Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Sausis 18 Šeštadienis
 

K.Nikulinas: „ Medininkų posto užpuolimo nevykdžiau ir jame nedalyvavau“

2015-05-13 14:10 | Bylos, sukrėtusios Lietuvą | Komentarų (44)

Konstantinas Nikulinas pirmą kartą prabilo teisme: "Nieko panašaus, kuo esu kaltinamas, nesu padaręs". KK nuotr.

Lietuvos Apeliacinio Teismo paprašytas duoti parodymus apie tai, ką mano apie Medininkų žudynių bylos perkvalifikavimą iš nužudymo į nusikaltimą žmoniškumui, Konstantinas Nikulinas perskaitė šį pareiškimą:

„Gerbiamas Pirmininke ir Gerbiamieji teismo kolegijos nariai, remdamasis 2015 05 07 d. Jūsų pasiūlymu duoti parodymus byloje ir pagal naujai man pareikštąjį kaltinimą, atkreipiu Jūsų dėmesį ir pareiškiu:

1) Nusikaltimo (Lietuvos BK 129 str.), dėl kurio 2011 05 11 Vilniaus apygardos teismo nuosprendžiu esu nepagrįstai ir neteisėtai nuteistas laisvės atėmimo bausme iki gyvos galvos, nedariau, nepadariau ir nebuvau šio nusikaltimo liudytoju. Dėl to Lietuvos pareigūnų nužudymo aplinkybės , o taip pat ir šio nusikaltimo kaltininkai man nėra žinomi;

2) Šioje byloje pačios Lietuvos generalinės prokuratūros prašymo pagrindu (2003 m. gegužės mėn.) buvo nustatytas ir teismine tvarka patvirtintas mano alibi faktas;

3) Kaltinimo žmogžudyste senaties terminai kaip 1991 m. Lietuvos BK 105 str., taip ir 2003 m. Lietuvos BK 129 str. pagrindais pilnai išseko ir pasibaigė, kas yra neginčytinu pagrindu nutraukti mano atžvilgiu baudžiamąjį persekiojimą ir procesą, o tuo pačiu yra pagrindu paleisti mane iš suėmimo;

4) Nusikaltimas, dėl kurio esu nepagrįstai ir neteisėtai apkaltintas bei nuteistas pagal Lietuvos BK 129 str., nuosprendyje kvalifikuotas grubiausiai pažeidžiant visus Lietuvos baudžiamojo įstatymo principus ir tarptautinės teisės Žmogaus teisių apsaugos srityje pamatinius principus, t.y. ne pagal 1991 m. Lietuvos BK 105 str., o pagal 2003 m. Lietuvos BK 129 str.;

5) Nusikaltimo žmoniškumui redakcija 100-ajme straipsnyje pakeista ir naujai suformuluota 2011 m. pavasaryje, kas taip pat akivaizdžiai pažeidžia visus Lietuvos baudžiamųjų įstatymų (ir jų leidybos), bei kitų teisės aktų, į kuriuos ne kartą raštiškai prašiau atkreipti dėmesį pagrindus, tačiau iki šiol nesu sulaukęs iš Jūsų jokio atsakymo;

6) Kaip Jums žinoma, Latvijos generalinė prokuratūra nedavė Lietuvos generalinei prokuratūrai ir Jūsų teismui privalomai būtino leidimo apkaltinti mane nusikaltimu žmogiškumui pagal 2011 m. Lietuvos BK 100 str. toje apimtyje bei ribose, kurios yra išdėstytos Lietuvos generalinės prokuratūros apeliaciniame skunde, įtraukiant neegzistuojančius ir neegzistavusius- prasimanytus nusikaltimus Latvijos teritorijoje ir nepatenkančius į Lietuvos Respublikos jurisdikciją, taip pat atsižvelgiant į faktą, kad už savo veiksmus Latvijos Respublikos teritorijoje, tarnybos eiliniu milicininku Rygos OMON’e metu, buvau nuteistas Latvijos teismo ir pilnai atlikau man skirtąją bausmę. Dėl šios priežasties bandymai surinkti įrodymus, pažeidžiant Latvijos generalinės prokuratūros leidimą, visumoje pilnai pažeidžia dvigubo nebaudimo už tą patį nusikaltimą, objektyvumo, naujojo kaltinimo faktinio pagrįstumo ir apeliacinio proceso teisingumo principus;

