Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2022 Birželis 26 Sekmadienis
 

Kariuomenė – šventė, projektai, vienetai, statutas ar kas daugiau?

2015-11-22 15:31 | Krašto apsauga | Komentarų (24)

Kai sužlugdytą Lietuvos konstitucinę pareigą - tarnauti kariuomenėje - politikai pavertė žeminančia lengvatų kariui ar jo šeimai vilione, turi būti atgaivinta rezervo paskirtis ir budrumas. KAM nuotr.

Su skaudžia replika po 25 Lietuvos Nepriklausomybės metų nuskambėjo iš aukšto rango JAV NATO karininko vizito Vilniuje metu pareikštas nusistebėjimas: „Tai kur jūsų kariuomenės, kas jus gins?“

Iš tiesų labai keistai nuskambėjo ši replika šį pavasarį, atrodo, žinant, kad valstybė neegzistuoja be saugios krašto gynybos ( ne tik atrankiniu būdu save parodant kitų karinių struktūrų sudėtyje, bet visą dėmesį pirmiausia skiriant savo krašto piliečių saugumui).

Tai, manau, atsitiko, kai JAV Prezidentas Vilniuje pasakė, kad „Jūsų priešas bus ir mūsų priešu“. Tikėdamiesi ir aprimę, kad mus apgins NATO. Bet, kol bus perdislokuota sąjungininkų kariuomenė, kurį laiką mes turėsime patys užtikrinti gynybą!

Kodėl taip įvyko po 25 Lietuvos nepriklausomybės metų? Krašto apsaugos sistema kūrėsi ir keitėsi neatsižvelgiant į kariškių vertinimus, kokia turi būti Lietuvos kariuomenė, bet pagal politikų sprendimus, vis primenant pinigų trūkumą, kuris, manau, nebuvo ir nėra pagrindinis kriterijus ginant Tėvynę, ką įrodėme Sausio 13 -ąją mes visi, gynėjai, ir pasiryžę ginti iki pergalės, neturėdami nė vieno tanko, ir ką įrodė visam pasauliui Lietuvos partizaninis karas, ir kad vienas lauke karys, jei jis – karys gali būti tuo tikru kariu, kai istorija mus paliko vienui vienus su priešu. Tai buvo kario dvasia, meilė Tėvynei.

Atgavus nepriklausomybę ir dalyvaujant jaunuolių atrankos tarnyboje į Krašto apsaugą, savanorių netrūko. Tad su pirmaisiais savanoriais kartu žengė ir karį drąsinanti kapelionų tarnyba, kad Lietuvos kariuomenėje nebus taip , kaip kad sovietinėje kariuomenėje tarnavo jūsų tėvai ir kur kariuomenės „dvasia“ buvo „politrukas“ ( politiniam auklėjimui skirtas karininkas ). Šaltose nuo blokados patalpose salėse glaudėsi jaunuoliai nebėgdami iš kariuomenės, bet ją stiprindami raminant atsisveikinančius tėvus ir tėvams klausiant kapeliono: „ar tikrai neskriausite mūsų vaikelių?“ Moralinis ir dvasinis kapeliono patvirtinimas buvo tas, kad Lietuvos kariuomenėje neturės būti tokie karininkai ar tarnautojai, kuriems karys būtų skaičius , vienetas, bet pilnavertis garbingos tarnybos karys su tokia užduotimi Lietuvai , kaip ir generolas, – saugoti, ginti Tėvynę.

Kur dvasinės kovos, stiprybės aruodai? Gaunant vis daugiau saviraiškos ir laisvės ir pilnai nesukūrus šauktinių kariuomenės, kariuomenė pateko į atrankos projektus, greito įsijungimo į tarptautinių misijų batalionus.

Užsienio šalių vadai ir ilgą patirtį turintys kapelionai, lankydami savo karius, o jų sudėtyje esančius ir mūsų karius, tarptautinėse konferencijose išsakydavo pastabas ir trūkumus mūsų kapelionams.

Viena pastaba tuomet sutapo su JAV NATO karininko Vilniuje šį pavasarį išsakyta straipsnio pradžioje paminėta nuostaba, jog „pirmiausia reikia sukurti savo kariuomenę užtikrinančią Krašto apsaugą, o po to vykite į tarptautines misijas“.

