Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Vasaris 20 Ketvirtadienis
 

Kapitalizmo ABC

2010-11-12 11:43 | Nuomonių ringas | Komentarų (25)

KK nuotr.

Algirdas Paleckis

Ar pastebėjote keistą dalyką? Krizės metu jos priežasčių ieškoma visur, net saulės sistemos pokyčiuose. Iš visų jėgų vengiama žiūrėti į tikrąsias krizės šaknis – į kapitalizmą.

Kas yra kapitalizmas? Kodėl jis sukelia krizes? Kokios yra išeitis? Apie tai bus rašoma šiame straipsnyje.

Kapitalizmas yra sistema, kurioje svarbiausios gamybos priemonės – gamyklos, bankai, paslaugų įmonės, žemė – priklauso saujelei stambiųjų savininkų, kapitalistams. Jų esminis tikslas yra gauti kuo didesnį pelną, o ne tenkinti daugumos žmonių poreikius. Stambiųjų kapitalistų nėra daug, jie yra aiški visuomenės mažuma. Žmonių dauguma lieka be gamybos priemonių arba su maža jų dalimi. Todėl kapitalizme gerai gyventi gali tik stambiųjų kapitalistų mažuma. Žmonių dauguma kapitalizme gerai gyventi negali, išskyrus laikinus ekonominio pakalimo periodus, kurių sukurtą gerovę akimirksniu sunaikina po pakilimo sekančios neišvengiamos krizės ir depresijos. Kapitalizmo vitrinoje – Vakaruose – yra dirbtinai palaikoma dalies dirbančiųjų gerovė, bet palaikoma viso kito pasaulio išnaudojimo sąskaita; apie tai bus rašoma vėliau.

Kapitalistinė visuomenė suskyla į tris klases. Pačioje turtų ir valdžios piramidės viršūnėlėje – nedidelė stambiųjų kapitalistų klasė. Ji valdo didžiąją dalį gamybos priemonių, privatinės nuosavybės (kapitalo) ir yra susitelkusi į monopolijas, koncernus, trestus, kartelius, jungiančius industrinį, paslaugų ir finansinį kapitalą į vieną mazgą. Savo turtais ji pasidalina su valdininkijos elitu, o taip pat, kad geriau skleistų savo ideologiją, su senaisiais ir naujaisiais žyniais (kunigais, žiniasklaidos viršūne, pramogų pasaulio grietinėle). Stambieji kapitalistai arba stambioji buržuazija yra valdančioji klasė kapitalizme. Jau įsitikinome, kad visos kalbos apie „demokratijas“ ir „laisves“ tėra šios klasės „demokratija“ ir šios klasės „laisvė“ lobti ir plėšti visus kitus. Kapitalistinė valstybė tėra vykdomasis komitetas, aptarnaujantis šios klasės ekonominius interesus. Kapitalistinė sistema yra pridengta, užmaskuota kapitalo diktatūra, kartais atvira (fašizmo atveju), kartais užslėpta (šiuo metu), pasaldinta nupirktosios žiniasklaidos pasakėlėmis apie demokratiją. (Tai ypač akivaizdu dabar, kai ekonomikos srityje stambieji kapitalistai verčia veržtis diržus visus, kad gelbėtų savo pasakiškus pelnus, o politikoje oficiali žiniasklaida netoleruoja jokių anti-kapitalistinių nuomonių, jas cenzūruoja.)

Piramidės apačioje rasime kitas dvi klases. Tai samdomieji darbuotojai ir smulkūs verslininkai.

Samdomi darbuotojai sudaro atskirą klasę, stambiesiems kapitalistams labiausiai priešingą. Tai fizinio ir protinio darbo darbininkai, kurie priversti parduoti savo darbo jėgą – nesvarbu, fizinę ar protinę – stambiesiems kapitalistams tiesiogiai (įsidarbindami jų įmonėse) arba netiesiogiai (įsidarbindami valstybinėse ar nevyriausybinėse organizacijose, kurios netiesiogiai vykdo stambaus kapitalo politiką). Statybininkas tampa samdiniu UAB‘e, fizikas – samdiniu valstybiniame universitete, pardavėja samdosi prekybos centre, studijas baigęs absolventas įsidarbina ministerijoje, o kaimo žmogus pasisamdo pas stambų ūkininką. Visi jie parduoda savo darbo jėgą kaip prekę, kad išgyventų. Deja, nors daug kas to nenori pripažinti, ir menininkai, kad nebadautų, dažnai priversti parduoti savo mūzas pagal „pinigų maišų“ užsakymus (akivaizdus pavyzdys – gerų aktorių žeminimasis muilo operose ir pigiose laidelėse).

