Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
ekozoe.lt
2022 Rugpjūtis 14 Sekmadienis
 

Generalinės prokuratūros pasirinkti ekspertai ir toliau „stumia“ D.Kedžio „užspringimo“ versiją

2010-10-22 21:57 | Naujienos | Komentarų (123)

Į kovą prieš pedofilų klaną dėl mažos dukrelės pakilęs Drąsius Kedys buvo rastas nužudytas ant Kauno marių kranto (KK nuotr.)

Rugsėjo mėnesį Drąsiaus Kedžio mama Laima Kedienė kreipėsi į Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokurorą Aidą Mažeiką, kad šis Drąsiaus Kedžio mirties aplinkybes ištyrusiems penkiems specialistams pateiktų papildomus klausimus. Prokuroras A.Mažeika patenkino D.Kedžio mamos prašymą ir J.Paliuliui bei dar keturiems specialistams, tyrusiems D.Kedžio kūną, pateikė 20 papildomų klausimų. Šią savaitę D.Kedžio artimiesiems buvo pateikti atsakymai į pateiktus 20 papildomų klausimų.

Ko klausė D.Kedžio mama?

„2010 m. rugpjūčio mėnesio antroje pusėje iš Jūsų gavau 2010-08-13 raštą Nr. 17.2.-14564, kuriame nurodyta, jog siekiant užtikrinti ikiteisminio tyrimo objektyvumą ir išsklaidyti kylančias abejones, nuspręsta pradėti D.Kedžio teismo medicininės ekspertizės, kurią atliktų ne Lietuvos ekspertai, skyrimo procedūras ir aš galiu pateikti prašymus dėl klausimų ekspertams, dėl konkrečių ekspertų ar ekspertinės įstaigos skyrimo, pateikti papildomą medžiagą ekspertizei.

Analizuojant prieš tai nurodytas specialistų išvadas Nr. M 589/10 (01) ir Nr. M12/10 – M 589/10 (01), kurias pasirašė specialistai : Jonas Mindaugas Paliulis, dr. Romas Raudys, Sigita Bielevičienė, Leonas Gogelis ir Jolanta Majauskaitė-Čobot ir ruošiant klausimus užsienio ekspertams, kyla daug neaiškumų, kadangi nurodytose specialistų išvadose nėra tinkamo jų pagrindimo, o kai kurie sužalojimai, tyrimai ar jų rezultatai apskritai neaprašyti.

Tam, kad tinkamai galėčiau realizuoti savo, kaip nukentėjusios, procesines teises ir suformuluoti esminius klausimus užsienio ekspertams, esu priversta prašyti prieš kreipiantis į užsienio ekspertus pavesti specialisto išvadas surašiusiems specialistams: Jonui Mindaugui Paliuliui, dr. Romui Raudžiui, Sigitai Bielevičienei, Leonui Gogeliui ir Jolantai Majauskaitei-Čobot, papildomai atsakyti į žemiau pateiktus klausimus :

1. Koks svetimkūnio – žolės lapo patekimo į D.Kedžio kvėpuojamąją gerklę būdas ir mechanizmas?

2. Kokią tiesioginę reikšmę D.Kedžio uždusimui turėjo rastasis kvėpuojamojoje gerklėje lapas?

3. Kaip paaiškinamas labai gilus skrandžio turinio patekimas į kvėpavimo takus ir plaučius, kai skrandžio turinio nerasta gerklose, ryklėje, nosiaryklėje, burnoje bei D.Kedžio lavono suradimo vietoje ir ant jo rūbų?

4. Kaip paaiškinama skrandžio turinio aspiracija gulint kniūbsčiam?

5. Kokiais duomenimis ir motyvais remiantis atlikta asfiksijų diferencinė diagnostika?

6. Ar tikėtina, kad asfiksija dėl skrandžio turinio aspiracijos įvyko D.Kedžiui esant sąmoningam? Jei ne – tai kokios yra galimos komos priežastys bei kokiais duomenimis ir motyvais remiantis atlikta jų diferencinė diagnostika?

