Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2019 Spalis 22 Antradienis
 

Generalinio prokuroro D.Valio avarijos byla: suėję absoliutūs administracinės atsakomybės senaties terminai

2014-04-25 13:52 | Teisėsauga | Komentarų (85)

Generalinis prokuroras Darius Valys. KK nuotr.


Kristina Sulikienė

Seniesiems „vilkams“ nerimstant ir kone 151-ąjį kartą bandant „išversti“ D.Valį iš generalinio prokuroro kėdės, niekas ir teisininkų nesiėmė pakomentuoti, kokia gi yra administracinio teisės pažeidimo senatis – spauda tik numirgėjo pranešimais, jog D.Valys gali būti vėl teisiamas už avariją, dėl kurios padarymo 2011 metų spalio mėnesį jau yra teisme apsvarstytas, apgailėjęs, prisipažinęs ir 500 litų baudą sumokėjęs.

Administracinio teisės pažeidimo byloje Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas, 2007 metais, nagrinėdamas po 3 metų po pažeidimo padarymo nuteisto piliečio skundą, nustatė, jog jeigu baudžiamojoje teisenoje už baudžiamąjį nusižengimą numatyta dviejų metų senatis, tai administracinėje teisenoje negali būti taikomi kitokie reikalavimai. LVAT konstatavo, jog įstatymuose nėra apibrėžta traukimo administracinėn atsakomybėm senatis, tačiau ji negali būti begalinė, be to, negali viršyti baudžiamojo nusižengimo senaties. Todėl teismas nutartimi nustatė administracinės atsakomybės senaties terminą, kuris yra dveji metai.

Tokios pačios praktikos laikėsi 2010 metais Vilniaus miesto 1-osios apylinkės teismas, nutraukęs administracinio teisės pažeidimo bylą M.Gurskui, nustatęs, jog administracinė byla jam iškelta, praėjus dviem metams po įvykio, taigi, suėjus administracinės atsakomybės senaties terminui.

Todėl kalbos apie tai, jog Dariui Valiui gali būti atnaujinta administracinė byla, yra visiškai iš piršto laužtos.

Kalbos, jog jam gali kilti baudžiamoji atsakomybė, yra veikiau sena jo priešininkų svajonė, o ne remta bylos duomenimis.

Oponentai motyvuoja, neva moteris, kuriai buvo konstatuotas blauzdų sumušimas ir kaulo skilimas, vėliau gydėsi net 36 dienas.

Tačiau tyrimams, kuriuose siekiama atriboti administracinę atsakomybę nuo baudžiamosios, naudojamasi teismo medicinos ekspertizės duomenimis. Tuokart ekspertizės aktu buvo nustatyta, jog moteriai padarytas nežymus sveikatos sutrikdymas – todėl baudžiamoji atsakomybė nekilo, nes jai kilti būtinas nesunkus sveikatos sutrikdymas.

D.Valio oponentai, matyt, motyvuodami vien tuo, jog moteris gydėsi net 36 dienas, nori pasakyti, kad jai turėjo būti kontstatuojamas sunkus sveikatos sutrikdymas? Tačiau sunkus sveikatos sutrikdymas ne tik apibrėžiamas gydymosi dienų skaičiumi, bet ekspertai specialioje lentelėje turi surašytas indikacijas, pagal kurias ir nustato sveikatos sutrikdymo mastą. Kaulo skilimas nėra nei nesunkus, nei tuo labiau sunkus sveikatos sutrikimas, už kurį būtų galima kelti baudžiamąją bylą.

Jeigu tai tiesa, jog moteris vos dėl sumušimo neva nedirbo daugiau nei mėnesį, kyla klausimas, kokiomis aplinkybėmis jai pratęsinėtas nedarbingumo pažymėjimas, ir kas už to slypi? Visos kalbos apie neva kažkokią turinčią kilti baudžiamąją atsakomybę neatlaiko teisinės kritikos. Teisė yra gana tikslus mokslas, ir remiasi mokslo duomenimis, o ne svarstymais ir mintimis, jog gal ilgiau pasigydžius, vėliau galima būtų reikalauti iš kaltininko baudžiamosios atsakomybės: ir būtent prieš Prezidento rinkimus.

