Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2022 Rugpjūtis 10 Trečiadienis
 

Generalinio prokuroro D.Valio avarijos byla: suėję absoliutūs administracinės atsakomybės senaties terminai

2014-04-25 13:52 | Teisėsauga | Komentarų (85)

Generalinis prokuroras Darius Valys. KK nuotr.


Kristina Sulikienė

Seniesiems „vilkams“ nerimstant ir kone 151-ąjį kartą bandant „išversti“ D.Valį iš generalinio prokuroro kėdės, niekas ir teisininkų nesiėmė pakomentuoti, kokia gi yra administracinio teisės pažeidimo senatis – spauda tik numirgėjo pranešimais, jog D.Valys gali būti vėl teisiamas už avariją, dėl kurios padarymo 2011 metų spalio mėnesį jau yra teisme apsvarstytas, apgailėjęs, prisipažinęs ir 500 litų baudą sumokėjęs.

Administracinio teisės pažeidimo byloje Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas, 2007 metais, nagrinėdamas po 3 metų po pažeidimo padarymo nuteisto piliečio skundą, nustatė, jog jeigu baudžiamojoje teisenoje už baudžiamąjį nusižengimą numatyta dviejų metų senatis, tai administracinėje teisenoje negali būti taikomi kitokie reikalavimai. LVAT konstatavo, jog įstatymuose nėra apibrėžta traukimo administracinėn atsakomybėm senatis, tačiau ji negali būti begalinė, be to, negali viršyti baudžiamojo nusižengimo senaties. Todėl teismas nutartimi nustatė administracinės atsakomybės senaties terminą, kuris yra dveji metai.

Tokios pačios praktikos laikėsi 2010 metais Vilniaus miesto 1-osios apylinkės teismas, nutraukęs administracinio teisės pažeidimo bylą M.Gurskui, nustatęs, jog administracinė byla jam iškelta, praėjus dviem metams po įvykio, taigi, suėjus administracinės atsakomybės senaties terminui.

Todėl kalbos apie tai, jog Dariui Valiui gali būti atnaujinta administracinė byla, yra visiškai iš piršto laužtos.

Kalbos, jog jam gali kilti baudžiamoji atsakomybė, yra veikiau sena jo priešininkų svajonė, o ne remta bylos duomenimis.

Oponentai motyvuoja, neva moteris, kuriai buvo konstatuotas blauzdų sumušimas ir kaulo skilimas, vėliau gydėsi net 36 dienas.

Tačiau tyrimams, kuriuose siekiama atriboti administracinę atsakomybę nuo baudžiamosios, naudojamasi teismo medicinos ekspertizės duomenimis. Tuokart ekspertizės aktu buvo nustatyta, jog moteriai padarytas nežymus sveikatos sutrikdymas – todėl baudžiamoji atsakomybė nekilo, nes jai kilti būtinas nesunkus sveikatos sutrikdymas.

D.Valio oponentai, matyt, motyvuodami vien tuo, jog moteris gydėsi net 36 dienas, nori pasakyti, kad jai turėjo būti kontstatuojamas sunkus sveikatos sutrikdymas? Tačiau sunkus sveikatos sutrikdymas ne tik apibrėžiamas gydymosi dienų skaičiumi, bet ekspertai specialioje lentelėje turi surašytas indikacijas, pagal kurias ir nustato sveikatos sutrikdymo mastą. Kaulo skilimas nėra nei nesunkus, nei tuo labiau sunkus sveikatos sutrikimas, už kurį būtų galima kelti baudžiamąją bylą.

Jeigu tai tiesa, jog moteris vos dėl sumušimo neva nedirbo daugiau nei mėnesį, kyla klausimas, kokiomis aplinkybėmis jai pratęsinėtas nedarbingumo pažymėjimas, ir kas už to slypi? Visos kalbos apie neva kažkokią turinčią kilti baudžiamąją atsakomybę neatlaiko teisinės kritikos. Teisė yra gana tikslus mokslas, ir remiasi mokslo duomenimis, o ne svarstymais ir mintimis, jog gal ilgiau pasigydžius, vėliau galima būtų reikalauti iš kaltininko baudžiamosios atsakomybės: ir būtent prieš Prezidento rinkimus.

