Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Spalis 27 Antradienis
 

Kaip Europos Sąjunga saugos mus nuo piktnaudžiavimo asmens duomenimis?

2013-01-23 03:53 | Užsienis | Komentarų (2)

ES vėliava (sxc.hu)


Vaida Paciūnaitė

Europos Sąjunga, atrodo, rimtai užsimojusi apsaugoti savo piliečius nuo piktnaudžiavimo jų asmeniniais duomenimis. Tačiau čia į kovą taip pat pakilo didžiosios interneto įmonės ir lobistai. Jų interesų konfliktas žada įdomią kovą, aktualią kiekvienam besinaudojančiam internetu.

Kartais ši kova pradeda panašėti į tam tikrą isteriją. Vieni kone mistifikuoja naudojimąsi jų duomenimis, kita puse bet kokį sugriežtinimą laiko jų verslo smukdymu. Verslo atstovų argumentai taip pat atrodo pakankamai įtikinami. Joms atstovaujantis Eduardo Ustaran teigia: „Jei toms įmonėms neapsimokės naudoti jūsų asmens duomenų naudingai ir pelningai reklamos tikslais, tuomet naudotojai turės mokėti už jų paslaugas arba jų atsisakyti“. Galima paklausti, kiek iš mūsų sutiktų mokėti už Facebook ar Google paslaugas.

Nepaisant  šio argumento negalima teigti, jog apribojimų išvis neturėtų būti. Toks tiesioginis įspėjimas dėl įprastinių svetainių apmokestinimo taip pat primena šiokį tokį manipuliavimą. Svarbiausia nustatyti, kiek šioje srityje gali būti leidžiama ir kas turėtų tai kontroliuoti. Pavienės ES šalys yra pernelyg mažos lyginant su interneto globalumu, todėl akivaizdu, jog reguliavimas turi vykti bendrijos, o ne nacionaliniame lygyje.

Duomenų apsaugos reglamentavimas, lyginant su pastarojo laikotarpio pažanga, buvo pakankamai nuošalyje paliktas dalykas. Paskutinis ES dokumentas, skirtas šiai sričiai, buvo išleistas daugiau nei prieš dešimtmetį. Akivaizdu, jog jis šiame interneto amžiuje yra gerokai pasenęs. Panašu, jog duomenų apsauga liko kažkokia nemaloni detalė tarp visų interneto teikiamų gėrybių.

Būtent 2012 m. inicijuojamas duomenų apsaugos reglamentavimo atnaujinimas. Naujo teisės akto projektą pateikė Teisingumo komisare Viviane Reding. Viena iš labiausiai akcentuojamų yra “teisė būti pamirštam”. Tai reiškia, jog keliais mygtuko paspaudimais turi būti visiems laikams iš informacinės sistemos pašalinamos jūsų nepageidaujamos asmeninės nuotraukos. Kitas duomenų apsaugos direktyvos projektas – Albrechto projektas, kuris laikomas kiek nuosaikesniu, tačiau akcentuojančiu centralizuotą politiką. Sekantis žingsnis – Vasario 27 dieną numatomas balsavimas dėl dokumento priėmimo.

Kovojant dėl interneto reglamentavimo pakeitimų atsiranda du skirtingi požiūriai į reglamentavimą ir interneto plėtrą. Kompanijos sako, jog didesni suvaržymai saugant vartotojų teisės reikš, jog internetas bus suvaržytas ir tai sulėtins jo plėtrą, naudojimąsi, internetu veiklą vykdančių kompanijų veiklą. Asmens duomenų gynimo šalininkai mano atvirkščiai – asmens duomenų apsaugojimas sąlygos saugesnę skaitmeninę erdvę, kuri vartotojams taps patrauklesnė, tuo pačiu kaip tik skatins internetinę plėtrą, vartotojai aktyviau pirks internetu ir naudosis kitomis jo teikiamomis paslaugomis.

