Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2021 Liepa 30 Penktadienis
 

Prasideda naujas Lietuvos ir JAV strateginio bendradarbiavimo etapas

2013-08-30 23:02 | Politika | Komentarų (60)

Prezidentė susitiko su JAV Prezidentu Baracku Obama (Nuotraukos - Dž. G. Barysaitė)

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė Baltuosiuose rūmuose susitiko su Jungtinių Amerikos Valstijų Prezidentu Baracku Obama ir aptarė šalių strateginio bendradarbiavimo stiprinimo galimybes, energetinio ir kibernetinio saugumo klausimus, transatlantinius ekonominius ryšius.

Susitikime taip pat kalbėta apie santykius su Rytų partnerystės šalimis ir Rusija, geopolitinius pokyčius ir regiono saugumui grėsmę keliančius procesus. Susitikime taip pat dalyvavo Latvijos Prezidentas Andris Bėrzinis ir Estijos Prezidentas Toomas Hendrikas Ilvesas.

Baltijos šalių ir JAV Prezidentų susitikime pabrėžta, kad JAV ir Europos saugumas yra neatsiejami, o Baltijos šalių nepriklausomybė, suverenumas ir teritorinis vientisumas yra nuolatinis JAV interesas.

JAV parengtoje informacijoje apie bendradarbiavima su Lietuva (vadinamajame „Factsheet”) pabrėžiamas mūsų šalies indėlis sprendžiant viso pasauliui saugumui kritinius klausimus. Aukštai įvertinami Lietuvos pasiekimai išmaniosios gynybos srityje – aktyviai veikia NATO energetinio saugumo ir Branduolinio saugumo kompetencijos centrai, užtikrinama parama ilgalaikei NATO oro policijos misijai Baltijos šalyse. Pripažįstamas profesionalus Lietuvos dalyvavimas saugumą ir stabilumą užtikrinančiose misijose Afganistane ir kituose pasaulio regionuose. Taip pat akcentuojamas bendradarbiavimas energetikos, prekybos, Rytų partnerystės, pasaulinės interneto politikos, kibernetinio saugumo, švietimo ir mokslo srityse, lyderiu mainų programos, kuriose dalyvavo ir Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Pasak Prezidentės, pasiekusi pirmojoje Partnerystės ir Bendradarbiavimo Chartijoje numatytus tikslus Lietuva pereina į naują, platesnio strateginio bendradarbiavimo su JAV lygį. Tai reiškia naujas galimybes užtikrinant Lietuvos žmonių saugumą ir gerovę.

„Lietuvos ir JAV bendradarbiavimas per pastaruosius metus kaip niekada sėkmingas ir rezultatyvus. Pasiekėme pagrindinius Chartijos tikslus. Dabar mūsų žmonių saugumui kyla naujų iššūkių, ir reikia kitų sprendimų. Todėl Lietuva ir Baltijos šalys pereina į naują strateginio bendradarbiavimo su JAV etapa”, – sakė Prezidentė.

Pasak Prezidentės, JAV siekis stiprinti bendradarbiavimą su Baltijos ir Šiaurės šalimis padės Lietuvai siekti strateginių tikslų.

JAV palaiko Lietuvos ir Baltijos šalių energetinio savarankiškumo siekį ir įsipareigoja stiprinti energetinį Baltijos regiono saugumą. Tiesioginė parama išsakyta Lietuvos vykdomam Trečiojo energetikos paketo įgyvendinimui, energetinėms jungtims su Vakarais, energijos išteklių tiekimo įvairovės užtkrinimui. Prezidentės teigimu, prie alternatyvių energijos šaltinių gali prisidėti ir JAV, palengvindama leidimų išdavimą skalūninių dujų eksportui į NATO šalis, taip pat ir Lietuvą. JAV dujos yra keturis kartus pigesnės nei Europoje.

Branduolinio saugumo užtikrinimas – taip pat bendras Lietuvos ir JAV interesas. Bendradarbiavimas šioje srityje Lietuvai svarbus siekiant, kad aukščiausi tarptautiniai saugumo reikalavimai būtų taikomi kaimynystėje planuojamoms AE. Pernai Lietuva buvo pakviesta į Branduolinio saugumo viršūnių susitikimą Seule. Lietuvoje taip pat veikia kartu su JAV pagalba įsteigtas Branduolinio saugumo centras.