Nemalonu tai minėti po 25 Nepriklausomybės metų, kai matai, kad Lietuvos kariuomenėje pamirštamos dvasinės, moralinės kario tradicijos tarnauti kariuomenėje. Kai Rytų kaimyno politiniai strategai planuoja, skaičiuoja Pabaltijo valstybių okupaciją, neišvengiant ir Lenkijos. Teorinės pratybos tam vykdomos institutuose su tiksliais paskaičiavimais.Kai sužlugdytą Lietuvos konstitucinę pareigą – tarnauti kariuomenėje – politikai pavertė žeminančia lengvatų kariui ar jo šeimai vilione, turi būti atgaivinta rezervo paskirtis ir budrumas.

Šiandieną matome Lietuvos kariuomenės tankus, šarvuočius, įvairių tarnybų tarnautojus, JAV karinius sandėlius.

Kaip tik lapkričio mėnesį, kada minima Lietuvos kariuomenės diena, visą lapkričio mėnesį Lietuvoje vyksta penkios karinės pratybos. Šiose pratybose dalyvaus apie 2800 karių ir civilių iš 11 šalių.

Esant dabartiniai geopolitinei situacijai, karo atveju gintis pirmiausia reikės patiems, su tuo, ką turime, ką esame išmokę ir kaip gebame kolektyvinėje gynyboje pratybų metu, kol atvyks sąjungininkai. Karinė technika – sudėtinga ir jos įvaldymui reikia žinių, ir toms žinioms įgyti – valios, treniruočių.

Norisi karo vadų paklausti: o kur dislokuoti Lietuvos kariuomenės dvasinės kovos stiprybės sandėliai? Koks pačių vadų pavyzdys kariui? Kai Prancūzijos šventovėje Lurde mūsų kariai pamatė dulkėtus, karine lauko uniforma, nepraustais veidais , tiesiog iš mūšio lauko atvykusius kroatų generolus, suklupusius šventovėje maldai, manęs Lietuvos kariai paklausė: „ką jie čia daro?“ Aš atsakiau: „Pabūkite čia, šitoje vietoje, ilgiau, bet nebėkite prie suvenyrų ar alaus, ir paklauskite jų pačių“.

Aš manau, kad jie susikalbėjo ir suprato, kas yra krikščioniškos vertybės praktikuojančiam generolui ar kariui, išreiškiant padėką: dėkojo Dievui, kad liko gyvi ir jų, grįžtančių , sulauks šeimos laisvoje Tėvynėje.

Bažnyčios nelabai lankomos kariškių… Kukli Vilniaus Šv.Ignoto kariuomenės bažnyčia nelabai lankoma kariškių. Kodėl? Kauno Įgulos specialiai kariuomenei skirta bažnyčia jau ilgas laikas kaip nemato sekmadieniais kelių šimtų karių ir karininkų, negroja karinis orkestras, Laisvės alėja nebėga vaikai kartu su žygiuojančiais kariais. Dingo paprotys atgaivinti karinius šventinius paradus kariuomenės ar valstybinių švenčių metu miestuose, rajonų miestuose, kaip kad buvo padaryta prieš keletą metų Kaune, Prienuose, vadovaujant kariuomenės vadui dabartiniam generolui S. Madalovui, įsijungiant rajono karinėms organizacijoms, savanoriams, Šaulių sąjungai.

Žiniasklaida rašė apie Kauno Įgulos kariuomenės bažnyčios finansinius projektus su Kauno Laisvės alėjos rekonstrukcija… Norisi paklausti projektų autorių: nuo kurio amžiaus finansiniai projektai stiprino Bažnyčios dvasią? Prie batalionų esančios koplyčios pavadintos supaprastintais gerumo namais. Jose nedalyvaudami sekmadieniais kariai nepatiria kapeliono ne tik perteikiamo Viešpaties palaiminimo, bet kariai neišgirsta ir dvasią stiprinančio Dievo žodžio, priderinto prie kilnios kario savaitės tarnybos.