Taip pat ginčytinu išlieka klausimas – kas apskritai gali būti laikoma asmeniniais duomenimis. Pavyzdžiui, ar asmeniniais duomenimis galima laikyti GPS išsaugotus duomenis apie buvusias judėjimo trajektorijas? Žinoma. Asmeniniams duomenims priskiriami visa asmenį identifikuojanti informacija, jo naudojamos programos, įrankiai, lankomų svetainių sąrašai ir vadinamieji cookies. Daugeliu asmens duomenų gynėjų nuomone šis sąrašas nėra baigtinis ir turėtų būti pildomas.

Jeigu asmens duomenimis priskiriami ir cookies, ar vartotojo turi būti atsiklausiama, jog jis pageidauja išsaugoti savo cookies? Kyla daugybė ginčytinų klausimų.

Kas pagal ES teisės aktus turėtų būti atsakingas už interneto kompanijų priežiūrą? Vienu realiausiu variantu laikytina perduoti šias kompetencijas nacionalinės valstybės, kurioje yra vyriausioji įmonės vadyba, institucijoms. Pavyzdžiui, Europoje pagrindinis Facebooke štabas yra Airijoje. Vadinasi, ją tiesioginiai prižiūri Airijos institucijoms, susijusios su interneto paslaugų tiekėjų priežiūra. Pagal projektą numatoma, jog besiskundžiantys vartotojai galės kreiptis į savo šalies institucijas, kreiptis savo kalba, tačiau lokalios institucijos nebus atsakingos už tyrimą ir sprendimą. Vietinės institucijos negalės pačios priimti sprendimų ir turės pasitarti su atitinkamomis kitų valstybių institucijomis.

Taip pat planuojama įkurti specialią Duomenų Apsaugos Komisiją, kurioje būtų po vieną narį iš kiekvienos šalies. Komisija į sprendimus įsikištų tuomet, kai kiltų ginčai tarp dviejų valstybių su duomenų apsauga susijusių institucijų. Nors paskutinį žodį šioje srityje vis vien tikriausiai turėtų Europos Komisija.

Dabartinis įstatymo projektas turi vieną privalumą – interneto paslaugų įmonės galės vykdyti veiklą aiškiau reglamentuotoje aplinkoje (atsižvelgti į konkrečios ES šalies, kurioje atidaro savo būstinę, reglamentavimą). Tačiau kur kas daugiau čia įžvelgiama projekte esančių trūkumų. Nepatenkinti vartotojai turės remtis ne savo šalies reglamentavimu, tačiau tos šalies, kurioje yra būstinė. Facebooke atveju visi šiuo portalu nepatenkinti vartotojai turės nagrinėti Airijos duomenų apsaugos įstatymus. Tokiu būdu interneto kompanijos vengdamos galimų apribojimų savo būstines steigtų tose valstybėse, kur jų yra mažiausiai. Konkuruodamos dėl tokio verslo pritraukimo valstybės gali rinktis švelninti savo įstatyminę bazę. Pavyzdžiui, čia gali būti ir Apple ar Amazon, kurie prekiauja iš savo būstinės Liuksemburge taip išvengdami didelių mokesčių.

Europos Komisija šiuo atveju nori gauti sau kuo daugiau galių. Šiuo metu duomenų apsaugos kontrolieriai nėra po šios institucijos stogu. Tačiau Komisija siekia susilpninti jų savarankiškumą ir perimti priežiūrą sau. Šiuo atveju Reding projektas yra kiek drąsesnis, juo norima, jog Komisija pati suteiktų sau teisę sustabdyti valstybėje narėje taikomas duomenų apsaugos priemones, jei jos atrodo nepatenkinamos. Tuo tarpu pagal Albrechto variantą Komisija galėtų tik kreiptis į valstybę su reikalavimu, jog pastaroji pagrįstų savo sprendimą duomenų apsaugos srityje.

