Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
ekozoe.lt
2021 Gruodis 4 Šeštadienis
 

Izraelis keršija žmogaus teisių organizacijoms, pateikusioms duomenis Hagos teismui apie galimus Izraelio karo nusikaltimus Palestinoje

2021-10-25 16:19 | Naujienos | Komentarų (4)

Dešimtmečius trunkančios Izraelio atakos prieš Palestinos visuomenę įgauna ne tik dar žiauresnių, bet ir vis absurdiškesnių pavidalų

Dešimtmečius trunkančios Izraelio atakos prieš Palestinos visuomenę įgauna ne tik dar žiauresnių, bet ir vis absurdiškesnių pavidalų.

Penktadienį, spalio 22 d. Izraelio gynybos ministras Benny’is Gantzas šešias žmogaus teises ginančias Palestinos pilietinės visuomenės organizacijas paskelbė „teroristinėmis“. Ir nors ministras nepateikė jokių įrodymų savo teiginiams, toks niekuo nepagrįstas kaltinimas kelia milžinišką grėsmę ne tik tolesnei šių gyvybiškai svarbių organizacijų veiklai, bet ir jų darbuotojų asmeniniam saugumui. Izraelio kariuomenė dabar turi „teisinį pagrindą“ bet kada juos areštuoti ir įkalinti, biuruose atlikti reidus ir konfiskuoti visą jų turtą.

Jungtinių Tautų specialioji pranešėja žmogaus teisių gynėjų klausimais Mary Lawlor socialiniame tinkle „Twitter“ šią žinią pavadino „keliančia nerimą“ ir į ją sureagavo taip: „Žmogaus teisių gynėjai nėra teroristai ir niekad neturėtų būti taip šmeižiami.“

Lietuvos Vystomojo bendradarbiavimo platforma visiškai pritaria M. Lawlor išreikštam teiginiui ir išreiškia solidarumą su Palestinos žmogaus teisių gynėjais ir pilietinės visuomenės organizacijomis bei ragina Lietuvos pilietinės visuomenės organizacijas padaryti tą patį.

Vaikų, moterų, jaunimo, politinių kalinių, ūkininkų teisių gynėjai

Visos šešios Palestinos pilietinės visuomenės organizacijos, kurias Izraelis įrašė į savo „juodąjį sąrašą“, dirba įvairiose žmogaus teisių gynimo srityse.

Palestinos vaikų teises ginanti organizacija „Defence for Children International – Palestine“ (DCI-P) tiria ir dokumentuoja Izraelio vykdomus Palestinos vaikų teisių pažeidimus, tokius kaip karinis įkalinimas, smurtas prieš vaikus, žudymas ir kt. Organizacija taip pat teikia teisinę pagalbą Izraelio karinio tribunolo sistemoje atsidūrusiems vaikams ir užsiima vaikų teisių advokacija. Ji yra 1979 m. įkurto tarptautinio judėjimo už vaikų teises „Defence for Children International“, turinčio padalinius 35-iose šalyse ir patariamąjį statusą UNICEF, UNESCO ir Europos Taryboje, narė.

Viešame pareiškime DCI-P direktorius Khaledas Quzmaras teigė: „Kadangi metų metus jų vykdomoms delegitimizacijos ir šmeižto kampanijoms nepasisekė mūsų nutildyti, Izraelio valdžia dabar nusprendė sustiprinti represyvią taktiką ir paskelbti pilietinės visuomenės organizacijas teroristėmis. <…> Esame pasiryžę ir toliau ginti Palestinos vaikus. <…> Reikalaujame, kad tarptautinė bendruomenė panaudotų visas įmanomas priemones siekiant Izraelio valdžios atskaitomybės už tikslines atakas ir represijas prieš Palestinos pilietinės visuomenės organizacijas, ir kad imtųsi veiksmų ir užbaigtų bendrininkavimą ir paramą Izraelio apartheidiniam režimui.“

