Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Balandis 3 Penktadienis
 

Kalbos dėsnių paisymas – būdas visuomenei susivienyti

2012-02-25 12:03 | Naujienos | Komentarų (77)

Aurimas Guoga


Aurimas Guoga

Daug kas paragina, kad visuomenei reikia vienytis, kad sutramdytų valdžios piktnaudžiavimus. Šiame straipsnyje papasakosiu kaip lengvai galėtume tai padaryti.

Tačiau prieš tai šiek tiek apie save ir kodėl siūlau tokį būdą. Prieš keletą metų pradėjau domėtis judaizmu. Šis mokymas galėtų būti lietuviams labai naudingas, ten yra pateikiami paprasti atsakymai į problemas, kurios mus ilgai kankina ir atrodo neišsprendžiamos. Viena iš tokių problemų – kaip mums susivienyti. Puikiai žinome, kad žydai yra daug vieningesni ir labai palaiko vienas kitą. Tad šiame straipsnyje panagrinėsime, kaip jie tai padaro ir, jei pasinaudotumėme jų patirtimi, galėsime be vargo pasiekti vienybės. O tapę vieningi nesunkiai atsikratytume ir piktnaudžiautojų valdžioje.

Žydų visuomenėje kalbos valdymas laikomas pagrindine priemone gyvenimui kontroliuoti. Vilniaus Gaonas (1720 – 1797), viena svarbiausių figūrų judaizme, skelbia, kad asmuo neturi jokių galimybių būti doras ir po mirties patekti į dangų jei nepaisys kalbos dėsnių. Tokią griežtą nuomonę argumentuoja taip: praktiškai visi vaidai tarp žmonių, visi nusikaltimai gimsta žmonių mintyse, po to išeina į pasaulį liežuvio pagalba, o tada sukelia žmonėms nesibaigiančias kančias. Pradedant nuo vaidų šeimoje iki pasaulinių karų, kai ištisos tautų grupės nežabotai šmeižia ir niekina viena kitą.

Taigi asmuo, kuris nevaldo savo liežuvio, kuria pyktį, pagiežą ir vaidus. Bloga kalba įpratina žmogų nuolatos skųstis ir dejuoti. Tokio žmogaus akimis, visi aplink jį tik netikę, nedėkingi, bjaurūs žmonės, o pats pasaulis – beviltiška vieta. Žinoma, toks asmuo nuolatos lieja pagiežas ir apmaudą, ypač tuomet, kai susiduria su šviesiu žmogumi (tas paaiškina, kodėl turime tokį reiškinį kaip vieno portalo komentuotojai).

Vilniaus Gaonas (gaon hebrajų kalba reiškia milžinas) sako, kad liežuvis ne be priežasties yra paslėptas burnos viduje. Tai dėl milžiniškos potencialios galios, kurią jis turi pakreipti pasaulį į gerąją ar į blogąją pusę. Palyginčiau tai su atomine bomba – ją dera saugoti ypač akylai, nes neapgalvotas poelgis gali būti fatališkas. Todėl Vilniaus Gaonas tvirtina, kad svarbiausias žmogaus uždavinys gyvenime – įsisąmoninti kalbos dėsnius ir jų skrupulingai paisyti. Liežuvis turi galią ne tik sugriauti, bet ir pataisyti šį pasaulį. Asmuo, paisantis kalbos dėsnių, gali grąžinti į savo šeimą ar aplinką ramybę bei susiklausymą. Tai gerosios kalbos galioje.

Tad mums reikia išsiaiškinti, kas tai yra geroji ir kas – blogoji kalba. Pradėsime nuo blogosios, nes tai greitoji medicinos pagalba mūsų visuomenei. Bendras principas tas, kad griežtai draudžiama kalbėti visa, kas žemina kito žmogaus orumą, kelia vaidus. Pirmoje vietoje – vengti apkalbų. Apkalbos – tai negatyvi, tačiau teisinga informacija apie kitą asmenį. Jei asmuo nevaldo savo liežuvio ir nuolatos apkalba kitus, jis gyvena nesibaigiančių įžeidimų ir užgauliojimų verpete. Kuo daugiau nuodų liežuvio pagalba paleidžia, tuo daugiau jam tų nuodų sugrįžta (akis už akį, dantis už dantį). Liežuvautojas dar daugiau skundžiasi ir dejuoja, dėl to susilaukia dar daugiau užgauliojimų ir paniekinimų. Taigi apkalbos – tai sūkurys, įtraukiantis į pykčio ir nevilties liūną. Apkalbų negalima ne tik kalbėti – jų net ir draudžiama klausytis. O jei vis dėl to išgirdai – draudžiama jas priimti už gryną pinigą.