Komentarai

 

 

 
 1. Manęs visiškai nestebina tai, kad Europos Parlamentas taip primena sovietmečio Aukščiausiąją Tarybą. Taip yra todėl, kad jis sumodeliuotas TSRS Aukščiausiosios Tarybos pavyzdžiu. Atidžiau pažvelgę pamatysime, jog Europos Komisija kažkodėl labai panaši į politbiurą. Nekalbu apie nereikšmingus skirtumus, pavyzdžiui, tokius, kad Komisijoje šiandien yra 25 nariai, o politbiure dažniausiai būdavo 13 arba 15 narių. Atsiriboję nuo mažareikšmių skirtumų, pamatysime, jog šios dvi institucijos tapačios: niekam neatskaitingos, tiesiogiai nerenkamos. Kai žiūri į visą Europos Sąjungos veiklą, apvainikuotą 80 tūkst. puslapių reglamentų teksto, ji primena „Gosplaną“. Pas mus buvo tokia organizacija, kuri planavo visą ekonomiką iki paskutinio šapelio penkeriems metams į priekį. Lygiai tas pat vyksta ES. Netgi ES korupcijos modelis analogiškas sovietiškajam, jis driekiasi ne nuo apačios į viršų, bet nuo viršaus į apačią. Tik biurokratijos čia šimtą kartų daugiau, negu TSRS laikais. O atlyginimų net lyginti negalima: jeigu ES biurokratai vartosi milijonuose, tai TSRS laikais gaudavo mažiau už rimtesnės gamyklos direktorių.

  Jeigu paanalizuosite visas šio kylančio „Europos monstro“ struktūras ir bruožus, įsitikinsite, kad jis darosi vis panašesnis į Tarybų Sąjungą. Prašau, nesupraskite manęs klaidingai. Aš nesakau, kad ES turi gulagus. Kol kas neturi ir KGB, nors aš labai įtariai stebiu tokias struktūras kaip kad, pavyzdžiui, Europolą. Jis man itin kelia nerimą, nes ši organizacija turi didesnes galias nei KGB.
  Jie gali naudotis diplomatiniu imunitetu. Ar galite įsivaizduoti KGB su diplomatiniu imunitetu? Jie turi apsaugoti mus nuo 32 rūšių nusikaltimų, iš kurių pora, keliantys itin didelį susirūpinimą, – tai rasizmas ir ksenofobija. Nė vienas baudžiamasis teismas neapibrėžia to kaip nusikaltimų (nors tai nėra visiškai kategoriška tiesa – Belgija jau laiko minėtas veikas nusikaltimais). Tai nauji nusikaltimai, ir mes turime būti budrūs. Mūsų, britų, valdžios šaltiniai mus įspėjo, jog tie, kurie prieštaraus neribotai imigracijai iš Trečiojo pasaulio šalių, bus apkaltinti rasizmu, o tie, kurie neigiamai žvelgs į tolesnę Europos integraciją, bus laikomi ksenofobais…
  Lietuvoje priimtas BK straipsnis apie bausmes iki 2 m. kalėjimo “už sovietinės okupacijos neigimą”, partizanų “šmeižimą” ir t. t. Pagal jį bet ką, bandantį pasakyti TIESĄ apie pokarį arba gyvenimą TSRS laikais, galima įkišti į cypę.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. Vokietija ir Prancūzija daug amžių stengėsi ginklu pajungti sau VISĄ EUROPĄ, kad visiems galėtų diktuoti savo sąlygas. Nieko neišėjo. Padarė tai gudrumu – sukurdami ES, į kurią, lyg avinai, sulindo dauguma Europos valstybių.
  Lietuviai tai padarė pačiu gėdingiausiu būdu – laisvę pardavė eurosojūzui, balsuodami už alaus butelį ar skalbimo miltelių pakelį… ir tapo pigia juodadarbių armija Vakarams. TSRS laikais dirbę prestižinius darbus gamyklose, institutuose, universitetuose, dabar, padėję savo diplomus ir pamiršę mokslinius vardus, plauna indus, valo tualetus, šluoja gatves ar šluosto pakvaišusių senių užpakalius Vakarų Europoje, o Lietuvoje mokytojomis ar tarnautojomis dirbusios moterys, “išsvajotuose” Vakaruose neretai laukiamos tik kaip prostitutės…
  ES tikrieji valdovai iš savo naujųjų vasalų įsiveža kokybiškus maisto produktus, o jiems importuoja pasenusius, nekokybiškus ar menkaverčius…
  Iki soclagerio griūties Vakarų Vokietijos, Prancūzijos ir kt. piliečiai turėdavo senus automobilius savo lėšomis utilizuoti, dabar brangiai parduoda naujiesiems savo vasalams…
  Taip tie vargetos įsivaizdavo LAISVĘ….
  Negana to, ES jau kišasi į VISIŠKAI NEPRIKLAUSOMŲ VALSTYBIŲ(Baltarusijos, Sirijos, Irano…) vidaus reikalus ir taiko ekonomines ir kitokias sankcijas, kad pasmaugtų tas valstybes, nes jų vyriausybės nevykdo ES ir JAV naujųjų kolonizatorių reikalavimų.
  O kieno interesus atitiko Ignalinos AE uždarymas? Žinoma – tik Maskvos, nes Lietuva DIDŽIAUSIOMIS KAINOMIS iš Rusijos priversta pirkti dujas ir tą pačią elektrą. Kas labiausiai troško uždaryti IAE, manau prisimenate.