7) Susipažinęs su man naujai pareikštuoju kaltinimu dėl nusikaltimų žmoniškumui pagal 2011 m. Lietuvos BK 100 str., visiškai neatlikus šio nusikaltimo ikiteisminio tyrimo, su visa atsakomybe Gerbiamam teismui kategoriškai pareiškiu apie tai, kad nusikaltimų žmoniškumui, kaip ir nužudymo aš nevykdžiau ir nepadariau, ir nebuvau tokio nusikaltimo liudytoju, todėl jo aplinkybės man nežinomos.

Tačiau, iš pagarbos teismui, galiu paaiškinti sekančiai, o būtent:

1) Aš niekada nedalyvavau kokioje nors “Česlov’o Mlynnik’o suburtoje organizuotoje nusikalstamoje grupėje” ir byloje šio kaltinimo teiginio įrodymų nėra;

2) Aš niekada nesudariau ir nebuvau “nusikalstamame suokalbyje (susitarime) su Česlovu Mlynniku, Andrejumi Laktionovu ir Aleksandru Ryžovu”, šitokio teiginio įrodymų bylos medžiagoje taip pat nėra;

3) 1991 07 30-31 d. aš kartu su A. Laktionovu, ir A. Ryžovu, o taip pat su I. Gorbaniu, V. Michailovu ir V. Barykinu buvome Vilniaus OMON’o bazės teritorijoje ir nebuvome išvykę už jos ribų iki pat išvykstant į Rygą, kas įrodyta byloje esančiais įrodymais;

4) Dėl šios priežasties nei aš, nei kiti, kaltinime nurodyti, asmenys nedalyvavome pasienio ir muitinės praleidimo kontrolės posto “Medininkai-1” užpuolime, nežudėme ir nenužudėme Lietuvos policijos ir muitinės pareigūnų, bei nesikėsinome į gerb. p. Tomo Šerno gyvybę ir sveikatą, nes visi išvardinti kaltinamieji tuo metu fiziškai buvome Vilniaus mieste, t.y. visiškai kitoje vietoje;

5) Aš, kaip ir visi, kiti išvardintieji asmenys, niekada nesu gavęs ir negirdėjau “Česlovo Mlynniko įsakymo Medininkų muitinės poste nužudyti Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojus”, šitokio naujai pareikštojo kaltinimo, kaip ir 2011 05 11 nuosprendžio, teiginio įrodymų bylos medžiagoje nėra;

6) Dėl viso to, kas išdėstyta aukščiau, aš niekada nedaviau “sutikimo” ir negalėjau sutikti su tokio pobūdžio “įsakymo vykdymu”, o juolab kai to visiškai nebuvo. Derėtų atkreipti dėmesį, kad šitokio “įsakymo” būvimas, jo turinys bei tokį “įsakymą” tariamai davęs asmuo bylos medžiagoje esančiais duomenimis neįrodyti ir išvis nenustatyti;

7) Remiantis aukščiau išdėstytu, 2011 05 11 nuosprendyje ir 2011 05 30 prokuratūros apeliaciniame skunde naujai išdėstytame kaltinime nurodytos posto užpuolimo aplinkybės ir Lietuvos muitinės pareigūnų nužudymo mechanizmas nesudaro ir nesuteikia pagrindo apkaltinti mane, o tuo pačiu apkaltinti ir kitus, išvardintus asmenis, dėl to, kad nusikaltimo metu mes fiziškai buvome kitoje vietoje;

8) Aš, o taip pat ir kiti, kaltinime išvardinti asmenys niekada nesame gavę jokių nurodymų arba įsakymų “jėga nuversti teisėtas Latvijos ir Lietuvos vyriausybes, grąžinti Lietuvą ir Latviją į TSRS sudėtį”, o taip pat “dideliu mastu ir sistemingai užpuldinėti tarnybines pareigas vykdančius Lietuvos ir Latvijos valdžios atstovus”, o taip pat “kitus Lietuvos ir Latvijos valstybėms lojalius civilius asmenis”, o taip pat “žudyti” išvardintus asmenis. Šitokio pobūdžio prokuratūros prasimanymų įrodymų bylos medžiagoje nėra ir apeliacinio proceso metu nebuvo gauta;