Pakilti iš klaidų – dieviška. Blėstant dvasiniam paveldui, likus tik oficialiam valstybiniam šventiniam akcentui ir atminčiai nuotrauka su vieno ar kito aukšto dvasininko atvaizdu, tad ir kario dvasinio išgyvenimo priesaika tarnauti Tėvynei tampa abejotina ir paverčiama tik kolektyviniu pasižadėjimu. Tuo labiau nesuprantama, kaip toje vadinamoje priesaikoje – chore ( kiekvienas karys neskaito asmeniškai priesaikos, nebučiuoja vėliavos, greta nestovi priesaikos metu dvasios vadovas – kapelionas ) dalyvauja netradicinių religijų kariai, kuriems religija neleidžia dalyvauti priesaikoje.

Šiandieną kalbame apie svetimų valstybių ir skirtingų religijų emigrantų pripažinimą Lietuvos piliečiais. Tai rašau prisiminus tarnybos atvejus. Tokia kolektyvinė priesaika neįpareigoja kariui prisiimti atsakomybės, kad jis tikrai prisiekė. Kartais vadai priesaikos dieną, pataikaudami skubantiems garbingiems Valstybės asmenims, kaip svečiams, priesaiką nuvertina ir padaro priesaikos šventę svečiams, o ne šventą priesaiką kariui, tėvams, draugams.

Man labai nemalonu rašyti, matant tokias iškreiptas formas, bet klysti – žmogiška, o pakilti iš klaidų – dieviška.

Pasaulio kapelionai palaiko ryšius vieni su kitais. Vieni grįžta laimingi namo iš karo frontų, kiti laimina karius, išvykstančius ginti tėvynės.

Šiandieną kariaujančių šalių dvasiniai vadovai prašo kuo greičiau nutraukti karus, nevilioti jų jaunimo kaip emigrantų. Reikia, kad jie ne bėgtų iš Tėvynės o gintų Tėvynę, nes kitatikiai pakeis visos valstybės religinį ir politinį gyvenimą.

Jungtinių tautų konferencijoje dėl emigrantų krizės Europoje buvo išsakyti žodžiai, kreipiantis į musulmonų dvasininkus, galinčius paveikti po religijos priedanga terorizmą, smurtą vykdančius asmenis, kurie neturi atviro kovos fronto. Jų tikslas – nepaklusti valstybių vadovams, savo žiauriu teroru įbauginti piliečius prekybos centruose, lėktuvuose, žmonių susibūrimo vietose.

Karys tampa agresyvus, jei jis žeminamas, nevertinamas. Jis visą parą gyvena įtemptose sąlygose, tad prie jo dažnai turi pasilenkti kapelionas, kaip dvasininkas, o ne tik kaip uniformuotas aukšto rango kariškis.

***

Noriu matyti tokią Lietuvos kariuomenę, kaip istorija liudija, kada iš mūšio lauko bėgo ispanų, vokiečių , švedų, rusų kariai, bet niekada nebuvo pastebėta, kad iš mūšio lauko būtų bėgęs lietuvis karys.

Drąsiai stovėkite, Lietuvos kariai, bet kokiame šių dienų mūšyje pirmiausia už mūsų Tėvynę.

LR Kariuomenės vyr. kapelionas maj. A. Bulotas

Komentarai

 

 

 
 1. Murzius manau ir likai murziumi, nes šis straipsni ne apie kapelioną o apie Lietuvos kariuomenės tik kai kurias problemas. Dar paskaityk. jei reikės ir dar…

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • O gal geriau tu pats paskaityk dar kartą ką aš parašiau….
   Beje Antanai, ar tavo pavardė Kubilius?

   Thumb up 72 Thumb down 0

 2. Taigi Bulotai, jeigu tu esi kapelionas, tai nereiškia, kad tu esi išprusęs, protingas ar sąžiningas:).
  Na, o kas liečia politiką, tai, čia tikrai esi tūpas:(.
  O jeigu kalbėti apie Dievą ir krikščionybę, tai, čia taip pat atrodai apgailėtinai, nes bandai kalbėti apie dvasines vertybes, Dievą ir tikėjimą, tačiau tu net nežinai, kad Dievas ir krikščionybė skleidžia gėrį, ir jokiu būdu jie neskatina žudyti. O kareivių paskirtis yra kovoti (žudyti).
  Tai kaip čia gaunasi? Tu laimini tuos kas eina žudyti???
  Tai pala pala, o gal tu tarnauji velniui, o ne Dievui???
  Tai va, gal tau pačiam reikia pagalbos…:)