  Thumb up 0 Thumb down 0 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Pasaulinės širdies dienos proga Molėtų meras prisimena savo istoriją: „Gydytojai padovanojo antrą šansą gyventi“
Profesorius V. Urbonas: Ne visi žino šiuos paprastus būdus virškinimo problemoms mažinti
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Darbas Vokietijoje: kodėl verta rinktis šią kryptį? 
Ne paslaptis, kad darbas užsienyje kasmet sudomina tūkstančius žmonių. Belieka tik pridurti, kad...

Berta Čaikauskaitė. Politikų pažadai karantino eteryje – apšilimas prieš rinkimus? (2)
Sena kaip pasaulis taisyklė byloja, jog komunikacija prieš rinkimus – tai vienas stipriausių...

Batutas – grožiui, sveikatai ir gerai savijautai 
Nors daugelis tėvelių vaikus skatina kasdien kuo daugiau laiko praleisti lauke, tačiau patys...

Kaip neprašauti perkant mikrobangų krosnelę? 
Jeigu svarstote apie mikrobangų krosnelės įsigijimą – svarbu, kad žinotumėte keletą svarbių dalykų....

E. Kručinskienei – daugiavaikės motinos klausimai (4)
Socialiniame tinkle „Facebook“ didelio susidomėjimo sulaukė neįgalų vaiką auginusios moters atviras laiškas E....

Norite visada būti žvalūs ir sumažinti įvairių ligų tikimybę? Štai ko jums reikia 
Visus žmones vienija vienas bendras vardiklis – norime būti žvalūs, energingi ir nesirgti,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Bendras Lietuvos ir Prancūzijos Prezidentų ir Latvijos Ministro Pirmininko pareiškimas dėl demokratijos išsaugojimo (1)
2019 m. liepos 16 d. pristatydama politinius prioritetus Europos Parlamentui...
Konservatoriai parengė emocinės sveikatos gerinimo planą (6)
„Lietuvoje jau beveik du mėnesius trunkant karantinui kyla reali grėsmė,...
S. Skvernelis: Startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos priemonė mažoms įmonėms (5)
Smulkiajam verslui – gera žinia: startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (5)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (1)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (1)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
Jungtinėje Karalystėje sulaikytas metus ieškotas Kamuolinių grupuotės narys (1)
2020 m. balandžio 29 d. Jungtinėje Karalystėje sulaikytas Kamuolių ginkluoto...
 
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
„Luminor“ ir SEB bankai „Agrochemai“ suteikė 100 milijonų eurų sindikuotą paskolą
Koncernui „Achemos grupė“ priklausanti žemės ūkio paslaugų ir prekybos bendrovė...
Kaip sutaupyti įrengiant naują būstą?
Lietuvoje kasmet pastatoma tūkstančiai nuosavų namų, dešimtys, jeigu ne šimtai...
Krašto apsauga   Užsienis
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos (1)
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (8)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (2)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...