Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2022 Rugpjūtis 10 Trečiadienis
 

Generalinio prokuroro D.Valio avarijos byla: suėję absoliutūs administracinės atsakomybės senaties terminai

2014-04-25 13:52 | Teisėsauga | Komentarų (85)

Generalinis prokuroras Darius Valys. KK nuotr.


Kristina Sulikienė

Seniesiems „vilkams“ nerimstant ir kone 151-ąjį kartą bandant „išversti“ D.Valį iš generalinio prokuroro kėdės, niekas ir teisininkų nesiėmė pakomentuoti, kokia gi yra administracinio teisės pažeidimo senatis – spauda tik numirgėjo pranešimais, jog D.Valys gali būti vėl teisiamas už avariją, dėl kurios padarymo 2011 metų spalio mėnesį jau yra teisme apsvarstytas, apgailėjęs, prisipažinęs ir 500 litų baudą sumokėjęs.

Administracinio teisės pažeidimo byloje Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas, 2007 metais, nagrinėdamas po 3 metų po pažeidimo padarymo nuteisto piliečio skundą, nustatė, jog jeigu baudžiamojoje teisenoje už baudžiamąjį nusižengimą numatyta dviejų metų senatis, tai administracinėje teisenoje negali būti taikomi kitokie reikalavimai. LVAT konstatavo, jog įstatymuose nėra apibrėžta traukimo administracinėn atsakomybėm senatis, tačiau ji negali būti begalinė, be to, negali viršyti baudžiamojo nusižengimo senaties. Todėl teismas nutartimi nustatė administracinės atsakomybės senaties terminą, kuris yra dveji metai.

Tokios pačios praktikos laikėsi 2010 metais Vilniaus miesto 1-osios apylinkės teismas, nutraukęs administracinio teisės pažeidimo bylą M.Gurskui, nustatęs, jog administracinė byla jam iškelta, praėjus dviem metams po įvykio, taigi, suėjus administracinės atsakomybės senaties terminui.

Todėl kalbos apie tai, jog Dariui Valiui gali būti atnaujinta administracinė byla, yra visiškai iš piršto laužtos.

Kalbos, jog jam gali kilti baudžiamoji atsakomybė, yra veikiau sena jo priešininkų svajonė, o ne remta bylos duomenimis.

Oponentai motyvuoja, neva moteris, kuriai buvo konstatuotas blauzdų sumušimas ir kaulo skilimas, vėliau gydėsi net 36 dienas.

Tačiau tyrimams, kuriuose siekiama atriboti administracinę atsakomybę nuo baudžiamosios, naudojamasi teismo medicinos ekspertizės duomenimis. Tuokart ekspertizės aktu buvo nustatyta, jog moteriai padarytas nežymus sveikatos sutrikdymas – todėl baudžiamoji atsakomybė nekilo, nes jai kilti būtinas nesunkus sveikatos sutrikdymas.

D.Valio oponentai, matyt, motyvuodami vien tuo, jog moteris gydėsi net 36 dienas, nori pasakyti, kad jai turėjo būti kontstatuojamas sunkus sveikatos sutrikdymas? Tačiau sunkus sveikatos sutrikdymas ne tik apibrėžiamas gydymosi dienų skaičiumi, bet ekspertai specialioje lentelėje turi surašytas indikacijas, pagal kurias ir nustato sveikatos sutrikdymo mastą. Kaulo skilimas nėra nei nesunkus, nei tuo labiau sunkus sveikatos sutrikimas, už kurį būtų galima kelti baudžiamąją bylą.

Jeigu tai tiesa, jog moteris vos dėl sumušimo neva nedirbo daugiau nei mėnesį, kyla klausimas, kokiomis aplinkybėmis jai pratęsinėtas nedarbingumo pažymėjimas, ir kas už to slypi? Visos kalbos apie neva kažkokią turinčią kilti baudžiamąją atsakomybę neatlaiko teisinės kritikos. Teisė yra gana tikslus mokslas, ir remiasi mokslo duomenimis, o ne svarstymais ir mintimis, jog gal ilgiau pasigydžius, vėliau galima būtų reikalauti iš kaltininko baudžiamosios atsakomybės: ir būtent prieš Prezidento rinkimus.

Pažymėtina ir tai, jog moteris buvo 58 metų, ir tokio amžiaus moterims būna išretėję kaulai, kaulai skyla net ir nuo slystelėjimo ant ledo – o tą rytą buvo slidu. Jeigu jau oponentai labai „užsiplėšę“ pritaikyti D.Valiui baudžiamąją atsakomybę, labai norėtųsi sužinoti, koks gi nukentėjusiosios kaulų tankis, ir ar jai dažnai skyla kaulai.

Tiesiog nepateikiant jokių duomenų, remtis vien pliku faktu, jog neva žmogus labai ilgai gydėsi, bylose negalima, nes taip pažeidžiami pamatiniai teisinės valstybės principai.

Baudžiamajai veikai kvalifikuoti yra atliekamos medicininės ekspertizės, už jų tikslumą atsako ekspertai, kurie pasirašo už duomenų patikimumą.

Teisinės ir demokratinės valstybės principas yra atsakomybės buvimas, bet tokios atsakomybės, kuri yra adekvati, savalaikė.

Šioje byloje dar 2011 metais buvo užuominų, jog avarija bus ateityje naudojama D.Valiui išversti iš posto.

Tačiau D.Valio atveju pažymėtina, jog administracinės bylos atnaujinimui suėjusi senatis, o baudžiamoji byla, įvykus administraciniam teisminiam procesui, už tą patį nusižengimą, keliama būti negali, nes niekas negali būti teisiamas už tą pačią veiką du kartus.

***

Kalbama, kad metodiką „boba po ratais“ labai mėgo visų laikų specialiosios tarnybos. Tokios operacijos metu neretai būdavo pateikiama sena rentgenograma, neva nukentėjusysis labai sulaužytas, pareigūnas būdavo atstatydinamas be teisių grįžti į tarnybą, o melas, jeigu ir paaiškėdavo, nesukeldavo pasekmių.

Komentarai

 

 

