Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2022 Rugpjūtis 17 Trečiadienis
 

Išrinktųjų diktatūra – nei gėris, nei nauda Lietuvai

2017-09-27 14:07 | Nuomonių ringas | Komentarų (3)

Jonas Kaminskas

Lietuvos Konstitucija skelbia:

1str. Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika.

2 str. Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai.

3 str. Niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių. Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką.

4str. Aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus.

Taip skelbia Konstitucija, tačiau nė vienas, iš šių pagrindinių – demokratinę santvarką laiduojančių straipsnių, tikrovėje neveikia:  4 str. neveikia – nėra būdo Tautai tiesiogiai reikšti savo suverenią galią, nes surengti referendumą – surinkti rengėjams 300 000 parašų, praktiškai neįmanoma.  Antroji straipsnio  dalis  taip pat neveikia, nes išrinktųjų atstovavimas nėra privalomas – rinkėjai iš savo tariamų atstovų negali pareikalauti atstovavimo, negali  blogai  atstovaujantį atstovą atšaukti , todėl neturi galimybės per juos vykdyti savo Konstitucijoje skelbiamas  galias. Neveikiant ketvirtam straipsniui, neveikia ir prieš jį esantys pirmieji  –  Tautai priklausantis suverenitetas, po rinkimų atitenka rinkimus laimėjusioms partijoms. Tauta paliekama beteisė, bevalė,  nušalinta nuo savo valstybės kūrimo. Tautai skirtos demokratijos, veikiant dabartinei santvarkai, Lietuvoje nėra, ja Seime ir savivaldybėse naudojasi tik išrinktieji,  priimdami rinkėjų atžvilgiu diktatorinius sprendimus.

Be pilietinės demokratijos, išrinktiesiems atsiveria plačios savivaliavimo galimybės. Tai liudija karštligiškas vežimasis į valdžią.  Matome, kokios grumtynės vyksta tarp partinių grupuočių, kokios pastangos dedamos mandatų laimėjimui. Dėl jų negailima nei pinigų, nei laiko, nei sveikatos.  Naudojamos visos įmanomos ir neįmanomos priemonės,  iš anksto žinant, kad  užėmus valdžią, pastangos ir išlaidos atsipirks – valdžią bus galima  naudoti sau, savo draugams, savo ratui, savo valdančiajai klasei.

Ne demokratijai skirta rinkimų ir atstovavimo sistema, o išrinktiesiems, subūrusiems valdančiąsias daugumas, suteikia neribotas diktatorines  galias. Išrinktieji labiausiai stengiasi ir skiria visas jėgas, valdžios savo rankose išlaikymui ar jos užėmimui. Tiek Seime, tiek savivaldybėse esanti sistema tarp išrinktųjų užprogramuoja  žiaurią  kovą, žiaurią konkurenciją, žiaurią  įtampą, žiaurų susipriešinimą ir žiauriai destruktyvią išrinktųjų veiklą.  Apie atstovavimą Tautai ar savivaldybės rinkėjams, mažai lieka laiko ir galvoti – reikia žiauriai kautis už išlikimą valdžioje,  už postus ir reitingus ateinantiems rinkimam. ( Žodis „žiauriai“, apibudinant situaciją, tikrai ne perteklinis).

