Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2021 Birželis 14 Pirmadienis
 

Kaip vienas žmogus įveikė Lietuvos banką

2018-01-04 10:03 | Nuomonių ringas | Komentarų (28)

Lietuvos bankas. KK nuotr.

Anatolijus Lapinskas

Netrukus po to, kai buvo priimtas sprendimas dėl „Snoro“ nacionalizavimo, 2011 lapkričio pabaigoje Lietuvos banko Kredito įstaigų priežiūros departamento direktorius Kazimieras Ramonas buvo atleistas iš darbo. Lietuvos bankas skelbė, kad pagrindas jį atleisti buvo šiurkštus darbo drausmės pažeidimas.

K.Ramonas kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2012 vasarą atmetė K.Ramono ieškinį, nepriteisė išeitinės išmokos ir vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką.

Tačiau, teismo nuomone, kai kurie Lietuvos banko valdybos pirmininko Vito Vasiliausko įsakyme nurodyti veiksmai, už kuriuos K.Ramonas atleistas iš darbo, buvo nepagrįstai kvalifikuoti kaip šiurkštus darbo drausmės pažeidimas. Bet paliko dalį drausminės nuobaudos už netinkamą darbo pareigų vykdymą bei biurokratizmą tarnybinėje veikloje.

2012 metų pabaigoje įtarimą piktnaudžiavus tarnyba K.Ramonui pareiškė STT. Pasirodo, kad dar 2009 m. Lietuvos bankas inspektavo „Snorą“ ir nustatė teisės aktų pažeidimų, bet vietoje siūlomos baudos „Snorui“ ir veiklos sugriežtinimo K.Ramonas nurodė parengti kitą, „Snorui“ palankesnį sprendimo projektą, kurį pateikė svarstyti Lietuvos banko valdybai.

Įtariama, kad po to K.Ramonas nesiėmė veiksmų trūkumams pašalinti. 2010 m. nustatyta, kad „Snoras“ nuslėpė nuo Lietuvos banko tikrąją turto, esančio užsienio bankuose, priklausomybę, todėl nebuvo laiku nustatyta grėsmė, kad „Snoras“ yra nemokus ir nesugebės vykdyti pagrįstų kreditorių finansinių reikalavimų.

2013 m. pradžioje Generalinė prokuratūra apkaltino K.Ramoną, kad jis sudarė galimybę „Snorui“ ilgą laiką slėpti nuo Lietuvos banko tikrąją turto, esančio Šveicarijos Konfederacijos bankuose, priklausomybę. Tokiais veiksmais K.Ramonas diskreditavo valstybės tarnautojo vardą, padarė didelę žalą Lietuvos banko institucijai ir valstybės interesams.

2014 pavasarį Vilniaus apylinkės teismas K.Ramoną pripažino kaltu ir skyrė 26 tūkst. litų baudą.

2015 pavasarį Vilniaus apygardos teismas atmetė K.Ramono skundą ir paliko galioti Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartį. K.Ramonas apskundė teismo sprendimą.

2015 rudenį Lietuvos Aukščiausiasis Teismas paskelbė, kad bylą nagrinės išplėstinė 7 teisėjų kolegija. Pristatant bylą rašoma: „Tinkamas baudžiamojo įstatymo taikymas šioje byloje gali reikšti naują teisės normos aiškinimą teismų praktikoje ir būti svarbus vienodos teismų praktikos formavimui. Dėl to byla perduotina nagrinėti išplėstinei septynių teisėjų kolegijai“.

Apie pačią bylą aiškinama, kad K.Ramonas ilgą laiką sąmoningai leido „Snorui“ nuo Lietuvos banko vadovybės nuslėpti informaciją apie turtą Šveicarijos bankuose – dėl tokių tyčinių jo veiksmų nebuvo laiku nustatyta „Snoro“ finansinė padėtis ir kilo reali grėsmė, jog bankas negalės atsiskaityti su indėlininkais ir kitais kreditoriais.