9) Asmeniškai man iki šiol nėra žinomi “TSRS komunistų partijos ir vyriausybės politikos” esmė, turinys ir prasmė. Asmeniškai aš niekada nebuvau TSKP eilėse, o taip pat niekada nebuvau Latvijos arba Lietuvos kompartijų nariu. Dėl šios priežasties man iki šiol absoliučiai nežinoma šių partijų turinio esmė ir prasmė. Bylos medžiagoje nėra įrodymų, tvirtinančių atvirkščiai;

10) Tarnybos Rygos OMONe metu niekada neteko iš ko nors girdėti apie “nuosavą Rygos OMON politiką”, nes TSRS VRM Vidaus kariuomenės 42-osios divizijos Rygos Ypatingosios paskirties milicijos būrys buvo kariniu padaliniu, o ne politikierių minia. Įrodymų, tvirtinančių priešingai, bylos medžiagoje nėra;

11) Apie “TSRS VRM politikos” esmę ir prasmę, kaip ir tai kuo grindžiamas naujas kaltinimas, tvirtinantis apie ketinimus paremti žmoniškumui priešingą politiką ir jai talkinti, man iki šiol nėra žinoma.

8) Tokiu būdu naujai pareikštasis kaltinimas dėl nusikaltimų žmoniškumui pagal 2011 m. Lietuvos BK 100 str. neturi jokio faktinio pagrindo, nes Lietuvos pareigūnų aš nežudžiau ir nenužudžiau. 1991 07 30-31 Medininkų posto užpuolimo nevykdžiau ir jame nedalyvavau, kažkieno, kieno nors politika pasireiškianti ar pasireiškusi didelio masto sistemingais civilių asmenų ir Latvijos bei Lietuvos valstybės tarnautojų užpuldinėjimais ir žudymais man nebuvo ir iki šiol nėra žinoma.

Dėl šios priežasties aš neturėjau faktinio pagrindo ir galimybės, nebekalbant jau apie norus, remti tokią politiką.

Remdamasis aukščiau išdėstytu kaltu nesijaučiu ir neprisipažįstu, bei negaliu prisipažinti kaltu, nes nieko panašaus nepadariau, o už savo veiksmus, padarytus tarnybos Rygos OMON’e metu, jau atlikau Latvijos teismo man skirtąją bausmę, be to Rygos OMON’as veikė teritoriniu principu, t.y. Latvijos teritorijoje.“

Komentarai

 

 

 
 1. klauseklis 2017-03-30 09:03

  Gal durni klausimai, bet jie neduoda ramybės kokie įrodymai rodo, kad iki gyvos galvos užteistas :
  1. buvo Medininkų pasienio poste?
  2. būtent jis šaudė ir į ką?
  3. ką būtent nušovė?

  įdomiai čia… 2017-03-27 12:52
  atmintis 2017-03-06 11:03
  100 balų !!! 2013-03-06 – 16:52 rašė:

  Patriotizmo tema Medininkų bylos kontekste labai įdomi, o svarbiausia aktuali, kaip niekur kitur. Keista, kad šiandien 22-aisiais Nepriklausomybės metais dar atsiranda visokių molinukų nesuprantančių, kad būtina surasti ir nubausti tikruosius Medininkų pasieniečių žudikus.
  Pasakykite susimyldami, ką bendro su patriotizmu ir jo esme turi bet kurio ir bet kokio žmogaus nuteisimas be kaltės įrodymų?
  Nekalto žmogaus pasodinimas iki gyvos galvos be įrodymų ir vengimas surasti tikruosius žudikus yra aukščiausia patriotizmo pasireiškimo forma?
  Tuomet belieka atvirai pagailėti šitokių pseudopatriotų ir juos užjausti.
  Tai jau nepatriotizmas, o atviras kenkimas savo Tėvynei, slepiant nuo atsakomybės tikruosius Medininkų žudikus.
  Būtent dėl tokių, neaiškioje vietoje iškasto molio gabalo, pažiūrų šiandien, Nepriklausomoje Lietuvos valstybėje atvirai drįstama be įrodymų nuteisti Žmogų iki gyvos galvos.
  Sukrečia šiurpas nuo šitokių liguistų pažiūrų Lietuvoje išplatinto niekuo nepagrįstos neapykantos vėžio.
  Patriotai privalo patys nuspręsti ar jiems užtenka “Atpirkimo ožio” Medininkų byloje ar reikia surasti tikruosius žudikus?
  Lietuvos istorijai “Atpirkimo ožio” Medininkų byloje nereikia. Reikia ištirti bylą ir surasti tikruosius žudikus!

