Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2021 Rugsėjis 21 Antradienis
 

Jonas Siaurukas. Kur eina baltų Europa?

2020-01-21 13:17 | Nuomonių ringas | Komentarų (3)

Jonas Siaurukas. Asm. albumo nuotr.

Grįžtu namo… kol Saulė dar nenusileido…

Iš dainos

Jonas Siaurukas

Archeologai, kultūriniai antropologai, genetikai ir kiti praeities tyrinėtojai yra nustatę, kad Vidurio ir Rytų Europa yra etnogenetiškai gana vieningas regionas, nors, žinoma, įtakų buvo visokiausių. Ankstyvaisiais priešistoriniais laikais jame iš pradžių vyravo baltai, bet vėliau slavai, buvę tarpsluoksniu tarp baltų ir alanų, istorijos priešaušryje, kadangi patyrė didesnę Rytų Romos, civilizacijos epicentro įtaką (buvo ir kitų aplinkybių), sukūrė stipresnes valstybes, vėliau raštą, baltus įveikė. Baltai tapo Baltoslavijos genetiniu ir kultūriniu substratu.

Tas Baltų pasaulis buvo nuo Berlyno iki Maskvos, tą rodo net kalbiniai panašumai. Pavyzdžiui, latviškai Pleskava (Pskovas) aiškiai yra giminingas žodžiui „pliuškenti(s)“ (pleskatj), Maskava (Maskva), gal kilusi iš kokios Meškuvos ar Meškavos, net Berlynas, jei neklystu, yra neteisingai vakariečių, lotynų alfabetą naudojusių, baltiško žodžio, užrašyto slaviškai Варлине (tai yra Varlynė, pelkėta vieta, kur daug varlių, netoli Berlyno yra tokia gyvenvietė) perskaitymas. O kur dar tokios upės, kaip Laba (Elbė), Strikis, daugybė vietovardžių, ir pan.

Vėlesnėje istorijoje tas Vidurinės Europos regiono centras tapo didelės Kijevo Rusios, vėliau Lietuvos, Lietuvos-Lenkijos valstybėmis, vėliau tapo rusų, turkų ir germanų imperijų valdomis ir kolonijomis.

Taigi, mes, lietuviai, esame Vidurio ir net dalies Rytų Europos pasaulio istorinis ir geografinis Centras. Kartu su kitais nemažai nusipelnėme net visą Europą gelbėdami nuo totorių -mongolų ir kitų klajoklių pavergimo.

Ar turime didžiuotis savo istorija? Manau, kad ne. Nes padarėme net keletą rimčiausių istorinių klaidų. Visų pirma visai nevertinom savo savasties, baltiškumo, kuris turėjo būti ne tik mūsų, bet ir slavų pasididžiavimu. Mūsų vytautai, užkariavę ar atkariavę nemažai buvusių baltiškų žemių, užmiršo savo tėvų kalbą ir lietuvaites, valstybine rašto kalba tapo baltarusių ar slavų bažnytinės kalbos dialektas, o valdantysis sluoksnis noriai maišėsi su kitatautėmis.

Vėliau lenkų politikai ir bažnyčia pasinaudojo mūsų jogailų etniniu nekultūringumu ir politiniu kvailumu, pasekmes visi žinome. Net Vytautas Didysis, nors lenkai siūlė jam kartu galutinai įveikti teutonus, tuo nepasinaudojo ir brolių prūsų, žemaičių, vakarų lietuvių nevadavo…

Matyt, mūsų valdantiesiems, elitui valdžia ir turtai buvo ne tarnystė tautai, jie buvo ir liko savo kišenių patriotai, ne gynėjai, bet engėjai…

Vienas keliauninkas rašė, kad stebėtina, jog tauta, įveikusi Romą (skaitykite J.Statkutę de Rosales), VISA tapo baudžiauninkais.

Tai pasireiškė ir A.Smetonos laikais, kai lenkai išprievartavo Lietuvą užmegzti diplomatinius santykius ir tuo lyg pripažinti Rytų Lietuvos okupaciją ir lenkinimą, šiaudadūšiškai pasidavė. Nesipriešino ir hitlerininkams grobiant Mažąją Lietuvą, nors privalėjo ginklu ginti valstybės vientisumą.