Saugi Rytų kaimynystė taip pat bendras Lietuvos, ES ir JAV siekis. Pasak Prezidentės, demokratizacijos plėtra Rytų partnerystės šalyse yra svarbi ne tik šių šalių raidai, bet ir viso pasaulio saugumui, todėl Ukrainos eurointegracija ir rezultatyvus Vilniaus viršūnių susitikimas turi geostrateginę reikšmę.

Santykių su Rytų partnerystės šalimis stiprinimas yra vienas svarbiausių šiuo metu ES Tarybai pirmininkaujančios Lietuvos prioritetų. Lietuvos pastangomis siekiama, kad Vilniaus viršūnių susitikime šį rudenį būtų pasirašyta ES asociacijos sutartis su Ukraina bei parafuotos asociacijos sutartys su Moldova, Gruzija ir Armėnija.

Lietuvos vadovė su JAV Prezidentu taip pat aptarė per Lietuvos pirmininkavimą ES Tarybai pradėtas derybas dėl Transatlantinės ES ir JAV prekybos sutarties. Didžiausias pasaulyje prekybinis susitarimas padės sukurti milijonus naujų darbo vietų, paskatins investicijas ir ekonomikos augimą.

Baltijos šalių ir JAV Prezidentai aptarė ir padėtį Sirijoje, kuri kelia rimtą susirūpinimą visai tarptautinei bendruomenei. Šalies vadovė pabrėžė, kad cheminio ginklo naudojimas yra nepateisinamas.

JAV ir Baltijos šalių Prezidentai pasirašė bendrą Politinę deklaraciją

Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Jungtinių Amerikos Prezidentai Baltuosiuose rūmuose pasirašė bendrą politinę deklaraciją, kuria įtvirtinamas JAV ir Baltijos šalių įsipareigojimas stiprinti strateginį bendradarbiavimą karinio, energetinio, kibernetinio ir ekonominio saugumo srityse. Taip pat pabrėžiami Baltijos šalių pasiekti laimėjimai ir pripažįstamas jų indėlis bei augantis vaidmuo sprendžiant kritinius pasaulio saugumo ir ekonomikos klausimus.

„Tai svarbus politinis dokumentas, kuris įtvirtina strateginio Baltijos šalių ir JAV bendradarbiavimo tęstinumą, pagrįstą Baltijos Chartijos vertybėmis. Pripažįsta Baltijos šalių vaidmenį siekiant užtikrinti tarptautinį saugumą ir žmonių gerovę. Suvienija JAV ir Baltijos šalių pastangas kovojant su naujomis karinio, energetinio ir kibernetinio saugumo grėsmėmis”, – sakė Prezidentė.

Deklaracijoje teigiama, jog keturios valstybės – Lietuva, Latvija, Estija ir JAV dar karta patvirtina savo ryžta stiprinti tarpusavio santykius – bendrai plėtoti prekybos ryšius siekiant ekonominio klestėjimo, stiprinti strateginį bendradarbiavimą sprendžiant pasaulio saugumo iššūkius ir remti demokratiją, žmogaus teises visame pasaulyje.

Dokumente pabrėžiama, jog per du dešimtmečius nuo nepriklausomybės atkūrimo Baltijos šalys sėkmingai įgyvendino 1998 m. Baltijos Chartijoje įrašytus pažadus ir tapo vertinamomis NATO bei ES narėmis. „Papildydamos labiausiai išsivysčiusių šalių gretas tokiose organizacijose kaip Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija ir euro zonoje, taip pat pirmininkaudamos ES Tarybai, jos ir toliau plečia savo teigiamą įtaką sprendžiant pasaulio saugumo ir ekonomikos problemas”, – rašoma deklaracijos tekste.

Tai pat išsakomas geopolitinis interesas stiprinti JAV ryšius su dinamiškiausiu, ekonomiškai stabiliausiu ir saugiausiu Europoje regionu – Baltijos ir Šiaurės valstybėmis. Pabrėžiama, kad Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimas yra lemiamas sėkmės veiksnys. Teigiama, kad Baltijos ir Šiaurės valstybės yra stipresnės ir jų įtaka – didesnė, kai dirba kartu ir vienija pastangas siekdamos bendrų tikslų.

Ypatingas dėmesys dėmesys skiriamas bendriems veiksmams kovoje su naujom grėsmėm. Atverčiamas naujas puslapis energetinio saugumo srityje – pareikšta tiesioginė parama Trečiojo ES energetikos paketo ir energetikos jungčių įgyvendinimui. Tai reiškia, kad bus remiamos Baltijos šalių pastangos užtikrinti alternatyvų energijos tiekimą, didinti konkurenciją ir skaidrumą energetikos sektoriuje. Užsitikrinus energetinį saugumą bus sukurtas pagrindas tvariam regiono ekonomikos augimui. Sutariama bendradarbiauti stiprinant branduolinę saugą.