Pažymėtina ir tai, jog moteris buvo 58 metų, ir tokio amžiaus moterims būna išretėję kaulai, kaulai skyla net ir nuo slystelėjimo ant ledo – o tą rytą buvo slidu. Jeigu jau oponentai labai „užsiplėšę“ pritaikyti D.Valiui baudžiamąją atsakomybę, labai norėtųsi sužinoti, koks gi nukentėjusiosios kaulų tankis, ir ar jai dažnai skyla kaulai.

Tiesiog nepateikiant jokių duomenų, remtis vien pliku faktu, jog neva žmogus labai ilgai gydėsi, bylose negalima, nes taip pažeidžiami pamatiniai teisinės valstybės principai.

Baudžiamajai veikai kvalifikuoti yra atliekamos medicininės ekspertizės, už jų tikslumą atsako ekspertai, kurie pasirašo už duomenų patikimumą.

Teisinės ir demokratinės valstybės principas yra atsakomybės buvimas, bet tokios atsakomybės, kuri yra adekvati, savalaikė.

Šioje byloje dar 2011 metais buvo užuominų, jog avarija bus ateityje naudojama D.Valiui išversti iš posto.

Tačiau D.Valio atveju pažymėtina, jog administracinės bylos atnaujinimui suėjusi senatis, o baudžiamoji byla, įvykus administraciniam teisminiam procesui, už tą patį nusižengimą, keliama būti negali, nes niekas negali būti teisiamas už tą pačią veiką du kartus.

***

Kalbama, kad metodiką „boba po ratais“ labai mėgo visų laikų specialiosios tarnybos. Tokios operacijos metu neretai būdavo pateikiama sena rentgenograma, neva nukentėjusysis labai sulaužytas, pareigūnas būdavo atstatydinamas be teisių grįžti į tarnybą, o melas, jeigu ir paaiškėdavo, nesukeldavo pasekmių.

Komentarai

 

 

 
 1. Na ir nusirašė į pievas. Be sunkaus yra dar nesunkus sveikatos sutrikdymas, atsakomybė numatyta BK 281 str. 1 d. Valiui netgi labai limpa. Be to Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija dar 2007 m. lapkričio 13 d. kasacinėje nutartyje suformulavo nuostatą, kad tuo atveju, kai pagal nacionalinę teisę dėl veikos yra įmanomas tik baudžiamasis procesas, tuo tarpu administracinė nuobauda pirmiau paskirta dėl klaidos arba nepaaiškėjus visoms veikos kvalifikavimui reikšmingoms aplinkybėms, non bis in idem principas nelemia baudžiamojo proceso neteisėtumo. Kartu nutartyje pažymėta, kad, nuteisus asmenį pagal BK, turėtų būti sprendžiamas klausimas dėl nuteistajam paskirtos administracinės nuobaudos panaikinimo ATPK 23 skirsnyje nustatyta tvarka (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-686/2007). Etnokosmonautė – teisinykė.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 2. PAGERBKIME UKRAINOS MILICININKUS, NESULAUŽUSIUS PRIESAIKOS BEI NUŽUDYTUS MAIDANO FAŠISTŲ

  Skiriama Ukrainos
  milicijos Kariams,
  savo dvilypės valdžios
  išduotiems ir Banderos
  palikuonių nužudytiems
  bei nukankintiems…

