Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2021 Rugsėjis 19 Sekmadienis
 

J.Giedroyco premijos laureatas siūlo kelią į santarvę

2016-09-09 21:42 | Nuomonių ringas | Komentarų (5)

Anatolijus Lapinskas. Asmeninė nuotr.


Anatolijus Lapinskas

Lietuvos intelektualų įsteigtas „Jerzy Giedroyco dialogo ir bendradarbiavimo forumas“ už J. Giedroyco tradicijų puoselėjimą Lietuvos ir Lenkijos santykiuose 2016 metais apdovanojo buvusį Lenkijos ambasadorių Vilniuje Janą Widackį. Taip pat apdovanota ilgametė Lenkijos instituto Vilniuje direktorė Malgorzata Kasner ir Radvilos Juodojo palikuonis Maciej Radziwill, prisidėjęs prie Lietuvos ir Lenkijos ryšių stiprinimo.

Kodėl J.Widackis? Matyt, dėl to, apie ką dar 2012 metais rašiau straipsnyje „J. Widackio mintys – kelias į santarvę“. Jame teigiau, kad jis „vienas iš nedaugelio žinomų Lenkijos politikų, sugebėjusių per du dešimtmečius pakilti nuo įprastų Lenkijos pretenzijų Lietuvai skleidėjo iki protingų minčių apie mūsų valstybių ir tautų santykius propaguotojo ir netgi su pastebima simpatijos mūsų kraštui gaidele“.

Savo straipsnyje gausiai citavau paties J.Widackio straipsnį „Nustokime teikti peno lietuviškoms baimėms“ („Przestańmy karmić litewskie fobie“), kuris galėtų būti blaivaus realios padėties vertinimo pavyzdžiu ne tik Lietuvos lenkams, amžinai dejuojantiems dėl jų diskriminacijos, bet ir Lietuvos politikams, amžinai prisiimantiems kaltę dėl „baisaus“ lenkų gyvenimo Lietuvoje.

Puiki J.Widackio straipsnio mintis, kad Lietuvos lenkų mažuma neturi reikalauti to, ko Lenkija neduoda savo vokiečių ar ukrainiečių mažumai. Nuo savęs tuomet pridūriau, kad Lenkijoje nėra nei vienos vokiečių ir ukrainiečių mokyklos dėstomąja šių mažumų kalba. Tačiau tai netrukdo Lenkijai kelti triukšmą dėl “baisios” lenkiškų mokyklų padėties Lietuvoje. Taigi J.Widackis davė suprasti, kad Lenkija iš Lietuvos reikalauja per daug.

J.Widackio nuomone, „už Lietuvos-Lenkijos sutarties ribų išeinantys lenkų mažumos lyderių reikalavimai tėra Lietuvos lenkų – Lietuvos piliečių ir jų valstybės reikalas“, taigi Lietuvos vidaus reikalas. Deja, Lenkijos valdžios atstovai mano kitaip.

J.Widackio žodžiais, „Lietuvos lenkų mažuma, kaip ir kiekviena mažuma kiekvienoje valstybėje, jaučia diskomfortą būdama mažuma: ne jos kalba išeina dauguma laikraščių, ne jos kalba diskutuoja parlamentas… Tai sukelia kitas problemas: mane valdo svetimi. Priešas, atsakingas už mano visas nesėkmes, yra vienas: valdančioji dauguma“. Kitaip tariant, Lietuvos valdžia ar tiesiog – Lietuva.

J.Widackio skaičiavimais, Lietuvos lenkų pavardžių rašybos keitimu nesidomi mažiausiai 80 proc. Lietuvos lenkų, taigi problema gana menka, tuo labiau, kad, pvz., Lenkijos lietuviai visiškai nesuka galvos dėl jų iš esmės lenkiškų pavardžių, taip žymiai patogiau Lenkijoje gyventi. Žinoma, puikiai mokant lenkiškai.

