Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2021 Vasaris 26 Penktadienis
 

JAV demokratija – “tai masinio naikinimo ginklas“?

2012-09-02 19:10 | Naujienos | Komentarų (247)

JAV ambasada Lietuvoje. KK nuotr.


Ramūnas Alaunis

Demokratija, kaip ir nurodo pati žodžio kilmė, pirmiausia atsirado Graikijoje. Paprastai “demokratija“ reiškia valdymo formą, kurioje visi piliečiai turi teisę dalyvauti šalies valdyme. Tačiau šis jau universaliu tapęs žodis “demokratija” ne visada atspindi tikrąją šio žodžio reikšmę – tikrovėje demokratija gali turėti ir kitų reikšmių, ypač jei kalbama apie JAV liberaliąja demokratiją.

JAV politiniai vadovai dažnai mėgsta kalbėti apie kitų valstybių “totalitarinius”, “diktatoriškus režimus”, tačiau nė viena iš šių minėtų politinių sistemų tikrovėje nėra tokia totalitarinė, kaip Amerikos liberalioji demokratinė politinė sistema.

Nė vienas “totalitarinis režimas” nereikalauja vidinio psichologinio prisitaikymo iš savo subjektų,  išskyrus išorinį politinės elgsenos prisitaikymą. Tačiau “amerikietiška demokratija” kartu siekia kontroliuoti ir žmonių protus.

Amerikietiška demokratija – tai politinė sistema, kuri siekia intelektualiai ir psichologiškai suformuoti mūsų pasirinkimus visose gyvenimo srityse.

Amerikietiška demokratija – tai sistema, kuri atsisako pripažinti, kad tai yra tik ideologija, tačiau pati save pasiskelbusi  kaip meta-ideologija, arba atskaitos taškas, nuo kurio kitos ideologijos yra vertinamos ir skirtomos į kairiąsias ir dešiniąsias, kuri skirsto vyriausybes į religines ir pasaulietines, demokratines ir nedemokratines.

O kaip tikrovėje realizuojama Amerikos karinės intervencijos būdu eksportuojama “demokratija” į kitas šalis?

Štai Sirija turi pasaulietinę vyriausybę. Tokią pačią pasaulietinę vyriausybę turėjo ir Irakas prieš JAV karinę invaziją į šią šalį. Pasaulietinės vyriausybės Arabų šalyse yra labai svarbios, kadangi pasaulietinės vyriausybės išlaiko balansą tarp dviejų didžiausių etninių religinių grupių – Sunitų ir Šiitų. Būtent pasaulietinės vyriausybės sulaiko šias susiskaldžiusias visuomenės dalis nuo karo viena prieš kitą.

Po JAV karinės invazijos į Iraką, kas prilygsta nacistinės Vokietijos invazijai į Europos šalis II-ojo pasaulinio karo metais, JAV nuvertė Saddamo Husseino vyriausybę. Tuomet Irake dvi etninės grupės – Sunitai ir Šiitai iš karto pradėjo tarpusavyje kariauti. Būtent šia Sunitų ir Šiitų tarpusavio kova prasidėjęs pilietinis karas vėliau leido pateisinti JAV nusikalstamą karinę intervenciją Irake.

Nepaisant Amerikos karinių pastangų, Irako Sunitai sugebėjo atsilaikyti prieš JAV okupacinę kariuomenę ir JAV nesugebėjo užimti net visos Irako sostinės Bagdado, nežiūrint JAV karinės koalicijos pajėgų dydžio, kariuomenės vykdytų nusikaltimų ir JAV karinių pajėgų specialaus pasiruošimo.

JAV karinė invazija į Iraką nebuvo demokratiška. Irako moterys prarado daugiau teisių, nei jos turėjo prie Saddamo Husseino. Masinio naikinimo ginklų taip pat nebuvo surasta, nors prieš tai Amerikos karinių ginklų inspektoriai aiškiai pasakė, kad Irakas gamina masinio naikinimo ginklą, dėl ko JAV ir įsiveržė į Iraką.

Tačiau karo pasekmėje Sunitų (kurių dauguma buvo Saddamo Huseino vyriausybėje) turėta politinė valdžia buvo perduoti Šiitams, kurių etninės islamo grupės artimos Irano Šiitams.

Taigi, JAV karinės invazijos tikslas buvo pakeisti Irako pasaulietinę vyriausybę įr perduoti ją valdyti Šiitams.

Dabar JAV vyriausybė ketina pakartotį tą patį scenarijų ir Sirijoje. Remiantis JAV Valstijų sekretore Hillary Clinton, JAV vyriausybė ir prezidentas Obama netgi tiesiogiai remia “Laisvąją Sirijos Armiją”, kurioje kovoje daug al-Qaedos kovotojų, bei islamo ekstremistų, siekiančių nuversti Sirijos prezidento Assado vyriausybę.

Taigi, dabar JAV vyriausybė  jau pati susijusi su al-Qaeda. Tad ar, remiantis JAV antiteroristiniu įstatymu, JAV Valstijų sekretorė Hillary Clinton ir JAV prezidentas Obama bus suimti ir teisiami?

JAV vyriausybės karinis nusistatymas prieš Sirijos prezidentą Basharą al-Assadą yra ypatingai veidmainiškas. 2012 vasario 26 d. Sirijos vyriausybė surengė referendumą, kurio metu buvo priimta nauja Sirijos konstitucija, kuri numatė Sirijos prezidento kadencijos ribas ir panaikino Sirijos Baath partijos politinį monopolį.

Sirijoje balsavime dalyvavo 57.4 proc. balsavimo teisę turinčių gyventojų, panašiai tiek, kiek rinkėjų dalyvavo 2008 m. JAV prezidento Obamos rinkimuose. Nežiūrint JAV ir  NATO šalių remiamo ginkluoto sukilimo, Sirijoje surengtame balsavime dalyvvo  daugiau rinkėjų, nei  per devynis JAV prezidento rinkimus nuo 1972 iki 2004 metų. Naujoji Sirijos konstitucija buvo patvirtinta  89.4 proc.rinkėjų  balsais.

Tačiau JAV vyriausybė pasmerkė demokratinius rinkimus ir pareiškė, kad Sirijos vyriausybė vis tiek turi būti nuversta, kad Sirijoje būtų įvesta amerikietiška “demokratija”.

Vašingtono sąjungininkai  Artimųjų Rytų regione – Saudo Arabijos monarchija ir Kataras, kuriame nėra jokių demokratinių rinkimų, oficialiai pareiškė, kad Sirijos islamo sukilėliams, (kurie iš esmės yra teroristai), tieks ginklus, kad šie save pasivadinę “sukilėliais” galėtų Sirijoje atnešti “demokratiją”, nors pati Saudo Arbijos dinastija ir Kataras demokratijos pas save neturi ir nenori turėti.

Taigi, tai reiškia, kad pati JAV eksportuojama “demokratija” yra paprasčiausias masinio naikinimo ginklas. Kai JAV į kokią šalį nešą “demokratiją”, tai reiškia, jog ta šalis gali būti visiškai sugriauta, kaip buvo sugriautas Irakas, po to Libija, dabar griaunama Sirija. Ir tai reiškia, kad JAV skelbiama demokratija dažnai visiškai nereiškia jokios tikros demokratijos.