 
 1. PO “TEISINĖS VALSTYBĖS” APGAULĖS PRIEDANGA (1)

  Kai rašiau, jog šioje priedangoje nekaltu laikomas ne tas, kas nenusikalto, o tas, kieno kaltė neįrodyta, bei pateikiau ne tik su pedofilijos byla susijusių pavyzdžių, galėjau susilaukti klausimo – o tai ką daryti? Ar geriau, jei nekaltas atsiduria už grotų?
  Tai klausimas „užvertimui“. Bet jis reikalingas bei naudingas šioje temoje.
  „Kas geriau – kaltasis laisvėje, ar nekaltas už grotų“? Bus dar emocingiau, jei būtų galima „už grotų“ pakeisti, pavyzdžiui, žodžiu „sušaudytas“. O jei dar inkvizicijos laužus prisimintume…..
  Taip, tai emocinėje plokštumoje palaikoma „dilema“ bei „teisinės valstybės“ apgaulės vėliava. Jos „pateisinimas“.
  Skubu pasakyti – ši „dilema“ nagrinėja nepalyginamus dalykus. Juos lyginti gali vis tie patys, kas sugeba lyginti (kaip blogybes) konservatorius ir socdemus (kai tuo tarpu vieni kitus papildo ir vieni be kitų negali) ar degtinę su šalia stovinčia užkanda.
  Juk net ir vaikui aišku – jei yra apkaltintas nekaltas žmogus, ir jo byla nėra peržiūrima (beje, laiko cenzą jai peržiūrėti nustatė vis ta pati „teisinė valstybė“, sugalvojusi „paskutinės instancijos“ kateg oriją su iš jos nepašalintu žmogišku veiksniu), tai ir kaltasis „lieka laisvėje“. Taigi, nevalia net pradėti lyginti vienas kitą „papildančių“ bei vienas kito nepaneigiančių dalykų.
  Pvz., Lietuvoje už šmeižtą nuteistas asmuo neturi teisės į kasaciją, ir to asmens byla nebus peržiūrėta ne todėl, kad yra „blogi vadovai“, o todėl, kad taip nustatė būtent „teisinė valstybė“. Paskutinė instancija (šiuo atveju – apygardos teismas) yra taškas. ĮTEISINTAS taškas.
  Tuo tarpu žmogiškojo (subjektyvaus) veiksnio „teisinės valstybės“ koncepcija nepašalino ir nepašalins (t.y., „instancija“ gali tiesiog jūsų nemėgti).
  O „telefoninė“ ar kitokia „teisė kištis“ į instancijos sprendimą (juolab praėjus „teisės“ nustatytam terminui) yra „teisinės valstybės“ koncepcijos (taigi, ir ja grindžiamos Konstitucijos) pasmerkta ir prakeikta.
  Beje, čia jau gudriai „prikeltas“ žmogiškasis veiksnys. Net jei vadovas (nesvarstykim rangų bei sostų) ir supranta problemos esmę, jis negali nurodyti „instancijoms“ atnaujinti tyrimą.
  Taigi, ir dėl nekaltai nuteistų kalta vis ta pati „teisinės valstybės“ koncepcija. Subjektyviai – dėl paties fakto (tyrė nesąžiningi pareigūnai), objektyviai – dėl pačios sistemos uždarumo („nepriklausomumo“) , nustatytos hierarchijos bei laiko cenzų.
  Jei dar negana, tada kitas klausimas: o ar kur nors pasaulyje yra valstybė, kurioje būtų įgyvendinta „teisinės valstybės“ koncepcija taip, kaip tai įsivaizduoja ją laikantys “pliuso ženklo” nešėjai? Jei ne, tai kiek galima dėti vilčių į virtualų darinį (į „horizontą“)? O jei taip (mano nuomonė, teisinės valstybės koncepcija įgyvendinta daugelyje šalių, tik „mano nuomonė“ jai nesuteikia pliuso ženklo, o suteikia, kaip rašiau, pašventintos karvės statusą), tai ar yra šalis, kurioje nebūtų nekaltai nubaustų? Ar kokia nors šalis galėtų tuo pasigirti?
  Aišku, ir pas mus, ir kitose šalyse būdavo reabilitavimo atvejų. Paleisdavo žmones iš kalėjimo (JAV prieš kelerius metus buvo paleistas berods 40 metų iškalėjęs žmogus). Tačiau „teisinėje valstybėje“, kurioje „hierarchija“ atskirta nuo visuomenės (ir nuo sveiko proto), po paskutinės instancijos nuosprendžio (bei po „paskutinio“ atmesto skundo) tai prilygsta stebuklui, t.y. „išimčiai iš taisyklės“. Na, pavyzdžiui, jei tikrasis kaltininkas nei iš šio, nei iš to pats ateis ir prisipažins. Ir jei jam pavyks išvengti „beprotnamio“. O čia jau sudėtingiau. Nes tardytojams, kuriems tokio keistuolio prisipažinimas gali žadėti nebent „darbo už dyką“ („joškin kot, bl…, juk viskas jau ištirta, mat… mat…“), net po „šimtgramio“ bus sunku suprasti, kaip žmogus gali būti toks „durnas“? Sąžinė užgraužė?
  Bet juk pas mus, anot angelų – pacifistų, „sąžiningieji“ turi į Seimą eiti, o ne pas tardytoją išpažinties. Ir tik jei visa tai bus „pramušta“, tada…
  Reabilitavimas. Klaidos pripažinimas. Teisinėje valstybėje nekalto žmogaus įkalinimas daugeliui metų – tik klaida. . Arba kaip sutraiškius žmogų mašina pėsčiųjų perėjoje.
  Taip, mašina! Teisinėje valstybėje teisėsauga išties nepriklausoma, todėl tampa nevaldoma, nekontroliuojama, galinčia viską ir visus traiškyti mašina! Teisminė mašina! Ir tai slypi „teisinės valstybės“ nuostatų prigimtyje!

  Thumb up 72 Thumb down 0

 2. DAR ŠIS TAS DĖL PROKURATŪROS HIERARCHIJOS

  O dėl “apylinkių prokuratūrų stiprumo”, -tai va dar pavyzdys. Viename portale skaičiau, kaip prieš penkerius metus Varėnos raj prokuratūra nekaltai apkaltino žmogų. Ir tik penkerius metus išbuvęs už grotų, jis buvo išteisintas ( stebuklas!). Tai pateikiama kaip teisingumo pergalė…
  Tačiau nėra net kalbos apie tai, kad tie prokurorai būtų dabar patraukti atsakomybėn. Tokio klausimo net nekelia niekas…Pati “teisinės valstybės” koncepcija užkerta kelią tokiai prokurorų atsakomybei. Nes “prokurorai yra nepriklausomi”, o tai reiškia, jog primatu visada taps “mums taip atrodė”. Tarsi jie laboratorines žiurkes skrostų, o ne žmonių likimus lemtų…
  Va kur galėtų pasireikšti Valys, jei, aišku, norėtų….Va apie ką derėtų rašyti, aptariant prokuratūros hierarchiją.
  O dėl tos avarijos…Gal vis dėlto tegu generalinis pats laiko tą “teisės egzaminą”…

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • na generalines korifejai irgi laike penkerius metus uz grotu airi toki, paskui norejo palaikyti ir tokia Kusaite tiek pat metu. Lygis zemas tas pats, ir tiek

   Thumb up 72 Thumb down 0

   • Kusaitę išvadavo KK. 2010 vasarą. Per Atvirą laišką Gen.prokuratūrai, kurį rašė “teisės neišmanantis žmogus”. Juk tavęs dar KK nebuvo, tiesa? :)
    :)