7. Kokios galimos vėmimo priežastys bei kokie yra jų diferenciniai-diagnostiniai motyvai?

8. Kokie duomenys ir motyvai leidžia atmesti skrandžio turinio aspiraciją kaip agoninį fenomeną?

9. Kokia kraujosruvų dešinės akies obuolio junginėje kilmė?

10. Jei kraujosruvos dešinės akies obuolio junginėje yra trauminės kilmės, tai koks jų padarymo mechanizmas ir laikas?

11. Koks kraujosruvos dešiniame paakyje padarymo laikas pagal jos histologinį vaizdą?

12. Kodėl D.Kedžio liežuvio sužalojimas (perplėšimas) užfiksuotas pridedamoje foto nuotraukoje Nr. 1, neužfiksuotas ir neaprašytas nei specialisto išvadoje Nr. M 589/10 (01) nei specialisto išvadoje Nr. M12/10 – M 589/10 (01)? Koks jo padarymo mechanizmas ir laikas?

13. Kodėl D.Kedžio dešinio žando gleivinės kirstinė žaizda, užfiksuota pridedamoje foto nuotraukoje Nr. 2, esanti toje pačioje vietoje kaip ir išorėje fiksuota spaudimo žymė, neužfiksuota ir neaprašyta nei specialisto išvadoje Nr. M 589/10 (01) nei specialisto išvadoje Nr. M12/10 – M 589/10 (01)? Koks jos padarymo mechanizmas ir laikas?

14. Kodėl nei specialisto išvadoje Nr. M 589/10 (01) nei specialisto išvadoje Nr. M12/10 – M 589/10 (01) neužfiksuotos ir neaprašytos, pridedamoje foto nuotraukoje Nr. 3, aiškiai matomos injekcijų žymės ant D.Kedžio dešinio šono? Koks jų padarymo laikas?

15. Kodėl nei specialisto išvadoje Nr. M 589/10 (01) nei specialisto išvadoje Nr. M12/10 – M 589/10 (01) neužfiksuota ir neaprašyta, pridedamoje foto nuotraukoje Nr. 4, aiškiai matoma injekcijų žymė ant D.Kedžio dešinės kojos? Koks jos padarymo laikas?

16. Kodėl nei specialisto išvadoje Nr. M 589/10 (01) nei specialisto išvadoje Nr. M12/10 – M 589/10 (01) neužfiksuota ir neaprašyta, pridedamose foto nuotraukose Nr. 5 ir Nr. 6, aiškiai matoma cilindro formos kraujosruva D.Kedžio kairėje kojoje, šalia tos vietos kur pašalinta D.Kedžio kairės kojos kaulo dalis? Koks jos padarymo mechanizmas ir laikas?

17. Kas sąlygojo skirtingą D.Kedžio lavono vyzdžių dydį, atitinkamai 0,3 ir 0,5 cm?

18. Ar D.Kedžio lavono smegenų masė (1565 g.) nėra padidėjusi? Jei taip, tai kas tai sąlygojo?

19. Kaip galima paaiškinti specialisto išvados Nr. Nr. M 589/10 (01) teiginius, jog nuo D.Kedžio lavono nosies, įstrižai nosies šaknies ir kaktos kairio smilkinio kryptimi yra 16 cm ilgio, 0,5 cm. pločio nutekėjusio kraujo takelis, tai yra kraujo bėgimą į „kalną“, jeigu pagal ikiteisminio tyrimo medžiagos duomenis D.Kedžio lavonas surastas gulintis veidu į žemę ?

20.Kuo vadovaujantis ir/ar kieno nurodymu D.Kedžio lavone (kvėpuojamojoje gerklėje) surastas svetimkūnis (žolės lapas), skirtingai nei kiti papildomiems tyrimams siųsti objektai (kraujas, šlapimas, skrandžio turinys ir kt.), buvo perduotas betarpiškai ikiteisminį tyrimą organizuojančiam prokurorui, o ne tiesiogiai, nurodytą svetimkūnį tyrusiems specialistams?

Ką atsakė ekspertai J.Paliulis ir ko?