Pažymėtina ir tai, jog moteris buvo 58 metų, ir tokio amžiaus moterims būna išretėję kaulai, kaulai skyla net ir nuo slystelėjimo ant ledo – o tą rytą buvo slidu. Jeigu jau oponentai labai „užsiplėšę“ pritaikyti D.Valiui baudžiamąją atsakomybę, labai norėtųsi sužinoti, koks gi nukentėjusiosios kaulų tankis, ir ar jai dažnai skyla kaulai.

Tiesiog nepateikiant jokių duomenų, remtis vien pliku faktu, jog neva žmogus labai ilgai gydėsi, bylose negalima, nes taip pažeidžiami pamatiniai teisinės valstybės principai.

Baudžiamajai veikai kvalifikuoti yra atliekamos medicininės ekspertizės, už jų tikslumą atsako ekspertai, kurie pasirašo už duomenų patikimumą.

Teisinės ir demokratinės valstybės principas yra atsakomybės buvimas, bet tokios atsakomybės, kuri yra adekvati, savalaikė.

Šioje byloje dar 2011 metais buvo užuominų, jog avarija bus ateityje naudojama D.Valiui išversti iš posto.

Tačiau D.Valio atveju pažymėtina, jog administracinės bylos atnaujinimui suėjusi senatis, o baudžiamoji byla, įvykus administraciniam teisminiam procesui, už tą patį nusižengimą, keliama būti negali, nes niekas negali būti teisiamas už tą pačią veiką du kartus.

***

Kalbama, kad metodiką „boba po ratais“ labai mėgo visų laikų specialiosios tarnybos. Tokios operacijos metu neretai būdavo pateikiama sena rentgenograma, neva nukentėjusysis labai sulaužytas, pareigūnas būdavo atstatydinamas be teisių grįžti į tarnybą, o melas, jeigu ir paaiškėdavo, nesukeldavo pasekmių.

Komentarai

 

 

 
 1. Na ir nusirašė į pievas. Be sunkaus yra dar nesunkus sveikatos sutrikdymas, atsakomybė numatyta BK 281 str. 1 d. Valiui netgi labai limpa. Be to Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija dar 2007 m. lapkričio 13 d. kasacinėje nutartyje suformulavo nuostatą, kad tuo atveju, kai pagal nacionalinę teisę dėl veikos yra įmanomas tik baudžiamasis procesas, tuo tarpu administracinė nuobauda pirmiau paskirta dėl klaidos arba nepaaiškėjus visoms veikos kvalifikavimui reikšmingoms aplinkybėms, non bis in idem principas nelemia baudžiamojo proceso neteisėtumo. Kartu nutartyje pažymėta, kad, nuteisus asmenį pagal BK, turėtų būti sprendžiamas klausimas dėl nuteistajam paskirtos administracinės nuobaudos panaikinimo ATPK 23 skirsnyje nustatyta tvarka (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-686/2007). Etnokosmonautė – teisinykė.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. PAGERBKIME UKRAINOS MILICININKUS, NESULAUŽUSIUS PRIESAIKOS BEI NUŽUDYTUS MAIDANO FAŠISTŲ

  Skiriama Ukrainos
  milicijos Kariams,
  savo dvilypės valdžios
  išduotiems ir Banderos
  palikuonių nužudytiems
  bei nukankintiems…

