Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2021 Vasaris 28 Sekmadienis
 

Ką jie mums žadėjo?

2021-02-16 12:24 | Naujienos | Komentarų (4)

Vasario šešiolikta vėl tampa labai svarbi, aktuali - juk didelės dalies Nepriklausomybės, dalies savo žemės jau nebeturime... KK nuotr.

Jonas Siaurukas

Prieš rinkimus atrodė, kad Lietuvoje galų gale susikurs ženkli tautinė politinė srovė ar net kelios jų. Deja, įvyko tyli katastrofa, kurios politologai ir pliurasklaida beveik ir nepastebėjo. Pasekmes visi matome, bet nesugebame to tinkamai įvertinti. Matyt, be tinkamos ir aiškios ideologijos politikoje nieko neįmanoma pasiekti – vien dejonių, vadovų kritikos ar nevilties keiksmų per maža tam, kad galima būtų nors pradėti lipti iš duobės, į kurią esame įkritę.

Ką jie mums žadėjo, galimi tikrai naujieji lyderiai ir partijos? Juozaitis, Radžvilas, Dagys, galų gale susivieniję centristai-tautininkai, naujieji „laisvės“ liberalai taip pat, o taip pat senos, „sisteminės“ politinės jėgos? Konkrečių pasiūlymų, rimto strateginio kurso, elementaraus išaiškinimo žmonėms labai stinga, gyvų žmonių realių interesų tikro gynimo – taip pat.

Tie, kurie tikėjosi valdžią paimti, nieko nežadėjo todėl, kad, matyt, nenorėjo per grubiai meluoti – juk pažadus reikia (ne)vykdyti, paskui teisintis, kad kažkas trukdo juos įgyvendinti… Jie puikiai suvokia, kad nieko nedarys, tik vykdys ES instrukcijas, gal pasirūpins kiek savaisiais, ne tauta. Jaunimą apgaudinėjo pažadais, kad leis dar daugiau „pasilinksminti“, nieko nedaryti. „Senimas“ kiek papudravo savo retoriką, ėmė kalbėti kitaip, mandagiau, kultūringiau, esą, niekas stebuklų padaryti negali, esam tokie pat, kaip kiti… Net vagimis kitų jau nebevadino, tik „keliuką“ kiek barė.

Nieko kalbėti negalėjo iš esmės ir buvę valstiečiai –žalieji. Juk būtent jie pablogino turto apmokestinimo įstatymą, įvedė „Sodros“ lubas (tai yra apribojo dideles pajamas gaunančių žmonių socialines įmokas). Ne visi ir suvokia, kad daugumą socialinių mokesčių jau mokės patys darbuotojai, nebe darbdavys, kaip anksčiau. Darbdavys tik vykdys techninę pinigų pervedimo operaciją. Tai gana esminga socpolitikos korekcija darbdavių naudai.

Beveik visi žadėjo „išmokas“, siūlė apmokestinti turtingesnius ir net brangesnius pirkinius (nauja mašina –prabanga?), tik, žinoma, ne didžiąsias monopolijas ir bankus.

Valstybės banko taip ir neįkūrė (beje, valiutos taip ir neturėjome, nes litas buvo „pririštas“).

Beveik visi darė ir žadėjo (ar tylėjo) tą patį ir apie tą patį. Apie mediciną ir švietimą, didžiąją žiniasklaidą net nekalbu.

Prasiskolinimas, imigracija (tiksliau kalbant, mūsų šalies kolonizavimas svetimtaučiais) tęsiasi. Net valstiečiai atvirai kalbėjo, kad reikia jau ne vien pigios juodos darbo jėgos, bet ir specialistų prisivežti. Ką su savais daryti, jų neugdyti,o išugdytus – išvaryti, tikintis iš imigrantų daugiau „pridėtinės vertės“ gauti? Tą patį darė, jei ne kalbėjo, ir darys ir kiti, nei kiek už valstiečius negeresni, deja.