Kuo toliau, kaip pasakoje, tuo baisiau: Lietuvos krikdemai ir kiti, rusų tankams riedant į ją, sugalvojo …versti Prezidentą ar neklausyti A.Smetonos, išdavė net savo saugumo pareigūnus nukankinti enkavėdistams. Ar ne todėl tada mūsų saugumiečiai ir kariškiai liko bailūs, nebe pareigos, bet paragrafo žmonės? Nejau krikdemams stalinistai buvo artimesni, negu tautininkai? O gal Roma taip liepė?

Man atrodo, kad mes neturime didžiuotis savo istorija: ne iš vieno lietuvio girdėjau, kad, priešingai, turėtume kaip su šluota šluoti jos paminklus, dvarus, kartu su vyžomis ir alkoholizmu, ir, baisu net pasakyti, gal net bažnyčias, amžiais lenkinusias ir rusinusias liaudį. O gal reiktų paversti jas naujos kultūros, gal net naujos Teisingumo religijos (D.Kirvelis) švyturiais. Tautos šventyklomis, o ne kosmopolitų ideologinėmis peryklomis.

Žinoma, gal katalikų kunigai pasitaisys: juk buvo ir tumų, valančių, bet kol kas iš Romos, deja, kartais pasigirsta raginimų įsileisti į Europą kuo daugiau „vargstančių“ ar „pabėgėlių“. Kaip rašo T. Maršalas, Afrikoje greit bus du milijardai gyventojų, arabų tautų jau yra apie 350 milijonų. Ar visus sutalpinsime ir liksime europiečiais, baltais?

Ir ne tik etnogenetinis aspektas svarbus. Kaip rašo K.S., sako G.D., Europa naikinama – kultūriškai, doroviškai, ideologiškai, ekonomiškai, net pasitelkiant komunistinę Kiniją. ES yra karinis ir politinis nykštukas, nors ekonomiškai kol kas dar milžinas (molinėmis kojomis). Juk Libija buvo puiki proga ES gauti instrumentą suvaldyti globalizmui, bet ji net mažojo pirštelio nepajudino pakovoti UŽ SAVE.

Su ES niekas nesiskaito. Neseniai A. Merkel buvo su vizitu Rusijoje, tai V. Putinas net pasitikti jos (damos) neišėjo…

Gal atsisukti į Rusiją, jai nusilenkti? Ten padėtis ne geresnė, gal net blogesnė. Net Šventojo buriat mongolų ir rusų Baikalo pakrantes kolonizuoja kinai, taiga kertama ne menkiau kaip Amazonija, o savo šalies resursus Rusų valdžia „tranžirina“. …Vakar rusų TV pranešė, kad nuo nikotino tablečių mirė vaikas. TV paklausė …kiosko darbuotojos, kodėl pardavinėja nuodus… Ar kiosko pardavėja tai sprendžia, o ne vyriausybė, ilgai nematanti, kad nuodijami Rusijos vaikai? Ar nepanašiai „kovojama“ su narkotikais ir kitomis negerovėmis ir pas mus?

Ne, Rusija mums ne kelrodis, ji – Eurazija. Ir tik jos Šiaurės Vakarai gal dar baltiški.

Ukraina, Baltarusija, Baltijos šalys, Vidurio Europa, Graikija ir Balkanai turi siekti atgimimo eidami savo keliu. Tą suprato ir kai kurie Izraelio politikai (Izraelis, Šiaurės Korėja – dėmesio vertos valstybės). Būtina reformuoti ES, kitaip ji gali tapti nauja imperija, o gal galutiniu europiečių nueuropinimo, nubaltinimo įrankiu.

ES pagailėjo mums žvaigždučių vėliavoje, o juk net valstijos JAV jas turi. Vadinasi, mes, laisvos šalys, jau menkesnės už valstijas, tik regionai ,Briuselio kopūstų akimis žiūrint, besame?

Visiška politinė ir karinė impotencija, kultūrinis ir ekonominis bei migracinis eurobaltocidas, tolerancija Blogiui ir Nesąmonių kultas negali būti tinkamu ES ideologijos pamatu, jei ES nori tapti Laisvų Tautų Bendrija. (Sako, kad ES parlamentas dabar draudžia savo parlamentarams naudoti nacionalinę atributiką?)

Katalikų bažnyčioje, beje, lyg ir bandoma leisti kurti normalias šeimas, įdomu, kuo tai baigsis. Gal tai taps ir bažnyčios atgimimo pradžia?