2016 01 15 LAT nutarė PANAIKINTI K.Ramonui nepalankią Vilniaus apygardos teismo 2015 kovo 13 nutartį ir grąžino bylą šiam teismui nagrinėti iš naujo.

LAT nutartyje rašoma: „Apeliacinės instancijos teismas, pažeisdamas Baudžiamojo proceso kodekso nuostatas, nepatikrino bylos tiek, kiek to buvo K.Ramono apeliaciniame skunde. Tai yra esminis kodekso pažeidimas, kuris sukliudė teismui išsamiai ir nešališkai išnagrinėti bylą ir priimti teisingą nuosprendį ar nutartį“.

LAT pripažino, kad Kredito įstaigų priežiūros departamento nutarimo pakeitimas, prieš jį teikiant banko valdybai, nėra joks piktnaudžiavimas, jokio K.Ramono šališkumo „Snoro“ atžvilgiu nepatvirtinta, jokio „tyčinio neveikimo“ dėl Šveicarijos pinigų neįrodyta.

Pagaliau 2017 12 28 Vilniaus apygardos teismas visiškai išteisino buvusį komercinių bankų „prižiūrėtoją“ Kazimierą Ramoną. Jis išteisintas, nes nepadarė veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. „Teismas sutinka su visais skundo argumentais“, „Teismas mano, kad  K .Ramonas savo pareigas vykdė tinkamai“, „JIS YRA NEKALTAS“.

Pasak jo advokatės, ankstesni teismai nuosprendį K. Ramonui priėmė remdamiesi tik liudytojų parodymais, tačiau byloje yra daug rašytinių įrodymų, kurie paneigia tuos liudijimus, „bet koks liudijimas yra subjektyvus, reikia vertinti rašytinę bylos medžiagą“. Teismas pripažino, kad K. Ramonas neprivalėjo ir neturėjo kreiptis į Šveicariją, kad gautų informaciją.

Čia tiktų pridurti dar 2012 kovo 1 po apklausos „Snoro“ žlugimo aplinkybes tiriančioje Seimo laikinojoje komisijoje pasakytus K. Ramono žodžius: „Nežinau apie jokią milijardinę skylę „Snore“. Jeigu būčiau žinojęs, būtų imtasi atitinkamų priemonių. Audito ataskaitos buvo be išlygų, vadinasi, viskas tvarkoje“. Kaip atsirado milijardų trūkumas, jis tvirtino, kad tokia informacija nedisponavo.

Lietuvos banko vadovas V.Vasiliauskas tuomet Seime irgi prisiminė K.Ramoną. „Mes jį atleidome dėl to, kad manėme, jog jis padarė pažeidimus. Teismas padės tašką visoje šitoje istorijoje“. Teismas tašką padėjo, bet tik po šešerius metus trukusios K.Ramono kovos.

Ta pačia proga vertėtų prisiminti ir pačią Seime sudarytą „Snoro“ komisiją, jos griežtas išvadas ir Lietuvos banko adresu. Pirmajame išvadų skyriuje dėl „Snoro“ platintų vertybinių popierių rašoma: „AB bankas „Snoras“ platino indėlių sertifikatus ir kitus indėlių draudimu neapdraustus vertybinius popierius (t.y. obligacijas), pateikdamas nevienareikšmiškai suprantamą informaciją.

Tokiu būdu buvo sudarytos sąlygos galimam bankų klientų klaidinimui. Lietuvos bankas… nekontroliavo tokios AB banko „Snoras” pateikiamos informacijos, savalaikiai NESIĖMĖ REIKIAMŲ PRIEMONIŲ, NESIŪLĖ REIKIAMŲ ĮSTATYMŲ PAKEITIMŲ tam, kad užtikrintų vertybinių popierių, leidžiamų komercinių bankų, tarp jų ir AB banko „Snoras“ platinimo kontrolę. Komisijos posėdžio balsavimo rezultatai: bendru sutarimu“.