    Thumb up 72 Thumb down 0

 3. Kristinai Apanavičiūtei

  Puikiai matyti tavo taikstymasis prie KK. Tu iki šiol, aišku, nenusiginklavai. Suprantama, juk dar prieš metus pažadėjai sunaikinti KK, arba, kaip tada jį vadinai, “RR”…
  Tu naudoji tą taktiką, kuria prieš metus kaltinai KK,- “blaškymą”. LL skelbi rašinius prieš Valį, o čia dediesi jo šalininke. Ir jau ne pirmą kartą.
  “Blaškymas” grindžiamas ir tuo, kad tu būtent KK įžeidinėji avarijoj nukentėjusią moterį, vadini ją “bobą”, ir. t.t., tuo siekdama nuteikti skaitytojus prieš KK apskritai.
  Tavo tonas, tavo vinguriavimai, tavo cinizmas, kaip ir panaši tavo 2012 metų vasarą naudota taktika, vienareikšmiškai turii būti vertinama kaip siekis sukompromituoti KK
  Todėl siūlau tau laiku atsisakyti šios KK kompromitavimo taktikos, ir toliau rašyti tik į LL. Skaitytojas tave atras bei suras. O čia diversijų tu nedarysi.
  Nėra laiko tave stebėti bei, matant aiškią tavo destrukciją, su tavim diskutuoti.
  Kiekvienas būkim ties savo pasirinktąja linija. Išlik ties savo pasirinkimu ir tu…

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • Sokolai, vemk tu kiek nori ir kurs konspiracijos teorijas kokias tik nori.
   Valys kad ir koks būtų bet jis nenusipelnė kad jį teistų jo pavaldiniai.
   Jeigu tu toliau kliedi apie laikaščius, ir kliedėk. Matosi, jog tave labai sunervijo administracinės bylos senatis, apie kurią tu nerauki nė šaukšto.
   Jeigu nori lygiavertiškai diskutuoti, pasiskaityk teisės pradmenis.
   Viską ką čia išrašei, tu naudoji žlugdyamas laikraštį. Gal bijai, kad perkamuma s padidės? Aišku, kad jis jau padidėjo.Kokie tavo tikrieji tikslai? Sunaikinti laikraštį, ir paskelbti, jog blogiečiai autoriai tai padarė? kas tu esi ir kokiąužduotį tu čia atlieki, jegu komentuoti koja kojon su sisteminiais kvailiais?

   Thumb up 72 Thumb down 2

   • NEJUOKINK, KRISTINA…:)
    :)

    Kristina, nesisavink tokių nuopelnų, esą dėl tavęs KK perkamumas padidėjo. Šitą gali Dr ižiui papasakoti, kad LL perkamumą tu padidinai. Gal jis ir patikės.
    Nes tu esi LL autorė, ir tai tavo pasirinkimas.
    TUO TARPU, NUO PRAĖJUSIOS VASAROS TAVO RAŠINIŲ KK LAIKRAŠTYJE NEBUVO. Tik nuo spalio portale kartais pasirodai. TODĖL DIDINT KK “PERKAMUMO” TU FIZIŠKAI NEGALĖJAI.
    Čia tavo toks “senas bajeris”, kurį tu prieš dvejus metus kažkur “išmetei”, esą “kai pradėjau rašyt, visi mano kaime pradėjo pirkt laikraštį, laikraštis tapo aktualus, aš kaip teisininkė buvau pašiurpusi,…ištiktų drugys…”, ir t.t.

    Thumb up 72 Thumb down 0

   • “ADMINISTRACINĖS BYLOS SENATIS”. Arba,-TEBŪNIE ŠI BYLA D.VALIO DALIA:)
    :)

    O kodėl Valys nenusipelnė, kad jį teistų jo pavaldiniai? Beje, čia padarei šiurkščią klaidą,-kiek žinau, PROKURORAI NETEISIA. Bet, tiek to…
    Bet KODĖL NENUSIPELNĖ? Jei jis, būdamas prokuratūros vadovas, neišmano apie bylas bei senaties terminus, arba sąmoningai dangsto (jis vadovas, o ne pavaldinys! ) tokius “žaidimus”, ir tik Kristina sugebėjo išnarplioti šį mazgą, tai…jis kaip tik ir nusipelnė tokios savo dalios!
    Ir dar. Dauguma skaitytojų straipsnį suvokia ne per “teisės pagrindų” ar “bylų senačių” prizmę, skaitytojai įžvelgia VALIO PALAIKYMĄ.
    LL tu Valį pliekei nuo pat praėjusios vasaros, plieki ir dabar. Ten tu nežaidi su “bylos senačių” ar kitokiais teisiniais dalykais.
    O kai rašai į KK portalą, tai jau (bent jau skaitytojui diegiamas toks įspūdis) Valį gini. “Bylos senatis” ir t.t. daugumos skaitytojų sąmonės nepasiekia, o įspūdis, kad tu gini Valį, formuojasi. O tu puikiai suvoki, jog skaitytojams formuojasi ir kur kas platesnė nuostata, esą “KK palaiko Valį”…Manau, jog BŪTENT ŠITO TU IR SIEKI.
    Pastarąją prielaidą pagrindžia tavo straipsnių LL ( tu ten “autoritetė”), rašytų praėjusią vasarą, analizė…

    Thumb up 72 Thumb down 0

    • Saulyte o tu norėtum kad tau kurptų bylas? Aj tiesa tu gyreisi, jog kurpė o tu drąsiai atlaikei.
     Jeigu chebra pademonstruos, jog visokie rėkliai ar rėksniai gali iš apylinkių prkuratūrų vadovauti generaliniams, tai iš karto signalas nusikaltėliams, jog jėga, galima veikti. Ar tu to nesupranti, ar taip greitai pamiršai savo tarnybinę karjerą.
     Valį reikia ir būtina pliekti už jo bevališkumą daugelyje atvejų, bet už bobą po ratais jis neatsako ir viskas. Nes jau atsakė, buvo teismo procesas, jeigu bobai tada buvo super, tai ir Rėksniui turi būti super

     Thumb up 72 Thumb down 0

     • Na, būsiu lakoniškas.
      Visada vadovauja tie, kas MOKA VADOVAUTI. Ir vadovauja TIEMS, kas vadovauti nemoka.
      Taigi, vėl turime vis to paties Valio bevališkumo apraišką. Beje, ar bevališkumui “senaties terminų” ar ko nors panašaus būna? :)
      :)

      Thumb up 72 Thumb down 0

     • O dėl “apylinkių prokuratūrų stiprumo”, -tai va dar pavyzdys. Viename portale skaičiau, kaip prieš penkerius metus Varėnos raj prokuratūra nekaltai apkaltino žmogų. Ir tik penkerius metus išbuvęs už grotų, jis buvo išteisintas ( stebuklas!). Tai pateikiama kaip teisingumo pergalė…
      Tačiau nėra net kalbos apie tai, kad tie prokurorai būtų dabar patraukti atsakomybėn. Tokio klausimo net nekelia niekas…Pati “teisinės valstybės” koncepcija užkerta kelią tokiai prokurorų atsakomybei. Nes “prokurorai yra nepriklausomi”, o tai reiškia, jog primatu visada taps “mums taip atrodė”…
      Va kur galėtų pasireikšti Valys, jei, aišku, norėtų….Va apie ką derėtų rašyti, aptariant prokuratūros hierarchiją.
      O dėl tos avarijos…Gal vis dėlto tegu generalinis pats išlaiko tą “teisės egzaminą”…

