Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Gegužė 29 Penktadienis
 

Italijos motyvas dėl V.Kotlerovo paleidimo: pretenzijos turi būti TSRS vadovybei, o ne kariams

2015-01-07 06:30 | Bylos, sukrėtusios Lietuvą | Komentarų (430)

Italijos ambasadorius Lietuvoje buvo priverstas aiškintis Lietuvos URM dėl V.Kotlerovo paleidimo. KK nuotr.


Giedrė Gorienė

„Lietuva iki šiol neišgirdo Italijos pasiaiškinimo dėl paleisto Sausio 13-osios žudynių dalyvio Kotlerovo“, „URM apgailestauja dėl Italijos sprendimo nutraukti V. Kotlerovo perdavimo procesą“ ir pan. Štai tokios ir panašios antraštės jau kurį laiką mirga mūsų žiniasklaidoje.

Šį kartą piešiamas priešas – Italija, nes jos teismas neperdavė Lietuvai Rusijos piliečio V.Kotlerovo, sulaikyto pagal Europos arešto orderį Italijoje, kuris Lietuvoje figūruoja kaip kaltinamasis Sausios 13-osios byloje.

Dar daugiau – Italijos Milano Apeliacinis teismas nusprendė nenagrinėti 2014 m. birželio 3 d. Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos prašymo dėl V.Kotlerovo ekstradicijos.

Politinių audrų ilgai laukti nereikėjo. Milano Apeliacinio Teismo sprendimas buvo priimtas 2014 m. lapkričio 25 d., lapkričio 28 d. Lietuvos Generalinė prokuratūra paskelbė, kad V.Kotlerovas galės būti teisiamas už akių, o gruodžio 3 d. mūsų žiniasklaida jau paskelbė, kad į URM dėl V.Kotlerovo paleidimo buvo iškviestas Italijos ambasadorius. Tiesa, apie ką buvo kalbėta, nutylima, tik viešojoje erdvėje vis pasirodo pranešimų, kad Lietuva vis dar laukianti Italijos pasiaiškinimo (paskutinis toks pranešimas – šių metų sausio 4 d.).

Tačiau faktinė realybė gali būti visai kitokia – gali būti, kad Lietuvos URM ministras Linas Linkevičius, viešai vis dar „apgailestaujantis dėl Italijos sprendimo“ ir vis dar „tebelaukiantis Italijos pasiaiškinimo“, Italijos Milano Apeliacinio Teismo motyvus žino, bet kadangi tie motyvai – nenaudingi Lietuvai, viešai jie nei skelbiami, nei apie juos diskutuojama. Mat Italija Lietuvai priminė pamatinį tarptautinės teisės principą: kad už karo nusikaltimus atsakingi tie, kurie davė įsakymus, o ne vykdytojai.

Taigi, kas buvo pasakyta Milano Apeliaciniame Teisme, svarstant, ar nagrinėti LR Teisingumo ministerijos prašymą dėl V.Kotlerovo ekstradicijos, ir kodėl iš tiesų Italijoje buvo paleistas V.Kotlerovas?

2014 m. gegužės 13 d. Italijos policija Milano oro uoste „Malipensa“ pagal Lietuvos Respublikos Europos arešto orderį (išduotą 2013 08 29) laikinai sulaikė Vladimirą Kotlerovą, „kad Kotlerovas, būdamas vyr.leitenantu, 1991 m. sausio mėn. Vilniuje dalyvavo karinėse operacijose ir vadovavo TSRS kariškių grupei“.

2014 m. birželio 3 d. LR Teisingumo ministerija Italijai pateikė ekstradicijos prašymą.

2014 m. liepos 18 d. Italijos teismas panaikino V.Kotlerovui suėmimą ir paskyrė namų areštą.

2014 m. rugsėjo 9 d. Italijos generalinis prokuroras kreipėsi į teismą, prašydamas atmesti Lietuvos ekstradicijos prašymą ir paprašė apskritai panaikinti bet kokią kardomąją priemonę V.Kotlerovui.

2014 m. spalio 30 d. V.Kotlerovas išvyko iš Milano, Italijos, į Sankt-Peterburgą.

Lietuvoje jau keletą mėnesių viešumoje politikai diskutuoja dėl Italijos poelgio V.Kotlerovo atžvilgiu, tačiau viešai neišdrįstama pasakyti esminio dalykai: kad Italija rėmėsi pagrindiniais tarptautinės teisės principais – kad teisiami karo vadai, o ne vykdytojai.

Italijos pozicija dėl V.Kotlerovo labai akivaizdžiai atsispindi 2014 m. lapkričio 25 d. Milano teismo nutartyje, kurios kopiją turi „Karštas komentaras“.

„Savo pareiškime (Milano Apeliaciniam Teismui – KK past.) Italijos generalinis prokuroras priminė pagrindinį tarptautinį teisės principą, garantuojantį karinių kontingentų, vykdančių įsakymus „iure imperii“ karinių operacijų metu, funkcinį imunitetą“, – rašoma Milano Apeliacinio Teismo nutartyje.

„Iuri imperii“ – tai „valstybės įstatymas“, kai teismas sako, kad tokia yra valstybės suvereni valia ir ji aukštesnė už visa kita – šiuo atveju gali būti aukštesnė už ES valstybių solidarumo principą.

Tai reiškia, kad, pagal Italijos teisėsaugą, už TSRS karių veiksmus atsako valstybė, kuri tuos karius pasiuntė „iure imperii“ („valstybės įstatymas“), o ne žmonės, kurie tą įsakymą vykdė. Kitaip tariant, Italija sako, kad pretenzijos Sausio 13-osios byloje turi būti TSRS vadovybei, o ne kariams.

Tačiau kadangi TSRS jau nėra, yra labai didelė diskusija, kiek juridinis asmuo Rusija yra atsakingas už TSRS, nes Rusija taip pat paskelbė nepriklausomybę nuo TSRS – juridiškai išstojo iš TSRS, kaip ir kitos respublikos.

Kaip rašoma Italijos Milano Apeliacinio Teismo nutartyje, V.Kotlerovo gynyba palaikė Italijos generalinio prokuroro išvadas bei pabrėžė įrodymų, patvirtinančių V.Kotlerovo dalyvavimą 1991 m. sausio 11-13 d. įvykiuose Vilniuje, nebuvimą – Milano Apeliaciniam Teismui pateikė įrodymus, kad nuo 1991 m. sausio 5 d. iki vasario 20 d. V.Kotlerovas apskritai nebuvo Lietuvoje.

Tuo pačiu gynyba pabrėžė, kad pagal pačios Lietuvos teisę inkriminuojamiems nusikaltimams senatis pasibaigė 2011 m. (pasibaigė 20 metų senaties terminas, nustatytas 2003 m., t. y. praslinkus 13 metų po įvykių).

Taip pat atkreiptas dėmesys, kad asmens, dėl kurio pateiktas ekstradicijos prašymas, jau nėra Italijoje.

Remiantis nusistovėjusia Italijos teismų praktika ir esant išvardintoms aplinkybėms, Milano Apeliacinio Teismo teisėjų kolegija: Antonio Nova (pirmininkas-pranešėjas), Pjetro Kachalanza ir Patricia Re, nusprendė LR Teisingumo ministerijos prašymo dėl V.Kotlerovo ekstradicijos nesvarstyti.

Taigi, kaip ir aiškėja, kodėl po Italijos Apeliacinio Teismo sprendimo dėl V.Kotlerovo Lietuvos viešojoje erdvėje yra tik politikuojama, tačiau nepasisakoma ir nediskutuojama dėl Italijos teisėsaugos motyvų.

Beje, būtent į tą patį pamatinį tarptautinės teisės principą, į kurį Milano Apeliacinio Teismo dėmesį atkreipė Italijos generalinis prokuroras, 2014 m. gruodžio 5 d. liudydamas Medininkų byloje Lietuvos Apeliacinio Teismo dėmesį atkreipė specialisto išvadą Medininkų byloje teismui pateikęs Kazimiero Simonavičiaus universiteto Teisės fakulteto dekanas prof. dr. Ryšardas Burda.