Lietuvos lenkai, pastebi J.Widackis, nenori, kad keli dalykai lenkiškose mokyklose būtų dėstomi lietuviškai. Tegu nenori, kad jų vaikai gerai išmoktų lietuviškai, tegu manifestuoja. Bet prie ko čia Lenkija? Tai Lietuvos piliečių (nesvarbu, kad lenkų tautybės) ginčas su Lietuvos valdžia.

Į Lietuvą atvykęs Lenkijos premjeras tyčia ar netyčia Vilniuje prie šv. Teresės bažnyčios leptelėjo, kad „Varšuvos ir Vilniaus santykiai priklausys nuo to, kaip Lietuvos valdžia traktuos lenkų mažumą“. Čia pridursiu, kad net Rusija sau neleidžia tokios retorikos, pvz., su Estija ar Latvija. J.Widackis primena ir Lenkijos ministro R.Sikorskio pasažą esą su dabartine vyriausybe nėra apie ką kalbėti, jis palauksiąs rinkimų ir naujos vyriausybės. Toks grubumas tarpvalstybiniuose santykiuose Europoje retas dalykas.

Kaip matome, J.Widackis visur, kur tik įmanoma, yra už Lietuvą, todėl jį apdovanoti yra už ką. Tačiau ir už Europą, atvykęs į Vilnių jis pažymėjo, „dabartinės ES krizės metu, regiono valstybės, tarp jų Lenkija ir Lietuva, turi rodyti pastangas Europos Sąjungai stiprinti. Lenkija to nedaro. Tai iš esmės savižudybė“.

Ir apie tarpusavio santykius: „Didžiausia Lenkijos dovana Lietuvos lenkams būtų geri Lenkijos-Lietuvos santykiai. Jeigu tokių nebus, nori nenori Lietuvos lenkai taps Lenkijos politikos įkaitais. Lietuvos lenkai yra Lietuvos piliečiai, turi visas teises, kurias turi Lietuvos piliečiai, jei kažkas tas teises atims, tai bus veiksmai prieš žmogaus teises, o Europa jas gerbia. Šiuo pagrindu turi remtis ir tarpvalstybiniai santykiai“.

„Tačiau ne trypiant kojomis, bauginant. Buvęs ministras Sikorskis grasino, kad kol nepagerės santykiai, tol jis neatvažiuos į Vilnių. Jis man priminė tokį skautą, kuris aiškino, kad nelips į vandenį, kol neišmoks plaukti. Negi santykiai patys savaime pagerės? Tai tiek Lenkijos, tiek Lietuvos diplomatijos apsileidimas. Kaip kažkada sakiau – susikirto lenkų išdidumas ir lietuvių baimės, vienas kitą stiprindami“.

Ar nereikėtų Lietuvos ir Lenkijos politikams įsiklausyti į Lenkijos diplomato žodžius?

Deja, Lenkijos pusė jo neklauso, tai parodė ir Vilniuje ką tik viešėjusio aukšto Lenkijos pareigūno Waldemaro Parucho kalba, esą „Lenkija pernelyg greitai suteikė santykiams su Lietuva strateginį statusą, o tai paskatino Vilnių manyti, jog Varšuva atlaidžiau pažvelgs į Lietuvos lenkų problemas“. Prie ko čia Lenkija ir Lietuvos piliečių problemos?

O ką sako Lietuvos politikai? Dažniausiai mušasi į krūtinę, aiškindami, kad dėl viso ko kalta Lietuva, taigi priešingai nei J.Widackis. Iškilmingoje apdovanojimų ceremonijoje kalbėjęs Vygaudas Ušackas pareiškė, kad „įsisenėjusias vardų ir pavardžių, taip pat gatvių pavadinimų rašymo kliūtis būtina šalinti ne dėl Varšuvos, o dėl Vilniaus interesų“.

Priminsiu gerbiamam ES ambasadoriui, kad gatvių pavadinimų problema seniai jau išspręsta, o svarbesne už pavardes tapo susirūpinimas aiškiai reiškiama Lietuvos lenkų parama Rusijos agresyviai politikai. Bet apie tai ambasadorius nekalbėjo.