      Thumb up 72 Thumb down 0

 4. RAITELIAI HORIZONTE

  Nedingsta niekas, neišnyksta,
  Tik keičia formas bei veidus,
  Kas buvo “nieks”,- viskuo pavirsta,
  Jiems Ateitis suteiks vardus…
  ……………………………………….
  Ir štai regiu aš horizonte,
  Veržliuosius Raitelių būrius,
  Raudonarmiečius nuožmiam fronte,
  Buržujus vejančius Karius

  Raudoną Vėliavą iškėlę,
  Jie vėl šturmuoja aukštumas,
  Regiu- gyvi Jie! Prisikėlę,
  Tik, aišku, jau naujais veidais…

  Stebuklas? Ne! Nes prisikėlė,
  Ir tie buržujai, kur kadais,
  Baltosios gvardijos grandinėm,
  Versdavo viską pelenais

  Naujieji Vrangeliai- baronai,
  Kolčiako budeliai kiti…
  Mirties juodieji eskadronai,
  Esmė ir nūdien ta pati…

  Baltieji vėl atakon puolė,
  Pavijo raitelių būrius,
  …Rausvi lašai apšlakstė žolę,
  Byloja viskas,- mūšis bus!

  Naujų baronų eskadronai,
  Revanšo tvaiko sutelkti,
  Bet jau…Naujieji horizontai,
  Ties jais,- ir įvykiai kiti…
  …………………………………
  Nedingo nieks, neišgaravo,
  Jau horizonte…..Nematai?
  Rikiuojas raiteliai Budiono,
  Ir Vorošilovo šauliai….

  Thumb up 72 Thumb down 0

 5. ATLEISK “JIEMS”, VIEŠPATIE! BET MUMS ABEJINGUMO NEATLEISK!

  Vanagai, pasitelkdami genprokuratūrą,
  jau kėsinasi į Paminklus Pokarį
  žuvusiems žmonėms

  Viename naujienų portale buvo paskelbta “nerimą kelianti” naujiena. Antai, Miroslavo gyvenvietėj (Alytaus raj., ties keliu Alytus-Lazdijai) lig šiol nėra nugriautas ( o dangau, kaip taip pavėluota, juk griauti mūsų valdžia moka! ) paminklinis akmuo, kuriuo yra pagerbti 17 žmonių, kurie buvo 1945 metais nužudyti buržuazinių nacionalistų. Tai skelbia užrašas ant to Paminklinio Akmens. Tai byloja tik apie dalelę niekad nemirsiančios Tiesos apie pokario miškinių nužudytus daugiau nei 20 tūkstančių civilių Lietuvos žmonių. Tai byloja ir apie Žuvusiųjų atminimą, kuris taip kliudo nūdienos istorijos perrašinėtojams, užsimojusiems JAU ir prieš Paminklus nūdien liaupsinamų miškinių Aukoms.
  Buvo dvi barikados pusės? Bet…Sakykite, o kada buvo kitaip? Štai ir prieš keliolika metų Alytaus žmonės priešinosi Ramanausko-Vanago vardo suteikimui vienai iš mokyklų. Ir dabar, minėtame vaizdo įraše, Miroslavo gyvenvietės senutė mėgino pasakoti apie tuos kraupius laikus, pridurdama, jog nevalia slėpt baisios praeities. Ir aš pats menu dar prieš 23 metus įvykusį vieną pokalbį su kitoje Lietuvos vietovėje miškinių nužudyto žmogaus giminaite-”Ar Jūs nebijote?” Ne,-atsakė,-tegu visa Lietuva žino…
  Visa Lietuva žino, bet tyli…Baimės gniaužtai kausto ATMINTĮ, skandindami bei vulgariai supragmatindami ATMINIMĄ. IR…Amžinoji Šviesa mums užgesusi…Sakykite, ar gali mus tokius lydėt kažkokios “geros permainos”, kiekvieno savaip suprantamos? Ar gali Drąsa lydėt …bailį? Ar gali???
  Ir mes, besislapstydami vieni už kitų nugarų, vis inkščiam-”na kada JIE atsakys už tai”???
  Tačiau…Juk “JIE”,- tai IRGI MŪSŲ DALELĖ! Sakysite, tai valdžia, o ne “mes”? Ne, taip nebus. Visuomenei yra būdinga socialinė atsakomybė. Ir mes nūdien PJAUNAME TAI, KĄ PASĖJOME, Ir ką toliau sėjame savo baikštumu, abejingumu, savanaudiškumu. O pragmatizmas niekuomet nesuteiks jokio “alibi”. “JIE” -tai mūsų pačių atspindys. Tik itin kreivame veidrodyje…
  Na, o tas vaizdo įrašas apie jau pasmerktą Paminklinį Akmenį Miroslavo kaimelyje skelbia, jog TO ATMINIMO JAU IMSIS NET GENERALINĖ PROKURATŪRA. Esą “okupacijos neigimas”…Tai..Ar turės laiko ta Generalinė prokuratūra tirt mūsų neliečiamųjų konservatorių “galimų” nusikaltimų? Baikite juokus!
  Ir…Regiu- Važiuoja buldozeris link Paminklinio Akmens. Ir todėl…
  ATLEISK JIEMS, VIEŠPATIE, NES JIE NEŽINO KĄ DARO! BET MUMS ABEJINGUMO NEATLEISK!

  Thumb up 72 Thumb down 0

 6. Dėmesio, Attention, Achtung – čia “Mailiaus” “byla” !

  FNTT tyrėjai ir prokuroras pradėjo ikiteisminį tyrimą “mailiaus” byloje visiškai be jokio pagrindo (tą įrodo FNTT dokumentas) ir nieko – NIEKAM NEĮDOMU.

  FNTT tyrėjai ir prokuroras pagamino netikrą bylą, prirašė “byloje” visiškų nesamonių ir nieko – NIEKAM NEĮDOMU.

  FNTT tyrėjai ir prokuroras vaidino, kad labai dirba, išgalvojo, sukūrė “kaltinimus” “iš lubų” ir nieko – NIEKAM NEĮDOMU.

  FNTT tyrėjai ir prokuroras kartu su žiniasklaida įžūliai melavo visuomenei apie “mailiaus” bylą ir nieko – NIEKAM NEĮDOMU.

  FNTT tyrėjams ir prokurorui padedant ŽŪM (NMA) visiškai be jokio padrindo atmetė, sužlugdė 7 labai gerai paruoštus akvakultūros projektus ir nieko – NIEKAM NEĮDOMU.

  FNTT tyrėjai, prokuroras, ŽŪM, žinisklaida ir konkretūs asmenys padarė milžinišką materialinę ir moralinę žalą “mailiaus” bylos dalyviams ir 5 metus juos šmeižia ir nieko – NIEKAM NEĮDOMU.

  FNTT tyrėjai ir prokuroras, ŽŪM ir kiti veikėjai savo veikimu ir neveikimu iššvaistė Lietuvos valstybės milijonines lėšas tiriant šią “bylą” ir vertinant akvakultūros projektus ir nieko – NIEKAM NEĮDOMU.