Europai ir net Amerikai sunku atgimti. Lyg po stichinės nelaimės, lyg vaizdelis po socializmo žlugimo Rytų Vokietijoje ir visoj postkomunistinėje Europoje, ištisos JAV valstijos atrodo kaip po karo. Liberalizmas ir kinų prekės sunaikino daug fabrikų, ar net pramonės šakų, o D. Trampo modifikuotų kukurūzų pardavimas Kinijai jų neišgelbės…

Ir paprasti žmonės nieko negali padaryti. Vienas prancūzas pasakojo, kad Paryžiuje jau sunku sutikti prancūzą, gal ir Lietuvoje lietuviai taps mažuma? O juk galėtų valdžia iš Prancūzijos pasimokyti, įvesti vieningą kalbą mokyklose, mokyklas padaryti Svarbiausios ministerijos dalimi, o ne „ mažumų“ (pagal G. Petružį, „mažumos“ yra didžiųjų tautų protuberancai silpnesnių tautų žemėse) savivalės ir gal net antilietuvybės ugdymo židiniais. Svarbiausia, apriboti, o ne lengvinti imigraciją. O gal savo krašte jau nebesame šeimininkai? Gal „Europos aplinkkeliu“ keliaujame atgal į Rusiją (V. Radžvilas)?

Be lietuvybės ugdymo (to, žinoma, nepakanka) atkūrimo jokie tankai, NATO ir net gera ekonomika neišgelbės nuo tautos tirpimo, nykimo ir išsisklaidymo.

Bet kodėl tiek maža pasipriešinimo Lietuvos nulietuvinimui? Kodėl tiek maža paramos astrauskėms? Kodėl taip baisus (ar gardus?) svetimtautis bananas, kad nebedrįstame būti lietuviais? Tikriausiai todėl, kad tie, kurie kuria ar kūrė tautines partijas, buvo susiskaldę, o gal net nesupranta, kad vien tautiškumu sotus nebūsi. Reikia dar išmanyti ekonomikos, technologinius, socialinius reikalus. Partijos be rimtos ideologijos – neatsakingos organizacijos. Užtat ir nėra oratorių, kad jie nežino, ko nori, nieko rimto nežada, blaškosi lyg fliugeriai vėjyje. Nejau tik galvoja apie ES pinigų srautus?

Tad kur eina baltiškoji vidurio ir Rytų Europa?

Nejau net vaikų nuodijimas jau nebeprivers rytų europiečių atbusti iš baudžiavinių svajų apie skrajojančius kilimus ir gerą ES išlaikytinių gyvenimą?

Komentarai

 

 

 
 1. …………..SVAJA APIE MUSU LIETUVYBE BEI TAUTISKUMA…………..

  Autoriui ir Visiems:
  Tai ka jus parasete, reiktu padeti pirmiausiai ponui Prezidentui ant stalo ir pasakyti – skaityk ponas Globaliste !
  …- Chm, man tai nieko nereiskia, nes tai ne tauta sako ?!
  – Tada reikia tautos parasu ?!