Kaip nekalba ir premjeras Algirdas Butkevičius. Vietoje šios tikros grėsmės Lietuvai, jis suka nutrintą pavardžių plokštelę. Į „Znad Wilii“ radijo pagąsdinimą esą Lenkija laukia iš Lietuvos rimtų žingsnių dėl lenkų tautinės mažumos problemų, premjeras vietoje to, kad pasiūlytų kaimynų šaliai nesikišti į kitų valstybių reikalus, ėmėsi, pritardamas Lenkijai, aiškinti, kad jis irgi nepatenkintas dėl neišspręsto klausimo – lenkų pavardžių rašymo.

Tarsi Lietuvos ir Lenkijos sutartyje nebūtų patvirtintas mažumų pavardžių vartojimas pagal tos kalbos skambesį, o Europos tautinių mažumų konvencijoje nebūtų sakoma, kad „šalys gali vartoti savo oficialios kalbos abėcėlę, kai reikia rašyti tautinei mažumai priklausančio asmens vardą pagal jo fonetinę formą“.

Tačiau Premjerą pralenkė buvęs užsienio reikalų ministras Antanas Valionis. Štai kokius perlus jis pažėrė Lenkų diskusijų klube: „lietuvių politikai nenori balsuoti už teisės aktus, kurie sprendžia Lietuvos lenkams aktualias problemas, nes bijo prarasti nacionalistiškai nusiteikusių rinkėjų balsus“. Vadinti Lietuvos „rinkėjus“, taigi daugumą Lietuvos žmonių „nacionalistais“, tai pasityčiojimas iš jų, tai tautinės neapykantos kurstymas! Po tokių žodžių A.Valionis turėjo išlėkti iš visų savo diplomatinių postų. Deja, neišlėkė.

Tai dar ne visa jo retorika: „Lietuva neįvykdė savo įsipareigojimų ir pažadų, susijusių su lenkų tautinės mažumos teisėmis“. Negi atsirado naujas tarptautinės teisės aktas – „pažadas“? „Manau, kad dvikalbiai pavadinimai tik praturtintų Lietuvą“. Keista pozicija, taip išeitų, kad pusę amžiaus visą Lietuvą nukloję lietuviški-rusiški gatvių pavadinimai, nekalbant apie dvikalbius dokumentus, rodė ne Lietuvos okupaciją, bet turtino Lietuvą?

Pagaliau dabartinio ministro Lino Linkevičiaus nemažesnis „perlas“. Viešėdamas Lenkijoje jis Lietuvos Vardų ir pavardžių įstatymo nepriėmimą pavadino gėda, „norėčiau už tai atsiprašyti“. Precedento neturintis įvykis! Lietuvos Užsienio reikalų ministras nuvykęs į užsienio valstybę drabsto purvais savo šalies Seimą – atsiprašydamas už jame nepriimtus (tai demokratinė procedūra!) įstatymus.

O kalbėdamas kita proga tvirtino: „Privalome išspręsti lenkų tautinės mažumos klausimus“, suprask mažumos padėtis yra bloga. Bet, anot J.Widackio, ta mažuma visada jaus diskomfortą būdama mažuma. Paironizuosiu: galbūt padėties pagerinimui ją reikėtų paversti dauguma, tuomet ji nejaus to diskomforto, t.y. Vilniuje atstatyti padėtį iki 1939 spalio 27-osios? O L.Linkevičius, manyčiau, tuomet galėtų nesunkiai dar kartą atsiprašyti Lenkijos už Vilniaus sugrąžinimo Lietuvai skriaudą?

Ką turėtų daryti Lietuva, siekdama normalizuoti Lietuvos ir Lenkijos santykius pagal puikių Latvijos-Lenkijos ar gerų Baltarusijos-Lenkijos santykių modelį? Galbūt pakviesti J.Widackį būti Lietuvos valdžios patarėju lenkų klausimu? Nors nesunkiai galima būtų rasti ir lietuvių. Tuomet tvirta Lietuvos pozicija leistų jai pagaliau atsikvėpti nuo nuolatinių kaimyninės šalies priekabių.