Libija iki šiol skendi chaose. Žmonės ne tik prarado žmogaus teises, kurias turėjo prie plk. Gadafio, bet po JAV ir NATO bombų atneštos “demokratijos” žmogaus teisės Libijoje sistemingai pažeidinėjamos jau į valdžią atėjusių sislamo ekstremistų, pasivadinusių save sukilėliais, kadangi Libijoje nėra jokios efektyvios valdžios.

Irake JAV vyriausybė į prezidento postą pasodino Nouri al-Maliki, nors jis pralaimėjo rinkimus, bet išliko savo prezidento kėdėje. Nouri a-Maliki pareiškė, kad jo pavaduotojas buvo teroristas ir davė įsakymą jį suimti. Irako prezidentas Maliki  šalies policiją naudoja Sunitų politikų (buvusių Saddamo Huseino šaininkų) areštams. Tuo tarpu Sirijos prezidentas Basharas al-Assadas, kuris Amerikos ir Europos sąjungos/NATO šalių žiniasklaidos yra įvardijamas kaip “diktatorius”, yra nepalyginamai demokratiškesnis, nei Irako naujasis prezidentas Maliki JAV marionetinis prezidentas.

Ištisus dešimtmečius Vašingtonas, klaidindamas pasaulio visuomenę, savo atvirą karinę agresiją pridengdavo “demokratijos ir žmogaus teisių” nešimu į Artimuosius Rytus.

Tačiau ar išliko demokratija pačioje Amerikoje?

Kol JAV nešė “demokratiją” į Artimuosius Rytus (Iraką, Libiją, Egiptą, dabar Siriją), tuo metu Vašingtonas pats griovė demokratiją pačiose Jungtinėse Amerikos Valstijose. Arba, kitaip tariant, Amerika savo demokratiją “išdalino” kitiems.

Vašingtonas sugrąžino viduramžių slaptus kankinimų kalėjimus ir apkaltas. JAV vyriausybė panaikino daugelį teisės kodeksuose numatytų teisminių procesinių teisių ir anglų teisėje įtvirtintos Asmens neliečiamybės nuostatos (Lot. habeas corpus), kuri reiškia, kad niekas negali būti baudžiamas be priežasties ir be teismo. Prezidento Obamos prašymu JAV Kongresas priėmė pataisas, pagal kurias leidžiama suimti ir neribotam laikui įkalinti amerikiečius be jokio teismo ir be jokių pateiktų įrodymų. Kratos be teismo leidimo ir šnipinėjimas, visa tai, kas neteisėta ir prieštarauja JAV Konstitucijai, dabar, 21 amžiuje, Jungtinėse Amerikos Valstijose jau tapo kasdienybe.

JAV prezidentas Obama netgi patvirtino įstatymą, kurio nėra nei viename teisės kodekse, leidžiantį nužudyti bet kurį amerikietį, bet kur, jei vykdomasis organas tai nuspręs, kad ir nepateikdamas jokių įrodymų, kad žmogus kelią grėsmę JAV vyriausybei. Tai reiškia, kad bet kuris amerikietis bet kur gali būti nužudytas remiantis subjektyvia vykdomojo organo, kuris tampa išskirtiniu JAV vyriausybės padaliniu, nuomone. Kiti du panašūs vykdomieji organai jau tapo nebereikalingais pradėjus “karą prieš terorizmą”.

Tad kodėl JAV vyriausybė ir JAV prezidentai yra nusibrėžę tikslą atnešti „demokratiją“ į Artimuosius Rytus, Afriką, Iraną, Afganistaną, Rusiją, Kiniją, (išskyrus JAV sąjungininkus  Saudo Arabiją, Bahreiną, Katarą ir Jungtinių Arabų Emyratus),  tačiau pati JAV vyriausybė  yra priešiška pačių amerikiečių konstitucinėms teisėms?

Visos teisės, kurias amerikiečiai dar 18 a. įgijo po sėkmingos revoliucijos prieš karalių Džordžą III-čiąjį, dabar 21 amžiuje jau yra atimamos JAV prezidentų Bušo ir Obamos.

Taigi, esminis klausimas: kada pačios Jungtinės Amerikos Valstijos vėl taps demokratine valstybe?

Komentarai

 

 

 
 1. ….An Afghan resistance leader recounted how Soviet soldiers treated civilians who were left behind when another village was abandoned: “The Russians tied dynamite to their backs and blew them up.” Another eyewitness described a fiendish practice that Russians used to extract information about the mujahadeen (Muslim freedom fighters): “They would slowly roast a child over fire”..

  The Soviets also, reportedly would encircle villages, enter every dwelling, and kill every inhabitant, including old men, women and children. Before leaving, they would burn down the entire village.[1] A 1986 report gives a chilling account:

  “In three small villages near Qandahar, last year, the Soviets killed close to 350 women and children in retaliation for a Mujahadeen attack in the vicinity. After slitting the throats of the children, disemboweling pregnant women, raping, shooting and mutilating others, the Russians poured a substance on the bodies which caused instant decomposition.”[2]

  Other eyewitnesses describe harrowing incidents of cruelty and almost unspeakable butchery:

  “The Russians took 14 of us and made us stand in a line near this wall. Two Russian soldiers stood in front of us with machine guns. We began reciting The Holy Kalima from the Holy Qur’an, because we knew we were about to die. They machined gunned everyone of us. I fell. There were a pile of bodies, all on top of me. The soldiers searched us and took our money.

  They moved me but I just pretended to be dead.”[4]

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • An unidentified Soviet soldier described what he perceived as, “..no such thing as a peaceful population, they were all guerrilla fighters. I remember how we once rounded up all the women and children, poured kerosene over them and set fire to them. Yes, it was cruel. Yes, we did it, but those kids were torturing our wounded soldiers with knives.”[5]

   Another Russian describes the wanton lack of regard for human life, and what he perceives as reasons for the Soviet soldiers propensity to kill without restraint:
   “A young soldier might kill just to test his gun, or if he’s curious to see what the inside of a human being looks like or whats inside a smashed head. But there is also the fact that if you don’t kill, you’ll get killed.

   It’s a feeling of being drunk on blood. Often you kill out of boredom or because you just feel like doing it—it’s like hunting rabbits.”[6]

   Maynom, an Afghan villager from Laghman province, describes a living hell:

   “The rockets were falling all around us like leaves off a tree. My daughter’s head was smashed open. Her brains were hanging from a branch. I lost Everything–my cousins, my nephews, everybody was killed–my wife, four children.”[7]

   With the numerous methods of inflicting suffering and devastation on a defenseless civilian population, there are none as revolting and as devilish as the purposeful targeting of children with the dispersal of millions of land mines.

