Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Birželis 7 Sekmadienis
 

Išeitis – tautos referendumas

2009-12-25 19:56 | Politikų tribūna | Komentarų (38)

Daktaras Algimantas Matulevičius

Manau, neapsiriksiu sakydamas, kad vis tik didesnė tautos dalis nesutinka su pono premjero A.Kubiliaus pasamprotavimais, kad krizė – pasaulinė, ir Lietuvos valdžia nieko dėta.Tiesa, bet tik dalinė.

Taip, pasaulinė krizė palietė ir mus, bet kodėl kitose šalyse ji realiai traukiasi, o pas mus – tik įsibėgėja? A.Kubiliaus argumentas dėl G.Kirkilo blogo darbo – teisus, bet vėl gi tik dalinai. Sutinku, G.Kirkilas buvo prastas premjeras, bet jis niekaip nebūtų juo tapęs net per suokalbį V. Uspaskicho bendražygio J. Pinskaus pirtyje, jei ne A.Kubiliaus vadovaujamų konservatorių balsai. Vėlgi atskomybė bendra. Bet mane labiau jaudina ir papiktina dar vienas argumentas – kad „į krizę reaguota gerai ir jos našta pasidalinta solidariai tarp visų šalies gyventojų sluoksnių“.

Reaguota blogai. Jei Vakaruose pripažino, kad krizę sukėlę finansiniai ir bankiniai sluoksniai kalti ir reikia griežtint jų kontrolę, tai mūsų vadovai apie tai nė žodžio nepasakė ir nieko iki šiol nedaro.Vakarai atsargiai, bet pripažįsta, kad su išgirtąją rinka, kuri viską sureguliuos, nelabai kas gaunasi. Kažkodėl ji vis reguliuoja tik turtingojo naudai. Jie bent iš dalies sutinka su didesniu valstybės dalyvavimu ekonomikoje. Tuo tarpu pas mus ir toliau girdime apie visišką valstybės turto išpardavimą ir pseudorinkos plėtimą, tik ne visai aišku, į kur.

O kalbant apie solidarumo naštą, tai ji suvedama į gan primityvų ginčą tarp vaiko pinigų, pensininkų ir seimūnų mašinų. Sutinku, tos mašinos tikrai ne vietoj. Bet jei tvarkyti, tai reikia veikti konkrečiai. Kas trukdo incijuoti Konstitucijos pataisą, kad nepadorus, nesąžiningas Seimo nario elgesys prilygsta priesaikos sulaužymui ir už tai atimamas mandatas? Kiek būtų naujų veidų dar šiais metais atėją į Seimą vietoj mašinų ir servizų mylėtojų? Arba kaip galima toleruoti Seimo vadovybei tokius akibrokštus, kaip R.Ačo? Akivaizdžiai perpumpuojami valstybiniai pinigai į giminaičio kišenę ir – nieko.

Bet vėlgi per šiais bjaurias (moraline, padorumo, jei jo dar pas seimūnus liko, prasme), bet, pripažinkime, vis tik smulkmenas pinigine išraiška valstybės mastu nutylimas labai svarbus ir didžiulis rezervas – tai oligarchų solidarumas krizės laikmečiu. O gal tai net specialiai daroma, nes žiniasklaidą būtent oligarchai ir kontroliuoja.

Suprantama, kad verslui sunku, bet viena, kai sunku įmonei, ir visai kita, kai neturi ką valgyt, arba kuo už komunalines paslaugas susimokėt.

Nereikia didžiulių analitikų su rimtais veidais, postringaujančių TV ekranuose, kaip reikia balansuot valstybės finansus, – galim patys paskaičiuot, kad daugiausia žmonių gauna apie 800 litų algas ir apie 700 litų pensijas. Kai šią sumą padalini iš 30 mėnesio dienų, gaunasi tarp 26-23 litų dienai. Maistui, saugant figūrą, gal ir užteks, bet kur mokestis už būsto išlaikymą,vaistus, jau nekalbant apie rūbus ir pan. Beto, šalyje kasdien auga armija bedarbių, kurie jokių pajamų nebeturės, ir prognozės kol kas nedžiuginančios.