Kaip žinia, Lietuvos Generalinė prokuratūra K.Nikuliną kaltina tuo, kad 1991 m. liepos 31 d. jis esą Medininkų muitinės poste vykdė „TSRS politiką žudyti civilius“. Tačiau, pasak prof. dr. R.Burdos, 1991 m. liepos 31 d. iš TSRS jau buvo pasitraukusios ir savo nepriklausomybę paskelbusios devynios respublikos (iš penkiolikos), įskaitant pačią Rusiją: Lietuva (1990-03-11), Gruzija (1991-03-31), Latvija (1990-05-04), Estija (1990-05-08), Rusija (1990-06-12), Moldova (1990-06-23), Uzbekistanas (1990-06-20), Armėnija (1990-08-23), Azerbaidžanas (1990-11-19); o 1991 m. liepos 29 d. Maskvoje pasirašyta Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos abipusės nepriklausomybės pripažinimo ir diplomatinių santykių užmezgimo sutartis. Taigi, pasak prof. dr. R.Burdos, neaišku, kas buvo „TSRS“ 1991-07-31, kokia buvo „TSRS politika“ 1991-07-31 ir kokie įrodymai (įsakai, nutarimai ir pan.) įrodo „TSRS politiką žudyti civilius Medininkuose“. Tokių duomenų, prof. dr. R.Burdos teigimu, Medininkų byloje apskritai nėra. Be to, kaip Lietuvos Apeliaciniame Teisme liudijo R.Burda, pagal tarptautinės teisės principus, už karo nusikaltimus teisiami vadovai.

Beje, kelios prof. dr. Ryšardo Burdos išvados, pateiktos Lietuvos Apeliaciniam Teismui specialisto išvadoje Medininkų byloje 2014 m. kovo mėnesį, nuo to laiko buvo jau kelis kartus patvirtintos: kad asmuo atsako tik tuo atveju, kai jo padaryta veika buvo uždrausta baudžiamojo įstatymo, galiojusio nusikalstamos veikos padarymo metu (Konstitucinio Teismo išaiškinimas M.Misiukonio byloje), t.y. įstatymas atgal negalioja (ką bandoma pritaikyti K.Nikulinui Medininkų byloje ir kas, anot prof. dr. R.Burdos, prieštarauja tarptautiniams teisės aktams), o taip pat, kad, pagal pagrindinius tarptautinius teisės principus, už karines operacijas atsako vadovai, ne eiliniai (Italijos Apeliacinis Teismas, V.Kotlerovo byla).

Taigi, tiek Italijos Apeliacinio Teismo sprendimas, tiek Italijos generalinės prokuratūros pozicija dėl V.Kotlerovo paleidimo tam, kam reikia Lietuvoje, turėtų būti žinoma. Kitas klausimas, kiek yra noro viešai apie tai kalbėti. Nes, akivaizdu, kad teisinė, demokratinė senosios Europos valstybė Italija mato, jog mūsų teisėsauga pasiklydusi tarp teisės ir politikos „pušų“, ir nepanoro būti bendrininke neteisėtų, tarptautinius teisės principus pažeidžiančių veiksmų.

Komentarai

 

 

 
 1. klauseklis 2017-03-30 09:03

  Gal durni klausimai, bet jie neduoda ramybės kokie įrodymai rodo, kad iki gyvos galvos užteistas :
  1. buvo Medininkų pasienio poste?
  2. būtent jis šaudė ir į ką?
  3. ką būtent nušovė?

  įdomiai čia… 2017-03-27 12:52
  atmintis 2017-03-06 11:03
  100 balų !!! 2013-03-06 – 16:52 rašė:

  Patriotizmo tema Medininkų bylos kontekste labai įdomi, o svarbiausia aktuali, kaip niekur kitur. Keista, kad šiandien 22-aisiais Nepriklausomybės metais dar atsiranda visokių molinukų nesuprantančių, kad būtina surasti ir nubausti tikruosius Medininkų pasieniečių žudikus.
  Pasakykite susimyldami, ką bendro su patriotizmu ir jo esme turi bet kurio ir bet kokio žmogaus nuteisimas be kaltės įrodymų?
  Nekalto žmogaus pasodinimas iki gyvos galvos be įrodymų ir vengimas surasti tikruosius žudikus yra aukščiausia patriotizmo pasireiškimo forma?
  Tuomet belieka atvirai pagailėti šitokių pseudopatriotų ir juos užjausti.
  Tai jau nepatriotizmas, o atviras kenkimas savo Tėvynei, slepiant nuo atsakomybės tikruosius Medininkų žudikus.
  Būtent dėl tokių, neaiškioje vietoje iškasto molio gabalo, pažiūrų šiandien, Nepriklausomoje Lietuvos valstybėje atvirai drįstama be įrodymų nuteisti Žmogų iki gyvos galvos.
  Sukrečia šiurpas nuo šitokių liguistų pažiūrų Lietuvoje išplatinto niekuo nepagrįstos neapykantos vėžio.
  Patriotai privalo patys nuspręsti ar jiems užtenka “Atpirkimo ožio” Medininkų byloje ar reikia surasti tikruosius žudikus?
  Lietuvos istorijai “Atpirkimo ožio” Medininkų byloje nereikia. Reikia ištirti bylą ir surasti tikruosius žudikus!

  Gintas 2015-07-01 10:01

  Man labai patiko gerbiamo advokato Arūno Marcinkevičiaus vienoje iš diskusijų išsakyta mintis: “Asmuo, teikiantis pirmenybę kokiai nors nuomonei sprendimo priėmimo procese, tuo pat metu atvirai prisipažįsta ir praneša a’priori atsisakąs asmeninės atsakomybės už sprendimo kokybę ir jo teisingumą. Kitaip tariant, atsakingas asmuo asmeniškai in general atsisako teisingai išspręsti jam pavestą ar tenkantį klausimą iš esmės, remiantis faktais bei įrodymais, todėl priimąs pabrėžtinai formalų, nebūtinai teisingą sprendimą.”

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. Baba

  2015-01-09 – 23:37

  Trupinėlis iš praeities:
  Apeliaciniame Teisme paaiškėjus, kad Medininkų žudynių byloje išgaravo buvusio Lavoriškių muitinės posto viršininko Vytauto Petruškevičiaus filmuota Medininkų žudynių vietos vaizdo juosta, prokuratūra nusprendė laikytis labai įdomios taktikos: Generalinėje prokuratūroje nėra lydraščių, įrodančių V.Petruškevičiaus filmuotos vaizdo juosto perdavimą prokuratūrai. O jeigu lydraščių nėra, vadinasi, tos vaizdo juosto prokuratūroje ir iš viso nebuvo.

  Tokia prokuratūros pozicija labai nustebino Vyčio kryžiaus ordino kavalierių Jurijų Pivoriūną, buvusį VRM Kriminalinės paieškos valdybos vyr. oper. įgaliotinį, kuris Šv.Jokūbo ligoninėje nufilmavo pirmąją Tomo Šerno apklausą reanimacijos palatoje, kai šis atgavo sąmonę. Mat Medininkų byloje nėra ne tik V.Petruškevičiaus nufilmuotos Medininkų žudynių vietos vaizdo juostos, bet ir pirmosios Tomo Šerno apklausos reanimacijos palatoje vaizdo juostos.

  -Tai gal prokuratūra dabar dar pareikš, kad ir Tomo Šerno pirmosios apklausos vaizdo juostos prokuratūroje niekada nebuvo, nes esą nėra lydraščio? – paklausė „Karštas komentaras“ svarbaus Medininkų bylos liudytojo Jurijaus Pivoriūno, kuris nebuvo apklaustas Medininkų žudynių byloje nei prokuratūroje, nei Vilniaus apygardos teisme, kur nuosprendžiu iki gyvos galvos buvo nuteistas rygietis K.Michailovas.

  Thumb up 1 Thumb down 0

 3. klausimas Prezidentei

  2015-01-20 – 19:28

  Teigiate, kad Aukščiausiasis Teismas turi stiprinti pasitikėjimą teisingumu? Visose bylose ar su politikų nubrėžtomis išimtimis, kaip pvz.: Medininkų, Sausio 13 arba pedofilijos bylose? Ko iš esmės reikalaujate iš teisėjų? Galima būtų tikėtis, kad reikalaujate ne kišeninio ar telefoninio, t.y. politiškai korumpuoto, o tikrojo teisingumo?

  Thumb up 2 Thumb down 0

  • Baba

   2015-01-09 – 23:37

   Trupinėlis iš praeities:
   Apeliaciniame Teisme paaiškėjus, kad Medininkų žudynių byloje išgaravo buvusio Lavoriškių muitinės posto viršininko Vytauto Petruškevičiaus filmuota Medininkų žudynių vietos vaizdo juosta, prokuratūra nusprendė laikytis labai įdomios taktikos: Generalinėje prokuratūroje nėra lydraščių, įrodančių V.Petruškevičiaus filmuotos vaizdo juosto perdavimą prokuratūrai. O jeigu lydraščių nėra, vadinasi, tos vaizdo juosto prokuratūroje ir iš viso nebuvo.

   Tokia prokuratūros pozicija labai nustebino Vyčio kryžiaus ordino kavalierių Jurijų Pivoriūną, buvusį VRM Kriminalinės paieškos valdybos vyr. oper. įgaliotinį, kuris Šv.Jokūbo ligoninėje nufilmavo pirmąją Tomo Šerno apklausą reanimacijos palatoje, kai šis atgavo sąmonę. Mat Medininkų byloje nėra ne tik V.Petruškevičiaus nufilmuotos Medininkų žudynių vietos vaizdo juostos, bet ir pirmosios Tomo Šerno apklausos reanimacijos palatoje vaizdo juostos.