1979 m. įkurta nepriklausoma Palestinos žmogaus teisių organizacija „Al Haq“ (arab. Teisė) dokumentuoja individualius ir kolektyvinius žmogaus teisių pažeidimus ir teikia palestiniečiams teisinę pagalbą. Ji turi patariamąjį statusą Jungtinių Tautų Ekonomikos ir socialinių reikalų taryboje, yra Ženevoje įsikūrusios Tarptautinės juristų komisijos, Pasaulinės organizacijos prieš kankinimus, Tarptautinės žmogaus teisių federacijos ir kitų tarptautinių bei vietos organizacijų narė.

Atmesdami Izraelio Gynybos ministerijos nuomonę, „Al Haq“ teisininkai rašo: „Žmogaus teisių gynimo ir advokacijos istorija Afrikoje, Lotynų Amerikoje ir kituose pasaulio kraštuose rodo, kad engėjo priemonėms ir metodams ribų nėra. Siekiant Palestinos išlaisvinimo nuo Izraelio apartheido ir kolonijinio režimo, mūsų kaip žmogaus teisių gynėjų veikla nebus nei nutildyta, nei sustabdyta. Pasitikime mūsų draugų ir partnerių visame pasaulyje solidarumu įveikiant mums pateiktas kliūtis.“

Paramos kaliniams ir žmogaus teisių asociacija „Addameer“ (arab. Sąžinė) yra nevyriausybinė pilietinė organizacija, teikianti paramą Palestinos politiniams kaliniams. Jos tikslai: sustabdyti įkalintų Palestinos žmonių kankinimą ir kitokį žiaurų elgesį su jais; sustabdyti neteisėtą sulaikymą ir įkalinimą; užtikrinti teisingą ir nešališką teismo procesą; užtikrinti pagarbą demokratinėms vertybėms vietos bendruomenėje.

Tyrimų ir vystymosi centras „Bisan“ (angl. Bisan Center for Research and Development) dirba laisve, teisingumu, lygybe ir orumu paremtos Palestinos visuomenės labui. Pagrindinės jos veiklos įtraukia jaunimą, moteris ir skurdžiai gyvenančius žmones.

Palestinos Moterų komitetų sąjunga (angl. Union of Palestinian Women’s Committees) siekia užtikrinti moterų teises ir laisves Palestinos visuomenėje.

Palestinos Žemės ūkio darbų komitetų sąjunga (angl. Union of Agricultural Works Committees) siekia užtikrinti maisto saugumą ir socialinį teisingumą bei padidinti ūkininkų ir viso Palestinos žemės ūkio gerovę.

Palestinos Nevyriausybinių organizacijų tinklas ir Palestinos Žmogaus teisių organizacijų taryba viešame pranešime teigia, kad pastarieji Izraelio veiksmai „atspindi dešimtmečius trunkančius Izraelio bandymus kontroliuoti Palestinos žmones“ ir jais bandoma „nutildyti ir sunaikinti nepriklausomos Palestinos pilietinės visuomenės egzistavimą“. Jos taip pat pateikė kreipimąsi į tarptautinę bendruomenę, įskaitant pilietinės visuomenės organizacijas, žmogaus teisių gynėjus, Jungtines Tautas ir plačiąją visuomenę, kuriame, be kitų dalykų, ragina reikalauti, kad Izraelis atšauktų savo sprendimą šešių Palestinos pilietinės visuomenės organizacijų atžvilgiu.

Puolimas prieš tarptautinį žmogaus teisių judėjimą

Dvi didžiausios pasaulyje tarptautinės žmogaus teisių organizacijos „Amnesty International“ ir „Human Rights Watch“ taip pat griežtai pasmerkė tokius Izraelio veiksmus. Jungtiniame pranešime jos rašo: „Šis pasibaisėtinas ir nepagrįstas sprendimas – tai Izraelio vyriausybės ataka prieš tarptautinį žmogaus teisių judėjimą. Ištisus dešimtmečius Izraelio valdžios institucijos sistematiškai bando sustabdyti žmogaus teisių stebėseną ir nubausti tuos, kurie kritikuoja [Izraelio] represijas prieš palestiniečius. Mūsų organizacijų darbuotojai deportuojami ir jiems neleidžiama laisvai keliauti, tačiau žmogaus teises ginantys palestiniečiai nuo represijų kenčia labiausiai.