Valdžia, įsiteikdama dujiniam oligarcham, padarė bene didžiausią nusikaltimą prieš Lietuvos žmones – net nepabandė susitarti šiam sunkiam krizės periodui gauti ES palaikymą, nukeliant iki krizės pabaigos Ignalinos AE uždarymą. Niekas man neįrodys, kad tai – ne nusikaltimas šiuo sunkiu visai tautai periodu. Reiškia, ir čia jokio solidarumo. Lygiai kaip nemoralu įrodinėti,k ad sunkmečiu bus sumokėta ponam iš Maximos 680 mln. litų praktiškai už nieką.Visų pirma VST jie nusipirko už 0 lt, tai įrodyta. Nutylima,kad VST jie įkeitę bankam už 1 000 000 000 litų.Tuos pinigus, kuriuos lyg tai jie įnešė kaip gautus dividendus, yra iš kredito – tai jau ne jų pinigai. Dar klausimas – ar darant tokias operacijas, kai dividendai mokami ne iš įmonės pelno, o iš turto perkainavimo (t.y. specialiai sukuriamų virtualių pinigų), nėra nusikaltimas? Bet žinant mūsų teisėsaugą, suprantama, kad į tai teisingo atskymo niekada nebesužinosime. Aišku, kad niekas net nebandys pasiaiškinti, o kiek naudos gavo VST per 6 metus ir 2 metus LEO Lt, juos realiai valdant, nes valdžios paskirtieji į valdymo institucijas irgi nebuvo nuskriausti – nuskriausta liko tik valstybė.

Prašau, kokie didžiuliai rezervai. Ką jau bekalbėti apie monopolistus, veikiančius komunaliniame ūkyje arba tarpstančius iš valstybės užsakymų keliuose, kituose pirkimuose iš biudžeto. Statybos sunkmečiu – Valdovų rūmai, premjero rezidencijos, super brangios pramogų arenos, Gugenheimo muziejai ir pan. O kiek tarpininkų, kuriuos reikia seniausiai uždraust.Vien tik tai padarius, valstybės iždas lengvai pasipildys keliais milijardais litų. Tokiu atveju nereikia atiminėt iš pensininkų ir taip jau nekartą atimtą tai, ką jie užsidirbo. Juk kieno buvo viskas sukurta, ką mūsų valstybė perėmė po sovietų valdžios žlugimo? Tai priklausė visiem, nes žmonėm buvo paprasčiausiai neprimokėta už darbą arba prikaičiuotos per mažos pensijos. Šis turtas dar kartą iš žmonių buvo nusavintas jau nepriklausomos (tik ne visai aišku, nuo ko nepriklausomos) Lietuvos valdžios ir savo nuožiūra pradėtas švaistyti.

K.Prunskienė su keliom ekonomistėm sugalvojo pseudo privatizavimo modelį, žmonėm nuramint – čekių sistemą. Tuo smagiai pasinaudojo G.Vagnorius ir A.Šleževičius, leidę už čekius kriminaliniam pasauliui legalizuot savo prisiplėštus pinigus ir taip kriminalizavo valstybę, kas vėliau persikėlė ir į valstybės valdymą, ją paverčiant pilnai korumpuota. Šalia dar vyko geriausio šalies turto dalybos užsieniečiam už simbolinę kainą. Visas šis didelis turtas turėjo užtikrinti Lietuvos integraciją į Vakarų sistemą. Reikėjo tik kai ką modernizuot, o svarbiausia – neleisti vogt. Būtent neleisti vogt valstybė ir nesugebėjo, o praktiškai net nesistengė.Todėl šiandien turime sugriautą pramonę, labai mažai naujovių gamybos srityje, nes užsieniečiai savo pažadų netesėjo ir neturim savo bankinės – finansų sistemos, nes leidom tai perimti užsienio bankam net neimdami iš jų mokesčių už milžiniškus uždarbius ir jų dėka gavę šią krizę ir praktišką šalies ekonomikos kolapsą.