Kodėl tokia savotiška (europietiška?) mūsų vadų ir mūsų turtingųjų politika? O gal ne neprotinga? Gal jie tikisi prisipirkti namų visur, aprūpinti savo giminę ir sąmoningai spjauna į tautą?

Juk aišku, kas gresia, – kad lietuviai (kaip latviai) taps mažuma savo valstybėje. Bet niekam iš didesnių tai – nei motais. Svetimas akcentas stiprėja visur… Prarandama viskas, net sostinė praskolinta, o tauškiama apie galimas Lietuvos „lyderystes“. Tiesa, jau mažiau…

Paradiškumo, dekoratyvumo, šaudymo iš patrankų ir gėlių dėjimo ant paminklų ir Seime reiktų mažiau – juk kainuoja. Prie žuvusių kapų galima ir reikia rikiuoti karių ir savanorių garbės kuopas, paremti jų artimuosius, o ne viešus spektaklius vaidinti.

O jau tie „projektai“… Nesinori apie juos net kalbėti. Per radiją vienas autoritetas teisingai pasakė, kad remti savo ūkio ES neleis. Gal ir pati savęs neremia, kad taip atsilieka?

Kodėl? Gal „asilžmogiai“, anot A.Klevečkos, esame? Kodėl vien kalbame niekus arba vien peikiame, kodėl nebeturime „vizijų“ ir oratorių? Kaip sakė Zita K., Lietuvoje talentų nors vežimais vežk (buvo), deja, daugybę jų prarandame ir praradome.

O juk ne vien talentų reikia – reikia, kad kas nors gimdytų (juk feministės to nedarys), augintų ir auklėtų vaikus. Juk kaimas visai ištuštėjo, Lietuva ir lietuvių tauta nyksta, mūsų skola kaimui didėja, gal jos jau nebeatiduosime.

O ką daro valdžia? Užuot gynusi žmonių realius, jų tarpe turtinius, interesus, tik ir taiko sudaryti sąlygas atimti jų turtą, paversti juos baudžiauninkais ar ponų ir valstybės išlaikytiniais. Kaip ten, geruose Vakaruose… Ar JAV ir Kanadoje bei Australijoje žemės maža? Bet smulkieji ir vidutiniai žemės savininkai ir ten naikinami ar sunaikinti ekonomiškai. Monopolijos, neregėta istorijoje turto koncentracija, spekuliantų ir sukčių, o ne kūrėjų valdžia, – štai realus „demokratijos“ vaizdelis.

Europoje, Amerikoje geriau mokykimės? Ten dar palaidesnė bala ne tik ūkyje, ir dorovėje. Ne tik „kaukių“ ar vakcinų nesugeba pasigaminti, bet jau aiškiai atsiliekama beveik visur. Spekuliantų interesai laimi, ES ir JAV ūkis žlugdomas, Rusija kvailai gyvena iš žaliavų eksporto, lyg būtų kokia kolonija…

Europa neseniai valdė visą pasaulį, dabar pati tampa kolonija. Juk karai vykdomi ne tik jėga ar „virusais“ – grobiama ne tik ir ekonomiškai, bet taip pat dideliu dauginimusi, kolonizacija.

Vienas didelis autoritetas neseniai pasakė, kad į ES jau niekas rimtai nebežiūri. ES pretenzijos – visus „pakrypėlius“ mokyti „demokratijos“ – juokingos, ji pati gerokai pakrypo, kaip kad senovės Roma prieš žlugimą (tada puvimas tęsėsi šimtmečiais, dabar viskas vyksta sparčiau).

Europa užmiršo net krikščionybę. O juk iš jos galima pasimokyti, nors pats popiežius, deja, bando taisyti naujojo testamento mintis, nebeakcentuoja tradicinių krikščioniškų šeimų ir meilės gynimo. Bet juk tos idėjos gal dar visai neištrintos? (O gal jau ir metamos iš „laikmenų“, užpildant informacinę erdvę visokiu šlamštu, pasakytų koks nors kultūrologas)? Atrodo, kad ir bažnyčia vis tik neleis kunigams kurti šeimų.