Remdamiesi specialisto išvadoje Nr. M589/10(01) detaliai aprašytais Drąsiaus Kedžio lavono teismo medicininio tyrimo ir papildomų tyrimų duomenimis, atsižvelgdami į jo lavono apžiūros įvykio vietoje duomenis, atsakydami į papildomai pateiktus klausimus, Jonas Mindaugas Paliulis, dr. Romas Raudys, Sigita Bielevičienė, Leonas Gogelis ir Jolanta Majauskaitė-Čobot davė tokią išvadą:

1. Žolės lapas į Drąsiaus Kedžio kvėpuojamąją gerklę galėjo patekti šiam patekus į burną ir po to jį įkvėpus. Aplinkybių, kuriomis tai galėjo įvykti, nustatymas neatitinka specialių medicininių žinių.

2.Jei lapas į kvėpavimo takus pateko anksčiau nei skrandžio turinys, jis dirgindamas kvėpavimo takus galėjo išprovokuoti, sukelti vėmimą ir aspiraciją. Jei lapas pateko į kvėpavimo takus jau prasidėjus vėmimui, jo buvimas kvėpuojamojoje gerklėje esminės įtakos mirčiai neturėjo. Nustatyti, kada lapas pateko į kvėpavimo takus – iki vėmimo pradžios, jo metu ar vėliau, pvz., agoninio kvėpavimo metu – negalima, nes nėra apie tai leidžiančių spręsti medicininių duomenų.

3. Skrandžio turinys giliai į kvėpavimo takus pateko dėl antiperestaltinių skrandžio susitraukimų, stumiančių skrandžio turinį link ryklės ir gilių kvėpavimo judesių Drąsiui Kedžiui esant gyvam. Viršutiniuose kvėpavimo takuose skrandžio turinio būna žymiai daugiau nei smulkesniuose bronchuose paprastai tada, kai skrandžio turinys į kvėpavimo takus patenka po mirties ar agonijos metu. Remiantis tik medicininiais duomenimis negalima paaiškinti, kodėl skrandžio turinio nerasta Drąsiaus Kedžio lavono suradimo vietoje ir ant jo rūbų. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad lavono radimo vietoje darytose nuotraukose ir tiriant lavoną aplink burną matėsi skrandžio turinį primenantys sutepimai, o gerklėje kartu su žolės lapu rasta ir skrandžio turinį primenančių dalelių.

4. Skrandžio turinio aspiracija gulint kniūbsčiam gali būti paaiškinama rijimo ir kvėpavimo refleksų sutrikimu alkoholinės intoksikacijos fone (lavono kraujyje rasta 2,90-3,07 %c etilo alkoholio, stiklakūnyje 3,33-3,46 %o ir šlapime 3,65 %o etilo alkoholio, kas atitinka sunkų girtumo laipsnį ir galėjo sukelti vėmimą, sąmonės sutrikimą), kai stemple šalinamas skrandžio turinys pakeliui iš ryklės įkvepiamas į gerklę ir plaučius. Pažymėtina, kad medicininiai duomenys neleidžia nustatyti kūno padėties, kurioje įvyko aspiracija (kniūbsčias, aukštielninkas ar kt.).

5. Mechaninė asfiksija aspiravus skrandžio turinį buvo nustatyta todėl, kad buvo akivaizdūs mirties nuo šios asfiksijos rūšies požymiai, ir nebuvo kitokios asfiksijos rūšies ar mirties dėl kitokios priežasties požymių.

6. Nustatyti, kokia konkrečiai Drąsiaus Kedžio sąmonės būklė buvo vėmimo ir aspiracijos metu negalima, tačiau aišku, kad jam esant sunkaus girtumo būklėje ir dėl benzodiazepinų vartojimo sąmonė buvo sutrikusi, o tuo pačiu sutrikę ir rijimo bei kvėpavimo refleksai. Medicininių duomenų, leidžiančių spęsti apie kitos kilmės sąmonės sutrikimo priežastis, nenustatyta.

7. Vėmimas galėjo būti išprovokuotas ir sukeltas kaip tiesiogiai alkoholiui dirginant vėmimo centrą smegenų kamiene ar refleksiškai per skrandžio gleivinės sudirginimą, kaip sąveikoje su panaudotais vaistais taip ir be jų, arba į kvėpavimo takus patekus svetimkūniui – žolės lapui, arba dėl kitų nenustatytų priežasčių. Tačiau bet kuriuo atveju vėmimą įtakojo alkoholis.