Taip, kad kalbėti apie kokį nors solidarumą krizės naštos, yra ne tik netiesa, bet ir amoralu. Nors kokia čia moralė, kur žarstomi milijardai?

Logiškas klausimas, ką daryt? Nežinau, Jūs tikit ar ne, bet mano asmeninė nuomonė, kad nė viena partija iš esmės nepasiryžusi nieko keisti. Gal veiną kitą personaliją vietoj svetimo pasodinant savą. Vėlgi netikiu, kad taip praskolinta valstybė su sugriauta ekonomika ir nemoderniu ūkiui galėtų be specifinių pastangų savaime atsigauti.

Yra vienintelė išeitis – organizuoti TAUTOS REREFERENDUMĄ ir keisti SISTEMĄ iš pagrindų. Labai svarbu atkurti ekonominį šalies potencialą, kad žmonės turėtų darbo ir normalius uždarbius. Esu įsitikinęs, kad tik taip vadinamas „trečias kelias“gali padėt atsigauti. Turime pereiti prie rimto valstybinio reguliavimo, sąmoningo valstybės potencialo panaudojimo, sukuriant stiprią šalies ekonomiką, suprantama, neatsisakant ir naudingų privačios inciatyvos elementų, kai kur net ženkliai juos išryškinant, bet su viena sąlyga – kad naudos (o būtent to siekia privatus verslas) siekimas būtų neatsiejamas nuo atskomybės už pasekmes.

Todėl turim pertvarkyti valstybės valdymą ir pirmiausia rinkimus. Tikslinga dar truputį padiskutavus teikti Tautos Referendumui siūlymą rinkti 101 deputatų (manau, taip vadinti Seimo narius yra gili tradicijų ir prestižo prasmė) Seimą. Rinkti tik personalijas, atsisakant partinių sąrašų, nes tai mažins partinę korupciją, augins asmenybes ir suteiks aukštesnius reikalavimus politinių arba pilietinių organizcijų vadovam. Kandidatus leisti kelti ne tik partijom, bet ir pilietinėm (bendruomeninėm) organizacijom. Labai sugriežtinti personalinę Deputato atskomybę; visų pirma už nelegalių lėšų panaudojimą rinkimam bausti kaip už nusikaltimus prieš valstybę, bei mandato anuliavimu, o iškėlusios organizacijos išregistravimu. Taip pat numatyti griežtą atsakomybę ir mandato praradimą už elgesį nesuderinamą su aukštu deputato statusu.

Turime suprasti, kad suteikdama Tautos Atstovo mandatą, tuo pačiu Tauta pateikia aukštus ir griežtus reiklavimus deputato išsilavinimui, gyvenimiškai patirčiai, išminčiai, kvalifikacijai, gero tono taisyklių išmanymui ir jų laikymuisi ir, be abejo, aukštiem reikalavimam moralei. Seimo deputatas turi tapti pavyzdžiui kitiem. Tie, kurie taip nesugeba ar nenori atatikamai elgtis, neturi teisės juo būti.Toks principinis ir naujoviškas požiūris į Seimą suponuotų ir pačio Seimo elgesį bei reikalavimus visom kitom valstybės institucijom.

Seimas, būdamas pagal Konstituciją ne tik aukščiausia, bet ir padoriausia bei kompetintingiausia šalies institucija, sugebėtų pareikalaut iš kitų valstybės institucijų ir atatinkamo statuso visais jų veiklos ir elgesio aspektais. Mes turime nedelsiant sukurti užtvaras tai žiauriai erozijai, kuri vyksta valstybėje jau eilę metų ir niekas apie tai net nekalba, nes kai kam tai naudinga, bet, manau, 90% šalies žmonių – ne.

