Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Birželis 2 Antradienis
 

Kaip Lietuvos teisėsauga Medininkų byloje svarbaus liudytojo “ieškojo”

2014-12-23 18:20 | Bylos, sukrėtusios Lietuvą | Komentarų (85)

Lietuvos teismai pastaruosius septynis metus ieškojo A.Kuzmino Latvijoje, nors dar 2003 m. Latvija buvo atsakiusi, kad A.Kuzminas nuo 1995 m. Latvijoje negyvena. Stop kadras


Giedrė Gorienė

Aleksandras Kuzminas – taip vadinasi toks buvęs Rygos omonininkas, kuris neva 1992 m. vasario pradžioje Rygoje, vienoje kavinėje, susitiko su dviem Lietuvos operatyvininkais ir neva papasakojo, kad Medininkų žudynėse galėjo darbuotis „Delta-1“ iš Rygos OMONO.

Lietuvos operatyvininkai apie tai, ką jiems susitikime Rygoje esą papasakojęs A.Kuzminas, gražiai surašė ant lapo popieriaus, pavadino tai „Pažyma“, ir tai tapo vienu pagrindinių įrodymų Medininkų byloje – būtent ant šitos operatyvinės „Pažymos“ pamato ir pastatyta oficialioji Medininkų žudynių tyrimo versija.

O ir Vilniaus apygardos teismas, savo apkaltinamajame nuosprendyje pasiųsdamas K.Nikuliną kalėti iki gyvos galvos, rėmėsi A.Kuzmino „parodymais“, t. y. operatyvine pažyma – surašytoje neva pagal A.Kuzmino pasikalbėjimą kavinėje Rygoje.

Tik tokia viena mažytė problemėlė – pats A.Kuzminas dėl operatyvinėje pažymoje aprašyto jo „pasakojimo“ („Iš jo (Kuzmino) gauta sekanti informacija…“) nei Lietuvos prokurorų, nei Lietuvos teismų nėra apklaustas.

O taip, taip – jums visai nesivaidena: žmogus (K.Nikulinas) nuteistas, ir nuteistas iki gyvos galvos, ir nuosprendyje cituojami „Kuzmino parodymai“ – tai yra tai, kas rašoma mūsų operatyvininkų „Pažymoje“, tačiau ta informacija, kuri surašyta „Pažymoje“, … iki šiol nepatikrinta. Ir net neaišku, ar tie du mūsų (Lietuvos) operatyvininkai iš tiesų buvo nuvykę į Rygą, ar iš tiesų kalbėjosi su A.Kuzminu (gal A.Kuzminas jų apskritai savo akyse nėra matę, o pati „iš Kuzmino gauta informacija“ surašyta, kaip sakoma, „iš lemputės“?), o jeigu kalbėjosi – tai apie ką iš tiesų?

Mat, kaip jau rašiau, jokios A.Kuzmino apklausos tais klausimais nebuvo.

Kadangi Aleksandras Kuzminas (tiksliau – jo parodymai) yra Medininkų bylos pagrindinė ašis – nes bylos pamatas yra neva pagal pasikalbėjimą su juo kavinėje surašyta operatyvinė pažyma, akivaizdu, kad šioje byloje ypač svarbu apklausti A.Kuzminą – apie to 1992 m. vasarį įvykusio (neįvykusio) susitikimo su dviem Lietuvos operatyvininkais aplinkybes ir ką jis iš tiesų yra papasakojęs (jeigu taip buvo) tiems mūsų operatyvininkams (o gal jie realybėje tiesiog buvo pasiųsti „ant trijų raidžių“ ?).

Tačiau Lietuvos teismai, nors tiek Konstantinas Nikulinas, tiek jo advokatai sakė (ir yra oficialūs Latvijos dokumentai), kad jau nuo 1995 metų Aleksandras Kuzminas negyvena Latvijoje, o, turimais duomenimis, gyvena Rusijoje, vis tiek užsispyrusiai pagal teisinės pagalbos sutartį su Latvija siuntė teisinės pagalbos prašymus apklausti Aleksandrą Kuzminą Latvijoje!

Na, tarsi imituotų teisingumą: norite, kad A.Kuzminas būtų apklaustas? Puiku! Jis negyvena Latvijoje? Neaiškinkit – 1992 m. vasarį jis gyveno Latvijoje, todėl ir dabar mes jo ieškosime Latvijoje (pažaisime slėpynes)…

Tą patį darė tiek Vilniaus apygardos teismas, tiek Apeliacinis Teismas (vėliau).