  Gintas 2015-07-01 10:01

  Man labai patiko gerbiamo advokato Arūno Marcinkevičiaus vienoje iš diskusijų išsakyta mintis: “Asmuo, teikiantis pirmenybę kokiai nors nuomonei sprendimo priėmimo procese, tuo pat metu atvirai prisipažįsta ir praneša a’priori atsisakąs asmeninės atsakomybės už sprendimo kokybę ir jo teisingumą. Kitaip tariant, atsakingas asmuo asmeniškai in general atsisako teisingai išspręsti jam pavestą ar tenkantį klausimą iš esmės, remiantis faktais bei įrodymais, todėl priimąs pabrėžtinai formalų, nebūtinai teisingą sprendimą.”

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. Susidaro pagrindas manyti, kad zudynes medininkuose vykde lietuvos strukturos, nes reikejo auku, bet vykde nemoksiskai.

  Thumb up 3 Thumb down 0

  • Lietuva su visa savo ,,teisesmauka” sude iki ausu, o skelbiasi teisine valstybe.

   Thumb up 3 Thumb down 0

 3. ŽMOGUS UŽ NIEKĄ SĖDI ŠITIEK METŲ…. – klausimas , kas sėdės už tai ??? kad reikės kompensuoti ŠIAM ŽMOGUI už skriaudą??? IR kodėl viską turi apmokėti mokesčių mokėtojai, GAL PROKURORAI galės ??? kurie šitą visą košę privirė?

  Thumb up 3 Thumb down 0

 4. Turiu klausimą politikams, prokurorams ir teisėjams. Atsakyti galit? Ponai, kur yra šito žmogaus kaltės įrodymai ir kada juos viešai paskelbsite žmonėms?

  Thumb up 8 Thumb down 0

 5. Vargas žmogui, tapusiam aplinkybių auka dėl politikos + dėl neprofesionalių tyrėjų+ dėl neatsakingų prokurorų + dėl savo šešėlių bijančių ir dėl kėdžių drebančių teisėjų nedorumo.

  Thumb up 5 Thumb down 0

 6. studentė

  2015-05-03 – 15:51

  Praeitą savaitę baudžiamojo proceso paskaitoje mums aiškino, kad pagal kodeksą ir aukščiausiojo teismo nustatytą praktiką baudžiamosiose bylose bet kuri ir kiekviena nusikalstama veika privalo būti įrodinėjama savarankiškai ir jokiais būdais negali būti “išvedama” iš ankstesnių ar vėlesnių nusikalstamų veikų, o juolab negali būti “grindžiama” bet kokiais “kontekstais”. Panašūs bandymai yra neteisėti, kaip prieštaraujantys žmogaus teisėms, todėl draudžiami. Teismai, prokuratūra ir kitos ikiteisminio tyrimo institucijos, bei jų tarnautojai to nežinoti negali. Jeigu kokioje nors byloje daroma atvirkščiai, tas reiškia pareigoms užimti akivaizdžiai netinkamą profesinį pasirengimą ir kvalifikaciją. O Medininkų byloje, kaip suprantu, kaip tik taip yra padaryta?