Apskritai, net sąvokos iškraipomos, nesiskaitant nei su logika, nei su konstitucija, tikra savivalė ir biurokratizmas net teisėje. Įstatymai ir norminiai aktai rašomi ne žmonėms, jų per daug.

Krikščionybės esmė – gerbti silpnesnius, padėti jiems išgyventi, gyventi žmoniškai, gerbti ir kitus, pasiturinčius. O ką mes darome? Siekiama atimti ir pa(si)dalinti.

Visiems įdiegtas siekis gyventi konkurencijos, beveik karo sąlygomis, kai kiekvienas – tik už save. Bet, keista, kad net ES negina savųjų ir nepadeda išlikti nei mažesnėms tautoms, nei gyvybei. Tai ko moko kitus? Juk ir vokiečiai, prancūzai jau gali pradėti nykti, nekalbant apie mus, baltus. Juk jau vyksta kitokie, nebe „baltųjų rasistų“ pogromai. Žudomi šimtai žmonių, išvaromi buvo net krikščionys, kalbėję Kristaus kalba, aramėjiškai, iš Artimųjų Rytų; ES ir net Trampo bei po ir iki trampinė JAV piršto nepajudino ir nejudina, kad gintų juos. Kyla rimti klausimai…

Filmukai rodomi gražūs. Bet vien filmukų apie nykstančius padarus nepakanka – miškai kertami ir Gamta naikinama globaliai. Net Palangoje jau kelis kartus kirto mišką, gresia pavojus ir jūrai nuo vėjo malūnų, nuo uostų per didelės plėtros.

ES prievartauja savo dekretais visus dėl šulinių, tupyklų, o prie Šventosios smardaliukai į jūrą leidžiami. Didieji pasaulio miestai yra tapę žmonijos kloakomis. Klaipėdos įrenginiai irgi neskaniai kvepia. Kalbama, kad ir šiukšlės deginamos neekologiškai, kad ir LEZ’ai teršia, bet, deja, gamtosaugininkų arba akys užklijuotos, arba jie nieko negali… (viršininkams leidžiama tik savus persekioti?).

Jaunasis Gentvilas net pasakė, kad reikia „sąskaitėles“ žmonėms kasmet, o ne vien registruojant mašinas, pateikti. Kaip priversi vargšus pirkti naujas (bet ar geras?) mašinas? Juk rinkoje dažnai tik pakuotė graži, o vidus nelabai. Tokia šiuolaikinė tikrovė.

Vakarų civilizacijai, Europai, Rusijai ir Baltams reikia rimtai susimąstyti. Imtis spręsti esmines problemas, vykdyti tikrą ugdymą, gal net be egzaminų, akcentuojant kūrybiškumą, o ne zubrinimą, popierizmą bei netikrą demokratiją (net moksleivių) bei žaidimus.

Iššūkiai – didžiuliai: per didelis gyventojų skaičius pasaulyje (reikia kokybės, o ne kiekio, bet kaip tai sureguliuoti?), mažų tautų, kultūrų, kalbų nykimas (nyksta didžiulis kultūrinis turtas, patirtis), Gyvybės naikinimas spartėja.

Galų gale – tinkama edukacinė, ideologinė ir ekologinė tvarka būtina visiems, norintiems normaliai gyventi. Gal turtingieji tikisi patys išsigelbėti, o kitus palikti Likimo valiai? Juk gresia net kosminės katastrofos, ne tik mūsų pačių bjaurūs darbai.

Tautiškai mąstantys paprastai apšaukiami populistais. O juk nėra didesnio populizmo už liberalų, komunistinį, bolševikinį, leftistinį. Jų visų esmė – valdžios ir turtingųjų valdžia. Esą jie viską gali gerai padaryti (tik kažkodėl nedaro).