Beje, po draudžiamojo įvykio – „Snoro“ bankroto Lietuvos bankas galėjo ir be Seimo pagalbos inicijuoti atsiskaitymus su obligacijų turėtojais pagal Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą, kur tarp kitko pažymėta, kad įsipareigojimų investuotojams (t.y. obligacijų turėtojams) draudimo suma negali būti didesnė kaip 22 000 eurų. Deja to neįvyko.

Po Kazimiero Ramono bylos precedento, reikia tikėtis, kad Lietuvos bankas imsis priemonių savo prestižui susigrąžinti, visuomenės konsolidacijai ir teisingumui atkurti.

Komentarai

 

 

 
 1. Pagal rašytoją Orvilą, LB kiaulės yra lygesnės už visos šalies kiaules.

  Thumb up 3 Thumb down 0

 2. Vagis Vasiliauskas su Šimonyte ir Debyliaus konservų-liberastų gauja pavogė banką Snoras, išvogė žmonių pinigus, pusvelčiui išpardavė banko turtą, galutinai apvogdami kreditorius – šie aferistai turi sėdėti kalėjime. Ir ilgam.

  Thumb up 7 Thumb down 0

  • Iš Snoro pinigų Grybauskaitės statytinis, LB vadovas Vasiliauskas Nugalėtojų gatvėje nusipirko sklypą ir statosi namą…Kiek ten to Vasiliausko valdiškas atlyginimas ir kiek, palyginimui, Nemenčinės plente žemės sklypas bei kiek dar naujo namo statybos šiandien kainuoja?… Daug paršas su liemene nusavino iš Snoro sau į kišenę… O kiek dar asmeniškai pavogė arkliadantė Kubiliaus kasininkė Šimonytė?? O kiek nubirėjo į užsienio bankų sąskaitas pačiam buožgalviui Kubiliui?? Gera vagims tarpti prie komunistės kaloborantės Magnolijos…

   Thumb up 7 Thumb down 0

 3. Ponai, turiu puikų pasiūlymą: kadangi Kazimieras Ramonas vienintelis Lietuvoje drąsus žmogus, galintis hidrai – Lietuvos bankui pasižiūrėti į akis, siūlau visiems obligacijų turėtojams susimesti po 100 eurų ir paprašyti pono Ramono kovoti su Lietuvos banku dėl pinigų už Snoro obligacijas susigrąžinimo. Jei laimėsime, o laimėsime tikrai, nes ir Lietuvos įstatymai, ir Europos teismai yra mūsų pusėje, tai rezultatas patenkins abi puses. K.Ramonas uždirbs milijoną, (10000 obligacininkų x 100 eurų= 1000000 eurų), obligacijų turėtojai atgaus pinigus. Jeigu sutinkate, einame pas poną Kazimierą!

  Thumb up 6 Thumb down 0

 4. Išeidami iš Lietuvos banko nusivalykite kojas. Neneškite šiukšlių iš namo.

  Thumb up 5 Thumb down 0

 5. Žąsys išgelbėjo Romą. Vasiliauskas išgelbėjo Snorą. Kuperis išgelbėjo Vasiliauską. Kuperis išsigelbėjo pats.

  Thumb up 11 Thumb down 0

  • Laikinasis „Snoro“ administratorius Saimonas Friklis per 8 darbo dienas
   sau ir savo komandai generavo 5 mln. eurų. O nelaikinasis banko bankroto
   administratorius Nilas Kuperis kartu su konsultantais kainavo 46,963 mln.
   eurų. Paties N.Kuperio darbo dienos įkainis buvo 935,5 euro kasdien.

   Thumb up 5 Thumb down 0

 6. Ši informacija kabojo internete dar seniai prieš Snoro subankrotinmą. Tereikėjo GOOGLE’inti anglų kalba Kuperio pavardę.