P.S. Su Lietuva nederintas Lenkijos užsienio reikalų viceministro Jano Dziedziczako šeštadienio vizitas į Lietuvą neva ginti lenkiškų mokyklų – dar vienas grubaus kišimosi į Lietuvos reikalus pavyzdys.

Komentarai

 

 

 
 1. Rėkia puodas, kad katilas juodas. Prisiminkite kaip mūsų diplomatai ir netgi aukščiausi jos vadovai palaikė Ukrainos opoziciją Maidane. Juk tais veiksmais buvo siekiama nuversti esamą, demokratiškai išrinktą esamą valdžia. Tikiuosi, kad bent neragino tos valdžios nuversti panaudojant neteisėtus veiksmus ar netgi ginkluotu būdu. Tai pats grubiausias kišimasis į kitų šalių vidaus reikalus.

  Thumb up 1 Thumb down 0

 2. Atsakingai pareiškiu , kad lenkai , kaip ir lietuviai turi visas teises , ,, arti ,, nuo aušros iki vakaro . Kaip ir lietuviai gali laisvai rinktis skalbimo miltelių ,
  alaus rūšį, automobilių markę ir kitas priklausomybes , kurios dažnai yra
  nereikalingos , bet įperšamos , kaip laisvė . Norint nuslėpti visą šitą mėšlą ,
  pritaikomas principas ,, skaldyk ir valdyk ,, tiek Lietuvoje , tiek Lenkijoje ,
  Pav. vienas atvykęs rūpinasi tuo , ko nekūrė , kitas rašo apie tą , kuris
  tariamai rūpinasi . Žmonių bendros socialinės problemos paliekamos
  nuošalyje , arba dar blogėja . Tiek Lietuvoje , tiek Lenkijoje … Negebant spręsti
  socialinių problemų ,, valdžiažmogiams ,, konfliktai tautiniu , religiniu pagrindu
  yra naudingi . [ Netikėk netikrais pranašais ]

  Thumb up 0 Thumb down 0 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
3 patarimai, norintiems puikiai pasiruošti anglų kalbos valstybiniam brandos egzaminui
Kaip pasirinkti plautuvę virtuvei?
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Pasiruošimas jūsų tobulai kelionei: ką verta žinoti? 
Manote, kad pats laikas atitrūkti nuo kasdienybės ir bent trumpam leistis į nuotykius?...

Dovanos sužadėtuvių proga: kaip pasveikinti įsimylėjėlius? 
Neseniai susižadėję draugai pakvietė paminėti ypatingą įvykį? Nėra dvejonės, dalintis džiaugsmu – smagu,...

Tabu temos poroje – kaip jų atsikratyti? 
Jaučiate, kad mylimas žmogus su jumis nėra šimtu procentų atviras? Normalu, visiems pasitaiko...

Praktiškos dovanos žmonėms, besidomintiems konditerija 
Draugų rate turite žmogų, kuris kiekvieno susitikimo metu atsineša kažką saldaus? Jo šokoladiniai...

Vidurnaktį baigs galioti judėjimo ribojimai tarp savivaldybių 
Po antradienį įvykusio neformalaus ministrų pasitarimo, sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys žiniasklaidą informavo,...

„Baltic Block“ plečia partnerių tinklą: pradeda bendradarbiauti su tarptautine padėklų ir konteinerių nuomos bendrove „Chep“ 
    Viena didžiausių medienos drožlių padėklų gamintojų Europoje, Latvijos kompanija „Baltic Block“,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (1)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Georgij Nikonorov jungiasi prie „Yukon Advanced Optics Worldwide“ vadovų komandos
Aukštųjų technologijų bendrovės „Yukon Advanced Optics Worldwide“, gaminančios civilinius termovizorinius...
R. Viršilas. Kiek įmonių socialinėje atsakomybėje yra atsakomybės?
Rolandas Viršilas  Jau metai, kaip gyvename naujos realybės – pandemijos...
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (10)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...