  Daugybė užgrobtų bei suniokotų, sudegintų bei deginamų pastatų, daugybė paimtų į nelaisvę bei kankinamų milicijos pareigūnų, tarp jų jau virš 20 beginklių bei Amžinybėn išėjusiųjų.. .Už jų skydų tris mėnesius besislapstęs “dvilypis Janusas” (Janukovičius) neapgynė jų!
  Ar negalėjo? GALĖJO!
  Reikėjo tik prieš mėnesį ar dar anksčiau paskelbti nepaprastąją padėtį! Aikštę galima buvo lokalizuoti bei išlaisvint nuo perversmininkų….Bet…JAV administracija “neleido” šiam dvilypiam Janusui “pažeidinėt žmonių teisių į susirinkimų laisvę”….
  “Dvilypis Janusas”…Iš vienos pusės- atakuojantys perversmininkai bei viską savo krauju paženklintame kelyje niokojantys “Dešiniojo sektoriaus” banditai su geltonais raiščiais, o iš kitos….”NATO” partnerystė bei JAV “kuratoriai”. Tad…..
  “Stogą” turi ir vieni, ir kiti. Ir Janukovičius, ir “kruvinoji opozicija”. Ir dvilypis Janusas, ir banditai su geltonaisiais raiščiais.
  Vienam buvo leidžiama nusikalstamai delsti, ir tik vaidinti “konstitucijos garantą”. Kitiems buvo leista nebaudžiamai siautėti bei degint, griauti bei žudyt….Geopolitiniai žaidimai, interesai Pasaulio galingųjų…
  Ir tik jie, Priesaikos neišdavę bei iš savo Posto nesitraukiantys vaikinai, ginkluoti dažniausiai tik lazdomis, buvo palikti žūti nuo iki dantų ginkluotų Banderos palikuonių letenos….
  Jiems, savo Poste likusiems bei Priesaikos neišdavusiems, dvilypio Januso išduotiems bei banditų žudomiems, visai dar jauniems milicijos eiliniams bei jauniesiems karininkams…nenumatyta bei nepalikta vietos strateguojamame fašistiniame režime! O gal…Gal jie ir…nenori ten? Gal geriau va taip, savo Poste! Šito nesupras tie, kas nesuvokia klaikios tiesos- GERIAU ATVIRAS MŪŠIS, SU ATVIRU PRIEŠU, KOL JIS ATVIRAS, NORS IR ŠAUDO…Geriau, tūkstantį kartų geriau, nei paskui sugyventi su UŽMASKUOTU, fariziejaus rūbais apsivilkusiu, bet kur kas didesniu bei klastingesniu priešu…
  Tad gal ir todėl tų pareigūnų gyvybės nūdien žiauriai, ir be jokio gailesčio, yra pasiglemžiamos Amžinybės…Tai vadinama lakoniškai- “SAVO PAREIGĄ ATLIKO”. Tačiau…Kaip po to gyvens tie, kas juos išdavė, kaip??? Kaip visą likusį gyvenimą jausis “dvilypis Janusas”, mokėjęs pasitarnaut “abiems pusėms” bei gausiantis už tai “indulgenciją”? Ar jo apkaboj liko “paskutinis šovinys”, jei mirtinai užgrauš sąžinė?..
  Tiesa, apie ką aš čia? Koks dar šovinys, kokia apkaba pas “dvilypį Janusą”?
  Ir apskritai, ar tie dabar laikai, kai prisimenami Kariai, jų ištikimybė Priesaikai, jų Vardai, bei jų “užtarnauta” Amžinybė?
  Nūdien yra “dvilypių Janusų” laikai…..Ir jų papročiai….

  Thumb up 1 Thumb down 0

 3. PAGERBKIME UKRAINOS MILICININKUS, NESULAUŽUSIUS PRIESAIKOS BEI NUŽUDYTUS MAIDANO FAŠISTŲ

  Skiriama Ukrainos
  milicijos Kariams,
  savo dvilypės valdžios
  išduotiems ir Banderos
  palikuonių nužudytiems
  bei nukankintiems…