8. Agonijos metu skrandžio turinys taip giliai į kvėpavimo takus ir plaučius paprastai nepatenka, o labiau užpildo viršutinius kvėpavimo takus. Be to, tokiais atvejais būna kita mirties priežastis, o šiuo atveju kitokios mirties priežasties požymių nebuvo.

9. Kraujosruvos (smulkių dėmelių pavidalo) dešinės akies obuolio junginėje galėjo atsirasti ir nuo mechaninio akies junginės sudirginimo.

10. Akies junginė galėjo būti sudirginta kaip neužilgo prieš mirtį, taip ir mirties metu ar netrukus po jos veidu ir akimi kontaktuojant su žemės paviršiuje esančiais daiktais (augalų liekanomis), tame tarpe ir nubrozdinimo bei kraujosruvos paakyje padarymo metu.

11. Minkštuose audiniuose iš dešinės akies histologiškai nustatyta dalinė autolizė, ryški pilnakraujystė; jungiamajame audinyje perivaskulinės ir infiltruojančios kraujosruvos šviežios be ląstelinės reakcijos, vietomis audiniai persisunkę baltymingu skysčiu su gausia eritrocitų priemaiša. Įvertinus šiuos duomenis darytina išvada, kad kraujosruva galėjo atsirasti ne tik po mirties, bet ir agonijos metu ar mirties momentu.

12. Liežuvis iš Drąsiaus Kedžio lavono buvo išpjautas tyrimo metu, išimant vidaus organų kompleksą, ir aprašytas: "Liežuvio paviršius padengtas gana storu rusvu apnašu, jo raumenyse kraujosruvų nėra". Foto nuotraukoje Nr.l matomas užfiksuotas burnos dugno audinių kraštas, likęs po liežuvio išpjovimo ir išėmimo iš burnos. Tai patvirtina ir lavono tyrimo metu darytas vaizdo įrašas.

13. Foto nuotraukoje Nr. 2 matoma ne žaizda, bet audinių pjūvis, padarytas mirusiojo autopsijos metu atseparuojant (atpjaunant) veido minkštuosius audinius nuo veido kaulų.

14. Pateiktoje foto nuotraukoje Nr.3 ant Drąsiaus Kedžio dešinio šono matomos smulkios rausvos ir rusvos dėmelės gali būti pigmentinės dėmelės ar kraujagyslinės kilmės dariniai, bet tai nėra injekcijų žymės. Vien tik iš foto nuotraukų šių odos pokyčių kilmės nustatyti negalima. Injekcijų žymių lavone nerasta. Be to, pateiktoje fotonuotraukoje analogiškų dėmelių matyti ir kitose mirusiojo pilvo bei krūtines vietose.

15. Kad pateiktoje foto nuotraukoje Nr. 4 šlaunyje matoma taškinė dėmelė yra injekcijos žymę patvirtinančių požymių nėra. Tai gali būti kaip taškinis šašeliu padengtas nubrozdinimas, taip ir prilipęs apdžiūvęs kraujas. Injekcijų žymių lavone nerasta.

16. Tokių ,,kraujosruvų", kokios rodomos pateiktose foto nuotraukose Nr. 5 ir Nr. 6, nei mirusiojo Drąsiaus Kedžio šlaunyse, nei kitose kūno srityse tyrimo metu nebuvo. Tai patvirtina ir lavono tyrimo metu darytas vaizdo įrašas. Tai, kas matoma šiose nuotraukose, gali būti tik sutepimai juosvais, į suodžius panašiais dažais, galimai daktiloskopavimui naudojamomis dulkėmis.