Labai svarbu jau konstituciniam lygmenyje sukonkretinti mūsų teisėsaugos ir specialių tarnybų ir ypač jų vadovų personalinę atskomybę už nusiklastamą aplaidumą,leidžiant ne konstituciškom grupėm įtakot valstybės gyvenimą, jos politinius vadovus, tarp jų ir žiniasklaidos, darančios tai už pinigus ar kitokią naudą.Tik viešumas ir skaidrumas sugriovė Sovietų Sąjungą, sugriaus ir savų neteisėtai įteisintą oligrhinę-biurokratinę sistemą.

Kviečiu šalies žmones diskusijai ir jungtis į organizuojamą sambūrį(judėjimą), kuris pirmu savo darbu mato tokio Referendumo organizavimą, o vėliau veikti padedant vienas kitam susikurti žmoniškesnę, komfortiškesnę aplinką daugumai šalies žmonių, o ne tik saujelei save tokiais pasiskyrusių ir gyvenančių kitų padarių, žmonių sąskaita. Kontaktai, rašykit, diskutuosim -algis.matulevicius@gmail.com – visus veiklius, geranoriškus kviečiame jungtis.

2009-12-25

 

Komentarai

 

 

 
 1. Kai kas nors rašo An Post jis / ji išlaiko jo / jos smegenims , kad , kaipvartotojas gali žinoti vartotojui , planą . Todėl tai , kodėl ši dalis yra puikus . Ačiū!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. Referendumas, referendumu.Tacau, kur konkretus referendumo klausymai ir tu klausimu motyvacija?
  Kita vertyus, referendumui atlikti reikia nemazai pinigu.Galvoju ne maziau 0,5 mln. litu. Tureti atstovybes per visa Lietuva ir t.t. Be to, o jei referendumas neivyks, tai kas tada?
  Tai labai rimtas ir reikalingas dalykas, tyaciau tikrai neefektyvus. Zinaui kodek, bet cia nesakysiu.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. Jungtis ir keltis aptingusią Lietuvą,jeigu ir toliau nuolaidžiausim visus išmarins.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. Nematau ko čia peštis. Koks skirtumas, kas organizuoja referendumą, Čilinskas, ar Matulevičius. Svarbu, kad organizuoja. Užteks tos vietos po saule. Nepaskeskim asmeninėse ambicijose. KEISTI SISTEMĄ- man tinka. Prisidedu.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 5. Skaitau visus Matulevičiaus straipsnius,skaičiau Jo knygą,
  nesuprantu D.Grybauskaitės,kad ji nemato alternatyvos Kubiliui
  matyt mažai domisi kas Lietuvije vyksta.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 6. Visusu padorius ir mastančius jungtis po Algimanto idėjų vėliava tikrai galime kažką realiai pakeisti.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 7. GAL LAIKAS SUŽINOTI APIE SAVIVALDYBĖS IR R. ŠALAŠAVIČIŪTĖS NUSIKALTIMUS PRIEŠ VAIKUS KURIUOS BANDO NUSLĖPTI LRGP