Nuolatiniame susipriešinime esanti valdžia  negali normaliai veikti, nors ją aptarnaujanti žiniasklaida piliečiams pudrina smegenis – bruka mintį, kad blogas valdymas ir su juo susiję padariniai, priklauso nuo piliečių sąmoningumo –  nuo sugebėjimo išsirinkti gerus  tarybų ar Seimo narius.  Deja, tai melas – dabartiniai rinkimai nieko nekeičia – be rinkėjų teisės savo išrinktąjį įtakoti, be išrinktojo prievolės, savo rinkėjus atstovauti, rinkimai praranda prasmę. Tai suprasdama, didelė dalis piliečių, juos ignoruoja.  Kita dalis piliečių, tarp jų labai daug, vienaip ar kitaip, priklausomų nuo valdžios, rinkimuose dalyvauja,  rinkimai įvyksta suteikdami išrinktiesiems galimybę kurti sau gerovę visos visuomenės sąskaita.  Naudodamiesi„laisvo mandato“ suteikta privilegija – valdyti savo rinkėjus, išrinktieji esamos  sistemos keisti nenori, nes bet kokie demokratiniai pakeitimai situaciją keistų – reikėtų  atstovauti.  Kita dalis išrinktųjų  sistemos  keisti nenori dėl paplitusios nuomonės, kad Tauta nepribrendusi demokratijai, nesugebės ja naudotis, trukdys jų protingiems sprendimams.

Gaunasi užburtas ratas –  valdančioji klasė, valdžią turėdama savo rankose, sistema yra patenkinta.   Pilietinė visuomenė, kad ir nepatenkinta, nusivylusi, jaučiasi ignoruojama ir išnaudojama, bet neturėdama organizacinės sistemos,  būdama suskaldyta, supriešinta ir nuolat klaidinama, pasirūpinti  savo Konstitucijoje skelbiamomis teisėmis negali.

Situacija labai komplikuota – vieni nenori, kiti negali, o Lietuva ritasi link išnykimo.

Vertėtų prisiminti, kad nepriklausomybės pradžioje viskas buvo kitaip – visuomenė buvo vieninga, laiminga, džiaugėsi  atgauta nepriklausomybe ir naudojosi  vos ne pilnutine demokratija.   Pagal 1990 metais  galiojusius įstatymus rinkome Respublikos aukščiausiąją  ir kitas tarybas ( miestų, rajonų ir apylinkių) tikrai  laisvuose ir demokratiškuose rinkimuose. Visi rinkimai vyko vienmandatiniu, teritoriniu principu  –  kvartalo ar kaimo gyventojai rinko savo atstovą į apylinkės tarybą,  apylinkės rinkėjai  rinko savo atstovą į  rajono/miesto Tarybą,  miesto/rajono rinkėjai rinko savo atstovą į Seimą.  Nebuvo jokių partinių ar kitokių sąrašų. Tarp išrinktų  atstovų ir juos rinkusiųjų buvo įmanomas grįžtamasis ryšys, nes kiekvienas atstovas turėjo konkrečius savo rinkėjus, atstovavo konkrečios teritorijos gyventojus.  Atstovaujamoje valdžioje, veikiant seniūnijų (tada vadinosi apylinkėmis) savivaldai, dalyvavo keletą kartų daugiau piliečių, su pilnomis atstovavimo teisėmis,  turintys įsipareigojimus tik rinkėjams. Seniūnijų (tada apylinkių) savivaldybių Tarybų nariai turėjo interesą  rūpintis savo atstovaujamųjų teritorijų gyventojų bendruomeniniais reikalais, taip pat teikti savo siūlymus –  savo rinkėjų valią, bendravalstybinių klausimų atžvilgiu.  Tuo metu veikusi valstybės valdymo sistema buvo pritaikyta Tautos – visos pilietinės visuomenės, suverenių galių nuolatiniam veikimui.   Gaila, ši sistema veikė labai trumpai – vienmandatinė rinkimų sistema tik dvejus, o seniūnijų savivalda – tik  ketverius metus.

Kodėl Tautos išrinktieji, vos gavę Tautos atstovavimo mandatą, suskubo  apriboti Tautos suverenias galias, dabar jau ne taip ir svarbu. Dabar svarbu  šią Tautai pražūtingą klaidą kuo greičiau ištaisyti.