  Nors daug kartų buvo kreiptasi į Lietuvos žiniasklaidos priemones, kad būtų išklausyti akvakultūros projketų dalyviai ir nieko – NIEKAM NEĮDOMU (atsisako arba bijo, nes galimai dirba išvien su FNTT ir Generaline prokuratūra)

  Konkretūs Seimo nariai, politikai kišasi į rezonansinę “mailiaus” bylą užsiima demagogija, šmeižia “mailiaus” projektų dalyvius, galimai dirba išvien, organizuotai su FNTT ir Generaline prokuratūra ir nieko – NIEKAM NEĮDOMU.

  Visiems sakoma ir siūloma: atvykite į atvirus teismo posėdžius, paklausykite liudininkų, bylos dalyvių, įsigilinkite į “bylos” absurdą ir tyrėjų melą, ir nieko – NIEKAM NEĮDOMU (toliau skleidžiamas FNTT tyrėjų, prokuroro ir žiniasklaidos melas ir blefas)

  Valstybės kontroliuojančios institucijos nerodo jokio susidomėjimo šia “byla” ir “bylos” gamintojais, jokios reakcijos iš kontroliuojančių institucijų – NIEKAM NEĮDOMU.

  Grubiai pažeidžiamos žmogaus teisės ir įstatymai ir nieko – NIEKAM NEĮDOMU.

  Taigi, kokioje valstybėje mes gyvename? Numerus stultorum in finintus est (lot.). Kvailių skaičius – begalinis. Bet ir čia – NIEKAM NEĮDOMU.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 7. O ta Kristina Sulikienė – ji kartais ne ta pati menininkė, kur iš pyzdos kiaušinais “šaudė”?

  Thumb up 72 Thumb down 3

  • Nieko negirdėjau apiekaušinius, bet žinau kaip prokurorai gynė tą surūdijusų kanalizacijos vamzdį, tipo meną kuris atseit pusę milijono kainavo. Matyt prokurorai taip meną suvokia, juk ir triusikų bylos niekam ne naujiena, todėl kanalizacijos menas kodėl ne.

   Thumb up 72 Thumb down 0

 8. o pati apanava, kad komentuoja diedu pasivadinusi :))))) klausyk tu, klimaksine bobele, tau jau ne tik kaulai isreteje, bet ir smegenys

  Thumb up 72 Thumb down 3

  • Nežinau kaip moteroms mums seniams senatvėje išvešėja prostata, todėl nebemokame mąstyti,nes mąstome išdidėjusia tarpviete. kai esame jauni mąstome tarpuragiu, o senatvėje iš viso šakės

   Thumb up 72 Thumb down 0

 9. klausyk apanava, tu visiška idiotė, ne apie administracinę atsakomybę kalbama, o apie baudžiamąją. gal gerk vaistus laiku, negadink savo sveikatos

  Thumb up 72 Thumb down 1

  • Skaityk spaudos pranešimus. Buvo Valys teisiamas administracinėje byloje, Buvo visi duomenys tuo metu, galėjo boba iš po ratų apeliaciją rašyti, jeigu nesutiko. Apeliacijoje ir buvo galima įrašyti, kad nesutinku, nes gydausi jau antras mėnuo, ir čia manau baudžiakas. Ar buvo jos skundas apeliacinis? Ne. Tai apie ką čia kalba eina?

   Thumb up 72 Thumb down 0

 10. Jau nusisneki daznokai, Kristina. Prie ko cia administracines bylos senatis? Suzalojus zmogu, jau cia ne administracine, o baudziamoji byla. Kodel jam turi but isimtis? Teist pagal visus istatymo straipsnius. Bet cia, komentaruose, yra vienas absoliuciai nevisprotis-diedas. Jis turetu pasitikrint psichika, po to rasinet komentarus. Gal jis raso is Rokiskio psichiatrines? Panasu.

  Thumb up 72 Thumb down 1

  • Iš palatos, kuri kairėje nuo tavęs.
   Atpažįsti kolegą. Toks pats lygis kaip tavo.

   Thumb up 72 Thumb down 0

   • Matai Vidmantai, teismų procesai ir tyrimai negali vykti amžinai, taigi, vyko administracinė byla, ir boba iš po ratų galėjo surašyti apeliacinį skundą, bet ji to nedarė. Procesai nebūna kad šmaukšt nuteisė, ir viskas. O dabar ką kliedi, tai čia jokio proceso niekas neatnaujins, o naujo neiškels. Kokiu kampu žiūri į šitą bylą juodieji fantastai, man lieka neaišku.
    Rokiškyje lankausi, bet ne ligoninėje :)
    Gal per langutį ir matei mane kada. grotuotą.

    Thumb up 72 Thumb down 0

 11. LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ STEBĖTOJŲ SĄJUNGOS

  TIKSLAI

  Griežtai apibrėžti valdžios ribas. Siekti to, kad vienas valstybės tarnautojas užimtų tik viena postą. Valstybes tarnautojų kiekį sumažinti iki 90%, panaikinti visas privilegijas ir lengvatas valdininkų luomui. Kiekvienas valdininkas personaliai atsako už padarytą žalą valstybei ar žmogui.

  daugiau ww lztss.lt

  Thumb up 72 Thumb down 0

 12. Kitą kartą prieš rašydama pasidaryk PSICHIATRINĘ EKSPERTIZĘ ir pateik mums čia nuorašą,kad esate sveika,nes dabar mes nežinome juoktis ar verkti.

  Thumb up 72 Thumb down 1

  • Tie kas patarė Valiui nešti zajavą ant savęs, ar jie yra sveiki? Na ar jiems neapribota prieiga prie interneto, kad susižiūrėtų bylų senatis? O gal tam tikrai chebrai nereikia žinoti nieko, juk Valį galima patvarkyti ir suėjus absoliučiai senačiai? Beje administracinė iškeliama, kai nėra požymių baudžiamosios veikos.Tas nutarimas irgi įsiteisėjęs. Boba praleido visus terminusir galimybes. Tiksliau juodieji šūdvabaliai per savo bobą iš po ratų

   Thumb up 72 Thumb down 0

   • Tie kas patarė Valiui nešti zajavą ant savęs, ar jie yra sveiki? Na ar jiems neapribota prieiga prie interneto, kad susižiūrėtų bylų senatis? O gal tam tikrai chebrai nereikia žinoti nieko, juk Valį galima patvarkyti ir suėjus absoliučiai senačiai? Beje administracinė iškeliama, kai nėra požymių baudžiamosios veikos.Tas nusprendimas irgi įsiteisėjęs. Boba praleido visus terminus ir galimybes. Tiksliau juodieji šūdvabaliai per savo bobą iš po ratų

    Thumb up 72 Thumb down 0

  • davaj visi prieš rašydami pasidarome ekspertizes, ir prisegame prie komenatro, kad žinotume, juoktis ar verkti :)

   Thumb up 72 Thumb down 0

 13. Moteriškės BLAUZDOS pasirodė neįtikėtinai tvirtos,jei nuo smūgio į bamperį tik įskilo,bet nežūžo.
  Kristulka,tavo blauzdikės nuo tokio smūgio būtų trukusios kaip MOKYKLINĖ KREIDELĖ.
  Netiki?
  Išbandyk save Valio auto bamperiu,o tada pliurpk.

