai bandoma išsiaiškinti, ar aš pakankamai tvirta, ir ar susigaudau kariuomenės veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose. Parodau savo iniciatyva surinktus kariuomenės ir SAM teisės aktus, kurie, tačiau, niekur Rukloje nėra viešinami.

Karo policijos atstovams visą laiką koridoriuje kapitonas Tertelis kažką bando šnibždėti į ausį, tačiau kiek jau jį pažįstu, tai jo laikysena – netvirta, jis išsigandęs. Mano rinktinės kapitonas viską stebi ir nesikiša, prieš mane nenusiteikęs, tik siūlo susikrauti daiktus.

Karo policija nori „pasiplauti“, tačiau aš tvirtai paaiškinu, jog jeigu jau jie atvažiavo, tai turime fiksuoti galimai nusikalstamą veiką.

Išskiriamas kabinetas. Vėlgi, visų vadų ir instruktorių veidai pasimetę. Kaip suprantu, tai pirmas atvejis, kai Rukla revizuojama, kai Ruklos šventiesiems ir nepakaltinamiesiems buvo besta į jų nekompetencijos kiaurymes, ir pasakyta: „Užsisekite vieną vietą“.

Baisiausia visiems kapitonams ir pulkininkams leitenantams, jog jų nekompetenciją pastebėjo jaunesnioji eilinė. Visi kiti aukštesnio laipsnio kariai gal ir bandė pastebėti, bet buvo nutildyti pagal „subordinacijos taisyklę“ – nors, kaip minėjau, ji negalioja, kai yra fiksuojami grubūs teisės pažeidimai ir nusikaltimai. „Mes sakėme vadovybei – kadangi bus šalta, darykime patrulio bazę šalia kareivinių,“ – pasakoja man vienas kariškis, -„ Tačiau jie iš karto rėkė – ne!! Tai kaip dabar išėjo? Nakvojimas penktame aukšte…Koks čia žygis?”.

“Kristina, tu teisininkė, kelk klausimus, SAM higienos normas, ateičiai bus mums lengviau dirbti, nes dabar neleidžia sudaryti normalių programų”, – guodėsi vienas instruktorių. “Man yra gaila kursantų, tikrai gaila, jie yra kankinami, neleidžiama su jais normaliai dirbti, varginami jie.”.

Beje, tie keli instruktoriai, kurie nebuvo vadovybės įtakoje, pamatę, kad kariai išsekę, savaitgaliais varė visus miegoti anksčiau, kad kariai atgautų psichinę pusiausvyrą – nes vadovybė, galimai, siekė tą pusiausvyrą išbalansuoti. Kariai darėsi agresyvūs, irzlūs, kai kurie – apatiški.

Aiškėja, jog pagrindas galimai nusikalstamai veikai fiksuoti yra: pagrindinis epizodas- šalčio prevencijos nesilaikymas, Kariuomenės vado įsakymų nepaisymas, siekiant padaryti žalos valstybei. „O kokia gi žala galėjo būti padaryta?“ – klausė ganėtinai šališka karo policijos pareigūnė, kuri prieš tai bandė panaudoti su manimi „susidraugauk, informaciją ištrauk“ metodiką. „Susargdinti kariai, dėl ko paskui galėjo būti brangiai gydomi“,- atsako mano poziciją palaikantis karininkas. Platesne prasme, toks Ruklos vadų elgesys daro žalą valstybei kaip visumai, nes, sužinoję apie taikomus „metodus“ – sarkastišką karių kankinimą, šaldymą, pagrindinių teisių ir laisvių pažeidimus, potencialūs valstybės gynėjai išvažiuos rinkti braškių ir salotų į Angliją, o ne tarnauti Tėvynei.

Komentarai

 

 

 
  1. Pats eiliniu Mačiuliu 2000-2001 metais pulke tarnavau, tai po patirtų psichinių sukrėtimų net dabar pilnai neatsipalaidavau. Juk ne visur liepiama valgyt užsilikusį ryte iš vakaro atsivežtą asmeninį maistą darant atsispaudimus, kai nebepadarai tvoja tavo kaktą į grindų plyteles arba grasina už klyno pakelt, mane vertė žąsele vaikščiot kuopos koridorium kitiems raginant besityčiojant tol, kol nualpęs nukritau,miške pratybose liepė klauptis ant įbesto kastuvėlio briaunų,užkasė iki smakro šaltoj žemėj ir užtrombavo, dešimt kart liepė vyniot pasilenkusiam virvelę aplink sovyklą šiaip, dėl rastos kažkieno šiukšlelės liepė visiems pasidaryt kryžių, verkt, iškast milžinišką duobę ir laidot ją,buvom vadinami apsipluksnavusiais gaidžiais, kalakutais, šūdinais kaimiečiais,nevisai švariai išplovus grindis, specialiai išpildavo dešimt kibirų vandens, o kartais dar ir smėlio iš gaisrinės dėžės tvarkdariui liepdavo atnešt.

    Thumb up 72 Thumb down 0 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Figūrą formuojantys apatiniai: kokius rinktis?
Kaip išsirinkti geriausią mobilų kondicionierių?
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Prietaisai moterų sveikatai bei malonumui  
Įrodyta, kad vaginalinių kamuoliukų bei vibratorių naudojimas yra naudingas moterų psichologinei bei fizinei...

Vasaros sezonas prasideda: ką turėtų žinoti šunų šeimininkai? 
Prasidėjus šiltajam metų sezonui, didelė dalis žmonių džiaugiasi dėl malonaus oro ir galimybės...

Kiek kainuoja geros kokybės langai? 
Patikimi langai pagerins Jūsų namų saugumą ir tuo pačiu jūsų gyvenimo kokybę. Renkantis...

Kaip pakeisti ir atrestauruoti namų fasadą? 
Renkantis išorės sienų apdailos medžiagą dažniausiai svarstomi du variantai: tinkuoti arba montuoti klinkerio...

Ar biuro priemonių kokybė kinta? 
Darbas biure yra neatsiejamas nuo tam tikrų priemonių, kurios gali garantuoti, kad pavyks...

Naujausia žaidimų įranga dar geresniems pojūčiams 
Jeigu mėgstate kompiuterinius žaidimus ir norite atrasti juose dar geresnes patirtis, išbandyti daugiau,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (10)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (3)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (9)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Lietuva sustabdė tarptautinių kompanijų iš Rusijos perkėlimą
Ekonomikos ir inovacijų ministerija sustabdė naujų tarpininkavimo raštų išdavimą į...
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (28)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (11)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Karštas Komentaras