Šis sprendimas yra grėsmingas situacijos aštrinimas, keliantis pavojų svarbiausių Palestinos pilietinės visuomenės organizacijų veiklai. Tai, kad ištisus dešimtmečius tarptautinė bendruomenė nesugeba sustabdyti rimtų Izraelio vykdomų žmogaus teisių pažeidimų ir įvesti reikšmingų pasekmių už juos, skatina Izraelio valdžios institucijas taip begėdiškai elgtis.

Tarptautinės bendruomenės atsakas bus tikrasis jos pasiryžimo apsaugoti žmogaus teisių gynėjus išbandymas. Didžiuojamės dirbdami su savo partneriais palestiniečiais jau kelias dešimtis metų. Jie reprezentuoja tai, kad pasaulinėje pilietinėje visuomenėje yra geriausia. Esame kartu su jais, ginčijant šį įžūlų sprendimą.“

Kerštas

Hagoje (Nyderlandai) įsikūręs Tarptautinis baudžiamasis teismas (angl. International Criminal Court – ICC) š. m. pradžioje pranešė pradėsiantis tirti galimus karo nusikaltimus per 2014 m. Izraelio vykdytą karinę ataką prieš Gazą, kurios metu buvo nužudyta daugiau kaip 2 tūkst. žmonių, tarp jų – virš 500 vaikų, ir kitas vėliau sekusias karines atakas.

Jei bus pripažinti kaltais, Izraelio politikai, generolai ir kiti už karo nusikaltimus atsakingi asmenys turi būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Tarp jų – ir žmogaus teisių organizacijas „teroristėmis“ paskelbęs dabartinis Izraelio gynybos ministras B. Gantzas, 2014 m. buvęs Izraelio kariuomenės vyriausiuoju štabo vadu, t. y. asmeniškai atsakingas už tuomet priimtus ir įgyvendintus sprendimus.

Tarp duomenis Tarptautiniam baudžiamajam teismui apie galimai Izraelio vykdytus karo nusikaltimus Gazoje pateikusių organizacijų yra ir tos, kurias dabar Izraelis paskelbė „teroristinėmis“.

Komentarai

 

 

 
 1. Tikroji,nesuklastota antrojo pasaulinio karo istorija:

  ww2truth.com

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. Kodėl Lietuva bendradarbiauja su viena baisiausių pasaulio teroristinių valstybių? says:

  Ne, ne, tai ne Rusijos Federacija, galime būti ramūs. Mus juk rusai dieną naktį puola, tad su ivanais bičiautis vadinamasis elitas nelinkęs, išskyrus per įvairias laukinio-banditinio kapitalizmo aferas. Tai dujas nuperka viena kaina, tada vos ne porąkart brangiau broliam lietuviam parduoda; tai keletą čemodanų baksų iš amerikonų panosės nusišvilpia, žvalgybos pulkininką išvadinę alkoholiku, merginyku ir galimai nepatriotu; tai galų gale kai kurios politinės marionetės išpyškina, esą elementariai žmonės, nepamiršę, kad Konstitucija jiems nedraudžia protestuoti (pvz.: 2009 m. guminių kulkų pasiskraidymas prie Seimo avidės), apšaukiami Kremliaus agentais. Nors PSD įmokas NEDIRBANTYS lietuviai moka, jiems protestų ir užsienio fondų nuversti Jos Ekscelenciją nebūtina. Nes tai jau padarė galimai A. Butkevičius Sausio 13-ąją savo “neprievartinėmis priemonėmis” ir Dž. Šarpo technologijomis. Bei Amerikos milijonais. O A. Lukašenką, pasirodo, verčia dėl žodžio “veltėdis”… Apvaginėti lietuvius milijardinėmis sumomis, ant laivo ciniškai nupaišant žodį “Independence”, yra kiekvieno patrioto pareiga. Kam pirkti, jei galima išsinuomoti dešimt sykių brangiau. Užtat dabar mes nepriklausomi nuo ruso.