  Daugybė užgrobtų bei suniokotų, sudegintų bei deginamų pastatų, daugybė paimtų į nelaisvę bei kankinamų milicijos pareigūnų, tarp jų jau virš 20 beginklių bei Amžinybėn išėjusiųjų.. .Už jų skydų tris mėnesius besislapstęs “dvilypis Janusas” (Janukovičius) neapgynė jų!
  Ar negalėjo? GALĖJO!
  Reikėjo tik prieš mėnesį ar dar anksčiau paskelbti nepaprastąją padėtį! Aikštę galima buvo lokalizuoti bei išlaisvint nuo perversmininkų….Bet…JAV administracija “neleido” šiam dvilypiam Janusui “pažeidinėt žmonių teisių į susirinkimų laisvę”….
  “Dvilypis Janusas”…Iš vienos pusės- atakuojantys perversmininkai bei viską savo krauju paženklintame kelyje niokojantys “Dešiniojo sektoriaus” banditai su geltonais raiščiais, o iš kitos….”NATO” partnerystė bei JAV “kuratoriai”. Tad…..
  “Stogą” turi ir vieni, ir kiti. Ir Janukovičius, ir “kruvinoji opozicija”. Ir dvilypis Janusas, ir banditai su geltonaisiais raiščiais.
  Vienam buvo leidžiama nusikalstamai delsti, ir tik vaidinti “konstitucijos garantą”. Kitiems buvo leista nebaudžiamai siautėti bei degint, griauti bei žudyt….Geopolitiniai žaidimai, interesai Pasaulio galingųjų…
  Ir tik jie, Priesaikos neišdavę bei iš savo Posto nesitraukiantys vaikinai, ginkluoti dažniausiai tik lazdomis, buvo palikti žūti nuo iki dantų ginkluotų Banderos palikuonių letenos….
  Jiems, savo Poste likusiems bei Priesaikos neišdavusiems, dvilypio Januso išduotiems bei banditų žudomiems, visai dar jauniems milicijos eiliniams bei jauniesiems karininkams…nenumatyta bei nepalikta vietos strateguojamame fašistiniame režime! O gal…Gal jie ir…nenori ten? Gal geriau va taip, savo Poste! Šito nesupras tie, kas nesuvokia klaikios tiesos- GERIAU ATVIRAS MŪŠIS, SU ATVIRU PRIEŠU, KOL JIS ATVIRAS, NORS IR ŠAUDO…Geriau, tūkstantį kartų geriau, nei paskui sugyventi su UŽMASKUOTU, fariziejaus rūbais apsivilkusiu, bet kur kas didesniu bei klastingesniu priešu…
  Tad gal ir todėl tų pareigūnų gyvybės nūdien žiauriai, ir be jokio gailesčio, yra pasiglemžiamos Amžinybės…Tai vadinama lakoniškai- “SAVO PAREIGĄ ATLIKO”. Tačiau…Kaip po to gyvens tie, kas juos išdavė, kaip??? Kaip visą likusį gyvenimą jausis “dvilypis Janusas”, mokėjęs pasitarnaut “abiems pusėms” bei gausiantis už tai “indulgenciją”? Ar jo apkaboj liko “paskutinis šovinys”, jei mirtinai užgrauš sąžinė?..
  Tiesa, apie ką aš čia? Koks dar šovinys, kokia apkaba pas “dvilypį Janusą”?
  Ir apskritai, ar tie dabar laikai, kai prisimenami Kariai, jų ištikimybė Priesaikai, jų Vardai, bei jų “užtarnauta” Amžinybė?
  Nūdien yra “dvilypių Janusų” laikai…..Ir jų papročiai….