   Many of these explosive devises were designed to look like toys, and were fashioned in bright colors to attract the curiosity of children. These land bombs were shaped like butterflies, or kites, or made of translucent plastic (making them especially irresistible to unsuspecting children. Apparently, the purpose was to murder and to maim chidren who the Soviets feared would mature into freedom fighters. This practice, while either ignored or overlooked by Western media, is documented by independent news sources.[8]

   Thumb up 0 Thumb down 0

 2. Soviet Union perpetrated crimes:

  Katyń massacre. Type of crime: War crimes (Murder of Polish POWs). Persons responsible: Lavrenty Beria, Joseph Stalin.
  Description: An NKVD-committed massacre of tens of thousands of Polish officers and intelligentsia throughout the spring of 1940. Originally believed to have been committed by the Nazis in 1941 (after the invasion of eastern Poland and the USSR), it was finally admitted by Mikhail Gorbachev in 1990 that it had been a Soviet operation.

  Invasion of Lithuania, Estonia, and Latvia. Type of crime: Crimes against humanity (Deportation and murder of civilian population); Persons responsible: Vladimir Dekanozov, Andrey Vyshinsky, Andrei Zhdanov, Ivan Serov, Joseph Stalin.
  Description: An NKVD-committed deportation of hundreds of thousands of Baltic intelligentsia, land holders and their families in June 1941 and again in January 1949.

  Nemmersdorf massacre, East Prussia. Type of crime: War crimes, Crimes against humanity (Pillaging, and rape and murder of civilians, in contravention of Hague Conventions of 1907 “IV – The Laws and Customs of War on Land” Articles: 28,43,46,47,50);
  Description: Nemmersdorf (today Mayakovskoye in Kaliningrad) was one of the first German settlements to fall to the advancing Red Army on October 22, 1944. It was recaptured by the Germans soon afterwards and the German authorities reported that the Red Army killed civilians there.

  Invasion of East Prussia. Type of crime: War crimes, Crimes against humanity, Crime of genocide — spec. ethnic cleansing; in contravention of Hague Conventions of 1907 “IV – The Laws and Customs of War on Land”;
  Description: War crimes committed by Soviet troops in the areas of Germany occupied by the Red Army. Estimated number of civilian victims in the years 1944-46: at least 300,000.

  Thumb up 0 Thumb down 1

  • Treuenbrietzen. Type of crime: Crimes against humanity (Murder of German civilians);
   Description: Following the capture of the German city of Treuenbrietzen after fierce fighting. Over a period of several days at the end of April and beginning of May roughly 1000 inhabitants of the city, most of them men, were executed by Soviet troops.

   Battle of Berlin. Type of crime: Crimes against humanity (Mass rape).

   Flight and expulsion of Germans from Poland during and after World War II, Expulsion of Germans after World War II. Type of crime: War crimes, Crimes against humanity, Crime of genocide (ethnic cleansing/forced deportation of Germans from their homes in Prussia, Pomerania, Silesia; means used include mass murder, forced rape, other human rights violations).

   Description: War crimes committed by Soviet troops in the areas of Germany occupied by the Red Army (Eastern and Central Germany), in addition to ethnic-German populations of German controlled, Poland, Czechoslovakia and Hungary. Estimated number of civilian victims in the years 1944-46: at least 300,000.

   Thumb up 0 Thumb down 1

 3. Galimybė išlikti TIKRAI nepriklausomiems nuo JAV ir pasaulinio imperializmo (NATO) – vienintelė – turėti atominį ginklą. Tik jis kol kas atbaido maitvanagius…
  Irake S. Huseinas pasidavė JAV ir tarptautiniam spaudimui, įsileido “stebėtojus”, sunaikino savo raketas, atsisakė kurti atominį ginklą ir… buvo apkaltintas atominio ir cheminio ginklo gamyba. Irakas okupuotas, S. Huseinas pakartas ir paskelbta, kad jokių ginklų nerasta… Mat, nesuveikė CŽV provokatorių bandymas įvežti į Iraką branduolinių medžiagų – juos apgavo Huseino žvalgybininkai…
  Irako niokojimas tebesitęsia iki šiol.
  Libijoje M. Kadafis sukūrė pasiturinčią valstybę, deja, draugais pasirinko JAV ir ES, kurių vadovai draugiškai apsikabinę su M. Kadafiu, pozuodavo prieš reporterius… Tai truko tol, kol M. Kadafis klusniai vykdė savo „draugų“ nurodymus. Vos tik jis parodė savarankiškumą, siekdamas sukurti vieningą Afrikos sąjungą ir valiutą, kad atsiribotų nuo žlungačio dolerio, tuoj buvo apkaltintas teroru prieš civilius. CŽV ir ES slaptųjų tarnybų vadovaujami samdiniai, padedant NATO aviacijai, M. Kadasfį nuvertė ir sušaudė…

  Nuo karo pradžios
  2003 m. kovą, Irake:
  Vidaus pabėgėlių dėl sugriautų namų – 2,6 mln. (2011.01).
  Irakiečių, emigravusių į užsienį – apie 2,9 mln. (2011.01).
  Elektros tiekimas Bagdade (valandomis per dieną):
  2010.02 – vidutiniškai 7,3 val.
  Neturi vandentiekio: prieš karą -12,9 mln. 2011.01 – 20,4 mln.
  Neturi kanalizacijos: prieš karą – 6,2 mln. 2011.01 – 11,3 mln..
  Irake vien oficialiai žuvo virš 5000 ir sužeista apie 74.000 amerikiečių.

  Šaltinis – UNHCR.

  Žurnale “The Lancet” paskelbta informacija, rodo, kad nuo 2003 metų kovo, kai JAV pajėgos įsiveržė į Iraką, šioje šalyje iki 2011 vidurio žuvo apie 800 tūkst. civilių. „Al Jazeera TV“ skelbia, kad iki 2011 – 07 žuvo virš 1.000.000 irakiečių
  Suluošintųjų niekas net nebeskaičiuoja.
  JAV biudžetui ši avantiūra kainavo po 120-130 milijardų USD kasmet.

  Thumb up 2 Thumb down 0

 4. JAV krikscioniskosios „demokratijos“ zygdarbiai:

  1776-1890 Amerika pries Amerika ir Afrika: 90 000 000 lavonu
  1899-1902 Amerika pries Filipinus: 200 000 lavonu.
  1911- … Amerika pries Amerika 3 000 lavonu .
  1941-1945 Amerika pries Japonija: 627 000 lavonu.
  1941-1945 Amerika pries Vokietija 500 000 lavonu.
  1950-1953 Amerika pries Koreja: 2 000 000 lavonu.
  1954-1974 Amerika pries Vietnama: 3 000 000 lavonu.
  1948-2003 Amerika pries Palestina: 100 000 lavonu.
  1953-2003 Amerika pries Gvatemala: 200 000 lavonu.
  1969-1973 Amerika pries Kambodza: 1 500 000 lavonu.
  1957-1973 Amerika pries Laosa: 500 000 lavonu.
  1960-2003 Amerika pries Kolumbija: 67 000 lavonu.
  1964-1973 Amerika pries Cile: 5000 lavonu.
  1964-1974 Amerika pries Graikija: 10 000 lavonu.
  1965-1965 Amerika pries Indonezija: 750 000 lavonu.
  1979-1992 Amerika pries TSRS ir Afganistana: 1 000 000 lavonu.
  1980-2003 Amerika pries El Salvadora: 75 000 lavonu.
  1981-1990 Amerika pries Nikaragva: 13 000 lavonu.
  1989-1990 Amerika pries Panama: 5 000 lavonu.
  1991-1991 Amerika pries Iraka: 150 000 lavonu
  1991-2003 Amerika ir JTO pries Iraka: 2 000 000 lavonu .
  1992-2003 Amerika pries Jugoslavija: 3 000 lavonu .
  1993-1993 Amerika pries Somali: 10 000 lavonu.
  1995-1995 Amerika pries Bosnija 250 000 lavonu.
  1975-1999 Amerika pries Rytu Timora: 200 000 lavonu.
  2001-…….. Amerika pries Afganistana: 75 500 lavonu.
  2003-…….. Amerika pries Iraka 700 000+++ lavonu.
  2011-…….. Amerika+NATO pries Libija 50 000 lavonu
  20– -…….. Amerika pries Irana ? ??? ??? lavonu.