  Tai tokios tokelės su psichiniu reiškiniu “rusai puola”.

  O dabar nuo juodojo humoro pereikime prie žymiai liūdnesnių realijų.

  “Jų armija, ginklai, – moderniausi pasaulyje. Jie gerai pavalgę, puikiai aprengti, jų tarnyba jiems – prestižinė”. Tai yra žymaus vienos valstybės, Lietuvos partnerės, kurios vienas vaikų sėdi Seime, generolo sūnaus Miko Peled žodžiai apie savo šalį. Pats būdamas žydas, šis aktyvus pilietis trankosi po pasaulį ir moko žmones, kodėl jo gimtoji šalis pagrįstai gali būti vadinama teroristine valstybe. Teigia, jog pats pabudo, kai jo paauglę dukterėčią iš Izraelio atskriejusi raketa palaikė teroriste ir ištaškė į skutelius.

  Taip, ta šalis – Izraelis. Galime iki pažaliavimo diskutuoti, “kas pradėjo pirmas”, kas kaltas – palestiniečiai su savo Hamaz, Hezbolah, ar Izraelis. Tačiau Miko Peled klausia, kaip Izraelis, turėdamas moderniausią armiją pasaulyje, sugeba įtikinti pasaulį, jog pusę amžiaus trunkantis karas, apartheido politika, etniniai valymai, – Palestinos kaltė? Jei prieš pusę amžiaus palestiniečiai užpuolė Izraelį pirmi, kaip sugebėjo Izraelis patirti beveik 10 kartų mažesnių nuostolių? Jeigu šalis siekia taikos, ar ji naudotų baltąjį fosforą, nusodrintą uraną, eksperimentinius ginklus prieš civilius gyventojus? Baltąjį fosforą naudoti draudžia Ženevos konvencija. Kaip įmanoma per savaitę sugriauti arti 500 pastatų (ligoninių, mokyklų, universitetų, mečečių, gyvenamųjų namų) ir sakyti, kad palestiniečiai – tai tikrieji teroristai, jie mus puola, tai… mes ginamės. Miko Peled, parašęs knygą “Generolo sūnus”, kelia šiuos ir kitus šimtus klausimų, kurių nei laisvoji Europa, nei Lietuva nenori girdėti.

  Na, bet koks mums skirtumas, ar ne? Su mieluoju Izraeliu lietuviai suprekiauja vos keletą nuošimčių, palyginus su Rusija, Lenkija ar kitais kraštais. Deja, kuri valstybė pirmiausia apšaukiama teroristine Nr. 1? Taigi Rusija. Žinoma, V. Putinas tada griebiasi sankcijų, o kenčia eiliniai Lietuvos gyventojai.

  Kad eilinis skaitytojas suvoktų, kokią kainą mokame mes, mokesčių mokėtojai, už Palestinoje baltuoju fosforu žalojamus vaikus ir naujagimius, būtina trumpai pasigilinti į keletą faktorių.