  Thumb up 72 Thumb down 1

  • Valys negazuoja ir perėjose nenutrenkinėja. Kaulų tankį turės matuoti, ir jis bus nedidelis, pas tą moterį…

   Thumb up 72 Thumb down 0

 14. nesuejo !
  neklaidinkit cia zmoniu.
  Kur cia matyta, kad generalinis prokuroras jo pavaldiniai ir prezidenturos chebra galimai klastojo dokumentus darant kitas nusikalstamas veikas !?
  Dabar jau isigalioja baudziamoji atsakomybe valiui ir jo bendrams

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • Administracinę bylą iškėlė nes nebuvo baudžiamosios veikos.
   Teismas neįžvelgė baudžiamosios veikos. Tu gal kaltini kad Valys ir teisėją nusipirko? Ir bobą nupirko, kad neskųstų nutrimo? Kodėl ji jeigu jau už jos tokia galinga chebra stovi, neskundė to nutarimo, nenurodė, jog ruošiasi pusę metų gydytis savo ir taip turimą osteoporozę kuri ištiko po menopauzės?
   Jūs čia toks fantastų klubas, kad geriau pasakų knygas leiskite.

   Thumb up 72 Thumb down 0

 15. “RATAI” PRIEŠ D.VALĮ. BRUKŠTELĖJIMAI “PORTRETO” VARDAN

  Iš vieno Kristinos Apanavičiūtės straipsnio, paskelbto 2013 metų birželį LL:

  “Su trenksmu išėdęs Kęstutį Betingį, Darius Valys galėjo paaiškinti – tai gal dėl to, jog jo pavaldiniai neįvykdė „violetinių“ sudorojimo plano? Ko nors dar „užsakomojo“ neįvykdė? Juk 2010 metais, po prokuratūros pralaimėtų teismų, tas pats D.Valys interviu laikraščiams sakė, jog „K.Betingis tinka, dirbsim toliau“.
  Dar galėjo vis tik papasakoti apie „ikiteisminių tyrimų pradžios efektyvumą“ – ypač apie atvejus, kai žmonės kreipiasi su konkrečiais prokurorų ar policininkų galimai nusikalstamos veikos įrodymais, ir niekas nėra daroma – vyksta toks susirašinėjimas, kad velnias ragus nusilaužtų, jeigu dirbtų laiškininku.
  Pavyzdžiui, pranešiau apie vieną galimai nešvariai, su „juodąją buhalterija“ dirbančią įmonę Kaune į GP. Paprašiau neperduoti tirti į Kauną, nes ten „pasitvarko“. Galas mėnesio – net nesugebėta išsikviesti liudytojų, o Kauno apygardos prokuroras Kauno FNTT duoda nurodymą „išklausti liudytoją, ar jis tiktai dirba toje įmonėje“, nors tokiam pavedimui įvykdyti yra duomenų bazės.
  Galėtų tad D.Valys ir pakomentuoti – ar XXI amžiuje prokurorai pagaliau išmoko naudotis duomenų bazių, interneto paslaugomis? Ar siekė GP vadas, kad jo pavaldiniai išmoktų, kai reikia „sužinoti, ar asmuo ten dirba“, pakelti sėdimąją nuo savo kabineto kėdės ir nueiti į šalia prokuratūros esančias valstybines įstaigas, kurios tvarko tokius duomenis? O gal duomenų bazių paieškoms ir bendravimui su valstybės institucijomis nereikalingi atskiri seminarai – gal tokie prokurorai turėtų būti šalinami iš sistemos be įspėjimo?
  Kadangi GP vadas – „kišeninis“, tai jo pavaldiniai – kabinetiniai. Niekas jų neišmokina kaip išlipti iš kišenės ar kabineto.
  Dar galėjo D.Valys ataskaitoje, kur dievagojosi, kad nusikaltimai prieš vaikus yra prioritetas, ir yra tiriami, paaiškinti, kodėl vienoje konkrečioje byloje prokuroras Egidijus Motiejūnas staiga tapo mirusiojo kaltinamojo advokatu, ir kodėl D.Valys į šitą visą prokuratūrą diskreditavusį atvejį – šaipėsi visos nacionalinės TV – nesikišo. Taip pat kodėl byla į teismą buvo perduota „apkarpyta“, o bylos nukentėjusioji, vadovaujant Policijos departamento Požėlai (padariusiam po to stulbinančią karjerą), buvo išplėšta iš namų dujų, elektrošoko ir automatų pagalba?
  Kodėl D.Valio prokurorai kaip susitarusios vištos, kurios kai padeda kiaušinį ir rėkia „kut ku dąąą“, kartojo nutarimuose, jog prieš žmones Garliavoje nesmurtauta – ir net pamiršo įvertinti „teismo sprendimo vykdymo“ veiksmus, kai prieš mažamečius vaikus – ne tik prieš D.K, bet ir prieš jos pusbrolį – buvo demonstruota kone „specnazo“ jėga. Ar tai yra normalu – galėjo D.Valys Seime pakomentuoti….”

  Thumb up 72 Thumb down 0

 16. murkiu namas:
  -Prokuroras perėjoje sužalojo vyrą ir su juo pasišalino.
  pst. Miestu sarasas redakcijai zinomas.
  Jums irgi…

  Thumb up 72 Thumb down 1

 17. kaulu retejimus raso .Nesuprantu ,kaip gali deti tokius straipsnius ir izeidineti zmones pagal amziu…Tamstele ,o jei butu 70 ar daugiau….Prie ko cia metai ir kaulu retejimai ….Faktas tas ,kad partrenke zmogu ir ,jei kas luzo ,tai nepasiteisinimas ,arba nepateisinama ,kad kazkas ir nori pateisinti ,vos nenurasyti ,kad kaulai isreteje,….Kur logika,?Kur protas moteriskaite ,rasyti tokias nesamones ,o” karstas komentaras” ,sutinka ideti straipsni ….Tiesiog nera zodziu…Kazkokie kliedesiai….Parasyta i lankas …

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • Prie to kad po menopauzės visoms moterims retėja kaulai, nes trūksta horomonų. Čia yra visuotinai žinomas faktas. Būna moterims lūžta kaulai tik kryptelėjus ant ledo. O čia supranti slidžiu metu atseit ją sudaužė ir sulaužė, juokus čia mėgsta ir tiek

   Thumb up 72 Thumb down 2

 18. Žiūriu juodoji prokuratūra šiandien nusilaks negyvai, nes nieko negali atsakyti, visi juk yra susidūrę, jog senatis dveji metai. O vaidino kvaišelius, ir pribūrė savo vadui, kasd tu prisiduok dėl proceso atnaujinimol….

  Thumb up 72 Thumb down 1

 19. kodel patys prokurorai p. Venckienei pateike kaltinima baudziamajai bylai, kai ji jau buvo nubausta administracine bauda uz “teiseju izeidima”?

  Thumb up 72 Thumb down 1

  • mat kaip įdomu.
   ir kokia gi buvo ta “administracinė bauda”?
   kuo toliau, tuo slabnesnė venckinė fantazija….