  Thumb up 2 Thumb down 0

  • Daugiau nei pusė šių karų – inicijuoti ne Amerikos, bet kitos kariaujančios pusės. Amerikiečių aukos nėkiek nemažesnės. Taip pat pilietinių konfliktų ir karų su kaimynais metu šiose šalyse žuvo daugiau žmonių:
   Afrika skerdėsi ir tebesiskerdžia tarpusavyje iki dabar šalyse, kur JAV net nėra įkėlusi kojos..
   Per II pasaulinį karuose su kaimynais SSRS, Japonija, Vokietija išžudė milijonus, įskaitant rusus ir žydus; SSRS labai sveikino JAV įsitraukimą į karą…
   Šiaurės Korėja 1950 m. įvykdė invaziją į Pietų Korėją (dešimtys tūkstančių žuvusių);
   Šiaurės Vietnamas prieš karą su JAV, padedamas Kinijos ir SSRS, vykdę pietų vietnamiečių skerdynes. Vyko regioninis konfliktas dalyvaujant Laosui ir Vietnamui.
   JAV niekada nekariavo su Palestina ir tose teritorijose neturi karių, Palestinos tarpusavio kovose tarp Hamas ir Fatah grupuočių žuvo tūkstančiai;

   Kare Afganistane SSRS išžudė šimtus tūkstančių nekaltų afganų, po 2001 rusų remiamas “Šiaurės aljansas” taip pat prisidėjo prie tūkstančių afganų mirčių.
   Serbai Balkanuose vykdė masinius etninius valymus prieš kroatus ir bosnių musulmonus kol nebuvo sustandyti JTO ir NATO pajėgų..
   1980 – 88 Irakas kariavo su Iranu, dešimtys tūkstančių žuvusių., 1990 Irakas okupavo Kuveitą; 1991-92 Irakas vykdė kurdų skerdynes šalies Šiaurėje ir šiitų skerdynes Pietuose.
   Visa kita, ypač Lotynų Amerikoje – irgi tas pats.

   Libijoje ir Sirijoje vykdyti/vykdomi nusikaltimai prieš savus piliečius (ypač nuolatinis gyvenamųjų rajonų bombardavimas, mokyklų, ligoninių sugriovimas ir t.t. prilygstai karo nusikaltimams ir genocidui prieš savus piliečius…

   Thumb up 0 Thumb down 3

 5. Kažkas čia rašė, norėdamas parodyto, kad JAV gera, O Irakas blogas, nes Kuveitą okupavo: “Irako okupacinė invazija į kaimyninį Kuveitą ir Sadamo Huseino organizuotos skerdynės prieš kurdus šiaurėje nesiskaito?”

  Taigi, Kuveito teritorija, tai buvusios etnografinės Irako žemės.

  Po pirmojo pasaulinio karo Kuveitą užėmė Anglai.

  1960 Anglams padedant Kuveitas pasklebe nepriklausomybe.

  1990 Irakas karines invazijos budu sieke susigrazinti Kuveita.

  Thumb up 2 Thumb down 0

  • Didelė dalis dabartinės Rusijos žemių, taip pat Baltarusijos, Ukrainos, etc yra istorinės LDK žemės. Tai ką, pagal Jūsų logiką dabar Lietuva turi Rusiją, Baltarusiją ir Ukrainą užpulti, kad savo žemes susigrąžintų?? Nu idiotiškiau nesumąstysi…..

   Thumb up 0 Thumb down 2

   • Susigrazint bent dali tai tikrai turetu, bet klausimais kokais budais.
    Irako ir Lietuvos galimybes visiskai skirtingos.
    Jei Irakas yra desimt kartu didesnis uz Kuveita, tai jis turejo tokia galimybe susigrazinti savo zemes.

    O Lietuva desimt kartu mazene, nei jos etnografines zemes.

    Thumb up 2 Thumb down 0

    • Tai atvirai pritariate kėsinimuisi į Rusijos teritorinų vientisumą ir integralumą?

     Thumb up 0 Thumb down 0

    • Jeigu atsirastų būdų/galimybių, reiškia Jūs pritariate, kad reikėtų, kad būtina atplėšti kai kurias Rusijos teritorijas?? Įdomu… turėtų susidomėti Rusijos saugumas….

     Thumb up 0 Thumb down 0

 6. Prieš 3 dienas vienam bloge teko skaityti straipsnį, kuriame rašoma, kad JAV gyvena ne žmonės, bet ateiviai. Ten rašė, kad tie ateiviai kilę iš Saturno ir pagrindinė jų bazė bei civilizacija yra toje planetoje. Autorius nurodė turintis “patikimų duomenų” iš “artimų šaltinių”, kad su vietinių ateivių (iš JAV) pagalba Saturno gyventojai su daug modernesne technologija po 40 m. pradės masinę invaziją į Žemę galutiniam viso pasaulio užkariavimaui… Įtariu, kad to blogo savininkas ir šio straipsnio autorius yra vienas ir tas pats asmuo… 😀 😀 😀

  Thumb up 0 Thumb down 2

  • Bet tik jei kas įleistų, pėsčias blusą per Atlantą nuvarytum, kad gyventi ten galėtum arba kad nors kelis dolerius parsivežtum. Neleidžia per sienas, tai įsiūtis iš pavydo ima. 😀

   Thumb up 0 Thumb down 3

   • žmonės dirba ir neįmanomom sąlygom, žmogui gyventi netinkamose vietose. kad užsidirbtų.
    tik debilas amerikietis įsivaizduoja, kad noras uždirbti ir patinkanti vieta – vienas ir tas pats.

    Thumb up 2 Thumb down 0

    • Žinai kaip tokie žmonės vadinami??? Vagys ir parazitai!.. Jeigu nori iš ko nors pasipelnyti, užsidirbti, tai ir turi būti dėkingas, gerbti ir mylėti žemę, kuri tau gerovę sukurė.
     Parazitai, aišku, ir lieka parazitais…

     Thumb up 0 Thumb down 2

     • Amerika kitu saliu saskaita gerai gyvena. O tai ir yra parazitavimas. Amerika tik sau gerbuvi kuria, o kitas salis naikina ir isnaudoja, todel jus menko proto zmones, galvojate, kad Amerka gera.