  Pirma, brolių lietuvių su Izraeliu vykdoma užsienio prekyba sudaro vos keliasdešimt mln. eurų (2014-2015 m. 54.5 mln EUR), Izraelio tiesioginės investicijos Lietuvoje – 25,2 mln. EUR (2015 IV ketv.), su Rusija atitinkamai 7,4 mlrd. EUR ir 213 mln. EUR. Rusija yra mūsų prekybos partnerė Nr. 1, Izraelis patenka į 51 poziciją. Rodos, menkniekis. Tačiau kuris tėvas ar motina norėtų prisidėti prie vaikų žalojimo baltuoju fosforu? Juk mūsų Izraelyje parduodamais baldais, gyvais galvijais, krauju ir jo produktais, mediena, geležies gaminiais naudojasi ir tie veikėjai, atsakingi už etninius valymus ir nekaltų civilių žudymą;

  Taigi, antra, kas per velnias tas baltasis fosforas? Tai tokia itin šlykšti cheminė medžiaga, kurią bent jau oficialiai JAV vyriausybei gamino pasaulinė biotechnologijų gigantė, labiausiai nekenčiama įmonė žemėje- Monsanto (fabrikas – Arkanzaso valstijoj). Vėliau, Wikileaks šį faktą paviešinus, niekas tiksliai nežino, kiek dar kompanijų turi šio ginklo gaminimo technologiją. Aišku viena, kad amerikonai baltąjį fosforą tiekia Izraeliui. Tai medžiaga, kurią gesindamas vandeniu, tik… paspartini baltojo fosforo degimą. Kad užgesintum, būtina pašalinti deguonies šaltinį. O kur tu imsi tokią technologiją, jei ketvirtą valandą ryto tavo šeimą, miegančius vaikus iš sraigtasparnių apmėto baltojo fosforo bombomis?

  Izraelis baltuoju fosforu itin daug žmonių sužalojo visam gyvenimui, ypač civilių, bei pražudė 2008 metų operacijoje Castle Lead. Visų pirma neigė, jog naudojo, kaip ir JAV Irako Faludžos mieste, vėliau pripažino dėl vadinamosios tarptautinės bendruomenės spaudimo. Suveskite, skaitytojau, internete “white phosphorus” ir tose nuotraukose įsivaizduokite savo sūnų, dukrą ar žmoną. Įsivaizduokite vaikų kūnus, apdegusius tarsi išsilydžiusi plastmasė… Baltasis fosforas persismelkia į kepenis, širdį, plaučius, kitus vidaus organus. Ne mirtinais atvejais žmogus visam gyvenimui lieka invalidu, gydymas itin brangus ir sudėtingas. Faludžos miesto, kuris šiuo metu, kaip ir Mosulas, primena Stalingradą II pasaulinio karo metu, gydytojai moterims liepia geriau… negimdyti. Nes tai, kas gims, dėl išsigimimų neprimins žmogaus. Maža to, ar tik ne 2009 metais tuometis ūkio ministras Dainius Kreivys apie Monsanto atėjimą į Lietuvą pasakė, kad tai tik “laiko klausimas”. Žinoma, sakykime, p. Kreivys nieko nežinojo apie baltąjį fosforą…

  Trečia, tokie dalykai apskritai įmanomi visų pirma dėl itin įžūlaus spaudos melo ir propagandos. Kai po protestų Baltarusijoj vadinamieji politologai Lietuvoje A. Lukašenką pradeda vadinti ciniku, susimąstai: jau mūsų valdžiukė – nekalto kraujo angeliukai. Batka protestuotojams lazdų, “parų”, ir viskas baigiasi. V. Putinas irgi pasikviečia OMONą, kurį Lietuvoje, beje, sužlugdė fon Landsburgas (nes dirbo per daug patriotiški vyrai), OMONas protestuojus uždaro į areštinę 15-30 parų. O mums prie Seimo 2009 metais prireikė ir guminių kulkų, ir ašarinių dujų. Garliavoje, skaitant teismo sprendimą, tie kaukėti smogikai išvis atsirado kaip džinas ir išnyko, atlikus “pareigą tėvynei”: nei kariai, nei Aras, nei viešojo saugumo pajėgos. Žodžiu, atvarė vyrukai su uniformom, pavaldūs balsui studijoje. Mokome kitus, kai patys galimai dar labiau supuvę.