   Thumb up 72 Thumb down 6

   • bet gerb. Neringai buvo administracineje byloje pareikstas grieztas papeikimas. Bauda, ji nebutinai turi buti pinigine israiska.

    Thumb up 72 Thumb down 0

    • mat kaip įdomu.
     ir kokia gi buvo ta “administracinė byla”?
     kuo toliau, tuo slabnesnė venckinė fantazija….
     tu nesiputok, o ką nors rišlaus pasakyk.
     p.s. tiesa. venckinės fantazijos dar truputis likę – sukurta nauja administracinė nuobauda – griežtas papeikimas.
     o ar yra tokios administracinės nuobaudos: švelnus papeikimas, pabarimas, pastebėjimas, pagrąsinimas – nu nu nu, fui…?
     p.s.s. venckinis protelis neskiria administracinės nuobaudos ir administracijos nuobaudos.

     Thumb up 72 Thumb down 2

 20. Kai VENCKIENEI imunitetą nuimt-VALYS buvo uolus,o kai sau -ir po vyro.
  Ko drebino balselį,kai kalbėjo apie pasaulio dziudo čempiono sumušimą ir pirmosios ledy suspardymą?

  Thumb up 72 Thumb down 2

  • kodėl venckinėj sektoj niekaip neatsiranda nors vieno normaliai psichiškai besivysčiusio?

   Thumb up 72 Thumb down 8

   • Nes mes idiotai, nes esame prieš iškrypėlius, kaip tu nesuvoki.
    Būti už iškrypėlius ir pederastus yra normalu, o už normalias šeimas nukrypimas.

    Thumb up 72 Thumb down 0

    • kodėl venckinėj sektoj niekaip neatsiranda nors vieno normaliai psichiškai besivysčiusio?

     Thumb up 72 Thumb down 2

   • tu geriau pasieskok savo sektoje “normaliu”o cia mekenti nereikia,cia ne oziu sueiga

    Thumb up 72 Thumb down 0

    • o kodėl venckinėj sektoj niekaip neatsiranda nors vieno normaliai psichiškai besivysčiusio?

     Thumb up 72 Thumb down 2

 21. Saunuole Kristina,str.trumpas ir aiskus.As ,budamas laikrascio savininku,mokeciau uz kiekviena raide dvigubai.
  O Valys?Na pradzioj buvo vaizduojamas issigandusiom akim,dabar jau panasus i zmogu.Norint ji nuimti reikia ieskoti kitos pricinos.Pvz:kokia merga pakibino,i darba pavelavo,kompanijoje netycia pagadino ora.(Gerai,kad as ne Gen.pagal tuos punktus man jau butu kajuk.Einu namo kol zmona neiesko ir niekas neatejo daryti oro analizu)

  Thumb up 72 Thumb down 1

  • Tai aš irgi sakau, jog reikėtų nugirdyti, dar kažką pikto padaryti, o ne mesti sukriošusią ir taip jau aplūžusiais kaulais senę, ir paskui rėkti, jog valys puola

   Thumb up 72 Thumb down 3

   • Jei tamstai is siknos jau smelis byra, tai nereiskia, kad 58 metu moteris – sukriususi sene. Tavo kaime nusigerusios ir nusivadalojusios – gal, bet siaip 58 metai – tai grazus ir zavus gyvenimo amzius. O jei dar plastiene operacija pasidariusios, tai tamsta pasiziurejes ir nuleistum( gal pirmutini ir paskutini karta siais metais:))

    Thumb up 72 Thumb down 0

    • Bet kad šita buvo nukriošusi, jeigu bevaliui prisilietus su bamperiu, suskilo kaulas, o po to suskilimo ji dar pora mėnesių darban nėjo. Sukriošimas kaip reta

     Thumb up 72 Thumb down 2

     • Tu pats matyt esi šlykštus diedas gyvenantis be moters, nes nei viena negyventų su tokiu nekultūrinu diedu, kuris moters negerbia.

      Thumb up 72 Thumb down 1

     • aišku kad aš nukriošęs diedas. Ir gyvenu vienas. Nes moterys per daug pavojingi sutvėrimai. manau. šita istorija parodė.

      Thumb up 72 Thumb down 2

     • Gerus diedus, kaip ir gerus šuniukus moterys prisiriša, jei ką….

      Thumb up 72 Thumb down 1

 22. NIEKIENO NEKONTROLIUOJAMŲ, NEDESOVIETIZUOTŲ KOLABORANTŲ, KOMUNISTŲ, KGB'istų, TEISMO VAGIŲ KLANO TEBEVALDOMAS, TEBETEISIAMAS, TEBEAPVAGIAMAS, TEBEMULKINAMAS, TEBEREPRESUOJAMAS IR TEBECENZŪRUOJAMAS RINKĖJAS says:

  Prezidentė korumpuotą, degradavusią, posovietinę teisinę-teisminę sistemą viešai įvardijo KLANU, kalbėjo, kad teismai turi būti sąžiningi, objektyvūs ir nešališki, tačiau, niekieno nekontroliuojamas, melo ir neteisingumo KLANAS tebeegzistuoja.
  KLANAS TEISME PAVOGĖ MANO RAŠYTINIUS ĮRODYMUS – DOKUMENTUS, kuriuos aš įteikiau LVAT’ui. Į mano prašymus atstatyti bylose pavogtus įrodymus LVAT ‘as atsirašinėja, sukčiauja, meluoja, pavogtų įrodymų negražina, o pirmininko Ričardo Piličiausko pavaduotojas Irmantas Jarukaitis net didžiuojasi tokiu „teisinių santykių stabilumu“, kurio anot jo nevalia ardyti.
  Generalinis prokuroras D.Valys, turintis išskirtinę teisę ir pareigą, netyrė mano skundo dėl dokumentus pavogusių teisėjų veiksmų, o VAT teisėjas Stasys Lemežis (buvęs sovietinis vyr. prokuroras) įteisino dokumentų vagystę ir neteisėtus prokurorų veiksmus, nors LVAT ‘as įrodymų vagystės fakto nepaneigė.
  KLANAS nusavino nuosavybę, kurią statė mano tėvas „Katalikų Bažnyčios Kronikos“ bendražygis, pripažintas Lietuvos nepriklausomybės gynėjas – savanoris, televizijos studijos ir bokšto gynėjas, žydų gelbėtojas, KGB‘istų persekiotas ir terorizuotas, Valstybės apdovanotas ir pagerbtas ne vieno muziejaus stenduose.
  Remdamasis reikiamos galios registro dokumentais, teisingumo, aš ieškojau visose įmanomose KLANO pakopose: Registrų centro (RC) Komisijoje, Vyriausioje administracinių ginčų komisijoje (VAGK), Teisingumo ministerijoje (TM) bei jos Registrų departamente ir visuose įmanomuose teismuose. Ginčijau akivaizdžiai suklastotus išvestinius RC dokumentus. Bylą tarp manęs ir TM nenusišalinęs nagrinėjo buvęs Komunistų partijos nomenklatūrininkas, kolegijos pirmininkas Anatolijus Baranovas, kurio sūnus T ministro patarėjas Tomas Baranovas. KLANAS įteisino akivaizdžiai suklastotus RC išvestinius dokumentus.
  Tai primena pasakėčią „Vilkas ir ėriukas“ apie ėriuko bylinėjimąsi su vilku vilkų teisme.
  KLANAS tapo irštvomis nedesovietizuotiems kolaborantams KGB‘istams, komunistams ir jų giminaičiams.
  R.Piličiauskas LVAT’o pirmininku paskirtas pagal Prezidentės vienasmenišką išskirtinę privilegiją, jis Seime neprisiekė, jo paskyrimo procedūroje Seimas nedalyvavo, todėl LVAT’as bylose ignoravo Seimo kontrolierių išvadas ir sprendimus, kuriais nustatyti RC direktoriaus K. Sabaliausko ir T ministro pažeidimai, jiems taikytos poveikio priemonės, tačiau besikeičiantys ne‘Teisingumo ministrai, turėdami įstatymuose įrašytas prievoles kontroliuoti RC ir Teismų vadovų administracinę veiklą, jų nekontroliuoja.
  Administraciniai teismai negina piliečio-žmogaus nuo valstybės institucijų tarnautojų savivalės ir biurokratizmo, bet dangsto dokumentų suklastojimo faktus, vykdo neteisingumą, dubliuoja bendrosios kompetencijos teismus, kuriuose taip pat nagrinėjamos administracinės bylos, mano atveju ginčijasi su jais dėl bylų teismingumo, stumdo jas tarp savęs ir vilkina nagrinėjimą. Būtina administracinius teismus panaikinti (reorganizuoti į bendrosios kompetencijos).
  Konstitucinis teismas nuolat pažeidinėja Konstitucijos 5 str. 3 d., aš neturiu teisės į jį kreiptis dėl teismų ir teisėjų įvykdytų Konstitucijos pažeidimų. Teismas netenkino mano prašymo kreiptis į KT.
  EŽT Teisme, TM deleguoti Lietuvos atstovai, mano pareiškimą cenzūravo.
  Esu beteisis prieš KLANĄ, kuris piktnaudžiaudamas savo absoliučiais „vidiniais įsitikinimais“ pamynė Konstituciją, kitus įstatymus, teisingumą, sąžiningumą, savo garbę ir pareigas.
  IŠ NETEISĖS PADARYTA TEISĖ, NES NEDAVIAU KYŠIO.
  KAS TEIS TEISĖJUS IR VALSTYBĖS „TARNAUTOJUS“, MANE AKIVAIZDŽIAI APVOGUSIUS, KURIUOS AŠ BRANGIAI IŠLAIKAU?
  KAS GRĄŽINS LVA TEISME NEVIENĄ KARTĄ PAVOGTUS MANO ĮRODYMUS-DOKUMENTUS IR NUOSAVYBĘ, NUSAVINTĄ IŠ AKLO, VISIŠKOS NEGALIOS, BUVUSIO BEJĖGIŠKOJE BŪSENOJE, ŽMOGAUS?
  KAIP APSIGINTI NUO NIEKIENO NEKONTROLIUOJAMŲ, NEDESOVIETIZUOTŲ KOLABORANTŲ, KOMUNISTŲ VYRIAUSIOJO ADMINISTRACINIO TEISMO VAGIŲ IR NETIRIAMŲ TEISĖJŲ NUSIKALTIMŲ, MELO BEI NETEISINGUMO???
  Atsiprašau už konkretų nevilties šauksmą tyruose.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 23. Ar galejo kitaip baigtis ?.. Kodel tiek ilgai nebuvo imtasi atitinkamu veiksmu, kad is sosto isversti Prezidentes patiketini ? Tikrai nebalsuosiu uz panele Grybauskaite …

  Thumb up 72 Thumb down 0

 24. Nusišnekėjai kaip visiškai NEBAIGUSI TEISĖS.
  Pasimatuok geriau savo KAUKOLĖS SLĖGĮ,o ne apie kaulų tankius pezėk.
  Faktas yra ,kad MOTERIŠKĖ GYDĖSI traumą ILGAI,o EKSPERTAS to nepriėmė duomėn.
  Štai už tai EKSPERTUI reikia pradėti ikiteisminį tyrimą.
  Tačiau…su byla susijęs GENERALINIS prokuroras.
  Interesų konfliktas.
  Reiškia Valį reikia NUŠALINTI nuo pareigų kol baigsis teismų procesai.

  Thumb up 72 Thumb down 5

 25. LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ STEBĖTOJŲ SĄJUNGA

  1- Ar naudinga ginklų gamintojams, kurie uždirba šimtus milijardu ,kad pasaulyje viešpatautu taika. Kad šalis ne investuotu pinigu į karo mašina .
  2- Ar naudinga teises sargams (teisėjams,prokurorams, advokatams, kaleimų vadams antstoliams ir t.t), kad žmones nedarytu nusikaltimu arba nusikalstamumas iš vis išnyktu.
  3- Ar naudinga medikams ,vaistininkams, kad žmones mažiau sirgtu arba išvis nesirgtu.
  4- Ar naudinga bankams ,kad žmones pakankamai uždirbtu ir nereikėtu skolintis .
  5- Ar naudinga socialines pašalpos skirstytojams ,kad neliktu socialinių parazitu ir skirstytoju pajamos sumažėtu 100 milijonu .
  6- Ar naudinga valdžiai ,kad žmones nemokėtu mokesčių ir gyventu turtingai
  7- Užeik čia ir viską suprasi lztss lt

  Thumb up 72 Thumb down 1 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Pigus šildymo būdas individualiems namams
Į ką atkreipti dėmesį renkantis avalynę vasarai?
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kodėl romperiukai tituluojami geriausiu drabužiu mažyliams? 
Mažylių apranga – nuo jos įsigijimo iki aprengimo ir dėvėjimo – labai aktualus...

Nauja kryptis vestuvių žemėlapyje: lietuvius kviečia tuoktis Gran Kanarijoje 
Vestuvės užsienyje vis labiau populiarėja, tačiau sudėtingas šventės organizavimas daugelį porų atbaido nuo...

Prietaisai moterų sveikatai bei malonumui  
Įrodyta, kad vaginalinių kamuoliukų bei vibratorių naudojimas yra naudingas moterų psichologinei bei fizinei...

Vasaros sezonas prasideda: ką turėtų žinoti šunų šeimininkai? 
Prasidėjus šiltajam metų sezonui, didelė dalis žmonių džiaugiasi dėl malonaus oro ir galimybės...

Kiek kainuoja geros kokybės langai? 
Patikimi langai pagerins Jūsų namų saugumą ir tuo pačiu jūsų gyvenimo kokybę. Renkantis...

Kaip pakeisti ir atrestauruoti namų fasadą? 
Renkantis išorės sienų apdailos medžiagą dažniausiai svarstomi du variantai: tinkuoti arba montuoti klinkerio...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (11)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (9)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (5)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Lietuva sustabdė tarptautinių kompanijų iš Rusijos perkėlimą
Ekonomikos ir inovacijų ministerija sustabdė naujų tarpininkavimo raštų išdavimą į...
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (28)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (11)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Karštas Komentaras