  Chm; idomu o ka ta musu tauta pasakytu…?
  …ir lyg ausyse suskamba – ai zinai, man vienodai rodo, kad tik butu geriau gyventi ! Ar rusas ar prancuzas, nesvarbu…
  …kitas sako; ei jus abeliai, niekas jums tokiai mazai saliai neleis gyventi gerai. Tie didieji visada galvoja tik apie savo reikmes pirmiausiai ! Na, o jus esat tik toms reikmems tenkinti…
  …jaunimas, kuris mokosi, vargu ar turi koki tautiskumo poreikia, nes juos nuo mokyklos iki university degree, moko slovinti ir toleruoti tik internacionalizma – globalizma ir isvis toleruoti viska, kas yra priesiska lietuvybei…
  Idomu; ar kokius 300 000 parasu pasisektu surinkti ?!
  …Juk vyktu akcijos pries neva ”nacius”, kurie renka parasus del tautinio intereso prioriteto sugrazinimo Lietuvoje ir ES vertybiu nuneigimo, kas yra lyg dabartine sneka Rusijoje del jos istatymo aukstenybes virs tarptautinio ir amerikinio…ir kas lyg butu sneka apie perversmo Lietuvoje siekima…
  Juk siuo metu Lietuva yra viename is Globalizmo stumimo pirmyn, frontu…
  Stumiama i lietuviu smegenis ir gyvenima bei i rytiniu kaimyniu valstybes, panaudojant visas galimas nekarines NATO priemones (kol kas)…
  Gerai; tarkim, o kas vestu Lietuva tautiskumo keliu, jei visi beveik gyventojai jau ikinkyti globalizacijos kurimo sistemon !?
  Juk tikru tautininku ir ”nacionalistu” yra mazai, o tie, kurie buvo anksciau aktyvus, dabar jau arba senstelejo, arba nusidepresavo gyvendami laukinio kapitalizmo sistemoje, kuri visus itraukia, tu nori ar nenori, tarsi i ”butinaja karine globalizmo tarnyba”. Itraukia nuo mazens ir jau toje nauju laiku propagandoje suaugo nauja karta, kuriai tik iduok ginklus ir jie eis naikinti to komunYsto ruso… Visa kita jiems galbut tik nusispjaut… Na daugumai, matyt kad taip yra…
  O jauni emigrantai, neaisku isvis ka galvoja… Tikiu kad jiems ”morgidžas” ir isikurimas anglijose labiau rupi nei Lietuva…(morgidžas, tai mortgage – paskola bustui). Kazkaip beveik nera aktyviu ju Lietuvos atzvilgiu, na nesijaucia ju internete beveik visai… Nesijaucia – lyg isnyke beveik visi emigrantai Lietuvos internete…
  YRA VIENA DIDELE PROBLEMA:
  As tikiu kad daug emigrantu pagalvoja apie Lietuva, jos tvarka ir ta lietuvybe, apie Europa, kapitalizma ir lietuviu ar vakaru vertybes… As tikiu kad daug kas noretu kazka keisti Lietuvoje, jau nekalbant apie Vakarus…
  Na bet vakarai ne musu ”nosiai”, kaip ir ne musu ”moralinei teisei”, nes jei netgi mes ir gyvename pvz JK 15 metu, mes visvien max daugumoje musu netapome anglais ar tais britais, mes nesusijungeme su ju kultura ir t.t., mes esame tik stebetojai beveik visais atzvilgiais ir tik kuriame savo asmenini gyvenima. Visa kita mums daugiausia – ”dzin”.
  Daug kam ne dzin yra Lietuva, taciau nera jokiu Svyturiu Lietuvoje !
  O kokiu ju reikia ?!
  Na tie svyturiai turetu buti kazkas patikimo – zmoniu burys, kuris lyg Lietuvos ‘bolsevikai’ vestu i Revoliucija… Aisku cia su bolsevizmu ir komunizmu nieko bendro ! Cia labiausia apie lietuvybe ir tautiskuma placiaja prasme – ideologine, materialia ir intelektualiaja bei dvasine. Aisku ne visi gali ”ikasti” visa tai bet visvien gaudosi daugmaz, kas yra lietuvybe bei tautiskumas.
  Tai va; yra Lietuvoje tu lietuviskumo svyturiu bei tautiskumo prozektoriu, bet jie dazniausiai pavieniai. Gaunas taip, kad kai kuriama kokia nors lietuvybe nesanti org, ji gaunasi tik kad lozunga nesanti, kai matai jog moraliniu atzvilgiu tie nesantieji yra lyg misraine ir nemazai tu neseju jau yra parode jog nera tvirti ir bent dalinai yra ”globalus”. Dar blogiau; suvokiame jog tie globalistai visada soka i nauja vezima, kad galetu sukontroliuoti ar dezorientuoti zmones besijungiancius i lietuvybe ar kazka revoliucingo deklaruojancia organizacija… Daznai reikala gadina zmones tureje artimu rysiu su darbu globalistu institucijose, arba artimai eje su konservatoriais ju satelitais bei socdemais ir netgi kai kuriais kitais, kas rodo zmogaus jei ne visiska nesusivokima, tai bent jau leta ir veluojanti auksto moralumo ir tikroves suvokima…
  Stai pvz. dabar nauja Org, kur yra ex plaukikas Juozaitis…- argi atrodo ta org. ne gulbes, lydekos bei katino derinys ?!
  Net zodziu tiesiu ir drasiu, be kokiu nors reiksmingo antiglobalizmo nuslepimo, neisgirsi…ir ne tik sios org atveju.
  Stai pvz Lietuvos Vedlys Prezidentas; pries rinkimus zadejo santuria, taikia ir normalia partneryste su Rusija, kai jis bus Prezidentas.
  – kur dabar tie pazadai ?!