  Thumb up 5 Thumb down 0

  • ikulinas visiškai teisus. Baudžiamojoje teisėje galioja principas,kad už nusikalstamą veiką žmogus atsako pagal įstatymą, galiojusi nusikaltimo padarymo metu. taigi Nikulinas nuteistas už 1991m inkriminuojamą veiką pagal 2003m.Lietuvos BK , o dabar dar pagal 2011, BK pataisymus. Tik Lietuvoje galimas toks absurdas Matosi, kad byloje žiūrima ne teisingumo principų, o Stalino troikos principu-neprisipažįsta-kaltas, prisipažįsta-nusikaltimas sumąstytas iš anksto.

   Thumb up 5 Thumb down 0

 7. Visi muitinės darbuotojai,policija it kita šaraga buvo aginkluota lazdomis,nes Landsbergis bijojo ginkluoto susirėmimo,kad neišprovokuoti kariuomenės SSSR įsikišimo. Čia visa paslaptis,kodėl tą naktį visi slankiojo kaip apduję.

  Thumb up 5 Thumb down 0

 8. Kiekvieno kaltė privalo būti įrodyta prieš nueisiant, o kai to nėra, tada iš teisingumo lieka šnypštas.

  Thumb up 6 Thumb down 0

 9. Aha visi taip sako- aš geras buvau,nevogiau saldainių jie patys i kišenę įkrito..
  Ar da kokia pasaką paseka!
  Jeigu pagavo tai pagavo faktas kaip blynas! A jus galit lot kiek širdis geidžia!

  Thumb up 0 Thumb down 5

  • Kada pagavo? Kur pagavo? Ką pagavo? Už ką pagavo?
   Ir kur įrodymai dėl to pagavimo teisingumo? Au…u…u, alio….?

   Thumb up 5 Thumb down 0

 10. Vargšas- be kalės nuteistasis. Vargani mūsų teismai, bedantė prokuratūra. Vargšė mūsų Lietuvėlė.

  Thumb up 9 Thumb down 0

  • Šudmaliai kaip sekas?
   Matosi nekas!!
   Kiba moka mažai?Gal sakau putleris algas pakels?
   Kaiptai nesimato čia per daug džiaugsmo.,.
   Šudmaliai urraa tata su jumis!!

   Thumb up 0 Thumb down 5

 11. Lietuvos nacionalistai leidimo rengti eitynes Laisvės alėjoje iš Kauno savivaldybės nebuvo gavusi, tačiau policijos pareigūnai tikino, jog organizatorių iš mitingo neišves, mat jei dalyvauja iki 15 žmonių, leidimas nebūtinas. Be to, kauniečių, atėjusių pasisakyti prieš nacionalistus, buvo gerokai daugiau.
  ——————————–
  sakykim yra noras surengti didelį mitingą ,,Laisvę pingvinams,, be leidimo. Wilniuje nežinau , bet Kaune tai pavyks…
  Pasiunti žmonių grupę į miesto centrą su plakaitais ir šūkiais ,,Laisvę ir Nepriklausomybę Papūgoms,, Ne daugiau kaip 15 žmonių. Tokiam mitingui leidimo nereikia…
  Ir tada jau ateina daugiatūkstantinė minia su plakatais ,,Laisvė Pingvinams,, .
  Policija nesikiša…. kadangi mitingas ,,Laisvė papūgoms,, yra iki 15 žmonių ir leidimo nereikia…
  O antimitingas ,,Laisvė papūgoms,, yra gerokai didesnis už mitingą ,,Laisvė pingvinams,,
  Ir susirinkimų įstatymas antimitingams negalioja?
  Ir bus paprašyta Kauno policijos pasiaiškinti?
  Ir atsakyti už neveikimą neišvaikant neteisėtą antimitingą? Kur einame?
  Kaip manot- Wilniuje tai pavyktų?
  Kodėl ,,bananų respublika,, vadinama Valstybė kurioje neauga bananai? Matyt todėl, kad ten tautos ir valdžios atstovai gali nesilaikyti įstatymo raidės… Ir joks žurnalistas Jakilaitis ar Valatka nepasidomės o kodėl taip?
  Dėl ko rašomi įstatymai?

  Lietuva bananu krastas – todel net policininkas isdidziai pareiskia kad susirinkimu istatymas pazeistas,,,. Ir nusprendzia kad pazeidimas yra GERAS pazeidimas,…

  Va kodel mes bananu respublika….