      Thumb up 4 Thumb down 0

     • Prie ko čia Amerika ir kaip ji gyvenu? Kalba ėjo apie ta, kas kur emigruoja ir kur geriau gyvena. Į Ameriką imigruoja šimtus tūkstančių kartų daugiau negu į Libiją prie Kadafio taigi Libija – tik vargšų ir nevykėlių šalis. O JAV imigrantai turi mylėti šalį, nes jiems ji sukūria gerovę.

      Thumb up 0 Thumb down 3

 7. Siulau keisti pavadinima KK i Pravda, smegenu plovimas TSKP sugrizta i Lietuva, K K plauna besmegeniu smegenu likucius, jau taip Lietuvoje jauciasi proto zmoniu stygius, matomai KK turi tiksla. Skaitai tas sapaliones apie Amerikos demokratija, taip ir jauciasi kad raso vergas kitiems vergams pasiilges sovietu demokratijos nes neturi jokio supratimo apie Amerikos demokratija, nauji spastai besmegianiams, skubekit rinkti agurku karaliu, lietuviai tikrai jo verti, jis jums sukurs Putino demokratija.

  Thumb up 0 Thumb down 3

  • Klausyk, skaityk imperialistams tarnaujančią sisteminę žiniasklaidą, ir būk laiminga
   O dėl KK nepergyvenk. Tai laikraštis mąstantiems…

   Thumb up 1 Thumb down 0

 8. Rusijoje “Pussy Riot” bandė kritikuoti valdžią ir žinom, kuo tai baigėsi (kalėjimu). Navalnas, Kasparovas ir kiti kai tik pabando kritikuoti, tuoj gauna kelias paras kalėjimo po kiekvieno mitingo. Ir kaip su tuo įstatymu, kur dabar valdžia uždraudė nevyriausybinėms organizacijoms gauti paramą iš užsienio? Kiekvienas, kas tik kritikuoja, dar ir suimamas neva už mokesčių “nemokėjimą”.

  Va čia tai argumentas – prišiko ant altoriaus ir tai vadinama protestu prieš valdžią!!!!
  Papisk smegenis saviškiams, jei dar visiems jums neišpiso.
  Tu matyt, toks “protestuotojas”, kuris remdamas tas pašlemėkes irgi nupjautų katalikišką kryžių Stalino aukoms atminti. Tik tokie ir palaiko, švelniai tariant, chuliganes.
  Kasparovai ir navalnai minta tik iš jūsų kišenės. Niekad Kasparovas nebuvo uždarytas į kalėjimą, niekad nebuvo areštuotas. Tai kad kelioms valandoms sulaiko už NETEISĖTŲ sambūtių organizavimą, galioja visame pasaulyje.
  Apie JAV. Pikitai mitingai Wall strite. Per kiek laiko buvo išvaikyti?
  Toliau. Na čia jau visiškai asiliškai. Tavo minimas įstatymas seniausiais galioja JAV. Rusijoj jis priimtas tik dabar ir yra beveik paraidinė amerikietiško įstatymo kopija. Taip kad, bandydamas šikti į svetimą darželį, apsižiūrėk kokiam šūde patas sėdi. JAV . Nei JAV, nei Rusijoj nedraudžiama gauti paramos iš užsienio, tik reikia pagrįsti kam tą paramą naudoji. To rusai pasimokė iš amerikiečių.
  Na o kliedesiai, “Kiekvienas, kas tik kritikuoja, dar ir suimamas neva už mokesčių “nemokėjimą”. tiek skysti, kad net Landsbergis seniai tokių nevartoja.
  Tu “nepastebi”, kad tau parašyta apie galybę anti informacijos, kuri Rusijoj laisvai skelbiama laikraščiuose, tv, knygose, internete. mat tai visiškai neatitinka tavo bukos propagandos.
  Garantuoju, kad tu rusus ir Rusiją pažįsti tik iš rembų tipo senų filmų ir čipsų reklamos

  Thumb up 1 Thumb down 0

  • “Pussy Riot” ant altoriaus nešiko, bet tik sudainavo paprastą kelių minučių dainušką prieš valdžią, kurioje dar ir buvo maldos motyvų ir už tai gavo NET 2 METUS kalėjimo…. Neva tikėjimą, tikinčius “įžeidė”.. Nuo kada Putinas ir jo aplinka, buvę aršūs komunistai ir tikinčiųjų persekiotojai, tapo tokie religingi?? Nuo kada į Dievą taip atsisuko?? Paaiškinkit plačiau, su datom dar jei galima…
   Dėl Wall Streeto, ten buvo protestuojama kelias savaites, niekas tvarkingai protestuojančių nevaikė. Jeigu šika ant šaligatvių, prie praeivių kabinėjasi, eismą trukdo, šiukšlina, tai turi skirstytis, bet ne per kelias minutes, kaip kažkas rašė…

   Galiausiai pakartosiu dar kartą:
   Prieš 2010 m Kongreso rinkimus ir vėliau “Arbatos judėjimo” protestai vyko vos ne kasdien ir vos ne kiekvienam miestely, irgi niekas nieko nevaikė. Daugelis dalyvavusių protestuose net buvo išrinkti į Kongresą (galiu pavardyt daug pavardžių). KELI pastarųjų protestų Rusijoje lyderiai išrinkti į valdžią? Nė vieno….

   Tikiuosi, būsi vyras (ar tikra boba) ir turėsi drąsos šį paskutinį teiginį pakomentuoti..

   Thumb up 0 Thumb down 2

   • tu žinai ką reiškia – “ant dūšios prišiko”?
    kaip tikras bukas amerikietis, tu “įrodysi”, kad to negali būti.
    atmetus kitas tavo trydas – “nepastebėjai”, kad ką tik kaip baisaus režimo pavyzdys – tavo kaišiotas įstatymas dėl užsienietiško finansavimo – amerikiečių kūrinys.
    tu tokia pigi propagandinė šiukšlė, kad neverta su tavim nei kalbėt, nei tavo absurdus neigt…

    Thumb up 2 Thumb down 0

    • “neverta nei kalbėt”, nes kinkos dreba 😀 Paklausiu dar kartą, keli Rusijos valdžios kritikai organizavę protestus buvo išrinkti į valdžią??? JAV – kelios dešimtys!

     Gal ir neverta diskutuot su bailiais ir idiotais.. kaip ten sakoma, prisėdo skverną, tai geriau nupjauk ir nueik.. 😀

     Thumb up 0 Thumb down 1

 9. Pasirašiusiai VDU. Ir niekad nemanyk, kad esi gudriausia. Linkiu tai suprasti, padaryti išvadas ir daugiau čia nesilieti tulžimi…

  Thumb up 0 Thumb down 0

 10. nežino, kaip atsikirsti, tai visada ieško kaip prikibti prie autoriaus. Tai ūsai nepatinka, tai ne tokiais kvepalais kvepinasi, tai batai ne tokios firmos. Esmės žiūrėkit, jankių pakalikai.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 11. Kad JAV tapo teroristine, imperelistine tai visiems aisku. O kodel as manau kad ja valdo zydai, kuriu tikslas uzgrobti svetimas tautas ir ju turta. Tas ir vyksta. Lietuvoje tas pats tik mes tapome zydu vasalais Kur pasako eiti ten ir einam nes Lietuva dar neturejo save gerbiancio doro vadovo

  Thumb up 3 Thumb down 0

  • Benai, man darosi slykstu:tai rusai buvo kalti, tai dabar zydai?O kada lietuviai uz save nes atsakomybe?Nejuokinkite nors pasaulio su savo sapaliojimais…Nedarykite saves niekuom vertais,neryztingais,bailiais,visada zyzianciais, ieskanciais kaltu…Kokia tauta, tai tokia ir valdzia.Juk patys issirenkame?