Naujas bendradarbiavimo puslapis atverčiamas ir kibernetinio saugumo srityje. Atsižvelgiant į nesenas kibernetines atakas prieš Baltijos šalis, bus imtąsi regioninių ir globalių priemonių kibernetiniam saugumui regione stiprinti. Bus bendradarbiaujama stiprinant ypatingos svarbos infrastruktūros objektų regione kibernetinį saugumą ir siekiama sukurti atvira, saugų ir patikimą internetą.

Deklaracijoje aptariamas ir Baltijos šalių indėlis stiprinant Europos Sąjungos ekonominius ryšius su JAv. Patvirtintas įsipareigojimas derėtis dėl didžiausio pasaulyje prekybinio susitarimo – ES ir JAV Transatlantinės prekybos ir investicijų sutarties, kuri sustiprins pasaulinę prekybos sistemą, skatins konkurencingumą, ekonomikos augimą ir sukurs milijonus naujų darbo vietų. Tai vienas iš svarbiausių Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai darbų, nes antrasis šios sutarties derybų raundas įvyks spalį, būtent per Lietuvos pirmininkavimą.

Gynybos srityje pabrėžiama, kad Baltijos šalys svariai prisideda prie NATO misijų vykdymo ir yra įsipareigoję plėtoti Aljanso pajėgumus, reikalingus kolektyvinei gynybai, pripažįstama praktinio bendradarbiavimo svarba. Todėl Baltijos šalys ir JAV kartu dirbs kurdamos efektyvesnes technologijas ir sieks kuo efektyvesnio turimų išteklių panaudojimo. Sutariama koordinuoti veiksmus NATO viduje, kad būtų identifikuoti ir plėtojami svarbiausi prioritetiniai pajėgumai, mokymų ir pratybų galimybės.

Politiniame pareiškime taip pat pripažįstama, jog per pastaruosius kelis dešimtmečius Baltijos valstybės pasiekė įspūdingų demokratinių laimėjimų ir santykiuose su Rytų Partnerystės šalimis rodo lyderystės pavyzdį. Tai labai aiški parama Lietuvos pirmininkavimui ES Tarybai, kurio vienas svarbiausių prioritetų – santykių su Rytų partnerystės šalimis stiprinimas. Europinė Ukrainos ir kitų Rytų kaimynių integracija yra svarbi tarptautiniam saugumui.

Komentarai

 

 

 
 1. Tai gerai, bet gal geriau padėtų Lietuvai atstatyti vogtnorių sunaikintą žvejybinį laivyną ir žuvų konservų fabriką.,nes mėsos tuojau neliks o valgyti tai reikės.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. Visąžyni Pikasėli, jeigu „labai patikimų šaltinių“ informuotas, apšviesk liaudį, ar B.Obama neįdėjo į mūsų Prezidentės D.Džrebeiskeit čemodanėlį be kitų lauktuvių dar ir Genprokui D.Valiui ir advokatų bosui A.Venckui dovanėlių, – N.Venckienės su Venckaus sūnumi Karoliu? Juk jų taip „pasiilgo“ tie pedofilai prokurorai, artimieji ir visa tauta.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. ” BNS 2013 m. gegužės 6 d. 11:16 Sirijos sukilėliai naudojo žudančias dujas, teigia JT tyrėja Sirijos sukilėliai naudojo mirtinas nervus paralyžiuojančias zarino dujas per šalį krečiantį pilietinį konfliktą, sekmadienio vakarą pareiškė Jungtinių Tautų (JT) žmogaus teisių tyrėja Carla del Ponte.”

  Tau nusipjaut ant žmonių.
  Kaip tikras landbsergistas, tu nori tik šikti ant rusų.
  JAV remiami, JAV ginkluojami samdiniai puola teisėtą, 70% piliečių palaikomą Sirijos valdžią, JAV jau ne grasiną, bet atvirai ruošia eilinį eilinės valstybės antpuolį, žmonių žudymą demokratiniu įbombinimu, JAV kliedi apie kažkokius fantastiškus įrodymus, kurių niekam nepateikė ir pateikt nežada, JT inspektoriai dar tik renka medžiągą, o tu savo šlykščiausiu beretiniu būdu kažkodėl užsipuoli rusus.
  iš tikro, ne kažkodėl, o todėl, kad jie nenori karo, kad neleidžia amerikiečiams pulti dar vienos valstybės. O tau taip norisi kuo daugiau kraujo, kuo daugiau lavonų….