   -Tai gal prokuratūra dabar dar pareikš, kad ir Tomo Šerno pirmosios apklausos vaizdo juostos prokuratūroje niekada nebuvo, nes esą nėra lydraščio? – paklausė „Karštas komentaras“ svarbaus Medininkų bylos liudytojo Jurijaus Pivoriūno, kuris nebuvo apklaustas Medininkų žudynių byloje nei prokuratūroje, nei Vilniaus apygardos teisme, kur nuosprendžiu iki gyvos galvos buvo nuteistas rygietis K.Michailovas.

   Thumb up 0 Thumb down 0

 4. Siaubas apima pagalvojus, kad prisidengiant teisėtumo vardu, teisingumo dėlei specifiškai- individualių asmenų atžvilgiu, specialiai atbuline tvarka keičiami įstatymai, prisidengiant “istorinio teisingumo atstatymu” ir panašiai.

  Thumb up 1 Thumb down 0

 5. Ar nesigauna taip, kad Lietuva nesilaiko stojimo į ES ir narystės joje sutarties taisyklių?

  Thumb up 7 Thumb down 0

 6. pravalai

  2015-01-12 – 19:10

  Su Kusaitės terorizmo byla – pravalas;
  Su airio teroristo byla – pravalas;
  Su Misiukonio byla – pravalas;
  Su Ulbinaitės byla – pravalas;
  Su Pociūno nužudymo tyrimu – pravalas;
  Su Kedžio nužudymo tyrimu – pravalas;
  Su Ūso nužudymo tyrimu – pravalas;
  Su Furmanavičiaus nužudymo tyrimu – pravalas;
  Su pedofilijos tyrimu – pravalas;
  Su CŽV kalėjimo tyrimu – pravalas;
  Su nužudymo Medininkų poste tyrimu – pravalas….
  Ar ne per daug tų – pravalų?

  Thumb up 11 Thumb down 0

  • ..kai suvardinsi visas bylas kuriose tu pravalu nebuvo ,..tada ir galima bus spręsti .:) daug tai ar mažai.

   Thumb up 0 Thumb down 7

   • nrarasime nei vienos rezonansinės bylos, kuri būtų nepasibaigusi fiasko arba “pravalu” :(

    Thumb up 7 Thumb down 0

    • 10 rezonansinių bylų per ketvirti amžiaus ,..Jus gal mielasis pabludote ..Tada Lietuva reiktu apdovanoti už sėkminga kova su kriminogenine aplinka .Tai kaip ‘bevartysi prakolas’ išeina.

     Thumb up 0 Thumb down 3

     • 13 (trylika) pilnai suš..ktų ir sužlugdytų bylų tyrimų vien per pastaruosius 5 (penkis) metus. Ne per daug kartais?

      Thumb up 2 Thumb down 0

  • Baba

   2015-01-12 – 20:05

   Ir čia dar toli gražu ne visus išvardinot:
   Su Bražuolės bylos tyrimu – pravalas.
   Su Pakaunės sukilimo tyrimu – pravalas.
   Su Mažeikių naftos dovanėlės tyrimu – pravalas.
   Su prezidentinio perversmo tyrimu – pravalas.
   Su Kiesų žudynių tyrimu – pravalas.
   Su N.Venckienės bylos tyrimu – pravalas.
   Su L.Bloznelytės šmeižto bylos tyrimu – pravalas
   Su Juro Abromavičiaus nužudymo tyrimu – pravalas.
   Vienžo, kur tik pirštu besi, ten pravalas. Ir už visų tu pravalų, iš kokio bokštelio pasilipęs bežiūrėtumei, vien tik kubiloidinės grietinėlės ausytės kyšo.

   Thumb up 5 Thumb down 0

 7. Gal reikėtų pasikviesti į Lietuvos prokuratūrą dirbti Austrijos arba Italijos prokurorus?

  Thumb up 5 Thumb down 0

 8. Kodėl lietuviai esame tokie pikti? Kodėl gyvename praeities nuoskaudomis ir keršto troškimu? Juk patys sau kenkiame, ateities per tą nematome :(

  Thumb up 7 Thumb down 0

  • ateitis yra šiandien ir priklauso nuo šlamančių kiekio piniginėje, nei netiki, pasiklausk pas prokurorus :)

   Thumb up 3 Thumb down 1

 9. Kas vadovavo Lietuvos perversmininkams 1991 metais? Ne Jermalavičius? Ne Burokevičius? Ne Šviedc? Ne Ivanovas?

  Thumb up 2 Thumb down 2

  • netiesa ..mes su baba nieka bloga nedarėm lankose. ! ir kas ten kur važiavo, tik vienas ononimusas težino .:)

   Thumb up 1 Thumb down 5

   • Kodėl jis turėtų žinoti? Buvai į jo galvą įlindęs ar esi ponas Dievas? Turi įrodymų, kad jis žino?

    Thumb up 3 Thumb down 1

 10. Čia jau tapo iprasta argumentuoti , išskirtinių savo sugebėjimu matyti tai ko kiti nemato ,..Suprantu tokioms ižvalgoms labai sunku rasti tinkamu argumentu ,..todėl jei pasitelkti kašpirovskio burtus ,..galima dali liaudies ir apžavėti jais čia..bandom ,susikaupių užsimerkiu .
  – Paksomanija ,.. paksomanija ,… paksomanija….blin neišaina ..durnas matyt . Reikia grižti Lietuvių rašymos mokytis ..juk jei neteisingai tarių ta žodį ..tai ir rašau klaidingai ..o tai tikrai ta priežastis kuri nulemia visas dvejetukininko stasio bėdas ..Elelemtaru ononimusai ..tfu Vatsonai ..norėjau pasakyti .

  Thumb up 0 Thumb down 7

  • Ne, manau, kad Tamsta jau beviltiškas, ir niekada nesuprasi, kad tai ne jokia paksomanija, o paprasčiausias gyvenimiškas pavyzdys, kaip papirkti niekšai, spjaudami į savo pačių susikurtus Įstatymus, Konstituciją ir visokius Statutus, tyčiojasi iš žmogaus, net nerasdami kuo žmoniškai apkaltinti, visokiais „leidimais suprasti“ bei „poveikiais poveikiu“ svietą juokina.
   Aš tokių dalykų niekada nesupratau, nesuprantu ir jau tikriausiai, niekada ir nebesuprasiu. Visada sakiau ir sakysiu, kad tiek Paksas, kaip ir Janukovičius, nekonstituciškai nušalinti vietinių politikų, papirktų už milijonus, valstybių, kurios tuo suinteresuotos. O parsiduodantys niekšai, tokie kaip Laurinkus, Paulauskas, Kūris, Adamkus, Kubilius, Landsbergis, Šedbaras, Sabatauskas ir kita jiems padedanti smulkmė, vaidinanti Tautos didvyrius, yra paprasčiausi niekšeliai, savo nekonstituciniais veiksmais žlugdantys Lietuvos žmonių gyvenimą, ir nieko daugiau. Juk ne vietoje kakojančiam katinėliui labai praverčia jo snukuti pabadyti į jo ne vietoje paliktą krūvelę, kad nors perspektyvoje nuo to atpratinti.
   Aš tokių parsidavinėjančių politikais, kuriems galima patikėti valstybės vairą, nelaikau. Tokia mano asmeninė nuomonė.