Ištaisymas būtų labai lengvas, jei politikai turėtų politinės, o piliečiai pilietinės valios, sistemą pakeisti taip, kad :   1)  Seimo nariai ir savivaldybių Tarybų nariai būtų renkami  vienmandatėse rinkimų apygardose; 2)  būtų įteisinta rinkėjams  galimybė savo rinktus atstovus  atšaukti; 3) būtų įteisinta reali seniūnijų savivalda, su juose demokratiškai renkamomis seniūnijų ir seniūnaitijų Tarybomis.

Iš pirmo žvilgsnio šie išvardinti sistemos keitimo punktai gali atrodyti, ne ypatingai svarbūs, bet yra  kitaip – jie yra  demokratinio valdymo – demokratinės santvarkos , tuo pačiu, darnaus, solidaraus ir laimingo visuomenės bendrabūvio užtikrinimo niekuo nepakeičiama sąlyga. Jie visi yra labai tarpusavyje susiję – tik kartu veikiantys užtikrintų demokratinį šalies valdymą

Vienmandatiniai teritoriniai rinkimai į seniūnaitijų Tarybas, į  seniūnijų Tarybas, į rajonų/miestų Tarybas ir į Seimą, reikalingi ,  nuosekliam,  nuolatos veikiančiam,  teritoriniam atstovavimui.  Kad kiekvienas atstovas žinotų savo rinkėjus, o rinkėjai savo atstovą. Kad tarp rinkėjų ir  bet kurios pakopos, jų rinkto atstovo nuolat veiktų grįžtamasis ryšys.

Rinkėjų teisė savo rinktą atstovą atšaukti  būtina, kad pasiryžęs atstovauti atstovas nesielgtų kaip panorėjęs, bet  atstovautų – nuolat palaikytų ryšį su savo rinkėjais, žinotų jų daugumos pilietinę valią ir tik ja vadovaudamasis  priimtų sprendimus.

Seniūnijų savivalda reikalinga, nes teisingiausius sprendimus seniūnijų bendruomenių atžvilgiu  gali priimti  tik pačių bendruomenių narių rinktos ir jiems pavaldžios, juos atstovaujančios Tarybos.

Seniūnaitijų Tarybos būtinos kaip pirminė, pagrindinė grandis, apjungianti visus Lietuvos piliečius į  vieningą visumą, bet kada pasiruošusią per demokratiškai rinktą atstovavimo sistemą reikšti suverenias pilietines galias,  vietiniu ir bendravalstybiniu lygmeniu.

Čia pateikti valdymo sistemos tobulinimo punktai  yra plačiai išdiskutuoti daugelio visuomenininkų, ne kartą  teikti seimams ir prezidentams, taip pat ir dabartiniams, tačiau vietoje pilnutinės demokratijos įteisinimo  valdantieji eilę metų imituodami valdymo demokratizavimą, numeta Tautai išrinktųjų diktatūrą nenaikinančius sprendimus – keistai renkamus, be atstovavimo pareigos ir teisės seniūnaičius;  tiesiogiai renkamus merus, kurie nepasidalina valdžia su taip pat visų rinktomis Tarybomis.  Šiuo metu veikia įstatymas,  seniūnijų bendruomenes paverčiantis savivaldybių biudžetinėmis įstaigomis.   Žodžiu, viskas daroma taip, kad išrinktųjų diktatūra nenukentėtų ar nukentėtų kuo mažiau.

Apibendrinant galima pasakyti: valdančioji klasė Tautai priklausančio suvereniteto gera valia niekados neatiduos. Ar Tauta susipras jį atsiimti, parodys laikas, deja, bėgantis ne Lietuvos naudai.