  Thumb up 5 Thumb down 1

 12. Vatnikai siunta
  NATO bazes Lietuvoj užtikrina taika ,gerove ir nepalieka šansų sulaukti rusofasistiniu banditų su jų iskrypeliska kultūra,musu Lietuvoj.

  Thumb up 2 Thumb down 15

  • Žodis kultūra – skamba išdidžiai … Suvokti , kas tai yra reikia būti
   kultūringam … Sakai žinai , kas yra iškrypėlių kultūra ? Gal galima būtų
   konkrečiau šia tema ? Paaiškintum dalykiškiau ir žinotume apie …

   Thumb up 5 Thumb down 4

 13. Ką norėti, koks laikraštis tokie ir straipsniai!
  Koks portalas tokie ir komentarai!

  Thumb up 1 Thumb down 10

 14. Nejaugi?
  2015-05-13 – 18:41

  Dar neteko girdėti,kad Rusija pūdytų kalėjime nekaltą lietuvį.Manau,lygini nesulyginamus dalykus.

  girdėjo rimas, kad rusija sibire supūdė daugiau, negu 1 lietuvį + milijonus nelietuvių. a ne ?

  …….. ir chuilo pagrobtų MOTERŲ juk nepūdo kaip anuomet vaikus ir senelius. dar nešaudo iš buk.

  Thumb up 3 Thumb down 12

 15. Saltasis Karas pasibaige, kai ruskiai ji “s grochotom” pralaimejo Dvidesimtame amziuja. Dabartes Chuilo kariauja Hibridini kara.
  – Norejo kaip geriau,- pasibaigs kaip visad.

  Thumb up 5 Thumb down 16

  • pradeda pasakoti Audrius Butkevičius: kodėl prieš pat žudynes tą naktį buvo atšaukta poste buvusi KAD pasala

   Thumb up 23 Thumb down 0

   • Audrius Butkevičius ir taip visa laika pasakoja ir pasakoja.
    Tik ne kozna tituska girdi.

    Thumb up 2 Thumb down 11

 16. Tomas Sernas,budamas krikscioniu dvasininku,savo tylejimu kankina nekalta zmogu kalejime.Pardave Tomas Sernas savo sazine ir siela uz muitininko atlyginima

  Thumb up 30 Thumb down 4

  • o kokia jo tikroji pavarde ,Nikulinas ar Michailovas ,kam zmogui dvi pavardes ?

   Thumb up 3 Thumb down 14

   • kokia Stankūnaitės pavardė pagal liudininkų apsaugos programą? Ar jai paliko senąją pavardę? Ar davė naują?
    Taip ir čia. Ne Nikulinas kaltas, kad Latvijos Respublika jį, paliudijusį prieš nusikalstamo pasaulio autoritetą “Konj”, paslėpė po Michailovo pavarde pagal liudininkų apsaugos programą.

    Thumb up 15 Thumb down 3

  • Serno tau negaila ,Lietuvio patrioto ,gaila ruso juk rusai puola .susaudyti bus vienu maziau.

   Thumb up 3 Thumb down 21

  • turbūt Šernas galvoja, kad nekaltai nuteisto žmogaus įkalinimas, padedant tylėjimu, neatsilieps jo vaikams ar vaikų vaikams – nekalto žmogaus pasodinimas užtraukia baisią karmą, iki 7 kartų

   Thumb up 19 Thumb down 3

   • Jei pamatytum i ka kazkada sveika druta Serna, ta stribu nakti paverte asvabaditeliai mikulinai mikailovai biboviciai makutinoviciai, tai…
    -gal ne kolorado nuomone cia destytum, o savo.
    Tai Sernui dar pavyko. liko Gyvas, skant.

    Thumb up 1 Thumb down 12

 17. Jau akivaizdziai si byla parodo, kad politiku Klanas surades ant ko nurasyti savo nepriklausomybes pradzioje padarytas klaidas – niekaip nesitrauks nuo savo versijos. Politiku ir teisesaugos munduro garbe svarbiau negu kokio ten vieno zmogelio suluosinto gyvenimo. Taip kad musu Valstybeje i DEMOKRATIJA ziurima lygiai taip pat kaip ir Putino Rusijoje- jokio skirtumo.