  Daugybė užgrobtų bei suniokotų, sudegintų bei deginamų pastatų, daugybė paimtų į nelaisvę bei kankinamų milicijos pareigūnų, tarp jų jau virš 20 beginklių bei Amžinybėn išėjusiųjų.. .Už jų skydų tris mėnesius besislapstęs “dvilypis Janusas” (Janukovičius) neapgynė jų!
  Ar negalėjo? GALĖJO!
  Reikėjo tik prieš mėnesį ar dar anksčiau paskelbti nepaprastąją padėtį! Aikštę galima buvo lokalizuoti bei išlaisvint nuo perversmininkų….Bet…JAV administracija “neleido” šiam dvilypiam Janusui “pažeidinėt žmonių teisių į susirinkimų laisvę”….
  “Dvilypis Janusas”…Iš vienos pusės- atakuojantys perversmininkai bei viską savo krauju paženklintame kelyje niokojantys “Dešiniojo sektoriaus” banditai su geltonais raiščiais, o iš kitos….”NATO” partnerystė bei JAV “kuratoriai”. Tad…..
  “Stogą” turi ir vieni, ir kiti. Ir Janukovičius, ir “kruvinoji opozicija”. Ir dvilypis Janusas, ir banditai su geltonaisiais raiščiais.
  Vienam buvo leidžiama nusikalstamai delsti, ir tik vaidinti “konstitucijos garantą”. Kitiems buvo leista nebaudžiamai siautėti bei degint, griauti bei žudyt….Geopolitiniai žaidimai, interesai Pasaulio galingųjų…
  Ir tik jie, Priesaikos neišdavę bei iš savo Posto nesitraukiantys vaikinai, ginkluoti dažniausiai tik lazdomis, buvo palikti žūti nuo iki dantų ginkluotų Banderos palikuonių letenos….
  Jiems, savo Poste likusiems bei Priesaikos neišdavusiems, dvilypio Januso išduotiems bei banditų žudomiems, visai dar jauniems milicijos eiliniams bei jauniesiems karininkams…nenumatyta bei nepalikta vietos strateguojamame fašistiniame režime! O gal…Gal jie ir…nenori ten? Gal geriau va taip, savo Poste! Šito nesupras tie, kas nesuvokia klaikios tiesos- GERIAU ATVIRAS MŪŠIS, SU ATVIRU PRIEŠU, KOL JIS ATVIRAS, NORS IR ŠAUDO…Geriau, tūkstantį kartų geriau, nei paskui sugyventi su UŽMASKUOTU, fariziejaus rūbais apsivilkusiu, bet kur kas didesniu bei klastingesniu priešu…
  Tad gal ir todėl tų pareigūnų gyvybės nūdien žiauriai, ir be jokio gailesčio, yra pasiglemžiamos Amžinybės…Tai vadinama lakoniškai- “SAVO PAREIGĄ ATLIKO”. Tačiau…Kaip po to gyvens tie, kas juos išdavė, kaip??? Kaip visą likusį gyvenimą jausis “dvilypis Janusas”, mokėjęs pasitarnaut “abiems pusėms” bei gausiantis už tai “indulgenciją”? Ar jo apkaboj liko “paskutinis šovinys”, jei mirtinai užgrauš sąžinė?..
  Tiesa, apie ką aš čia? Koks dar šovinys, kokia apkaba pas “dvilypį Janusą”?
  Ir apskritai, ar tie dabar laikai, kai prisimenami Kariai, jų ištikimybė Priesaikai, jų Vardai, bei jų “užtarnauta” Amžinybė?
  Nūdien yra “dvilypių Janusų” laikai…..Ir jų papročiai….

  Thumb up 72 Thumb down 0

 3. PAGERBKIME UKRAINOS MILICININKUS, NESULAUŽUSIUS PRIESAIKOS BEI NUŽUDYTUS MAIDANO FAŠISTŲ

  Skiriama Ukrainos
  milicijos Kariams,
  savo dvilypės valdžios
  išduotiems ir Banderos
  palikuonių nužudytiems
  bei nukankintiems…