  Banko “Snoras” administratorius Neil’as Cooper’is, kuris yra Didžiosios Britanijos firmos “ Zolfo Cooper LLP partneris, namuose yra kaltinamas labai rimtais kriminaliniais nusikaltimais, pradedant bendrininkavimu ir apgavystėmis, reketu ir trukdymu vykdyti tyrimą. Kalbama apie tai, kaip minėta įmonė administravo vieno milijardo dolerių vertės fondą “Coutts Bank Strand Carroll Trust”. Teigiama, kad administratoriai klastojo šio fondo sąskaitas ir pavedimus, kas smarkiai pakenkė šio fondo likvidavimui. “Šaltiniai, artimi Federalinių tyrimų biurui ir Skotland Jardo Specialiųjų operacijų direktoratui, patvirtino, kad Neil‘as Cooper‘is yra laikomas „aukšto lygio įtariamuoju“ („high value suspect“), kuris yra įvardyjamas Didžiosios Britanijos labiausiai pavojingu taip vadinamų „baltųjų apykaklių“ („white collar“) nusikaltėlių sindikatų vadovu, – teigiama interneto svetainėje http://www.worldbankadvisor.blogspot.com
  Šis sindikatas kaltinamas dėl tebesitęsiančio kriminalinio likvidavimo daugiau nei 1 milijardo dolerių vertės fondo „Caroll Trust“ turto. Šaltiniai teigia, kad pono Cooper‘io veikla tame fonde gali būti apibūdinama tik kaip „kriminalinis administravimas“ visų šio fondo lėšų bei turto.

  Thumb up 6 Thumb down 0

 7. Ši informacija kabojo internete dar seniai prieš Snoro subankrotinmą. Tereikėjo GOOGLE’inti anglų kalba Kuperio pavardę.

  Banko “Snoras” administratorius Neil’as Cooper’is, kuris yra Didžiosios Britanijos firmos “ Zolfo Cooper LLP partneris, namuose yra kaltinamas labai rimtais kriminaliniais nusikaltimais, pradedant bendrininkavimu ir apgavystėmis, reketu ir trukdymu vykdyti tyrimą. Kalbama apie tai, kaip minėta įmonė administravo vieno milijardo dolerių vertės fondą “Coutts Bank Strand Carroll Trust”. Teigiama, kad administratoriai klastojo šio fondo sąskaitas ir pavedimus, kas smarkiai pakenkė šio fondo likvidavimui. “Šaltiniai, artimi Federalinių tyrimų biurui ir Skotland Jardo Specialiųjų operacijų direktoratui, patvirtino, kad Neil‘as Cooper‘is yra laikomas „aukšto lygio įtariamuoju“ („high value suspect“), kuris yra įvardyjamas Didžiosios Britanijos labiausiai pavojingu taip vadinamų „baltųjų apykaklių“ („white collar“) nusikaltėlių sindikatų vadovu, – teigiama interneto svetainėje http://www.worldbankadvisor.blogspot.com
  Šis sindikatas kaltinamas dėl tebesitęsiančio kriminalinio likvidavimo daugiau nei 1 milijardo dolerių vertės fondo „Caroll Trust“ turto. Šaltiniai teigia, kad pono Cooper‘io veikla tame fonde gali būti apibūdinama tik kaip „kriminalinis administravimas“ visų šio fondo lėšų bei turto.

  Thumb up 1 Thumb down 0

 8. Antai tūlas Vasiliauskas šnekėjo: 1. Maniau kad gripas, o čia vėžiukas; 2. Visą naktį nemiegojau; 3. Ramonas esą dalyvavo Baranausko sūnaus vestuvėse.

  Thumb up 6 Thumb down 0

 9. Valdžia pradžioje banką nacionalizavo, po to subankrotino, bet bankas
  turėjo tiek turto, kad per septynis metus jo vis dar negali išparduoti, o
  bankroto administratoriai jau galės atsidaryti nuosavą banką, tiek Snoro
  pinigų perpumpavo į savo kišenes. Nuostabu tai, kad valstybinio banko
  turtą plėšia, o niekas nekreipia dėmesio. Pabrėžiu-valstybinio-nes
  bankas nacionalizuotas prieš bankrotą. Kas atsakys? Vasiliauskas-jis
  Lietuvos banko valdytojas!