17. Skirtingą vyzdžių plotį galėjo sąlygoti netolygus galvos smegenų pabrinkimas.

18. Ištyrus Drąsiaus Kedžio lavoną tiek makroskopiškai, tiek ir mikroskopiškai konstatuotas nedidelis galvos smegenų pabrinkimas ir pilnakraujystė, todėl smegenų masė padidėjo. Tačiau kiek ji padidėjo, nustatyti negalima, nes nežinoma, kokia jo smegenų masė buvo esant gyvam. Nedidelį galvos smegenų pabrinkimą ir pilnakraujystę savo ruožtu sąlygojo apsinuodijimas etilo alkoholiu ir kraujotakos sutrikimas galvos smegenyse mirimo metu.

19.  Minimas kraujo nutekėjimo Drąsiaus Kedžio lavono veide „takelis" atsirado ne gulint kniūbsčiam jo radimo vietoje (kraujo ant veido nematyti ir nuotraukoje padarytoje radimo vietoje po lavono atvertimo ant nugaros), bet vėliau, kai lavonas gulėjo aukštelninkas kiek nuleista ir/ar atlošta galva.

20. Botaniniai tyrimai Valstybinėje teismo medicinos tarnyboje (VTMT) neatliekami, todėl iš lavono kvėpuojamosios gerklės išimtas svetimkūnis – žolės lapas, kaip daiktinis įrodymas buvo atiduotas lavoną tiriant dalyvavusiam prokurorui. Tuo tarpu mirusio žmogaus kūno audiniai, skysčiai ir išskyros tiriami VTMT laboratorijose.

Pastebėjimas

J.Paliulio ir kitų specialistų pateikti atsakymai prieštarauja D.Kedžio artimųjų atliktos nepriklausomos ekspertizės išvadoms, pagal kurias D.Kedžio mirties priežastis – nuskendimas, o švendrės lapas į gerklę pateko trečioje skendimo fazėje agoninio kvėpavimo metu.

„Drąsiaus Kedžio mirtį sąlygojusi būklė – asfikcija, patekusi į kvėpavimo takus vandeniui, t.y. prigėrimas vandenyje“, – teigiama nepriklausomų ekspertų išvadose, kurias D.Kedžio artimieji pateiks Generalinei prokuratūrai.

Neringa Venckienė taip pat stebisi ir tuo, kad akivaizdžios injekcijos žymės kojose yra įvardintos kaip pigmentinės dėmės.

„Tikiuosi, kad tiesą padės nustatyti užsienio ekspertai“, – „Karštam komentarui“ sakė N.Venckienė.

KK inf.

2010-10-22

Komentarai

 

 

 
 1. Kryžių kūrė paprastas liurbis laidojimo reikmenų parduotuvėje, o štai užrašą užsakė nerša. O iš jos vaipymosi niekaip negalima teigti, kad ji sukrėsta. Iš jos šypsenų galima "beveik galvoti", kad ji patenkinta vienintelio liudininko užčiaupimu. Būtų gyvas – įvardintų kurstytoją.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 2. Kryziu kure sukrestas zinios zmogus, juk visi pradzioje mane, kad toje vietoje ivyko susidorojimas, todel naturalu, kad toks ir uzrasas. Ir tai tik irodo, kad artimieji nezinojo, kur tiksliai ji nuzude. Pisliuk, esme juk tame, kad nebeturi argumentu, todel slieku asfalte ieskai.
  O del ”asilo” idomi versija. Idmou, is kur toki ”fakta” zinai? Gal pasidalinsi? Klok savo stulbinancia versija, mielai pakikensim 😉

  Thumb up 72 Thumb down 0

 3. Tai būtų ir užrašę "Čia buvo rastas Drąsiaus Kedžio lavonas", bet kažkodėl užrašė kitaip. O garsiausias šioje istorijoje buvęs kriminalistas yra A.Venckus, švogerio "asilu" vadintas. Ta istorija man jau pradeda dėliotis, puoj Pisakiukas pateiks savo stulbinančią versiją.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 4. o kodel ta kryziu pastate pvz.,ne bunkeryje?juk galimai ten buvo nukankintas tas drasusis didvyris?vis tik,gimines nagus prikise prie drasuolio mirties.pamatysit,ir labai greitai…………………tai va, kad butent ir nepastate to kryziaus ten, nes nezinojo kur jis buvo nuzudyttas, pastate ten kur rado lavona. Kas cia neaiskaus? Bunkerio tema narpliojo zurnalistai, tai gal jie ir turejo Kedziui kryziu ten stayti? Kalbi ir nusikalbi. Tikrai greit suzinosim, koks verslininkas su buvusiu kriminalistu Kedi slepe ir kur slepe. Yra zmoniu kurie zino, jei jau pavardemis kalba.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 5. Labai idomiai mastot ir matot kaip cia viskas surista?Net ir psichuskes teritirijoje jie kazka turejo ir zmona direktore…