   P.s. Gal kartais žinote, kiek milijardų banko bilietų išraiška, kainavo Lietuvai, t.y. mums visiems, ta už MN dovanojimui nesutikimo keršto akcija, „leidimo suprasti“ pagrindu už JAV CŽV dolerius Paulausko suorganizuotas prezidentinis perversmas?
   O taip pat, gal galite konkrečiai įvardinti, ką blogo Lietuvai sugebėjo padaryti R.Paksas, kai antrą dieną po priesaikos davimo, buvo pradėtas perversmininkų nuolatinis puolimas, persekiojimas bei Zuoko brigados samdinių palydos visur su grabais ir žvakėmis?
   Net iš paties Huseino taip nesityčiojo. Ne kiekvienas stasys atlaikytų dešimtį metų tokias kasdienines patyčias, kurias atlaikė Rolandas Paksas. Amžina šlovė jam už tai, kad nesuklupo ir nenusilenkė niekšams! Tai vienintelis belikęs politikas, kuriam dar rūpi Lietuva, bet ar tokiems stasiams tai suprasti…

   Thumb up 9 Thumb down 0

   • Jus žavitės kova, tai beje esminis Lietuvos vidaus politikos trukumas . Jei jau gavai per žandą kovok už savo tiesa arba griūk ..o dažnas tam ir valstybe paaukotu . Aš nebandau teisinti ar smerkti Rolando Pakso veiksmus tu (2002) apkaltos epizode. Turime konstitucinio teismo pasisakymą ir man to pakanka .Gal Jūsų požiūriu tai ir neatsakinga , bet savo laiku aš balsavau už Jį ,.. ir apkalta man buvo tokia pat naujiena kaip ir daugumai. Bet problema matau ne čia. Problema pasirodo pats Rolandas Paksas ..pamiršęs kodėl laimėjo tuos rinkimus tada. Visada galima pasiteisinti ..tai kitais,. bet jei priimi svetimo žaidymo taisykles buk malonus po to nesiskusti , jei joms tinkamai perprasti pritruko laiko. Iš to darau sau išvada ,.kad jam daug svarbesnis buvo tas procesas ..nei turint laisvas rankas nuo valdžios tapti aiškiai matomu ir girdimu. O prielaidu buvo į valias . Iš to ir mano klausimai pirmame Jums komentare .Kuo Jis save mato ..auka ..ar tuo kuris dar galėtu grįžti ?..jei pastaruoju ..namu darbai aiškiai apleisti ir pasirinktas kelias visiškai netinkamas .Jam dar bręsti ir bręsti iki D.Grybauskaitės svorio (ne pareigas, o politini svori). Ir dar ,..toks keliaklupsčiavimas tampa parankus ir Uspaskiui ..kuris bent simboliškai gali sau duoti paskatinimo bonusą..jog jis ne vienas toks.. Atrodo skirtingi epizodai ,..o veikėjai tapo panašus .Tai neveiklumo pasekmė Paksui ..beje paskutinis skandalas jo partijoje su Mazuroniais labai aiškiai pasufleruoja ..kiek joje jam liko laiko karaliauti ..jei nieko nekeisti .

    Thumb up 1 Thumb down 7

    • Atsiprašau, bet kai vienas kalba apie ratus, o kitas apie batus – dialogas neįmanomas. Nueik pas Paksą ir mokink jį, kaip jis turėtų elgtis, o aš Tamstai nieko negaliu padėti.

     Thumb up 6 Thumb down 0

     • tikiu kad ir pats susipras .:) sėkmės Jums su tuo politiniu troškiniu. ..man jis aiškiai per sūrus ..bet čia skonio reikalas.

      Thumb up 1 Thumb down 6

     • Su Paksu kalbėtis tas pats, kas su televizorium. Tuo viskas ir pasakyta.

      Thumb up 3 Thumb down 4

     • O bandei, kad darai tokias apibendrinančias išvadas? Gal jis turėtų iš Tamstos ar stasiaus komentarų savo nuomonę formuotis?

      Thumb up 6 Thumb down 0

 11. Tarp kitko. Italia šiek tiek REBILITAVO vienos iš partinės mokyklos vadovų Grybauskaitės veiklą.Dabar Grybauskaitė nekalta.Kalti jos vadovai Burokevičius,Jarmalavičius.

  Thumb up 4 Thumb down 0

 12. Trupinėlis iš praeities:
  Apeliaciniame Teisme paaiškėjus, kad Medininkų žudynių byloje išgaravo buvusio Lavoriškių muitinės posto viršininko Vytauto Petruškevičiaus filmuota Medininkų žudynių vietos vaizdo juosta, prokuratūra nusprendė laikytis labai įdomios taktikos: Generalinėje prokuratūroje nėra lydraščių, įrodančių V.Petruškevičiaus filmuotos vaizdo juosto perdavimą prokuratūrai. O jeigu lydraščių nėra, vadinasi, tos vaizdo juosto prokuratūroje ir iš viso nebuvo.

  Tokia prokuratūros pozicija labai nustebino Vyčio kryžiaus ordino kavalierių Jurijų Pivoriūną, buvusį VRM Kriminalinės paieškos valdybos vyr. oper. įgaliotinį, kuris Šv.Jokūbo ligoninėje nufilmavo pirmąją Tomo Šerno apklausą reanimacijos palatoje, kai šis atgavo sąmonę. Mat Medininkų byloje nėra ne tik V.Petruškevičiaus nufilmuotos Medininkų žudynių vietos vaizdo juostos, bet ir pirmosios Tomo Šerno apklausos reanimacijos palatoje vaizdo juostos.

  -Tai gal prokuratūra dabar dar pareikš, kad ir Tomo Šerno pirmosios apklausos vaizdo juostos prokuratūroje niekada nebuvo, nes esą nėra lydraščio? – paklausė „Karštas komentaras“ svarbaus Medininkų bylos liudytojo Jurijaus Pivoriūno, kuris nebuvo apklaustas Medininkų žudynių byloje nei prokuratūroje, nei Vilniaus apygardos teisme, kur nuosprendžiu iki gyvos galvos buvo nuteistas rygietis K.Michailovas.

  Thumb up 8 Thumb down 0

    • Visi slapstosi. Kiekvienas padorus pilietis, patvirtindamas savo pilietiškumą veiksmais, o ne žodžiais, mažiausiai kartą per savaitę privalėtų apsilankyti artimiausioje policijos ir prokuratūros įstaigoje, bei atsiklausti ar nėra jam kokių įtarimų ir ar kartais ne jo ieško policija su prokurorais. Jeigu jam būtų pranešta, kad jo niekas niekuo dar neįtaria ir neieško, būtinai turėtų pasiimti tai patvirtinančią pažymą. Tada viskas būtų OK. 😉 Stasiui taip pat reikėtų tokią pažymą turėti. O gal jis tokią jau net ir turi?

     Thumb up 5 Thumb down 0

     • Policijai ir prokurorams būtų Rojus. Nieko ieškoti jiems nereikėtų, o savaitinės pažymos neturėjimas automatiškai būtų prilyginamas paieškai ir įtariamams. Reikia pasiūlyti seimui ir prezidentei priimti tokį įstatymą. Visi žulikai greitai būtų susodinti. :(

      Thumb up 2 Thumb down 0

 13. Milano teismas pasisakė dėl Kotlerovo iš Sausio 13-os bylos, bet ne dėl Michailovo, slėpusio nuo Lietuvos savo tikrąją pavardę Medininkų byloje.

  Thumb up 1 Thumb down 7

  • Paskaitykit Giedrės Gorienės knygą “Nusikaltimas valstybės vardu”, ir sužinosite, kas bei ką iš tikrųjų slėpė ir slepia.

   Thumb up 7 Thumb down 0

  • Gal patys prokurorai ir teisėjai jo tapatybę slėpė nuo visuomenės, nuteisdami neegzistuojančia pavarde, neturima pilietybe?

   Thumb up 6 Thumb down 0

  • kad nežinai, jog Nikulinui pavardę pakeitė Latvijos valstybė pagal liudininkų apsaugos programą Krotovo byloje?

   Thumb up 1 Thumb down 1

 14. aksioma 2015-01-07 – 21:31

  ĮMANOMA APGAUDINĖTI DALĮ ŽMONIŲ VISĄ LAIKĄ, IR KURĮ LAIKĄ APGAUDINĖTI NET VISUS ŽMONES, TAČIAU NEĮMANOMĄ VISĄ LAIKĄ, VIENU METU APGAUDINĖTI VISŲ ŽMONIŲ.

  Thumb up 10 Thumb down 0

 15. Replika į stasys 2015-01-08 – 20:47 komentarinę tezę:
  „Prilipo tau tas Paksas baba,..berniokas gal ir išvaizdus ,..bet protelio tai dievas pagailėjo“.

  Tamsta tikriausiai labai diplomuotas kokio Harvardo universiteto profesorius, kad gyvenime net nematęs žmogaus, jo protinius gebėjimus nustatinėji?
  Tada malonėk man durnei paaiškinti, kodėl išvaizdaus bernioko kuriam Dievas protelio pagailėjo, visa iki ausų prisidirbusi politinė grietinėlė taip bijo įsileisti į savo gretas ir visokiausiais teisėtais ir neteisėtais būdais stengiasi išstumti jį iš politinio gyvenimo. Negi todėl tik, kad vienintelė balta varna nelauktai- netikėtai buvo visų juodųjų Lietuvos politikų varnų gretose atsiradusi, ir todėl ją iš paskutiniųjų, visoms supuolus, reikia užkapoti, kad juodųjų politinės žulikystės neišplauktų paviršiun?