  Ismete i siuksliu deze ta pazada ir eina konfrontacijos su Rusija, keliu…net i Izraeli nevyksta dabar, nes ten bus Putinas ?! :)
  Tai stai – tokiu personu matyt kad pilna Lietuva – 99,99%
  Ju pilna Seime. Netgi kalbedami uz lietuvybe pries rinkimus, jie dabar yra arsus globalistai !
  Na pvz ”senis” politikoje Vytenis Andriukaitis – keite savo kaili nuo komunisto iki socdemo kol patapo lyg uzkietejusiu kapitalistu globalistu… Ypac globalistu, nes juk tai yra laaabai artima komunizmo kurimui visoje ES Europoje, kuri bus tik viena is keliu daliu tos komunistines pasaulines NWO sistemos…
  Na jei toks politikos senis zinaas tautiskesne Lietuva buvusia netgi TSRS sudetyje, parduoda Lietuvos lietuvybe, nacionaluma, tautiskuma ir aiskiai kreipdamasis i Lietuva gina globalistines Europos vertybes instaliuojamas Lietuvoje !…
  Berasydamas tai as suvokiu, kad mums nera visai ”uz ko uzsikabinti”…
  Mes nesame tie eruditai humanitarai, o ir kvalifikuoti politologai ar filosofai ir t.t. .., mes vargu ar galime inicijuoti ir vesti judejima, tuolab kad tam reikia ir lyderystes talento, sveikatos bei energijos pasiaukojimui…
  Deja jau buvo Lietuvoje tu, kas aukojosi. Juos apsauke ir prazude, o prazude tie, kurie buvo patys neeiliniai TSKP nariai arba netgi KGB agentai…
  Dabar, praejus jau bene visam 30 metu, gerokai isseko rezervas tu, kas turejo revoliucine ugnele bei tvirtybes kovoti ir nebijojo…
  Jaunimo tokio, kuris butu kaip tie buve, naujos salygos beveik neisauklejo…
  O kad isaukletu, reikia kad salygos dar gerokai labiau pablogetu, kai daugiau buna tu, ”kas turi galva” ir ”neturi ka prarasti” isskyrus ta savo galva…
  …Tada neturi kito pasirinkimo, kaip tik – KOVOTI !
  Ka daryti ?!
  – Lietuvai stinga pilietisku ir tikrai inteligentisku zmoniu, stinga atsakingu, verzliu ir tuo paciu – kovotoju uz Tiesa !
  Tiesa yra tai, kas yra. Mums reikia Tiesos apie Moraluma.
  Moralumas yra ir Lietuvybe bei Tautiskumas, nes issaugoma tai kas yra dvasiskai, kulturiskai, istoriskai ir dar kitaip (…) vertinga Lietuvai.
  Bet mes turime problema,- tai yra pakirstas bendrasis tautos moralumas, dvasingumas, zinojimas bei issiauklejimas naujas ir todel mums moralumas siejamas su lietuvybe bei tautiskumu yra daugumai ne vertybe ir ne moralumo dalykas – isvis dalykai atitruke nuo tinkamo suvokimo…
  Todel reikia naujo auklejimo, nauju kalbu is tribunu ir visur medijoje…, bet deja,- ko nera ir negali buti iki Tautiskumo bei Lietuvybes Perversmo…
  As nezinau isvis ka padaryti kad kas nors keistusi, kad reikalai judetu…
  As nezinau kol kas sau nei vieno, prie kurio galiu jungtis ir tikiu, kad max dauguma lietuviu to nezino…ir po situ minciu nueina nusiprausti ir pamiegoti pries rytojau darbus…
  …O rytoj jau viska ir pamirso…
  – O gi kad nepamirstu, reikia kad akyse regetusi ir ausyse skambetu zodziai sujaudne giliai, suvirpine stygas sirdies, kai zinai, kad YRA KUR TAU EITI IR KO SIEKTI VARDAN MUSU LIETUVOS IR PATIES SAVO, KARTAIS JAUSMUS SUJAUKUSIU, TU LIUDNU SVAJONIU APIE LIETUVA IR TAVE…
  ..Reikia kad tu zinotum – koki interneto adresa PC ivesti, kokia pavarde ar org. visad tureti mintyje ir gal sirdyje, jei tikrai tu patikejai ne tik sava svajone, sava ideja ir siekiu, bet ir Kazkuo Kitu, Kazkuo Kitais, kazkur Lietuvoje, kai zinai kad esi laukiamas ir kad negali nedalyvauti !…
  …lyg kadais Kauno ar Vilniaus ”Sajudyje” !…
  Meni tai.
  O kartelis minty…, kad viskas taip gavosi…
  – Ar gali bent kiek dar, Lietuva atgimti ?!
  – Ar galime mes bent kiek dar atgimti…?!
  – Ar galime atgauti bent kiek mes, tikejima vienas kitu ?!
  …nes be to, mes nieko nieko nei pasieksim, nei netgi svajoti galesim…
  …- Be to viskas zlugs, visa Lietuva. Lietuvybe, Tautiskumas ir mes tapsime tik tarsi tas Globalistinis – Zemes Zmogiskasis Resursas n 6 974 867 064W, kur W yra woman, o M – man, butu vyras…
  Ir tik tiek !
  O dabar pagalvoji,- oi kaip reiketu. kad visi perskaitytu tai, arba kad kazkas parasytu kazka dar ispudingesnio ir kad paskelbtu tautai lyg kunigai paskelbia Zinia Baznycioje pamokslu metu, ir kad tai isspaustu asaras suvokus – O KUR MES NUEJOME IR KO MES JAU NETEKOME TAIP GYVENDAMI…
  …tad kaip mums dabar surasti ta ”sviesa musu Dvasinio Nuopuolio Tunelio Gale” ?!…
  Pagalvoji tai ir baigi.
  Supranti; ai – ”perdaug isijautei”.
  Kazkas pasakys tau – tik nesusireiksmink mazyti, rasytojas atsirado mat !
  …ir tik konstatuoja tai fakta tau,- ”o kur mes nusiritome, kai taip gyvenome…!”
  Ech,- tad bent pamastykim – o kur is tikruju esam mes dabar…