  Thumb up 72 Thumb down 0

 6. o kodel ta kryziu pastate pvz.,ne bunkeryje?juk galimai ten buvo nukankintas tas drasusis didvyris?vis tik,gimines nagus prikise prie drasuolio mirties.pamatysit,ir labai greitai.kad ir save laiko kietais teisininkais,bet klaidu pridare sociai.idomu,ka tada violetiniai sakysit,kai bus pateikti irodymai,kad drasuolis-visai ne didvyris,o jusu gerbiama teiseja-zulike ir savanaude aferiste?ir idomu,kaip ji tada i akis ziures tiems,kurie ja besalygiskai tikejo

  Thumb up 72 Thumb down 0

 7. Gerbiamieji, neuzmirskit, kad vis dar galioja pasiulymas pokerio naujokams. Tereikia isspresti lengva testa ir 50 $ – tavo. Gali zaisti pasirinktame pokerio kambaryje! Jokios apgaules! ru.pokerstrategy.com/u6CWIP

  Thumb up 72 Thumb down 0

 8. pasirodo ir V.Kokoskino sunus dirba prokuraturoje, atliko ikiteimini tyrima del Stankunaites poveikio darymo dukrai.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 9. ivarius straispnisu kur prokurorai kalba apie itarimus Usui. Tai tikrai man nekilo abejoniu, kad itarimai jam pareksti pagristai o ne tai, kiap kas megsta akyti, nes buvo spaudimas. Yra paimta interviu ne is vieno prokuroro, tarp ju ir A.Mazeika, Brunonans Maciulevicius ir kitu. Tik Betingio pozicija man kelia nuorstaba, jei neklystu tai jis Usa padare nukentejusiuoju, kas leidzia susipazinti su byla, nors pagal BPK straispni man i galva netelpa, kaip jis galejo tapti nukentejusiuoju?

  Thumb up 72 Thumb down 0

 10. ar teisėjo vaiką arba anūką , štai tada viskas versis aukštyn kojom. Įsivaizduokit, pagauna pedofilą, prievartavusį prokuroro vaiką, o tas sako: " Kyštelėjau porą kartų, tai kas čia tokio?" Arba pedofilas paklaus prokuroro : " Ar tu matei, kad aš prievartavau, tavo vaikas primokintas, tu pats jį primokinai" ?

  Thumb up 72 Thumb down 0

 11. Labai teisingai pastebėta: tiria taip, kaip jiems moka įvairūs verslininkai.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 12. kas dedasi toje byloje. Tai akyvaizdus parodymu kaitaliojimai, isimti nereikalingi faktai, tai suprantu ko anoji puse bijo teismuose pasirodyti, tai serga advokate tai teisejas, tai mirsta pries teisma. Bet koks teisejas pamatys, kad parodymai kaitaliojami, uz ka irgi gresia atsakomybe