  Thumb up 72 Thumb down 0

 3. Viskas pagal prioritetus.
  Pirmiausia JAV valdininku, NATO karininku citavimas ir nurodymai.
  Na o paskui jau zemesnio rango veikejai: vietiniai pareigunai, dievas, kapelionai ir kitos smulkmenos

  Thumb up 72 Thumb down 1

 4. Kažkaip per tuos 25 metus visa jėgos strukturas,teisėsauga sulygino su darbininkais,visi matai turi ginti,dirbti už minima ponui.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 5. na ka ir sakiau jankis ir klausia”kas jus gins?”,todel idjotams ir sakau,kad jankiai niekada negine svetimu saliu ir negins,nes jie ta daryti nei moka,nei nori,taip kad vaikai snargliukus nusivalot ir einat pamoku ruosti o ne karus zaisti,apsieis karai ir be jusu,kam jus reikalingi prasiskolinusi ir vergiska tautele

  Thumb up 72 Thumb down 1

 6. tas paneigimas?
  mes juk pilvu puolam prieš paneigimą
  karštas komentaras niekada nieko nepalaiko,
  juk jis karštas….

  Thumb up 72 Thumb down 3

 7. Gražią praėjusių amžių pasaką mums pasekė LR Kariuomenės vyr. kapelionas , bet XXI amžiuje Valstybes užkariauja ne ginklų pagalba, o siūlomais kreditais.O investicijos – irgi tam tikra pavergimo forma. Anksčiau šalis PATI galėjo pasistatyti fabriką ir ji tereikėjo nusipirkti užsienyje technologiją. Dabar jai reikalingi pinigai vien tam, kad tą fabriką pastatytų. Ir tuos pinigus, kuriuos valstybė anksčiau suskurdavo pati, per nacionalinės valiutos emisiją, šiandien ji gali gauti tik pasikviesdama „investorius“. Investoriai pastatys tinklą hipermarketų ir tai galiausiai vėl paskatins pinigų nutekėjimą į užsienį.
  Ten pat , į ofšorus, iškeliauja ir įmonių pelnai. Mokesčiai sumokėti – teisingai. Tačiau anksčiau visi pirko parduotuvėje, kuri priklausė valstybei arba smulkiam prekeiviui. O dabar – supermarketų tinkle, kuris būtinai užregistruotas ofšore.
  Sistema sukonstruota tokiu būdu, kad visi pinigai PRIVALO nutekėti į Vakarus ir sugrįžti atgal TIKTAI kreditų pavidalu, taip sustiprindami kreditinę valstybės vergovę.Jei aš klystu -paneikit .

  Thumb up 72 Thumb down 0

 8. toks kapelionas? kuris drasei stovi priešakyje?
  Karštas komentaras leido kapelionui išdėstiti mintis?
  matau lauke sninga…..

  Thumb up 72 Thumb down 1

  • Galiu garantuoti, kad paciu rusu darbas. Pasakys dabar putinas, kad sie veiksmai nukreipti pries rusija (nes okupuota ukrainos teritorija, pagal juos yra jau rusija) ir tures leidima panaudot kariuomene, padidint parama separatistams darant koridoriu i kryma.

   Thumb up 72 Thumb down 8

   • nieko naujo,juk jie patys sau i kojas saudo,savo vaikus irgi patys saudo,namus ir kaimus irgi patys griauna,na tai ta elektra tik juokas,aisku ,kad patys sugadino…tokia banderu kaip didziausiu kvailiu pasaulyje politika,taciau baisiausia,kad musu idjotai tuom tiki,vienas durnius susiriesdamas meluoja,o kiti durneliai tiki,viespatie svenciausias is kur toks naivumas,kur ju protas,o apie sazine ir kalbos nera…

    Thumb up 72 Thumb down 1

  • Sia diversija padare tas, kam tai naudinga. Chuilo tv is dziaugsmo soka ir dainuoja, o Kijevui tokia reklama ir veltui nereikia.