  Thumb up 11 Thumb down 0

  • Laba ryta ..nereikia pykti verčiau susimastyti kas negerai . Ar galėtumėte pavardinti R.Pakso (buvusio Lietuvos Prezidento) įsimintiniausių darbų sąrašą , po to kai Jis buvo atstatydintas ?.ką apie juos žino visuomenė aplamai ? Ką atsakytų pirmas gatvėje sutiktas paklaustasis ? O kaip atrodytų Paksas palyginus jį su prieš tai buvusiais ir esamais Prezidentais ? Kokiu Paksas pats save įsivaizduoja visuomenės akyse ..ir ar Jis supranta kad iš esmės jo politinė karjera taip ir sustojo tais 2002 metais , o visa tai kas šiandiena yra matoma ..tai tik nuolatinės kovos dėl to ko visuomenė neskaito vertybe ? Ar Paksas bent suvokia kur slypi D.Grybauskaitės politinės sėkmės paslaptis ? o jei supranta kas jam trukdo išmokti tas pamokas. Galima tęsti ir tęsti tuos klausimus į kuriuos bent teoriškai reikėtu turėti atsakymus. Bet mano požiūriu esmė vistiek liks ta pati ,.. Paksas bandydamas grįžti pasirinko ne ta kelia, atsigręžti reikia į visuomene , o politinė grietinėlė pati ‚atplauks‘..tokia jau ta jos prigimtis . Aišku čia ‚grubi‘ išraiškos forma, to kas negerai Pakso politinėje karjeroje ir jame pačiame ..vėlgi visiško stasio požiūrių , todėl siūlau rimtai į širdį to neimti . :))

   Thumb up 1 Thumb down 9

   • Jo-o-o. Prisapaliojai čia sočiai. Pagirios? :))
    O viso komentaro “vinis”, tai – “Ar Paksas bent suvokia kur slypi D.Grybauskaitės politinės sėkmės paslaptis ? o jei supranta kas jam trukdo išmokti tas pamokas.”
    Ar bent suvoki ką reiškia tai, ką parašei??? :)
    Klausimų krūvą priklijavai ir dėl ko? Kad pademonstruotum sugebėjimą suformuluoti klausimą? Juk atsakymų tau nereikia. Pats rašai, kad ” Bet mano požiūriu esmė vistiek liks ta pati.” Tai gal ir reikėjo rėžti tiesiai?
    ESMĖ YRA MANO POŽIŪRIS!
    :))

    Thumb up 8 Thumb down 1

    • ononimusui > bobutei replika buvo retorinė , taip kaip jau ne pirma karta sutikau jos ta teksta komentaruose. Antra bandyti piršti savo nuomone kitam žmogui nepateikus savo požiurio aspektų ,.na kvaila.. o kaip ta padaryti jei ne pasiūlyti ,.kitos varpinės bokšto vaizda. Ir iš kur man žinoti ar ta pati bobutė nėra tik tas pats ononimusas tik su keistais ypročiais greitai persirenginėti .:)) čia aišku ne į tema .:).Ir aplamai ..gal aš neteisus ,..juk susireikšminti iki visos tautos nuomonės labai lengva .:) tik išsipainioti tai jau kas kita .:) tam ir diskusija ..tik per ja ateina visi atsakymai ir nuomonės, nori juos gauti pradėk galvoti, o ne jausti .Tai beje ir tau taikoma. :)

     Thumb up 2 Thumb down 7

     • Galvoti, ponas Stasy ir tamstai nepakenktų jei manote, kad diskusijose viešoje erdvėje įmanoma surasti kažkokias tiesas. Nors kažkodėl aš abejoju, ar iš tikro jūs taip manote? :)
      Komentaruose galima tik pasirankioti nuomonių ir tiems, kam reikia, stebėti “kuo liaudis kvėpuoja”.
      Tad jokių “tiesų” čia nebūna. Tik pasamprotavimai “iš savo varpinės”. O pasamprotavimų demokratija nedraudžia. Juk kam drausti tai, kas nepavojinga? Veikiau naudinga. Geriau jaučiamas “liaudies pulsas”.
      O aš užsuku į komentarus todėl, kad man smagu. Smagu pasišaipyti, įgelti kokiam “proto bokštui”, (tai jums netaikoma), paerzinti megztaberetį pseudopatriotą ir t.t.
      Tik tiek.
      :))

      Thumb up 7 Thumb down 1

   • Atsakymas, aiškiau negu aiškus, ponui stasiui yra mano komentare Baba
    2015-01-08 – 21:38
    Tenka tik apgailestauti, kad žmogus nesugeba suvokti net konteksto apie ką rašoma. Vien tik paminėtą vardą pamatęs, pagal savo asmenines išankstines nuostatas puola žmogų dergti.
    O juk komentaras ne apie Paksą, o apie tai, kaip politikai neįstatymiškai pagal kitų valstybių užsakymus bei savo kvailas ambicijas ėdasi vieni kitus ir daro baisius nusikaltimus, užsakinėdami net žmogžudystes. R.Paksui dar labai ir labai pasisekė, kad nors gyvą paliko. Bet stasiams, kad nekalti terorizuojami, o nusikaltėliai, vaidindami angelus klesti,- apčyyy!

    Thumb up 8 Thumb down 0

 16. Ko tau užkliuvo Burokevičius??? Žmogus 12 metų už grotų buvo…Tau dar negana?????

  Thumb up 7 Thumb down 3

  • Na, bet jis dar neteistas už karo nusikaltimus žmonijai ir civiliu žudymą 😉 O 12 metų, juk – ne iki gyvos galvos? :(

   Thumb up 2 Thumb down 6

   • Jokiose civilių žmonių žudynėse M. Burokevičius nedalyvavo, ir jų neorganizavo.

    Thumb up 7 Thumb down 3

    • Jeigu buvo vieninga TSRS ir TSKP politika žudyti ir kaliečyti civilius Lietuvos gyventojus, už kurią atsako tik aukščiausieji vadovai, tuomet tavo mylimas Burokevičius ir visa jo svora su pačiu nobiliatų Gorbačiovu priešakyje privalo sėdėti kaltinamųjų suole kartu su Nikulinu, o ilsėtis- Lukiškėse. Kas tau neaišku? Tada užtekės “tikrasis teisingumas” ant Lietuvos žemelės 😀

     Thumb up 5 Thumb down 3

     • Tokia TSRS “politika” “buvo” tik tavo nuo landsbergizmo perkaitusioj galvoj!

      Thumb up 8 Thumb down 0

     • O išdaviką Gorbačiovą su savo pažiūrų neišsižadėjusiu M. Burokevičiumi gali lygint tik paskutinis beraštis.
      Pati nebūdama nuosekli, nekenti nuoseklių žmonių!

      Thumb up 8 Thumb down 1

    • Jeigu Lietuvoje 1991 metais vyko raudonšiknių karas prieš civilius gyventojus ir dėl to kaltas kažkos eilinis net iš Latvijos? Savaime suprantama, kad Lietuvos raudonšiknių vadai tam karui vadovavo. Italai aiškiai pasakė- atsko vadai, o ne eiliniai. Ko dar nesupranti?

     Thumb up 3 Thumb down 0

 17. Ponai prokurorai, kada atvilksite į Medininkų bylos teismą kaip apkaltintuosius dėl karo nusikaltimų prieš civilius Lietuvos gyventojus:

  1. Miša Gorbačiovą?

  2. Mykolą Burokevičių?

  3. Juozą Jermalavičių?

  4. Vladislavą Šviedą?

  5. Valerą Ivanovą?

  6. Boliką Makutynovičių?

  ir jų visus bendrininkus?

  Thumb up 5 Thumb down 5

  • Sprendžiant iš minusavimo, komuniagos, naikinę ir pūdę lageriuose lietuvių tautą, sėdėti Lukiškėse nenori?

   Thumb up 2 Thumb down 6

   • Prie jų reikėtų prijungti ir visus su okupantais kolaboravusius “dorus parteicus”.

    Thumb up 2 Thumb down 2

    • Kas tada gausis? Ar nereikės Lietuvai naujų seimo, prezidento ir savivaldybių bei eroparlamento neeilinių rinkimų?

     Thumb up 7 Thumb down 0

     • Tada, manau, būtų daug laisvų darbo vietų ir prokuratūroje ir teismuose :(

      Thumb up 4 Thumb down 1

  • Gal ponas „Ei!“ malonėtų konkrečiai įvardinti, kokius nusikaltimus padarė jo sąraše įvardinti asmenys ir už ką juos reikėtų nuteisti? Negi tik už tai, kad jie kitokio politinio tikėjimo? Tada teiskime ir visus kitatikius, kurie neišpažįsta mūsų krikščioniško tikėjimo arba nesutinka su landsberginėmis doktrinomis.
   Gal įvardintumėte bent keletą ministrų, seimo deputatų bei esamų ar buvusių po nepriklausomybės atkurimo prezidentų, kurie praeityje nebuvo atsiriboję nuo komunistinės ideologijos ir jos nepropagavę paprasto ir išvystyto socializmo statybų laikotarpiu? Juk dauguma jų net iki šiol tebesilaiko tų doktrinų ir visokeriopai, kiek leidžia jų pareigos ir išgalės, tebekenkia Lietuvai.