Jų ideologai aprengiami mantijomis, padabinami lyg veisliniai gyvūnai pasidabruotomis grandinėmis, šlovinami medijų, remiami prestižinėmis premijomis. O jų vyraujantis liberalus populizmas – visiškai nemokslinis, nors ir kaip būtų apraizgytas „matematika“, „dėsniais“ (rinka pati viską sutvarkys arba valdžia komunistų atveju, tokios jų idėjos). Tiesiog besaikis jų biurokratizmas ir tuščiažodžiavimas…

Mums, lietuviams, labai stinga ne tik geros, kultūringos, humaniškos tautinės ideologijos, bet ir praktinių politikos darbininkų, būsimų lyderių, efektyviai veikiančios „dinaminės mažumos“.

Liaudyje jau seniai paplitusi nuomonė, kad politika – nešvarus darbas. Yra daug gerų valdininkų, žemesnio rango viršininkų, bet centrinė valdžia neleidžia jiems dirbti, viskas per daug centralizuojama, o tautinėje politikoje atvirkščiai – atiduodama kitiems. Viskas išstumiama į privačią sferą, į šešėlines struktūras, kartais oficialias. Viskas brangsta, dažnai kokybei prastėjant.

Lietuviai stumiami į istorijos pakraščius, o istorinių ekskursijų mėgėjai tyčiojasi iš savo tautos kultūros, svarbiuose postuose mažėja lietuvių, sako, kad net baltistikos katedra panaikinta, kaip ir pedagogikos universitetas. O juk taip reikia mokyti mokytojus, gydyti gydytojus.

Neseniai kalbėjau su dviem jaunais žmonėmis, pradedančia studente ir jau patyrusiu jaunuoliu. Didžiulis išsilavinimas, domėjimasis (ar gali filosofija suteikti džiaugsmo?). Seni geri klausimai: „ką daryti?“, bet labiau patyręs sakė, kad viską trukdo Vakaruose paplitusi nuomonė, jog nereikia telktis, organizuotis, kad skęstančių gelbėjimas – jų pačių reikalas… Bendradarbiavimo, solidarumo, pagarbos žmonių interesams stoka, biurokratinė priespauda žlugdo geriausius sumanymus.

Neseniai vienas vienas bičiulis sakė, kad niekas nenori žlugdyti lietuvių tautos. Ji pati save žlugdo? O gal situacija panaši į reikalingos pagalbos nesuteikimą, gal nesigirdi pagalbos šauksmo? O juk ES galėtų ne žlugdyti savo centralistiniu biurokratizmu, o vadovautis subsidiarumo taktika, kai Centras ne viską gali, padeda „apačioms“ laisvai, gerai ir pasiturinčiai gyventi, o ne varžo jas.

Ypač bjaurus yra pavydas, kuriamas vargšų socializmas ir vargšų liberalizmas, o reikia laisvų, pasiturinčių žmonių laisvo socializmo (visuomenės). Išblėso tradicinės, konservatyvesnės tautinės srovės. Konservatoriai nebekonservatyvūs. Bet kas tik išeina iš konservatorių, tas – politinis lavonas. Tokia yra liberalų visagalybė…

Nereikia to ekstra liberalų ir bolševikų Kelio Niekur. Jis toks paprastas – juk jie siūlo nykimą „savo noru“, „daugumos balsavimu“, „demokratiškai“. Tauta nusivylusi…

Kai kurie peikia žydus, masonus arba giria smetoninę Lietuvą, ilgisi jos. A. Smetona ir jo lošti mėgstanti žmona daug kam patinka, daug kam nepatinka, bet tai, kad buvo bandoma priešintis tautiniam nykimui, tikrai gerbtina ir įsimintina. Mes pamiršome tas istorines pamokas.

Tarp kitko, dabar kažkodėl puolamas Prezidentas. Kam neįtiko? Beje, ir žadėta inovatyvi politika nevykdoma – nesugebama to daryti ar kažkas neleidžia?

O dėl žydų tautos, tai santykiai su ja labai svarbūs, ją reikia gerbti, iš jos mokytis. Žinoma, tai nereiškia, kad kažkas turi turėti teisę apsigyventi kur tik nori, išstumti aborigenus. Mažos tautos turi turėti savo Tėvynes.