  Thumb up 72 Thumb down 0

 13. man panasu i tai, kad Fuemanavicius neitiko kazkokiems stambiems verslininkams. Na panasu, kad tie verslininkai turi visokio plauko stogus tiek prokuraturoje tiek ivairiose gaujose, kas liecia uzslepta versla nelegaliais ginklais ar automobiliais ar narkotikais. Reiktu pasidometi ar Kraujutaiciai isties tokie turtingi tik del to kad turi kazkokia sodyba ir ja nuomuoja. Verslininkai ir Furmanavisiau seimo knibzda, jo sesuo nuomuojasi ezerus, siuvykla ir pan. Jo draugas Kairys irgi verslininkas turinti imone Garliavoje. Tai jis pasake, kad pries mirti kabejosi su J.F ir tik jam vienam jis pasake teisybe, kad buvo su Kedziu usitikes, kad jam grasino. Netikiu, kai jo draugas mire, pats ima kurti ikalcius, kad Kedys kaltas. O kaip buvo istikro turetu tirti prokurorai, bet man atrodo jie tiria taip kai jiems moka visokio plauko verslininkai.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 14. portal/start.asp?act=news&Tema=43&str=40562 …………………..pasiskaitykit idemiai sita straipsni ir suprasit kur ir kokiu tikslu isvaziavo Usas tom 15 min. Ten turejo susideti visi taskai ant i ir atsirasti nauji kazkokie nupirkti irodymai. Bet deja.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 15. Mastot teisingai. Zudyniu tikslas buvo tas, kas nuzudytas pirmas – Furmanavicius. O ir ko ssajos su pedofilijos byla kelia daugiausiai klausimu. Visi atsakymi i siuos klausimus slypi jo 8 telefonu isklotinese, kurios greiciausiai jau seniai sunaikintos.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 16. kad nusivilkusi teisėjos mantiją ,neteks pragyvenimo šaltinio?Klysta.Jos siekį remtų žmonės ,kad ir SMS žinutėmis.Po to , ji užimtų valstybėje pačias aukščiausias pareigas.Atsirastų viltis atstatyti vakstybėje teisingumą.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 17. O man įdomu,koks fabrikėlis buvo žiegždrių psichiatrinės ligoninės teritorijoje.Fabrikėlis priklausė ūsui su muntianu,gal jie ten žvakes gamino.O man kyla ir kitokių minčių,labai puiki vieta narkotikų fabrikėliui.Na,gal aš čia ir nugrybavau į pievas,bet patogu.Sovietmečiu būdavo dirbtuvės psichiatrijos ligoninėj,kur ligoniai atlikdavo taip vadinamą darbo terapiją.Patogu ir šiais laikais būtų tokią terapiją atlikti,ir darbo jėga pigi.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 18. Pagaliau,ar Grybauskait3 mylintys žmogeliai pagalvoja,-o kada Lietuvos Valdžiukė išgyvendins čekistinę teisėsaugą.Kada Lietuva turės civilizuotą teisėsaugą????

  Thumb up 72 Thumb down 0

 19. Jeigu teisesauga butu 100% teisi, ji galejo byla uzbaigti senai!!!!! Niekas netrugde .Taciau…..

  Thumb up 72 Thumb down 0

 20. Anot T.Dapkaus, tiriant pedofilijos bylą prieita iki koktaus absurdo, kai jau imta gūdžiai juokauti: „O ar buvo mergaitės?“
  Jeigu jau užkulsiuose taip juokaujama, matyt pedofilijos byloje tikrai naikinami įkalčiai. Su žudynių byla tas pats. Cirkų cirkai.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 21. Palaikau jūsų komentarą, reikia daryti tik taip, tauta laukia.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 22. lietryti ,laurinkaus straipsnis,bijo kad Venskienė užurpuos valdžią -LAURINKUS PATS UŽURPAVO VALSTYBĘ,PRIGIMDĘS VALSTYBININKŲ

  Thumb up 72 Thumb down 0

 23. Būtent dėl to, kad Furmanavičiaus pavardė nuskambėjo pedofilijos byloje, buvo labai lengva jo nužudymą nurašyti Drąsiui.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 24. Nėra abejonės – pedofilija buvo, tik Furmanavičiaus nužudymo priežastis buvo kita. Ten buvo kažkoks Furmanavičiaus konfliktas su prokurorais.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 25. aisku, kad Furmonaviciu nuzude ne del pedofilijos, nes del pedofilijos galetu nuzudyti tik Kedys….na, o kad Furmonavicius dalyvavo su Usu, tai patvirtino mergaite. Aisku juo pasinaudojo likviduoti Kedi ir atgauti kompromata, bet nemanau, kad pedofilijos nebuvo, nes nejaugi isivaizduojat, kad Venckiene nepatikrinus 100-us kartu mergaites atpazinima ir pasakojima uzsipuls savo bendradarbi? ir vistik mergaite atpazino Jona, as jau pradzioje daug girdejau is pazistamu prokuroru, kad jis buvo atpazintas

  Thumb up 72 Thumb down 0

 26. Kada jums atsipeikėsite,kad klanas vėja jus kaip voveres ratu.Darykite ėjimą STATMENAI.Eikite į politiką ne ŽODŽIAIS,o DARBAIS.Jei kreipsitės pagalbos-ATSILIEPSIME.Vieni JŪS nieko nelaimėsite ir nieko neapginsite.Tačiau tauta be Jūsų irgi neturi charizmos nugalėti klaną.VALOM Lietuvą nuo MELO?