   Thumb up 1 Thumb down 1

  • Kas beįvyksta, visur visada žydai kalti. Kada pagaliau baigsis tos nesamonės su antisemitizmu?.. Jaučiu greitai sulauksim laiku, kai vėl žydšaudžiai pradės į gatves reikštis, gaila, kad šįkart Raudonosios armijos nebus, niekas nebegalės tokio gaivalo nusodinti.. Tikrai vėl ritasi žemyn Lietuvėlė, tikrai graudu..

   Thumb up 2 Thumb down 0

 12. Pasirašiusiai VDU. Rašyk, aišku,tik komentaruose, bet ir savo garbės žiūrėk. Nemeluok, nepataikauk, neveidmainiauk…

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • Kad žinotum, pamatytum, kad rašau dar ne tiek, komentarai tai tik juokas 😉

   Thumb up 1 Thumb down 0

   • Rašydavai…Bet juk komentaruose geriau,ane ? Beje, niekad nesimokiau VDU. Tu žmones painioji…

    Thumb up 0 Thumb down 0

    • Gali būt, bet vat straipsnio autorius buvo gėdingai išmestas, užtant ant viso pasaulio tulžį lieja :)

     Thumb up 0 Thumb down 0

  • ypač, kad prigamino tiek venckinių zombių, kurie visą pasaulį mato, jos žodžiais tariant – “per pyzdą”. per jos pyzdą.
   nieko kito tik venckienė

   Thumb up 0 Thumb down 1

 13. šiuo metu irake mažiau gyventojų turi tokį elementarų dalyka kaip vandentiekis ir kanalizacija, nei turėjo valdant huseinui. nekalbant apie visą socialinio gyvenimo sferą.

  o juk nuo tada, kai jav ten “atnešė” demokratiją, skaičiuojamas antras dešimtmetis.
  libija 40metų valdant kadafiui tapo sėkmingiausia afrikos valstybe, su geriausia išvystytomis socialinėmis-buitinėmis paslaugomis, nemokamu mokslu ir gydymu (visiems piliečiams). joje dirbo virš milijono imigrantų (tame tarpe iš es). po demokratijos įbombinimo, libija tapo humanitarinės katastrofos objektu, pilietinio karo židiniu, emigrantų tiekėju…..
  po amerikičių naudotų masinių naikinimo priemonių vietnamę iki šiol galybė suluošintų žmonių (nekalbu apie nužudytus). napalmu deginti milžiniški plotai su visa augmenija ir gyvybe (savaime aišku – ir žmonėmis), cheminės medžiagos (ypač “oranžinės”) sunaikimo milžiniškus augmenijos plotus, nužudė ir suluošino galybę žmonių, kurių genetiniai pakitimai dar ilgai atsilieps….
  atominės bombos specialiai mestos ant karinės svarbos neturinčių miestų, kadangi jie buvo neginami. bet užtai ten šimtai tūkstančių civilių….
  ir taip be galo…

  Thumb up 3 Thumb down 0

  • Jeigu irakiečiai neturi kanalizacijos, vandentiekio, elektros ir t.t.,tai labai daug patys kalti – didelę dalį tos infrastruktūros sunaikino patys kaip savižudžiai arba pakelės bombomis. Teroristai būtent ir taikydavosi į tokius strateginės svarbos objektas, ne vien tik turguose žmones ar vaikus mokyklose žudydavo.

   Dėl libijos ir gero gyvenimo ten, tai iš naftos pinigų lėbavo tiktai beveik vien biurokratija, kurios buvo tiek daug, kiek Sovietų Sąjungoj arba dabartinėj baltarusijoj. Gera džiaugtis gyvenimu, kai esi valdančio vado ir jo grupuotės lojalus tarnas

   Kiti argumentai šiam komentare visi jau seniai nuvalkioti ir tikrai apgailėtini, negi jau nebesugalvojat kažko naujo?… Japonai karą pirmi pradėjo kaip ir Hitleris, tai gavo atgal, SSRS su Japonija irgi kariavo ir labai sveikino bombų numetimą, nes tik tada karas iš esmės baigėsi. Vietname kaip savo kolonijoj košę pirmi užvirė prancūzai, pirmi ir napalmą naudoti pradėjo, ne JAV.
   Visų konfliktų istorija ta pati – pirma patys tarpusavy susipjauna arba JAV išprovokuoja (Pearl Harboras, Rugsėjo 11), o tada jau svetimi kalti….

   Thumb up 0 Thumb down 2

   • Taigi, irakiečiai kalti, kad kol JAV neatnešė savo “demokratijos” jų gyvenimo sąlygos buvo geresnės? Kai tik jūs ten atėjot su karu ir prasidėjo sprogdinimai, bombos.
    Nekliedėk amerikietiškų štampų apie Libiją.Nemokamas gydymas, mokslas, labai išvystyta socialinių paslaugų sfera buvo VISIEMS piliečiams. Tik debilus amerikietis gali teigti, kad valstybė į kurią plūsta imigrantai, skriaudžia savo piliečius.
    Tik debilus aklas amerikietis gali vadinti nuvalkiotais faktais, amerikiečių vykdytą ir vykdomą masinį žmonių naikinimą, žalojimą…
    jie lieka visiems laikams tie faktai. Po II pasaulinio karo JAV kariavo daugiau kaip 40-yje valstybių. Tai irgi faktai. Tau jie nuvalkioti, bet jie faktai.Miela klausyt, kaip tu virkauji dėl vargšelių amerikiečių, juos vis tik ir provokuoja, skriaudžia, o jie vargšiukai priverti gintis siųsdami kariuomenes į svetimas valstybes.
    Tas jau nejuokinga, o apgailėtinai kvaila.

    Thumb up 2 Thumb down 0

    • “Taigi, irakiečiai kalti, kad kol JAV neatnešė savo “demokratijos” jų gyvenimo sąlygos buvo geresnės? Kai tik jūs ten atėjot su karu ir prasidėjo sprogdinimai, bombos.”
     ——– JAV neprivalo nieko nešti ir demokratijai patys šansą turėjo. Kas per pasakymas “prasidėjo sprogimai, bombos”?!? Joks veiksmas pats savaime neprasideda. Niekas nekaltas, kad Irako sukilėliai/teroristai PATYS savo infrastruktūrą sprogdino – elektrines ir t.t. Galėjo saugoti.