   Thumb up 7 Thumb down 2

   • Сituoju:
    ______________

    boba to: Senis

    2015-01-07 – 11:50

    … Antra, Pasaulyje pelnytu Autoritetu išgarsėjusi a+a Izraelio premjerė Golda Mejer po skerdynių Miuncheno Olimpijadoje 1972. 09.5 viešai pareiškė: “Pirmiausia, privaloma bausti tuos, kas sugalvojo šias žudynes, tuos, kurie, sėdėdami prie rašomųjų stalų, vadovavo teroristams. Žodžiu, tuos, kurie, patys niekuo nerizikuodami, pasiuntė kitus žudyti”. ….

    __________________________________

    Jei jau kalbama apie karo nusikaltimus žmoniškumui- prieš civilius gyventojus, duodu dar vieną citatą (iš straipsnio):

    „Savo pareiškime (Milano Apeliaciniam Teismui – KK past.) Italijos generalinis prokuroras priminė pagrindinį tarptautinį teisės principą, garantuojantį karinių kontingentų, vykdančių įsakymus „iure imperii“ karinių operacijų metu, funkcinį imunitetą“, – rašoma Milano Apeliacinio Teismo nutartyje.

    „Iuri imperii“ – tai „valstybės įstatymas“, kai teismas sako, kad tokia yra valstybės suvereni valia ir ji aukštesnė už visa kita – šiuo atveju gali būti aukštesnė už ES valstybių solidarumo principą.

    Tai reiškia, kad, pagal Italijos teisėsaugą, už TSRS karių veiksmus atsako valstybė, kuri tuos karius pasiuntė „iure imperii“ („valstybės įstatymas“), o ne žmonės, kurie tą įsakymą vykdė. Kitaip tariant, Italija sako, kad pretenzijos Sausio 13-osios byloje turi būti TSRS vadovybei, o ne kariams.”

    ___________________________________________

    KLAUSIMAS: Kas tada privalėtų atsakyti už nusikaltimą žmoniškumui prieš civilius gyventojus, jeigu toks būtų buvęs padarytu? Ar ne aukščiausieji vadovai, davę (jei taip būtų buvę) įsakymus?

    Thumb up 2 Thumb down 1

 18. Pasakykit Jūs man, ar bent vieno politikų užsakyto nusikaltimo rezonansinė byla buvo tirta? O imituojant tyrimą, ar buvo nueita toliau eilinio „iešmininko“? Kas ėmėsi rimtai tirti Lingio, Bražuolės, MN, Kiesaus, Pakaunės, Pociūno, Prezidentinio perversmo, JAV kalėjimų, Alytaus privatizavimo, Garliavos, Medininkų ir kitas politikų užsakytų nusikaltimų bylas ir jas iki galo ištyrė bei nubaudė tikruosius kaltininkus? Negi M.S Gorbačio’as neleido?
  Ką jau čia kalbėti apie Medininkus, kai net Tautos išrinktas Prezidentas Rolandas Paksas kažkokių dvasių pašalintas iš pareigų su visam gyvenimui apribotomis pilietinėmis teisėmis už M.Laurinkaus prifantazuotą neįrodytą prielaidą apie kokį tai „leidimą suprasti“ nusikaltimą, ir nubaustas bausme, kuri nei LR Konstitucijoje, nei BK bei jokiuose statutuose nefigūruoja. Dabar atgaline data, po tarptautinių institucijų įsikišimo, bandoma bausmę „apriboti iki gyvos galvos“, pakeisti į nuo 10 iki 20 metų, nors nei iki gyvos galvos, nei kitokia konstanta dabartinėje veikiančioje konstitucijoje nebuvo numatyta, o dabar priimami sprendimai į praeitį negalioja. Ir tai jau net pirmokėliai žino, o politikai apsimeta nežiniukais. O ką reiškia, Prezidentas ŠIURKŠČIAI kažką tai pažeidė, atstatydamas vieną kito prezidento apdovanotam už nuopelnus Lietuvai ir dar turėtą prieš tai kito prezidento suteiktą rusų tautybės žmogui pilietybę ir leisdamas kažkam tai kažką suprasti, net justicijos korifėjai nesugeba paaiškinti.
  Juokina svietą mūsų politikai išvien su jais einančia teisėsauga, ir ką tu jiems padarysi? Nors niekas nieko ir net nebando daryti…
  Pats įdomumas tame, kad kažkokie užsakomieji Laurinkaus politiniais sumetimais paistalai, apdergiant prezidentą – konstatuoti, kaip Prezidento šiurkštus Konstitucijos pažeidimas. O karo kurstymas, masiškas pilietybių suteikinėjimas, valstybės ekonomikos žlugdymas, milijardinės skolos, milijardiniai bereikalingi iššvaistymai, nekonstituciniai pareigūnų skyrimai ir atleidinėjimai – kitiems prezidentams,tik ŠVELNŪS Konstitucijos pažeidimai, už kuriuos net jokios sankcijos nenumatomos.
  Tai gal, pagal mūsų politikų su teisininkais sindikato supratimą, ir Medininkų žudikai ne šiurkščiai, o labai švelniai nužudė tuos nugirdytus pasienio posto darbuotojus? Tikriausiai ir paryčiais su Seimo Volga nuvykęs prakontroliuoti užduoties įvykdymą deputatas N.Medvedjevas, jiems išmokėjo premijinius už tai, kad užduotis buvo atlikta ne tik švariai, bet ir labai švelniai.

  P.s. Kaip manote, negi M.S.Gorbačiov’as būtų galėjęs užsakyti LR Seime Volga ir pasiųsti LR Seimo deputatą prakontroliuoti užduoties įvykdymą, įpareigojęs padėkoti ir atsiskaityti už atliktą darbą su vykdytojais? Tai gal M.S.Gorbačiov,as vidurnaktį pasiuntė į Medininkus ir vienadienį tos pasienio pamainos vadą Valucką prakontroliuoti, kad visi mineralinio buteliai su rusiškomis etiketėmis būtų savo vietose, kad atvykę tyrėjai galėtų atraportuoti vadams, jog tai rusų darbas? Nors net visus tyrėjus aplenkė mūsų patriarchas, pirmasis ir taip garsiai, kad net ir JAV Prezidentas J.Bušas išgirstų, paskelbęs žiniasklaidai džiugią naujieną, kad Gorbačiov’o berniukai mūsiškius žudo.
  Tikriausiai Valuckas su Medvedjevu vienu metu susapnavo tas žudynes ir pirmieji lėkė įsitikinti, ar jų sapnai nevirto tikrove? Ir įsitikinę, atraportavo savo dvasiniam vadui.
  Gal…? Juk ko tik ant svieto nebūna…
  Jūs tokiomis pasakomis tikite? Aš – ne.

  Thumb up 7 Thumb down 0

  • Prilipo tau tas Paksas baba,..berniokas gal ir išvaizdus ,..bet protelio tai dievas pagailėjo . nu bet gal grąžų vyra ir snarglys puošia ..tai ko aš čia tada ..! :}

   Thumb up 2 Thumb down 6

    • Taip nieko nesupratote, nesuprantate ir nesuprasite, nes vadovaujatės ne logika, o įsitikinimais. Prie ko čia Paksas, Uspaskichas, Nikulinas, Gorbačiovas, Burokevičius, Jarmalavičius ir kiti? Esmė tame, kokius neteisėtus veiksmus viena politinė partija, kurios ausys kyšo iš už kiekvieno rezonansinio nusikaltimo, vykdo, įtakodama teisėsaugą neteisėtam susidorojimui su nekaltais žmonėmis, nesugebėdama net savo niekšybių įtikinamai sustrateguoti, naudodama vienus standartus vieniems, kitus – kitiems. Vieni daro nebaudžiami didžiausius nusikaltimus, o kitus net už išsigalvotus ir neįrodytus nusikaltimus niekina ir baudžia, taip bandydami išsilaikyti purvino politinio skystymėlio paviršiuje.
     Jūs matote tik tai, kas paviršiuje, net nesistengdami pažvelgti giliau, todėl ir nesuvedate galu bei darote neteisingas išvadas net iš tokių įvykių, kurie jau net arkliui turėtų būti aiškūs.

     P.s. Net stebiuosi, kad daugumoje jūsų komentarų tikrieji nusikaltėliai visuomet lieka už kadro, o tuos, kurie kalti mažiausiai, dedate į šuns dienas. Ponas ar ponia „Ei!“ taip ir neatsakė, ką konkrečiai blogo padarė ar ką nurodė nužudyti jo sąraše įvardinti politikai ir kuom konkrečiai nusikalto Rolandas Paksas, kurį čia taip agresyviai niekinate?