   Thumb up 72 Thumb down 7

  • Kacapai patys sprogdina ir rėkia kad padarė ukrainiečiai. Ruskos kiaulės tai žmogžudžiai ,melagiai, fašistai-banditai. Teroristų veislė gera tik negyva , nes pasaulis tokių bjaurybiųų dar nėra matęs. KRYM NAŠ svoloči

   Thumb up 72 Thumb down 7

   • Organizacija “Pasaulio gydytojai prieš branduolinį karą” – paskelbė pranešimą apie aukų, kurios atsirado dėl JAV įsiveržimo į įvairias šalis, kiekį. Skaičiai šokiruoja:
    Per 12 karinių veiksmų metų vien tik Irake, Afganistane ir Pakistane užmušta milijonas trys šimtai tūkstančių žmonių – sakoma pranešime.
    Vien Irake per amerikiečių intervenciją žuvo apie milijoną žmonių, kas sudaro maždaug 5% nuo bendro šalies gyventojų skaičiaus. Dar 220 tūkstančių žuvo Afganistane, 80 tūkstančių – Pakistane. Organizacija įspėjo, kad į ataskaitą neįtraukė žuvusių Jemene ir Sirijoje, kur JAV veikė kartu su NATO sąjungininkėmis, tuomet skaičiai greičiausiai viršytų du milijonus.
    Be to, pabrėžiama, jog maždaug trys milijonai Irako, Afganistano ir Pakistano gyventojų po Pentagono bombardavimų pabėgo iš šalies. (Pateikiami skaičiai maždaug 10 kartų didesni už oficialią statistiką.
    Grenada, 1983 metai. Be SNO sankcijų.
    Panama, 1989 metai. Be SNO sankcijų.
    Libija, 1986 metai. Karinė operacija be SNO sankcijų.
    Jugoslavija, 1995 metai. Karinė NATO operacija be SNO sankcijų.
    Jugoslavija, 1999 metai. NATO intervencija be SNO sankcijų.
    Afganistanas, 2001 metai – iki šių dienų. NATO intervencija be SNO sankcijų.

    Thumb up 72 Thumb down 0

  • Į achtung 2015-11-22 – 16:22 komentarą:
   Kai Rusija prisuks Ukrainai dujų kranelį, pats Porošenka asmeniškai lėks su energetikais atstatinėti savų diversantų susprogdintų elektros linijų atramas.
   Nebent Grybauskaitė pasigailės ir pasiūlys savų dujų už pusę kainos ar net veltui, kad tik išlaisvinęs iš Kijevo vergovės Krymas neturėtų elektros energijos.

   Thumb up 72 Thumb down 0 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Figūrą formuojantys apatiniai: kokius rinktis?
Kaip išsirinkti geriausią mobilų kondicionierių?
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Prietaisai moterų sveikatai bei malonumui  
Įrodyta, kad vaginalinių kamuoliukų bei vibratorių naudojimas yra naudingas moterų psichologinei bei fizinei...

Vasaros sezonas prasideda: ką turėtų žinoti šunų šeimininkai? 
Prasidėjus šiltajam metų sezonui, didelė dalis žmonių džiaugiasi dėl malonaus oro ir galimybės...

Kiek kainuoja geros kokybės langai? 
Patikimi langai pagerins Jūsų namų saugumą ir tuo pačiu jūsų gyvenimo kokybę. Renkantis...

Kaip pakeisti ir atrestauruoti namų fasadą? 
Renkantis išorės sienų apdailos medžiagą dažniausiai svarstomi du variantai: tinkuoti arba montuoti klinkerio...

Ar biuro priemonių kokybė kinta? 
Darbas biure yra neatsiejamas nuo tam tikrų priemonių, kurios gali garantuoti, kad pavyks...

Naujausia žaidimų įranga dar geresniems pojūčiams 
Jeigu mėgstate kompiuterinius žaidimus ir norite atrasti juose dar geresnes patirtis, išbandyti daugiau,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (10)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (3)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (9)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Lietuva sustabdė tarptautinių kompanijų iš Rusijos perkėlimą
Ekonomikos ir inovacijų ministerija sustabdė naujų tarpininkavimo raštų išdavimą į...
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (28)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (11)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Karštas Komentaras