     “Nekliedėk amerikietiškų štampų apie Libiją.Nemokamas gydymas, mokslas, labai išvystyta socialinių paslaugų sfera buvo VISIEMS piliečiams. Tik debilus amerikietis gali teigti, kad valstybė į kurią plūsta imigrantai, skriaudžia savo piliečius.”
     ———– Į JAV šimtus kartų daugiau imigrantų plūsta nei į Libiją ir JAV beveik viskas mokama.. Kiek iš Lietuvos arba Rusijos yra išvykę į JAV (kur viskas mokama) ir kiek į Libiją??? “Nemokamas, nemokamas, nemokamas”… tokias nesamones kaip papūgos gali kartoti tik tinginiai, kurie patys nesugeba nieko susikurti, bet tik iš valstybės parazituoti… Labai jau apgailėtinas argumentas..

     IR KAIP su tuo SSRS – Japonijos karu bei prancūzų vaidmeniu Vietname?? Irgi kinkos dreba atsakyt?? SSRS taip pat kariavo su japais ir pritarė bombų numetimui ant Japonijos, o prancūzai pirmi pradėjo karą Vietname, ne JAV, sukurstė pilietinį karą, o tada jau JAV turėjo košę srėbti. Ne JAV pirmi napalmą Vietname, naudojo, bet irgi prancūzai.
     Neturi drąsos komentuoti šių plikų FAKTŲ, tai iškart slėpkis po lapais, bet ne demagogiją rašinėk.. 😀

     Thumb up 0 Thumb down 1

     • skysčiau neįmanoma.
      niekas neprašė amerikiečių kam nors nešioti savo demokratija karais.
      koks skirtumas kiek į jav nori pakliūti imigrantų, jei amerikiečiai sugriovė libiją?
      kaip galėjo kas nors pritarti kad jav sprogdintų atomą ant civilių japonijos miestų, jei amerikiečiai dėl to su niekuo nesitarė?
      koks skirtum,as kas pradėjo vietname naudoti napalmą, jei amerikiečiai tai darė masiškai ir dar pridėjo galybę žudančių cheminių medžiagų gyvybės naikinimui.
      ir t.t.

      Thumb up 2 Thumb down 0

     • O aš nežinau, kaip galima pritarti Rusijos kasetinių bombų naudojimui prieš gruzinus 2008 arba paramai serbų genocidui prieš bosnius ir kroatus Balkanuose 10deš.

      Thumb up 0 Thumb down 2

  • Nesapaliok su tom mergom, kurios prie altoriaus draskesi!Tai chuliganizmas,pasityciojimas is tikinciuju!Jei nepatinka tvarka salyje, lai eina prie Kremliaus ir soka, nors plikos!Putino masina vaziuoja,tai lai issirengia ir dar ka sugalvoja…Bet baznycioje, tai ABSURDAS!!!

   Thumb up 1 Thumb down 0

   • Nuo kada Kremliuje sėdintys ir jų rėmėjai tokiais religingais patapo? Anksčiau juk komunistais būdami tikinčiuosius aršiai persekiojo…

    Thumb up 0 Thumb down 0

    • tu nori pasakyt, kad baudžiant chuliganus, banditus, vagis… reikia būti religingu ar ateistu.
     loji tik iš įpročio. kaip tik komunistai, ultrakairieji ir yra “opzicija” rusijoj. tavo beretė nesugalvoja nieko geresnio, kaip tik tuos ultras ir palaikyt – mat jie “opozicija”

     Thumb up 1 Thumb down 0

 14. JAV yra nemažai amerikiečių, kurie patys įvairiai kritikuoja savo šalį arba konkrečius politikos sprendimus. Jei JAV iš tiesų nebūtų demokratijos ir žodžio laisvės, tokie kritikai (politikai, įžymybės, intelektualai) visai neegzistuotų – būtų sugaudyti, uždaryti, niekas neleistų jų knygų ir nerodytų per TV. Straipsnio autorius totaliai nusišnekėjo….

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • rusijoj daugybė “kritikuoja savo šalį arba konkrečius politikos sprendimus.” ir ne tik šalį, bet konkrečius vadovus. ir ne tik kritikuojančių, bet varančių atvirą demagogišką propagandą priešjuos.
   pilna knygų, laikraščiai, tv, portalai tiesiog mirga nuo tokių.
   tik nepradėk kliedėti, kad jie “sugaudyti, uždaryti”.
   p.s. pabandyk sužinoti, per kelias minutes amerikoj išvaikomi mitingai, piketai, ir pan, jei jie neįtinka jav valdžiai. ir kokiais metodais.
   tada nereikės tau totaliai nusišnekėti

   Thumb up 0 Thumb down 0

   • Rusijoje “Pussy Riot” bandė kritikuoti valdžią ir žinom, kuo tai baigėsi (kalėjimu). Navalnas, Kasparovas ir kiti kai tik pabando kritikuoti, tuoj gauna kelias paras kalėjimo po kiekvieno mitingo. Ir kaip su tuo įstatymu, kur dabar valdžia uždraudė nevyriausybinėms organizacijoms gauti paramą iš užsienio? Kiekvienas, kas tik kritikuoja, dar ir suimamas neva už mokesčių “nemokėjimą”.

    JAV mitingai prie Kapitolijaus ir Baltųjų Rūmų vyksta kone kasdien ir niekas nieko nevaiko, jei elgiamasi civilizuotai. Nuvažiuokit, pamatykit ir tada šnekėsit….
    Prieš 2010 m Kongreso rinkimus ir vėliau “Arbatos judėjimo” protestai vyko vos ne kasdien ir vos ne kiekvienam miestely, irgi niekas nieko nevaikė. Daugelis dalyvavusių protestuose net buvo išrinkti į Kongresą. KELI pastarųjų protestų Rusijoje lyderiai išrinkti į valdžią? Nė vieno….

    Thumb up 0 Thumb down 0

 15. Straipsnio autorius Ramūnas Alaunis… hmm…..
  Ar čia tik ne tas pats Alaunis, kuris į Vytauto Didžiojo Universitetą pasikvietė KGB operatyvininką, Pakso patarėją Jurijų Borisovą kad šis plautų smegenis studentams, kokia gera yra Rusija, ir už tai buvo išmestas iš universiteto, nes tai padarė be rektorato ir fakulteto vadovybės žinios??
  Tas pats Alaunis, kuris kartu su Borisovu agitavo studentus rinkti parašus dėl referendumo, kad Lietuvą įstotų į Rusijos Federaciją??
  Straipsnis puikiai atspindi autoriaus pasaulėžiūrą ir parodo, kam jis dirba..

  Thumb up 0 Thumb down 1

  • vienas durnius užsiciklino

   na kvailiau “paneigti” straipsnyje dėstomų faktų ir minčių turbūt neįmanoma.
   ką tas landsbergis mano, sau rinkdamas tokių idiotų kompaniją? kaip jie telpa į tvartuką?
   apie borisovo kgb – šakėm ant vandens rašyta. o apie tatos darbą 28 metus toj kontoroj agentu – pilna argumentuotų straipsnių su konkrečių liudininkų parodymais, byla, kurioj nuosprendis: landsbergį vadinti bendradarbiuvusiu su kgb – teisinga.

   labai tave užgavo, kad nešlovina amerikos? taip suskaudo beretė, kad net apsivėmei.