Kaip minėta, darbo jėgą gali pirkti nebūtinai tiesiogiai stambus kapitalistas – ją perka valstybinės įstaigos, universitetai, nevyriausybinės organizacijos, fondai. Bet esmės tai nekeičia, nes net ir samdydamiesi valstybinėse įstaigose ar nevyriausybinėse organizacijose, šie samdiniai vis tiek netiesiogiai samdosi pas kapitalistus, nes kapitalizme valstybinės ir kitos įstaigos atvirai arba paslėptai vykdo kapitalistų klasės užsakymus (pavyzdžiui, „mūsų“ švietimo ministerija vykdo švietimo, „mūsų“ sveikatos ministerija – sveikatos sistemų privatizavimo politiką, kuri naudinga stambiajam kapitalui).

Ši fizinio ir protinio darbo klasė nevaldo gamybinių jėgų, kapitalo, bet ji sudaro absoliučią gyventojų daugumą mieste ir kaime. Dauguma skaitančių šį straipsnį priklauso būtent šiai klasei. Ši dauguma, nors ir sukuria daugiausiai gėrybių, bet nevaldydama gamybos priemonių, ji gauna šių gėrybių trupinius (minimalių arba beveik minimalių algų forma). Tai yra esminis kapitalizmo prieštaravimas: dirba ir produktą sukuria visuomenės dauguma, o to produkto liūto dalį pasiglemžia mažuma. Tai ir yra eksploatacija, išnaudojimas. Būtent todėl ir sakoma, kad fizinio ir protinio darbo darbininkai sudaro labiausiai priešingą klasę stambiesiems kapitalistams. Kuo daugiau pelno sau pasiima stambioji buržuazija, tuo mažesnės tampa darbininkų algos. O kadangi stambioji buržuazija instinktyviai trokšta didesnio pelno, ji stengiasi palikti darbininkų algoms kuo mažesnį pelno procentą. Todėl atvira ar užslėpta šių klasių kova kapitalizme yra neišvengiama.

Trečioji klasė yra smulkieji verslininkai.

Jie užima tarpinė padėtį. Viena vertus, jie valdo (nedideles) gamybos priemones. Kita vertus, žinodami ar nežinodami, jie stoja klasinėn kovon su stambiuoju kapitalu, kuris tesvajoja juos praryti ar bent jau nurengti konkurencinėje kovoje. Kur dingo ta gausybė parduotuvėlių, kurios it grybai po lietaus sudygo mūsų šalyje po rinkos įvedimo? Masyvios maximos, rimi ir iki, kaip didžiuliai antkapiai, riogso miestų ir miestelių centruose, palaidoję po savimi tas parduotuvėles, kuriose gal ir kiek brangiau buvo, bet užtat ir darbo vietų buvo.

Todėl bankrutavę smulkieji verslininkai proletarizuojasi, t. y. papildo samdomo darbo žmonių klasę Lietuvoje arba užsienyje. Panašus procesas vyksta ne tik prekyboje, bet ir kitose srityse. Gerai gyvuoja ta negausi smulkaus verslo dalis, kuri turi giminių valdžioje, arba kuri prisiblatinusi gauna užsakymus iš minėtų monopolininkų. Bet tokių – mažuma. Dauguma smulkaus verslo merdi, emigruoja arba proletarizuojasi.

2009 metų sausio 16 dieną įtūžusioje minioje buvo matyti itin daug smulkių verslininkų, kuriuos Kubiliaus „naktiniai įstatymai“ prigriebė už gerklės. Teko su daugeliu iš jų tądien kalbetis. Ta diena galutinai užmušė juose tikėjimą šia kapitalistine valstybę. „Mes jiems (seimui, policijai) per mokesčius atiduodame savo kruvinai uždirbtus pinigus, o jie į mus šaudo. Šaudo į mus…“, – toks buvo daugelio jų išpažinties gatvėje leitmotyvas. Kalbų lygyje ši valstybė kaip stambaus kapitalo vykdomasis komitetas kabina lengvatikiams makaronus apie „pilietines visuomenes“ – o veiksmų lygyje buržuazija, kaip sausio 16-ąją, staigiai nusimeta kaukę, ir ūmai pamatome iš istorijos gerai žinomą jos šaltą policinį veidą. Nieko realaus, išskyrus ašarines dujas ir kulkas, ši valstybė smulkiam verslui pasiūlyti negali – ir nesiruošia. Neprilygo savo dramatizmu ta diena Vilniuje 1905 metų kruvinajam sekmadieniui Peterburge, tačiau kraujo tądien Vilniuje irgi buvo. Ir pirmose kovotojų gretose buvo jauni žmonės, dažnai – smulkūs verslininkai – esami, bankrutavę… ar dar bankrutuosiantys.