  Mano vaikams pastoviai buvo grasinama susidorojimu, jiems grasindavo vaikų motina RIMA ANDROSOVA, bet jos nusikaltimus bandoma nuslėpti. 2004m. po grasinimų vaikui ji neteisėtai buvo apgyvendinta „Vaiko ir Motinos Pensione“, apie tai žinojo ir direktorė N. Dirsienė, bet viską slėpė, kodėl pas ją nebuvo iškarto paimtas vaikas ? Pensione R. Androsova užpuolė svetimą vaiką net 2 kartus, mušė ir grasino nužudyti, šie faktai irgi nuslėpti. Vėliau vaikam pastoviai buvo grasinama susidorojimu, buvo daužomi langai, televizoriai. Apie tai žinojo ir vaiko teisių inspektorė R. Valančienė, bet viskas buvo slepiama.
  2006m. Gretimame savivaldybės socialiniame būste neteisėtai buvo apgyvendintas provokatorius GRIGORIJ ULEVIČ. Šio buto savininkas GINTARAS BERTULIS neteisėtai buvo perkeltas į svetimą socialinį butą „PILAITĖJE“, o jo bute buvo apgyvendintas G. ULEVIČ, kuris pradėjo terorą prieš mane, ir kuris vyko net pusantrų metų. Aš buvau sumuštas net 4 kartus, buvo sumušta jau 4 mėnesį nėščia mano sugyventinė. Tik po skundo į STT, provokatorius buvo iškeldintas, o į savo butą sugražintas G. BERTULIS. (tyrimai neatlikti, viską bandoma nuslėpti).
  2007.10.19. vaiko teisių inspektorė R. Valančienė atvykusi pas mus į namus, pagrobė mano dukrą Virgą Lukoševičiūtę, be jokios priežasties, kai motinos nebuvo namie. Taip pat ji bandė pagrobti mano sūnų Virgį Lukoševičiu 2006m. bet jai nepavyko. Aš kreipiausi i R. Šalašavičiūtę net 3 kartus, bet jokių paaiškinimų negavau. TAI KAM BUVO PAGROBTA MANO DUKRA ? TOKIEM PEDOFILAM KAIP USAS, AR FURMONAVIČIUS ? GAL PAKOMENTUOS ŠIUOS FAKTUS ŠALAŠAVICIŪTĖS PAVADUOTOJA MONIKA URMONIENĖ, O GAL PATI MOTINA RIMA ANDROSOVA ? KURIOS BŪTŲ JĄ PARDAVĘ JEI NEBŪČIAU GRYŽĘS IŠ VOKIETIJOS, O GAL PATI ŠALAŠAVIČIŪTĖ NORI PAKOMENTUOTI ?
  2007.11.06. ir 2008.02.05. aš kreipiausi į LRS Žmogaus teisių komitetą, ir įrodžiau, kad LRGP slepia nužudymus, ir nusikaltimus prieš vaikus. (bet tyrimai neatlikti).
  Čia aprašyta labai maža dalis nusikaltimų, kurie organizuoti ALGIRDO KATKAUS, kad nuslėpti prokuroro BIRŠTONO, saugumiečio POCIŪNO nužudymus, ir 3 pasikėsinimus nužudyti mane. (GAL PAKOMENTUOS ŠIUOS FAKTUS LRGP ?)
  Kad nuslėpti visus šiuos nusikaltimus savivaldybė kreipėsi į teismą, kad atskirti vaikus nuo manes. (GAL PAKOMENTUO ŠIUOS FAKTUS TEISĖJA RENATA KASIMOVIENĖ ?)

  TAI KIENO INTERESUS GINA R. ŠALAŠAVIČIŪTĖ, VAIKŲ AR IŠKRYPĖLIŲ KURIE ORGANIZUOJA NUSIKALTIMUS PRIEŠ VAIKUS ? AŠ PASIEKSIU, KAD TAVE TEISTŲ KAIP ŠIŲ NUSIKALTIMŲ BENDRININKĘ, ATSAKYSI UŽ MANO VAIKŲ AŠARAS.
  VLADAS LUKOŠEVIČIUS. Rašykite, atsiūsiu medžiagą. Tel. 867704339. email: vl55755@gmail.com

  P.S.
  R. ŠALAŠAVIČIŪTE TAU REIKIA BIJOTI NE D. KEDŽIO, NE MANĘS, TAU REIKIA BIJOTI VAIKŲ KURIE PATYRĖ NUOSKRIAUDAS, IŠ KURIŲ BUVO PASITYČIOTA. JEI TU BENT KIEK NUSIMANAI VAIKŲ PSICHOLOGIJA, TURĖTUM ŽINOTI, KAD VAIKAI IŠ VAIKNAMIŲ NEPAMIRŠTA NUOSKRIAUDŲ, JIE VISKĄ LAIKO SAVYJE, IR UŽTENKA MAŽIAUSIO POSTUMIO IR VISKAS IŠSILIEJA. O TAU ATEIS ATPILDO VALANDA. BET ŽINOK, KAD BAISIAUSIA NE BAUSMĖ , O JOS LAUKIMAS.