Jonas Kaminskas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarai

 

 

 
  1. Pertvarką reikėtų pradėti nuo savivaldos darinių pavadinimų sutvarkymo. Reikėtų grįžti prie tarpukario Lietuvos terminų, išmetant nevykusius naujadarus. tokius, kaip seniūnaitija, seniūnaitis. Reikia grąžinti senąjį valsčiaus pavadinimą, ir jo vadovo viršaičio pareigų pavadinimą. Seniūno ( Suvalkijoje šaltyšiaus) pareigas reikia grąžinti į vietą. Seniūnas, tai didelio kaimo ar kelių smulkesnių kaimų žmonių rinktas vadovas. Seniūnaitis šiek tiek atitinka buvusį seniūną. Žodžiu, reikia daiktus vėl pavadinti savo vardais, o tada sutvarkyti savivaldą. Arba tai daryti vienu metu. Mane stebina, kad už gana netobulą lietuvišką abėcėlę, gerai aptarnaujančią tik vieną tarmę, tautiečiai gatavi numirti, o štai gražūs savivaldos įstaigų ir jų padalinių pavadinimus sudarkė postsovietiniai biurokratai, ir nieko. O juk tai taip pat tautos paveldas. Ką apie tai mąstote, tautiečiai?

    Thumb up 72 Thumb down 0

  2. Lietuvos Konstitucija 1992 metais ,priimta Tautos,valdzios uzurpatoriai,ir visokio plauko kolaborantai,jau senai isderklevojo ir laiko paslepe.Norejau rasyti laiko muziejine relikvija,taciau juk tai butu saves apgaudinejias?Vien sie isvardinti punktai ,reiskia ,kad sendien valdzios nieksai dirba ne pagal sia Konstitucija.Kolega sako ,kad nera komentaru.Kaip ju gali buti,kai rasinelis apie vista pirmam puslapi laikosi visa savaite,o sis rasinys buvo gal keleta valandu.Tiesiog jo nemaciau,todel tik dabar kazkaip pamaciau.

    Thumb up 72 Thumb down 0

  3. Keista. Toks straipsnis kuriame išdėstytos tokios paprastos ir atrodo visiems suprantamos valstybės valdymo problemos ir iš to išplaukiančiomis pasekmėmis, iki šiol neturi nei vieno komentaro. Negi šio portalo skaitytojai yra silpnapročiai nesugebantys mąstyti, gal tema per daug sudėtinga ir straipsnis nenurodo kas gi konkrečiai kaltas, ar tai konstituciniai straipsniai ar durna visuomenė, nesusivokianti politiniu gaujų sistemoje?

    Thumb up 72 Thumb down 0 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Elektriniai katilai plačiam pasirinkimui
Palydovinė televizija: kas tai ir kodėl verta rinktis?
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kodėl romperiukai tituluojami geriausiu drabužiu mažyliams? 
Mažylių apranga – nuo jos įsigijimo iki aprengimo ir dėvėjimo – labai aktualus...

Nauja kryptis vestuvių žemėlapyje: lietuvius kviečia tuoktis Gran Kanarijoje 
Vestuvės užsienyje vis labiau populiarėja, tačiau sudėtingas šventės organizavimas daugelį porų atbaido nuo...

Prietaisai moterų sveikatai bei malonumui  
Įrodyta, kad vaginalinių kamuoliukų bei vibratorių naudojimas yra naudingas moterų psichologinei bei fizinei...

Vasaros sezonas prasideda: ką turėtų žinoti šunų šeimininkai? 
Prasidėjus šiltajam metų sezonui, didelė dalis žmonių džiaugiasi dėl malonaus oro ir galimybės...

Kiek kainuoja geros kokybės langai? 
Patikimi langai pagerins Jūsų namų saugumą ir tuo pačiu jūsų gyvenimo kokybę. Renkantis...

Kaip pakeisti ir atrestauruoti namų fasadą? 
Renkantis išorės sienų apdailos medžiagą dažniausiai svarstomi du variantai: tinkuoti arba montuoti klinkerio...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (11)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (9)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (5)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Lietuva sustabdė tarptautinių kompanijų iš Rusijos perkėlimą
Ekonomikos ir inovacijų ministerija sustabdė naujų tarpininkavimo raštų išdavimą į...
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (28)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (11)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Karštas Komentaras