  Thumb up 19 Thumb down 3

 18. Taip reikia – turi buti atpirkimo ozys ir tuo paciu atkersita Nikulinui uz liudijima pries mafija paskaitykite knyga “Nusikaltimas Valstybes vardu” puikiai suprasit ir pasidarys mazdaug aisku…

  Thumb up 29 Thumb down 1 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
„Sodra“: kada, kokios ir kiek didėja pensijos 1
Norvegijoje plintant šunims pavojingai ligai – perspėjimas lietuviams 1
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje (3)
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Seimas pritarė naujai žalos atlyginimo pacientams tvarkai 
Seimas priėmė Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo ir lydimųjų teisės aktų...

Ką signalizuoja pirtyje netikėtai užklupęs galvos skausmas? 
Turkiška, suomiška, rusiška ar japoniška – pirčių pasirinkimas šiais laikais tikrai didelis, o...

Kaunas planuoja statyti metro (balandžio 1-osios pokštas) (9)
Premjerui Sauliui Skverneliui pavadinus mūsų brolius latvius konkurentais, daug kam kilo mintis, kas...

Teisingumo ministerija inicijuoja teismo proceso tobulinimą (1)
Teisingumo ministerija, siekdama sistemiškai tobulinti teismo procesų reglamentavimą, iš vidinių išteklių steigia naują...

Premjeras: Tikiu Lietuva ir kviečiu visus švęsti mūsų Tėvynės gimtadienį! (12)
Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis sveikina Lietuvos žmones su Valstybės atkūrimo diena.  „Sveikinu jus...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
A. Kubilius: “Sakartvele aptarta politinė krizė šalyje, priimti sprendimai dėl Rytų Partnerystės ateities”
Šiandien Europos Parlamento narys Andrius Kubilius Tbilisyje (Sakartvelo) vykusioje spaudos...
G. Landsbergis: „Pritardami Prezidento teikiamų pataisų svarstymui, kviečiame gilesnei diskusijai“ (1)
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnas Gabrielius Landsbergis šiandien,...
Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininku išrinktas D. Gaižauskas (7)
Trečiadienį vykusiame Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdyje, aktyviai...
 
Prokurorams „skauda“ tik jų postai – paprastų žmonių skundams ir ašaroms jie akli ir kurti (1)
Pastaruoju metu tarsi grybai po lietaus žiniasklaidoje pasipylė prokurorų nusiskundimai:...
Ar Europos Taryba žino, kokias kandidatūras į Europos prokuroro postą jai siunčia Lietuvos Vyriausybė? (1)
Vyriausybė savo posėdyje patvirtino tris Lietuvos deleguojamus kandidatus į Europos...
Kreipėsi dėl nužudyto sūnaus – pačiai motinai iškėlė baudžiamąją bylą (1)
Nors po aukštų teisėjų sulaikymo skandalo buvo prabilta apie būtinus...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Henrikui Daktarui laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė lieka nepakeista
Lietuvos apeliacinis teismas atmetė Henriko Daktaro skundą dėl Kauno apygardos...
Alytuje išžaginta į darbą ėjusi moteris (1)
Liepos 18 d. apie 5 val. 20 min. Alytuje, Jazminų...
Įtariamojo asmens tapatybė jau nustatyta (2)
Šiandien Vilniaus apskr. vyriausiasis policijos komisariatas išplatino pranešimą žiniasklaidai, kuriuo...
 
Kaip verslas atrakino naują požiūrį į biuro baldus (1)
Jeigu išgirstate žodį „biuras“ turbūt įsivaizduojate sublokuotas arba į kabinetus...
Išmaniosios skaitmeninės televizijos galimybės Lietuvoje (3)
Skaitmeninė, savo funkcionalumu bei kanalų gausa, nerungė ilgai karaliavusią analoginę. Žinoma,...
„Huawei“ pristato stilingą „Mate 10 lite“ (2)
Nuo šiol bus dar paprasčiau pasidaryti tobulą asmenukę ar pagauti...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (23)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai””
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Padėka
PADĖKA Dėkojame visiems vienaip ar kitaip prisidėjusiems ruošiantis pirmajam renginiui...