Istorija mokina žmones geležiniu bizūnu. Ši K. Markso mintis realizuojasi mūsų gyvenime. Smulkus verslas atsidūrė tarp girnų. Pasaulinė perprodukcijos krizė ir jos sukelėja – imperialistinio finansinio kapitalo mafija – smogė jam pirmąjį smūgį 2008-aisiai, kai krito gamyba ir užsakymai. Po jo iš karto sekė antrasis. Čia Lietuvoje, neva „socialistinės“ Skandinavijos bankų spaudžiama, jau pasireiškė vietinė mafijėlė – kriminalinės prichvatizacijos anarchijoje iškilę naujieji lietuviai, oligarchai, kurie privertė Kubilių visą krizės naštą užkrauti smulkiam verslui ir darbo klasei, keliant jiems mokesčius, rėžiant pensijas, išmokas ir algas.

Kapitalizmas ir vėl pats gaminasi sau duobkasius. Samdomo darbo ir smulkaus verslo klasės stumiamos viena kitos glėbin. Tad vienykimės, kad išgyventume!

Komentarai

 

 

 
 1. – ‘’’ 2009 metų sausio 16 dieną įtūžusioje minioje buvo matyti itin daug smulkių verslininkų,…’’’
  Ar dar ju liko LT 2009-taisiais ?!
  Ar manai, kad jiems jusu ideologija pades ?! Ar manai, kad jie I SSSR santvarka, be kapitalistu, nori grizti ?! Ar manai, kad jiems reikia jusu ideologijos ir LT be kapitalistu ?! Ar manai, kad tavo straipsnis duoda suprasti jog tobulinsi kapitalizma, kapitalistus ar kad grisit I totalitarizma ir visi mes isvykusieji, liksime uz ‘’gelezines uzdangos’’ ?! Tikrai negriztume I ankstesne Lietuva iki 1988-ju; ar manai kitaip ?!
  – ‘’’ Pasaulinė perprodukcijos krizė ir jos sukelėja – imperialistinio finansinio kapitalo mafija…’’’
  Ar imperializmu jau ir Kinija patapo ?! Ar nemanai, kad uzvakar Obama paragines negyventi Kinijai eksportu uzmetant JAV, parode kad Kinijos ‘komunyyyzmas’ yra tos perprodukcijos priezastis ?!
  – ‘’’ Kapitalizmas ir vėl pats gaminasi sau duobkasius. Samdomo darbo ir smulkaus verslo klasės stumiamos viena kitos glėbin. Tad vienykimės, kad išgyventume!’’’
  Idomu; kapitalizma palaidojus, kas lieka ?!
  Susivienijus, vietoj kapitalisto ka statysi ?!…kai net I partijas protingu ir doru laaabai stinga ! [idea]
  …o gal reiktu tik dekriminalizuoti valstybe…, ypac jos struktura, valdzias ir ivesti tvarka…ir kapitalizmas pageres ?!
  Ar tamstai ir saule, del savo rytinio ir vakarinio raudonio,
  neatrodo, kad jau proletarizuojasi ?!
  Ar manai, kad yra protinga ir ismintinga I pasauli zvelgti TIKTAI pro sena ir siaura klasiniu kovos teorijos ir revoliucines kovos su kapitalistais, ‘plysi’ ?!
  Ar nejauti, kad kiti zmones, kitas ju ‘’skonis’’ siais laikais…