Ir galiausiai – galiausiai! (2014 m.) – Lietuvos Apeliacinis Teismas vis dėlto ryžosi pagal teisinės pagalbos sutartį kreiptis į Rusiją – kad ši apklaustų Aleksandrą Kuzminą Rusijoje.

Tačiau, ką jūs manot – formuluodamas klausimus, teismas atmetė visą krūvą K.Nikulino gynybos pateiktų raktinių klausimų, o būtent:

1.Kokius įrodymus turite ir galite pateikti, kad 1991 07 31 Medininkų pasienio ir muitinės kontrolės poste Lietuvos Respublikos policijos ir muitinės pareigūnus nužudė Rygos OMON „Delta“ grupės pareigūnai?

2.Ar turite ir galite pateikti įrodymų, kad būtent Konstantinas Nikulinas (Michailovas) 1991-07-31 d. dalyvavo Medininkų pasienio ir muitinės kontrolės posto užpuolime ir Lietuvos pareigūnų žudynėse?

3.Ar tarnaudamas Rygos OMONe matėte kokį nors asmenį, vilkintį maikutę su užrašu „KGB SSSR“?

4.Jei taip, tai kada, kur ir kokį būtent asmenį matėte vilkintį maikute su užrašu „KGB SSSR“?

5.Ar 1992 m. vasario 4- 8 dienomis Rygoje buvote susitikęs su Lietuvos Respublikos VRM Kriminalinės policijos ar kitokios teisėtvarkos institucijos pareigūnais?

6.Jei taip, kieno iniciatyva įvyko Jūsų susitikimas su Lietuvos pareigūnais?

7.Jei taip, tai kurioje vietoje ir kokioje įstaigoje įvyko šis susitikimas?

8.Jei taip, tai kaip atrodė šie pareigūnai ar galite įvardinti individualius jų išvaizdos požymius?

9.Jei taip, ar galite įvardinti tų pareigūnų vardus, pavardes, pareigas, teisėsaugos instituciją, kurios vardu jie veikė?

10.Jei taip, apie kokius konkrečius Rygos OMON veiksmus jiems papasakojote?

11.Jei taip, ar to susitikimo metu Jūsų pasakojimas nebuvo įrašytas į audio arba video laikmeną?

12.Jei į susitikimą buvote atvykęs ne vienas, tai keli ir kokie dar asmenys, išskyrus Jus patį ir Lietuvos pareigūnus, konkrečiai dalyvavo šiame susitikime?

Tokį Lietuvos Apeliacinio Teismo žingsnį galima ir taip suprasti: na, norėjote, kad apklaustume Aleksandrą Kuzminą, tai pabandysime – nusiųsime klausimus į Rusiją. O jau kokius klausimus klausime – čia jau ne jūsų reikalas… Svarbiausia – būsime bent jau pabandę (kad nusiramintumėte ir daugiau tuo klausimu nebekeltumėte bangų).

Dar daugiau – kai nori, mūsų teisėsauga sugeba suorganizuoti ir apklausas nuotoliniu būdu. Tad kyla dar vienas klausimas: kodėl Apeliacinis Teismas nesikreipė į Rusijos teisėsaugą, kad taip būtų apklaustas ir A.Kuzminas – tada ir K.Nikulino advokatai galėtų užduoti klausimus iš mistinės operatyvinės „pažymos“, ir net būtų galima parodyti tų dviejų operatyvininkų nuotraukas ir paprašyti A.Kuzmino atpažinti – buvo jis su jais Rygoje susitikęs, ar visa tai tėra mūsų teisėsaugos fikcija?

Taip, taip – ta pažyma yra tikrų tikriausiai mistinė: nes oficialiai ji jokioje teisėtvarkos institucijoje nėra gauta, tačiau kažkokiu stebuklingu būdu atsidūrė Medininkų byloje ir citatos iš jos, tarsi oficialūs „Kuzmino parodymai“, atsirado Vilniaus apygardos teismo nuosprendyje.