  Thumb up 5 Thumb down 0

 2. Pagarba autoriui .Skaitant asaros byra.Kokiais tempais ir kokiom priemonem baaigiama naikinti mano Tevyne-Lietuva.

  Thumb up 10 Thumb down 0 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
3 patarimai, norintiems puikiai pasiruošti anglų kalbos valstybiniam brandos egzaminui
Kaip pasirinkti plautuvę virtuvei?
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Pasiruošimas jūsų tobulai kelionei: ką verta žinoti? 
Manote, kad pats laikas atitrūkti nuo kasdienybės ir bent trumpam leistis į nuotykius?...

Dovanos sužadėtuvių proga: kaip pasveikinti įsimylėjėlius? 
Neseniai susižadėję draugai pakvietė paminėti ypatingą įvykį? Nėra dvejonės, dalintis džiaugsmu – smagu,...

Tabu temos poroje – kaip jų atsikratyti? 
Jaučiate, kad mylimas žmogus su jumis nėra šimtu procentų atviras? Normalu, visiems pasitaiko...

Praktiškos dovanos žmonėms, besidomintiems konditerija 
Draugų rate turite žmogų, kuris kiekvieno susitikimo metu atsineša kažką saldaus? Jo šokoladiniai...

Vidurnaktį baigs galioti judėjimo ribojimai tarp savivaldybių 
Po antradienį įvykusio neformalaus ministrų pasitarimo, sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys žiniasklaidą informavo,...

„Baltic Block“ plečia partnerių tinklą: pradeda bendradarbiauti su tarptautine padėklų ir konteinerių nuomos bendrove „Chep“ 
    Viena didžiausių medienos drožlių padėklų gamintojų Europoje, Latvijos kompanija „Baltic Block“,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (1)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Georgij Nikonorov jungiasi prie „Yukon Advanced Optics Worldwide“ vadovų komandos
Aukštųjų technologijų bendrovės „Yukon Advanced Optics Worldwide“, gaminančios civilinius termovizorinius...
R. Viršilas. Kiek įmonių socialinėje atsakomybėje yra atsakomybės?
Rolandas Viršilas  Jau metai, kaip gyvename naujos realybės – pandemijos...
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (10)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...