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. – ‘’’ Tai fizinio ir protinio darbo darbininkai, kurie priversti parduoti savo darbo jėgą – nesvarbu, fizinę ar protinę…’’’
  Ar kas nors gali nedirbti !? Gal yra zemeleje kitoks butas, kaip save dirbant neparduoti ?! [juk jei net nebutu pinigu, o tik butu mainai, tai irgi skaitytusi saves parsidavimas uz daikta, duonos kasni…] Ar tai yra blogai ?!!! Ar negarbinga ?!
  – ‘’’ Ši dauguma, nors ir sukuria daugiausiai gėrybių, bet nevaldydama gamybos priemonių, ji gauna šių gėrybių trupinius (minimalių arba beveik minimalių algų forma). Tai yra esminis kapitalizmo prieštaravimas:’’’
  Ar ir vel LT yra lyg pavyzdys ?! Ar nesijunti ponas gyvenaaas 18-tame amziuje !? Ar tiktai priestaravimas visada tai yra, ar daznai ir pelnytas ivertinimas ?! Ar buvai kur nors kitur, kt. valstybeje, isskyrus buv. Soclageri ?!
  – ‘’’ Kuo daugiau pelno sau pasiima stambioji buržuazija, tuo mažesnės tampa darbininkų algos.’’’
  Cia jau tikrai istrauka is LT gyvenimo ?! :(
  – ‘’’ Todėl bankrutavę smulkieji verslininkai proletarizuojasi, t. y. papildo samdomo darbo žmonių klasę Lietuvoje arba užsienyje.’’’
  Ar nepernelyg giliai tamsta isiskaites I Lenino veikalus ?!
  Isvis; kur tu LT matai ta kapitalizma ?! Ar neatrodo, kad ten daug daugiau yra…- kriminalizmas ir mafijizmas ?! Kur taikai leninizma ?!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. – ‘’’ Vakaruose – yra dirbtinai palaikoma dalies dirbančiųjų gerovė, bet palaikoma viso kito pasaulio išnaudojimo sąskaita; apie tai bus rašoma vėliau.’’’
  Argi veliau rasant kas nors protingiau gaunasi ?! Jei vakaruose […] yra palaikoma kt. valstybiu saskaita, tai kur pasaulyje yra ‘palaikoma ne kt. valstybiu saskaita’ ?! Kaip tamsta zadi sukurti gerove visiems, kokia tai santvarka turetu buti ?! Ar zadi visus padaryti kapitalistais, ar vel I sibira kapitalistus isvezti zadi ?! Ar tikiesi perdaryti kapitalistus-keisti zmogu is esmes ?! Ar manai, kad rusai to uzsinores irgi..tremtiniu ?!
  – ‘’’ Jau įsitikinome, kad visos kalbos apie „demokratijas“ ir „laisves“ tėra šios klasės „demokratija“ ir šios klasės „laisvė“ lobti ir plėšti visus kitus.’’’
  Ar taip sakai sprendziant pagal LT kapitalizma ?! Ar zinai istorijoje buvus kitaip, kur nors ?! Ar parasysi knyga, kaip sukurti sazininguju lygiava Zemeleje ?!
  – ‘’’ …o politikoje oficiali žiniasklaida netoleruoja jokių anti-kapitalistinių nuomonių, jas cenzūruoja.) ‘’’
  Ar tiki zmogau, su tokiu melu ir smeiztu eidamas ir toliau gyventi LT ?!…ir ramiai vadovauti partijai ?! Ar durniu laive tikrai jauties…

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. – ‘’’’Iš visų jėgų vengiama žiūrėti į tikrąsias krizės šaknis – į kapitalizmą.’’’
  Ar galite apibrezti kapitalizma ?! [straipsnyje neatsakote I daug ka…] Ar yra kazkas kita, isskyrus kapitalizma ? Ar gali jo nebuti ?! Ar gali buti santvarka, kuri bus nekalta ?! …
  Kelias pasaulio valstybes galite vadinti nekapitalistinemis ?
  Ar zinote kita ‘nuoga’ kitokios pazangios valstybines sistemos pavyzdi ?
  – ‘’’…kapitalistams. Jų esminis tikslas yra gauti kuo didesnį pelną, o ne tenkinti daugumos žmonių poreikius.’’’
  Argi visos to kapitalizmo imoniu grandys tik pinigo ‘gamintojos’ yra ?! Argi taip yra pramoneje, zemes ukyje ?! Ar nekuria tai darbo vietas daugeliui gerai uzdirbanciu zmoniu ?! Argi pvz. finansu sfera nera ryskiai kitokia ?! Kodel taip bukai niveliuojama viskas ?!
  – ‘’’Žmonių dauguma lieka be gamybos priemonių arba su maža jų dalimi. Todėl kapitalizme gerai gyventi gali tik stambiųjų kapitalistų mažuma.’’’
  Visai ‘virsune’ pasiekta !!! Kaip isvis galimas tokia mintis-visiems tureti gamybos priemones; kur logika ?!
  Ka reiskia gyventi gerai ?! Ar tai siejama su dvasine ar su materialine busena ?! Jei materialine, tai argi siu laiku zmoniu, dar tokia mastysena yra ?! Argi gerai gyventi, tai reiskia tik gyvenant lyg stambiems kapit… ?! Kur logika !!!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 5. Ismincius nepeikia ir nezada naikinti medzio kamieno, kuris yra labai turtingas sakomis, lapais ir vaisiais, vardan to, kad lapai yra tokie bedaliai ir laikini…
  Medis gali atrodyti toks godus ir diktatorius, bet jis kasmet vis gimdo tukstancius lapu…
  Ir nieko cia kito nesugalvosi…
  Ismincius praretina jaunucius medzius, kad jie nekliudytu viens kitam gyvuoti ir ispjauna pavojingus, galincius luzti ir ka nors uzgriuti bei gydo juos, kai pastebi pavojingai susirgus, o gal net tada nupjauna…
  Visuomenes-valstybes valdzios turetu buti lyg tas ismincius, lyg sodo seimininkas-su gero sodininko ‘ideologija’…
  Ir jokiu budu siam pasauliui nereikia ‘sodininku’, kurie nesini tik specializuota ”zoles”, ”medziu” ar pvz. kokiu nors ”vaiskrumiu” – dalies sodo gyventoju ideologija…
  Ar supratote ?!