  Thumb up 72 Thumb down 0

 27. P.s. Del isplautu zaizdu reik pasakyti aciu (tikraja zodzio prasme) betingiui. Jis, iskarto po zmogzudysciu, dar neminint kedzio, pasake kad saudyta maziausia is dvieju ginklu, vienas buvo su duslintuvu. Ta jis suzinojo is liudininku, bet nezinodamas scenarijaus issiziojo. Po to dar buvo keli jo pranesimai, kurie priestarauja kliunkiaus konferencijai. Todel petrauskas (galimai) ji ir nueme pareigu.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 28. Sita jau seniai sakiau. furma nusove ne del pedofilijos, vien del to kad jis kaip tik galejo paneigti padofilija per savo "liudininkus". Man atrodo (nuo pirmos dienos, spalio 5d) kad tai buvo dvieju klanu karas. usas VSD agentas, kompromatu rinkejas, pinigu plovejas per savo ir stankes vardu uzrasytas firmas. Tai jau tvirtina ir kiti. furma buvo prokuroru agentas, kuris rinko duomenis apie uso (VSD) veikla. Kai kedys pradejo viesinti pedofilija ir dar uzkabino furma, VSD zinodami apie tai jog furma turi nemazai duomenu apie ju veikla, buvo nutarta ji pasalinti. Taip atsikratoma itakingo liudininko, o prrisus zmogzudyste kedziui, gelbejamas ir usas (VSD agentas). Tai rodo net toks dalykas, kad naruseviciene nusauta po ilgo laiko. Matyt svarbiau buvo furma, o jeigu butu nepavyke nusauti narusevicienes, tada mestas kitas scenarijus. Kodel nusove taip velai? Galbut lauke kedzio (reikejo ginklo) ir turejo paruosti naruseviciene, kad isileisti-atidarytu duris kazkam. Tam pasitarnavo stankes skambutis.

  Thumb up 72 Thumb down 0 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Palydovinė televizija: kas tai ir kodėl verta rinktis?
Pigus šildymo būdas individualiems namams
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kodėl romperiukai tituluojami geriausiu drabužiu mažyliams? 
Mažylių apranga – nuo jos įsigijimo iki aprengimo ir dėvėjimo – labai aktualus...

Nauja kryptis vestuvių žemėlapyje: lietuvius kviečia tuoktis Gran Kanarijoje 
Vestuvės užsienyje vis labiau populiarėja, tačiau sudėtingas šventės organizavimas daugelį porų atbaido nuo...

Prietaisai moterų sveikatai bei malonumui  
Įrodyta, kad vaginalinių kamuoliukų bei vibratorių naudojimas yra naudingas moterų psichologinei bei fizinei...

Vasaros sezonas prasideda: ką turėtų žinoti šunų šeimininkai? 
Prasidėjus šiltajam metų sezonui, didelė dalis žmonių džiaugiasi dėl malonaus oro ir galimybės...

Kiek kainuoja geros kokybės langai? 
Patikimi langai pagerins Jūsų namų saugumą ir tuo pačiu jūsų gyvenimo kokybę. Renkantis...

Kaip pakeisti ir atrestauruoti namų fasadą? 
Renkantis išorės sienų apdailos medžiagą dažniausiai svarstomi du variantai: tinkuoti arba montuoti klinkerio...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (11)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (9)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (5)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Lietuva sustabdė tarptautinių kompanijų iš Rusijos perkėlimą
Ekonomikos ir inovacijų ministerija sustabdė naujų tarpininkavimo raštų išdavimą į...
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (28)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (11)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Karštas Komentaras