Kai kurie žydai jau pradeda suprasti, kad jei Europa taps nebe europietiška, ir jų lauks liūdna ateitis. (Skaitykite Levą Kovarskį). Mes, europiečiai (JAV kartu su žydais?), padarėme daug blogų darbų, naikinome indėnus, etc. Bet kovojome ir prieš vergovę, už tautų ir žmonių Laisvę. Dabar reiktų pakovoti už savo ir visos žmonijos, visų tautų, Gyvybės išlikimą. Sugrįžk, Europa, į europietiškumą. Į tautiškumą – savo esmę. Bet ar begali ji, ar ne per maža, ne per silpna yra?

Vasario šešiolikta vėl tampa labai svarbi, aktuali – juk didelės dalies Nepriklausomybės, dalies savo žemės jau nebeturime… Kur ta šalis, kurioje gerbiamas žmogus, jo teisės, jo žemės ir namų neliečiamybė? Net ir seni mielai išvažiuotų ten, nes nebesitiki to sulaukti Lietuvoje. (Beje, net ir A.Smetonos Lietuvoje maži savininkai, valstiečiai buvo per daug engiami, o ponai pragėrinėjo didelius pinigus Kauno restoranuose). Ką prašvilpsime dabar?

Beje, sukurti platų pasiturinčių žmonių sluoksnį tautai svarbu todėl, kad tada Tėvynėje atsiranda žmonės, kuriems joje gera. Tokie piliečiai, skirtingai nuo vargšų ir didžiųjų turtuolių, pastovūs, nelinkę migruoti, žinoma, jei jų valstybė nesmaugia dideliais turto mokesčiais ar kitokiu biurokratizmu. Tai sukurti sunku, nes Lietuva labai praskolinta.

Komentarai

 

 

 
 1. “Mano Dangiškasis Tėvas stebi visą pasaulį ir suženklina žūties vietas, todėl bijokite ne Manęs ir Tėvo, bet savo nuodėmių. Jūsų išpuoliai regimi tautose, todėl be pagarbos jums tarnaujama. Apvalę poaltorinę vietą, gulkitės kryžiumi ir šaukte šaukitės dangaus pagalbos, puolėte į amžinąjį liūną, užgoždami kitiems Elijinės žvakės šviesą. Padalinsiu Vilniaus miestą į keturias lygias dalis ir pražudysiu tuos, kurie sugriovė Motinų Bažnyčių interjerą ir pavertė koketavimo buveinėmis. Atėjus metui atiduosite, vyskupai, duoklę, kad paklusote masonui sumoderninti bažnyčias ir sulaužyti Sakramento Sakralijas žmonėse. Klausiu, kam sutuokiate bažnyčiose vyrą su vyru, ar panorote palikti tautą visiems amžiams šėtono apsuptyje? Tokie „šliūbai“ neveiksnūs, bet pražudo širdžių gaivastį ir palieka tautą išrengtą. Tauta be kūdikių- medžiai be lapų, todėl atsitokėkite, juodieji fariziejai, šėtono paliepimuose. Daug jūsuose pašauktų, bet dalis nuklydote, kad nebudėjote kaip anuomet įsakiau. Atėjus metui sudaužysiu metropolito metropolitetą ir parodysiu žmonijai savuosius žudikus. Sakau jums, kodėl taip greit pabūgote tikrojo Išganymo ir atiduodate save myriop? Meilė jūsuose nedraudžiama, tai kodėl mylitės vyras su vyru? Matau ir regiu jus iškrypusius ir nebeduodančius tautai peno, vargas jūsų laukia kelyje ir lovos guolyje.”

  Thumb up 1 Thumb down 0

 2. 1.Pradėkime nuo aksijomos:Lietuva lietuvių namai…,kodėl mes leidžiamės žydų valdomi!2.Reik Partijų be žydo!Ir tai Privalu lietuviu Tautai.