  Pridedu mano pastebetus jusu straipsnyje, minetus ”perliukus” [‘’’kabutese’’’], kurie tikrai nera [neturetu buti] protingo politiko ir tuolab normalios partijos pasididziavimu. Salia ju, mano klausimas jums…:::

  Thumb up 0 Thumb down 0

 6. Naturalu, kad laisvems augant, zmones vis labiau joos didesnes nori… Kol [jeigu] atsiranda optimumas-kompromisas. Kompromisas tarp visuomenes sutartinio intereso ir privataus. Privatus interesas ir jo materialioji koncentracija-kapitalas, vystosi iki begalybes. Teoriskai ir siekyje. Riboja santykiai bei praktiniai rezervai rinkoje. Rinka visad yra naturali ir tikroji, jei egzistuoja privatines iniciatyvos pagrindu. Kita rinka yra reguliuojama ir daugeliui sriciu netinka, nes yra nelogiska ir nenaturali, kas erzina homo sapiens ir vercia protestuoti bei slaptai ardyti esama valstybes sistema. Ten kur ji tinka, yra maziau konfliktine rinkos iniciatoriu atzvilgiu. Visuomenes interesai daznai priestarauja privatiniams, bet jei rastas protingas kompromisas bei ismintingi siekiai vardan salies ar kokios nors svarbios valstybiu sajungos, tai nuolat balansuojant konfliktas neissivysto. Pernelyg iskelti visuomenes interesai ar tik juos iskelus ir ignoruojant privatinius, kyla konfliktas… Ir jis tuo didesnis, kuo jie labiau ignoruojami… Palaikyti ta ignorancija galima ir imanoma tik totalitaristineje santvarkoje ir prievartiniu, kraujo upeliu liejimo budu. Jei neignoruojama privatiniciatyva, tai vystosi kapitalizmas ir esant kazkokiam visuomenes interesu palaikymui [socializmo lygiui] ir kontrolei is ‘auksciau’, bet kuriuo atveju gaunasi misri – socialistiskai kapitalisine santvarka ir visvien vadinasi…- kapitalizmu, kurio minetoji forma ir yra optimaliausioji ir geriausia savo pozityvizmu zmoniu daugumai, santvarka, kol kas egzistavusi ir zinoma Zemeje._____________
  OPTIMALI IR ISMINTINGIAUSIA IDEOLOGIJA YRA – JOKIOS SIAUROS IDEOLOGIJOS NEBUVIMAS !!!
  ISMINTINGIAUSIA IDEOLOGIJA YRA – ISMINTIS; PLATI LYG VISU MUSU GYVENIMAS DRAUGE !!!
  Ismintingiausia yra, kuo mazesnis kompromisas nusikaltimo atzvilgiu ir kuo didesne laisve ivairiam geriui, jo kompromisui !!!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 7. Praktika rodo, kad kazkoks ‘’viduriukas’’ yra geriau, nei bet koks krastutinumas; griestas kapitalizmas, grieztas liberalizmas ar grieztas socializmas yra blogos santvarkos butent labiausiai paprastam, zemesniuju klasiu zmogui. Vadovai visad linke sukti link vergvaldzio ar kapitalisto galiu ir gyvenimo budo… Juk koncentruotos kapitalistu valios valstybe, salygoja daugumaa socialiai zemai gyvenanciu zmoniu. Koncentruoto-totalitaraus visuomenes valdymas, be ko neimanomas grieztas socializmas irgi nusmukdo daugumos gyvenimo kokybe, nors ir gali kai kuriais aspektais buti privalumu [patyreme jau pries 20 metu visuotini aprupinima darbu, mokslu, gydymu,…], bet del ivairiu sriciu iniciatyvos apribojimu ir lygiavu, naturaliu procesu iskreipimo bei stiprios stagnacijos, valstybe negali uztikrinti normalaus savo vystymosi prakt. daugelyje sriciu [degraduoja] ir taip pat normalios dvasines atmosferos bei materialines daugumos zmoniu geroves.
  ”Kietasis” socializmas neimanomas be diktaturos. Jei tik jis darosi humaniskesnis bei ”minkstesnis”, tai reiskia kad leidziama daugiau iniciatyvos…, o ji yra privati !!! Todel tolstama nuo reguliavimu ir artejama i privatizma-kapitalizma…