Kalėdos – stebuklų metas. Tad belieka tikėtis kalėdinio stebuklo: kad 2015 metais Medininkų byloje pagaliau bus apklaustas ir Aleksandras Kuzminas, ir teisybės yla iš to mistinės „Pažymos“ maišo galiausiai išlįs. Nors prokuratūra su teismais (kaip kokia lapė gudrutė) ir bandė nuvesti apklausą į Latviją (užšluodama su uodega savo pėdsakus) – kuo toliau nuo tikrosios A.Kuzmino gyvenamosios vietos…

Komentarai

 

 

 
 1. klauseklis 2017-03-30 09:03

  Gal durni klausimai, bet jie neduoda ramybės kokie įrodymai rodo, kad iki gyvos galvos užteistas :
  1. buvo Medininkų pasienio poste?
  2. būtent jis šaudė ir į ką?
  3. ką būtent nušovė?

  įdomiai čia… 2017-03-27 12:52
  atmintis 2017-03-06 11:03
  100 balų !!! 2013-03-06 – 16:52 rašė:

  Patriotizmo tema Medininkų bylos kontekste labai įdomi, o svarbiausia aktuali, kaip niekur kitur. Keista, kad šiandien 22-aisiais Nepriklausomybės metais dar atsiranda visokių molinukų nesuprantančių, kad būtina surasti ir nubausti tikruosius Medininkų pasieniečių žudikus.
  Pasakykite susimyldami, ką bendro su patriotizmu ir jo esme turi bet kurio ir bet kokio žmogaus nuteisimas be kaltės įrodymų?
  Nekalto žmogaus pasodinimas iki gyvos galvos be įrodymų ir vengimas surasti tikruosius žudikus yra aukščiausia patriotizmo pasireiškimo forma?
  Tuomet belieka atvirai pagailėti šitokių pseudopatriotų ir juos užjausti.
  Tai jau nepatriotizmas, o atviras kenkimas savo Tėvynei, slepiant nuo atsakomybės tikruosius Medininkų žudikus.
  Būtent dėl tokių, neaiškioje vietoje iškasto molio gabalo, pažiūrų šiandien, Nepriklausomoje Lietuvos valstybėje atvirai drįstama be įrodymų nuteisti Žmogų iki gyvos galvos.
  Sukrečia šiurpas nuo šitokių liguistų pažiūrų Lietuvoje išplatinto niekuo nepagrįstos neapykantos vėžio.
  Patriotai privalo patys nuspręsti ar jiems užtenka “Atpirkimo ožio” Medininkų byloje ar reikia surasti tikruosius žudikus?
  Lietuvos istorijai “Atpirkimo ožio” Medininkų byloje nereikia. Reikia ištirti bylą ir surasti tikruosius žudikus!

  Gintas 2015-07-01 10:01

  Man labai patiko gerbiamo advokato Arūno Marcinkevičiaus vienoje iš diskusijų išsakyta mintis: “Asmuo, teikiantis pirmenybę kokiai nors nuomonei sprendimo priėmimo procese, tuo pat metu atvirai prisipažįsta ir praneša a’priori atsisakąs asmeninės atsakomybės už sprendimo kokybę ir jo teisingumą. Kitaip tariant, atsakingas asmuo asmeniškai in general atsisako teisingai išspręsti jam pavestą ar tenkantį klausimą iš esmės, remiantis faktais bei įrodymais, todėl priimąs pabrėžtinai formalų, nebūtinai teisingą sprendimą.”

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. klausimas Prezidentei

  2015-01-20 – 19:28

  Teigiate, kad Aukščiausiasis Teismas turi stiprinti pasitikėjimą teisingumu? Visose bylose ar su politikų nubrėžtomis išimtimis, kaip pvz.: Medininkų, Sausio 13 arba pedofilijos bylose? Ko iš esmės reikalaujate iš teisėjų? Galima būtų tikėtis, kad reikalaujate ne kišeninio ar telefoninio, t.y. politiškai korumpuoto, o tikrojo teisingumo?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. Niekam nerūpi tiesa šitoje byloje. Nei Lietuvos saugumui, nei policijai, nei prokuratūrai, nei teismui, nei advokatams, nei žurnalistams teisiybės apie Medininkus nereikia..

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. Kažkur skaičiau, kad ar ne tas omonovcas mūsų prokurorams tvirtino, kad nieko jis apie Medininkus nežino?

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • Čia tau taip atrodo, o prokurorai ir teisėjai taip negalvoja, nes Pažymoj parašyta kitaip 😉

   Thumb up 0 Thumb down 0

 5. Daugiau kaip prieš metus 2013-12-06 – 09:11 klausiau ar prokuratūra neturėtų susirūpinti savo prokurorų profesionalumu ir gebėjimais ištirti nusikaltimus, vietoj verkšlenimų, kad kažkoks vienas advokatas ar pora -trejeta advokatų sugriovė jiems Medininkų bylą? Taip galvoju, jei tą byla būtų rimtai ištirta nuo pat pradžių ir surinkti visi įrodymai, joks advokatas nieko nesugriautų. Būtų neįmanoma, o kai nieko neištirta, tai tada vos pirstelėjus viskas griūna.