Dar blogesnė blogosios kalbos forma – šmeižtas. Tai neteisinga informacija apie kitą asmenį. Apie šmeižtą visų pirma žinotina tai, kad nekontroliuojamas šmeižtas neišvengiamai veda į karą. Tą galime matyti ir mūsų visuomenėje. Su nusikaltimais valdžioje kovojančius visuomenininkus valdžios agentai apšaukia nusikaltėliais ir valstybės griovėjais, tačiau reakcija – tik didesnis sujudimas visuomenėje ir stiprėjantis ryžtas jų atsikratyti. Kai vyksta karai, niekas neberiboja šmeižimo lavinos. Už tai giriama ir skatinama. Tačiau nuodėmės kalbos srityje yra nepaprastai sunkios, todėl žmonės, masiškai apsikrėtę šmeižtu, masiškai žūva frontuose.

Tačiau draudimas blogai kalbėti nėra absoliutus. Yra ir išimčių, kai blogai kalbėti galima ir net reikia. Atvejis, kai bloga kalba yra leistina – apie nenaudėlius. Pavyzdžiui, jei valdžioje sėdi piktnaudžiautojas, nusikaltėlis, ir dar visus auklėja, kad būtina paisyti įstatymų, tai tokį leidžiama nevaržomai pliekti liežuviu. Tai labai pavojinga taktika, nes visa, kur savo žodžiais prašausite su tiesa, jums bus užskaityta kaip sunkiausia nuodėmė.

Dar yra atvejų, kai bloga kalba būtina. Jei kas nors planuoja nusikaltimą, pvz. yra realus pavojus, kad jūsų kolegą mėgins apgauti – savo informacija, netgi nuogąstavimais pasidalinti privaloma. Judaizmas laiko sunkiu nusikaltimu nepranešti apie nusikaltimą. Ši norma iš judaizmo yra perėjusi ir į mūsų teisyną. Susidūrus su nusikaltimu asmuo privalo jam automatiškai priešintis. Argumentai, kad būsiu sudorotas, kad nebegalėsiu išmaitinti savo šeimos – neteisėti. Asmuo privalo aršiai kovoti su bet kokiomis nusikaltimų apraiškomis, antraip jis bus pasmerktas gyventi valdomas nusikaltėlių.

Dabar aptarsime pozityviąją kalbą. Pozityvioji kalba –tai pabrėžti kas kitame asmenyje yra gero. Krikščionybė sako „Neteisk, kad nebūtum teisiamas“. Judaizmas sako „Teisk į palankesnę pusę“. Neišsiplėsime, ką tai tiksliai reiškia, tačiau kalbos srityje tai reiškia apie asmenį galvoti ir kalbėti palankiau. Kai tai darote, kuriate draugiškumą ir vienybę. Gera kalba veda į draugiškus veiksmus, o draugiški veiksmai veda į laimingą gyvenimą. Viso to negalima pasiekti be pozityviosios kalbos.

Pataikavimas, meilikavimas nėra gerosios kalbos pavyzdžiai. Visa, kas melaginga, laikoma nuodėme. Judaizme svarbiausia vertybe laikoma tiesa. Talmudas sako: „D-vo parašas yra tiesa“ (Šabas, 55a). Tad jei asmuo sako gerus žodžius, tačiau nenuoširdžiai, tai bus priskirta prie blogosios kalbos. Tiesa, judaizme tiesa ir melas yra apibrėžiami kiek kitaip: visa, kas padeda įvykdyti D-vo valią, laikoma tiesa. Pavyzdžiui, įsiveržia pas ūkininką nacis ir klausia ar šis neslepia žydų. Jei atsakys teisybę, tai jis padės nužudyti. Vadinasi, šiuo atveju meluoti ne tik galima, bet ir būtina.

Tad susivienyti prieš piktnaudžiautojus valdžioje galime paisydami kalbos dėsnių. Šie dėsniai liepia mums akylai vengti blogų kalbų apie kolegas visuomenininkus, nebent esame visiškai tikri, kad kolegų ketinimai yra blogi. Taip pat mes neturėtume blogai atsiliepti apie visą tautą. Palaikau gerb. V.Landsbergį, kad laikas atgauti tautinį orumą ir nustoti pilti nusivylimą ant visų be išimties. Taip neišvengiamai apšmeišime bent keletą, kurie tokios kalbos nenusipelno. Vien dėl jų privalome susilaikyti ir bjauriai neatsiliepti apie visą lietuvių tautą (visuomenę).

Tuo pačiu turime teisę be gailesčio pliekti nenaudėlius valdžioje, kurie savo pareigas naudoja antivisuomeniškiems tikslams. Ši kombinacija, kai esi geras teisingiems, ir blogas nenaudėliams, yra žydiškas receptas atsikratyti nacionalinės nevilties ir susikurti klestinčią visuomenę.