  Thumb up 0 Thumb down 0

 8. Zvelgsi i Kinija-vystosi sparciai ir kryptingai, valdomai ir neokupuojamt uzsieniui, nes tasai reguliatorius, yra totalitrios kilmes, is Kinijos KomPartijos…, kaip taip pat ir vystymosi sparta yra tiktai del to, kad leista privati iniciatyva-privatizmas ir net…- kapitalizmas !!!
  Atimsi reguliavima is buvusiu partiniu, neteksi saugumo valstybeje ir organizuotumo, bendro protingo kryptingumo ir perdaug leisi vystytis seselinei ekonomikai, nusikalstamoms strukturoms… O jei ryskiai mazinsi privatine iniciatyva-laisve kapitalistui, tai kils ju-rinkos bei kiti […] neramumai ir krize uzgesins visas pazangas, kilima I supervalstybes…
  …Kapitalas ir iniciatyva paliks sali arba nebus galimas naudingai panaudoti.
  Zmoniu gyvenimo kokybe […] visur yra kompromise, kaip ir visuomenes, ekonomikos ir pan. sandara. Nors K. Markso, Lenino ar ir daug kuriu ankstesniuju filosofu rastai atspindi gyvenima, bet dar neduoda atsakymo, kokia santvarka turetu kurtis, kad butu is esmes ideologiskai ir praktiskai pazangesne uz esamas. Juk turime ivairiu sistemu realiu versiju, ivairiu valstybiu sarasa…

  Thumb up 0 Thumb down 0

 9. Gerb. Palecki, nors as nesu pries tikrus socialistus, o tuolab socialdemokratus, bet tamsteles straipsnyje tiek ”perliuku”, kad tiesiog stebetina kodel esate taip isikibes i daugeli bolsevikiniu tiesu. Juk K. Marksa skaito ir vakaruose, ir valstybiu vadovai…, juk tikrai netgi ir Lenino veikaluose tu tiesu yra, bet skaitantys siu laiku zmones nezada daryti antikapitalistiniu-spalio soc. revoliuciju, o daznai I kapitalizma pazvelgia kitu akimis ir tobulina, keicia… Nebutinai jame viskas tik juoda, veidmainiska, bloga !!! Betgi cia tamstos straipsnio kai kurios mintys…ir nemazai ju, veikia lyg taikomoji matematika ar chemija teroristo rankose… …Paskaiciuoja laika taip, kad gilios chemijos zinios duotu kuo didesni sprogstamaji-griaunamaji efekta ir auku…. As manau, kad tamsta turetumei tureti jau daugiau isminties ne tik koks 17-ju revoliucionierius, tuolab pretenduojant I siuolaikinio socializmo partija… :)
  Juk turejai ir pats pastebeti, kad nors esmines tiesos perskaitytos gerai [is tu revoliuciniu teoriju], bet jas taikai tai gan reakcingai. Neteko jau bazes pasaulyje, tokie ultragriezti mastymai, nors ir priestaravimai tarp klasiu yra ryskus, kaip ir daug kas kita. Realybe jau yra geresne ir kita, ir tikrai niekas neirode, kad kapitalistas ar net oligarchas yra visad tiktai blogis ir butinai tolygus nusikalstamos mafijos booosui. Nesurasta idejos, kuo galima pakeisti ta senaja visuomeniniu santykiu struktura ir kapitalistus, kad nepasireikstu ”zmogiskasis faktorius” ir santvarka butu efektyvi, kad gerai vystytusi ir nesibaigtu totaliu konfliktu tarp kapitalistu ir ”visuomeniniu reguliatoriu” sanklodos.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 10. kapitalizmą, vartotojišką kultūra tegali įveikti laisvi žmonės… O laisvi ne tie kurie drąsus, kad jie turi kapitala, arba jų daug… Laisvi kurie, kaip Liuteris, gali pasakyti aš dauguma, nes aš su Dievu, nes aš su Tiesa… Tiesa išvaduoja… O melo vaikai išnaudojimu ir neteisybe priveda prie kruvinų revoliucijų ir dar priekaištauja Dievui iš kur tokios baisybės… Ponai monopolistai, apgrobdami Lietuvą apiplėšiat save… Jūsų dienos regis į pabaigą… visi parazitai plečiasi, kol yra ką graužt…