  Thumb up 5 Thumb down 0

  • levas Kovarskis rasė internete -ne visi zydai nkvdistai buvo, ne visi lietuviai zydšaudžiai. Kažkas pjudo mus.
   Nepavydėkime. Ne visi turtingi net ir Izraelyje. Jei nemylite jų, tai išmokite nors gerbti ir mokytis iš visų.
   Visų tautų tarpe yra puikių žmonių. Deja, ir niekšų…Tai mano aksioma. J.S.

   Thumb up 2 Thumb down 0

   • Kristus buvo žydas. Jonas Krikštytojas taip pat. Daug žydų sekė Jėzumi. Dievas Tėvas Jėzų- savo Sūnų siuntė mus gelbėti. Paliko Naująjį Testamentą- Švento Rašto tęsinį- Naująjį Įstatymą. Apie Jėzaus atėjimą pranašavo žydų pranašai. Kai atėjo- nužudė… Bet liko gyvas amžiams.
    Lietuvai gresia atkartoti prakeiktosios žydų tautos dalies- nužudžiusios Jėzų likimą. Būti blaškomiems po pasaulį.
    Atminkime amžiams: Įstatymas galioja tas, kuris yra galutinis- Dievo duotas. Nesikapstykime pagonybės praeityje. Ji išganymo neturi. Šv. Brunonas atėjo be kalavijo, nešinas Evangeliją, buvo deginamas, nesudegė. Tuometiniai pagonių vadai išsigando- įtikėjo- apsikrikštijo: Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
    Turime Jėzaus paliktą tikrąją maldą, Dvasinę Išpažintį ir Dvasinę Komuniją- Dievo Žodį- Evangeliją- Apraiškas.
    Kai bus atšventintos kardinolų- vyskupų- kunigų modernistų išniekintos Bažnyčios, sugrįšime į Šventąją Eucharistiją- Dievo namus. .

    Thumb up 1 Thumb down 0 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Nugaros masažai – kiekvienam
Moderni maisto pramonės įranga
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kaip derinti skirtingus interjero stilius? 
Šiuolaikinis interjero dizainas pasižymi stilių įvairove. Nuo modernaus iki klasikinio, nuo minimalistinio iki...

Vilniuje atsidarė naujas globos skyrius 
Vilniuje atsidarė VšĮ „Sveikatos metai“ įkurtas „Senjorų avilio“ globos skyrius, kuriame teikiamos ilgalaikės/trumpalaikės socialinės...

Greitas ir patikimas įmonių steigimas 
Įmonių steigimas kartu su profesionalų pagalbą vyksta greitai ir paprastai. Iš tiesų nereikia...

Greitas ir patikimas apleistos apskaitos tvarkymas 
  Reikalingas apleistos apskaitos tvarkymas, kuriuo pasirūpins patyrę buhalteriai? Skaitote kaip tik tai,...

Kalėdos – puikus metas nudžiuginti ne tik kitus, bet ir save 
Vis labiau artėjant Kalėdoms daugelis pradeda ieškoti dovanų artimiesiems ir skiria tam nemažai...

Kaip išsirinkti tobulą kvapą namams? 
Namų kvapai padeda sukurti norimą atmosferą: prabangią, gaivią, atpalaiduojančią ar bet kurią kitą....

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Lietuva vidaus rinkoje pasiskolino 75 mln. eurų
Vyriausybės vertybinių popierių (VVP) aukcione pirmadienį papildyta obligacijų emisija už...
Prezidentas: Seimo darbas negali nutrūkti ilgesniam laikui
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, trečiadienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
Nepritarta Seimo nuotolinio darbo reglamentavimui (2)
Seimo nariai nepritarė siūlymui Statute reglamentuoti galimybę, paskelbus ekstremaliąją situaciją,...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
„Luminor“ ir SEB bankai „Agrochemai“ suteikė 100 milijonų eurų sindikuotą paskolą
Koncernui „Achemos grupė“ priklausanti žemės ūkio paslaugų ir prekybos bendrovė...
Kaip sutaupyti įrengiant naują būstą?
Lietuvoje kasmet pastatoma tūkstančiai nuosavų namų, dešimtys, jeigu ne šimtai...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (8)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (2)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...