  Thumb up 0 Thumb down 0 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Naujus COVID-19 gydymo metodus siekiantis atskleisti tyrimas bus atliekamas ir Lietuvoje 5
Naujuoju MRU Tarybos pirmininku išrinktas prof. dr. Egidijus Jarašiūnas 4
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Berta Čaikauskaitė. Politikų pažadai karantino eteryje – apšilimas prieš rinkimus? (1)
Sena kaip pasaulis taisyklė byloja, jog komunikacija prieš rinkimus – tai vienas stipriausių...

Batutas – grožiui, sveikatai ir gerai savijautai 
Nors daugelis tėvelių vaikus skatina kasdien kuo daugiau laiko praleisti lauke, tačiau patys...

Kaip neprašauti perkant mikrobangų krosnelę? 
Jeigu svarstote apie mikrobangų krosnelės įsigijimą – svarbu, kad žinotumėte keletą svarbių dalykų....

E. Kručinskienei – daugiavaikės motinos klausimai (4)
Socialiniame tinkle „Facebook“ didelio susidomėjimo sulaukė neįgalų vaiką auginusios moters atviras laiškas E....

Norite visada būti žvalūs ir sumažinti įvairių ligų tikimybę? Štai ko jums reikia 
Visus žmones vienija vienas bendras vardiklis – norime būti žvalūs, energingi ir nesirgti,...

D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje (3)
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Konservatoriai parengė emocinės sveikatos gerinimo planą (2)
„Lietuvoje jau beveik du mėnesius trunkant karantinui kyla reali grėsmė,...
S. Skvernelis: Startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos priemonė mažoms įmonėms (4)
Smulkiajam verslui – gera žinia: startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos...
Klaipėdos miesto konservatorių lyderiu išrinktas buvęs kariuomenės vadas A. Pocius (6)
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos Klaipėdos skyriaus nariai vakar...
 
Atsargiai – praktika Vilniaus universitete gali baigtis mirtimi! [Prokuratūrai VU „mantija“ svarbiau nei jaunos merginos žūties aplinkybių ištyrimas?] (9)
Giedrė Gorienė Turbūt nei vieni tėvai, išleisdami savo atžalą studijuoti...
Prokurorams „skauda“ tik jų postai – paprastų žmonių skundams ir ašaroms jie akli ir kurti (3)
Pastaruoju metu tarsi grybai po lietaus žiniasklaidoje pasipylė prokurorų nusiskundimai:...
Ar Europos Taryba žino, kokias kandidatūras į Europos prokuroro postą jai siunčia Lietuvos Vyriausybė? (3)
Vyriausybė savo posėdyje patvirtino tris Lietuvos deleguojamus kandidatus į Europos...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
Jungtinėje Karalystėje sulaikytas metus ieškotas Kamuolinių grupuotės narys
2020 m. balandžio 29 d. Jungtinėje Karalystėje sulaikytas Kamuolių ginkluoto...
Asmuo dėl jo pašto dėžutėje rastų psichotropinių medžiagų lieka išteisintas
Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti apygardos teismo išteisinamąjį nuosprendį G. N.,...
 
Darbo kalendoriai: koks turėtų puošti Jūsų stalą?
Nors dažniausiai darbo kalendoriais rūpinamės artėjant naujiems metams, tačiau kartais...
Paklodės priežiūra pagal audinį: valome teisingai
Geras miegas – būtinas kiekvieno žmogaus fiziologinis poreikis, kuris gali...
Miegamojo baldai: kokius rinktis, kur pirkti? (1)
Akivaizdu, kad neišsimiegoję būname piktesni, prasčiau sekasi susidoroti su dienos...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (24)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (7)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (1)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...