     Thumb up 3 Thumb down 3

   • VISAS – nuo PINGVINŲ iki BALTŲJŲ MEŠKŲ ir nuo TEKANČIOS SAULĖS ŠALIES iki JAV RAMIOJO VANDENYNO pakrantės juostos 😀

    Thumb up 4 Thumb down 0

    • Anksčiau ir aš taip galvojau. Bet kaip paaiškėjo dabar, pasaulis yra jevrosojūzas ir jankija.
     :))

     Thumb up 5 Thumb down 2

     • Pas jį ant galvos tik kepurė vos dar laikosi. Tarp ausų jam gali siūlą arba virvę su mazgais pratraukti, nes smegenys ištekėjusios 😀

      Thumb up 2 Thumb down 2

     • Jankijoje ir jevrozojūze taip pat jau išgarsėjome, net austrai ir italai purtosi nuo mūsiško “teisingumo supratimo” :(

      Thumb up 2 Thumb down 0

 19. Libération“ praneša, kad šiuo momentu jau yra sulaikyti visi trys teroro akto Paryžiuje vykdytojai. Galima tik pasveikinti Prancūzijos specialiąsias tarnybas ir policiją už tokį operatyvumą.

  Įdomu kas sutrukdė ar neleido Lietuvos spectarnyboms 1991 m. liepos 31 d. taip pat operatyviai sulaikyti žudikų Medininkų poste, jeigu visa valdžia gavo pranešimus apie užpuolimą vos ne prieš prasidedant užpuolimui?

  Thumb up 3 Thumb down 0

  • Lietuva 1991 07 31 buvo mažytė šalis, pajėgusi nusiųsti su Seimo Volga vienintelį Nikolajų Medvedevą, o jis, nors ir buvęs jūrų kapitonas, kadaise saugojęs net patį Staliną, pritrūko drąsos tinkamai įvykdyti savo pilietinę pareigą :(

   Thumb up 4 Thumb down 1

   • Kelintais metais Medvedevas “Staliną saugojo”? Ir kelintais jis gimė?…

    Thumb up 5 Thumb down 0

    • Vikipedija skelbia, kad 1933 m. rugsėjo 25 d. 18 metų sukako 1951 .1952 m. baigė Kauno 10-ąją vidurinę mokyklą, o 1956 m. Kaliningrado aukštąją karinio jūrų laivyno inžinerinę mokyklą.

     Josifas Stalinas mirė 1953 m. kovo 5 d. Maskvoje.

     Nikolajaus Medvedevo biografijoje yra tuščias, niekaip nepaaiškintas laiko tarpas nuo 1952 m. vasaros iki 1953 m. kovo 5 d.

     Thumb up 2 Thumb down 0

    • Nikolaša nepataisomas fantazierius, kurio nei vienu žodžiu, 1000 kartų nepatikrinus, negalima tikėti.

     Thumb up 3 Thumb down 3

     • tai jis graikas, tai jis rusas, tai jį išmetė iš laivyno, tai jis per Kubos krizę tik jaunesniuoju karininku buvęs jau buvo sugražintas ir net vadovavo didžiuliam kariniam kreiseriui, tai jis Nikitą Chruščiovą saugojo (ne NKVD?), tai jis su Nikita Chruščiovu pas D.Britanijos karalienę personaliai pakviestas buvo, tai jis pas Sovietų karo ministrą Dmitrijų Jazovą kabineto duris koja atidarinėjo ir net liepė jam nusišauti po Sausio įvykių 😀 😀 😀

      Thumb up 4 Thumb down 0

 20. Neatrodo, kad per politikų, prokurorų ir teisėjų užsispyrimą Medininkų byloje tuoj sužlugs ir Sausio 13-os bylos legendos ir jomis grindžiami kaltinimai?

  Thumb up 5 Thumb down 0

  • Sužlugs, bet labai negreitai.
   Tačiau per tą laiką užaugs dar viena karta, kuri…iš viso nesidomės nei legendomis, nei istorija apskritai. Ir tada režimui legendų žlugimas jau nebus pavojingas.

   Thumb up 5 Thumb down 1

   • Mintis įdomi, bet dėl legendų žlugimo nepavojingumo sutinki neįmanoma.

    Thumb up 2 Thumb down 3

    • Ar dabartinis jaunimas labai domisi, pavyzdžiui, smetonmečio “tiesomis bei legendomis”?

     Thumb up 5 Thumb down 2

 21. Stasiui- pamastymui

  2015-01-08 – 11:35

  Istorija? O kokia yra toji istorija? Jūs ištyrėte asmeniškai? Gal surinkote įrodymus, kad dedatės ją žinančiu? Pavyzdžiui aš, kaip ir visuomenė, jos nežino ir žinoti negali. Kodėl nežino? O gi dėl tų, kaip rašėte, “baltų lapų”, dėl to, kad niekas neištirta. Apie tai, beje, labai išsamiai ir nuosekliai savo interviu žurnalistams papasakojo net du Medininkų bylos advokatai. Turėdamas laiko, pasižiūrėkite reportažų įrašus youtubėje. Neginčijamai akivaizdus yra vienintelis faktas- Medininkų poste nužudyti 7 Lietuvos pasienio pareigūnai: muitininkai ir policininkai, o 1, itin sunkiai sužalotas, tapo fiziškai neįgaliu. Daugiau nieko. Kas, kodėl, kaip ir kieno užsakymu arba nurodymu įvykdė šitokią žmogžudystę nėra žinoma, nes paprasčiausiai neištirta, nors nuo tos siaubingos nakties praėjo jau beveik 24 metai. Taip, “baltais lapais istorijos neuždengti”, bet ir tokiais lapais jos ištirti ir pagrįsti neįmanoma. “Balti lapai”, deja, taip ir lieka “baltomis dėmėmis”, bet ne faktais. Propagandinė versija, kas ją besugalvotų, niekada nebuvo, nėra ir nebus faktu. Versijos nepakeičia faktų.

  Thumb up 6 Thumb down 0

  • Išeina, kad tas Nikulinas nuteistas kalėjimui iki mirties vien pagal neištirtos politines prielaidas ir spėliones?

   Thumb up 7 Thumb down 0

  • O dabar paskaičiuokime: Konstantino Nikulino atlyginimas litais Rygoje, kai jį sulaikė pagal Lietuvos išduotą Europos arešto orderį, buvo 1500 Lt per mėnesį. 84 mėnesiai Lietuvos kalėjime padauginti iš 1500 Lt – 126 000 Lt; EŽTT vieną neteisėto įkalinimo dieną yra įkainavęs 6000 eurų (Rumunijos byloje) – septyneri metai neteisėto įkalinimo būtų 15 mln. 330 tūkst. eurų (lapkričio pabaigoje prasidėjo aštunti metai). Tačiau Apeliacinis Teismas toliau tyli, skaitliukas toliau sukasi.

   Klausimas: kas šiuo atveju mokės? Vėl valstybė? Tai yra, mes, mokesčių mokėtojai? O gal vis dėlto ta suma, kurią K.Nikulinas prisiteis EŽTT iš Lietuvos, turėtų būti išskaičiuota regreso tvarka iš prokurorų ir teisėjų solidariai? Kaip prevencija kitiems, kad – nepaisysit įstatymų, turėsit atsakyt?

   Thumb up 7 Thumb down 0

   • Reikėtų tą kompensaciją išskaičiuoti iš konkrečių politikų, prokurorų ir teisėjų kišenių bei jų turto.

    Thumb up 4 Thumb down 0

   • 126 000 Lt : 3,4528 = 36 492.12 EUR.

    15 330 000 EUR + 36 492.12 EUR = 15 mln. 366 tūkst. 492,12 EUR

    Thumb up 5 Thumb down 0

    • Naujas būdas tapti milijonieriumi? Nori praturtėti- paprašyk, kad Lietuvos prokurorai tave pasodintų, tada Lietuva praturtins tave dešimtimis milijonų eurų iš savo biudžeto? Ar mes čia Lietuvos prokuratūroj įrengėm milijonierių gamyklą? :(

     Thumb up 3 Thumb down 0

   • Gal čia šitaip užmaskuotas Lietuvos valdžios materialaus atsilyginimo padėjusiems iškovoti Nepriklausomybę būdas? Pasodina, paskui išmoka milijonines kompensacijas?

    Thumb up 4 Thumb down 0

   • Ateina laikas Nikulinui ir Mieliui atsidaryti sąskaitas Šveicarijos banke? 😀

    Thumb up 4 Thumb down 0

    • Jei taip, tada tegul eina nagui, lietuviška Temidė su visais savo temidininkais …

     Thumb up 4 Thumb down 0

  • Nemačiau aš to video ..bet siūlau prieš tai patšviežinti atminti iš Lietuviškos žiniasklaidos šaltinių . delfi.lt/news/daily/lithuania/medininku-byla-kmichailovas-kales-iki-gyvos-galvos.d?id=45334153. Sunkoka butų iš balto lapo tiek aplinkybių prikurti .