  Thumb up 0 Thumb down 0

 11. Oooo o o – kiek čia menkystų priviso . Labai gaila , bet dar ilgai kentės Lietuvių tauta per tas išmatas ir išgamas ooooo-joj. Apie kokius čia mes žmones galime kalbėti ,čia tik Neoliberalizmo išmatos .

  Thumb up 0 Thumb down 0

 12. Visi IZMAI yra tamsa ir melas,rinkites dievo vadovavima susipazine su jo tiesa per OTKROVENIYA.RU(rusu kalba),tada suprasite kas yra, kas buvo ir kur mus veda.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 13. Deja deja.Si karta ir as vietoj Peleckiuko partijos vadu geriau Dangira pasirinkciau.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 14. Draugas Palecki,dar kartą paskaityk Maušos Marx Kapitalą ir suprasi,kad tai-Žydų ūkio mokslas.Pasiklausyk žydų televizijos RTVi ir suprasi,kad buvęs KGB vadas vėliau tapęs KPSS Generaliniu sekretoriumi Jurij Vladimirovič Lybernan-Erinštein Maušos Marx Žydų ūkio mokslą pripažino netinkamu ir pradėjo Perestroiką,kurią tęsė Michail Sergejevič Gorbačiov. Lietuvos,o tiksliau Kauno berniukų “kapitalizmas”kasa sau gilią duobę.Kažkada Ingijos ministrė pirmininkė Indira Gandi yra pasakiusi,kad kapitalizmo ir komunizmo teorijas apjungus,gali išeiti kažkas žmogiško.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 15. Dangirai, nedap-istas. Nieko kito nežinai, tik apie čiulpimus, laižymus blevyzgoti. Toks vaizdas, jog nori, kad tau pačiulptų, o per menkas esi. Tada pats čiulpk ir laižyk, čia gal sėkmė lydės. Nes jaučiasi, kad tavo seksualinė energija neišsieikvoja, tai tu ją per komentarus išlieji, degeneratas tu. Gaila, bet turbūt nežinai šito žodžio prasmės. Na, liaudiškai jeigu, tai -nedadarytas, nedakištas galima dar pasakyt. Ir užsičiaupk vieną kartą…

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • Cia gera minti mestelejai- nedakrustas degeneratas Paleckis, respect tau nezinomas bolsevikiskas smaukale :) Siulai uzsikimst- leninieti nekrofiliskas ? :) Pasmaukyk pries Markso ikona, kad geriau eitusi -prisidusink su pionierisku kaklarysiu, tik ziurek nepersistenk-Tarybu Uzbekija , daug ka praras :)

   Thumb up 0 Thumb down 0

 16. “Kapitalistinė visuomenė suskyla į tris klases.” kash the dabar per propoganda. ” imperialistinio finansinio kapitalo mafija ” ash tik biau ar tik tam zhmogui ish burnos liezhuvis ishvirtes nebus.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 17. Socialinis pederastizmas-ne liga, ir jus nuo to nepasveiksit-taip tiesiog gamta sutverta. Tai irode dar pats Marksas-todel zinant ,koks didelis pyderastizmo profas buvo paleckiuko senelis- neeiliniu gabumu pimpalo smaukytojas ,dejes bybi ant Lietuvos ir su malonumu laizes stipresniems, sis neeilinis sadomazochistas- tai tiesiog ir anukas ,leninietis nekrofiliskas, jo pedom eidamas neatsisakytu paciulpt Ramzanui, kaip sakoma, saules parsivezt pederastiskos :)

  Thumb up 0 Thumb down 0

 18. Isakai nedakrusti , truksta supratimo ir demesio- valinkit i Centorojaus padvalus-Ramzanas su savo chebra pamyles pagal visus socialinio teisingumo ismislus . Ir nachui nepasius. Pravalys ir burna ir uzpakali. Onanistai leninieciai :)

  Thumb up 0 Thumb down 0

 19. na tu ir kvailas,pagal varda galima spresti,kad esi asilas,pats nebezinai nei ka rasai,nei ka nori pasakyti,visiskas berastis ir trumparegis,bet tai jau nepataisoma,tai jau ligonis su isplautom smegenelem,susikisk savo kapitalizma pats zinai kur,esi kaimietis ir tiek