  Daugybė užgrobtų bei suniokotų, sudegintų bei deginamų pastatų, daugybė paimtų į nelaisvę bei kankinamų milicijos pareigūnų, tarp jų jau virš 20 beginklių bei Amžinybėn išėjusiųjų.. .Už jų skydų tris mėnesius besislapstęs “dvilypis Janusas” (Janukovičius) neapgynė jų!
  Ar negalėjo? GALĖJO!
  Reikėjo tik prieš mėnesį ar dar anksčiau paskelbti nepaprastąją padėtį! Aikštę galima buvo lokalizuoti bei išlaisvint nuo perversmininkų….Bet…JAV administracija “neleido” šiam dvilypiam Janusui “pažeidinėt žmonių teisių į susirinkimų laisvę”….
  “Dvilypis Janusas”…Iš vienos pusės- atakuojantys perversmininkai bei viską savo krauju paženklintame kelyje niokojantys “Dešiniojo sektoriaus” banditai su geltonais raiščiais, o iš kitos….”NATO” partnerystė bei JAV “kuratoriai”. Tad…..
  “Stogą” turi ir vieni, ir kiti. Ir Janukovičius, ir “kruvinoji opozicija”. Ir dvilypis Janusas, ir banditai su geltonaisiais raiščiais.
  Vienam buvo leidžiama nusikalstamai delsti, ir tik vaidinti “konstitucijos garantą”. Kitiems buvo leista nebaudžiamai siautėti bei degint, griauti bei žudyt….Geopolitiniai žaidimai, interesai Pasaulio galingųjų…
  Ir tik jie, Priesaikos neišdavę bei iš savo Posto nesitraukiantys vaikinai, ginkluoti dažniausiai tik lazdomis, buvo palikti žūti nuo iki dantų ginkluotų Banderos palikuonių letenos….
  Jiems, savo Poste likusiems bei Priesaikos neišdavusiems, dvilypio Januso išduotiems bei banditų žudomiems, visai dar jauniems milicijos eiliniams bei jauniesiems karininkams…nenumatyta bei nepalikta vietos strateguojamame fašistiniame režime! O gal…Gal jie ir…nenori ten? Gal geriau va taip, savo Poste! Šito nesupras tie, kas nesuvokia klaikios tiesos- GERIAU ATVIRAS MŪŠIS, SU ATVIRU PRIEŠU, KOL JIS ATVIRAS, NORS IR ŠAUDO…Geriau, tūkstantį kartų geriau, nei paskui sugyventi su UŽMASKUOTU, fariziejaus rūbais apsivilkusiu, bet kur kas didesniu bei klastingesniu priešu…
  Tad gal ir todėl tų pareigūnų gyvybės nūdien žiauriai, ir be jokio gailesčio, yra pasiglemžiamos Amžinybės…Tai vadinama lakoniškai- “SAVO PAREIGĄ ATLIKO”. Tačiau…Kaip po to gyvens tie, kas juos išdavė, kaip??? Kaip visą likusį gyvenimą jausis “dvilypis Janusas”, mokėjęs pasitarnaut “abiems pusėms” bei gausiantis už tai “indulgenciją”? Ar jo apkaboj liko “paskutinis šovinys”, jei mirtinai užgrauš sąžinė?..
  Tiesa, apie ką aš čia? Koks dar šovinys, kokia apkaba pas “dvilypį Janusą”?
  Ir apskritai, ar tie dabar laikai, kai prisimenami Kariai, jų ištikimybė Priesaikai, jų Vardai, bei jų “užtarnauta” Amžinybė?
  Nūdien yra “dvilypių Janusų” laikai…..Ir jų papročiai….