   Thumb up 1 Thumb down 6

   • Jei taip būtų, kaip rašė delfis, teismas nebūtų tęsiasis tiek laiko. Kita vertus, jeigu prokurorai būtų turėję įrodymus, tai kur jie buvo visus tuos metus? Jeigu delfi aprašyti teiginiai būtų įrodyti senai būtų išspręsti visi klausimai, o byla užbaigta. O kadangi nėra taip, kaip rašė delfis, todėl ir gaunasi politizuotas teisinis jovalas, iš kurio išbristi – tikras galvos skausmas visai valdžiai :(

    Thumb up 5 Thumb down 0

    • Aš juk nesiginčijų kad visos aplikybės yra butent tokios kaip rašo Delfis ..bet diskusija aiškiai pakrypo ne ta linkme , kai kurių komentatoriu pastangomis .Diskutuoti reikia, bet visada paprasčiau ta imti daryti nuo kažko atsispyrus ..Tas baltas lapas ir ne toks baltas pasirodo .:)

     Thumb up 0 Thumb down 6

     • Įsigykite arba susiraskite gerbiamos Giedrės Gorienės knygą apie Medininkų bylą ir pasiskaitykite įdėmiai. Tikrai bus vertinga, nes viskas ten yra konkrečiai pagrįsta dokumentais ir žinančių žmonių prisiminimais, bei autorizuotais pasakojimais.

      Thumb up 6 Thumb down 0

     • Tai pakreipk diskusija tau reikiama linkme, kas trukdo?

      Thumb up 3 Thumb down 0

     • Stasys atsispyrė nuo delfio.
      Rimtas tramplynas. Maždaug, kaip 15 min.
      :))))

      Thumb up 3 Thumb down 0

     • Nėra skirtumo, toje pačioje lėkštėje visos pupos vienodos .Skiriasi tik spalva ir dydis .

      Thumb up 0 Thumb down 3

     • Klaidinga bandyti visko sutapanti ir matuoti pagal vieną šabloną. Jei nesutinkat, rizikuojat asmeniškai susitapatinti su Bepročiu, ko tikrai Jums nelinkiu.

      Thumb up 3 Thumb down 0

     • to: stasys 2015-01-08 – 17:27

      Visa bėda, kad dėl pupų vienodumo sriuboje nepajėgėte pastebėti ir įvertinti tų pupų skirtingų rūšių, skirtingų dydžių, skirtingų skonių, skirtingų spalvų ir etc.

      Thumb up 2 Thumb down 0

   • Prokurorinės pasakaitės tame Delfi straipsnyje ir nieko, kas būtų pagrįsta ar bent tikra :(

    Thumb up 5 Thumb down 0

   • Delfis – lietuviška žiniasklaida? Ar esate tuo tikras ir pasiryžęs šokti stačia galva į mėšlo duobę? Nejuokinkite. 😀

    Thumb up 6 Thumb down 0

   • Straipsnio autorius Dainius Sinkevičius taip pat rašė, kad Tomo Šerno sudarytame fotorobote yra Nikulinas. Rašė, kad Tomas Šernas jį atpažino. Rašė, kad Nikulinas viską prisipažino. Rašė, kad dar prieš prasidedant posėdžiui teismo kolegijos pirmininkė, net bylos neskaičiusi, jam davė interviu ir garantavo, kad Nikulinas tikrai bus nuteistas. Rašė, kad senatis nebus taikoma. Rašė nesąmones kol jam pačiam prieš nosį teismas užtrenkė duris. O kas paaiškėjo po to? Pasidomėk, jei tau pačiam rūpi tikra tiesa, o ne politinės pasakos, toje pačioje lietuviškoje žiniasklaidoje.

    Thumb up 4 Thumb down 0

 22. Ar mūsų prokurorai jau kreipėsi į Vokietiją dėl M.Gorbačiovo išdavimo Lietuvos Temidei Sausio 13-os ir Medininkų bylose?

  Thumb up 4 Thumb down 0

  • O kaip bus dabar su M.Burokevičiumi, J.Jermalavičiumi, V.Ivanonu ir kitais komuniagų vadeivomis? Ar dabar juos teis dėl karo nusikaltimų prieš Lietuvos civilius gyventojus? Prokuratūra jau pateikė jiems tokius kaltinimus?

   Thumb up 3 Thumb down 0

   • Dabar, kaip ir išaiškėjus naujoms aplinkybėms, kad čia buvo karo nusikaltimas, ar generalinė prokuratūra su aukščiausiuoju teismu neprivalo kuo skubiau iš naujo nagrinėti visą 1991 sausio 13 ir Medininkų bylas, pakeičiant kaltinimus į karo nusikaltimus žmigiškumui?

    Thumb up 4 Thumb down 0

  • Ar Medininkuose nužudytųjų giminės nereikalauja teisti jį su tuo Mikailovu-Nikulinu?

   Thumb up 1 Thumb down 0 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Naujus COVID-19 gydymo metodus siekiantis atskleisti tyrimas bus atliekamas ir Lietuvoje 5
Naujuoju MRU Tarybos pirmininku išrinktas prof. dr. Egidijus Jarašiūnas 4
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Berta Čaikauskaitė. Politikų pažadai karantino eteryje – apšilimas prieš rinkimus? (1)
Sena kaip pasaulis taisyklė byloja, jog komunikacija prieš rinkimus – tai vienas stipriausių...

Batutas – grožiui, sveikatai ir gerai savijautai 
Nors daugelis tėvelių vaikus skatina kasdien kuo daugiau laiko praleisti lauke, tačiau patys...

Kaip neprašauti perkant mikrobangų krosnelę? 
Jeigu svarstote apie mikrobangų krosnelės įsigijimą – svarbu, kad žinotumėte keletą svarbių dalykų....

E. Kručinskienei – daugiavaikės motinos klausimai (4)
Socialiniame tinkle „Facebook“ didelio susidomėjimo sulaukė neįgalų vaiką auginusios moters atviras laiškas E....

Norite visada būti žvalūs ir sumažinti įvairių ligų tikimybę? Štai ko jums reikia 
Visus žmones vienija vienas bendras vardiklis – norime būti žvalūs, energingi ir nesirgti,...

D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje (3)
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Konservatoriai parengė emocinės sveikatos gerinimo planą (1)
„Lietuvoje jau beveik du mėnesius trunkant karantinui kyla reali grėsmė,...
S. Skvernelis: Startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos priemonė mažoms įmonėms (4)
Smulkiajam verslui – gera žinia: startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos...
Klaipėdos miesto konservatorių lyderiu išrinktas buvęs kariuomenės vadas A. Pocius (6)
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos Klaipėdos skyriaus nariai vakar...
 
Atsargiai – praktika Vilniaus universitete gali baigtis mirtimi! [Prokuratūrai VU „mantija“ svarbiau nei jaunos merginos žūties aplinkybių ištyrimas?] (9)
Giedrė Gorienė Turbūt nei vieni tėvai, išleisdami savo atžalą studijuoti...
Prokurorams „skauda“ tik jų postai – paprastų žmonių skundams ir ašaroms jie akli ir kurti (3)
Pastaruoju metu tarsi grybai po lietaus žiniasklaidoje pasipylė prokurorų nusiskundimai:...
Ar Europos Taryba žino, kokias kandidatūras į Europos prokuroro postą jai siunčia Lietuvos Vyriausybė? (3)
Vyriausybė savo posėdyje patvirtino tris Lietuvos deleguojamus kandidatus į Europos...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Jungtinėje Karalystėje sulaikytas metus ieškotas Kamuolinių grupuotės narys
2020 m. balandžio 29 d. Jungtinėje Karalystėje sulaikytas Kamuolių ginkluoto...
Asmuo dėl jo pašto dėžutėje rastų psichotropinių medžiagų lieka išteisintas
Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti apygardos teismo išteisinamąjį nuosprendį G. N.,...
STT vadovui – nemalonūs Seimo narių klausimai: nuo ryšių su kadriniu KGB darbuotoju iki į azartinius lošimus įnikusio STT agento (1)
    Šiandien, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo statuto 209 straipsnio 1 dalimi, Specialiųjų...
 
Darbo kalendoriai: koks turėtų puošti Jūsų stalą?
Nors dažniausiai darbo kalendoriais rūpinamės artėjant naujiems metams, tačiau kartais...
Paklodės priežiūra pagal audinį: valome teisingai
Geras miegas – būtinas kiekvieno žmogaus fiziologinis poreikis, kuris gali...
Miegamojo baldai: kokius rinktis, kur pirkti? (1)
Akivaizdu, kad neišsimiegoję būname piktesni, prasčiau sekasi susidoroti su dienos...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (24)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (7)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (1)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...