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. PO “TEISINĖS VALSTYBĖS” APGAULĖS PRIEGANGA 2

  Tad nei teisėjas, nei prokuroras teisinėje valstybėje niekad nestoja prieš teismą už nekalto žmogaus „pasodinimą“. To reikia hierarchijos pateisinimui ir palaiminimui. „Nepriklausomumo“ palaiminimui su „tobulėjimo“ perspektyva. Teisinė valstybė jiems yra priedanga, skydas. Esą jų veiksmuose nėra tyčios(amorali ir atpildą neigianti nuostata). Kaip „neturėjo tyčios“ ir tris žmones užmušęs Šostakas.
  Teisėjų ar prokurorų už tai net neteisia!
  Pati uždaroji sistema, vardu „teisinė valstybė“, numačiusi ištisą (nuo visuomenės bei viena nuo kitos) „nepriklausomų“ institucijų hierarchiją, neleidžia įžvelgti ne tik tyčios, bet ir aplaidumo. „Ne aš tave sulaikiau“, „ne aš ekspertizę atlikau“, „ne aš tave nuteisiau“, „ne aš apskųstą nuosprendį palikau galioti“ – rodo vieni į kitus institucijų ar hierarchinių pakopų dalyviai.
  Kaltų būti negali! Nes jei visgi būtų surasta elementari moralioji logika, ir teisėjui būtų iškelta byla ar jis būtų „pasodintas“ (už nekalto žmogaus įkalinimą), tuo pačiu būtų „patraukta atsakomybėn“ bei demaskuota visa išgirtoji daugiapakopio teisingumo schema! Būtų išryškintas ir pačios „teisinės“valstybės bei jos vadovų nusikalstamas aplaidumas ar abejingumas. Būtų pačios „teisinės valstybės koncepcijos“ ištraktuota, kaip kišimasis į teisėjo darbą, tegu ir pavėluotas kišimasis .. O visų „nepasodinsi“. Nes tada sėstų ir tyrėjai, ir kaltinimą palaikęs prokuroras….
  O jei tektų ir „visus pasodinti“? Tada jau daugelis pamatytų, kokia didžiulė veidmainystė slypi teisinės valstybės koncepcijos logikoje! Esą valdžios institucijos, Seimas, net Prezidentas (kuris, beje, ir skiria teisėjus) „neturi kištis į teismų sprendimus“, esą „prokurorai“ turi tirti bylas būdami nepriklausomi nuo valdžios, ir t.t.
  Tad kam tada iš viso reikia „tos valdžios“, jei po jos nesikišimo į teismų sprendimus priedanga valdžia negina žmonių, jei po valdžios nesikišimo į teisėsaugos veiklą šydu formuojasi (ir objektyviai!) klanas, kurį ta pati „teisinės valstybės“ pašventintoji karvė gina nuo realios atsakomybės?
  „Mes nepriklausomi“. „Mums net Prezidentė negali nurodyti“… „Mes pagal (kažkieno kito, irgi nepriklausomo) surinktą medžiamą sprendimą priėmėme…“ Dainuok ir savivaliauk!
  Taigi, kuo daugiau „teisinės valstybės“, tuo daugiau sužlugdytų bylų ar nekaltai įkalintų žmonių, už kuriuos niekas nėra traukiamas atsakomybėn. Juk nusikaltimų (taip pat ir nekaltų įkalinimas) buvo ir bus visada bei visur, bet jų būtų mažiau, jei nebūtų skydo, saugančio „visada teisius“ (tik neva itin retai „klystančius“) teisėjus nuo atsakomybės – „teisinės valstybės“ hierarchijos, „nepriklausomumo“ bei apskritai koncepcijos.
  Laukinio kapitalizmo sąlygomis „teisinė valstybė“ buvo ir yra fasadas, pastatytas iš blizgančio, bet nuodingo gyvsidabrio. Kartu „teisinė valstybė“ čia tampa ir kovos imitacijos kelrodė, kapitalistinės santvarkos nuolat „skolinama“ pseudo-opozicijai.
  Pseudo-opozicija skelbia – „teismo sprendimai turi būti moralūs!“ Ir čia pat šaukiasi „teisinės valstybės“. Pavyzdys: Vaikelio tėvai mirė, likę skolingi bankui. Antstoliai, vykdydami teismo sprendimą, išsinešė visišku našlaičiu tapusio vaikelio… daiktus ir žaisliukus (buvo Rusijoje, bet gali būti ir pas mus). Teisėta? Aišku. Paveldėtojas ne tik „pliusus“ paveldi. Ir teismo sprendimus „reikia vykdyti“. Bet ar tai normalu ? !!!
  Šis pavyzdys rodo, kad teisinės valstybės sistema bei vizijos nieko bendro su morale turėti negali. Jis rodo (ir vaizdžiai), kad „teisinė valstybė“ ne tik skirta kapitalizmo fasadui puošti, bet ir uoliai (bei objektyviai, savo prigimtimi) vykdo oligarchų bei bankininkų užsakymus, t.y. tarnauja valdančiai klasei.