  O apie palestiniečių tragediją negirdime, nes tiesos niekas nekalba, arba kalba visišką melą. Antai 2009 (ar 2011) Rokiškį Rabinovičių (Ričardas Savukynas) net Žinių radijas kvietėsi papasakoti apie tai, kaip gaminami cheminiai ginklai, kokie Gaddafis ir Assadas blogi vyrukai. FB taip ir parašęs: “I support Israel”. Savo bloge šitas Izraelio mylėtojas iki smulkmenų aprašinėja, kaip gaminamas zarinas, tabūnas ir bei naujausi cheminiai ginklai. Juos pasigaminti itin sudėtinga, “paprasti teroristai” garažiuky tokių ginklų nesukurs. Ir viskas, to gana, – reiškiasi, Assadas pats tūkstančius civilių dujomis ištrūčijo. Nors kad teroristam tuos ginklus CŽV pamėtėjo, Rokiškiui giliai dzin. Tai ne mano žodžiai. Juk 2017 m. sausį “širdies infarktas” ištiko ilgametį Frankfurter Allgemeine laikraščio redaktorių, kuris rašė, kaip CŽV perka žurnalistus Europoje. Jam tebuvo 56 metai… O prieš keletą metų JAV Michaelas Hasstingsas, viešinęs CŽV darbelius, žuvo “autoavarijoje” Los Andžele, dienos metu tuščioj gatvėj tiesiog ėmė ir pasuko į kairę. O kairėj surado palmę. Mašina sudegė, karstas buvo uždaras.

  Tačiau tik p. R. Savukynui tokie faktai užsimiršta. Arba jis visiškas idiotas, arba parsidavusi žurnalistikos prostitutė. Net CNN, BBC ir visokie FOX NEWS rašė, rėkė ir šaukė:

  Sirijos prezidentas Bašaras al Assadas įsileido JTO inspektorius dėl cheminių ginklų.

  Ir TĄ PAČIĄ DIENĄ vos už dešimties mylių ėmė ir užmėtė CIVILIUS gyventojus cheminiais ginklais????? Rimtai, taip paprastai? Tai tas Assadas – visiškas idiotas!!! Nežinau, bet tokia nesąmone gali patikėti tik paskutinis asilas arba tas, kuris kažkam atidirbinėja. Lengva eilinius žmones kaltinti, kai mokytojai tokie.

  Arba štai Nikki Haley, išsišiepus brunetė baltais dantimis, JAV ambasadorė Jungtinėms Tautoms, Twiteryje rašo:

  Kai kažkas paskelbia falsifikuotą ir klaidinantį raportą JTO vardu, yra normalu, kad toks asmuo atsistatydintų. JTO tarnybos turi dirbti daugiau, kad laiku pašalintų netikrą, propagandinį darbą, ir aš lenkiuosi prieš Generalinį Sekretorių, kad jis atsiribojo nuo tokios praktikos.

  Taigi, nuo lėliukų ir vaikų genocido geriau atsiriboti. Nes šilta kėdė mieliau, nei vartyti dviejų metų vaikų nuotraukas nutrauktom galūnėm ar sutraiškytom kaukolėm.

  Grįžtame prie pagrindinio klausimo – kas buvo pirmiau – višta ar kiaušinis? Kas pradėjo akmenį mėtyt pirmas – Izraelis ar Palestina? Kas jums, vadinamieji politologai, atrodo labiau ciniškas – A. Lukašenka ar dabartinis JTO generalinis sekretorius, savo pavaduotoją Rimą Khalaf privertęs mesti gerai apmokamą, prestižinį darbą JTO (ji buvo pirmojo pavaduotoja Azijos šalims) vien dėl to, kad jinai Izraelį 76 puslapių tyrime išvadino teroristine valstybe. Ar todėl ją atleido, nes Rima K. sukėlė Amerikai “pykčio priepuolį”?