  Thumb up 14 Thumb down 0

 10. Kuku matyt tas bankas buvo superinis, jei taip valdzia ji norejo nacionalizuoti, matyt daug piniguciu buvo, matyt gerai pasidalijo, o per Rusijos kanala24 rode, kad snoro piniguciu nutekejo i prezideno rinkimu kampanija.

  Thumb up 11 Thumb down 0

 11. O Danske banke pinigu plovimas milijardais tai tik zaidimas? Kaip norim taip zaidziam tam gyvuliu uki, kur vienos kiaules lygesnes uz kitas.

  Thumb up 10 Thumb down 0

 12. dabar, kad pareigūnai, padarę žalą, susimokėtų, turbūt 30 metų skaičiuos kas kiek turi atseikėt

  Thumb up 16 Thumb down 0

 13. Snoras buvo toks mokus, kad po jo uzgrobimo daug nauju milijonieriu atsirado ir siandiena tebesidalina paskolu portfeli, kuri kontroliuoja firmele susidedanti i VIENO darbuotojo.Taip kad visokie lapinskai mala i viena puse.

  Thumb up 13 Thumb down 0

 14. Bankrutavo jau nacionalizuotas valstybinis bankas Snoras…..ar banko sunaikinimas nekainavo milziniska suma pinigu…taip kad nereikia pasaku…tas bankas butu dirbes simta metu…seimo sukurta komisija nustate, kad Vasiliauskas virsijo igaliojimus uzgrobdamas banka….o konservatoriai gave teigiama atsakyma, kad bankas buvo mokus , atsikele ir isejo is sales….nepatiko brudams atsakymas ir uz tiesa nedriso balsuoti. O ponas Lapinskas sukurs toki banka….kuri nei uzgrobti bus neimanoma, nei sunaikinti…tik reikes gerai palaizyti ir susimoketi.

  Thumb up 9 Thumb down 0

 15. amoralumo frazė “etika ir moralė ne šio pasaulio dimensija” ne tik sklando, bet ja ir vadovaujasi ne tik skydinė ir jos “elektrikai” , bet ir daugybė niekšelių daugelyje valstybės sričių….O gaila…..

  Thumb up 20 Thumb down 0

 16. Galutinis teismo sprendimas kitoks ir negalejo buti.Ir ta dalyka zinojo ne tik bankininku bosas Vasiliauskas.Uz teko Kazimierui Ramonui garsiai pasakyti ,jog jeigu bus bent kuomi galutinai apkaltintas ,Jis netyles ir viska isklos i viesuma.Va tie zodziai buvo lyg burtu lazdele teismams isteisinti.Aisku ,tiketis kad prokurorai imsis tyrymo kas ten Vasiliausko tvarte dedasi -bent valdant magnolijai nerealu.O kad banke dedasi negeri dalykai akivaizdu.Idomiausia,kad jevrosojuzo banku prievaizdai iki siolei net neatliko jokio patikrinimo.Lygtai tas bankas butu ne jevrosojuzo.Griztant prie Ramono,tai buvo daugumos skaitytoju komentaruose isreiksta nuomone,kad po stebuklingu is tartu zodziu,kazin ar nelaukia pono Ramono kokia balute ar tiesiog infarktas.Bet ,matomai,buvo rastas sprendimas bendru sutarimu.Dabar ,suprantama,Kazimieras gaus kompensacija negauto uzdarbio,ir kaip visada moralines zalos atlyginima.Kas ir is kokios pinigines tuos milijonus apmokes???

  Thumb up 12 Thumb down 0

  • Padaryti, kaip Vasiliauskas pavogus du bankus, šaliai 9 milijardus
   nuostolių ir nesėdėti Lukiškėse, o toliau vaikščioti su liemene
   kiaulės akis įsistačius, galima tik , kai tavo “stogas” Grybauskaitė.