  Thumb up 0 Thumb down 0 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Norvegijoje plintant šunims pavojingai ligai – perspėjimas lietuviams
E. Laurinaitis: priimti „kitokį“ padeda suvokimas, kad kiekvienas iš mūsų apskritai yra skirtingas 2
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje 
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Seimas pritarė naujai žalos atlyginimo pacientams tvarkai 
Seimas priėmė Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo ir lydimųjų teisės aktų...

Ką signalizuoja pirtyje netikėtai užklupęs galvos skausmas? 
Turkiška, suomiška, rusiška ar japoniška – pirčių pasirinkimas šiais laikais tikrai didelis, o...

Kaunas planuoja statyti metro (balandžio 1-osios pokštas) (9)
Premjerui Sauliui Skverneliui pavadinus mūsų brolius latvius konkurentais, daug kam kilo mintis, kas...

Teisingumo ministerija inicijuoja teismo proceso tobulinimą (1)
Teisingumo ministerija, siekdama sistemiškai tobulinti teismo procesų reglamentavimą, iš vidinių išteklių steigia naują...

Premjeras: Tikiu Lietuva ir kviečiu visus švęsti mūsų Tėvynės gimtadienį! (12)
Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis sveikina Lietuvos žmones su Valstybės atkūrimo diena.  „Sveikinu jus...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininku išrinktas D. Gaižauskas (5)
Trečiadienį vykusiame Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdyje, aktyviai...
TS-LKD sveikina Aušrą Maldeikienę prisijungus prie bendros frakcijos Europos Parlamente (1)
„Sveikinu Aušros Maldeikienės pasirinkimą prisijungti prie Europos Žmonių partijos (angl....
Šalies vadovė dalyvauja Ukrainos Prezidento inauguracijoje (9)
Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė kartu su kitų Europos šalių...
 
Prokurorams „skauda“ tik jų postai – paprastų žmonių skundams ir ašaroms jie akli ir kurti
Pastaruoju metu tarsi grybai po lietaus žiniasklaidoje pasipylė prokurorų nusiskundimai:...
Ar Europos Taryba žino, kokias kandidatūras į Europos prokuroro postą jai siunčia Lietuvos Vyriausybė?
Vyriausybė savo posėdyje patvirtino tris Lietuvos deleguojamus kandidatus į Europos...
Kreipėsi dėl nužudyto sūnaus – pačiai motinai iškėlė baudžiamąją bylą
Nors po aukštų teisėjų sulaikymo skandalo buvo prabilta apie būtinus...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Alytuje išžaginta į darbą ėjusi moteris
Liepos 18 d. apie 5 val. 20 min. Alytuje, Jazminų...
Įtariamojo asmens tapatybė jau nustatyta
Šiandien Vilniaus apskr. vyriausiasis policijos komisariatas išplatino pranešimą žiniasklaidai, kuriuo...
Pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – atpažinti plėšimu įtariamą vyrą (1)
Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo...
 
Kaip verslas atrakino naują požiūrį į biuro baldus
Jeigu išgirstate žodį „biuras“ turbūt įsivaizduojate sublokuotas arba į kabinetus...
Išmaniosios skaitmeninės televizijos galimybės Lietuvoje (2)
Skaitmeninė, savo funkcionalumu bei kanalų gausa, nerungė ilgai karaliavusią analoginę. Žinoma,...
„Huawei“ pristato stilingą „Mate 10 lite“ (1)
Nuo šiol bus dar paprasčiau pasidaryti tobulą asmenukę ar pagauti...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (23)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
Fiodr Černych perėjo į Maskvos „Dinamo“ (1)
Paskutinę perkėlimų dieną Maskvos „Dinamo“ paviliojo Lietuvos futbolo rinktinės kapitoną...
 
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai””
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Padėka
PADĖKA Dėkojame visiems vienaip ar kitaip prisidėjusiems ruošiantis pirmajam renginiui...