  Ponia Grybauskaite, štai jūs teigiate, kad Rusija – teroristinė valstybė. Už jūsų nepamatuotą kritiką mokame mes, eiliniai “pieškos”. Bet Izraelis – tai jau draugas, dušanskių ir karo nusikaltėlių užuovėja, Amerikos galinis kiemas. BVP kyla, nors žmonės kaip bėgo, taip bėga. Eina sau, BVP kyla, o turtinguosius kas apmokestins? Masiulis?

  “Valstybė saugi yra tik tuomet, kai valdžia tarnauja ne įtakos grupėms, „rosatomams“ ar Kremliaus propagandistams, o žmonėms, kurie nori būti laisvi, nepriklausomi ir girdimi savo valstybėje“, – sako pirmoji šalies dama. Ir kai savo darbo vietoj tuo pačiu metu, kai “ten” lankosi Seimo valdyba, nusižudo žvalgybos kapitonas, tai negali būti sutapimas. “Ten” – Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie KAM. Kažin, ar tai ta pati istorija, kaip V. Pociūno? Galimai neapsikentė, nusprendė kažką paviešinti, ir iškeliavo pas Abraomą, galimai paslydęs darbo kabinete, nes ką tik vėpla valytoja išplovė grindis “per šlapiai”. R. R., detalesnė informacija neteikiama, nes AOTD prie KAM dirbantieji – įslaptinti asmenys. Trečias sutapimas – tirti apsiėmė tiesiog policija, o ne KARO policija, juk tas depas prie KAM lygtais ne civilių teritorija. Ech, bet svarbiausia, kad rusai puola, o A. Lukašenka – cinikų cinikas.

  Kad jį kur tą lietuvių būdą – tarnauti kitiems bet kokia kaina. Velniai griebtų šitą prakeiktą savybę lenkti galvą. Gerai pasakė V. Šustauskas – “tas nelaimingas lietuvių nuolankumas, nežinau, ką su juo daryti”.

  Thumb up 3 Thumb down 0

 3. Jie tikrai nepadoriai elgiasi pasaulio visuomenės atžvilgiu ,šitie” pasaulio teisuoliai”, sukūrę ir įgyvendinę žvėriškiausią komunistinės santvarkos teoriją ir praktiką, kainavusią gyvybes šimtams milijonų nieko nekaltiems gyventojams ir net ,kaip skaičiau ,savo torose įteisinę apgaules “gojų” atžvilgiu!i

  Thumb up 5 Thumb down 0 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Ar viešoji įstaiga gali būti pertvarkoma į MB? 1
Namų diagnostikos ekspertai. Kurie yra geriausi?
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kviečia prisidėti prie gerumo akcijos 
Kviečiame prisijungti geros valios žmonių prisidėti prie gerumo akcijos. Labdaros akcija „Su Kalėdų...

Mėgstate egzotinius vaisius? Štai ką reikėtų žinoti apie ananasus 
Tikra tiesa, kad egzotinių vaisių mylėtojams rūpi į savo mitybos racioną įtraukti vis...

Grožio procedūra, kuri mažina net smulkiausias raukšleles 
Bėgant metams, galima labiau pastebėti, kad tam tikri veido bruožai pradeda po truputį...

Kaip pagyvinti tamsų vonios kambarį? 
Vonios kambario atmosfera turėtų būti šilta ir jauki, nes tai yra vieta, kur...

SOS pagalbos prašymas. Dalinkimės ir prisidėkime, kas galite, simboliškai 
SOS pagalbos prašymas. Dalinkimės ir prisidėkime, kas galite, simboliškai. Dėkojame už gerumą. Šiaulių...

Gydantys fleitos garsai 
Muzika turi gydančios galios. Teigiama, kad klasikinės muzikos klausymas padeda sumažinti suvalgomą maisto...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (3)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (3)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (7)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Lietuvos bankas su rinkos dalyviais aptarė pinigų išgryninimo tinklo plėtros projekto pažangą
Lietuvos bankui šiemet birželį inicijavus memorandumo dėl grynųjų pinigų prieinamumo...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (10)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...