  Thumb up 2 Thumb down 0

 6. Šita rašliava, pažyma pavadinta labiau panaši ne į operatyvininkų, o į operatyvinių- teisinių beraščių rašliavą. Jeigu čia tikrai operatyvinė pažyma, tada – darželinukė sugeba kur kas tobuliau, tiksliau ir aiškiau pasiskųsti auklėtojai, kai ją patampo už kasyčių ar atima mėgstamą lėlytę.

  Thumb up 1 Thumb down 1 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Naujus COVID-19 gydymo metodus siekiantis atskleisti tyrimas bus atliekamas ir Lietuvoje 5
Naujuoju MRU Tarybos pirmininku išrinktas prof. dr. Egidijus Jarašiūnas 4
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Berta Čaikauskaitė. Politikų pažadai karantino eteryje – apšilimas prieš rinkimus? (1)
Sena kaip pasaulis taisyklė byloja, jog komunikacija prieš rinkimus – tai vienas stipriausių...

Batutas – grožiui, sveikatai ir gerai savijautai 
Nors daugelis tėvelių vaikus skatina kasdien kuo daugiau laiko praleisti lauke, tačiau patys...

Kaip neprašauti perkant mikrobangų krosnelę? 
Jeigu svarstote apie mikrobangų krosnelės įsigijimą – svarbu, kad žinotumėte keletą svarbių dalykų....

E. Kručinskienei – daugiavaikės motinos klausimai (4)
Socialiniame tinkle „Facebook“ didelio susidomėjimo sulaukė neįgalų vaiką auginusios moters atviras laiškas E....

Norite visada būti žvalūs ir sumažinti įvairių ligų tikimybę? Štai ko jums reikia 
Visus žmones vienija vienas bendras vardiklis – norime būti žvalūs, energingi ir nesirgti,...

D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje (3)
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Konservatoriai parengė emocinės sveikatos gerinimo planą (2)
„Lietuvoje jau beveik du mėnesius trunkant karantinui kyla reali grėsmė,...
S. Skvernelis: Startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos priemonė mažoms įmonėms (4)
Smulkiajam verslui – gera žinia: startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos...
Klaipėdos miesto konservatorių lyderiu išrinktas buvęs kariuomenės vadas A. Pocius (6)
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos Klaipėdos skyriaus nariai vakar...
 
Atsargiai – praktika Vilniaus universitete gali baigtis mirtimi! [Prokuratūrai VU „mantija“ svarbiau nei jaunos merginos žūties aplinkybių ištyrimas?] (9)
Giedrė Gorienė Turbūt nei vieni tėvai, išleisdami savo atžalą studijuoti...
Prokurorams „skauda“ tik jų postai – paprastų žmonių skundams ir ašaroms jie akli ir kurti (3)
Pastaruoju metu tarsi grybai po lietaus žiniasklaidoje pasipylė prokurorų nusiskundimai:...
Ar Europos Taryba žino, kokias kandidatūras į Europos prokuroro postą jai siunčia Lietuvos Vyriausybė? (3)
Vyriausybė savo posėdyje patvirtino tris Lietuvos deleguojamus kandidatus į Europos...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
Jungtinėje Karalystėje sulaikytas metus ieškotas Kamuolinių grupuotės narys
2020 m. balandžio 29 d. Jungtinėje Karalystėje sulaikytas Kamuolių ginkluoto...
Asmuo dėl jo pašto dėžutėje rastų psichotropinių medžiagų lieka išteisintas
Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti apygardos teismo išteisinamąjį nuosprendį G. N.,...
 
Darbo kalendoriai: koks turėtų puošti Jūsų stalą?
Nors dažniausiai darbo kalendoriais rūpinamės artėjant naujiems metams, tačiau kartais...
Paklodės priežiūra pagal audinį: valome teisingai
Geras miegas – būtinas kiekvieno žmogaus fiziologinis poreikis, kuris gali...
Miegamojo baldai: kokius rinktis, kur pirkti? (1)
Akivaizdu, kad neišsimiegoję būname piktesni, prasčiau sekasi susidoroti su dienos...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (24)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (7)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (1)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...