P.S. Šis trumpas straipsnis nėra pakankamas susipažinti su kalbos dėsniais. Pageidaujantiems gilintis toliau siūlau panaršyti frazę „Lashon hara“ (hebr. bloga kalba) ar internetu įsigyti Chofetz Chaim knygą „A Lesson a Day“.

Komentarai

 

 

 
 1. Aurimai Guoga, tai netikra judaizme, siūlau paskaityti gerą liudijimą apie judaizmą, tai autorius Rabindranatas R. Maharadžas ir Deivis Huntas
  “Vieno guru mirtis”
  o tiesa parašyta :
  “Kaip Mozė dykumoje iškėlė žaltį,taip turi būti iškeltas ir Žmogaus Sūnus,kad kiekvienas,kuris Jį tiki, turėtų amžinąjį gyvenimą”.

  mano palinkėjimas : vienykimės Kristuje ! ir vieninga Dievo Dvasia, bus JĖGA.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. Geras ir praktiškas straipsnis, tinkantys kiekvienai dienai patarimai laimingesniam gyvenimui.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. Keista. Guoga ir toliau skleidžia savo nesąmones, o KK jas spausdina kaip kelrodę mūsų tautai.
  Straipsnio pavadinimas visiškai prieštarauja straipsnio tekste išdėstytoms mintims ir pats straipsnis yra parašytas su tikslu, kad sukelti žmonių erzelį ir neapykantą žydams, kuriuos Guoga straipsnyje sąmoningai iškelia aukščiau nei Lietuvių tauta ir net pažymi, kad žydus reikia laikyti kaip pavyzdį…. Tuo žmonės piktinasi rašydami piktus komentarus, o tai reiškia, kad Guoga savo tikslą pasiekė, nes po kelių tokių Guogos straipsnių, žydai spaudoje ims rašyti, kaip baisiaiLietuvoje jie yra nekenčiami ir skriaudžiami….
  Tik ar bus spaudoje parašyta, kad tai sąmoningai išprovokavo Guoga – tuo aš labai abejoju.
  Todėl KK redaktorei siūlau prieš spausdinant Guogos straipsnius atidžiau pasižiūrėti kokie pas jį tikslai ir ko jis siekia rašydamas tokius straipsnius.

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • Judaism (from the Latin Iudaismus, derived from the Greek Ioudaïsmos, and ultimately from the Hebrew יהודה, Yehudah, “Judah”;[1][2] in Hebrew: יַהֲדוּת, Yahedut, the distinctive characteristics of the Judean ethnos[3]) is the religion, philosophy, and way of life of the Jewish people.[4]

   Thumb up 0 Thumb down 0

 4. “Kas tas Guoga?” – atsakysiu, bet mano coment vėl gali būti ištrintas – gi judaizmo propagandistas – tai akivaizdu. Dabar jis aiškina apie liežuvį, o vėliau paaiškins apie apipjaustymo naudą (internete jau buvo straipsnių apie didžiulę apipjaustymo naudą vyrams – tai lyg pasidaryti tatuiruotę)… Lietuviai, ar jūs esate tam pasiruošę? O kaip mūsų moterys? – ar mūsų moterys sutiks su tuo, kad lietuviai vyrai būtų padaryti apipjaustytais judais? Įdomiausia tai, kad straipsnelio autorius mums siūlo įdomią “logika”, kuri, atseit, “paaiškina”, kodėl liežuvis yra paslėptas burnoje. Reikėtų lyg suprasti, kad iki šio Guogos straipsnioši ta teorija mokslui dar nebuvo žinoma…. Pagal Guogą ir anot žydų rabino Gaono, liežuvis yra burnoje todėl, kad būtų paslėptas ir kad dėl tos priežasties galėtų mažiau kalbėti…. Įdomus, labai įdomus požiūris, visiškai nesusijęs nei su mokslu, nei su žmmogaus fiziologija. Taigi – vystikim tą mintį toliau – išeitų, kad tūkstančiai žemės žinduolių, paukščių ir roplių rūšių, kurie savo burnose, snapuose ir nasruose turi liežuvius, pačios gamtos buvo ir yra sutverti TIK SĄMONINGAM KALBĖJIMUI… tačiau kodėl žydų išminčius Gaonas nepaaiškino, kodėl višta, krokodilas, varlė ir joks kitas turintis liežuvį gyvis nėra įvaldęs suvokiamos kalbos fenomeno? – o vien tik žmogus. Na, kodėl išminčius to nepaaiškino? – tuomet ir Guogai čia nebūtų reikėję “filosofuoti” iš tuščio į kiaurą. Kita vertus, Guoga aiškina apie pozityvią ir negatyvią kalbas, apie tai, kaip judaizmas ir krikščionybė moko mus kalbėti … Anokia tų religijų išmintis – visos paminėtų religijų “išmintys” baigiasi primityviomis ir rafinuotomis žmonių apgavystėmis, žudynėmis ir karais. Judaizmui ir krikščionybei bendrai paėmus, net ir norint labai pritempti, nebus daugiau nei 5000 metų, kai tuo tarpu žmonija gyvena ir tarpusavyje normaliai bendrauja kalbėdama, ir evoliucionuodama žmogiškosios kalbos fenomeną virš 5 milijonų metų… – t.y. mokėsi normaliai kalbėti ir kalbos pagrindu tarpusavyje bendrauti beveik 1000 kartų ilgiau, nei mums primeta judaizmo ir krikščionybės “išmintis” – ir tai padėjo žmonių civilizacijai išgyventi tuos milijonus metų – gi todėl kad nebuvo jokių guogų – judaizmo ir krikščionybės propagandistų.