   Thumb up 13 Thumb down 0

   • Auksiniai zodziai.Tik apmaudu ,kad Lietuva neturi nepriklausomos teisines sistemos,kuri va imtu ir atliktu issamu tyryma,apgindama Lietuvos pilieciu interesus.O nusikalteliai jausdami nebaudziamuma ,tese toliau valstybeje grobstymus.Skolinimasis tris kart didesnem palukanom valstybes vardu.Kas paneigs ,kad dalis tu procentu ,o tai milijardai ,neikrenta i valdzios nieksu asmenines saskaitas ofshore?? Toliau duju gelda indepindence.Kam ir kodel per ofshora mokama dvygubai brangiau uz dujas ir ta gelda???Nors va tais trim klausimais atsirastu teisinej sistemoj sazines nepardavusiu tyreju,manau Lietva pakiltu ne vienu punktu klestinciu valstybiu sarase,

    Thumb up 4 Thumb down 0

    • Visi viską žino, bet nieko nedaro. Vis dėlto, klausiu:
     Kas sutvarkys šią vagių gaują, kuri pavogė Snoro banką ir išvogė
     akcininkų, indėlininkų, klientų pinigus??? Visi veikiantys asmenys
     žinomi – Grybauskaitė, Kubilius, Šimonytė, Vasiliauskas, toliau jų
     pasikviesti užsieniečiai bankroto administratoriai – Friklis ir Kuperis.
     Visą šią aferą dangstė LAWINų advokatų kontora ir jos vadovas
     Valiūnas. Dabar toliau: vogimo estafetė perduota vietiniam bankroto
     administratoriui – UAB “Valnetas” vadovui Adomoniui, niekas nesikeičia,
     toliau apvaginėjami banko kreditoriai, pusvelčiui pardavinėjant Snoro
     turtą, o viską dabar dangsto “Sutkiene Tark Grunte” advokat7 kontora ir
     jos vadovas Sutkienė.
     Niekas nesikeičia: 6 metus visi vagia iš, neva, nacionalizuoto “mirusio”
     banko Snoras,o pinigai niekaip nesibaigia!

     Thumb up 3 Thumb down 0

     • Prie visos sitos zuliku ir vagiu kompanijos manau truksta pagrindinio organizatoriaus, tai oziu dinastijos,Lietuvos “nepriklausomybes” simbolio ir “demokratijos” tevo personos.

      Thumb up 6 Thumb down 0 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Kodėl geras klientų aptarnavimas toks svarbus?
Į Lietuvą bandė įvežti trąšų falsifikatą
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Vidurnaktį baigs galioti judėjimo ribojimai tarp savivaldybių 
Po antradienį įvykusio neformalaus ministrų pasitarimo, sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys žiniasklaidą informavo,...

„Baltic Block“ plečia partnerių tinklą: pradeda bendradarbiauti su tarptautine padėklų ir konteinerių nuomos bendrove „Chep“ 
    Viena didžiausių medienos drožlių padėklų gamintojų Europoje, Latvijos kompanija „Baltic Block“,...

Lietuvos miestuose vyks piketų banga dėl Seimo darbo grupės netinkamai išnagrinėtos situacijos Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre (4)
Žurnalistas Liudas Dapkus rašo, kad „istorija yra svarbus kovos ginklas“. Šių dienų įvykiai...

„MOKI VEŽI“ atveria parduotuvių duris 
Nuo kovo 15 d., laikantis visų saugos reikalavimų, atidaromos visos šalyje veikiančios 24 „MOKI...

Grįžimas į biurą po pandemijos: ko prireiks? 
Spartėjant skiepijimo procesui ir keičiantis karantino sąlygoms, daugelis įmonių jau pradeda svarstyti apie...

Kaip išsirinkti Gelį Nagams? 
Prieš dešimtmetį nagų gelis nebuvo toks populiarus, kaip šiandien. Dažniausiai jį rinkdavosi nagų...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Georgij Nikonorov jungiasi prie „Yukon Advanced Optics Worldwide“ vadovų komandos
Aukštųjų technologijų bendrovės „Yukon Advanced Optics Worldwide“, gaminančios civilinius termovizorinius...
R. Viršilas. Kiek įmonių socialinėje atsakomybėje yra atsakomybės?
Rolandas Viršilas  Jau metai, kaip gyvename naujos realybės – pandemijos...
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (9)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...