   Thumb up 1 Thumb down 0

   • Tai kad nėra ką tame straipsnyje neigti… Straipsnis absurdiškas kaip ir pats autorius.
    Gal neigti tai, kad neva dėl JAV kaltės sunitai ir šiitai Irake pradėjo pjautis?? JAV pjautis NESKATINO, jie pjaunasi patys ir tai jų problema, tik patys kalti. Pjaunasi jau nuo tada, kai JAV dar išvis neegzistavo, kitąkart reikėtų paanalizuoti gilesnes istorines priežastis, rimčiau atrodysit….O kad šiitai dabar sudaro daugumą valdžioje, irgi paprasta matematika – dauguma irakiečių ir yra šiitai, taip pat kaip Lietuvoje lietuviai, Lenkijoje lenkai ir t.t. Lietuvoje rusų ir lenkų valdžioje irgi labai mažai..

    Gal reikia pritarti tam, kad Sirija didelė “demokratija” nes už konstituciją balsavo beveik 90 proc. rinkėjų?? Net ir arkliui aišku, kad niekur normalioje valstybėje šiais laikais tiek daug žmonių vienodai jokiu klausimu nepasisako..

    Straipsny labai daug rašoma apie JAV ir NATO veiklą Sirijoje, o kodėl nieko apie rusus? Ką ten tie Rusijos laivai prie Sirijos krantų išvis veikia? Gal kas plačiau paaiškins? Ir ką veikia keli šimtai “jūrų pėstninkų”? Kokiu moraliniu, teisiniu pagrindu remdamiesi dalyvauja?

    P.s. Landsbergis čia ne prie ko, nors pilnai pritariu – susikompromitavusios reputacijos idiotas. Dauguma juo sekančiųjų irgi tokie pat idiotiški fanatikai..

    Thumb up 0 Thumb down 2

    • Nors prieš 2003 JAV karine invazija Iraka valde sunitai, taciau iki JAV invazija Irake nebuvo kiles pilietinis karas, kuri butent isprovokavo JAV karine invazija.

     Irake terorizma vykdo ne siitai ar sunitai, bet al-Qaedos kovotojai atvyke is ivairiu saliu.

     NATO ir JAV Libijoje vykde genocida.

     Thumb up 0 Thumb down 0

     • Irako okupacinė invazija į kaimyninį Kuveitą ir Sadamo Huseino organizuotos skerdynės prieš kurdus šiaurėje nesiskaito?

      Thumb up 0 Thumb down 0

  • o kada ir kur buvo renkami parašai referendumui “kad Lietuvą įstotų į Rusijos Federaciją”?
   berečių bataljono sanitarinėj daly, aršiųjų palatoj? ar pasirašei?

   Thumb up 0 Thumb down 0

  • Idiotiškais dalykais tikinčių arba juos skelbiančių visada buvo…. Ateivių egzistavimu vienu metu daug kas irgi labai tikėjo. Ir dabar yra tikinčių, kad amerikiečiai yra nežemiški padarai, todėl nori išnaikinti visą žmoniją 😀 😀

   Thumb up 0 Thumb down 0

 16. tipiškai pikasiškai

  Tu net vardo neturi. Tai ką dar turi ? Išskyrus, kad iškvėpuoji orą !!!

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • bukagalvi.
   tipiškai pikasiškai – čia ir vardas, ir pavardė. nesugebi perskaityt, bet loji tipiškai pikasiškai

   Thumb up 0 Thumb down 0

 17. kas tai ? 2012-09-03 – 08:51
  Gal,ponas autorius geriau pakalbėtų apie Rusijos motinėlės nešamą demokratiją pasauliui ? Kažin,kurią demokratiją tamsta pasirinktų geriau – Amerikos ar Rusijos ? O,gal,ponas autorius nežino,ką reiškia sovietų demokratija ?
  ——————————————

  va taip bukai, landsberginiai propagandistai vis “netyčia” supainioja rusiją su sovietais.
  o ką daryt? viduje verda landsberginė neapykanta rusijai, rusams, o argumentų prieš juos netusi. tai reikia prigergti sovietus, rodant juos kaip rusus.
  šitas eilinis pikasietis, niekap nesugebėtų kada kam rusija nešė demokratiją ar kuo pasaulinio žandaro karais, ginklais, brautalia jėga nešama amerikietiška “demokratija pranašesnė už rusišką.

  nors faktiškai valstybinės antirusiškos politikos propaganda kasdien visur kiša galybę neigiamų straipsnių apie rusiją, paremtų mėšlu iš internetinių anonimų, bet ladsbergiečiams vis maža to narkotiko. dar, dar, dar…
  pamatę labai retą rašinį, kuriame negiriama amerika, jie kaip narkomanai pajunta “lomkes” ir reikalauja savo dozės: “duokit mums šūdo apie rusiją”. amerika tokia šventa karvė, kad apie ją galima kalbėt tik kaip apie nabašniką – gerai arba nieko.

  Thumb up 0 Thumb down 0 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Nugaros masažai – kiekvienam
Moderni maisto pramonės įranga
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kaip derinti skirtingus interjero stilius? 
Šiuolaikinis interjero dizainas pasižymi stilių įvairove. Nuo modernaus iki klasikinio, nuo minimalistinio iki...

Vilniuje atsidarė naujas globos skyrius 
Vilniuje atsidarė VšĮ „Sveikatos metai“ įkurtas „Senjorų avilio“ globos skyrius, kuriame teikiamos ilgalaikės/trumpalaikės socialinės...

Greitas ir patikimas įmonių steigimas 
Įmonių steigimas kartu su profesionalų pagalbą vyksta greitai ir paprastai. Iš tiesų nereikia...

Greitas ir patikimas apleistos apskaitos tvarkymas 
  Reikalingas apleistos apskaitos tvarkymas, kuriuo pasirūpins patyrę buhalteriai? Skaitote kaip tik tai,...

Kalėdos – puikus metas nudžiuginti ne tik kitus, bet ir save 
Vis labiau artėjant Kalėdoms daugelis pradeda ieškoti dovanų artimiesiems ir skiria tam nemažai...

Kaip išsirinkti tobulą kvapą namams? 
Namų kvapai padeda sukurti norimą atmosferą: prabangią, gaivią, atpalaiduojančią ar bet kurią kitą....

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Lietuva vidaus rinkoje pasiskolino 75 mln. eurų
Vyriausybės vertybinių popierių (VVP) aukcione pirmadienį papildyta obligacijų emisija už...
Prezidentas: Seimo darbas negali nutrūkti ilgesniam laikui
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, trečiadienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
Nepritarta Seimo nuotolinio darbo reglamentavimui (2)
Seimo nariai nepritarė siūlymui Statute reglamentuoti galimybę, paskelbus ekstremaliąją situaciją,...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
„Luminor“ ir SEB bankai „Agrochemai“ suteikė 100 milijonų eurų sindikuotą paskolą
Koncernui „Achemos grupė“ priklausanti žemės ūkio paslaugų ir prekybos bendrovė...
Kaip sutaupyti įrengiant naują būstą?
Lietuvoje kasmet pastatoma tūkstančiai nuosavų namų, dešimtys, jeigu ne šimtai...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (8)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (2)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...