  Thumb up 0 Thumb down 0

 20. Geras dalykas yra socializmas.Bet tik be Paleckio-jo vieta krust Iljiciaus mumijos likucius, arba ciulpt Kadyrovui uz jo teisinga poziuri i socializma ir Marksa. Paleckis -neeilinis psichopatiskas kacapofilas,garbinantis viska kas yra kacapiska, ne rusiska, tikras leninietis.Jis dejo ant Lietuvos ir socialinio teisingumo-jam svarbiausia palaizyt Vladimirui.Laizymas ir smaukymasis, apsisagscius spaliuku kaukoliukais-Paleckio ir jo sugerovu gyvenimo esme. Vodka, seliotka i pasol nachui

  Thumb up 0 Thumb down 0 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Vasario 16-ąją ir Kovo 11-ąją visi galės žvejoti nemokamai
Tūkstantmečio kartai psichologė siūlo profesiją rinktis ne pagal pavadinimą
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Norite visada būti žvalūs ir sumažinti įvairių ligų tikimybę? Štai ko jums reikia 
Visus žmones vienija vienas bendras vardiklis – norime būti žvalūs, energingi ir nesirgti,...

D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje (3)
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Seimas pritarė naujai žalos atlyginimo pacientams tvarkai 
Seimas priėmė Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo ir lydimųjų teisės aktų...

Ką signalizuoja pirtyje netikėtai užklupęs galvos skausmas? 
Turkiška, suomiška, rusiška ar japoniška – pirčių pasirinkimas šiais laikais tikrai didelis, o...

Kaunas planuoja statyti metro (balandžio 1-osios pokštas) (9)
Premjerui Sauliui Skverneliui pavadinus mūsų brolius latvius konkurentais, daug kam kilo mintis, kas...

Teisingumo ministerija inicijuoja teismo proceso tobulinimą (1)
Teisingumo ministerija, siekdama sistemiškai tobulinti teismo procesų reglamentavimą, iš vidinių išteklių steigia naują...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Klaipėdos miesto konservatorių lyderiu išrinktas buvęs kariuomenės vadas A. Pocius (5)
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos Klaipėdos skyriaus nariai vakar...
A. Kubilius: “Sakartvele aptarta politinė krizė šalyje, priimti sprendimai dėl Rytų Partnerystės ateities”
Šiandien Europos Parlamento narys Andrius Kubilius Tbilisyje (Sakartvelo) vykusioje spaudos...
G. Landsbergis: „Pritardami Prezidento teikiamų pataisų svarstymui, kviečiame gilesnei diskusijai“ (1)
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnas Gabrielius Landsbergis šiandien,...
 
Prokurorams „skauda“ tik jų postai – paprastų žmonių skundams ir ašaroms jie akli ir kurti (1)
Pastaruoju metu tarsi grybai po lietaus žiniasklaidoje pasipylė prokurorų nusiskundimai:...
Ar Europos Taryba žino, kokias kandidatūras į Europos prokuroro postą jai siunčia Lietuvos Vyriausybė? (2)
Vyriausybė savo posėdyje patvirtino tris Lietuvos deleguojamus kandidatus į Europos...
Kreipėsi dėl nužudyto sūnaus – pačiai motinai iškėlė baudžiamąją bylą (1)
Nors po aukštų teisėjų sulaikymo skandalo buvo prabilta apie būtinus...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Henrikui Daktarui laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė lieka nepakeista
Lietuvos apeliacinis teismas atmetė Henriko Daktaro skundą dėl Kauno apygardos...
Alytuje išžaginta į darbą ėjusi moteris (1)
Liepos 18 d. apie 5 val. 20 min. Alytuje, Jazminų...
Įtariamojo asmens tapatybė jau nustatyta (2)
Šiandien Vilniaus apskr. vyriausiasis policijos komisariatas išplatino pranešimą žiniasklaidai, kuriuo...
 
Miegamojo baldai: kokius rinktis, kur pirkti? (1)
Akivaizdu, kad neišsimiegoję būname piktesni, prasčiau sekasi susidoroti su dienos...
Kaip verslas atrakino naują požiūrį į biuro baldus (2)
Jeigu išgirstate žodį „biuras“ turbūt įsivaizduojate sublokuotas arba į kabinetus...
Išmaniosios skaitmeninės televizijos galimybės Lietuvoje (4)
Skaitmeninė, savo funkcionalumu bei kanalų gausa, nerungė ilgai karaliavusią analoginę. Žinoma,...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (23)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (4)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai””
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...