  Thumb up 4 Thumb down 3

  • Niekados nesu kaip nors nepagarbiai atsiliepęs apie rusų Tautą ir pačius rusus. Kas kita, kokio vertinimo nusipelno Rusijos administracijos režimas, kuris ir toliau, manau, išlieka blogio ašies centru. Kremliaus karinis satelitas – Bašaro al Assado režimas savo vieksmais susikompromitavo prieš visą demokratinį Pasaulį. Nesistebiu, kad ir Lietuvoje jis susilaukia tokių “advokatų”, kaip jūs. Tokie dažnai net niekada “nebūna buvę”…

   Thumb up 0 Thumb down 2

   • Ir nenusibosta ta pati tavo tryda tau pačiam?
    Tu iki šiol manai, kad be tavęs yra tikinčių, jog tu nekenti rusų, Lietuvos, mūsų instancijų ir t.t
    Nes tik neapykanta tave valdo. Na ir poreiks silpninti Lietuvą, bandant kelti kuo didesnę nesantaiką tarp piliečių, juodinant kaimynus, dergiant ant tau neįtikusių…

    Thumb up 0 Thumb down 0

    • Visą tai, ką jūs čia įvardijote komentare „Pikasui 2013-09-02 – 19:00“ ponas Pikasas daro tik už Tatos sidabrinius. Šiaip tai jis labai geras žmogus, myli Lietuvą ir visai nekaringas. Bet… Kadangi dar nuo sovietinių laikų įpratęs plačiai gyventi, tai iš kuklios pensijos niekaip neįstengia išsiversti. Reikia gi žmogui kažkaip prie jos prisidurti, kol dar kompo klavišą gali nuspausti. Tai ir štampuoja tą patį per tą patį…

     Thumb up 0 Thumb down 0

 4. Kalčiausia Asta Kuznecovaitė, kad D.Kedys žudė žmones, Kad N.Venckienė suorganizavo pedofilijos skandalą, šmeižto kampaniją, kad N.Venckienė organizavo žudymus, siundymus. says:

  Kalčiausia Asta Kuznecovaitė, kad D.Kedys žudikas-pedofilas, kad venxckakedynas išsigimęs, nužmogėjęs teisinkų-mafijinis-politininis klanas, sugriovęs daugelio žmonių gyvenimus, kad visų venckakedynų nusikaltimų organizatorė ir smegenys – N.Venckienė.
  Kalčiausia – Asta Kuznecovaitė.

  Thumb up 0 Thumb down 8 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Ką dovanoti krikšto tėveliams?
Sportas tampa madingu
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Praktiškos dovanos žmonėms, besidomintiems konditerija 
Draugų rate turite žmogų, kuris kiekvieno susitikimo metu atsineša kažką saldaus? Jo šokoladiniai...

Vidurnaktį baigs galioti judėjimo ribojimai tarp savivaldybių 
Po antradienį įvykusio neformalaus ministrų pasitarimo, sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys žiniasklaidą informavo,...

„Baltic Block“ plečia partnerių tinklą: pradeda bendradarbiauti su tarptautine padėklų ir konteinerių nuomos bendrove „Chep“ 
    Viena didžiausių medienos drožlių padėklų gamintojų Europoje, Latvijos kompanija „Baltic Block“,...

Lietuvos miestuose vyks piketų banga dėl Seimo darbo grupės netinkamai išnagrinėtos situacijos Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre (4)
Žurnalistas Liudas Dapkus rašo, kad „istorija yra svarbus kovos ginklas“. Šių dienų įvykiai...

„MOKI VEŽI“ atveria parduotuvių duris 
Nuo kovo 15 d., laikantis visų saugos reikalavimų, atidaromos visos šalyje veikiančios 24 „MOKI...

Grįžimas į biurą po pandemijos: ko prireiks? 
Spartėjant skiepijimo procesui ir keičiantis karantino sąlygoms, daugelis įmonių jau pradeda svarstyti apie...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (1)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Georgij Nikonorov jungiasi prie „Yukon Advanced Optics Worldwide“ vadovų komandos
Aukštųjų technologijų bendrovės „Yukon Advanced Optics Worldwide“, gaminančios civilinius termovizorinius...
R. Viršilas. Kiek įmonių socialinėje atsakomybėje yra atsakomybės?
Rolandas Viršilas  Jau metai, kaip gyvename naujos realybės – pandemijos...
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (9)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...