  Thumb up 72 Thumb down 0

 4. PO “TEISINĖS VALSTYBĖS” APGAULĖS PRIEGANGA 2

  Tad nei teisėjas, nei prokuroras teisinėje valstybėje niekad nestoja prieš teismą už nekalto žmogaus „pasodinimą“. To reikia hierarchijos pateisinimui ir palaiminimui. „Nepriklausomumo“ palaiminimui su „tobulėjimo“ perspektyva. Teisinė valstybė jiems yra priedanga, skydas. Esą jų veiksmuose nėra tyčios(amorali ir atpildą neigianti nuostata). Kaip „neturėjo tyčios“ ir tris žmones užmušęs Šostakas.
  Teisėjų ar prokurorų už tai net neteisia!
  Pati uždaroji sistema, vardu „teisinė valstybė“, numačiusi ištisą (nuo visuomenės bei viena nuo kitos) „nepriklausomų“ institucijų hierarchiją, neleidžia įžvelgti ne tik tyčios, bet ir aplaidumo. „Ne aš tave sulaikiau“, „ne aš ekspertizę atlikau“, „ne aš tave nuteisiau“, „ne aš apskųstą nuosprendį palikau galioti“ – rodo vieni į kitus institucijų ar hierarchinių pakopų dalyviai.
  Kaltų būti negali! Nes jei visgi būtų surasta elementari moralioji logika, ir teisėjui būtų iškelta byla ar jis būtų „pasodintas“ (už nekalto žmogaus įkalinimą), tuo pačiu būtų „patraukta atsakomybėn“ bei demaskuota visa išgirtoji daugiapakopio teisingumo schema! Būtų išryškintas ir pačios „teisinės“valstybės bei jos vadovų nusikalstamas aplaidumas ar abejingumas. Būtų pačios „teisinės valstybės koncepcijos“ ištraktuota, kaip kišimasis į teisėjo darbą, tegu ir pavėluotas kišimasis .. O visų „nepasodinsi“. Nes tada sėstų ir tyrėjai, ir kaltinimą palaikęs prokuroras….
  O jei tektų ir „visus pasodinti“? Tada jau daugelis pamatytų, kokia didžiulė veidmainystė slypi teisinės valstybės koncepcijos logikoje! Esą valdžios institucijos, Seimas, net Prezidentas (kuris, beje, ir skiria teisėjus) „neturi kištis į teismų sprendimus“, esą „prokurorai“ turi tirti bylas būdami nepriklausomi nuo valdžios, ir t.t.
  Tad kam tada iš viso reikia „tos valdžios“, jei po jos nesikišimo į teismų sprendimus priedanga valdžia negina žmonių, jei po valdžios nesikišimo į teisėsaugos veiklą šydu formuojasi (ir objektyviai!) klanas, kurį ta pati „teisinės valstybės“ pašventintoji karvė gina nuo realios atsakomybės?
  „Mes nepriklausomi“. „Mums net Prezidentė negali nurodyti“… „Mes pagal (kažkieno kito, irgi nepriklausomo) surinktą medžiamą sprendimą priėmėme…“ Dainuok ir savivaliauk!
  Taigi, kuo daugiau „teisinės valstybės“, tuo daugiau sužlugdytų bylų ar nekaltai įkalintų žmonių, už kuriuos niekas nėra traukiamas atsakomybėn. Juk nusikaltimų (taip pat ir nekaltų įkalinimas) buvo ir bus visada bei visur, bet jų būtų mažiau, jei nebūtų skydo, saugančio „visada teisius“ (tik neva itin retai „klystančius“) teisėjus nuo atsakomybės – „teisinės valstybės“ hierarchijos, „nepriklausomumo“ bei apskritai koncepcijos.
  Laukinio kapitalizmo sąlygomis „teisinė valstybė“ buvo ir yra fasadas, pastatytas iš blizgančio, bet nuodingo gyvsidabrio. Kartu „teisinė valstybė“ čia tampa ir kovos imitacijos kelrodė, kapitalistinės santvarkos nuolat „skolinama“ pseudo-opozicijai.
  Pseudo-opozicija skelbia – „teismo sprendimai turi būti moralūs!“ Ir čia pat šaukiasi „teisinės valstybės“. Pavyzdys: Vaikelio tėvai mirė, likę skolingi bankui. Antstoliai, vykdydami teismo sprendimą, išsinešė visišku našlaičiu tapusio vaikelio… daiktus ir žaisliukus (buvo Rusijoje, bet gali būti ir pas mus). Teisėta? Aišku. Paveldėtojas ne tik „pliusus“ paveldi. Ir teismo sprendimus „reikia vykdyti“. Bet ar tai normalu ? !!!
  Šis pavyzdys rodo, kad teisinės valstybės sistema bei vizijos nieko bendro su morale turėti negali. Jis rodo (ir vaizdžiai), kad „teisinė valstybė“ ne tik skirta kapitalizmo fasadui puošti, bet ir uoliai (bei objektyviai, savo prigimtimi) vykdo oligarchų bei bankininkų užsakymus, t.y. tarnauja valdančiai klasei.

  Thumb up 72 Thumb down 0 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Pigus šildymo būdas individualiems namams
Į ką atkreipti dėmesį renkantis avalynę vasarai?
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kodėl romperiukai tituluojami geriausiu drabužiu mažyliams? 
Mažylių apranga – nuo jos įsigijimo iki aprengimo ir dėvėjimo – labai aktualus...

Nauja kryptis vestuvių žemėlapyje: lietuvius kviečia tuoktis Gran Kanarijoje 
Vestuvės užsienyje vis labiau populiarėja, tačiau sudėtingas šventės organizavimas daugelį porų atbaido nuo...

Prietaisai moterų sveikatai bei malonumui  
Įrodyta, kad vaginalinių kamuoliukų bei vibratorių naudojimas yra naudingas moterų psichologinei bei fizinei...

Vasaros sezonas prasideda: ką turėtų žinoti šunų šeimininkai? 
Prasidėjus šiltajam metų sezonui, didelė dalis žmonių džiaugiasi dėl malonaus oro ir galimybės...

Kiek kainuoja geros kokybės langai? 
Patikimi langai pagerins Jūsų namų saugumą ir tuo pačiu jūsų gyvenimo kokybę. Renkantis...

Kaip pakeisti ir atrestauruoti namų fasadą? 
Renkantis išorės sienų apdailos medžiagą dažniausiai svarstomi du variantai: tinkuoti arba montuoti klinkerio...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (11)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (9)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (5)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Lietuva sustabdė tarptautinių kompanijų iš Rusijos perkėlimą
Ekonomikos ir inovacijų ministerija sustabdė naujų tarpininkavimo raštų išdavimą į...
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (28)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (11)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Karštas Komentaras