  Thumb up 0 Thumb down 0 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Naujuoju MRU Tarybos pirmininku išrinktas prof. dr. Egidijus Jarašiūnas 4
Vasario 16-ąją ir Kovo 11-ąją visi galės žvejoti nemokamai
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kaip neprašauti perkant mikrobangų krosnelę? 
Jeigu svarstote apie mikrobangų krosnelės įsigijimą – svarbu, kad žinotumėte keletą svarbių dalykų....

E. Kručinskienei – daugiavaikės motinos klausimai (4)
Socialiniame tinkle „Facebook“ didelio susidomėjimo sulaukė neįgalų vaiką auginusios moters atviras laiškas E....

Norite visada būti žvalūs ir sumažinti įvairių ligų tikimybę? Štai ko jums reikia 
Visus žmones vienija vienas bendras vardiklis – norime būti žvalūs, energingi ir nesirgti,...

D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje (3)
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Seimas pritarė naujai žalos atlyginimo pacientams tvarkai 
Seimas priėmė Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo ir lydimųjų teisės aktų...

Ką signalizuoja pirtyje netikėtai užklupęs galvos skausmas? (1)
Turkiška, suomiška, rusiška ar japoniška – pirčių pasirinkimas šiais laikais tikrai didelis, o...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Klaipėdos miesto konservatorių lyderiu išrinktas buvęs kariuomenės vadas A. Pocius (5)
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos Klaipėdos skyriaus nariai vakar...
A. Kubilius: “Sakartvele aptarta politinė krizė šalyje, priimti sprendimai dėl Rytų Partnerystės ateities” (2)
Šiandien Europos Parlamento narys Andrius Kubilius Tbilisyje (Sakartvelo) vykusioje spaudos...
G. Landsbergis: „Pritardami Prezidento teikiamų pataisų svarstymui, kviečiame gilesnei diskusijai“ (1)
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnas Gabrielius Landsbergis šiandien,...
 
Prokurorams „skauda“ tik jų postai – paprastų žmonių skundams ir ašaroms jie akli ir kurti (2)
Pastaruoju metu tarsi grybai po lietaus žiniasklaidoje pasipylė prokurorų nusiskundimai:...
Ar Europos Taryba žino, kokias kandidatūras į Europos prokuroro postą jai siunčia Lietuvos Vyriausybė? (3)
Vyriausybė savo posėdyje patvirtino tris Lietuvos deleguojamus kandidatus į Europos...
Kreipėsi dėl nužudyto sūnaus – pačiai motinai iškėlė baudžiamąją bylą (2)
Nors po aukštų teisėjų sulaikymo skandalo buvo prabilta apie būtinus...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Henrikui Daktarui laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė lieka nepakeista (1)
Lietuvos apeliacinis teismas atmetė Henriko Daktaro skundą dėl Kauno apygardos...
Alytuje išžaginta į darbą ėjusi moteris (1)
Liepos 18 d. apie 5 val. 20 min. Alytuje, Jazminų...
Įtariamojo asmens tapatybė jau nustatyta (2)
Šiandien Vilniaus apskr. vyriausiasis policijos komisariatas išplatino pranešimą žiniasklaidai, kuriuo...
 
Miegamojo baldai: kokius rinktis, kur pirkti? (1)
Akivaizdu, kad neišsimiegoję būname piktesni, prasčiau sekasi susidoroti su dienos...
Kaip verslas atrakino naują požiūrį į biuro baldus (2)
Jeigu išgirstate žodį „biuras“ turbūt įsivaizduojate sublokuotas arba į kabinetus...
Išmaniosios skaitmeninės televizijos galimybės Lietuvoje (4)
Skaitmeninė, savo funkcionalumu bei kanalų gausa, nerungė ilgai karaliavusią analoginę. Žinoma,...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (23)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (5)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai””
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...