Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
ekozoe.lt
2022 Rugpjūtis 8 Pirmadienis
 

Generalinės prokuratūros pasirinkti ekspertai ir toliau „stumia“ D.Kedžio „užspringimo“ versiją

2010-10-22 21:57 | Naujienos | Komentarų (123)

Į kovą prieš pedofilų klaną dėl mažos dukrelės pakilęs Drąsius Kedys buvo rastas nužudytas ant Kauno marių kranto (KK nuotr.)

Rugsėjo mėnesį Drąsiaus Kedžio mama Laima Kedienė kreipėsi į Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokurorą Aidą Mažeiką, kad šis Drąsiaus Kedžio mirties aplinkybes ištyrusiems penkiems specialistams pateiktų papildomus klausimus. Prokuroras A.Mažeika patenkino D.Kedžio mamos prašymą ir J.Paliuliui bei dar keturiems specialistams, tyrusiems D.Kedžio kūną, pateikė 20 papildomų klausimų. Šią savaitę D.Kedžio artimiesiems buvo pateikti atsakymai į pateiktus 20 papildomų klausimų.

Ko klausė D.Kedžio mama?

„2010 m. rugpjūčio mėnesio antroje pusėje iš Jūsų gavau 2010-08-13 raštą Nr. 17.2.-14564, kuriame nurodyta, jog siekiant užtikrinti ikiteisminio tyrimo objektyvumą ir išsklaidyti kylančias abejones, nuspręsta pradėti D.Kedžio teismo medicininės ekspertizės, kurią atliktų ne Lietuvos ekspertai, skyrimo procedūras ir aš galiu pateikti prašymus dėl klausimų ekspertams, dėl konkrečių ekspertų ar ekspertinės įstaigos skyrimo, pateikti papildomą medžiagą ekspertizei.

Analizuojant prieš tai nurodytas specialistų išvadas Nr. M 589/10 (01) ir Nr. M12/10 – M 589/10 (01), kurias pasirašė specialistai : Jonas Mindaugas Paliulis, dr. Romas Raudys, Sigita Bielevičienė, Leonas Gogelis ir Jolanta Majauskaitė-Čobot ir ruošiant klausimus užsienio ekspertams, kyla daug neaiškumų, kadangi nurodytose specialistų išvadose nėra tinkamo jų pagrindimo, o kai kurie sužalojimai, tyrimai ar jų rezultatai apskritai neaprašyti.

Tam, kad tinkamai galėčiau realizuoti savo, kaip nukentėjusios, procesines teises ir suformuluoti esminius klausimus užsienio ekspertams, esu priversta prašyti prieš kreipiantis į užsienio ekspertus pavesti specialisto išvadas surašiusiems specialistams: Jonui Mindaugui Paliuliui, dr. Romui Raudžiui, Sigitai Bielevičienei, Leonui Gogeliui ir Jolantai Majauskaitei-Čobot, papildomai atsakyti į žemiau pateiktus klausimus :

1. Koks svetimkūnio – žolės lapo patekimo į D.Kedžio kvėpuojamąją gerklę būdas ir mechanizmas?

2. Kokią tiesioginę reikšmę D.Kedžio uždusimui turėjo rastasis kvėpuojamojoje gerklėje lapas?

3. Kaip paaiškinamas labai gilus skrandžio turinio patekimas į kvėpavimo takus ir plaučius, kai skrandžio turinio nerasta gerklose, ryklėje, nosiaryklėje, burnoje bei D.Kedžio lavono suradimo vietoje ir ant jo rūbų?

4. Kaip paaiškinama skrandžio turinio aspiracija gulint kniūbsčiam?

5. Kokiais duomenimis ir motyvais remiantis atlikta asfiksijų diferencinė diagnostika?

6. Ar tikėtina, kad asfiksija dėl skrandžio turinio aspiracijos įvyko D.Kedžiui esant sąmoningam? Jei ne – tai kokios yra galimos komos priežastys bei kokiais duomenimis ir motyvais remiantis atlikta jų diferencinė diagnostika?

7. Kokios galimos vėmimo priežastys bei kokie yra jų diferenciniai-diagnostiniai motyvai?

8. Kokie duomenys ir motyvai leidžia atmesti skrandžio turinio aspiraciją kaip agoninį fenomeną?

9. Kokia kraujosruvų dešinės akies obuolio junginėje kilmė?

10. Jei kraujosruvos dešinės akies obuolio junginėje yra trauminės kilmės, tai koks jų padarymo mechanizmas ir laikas?

11. Koks kraujosruvos dešiniame paakyje padarymo laikas pagal jos histologinį vaizdą?

12. Kodėl D.Kedžio liežuvio sužalojimas (perplėšimas) užfiksuotas pridedamoje foto nuotraukoje Nr. 1, neužfiksuotas ir neaprašytas nei specialisto išvadoje Nr. M 589/10 (01) nei specialisto išvadoje Nr. M12/10 – M 589/10 (01)? Koks jo padarymo mechanizmas ir laikas?

13. Kodėl D.Kedžio dešinio žando gleivinės kirstinė žaizda, užfiksuota pridedamoje foto nuotraukoje Nr. 2, esanti toje pačioje vietoje kaip ir išorėje fiksuota spaudimo žymė, neužfiksuota ir neaprašyta nei specialisto išvadoje Nr. M 589/10 (01) nei specialisto išvadoje Nr. M12/10 – M 589/10 (01)? Koks jos padarymo mechanizmas ir laikas?

14. Kodėl nei specialisto išvadoje Nr. M 589/10 (01) nei specialisto išvadoje Nr. M12/10 – M 589/10 (01) neužfiksuotos ir neaprašytos, pridedamoje foto nuotraukoje Nr. 3, aiškiai matomos injekcijų žymės ant D.Kedžio dešinio šono? Koks jų padarymo laikas?

15. Kodėl nei specialisto išvadoje Nr. M 589/10 (01) nei specialisto išvadoje Nr. M12/10 – M 589/10 (01) neužfiksuota ir neaprašyta, pridedamoje foto nuotraukoje Nr. 4, aiškiai matoma injekcijų žymė ant D.Kedžio dešinės kojos? Koks jos padarymo laikas?

16. Kodėl nei specialisto išvadoje Nr. M 589/10 (01) nei specialisto išvadoje Nr. M12/10 – M 589/10 (01) neužfiksuota ir neaprašyta, pridedamose foto nuotraukose Nr. 5 ir Nr. 6, aiškiai matoma cilindro formos kraujosruva D.Kedžio kairėje kojoje, šalia tos vietos kur pašalinta D.Kedžio kairės kojos kaulo dalis? Koks jos padarymo mechanizmas ir laikas?

17. Kas sąlygojo skirtingą D.Kedžio lavono vyzdžių dydį, atitinkamai 0,3 ir 0,5 cm?

18. Ar D.Kedžio lavono smegenų masė (1565 g.) nėra padidėjusi? Jei taip, tai kas tai sąlygojo?

19. Kaip galima paaiškinti specialisto išvados Nr. Nr. M 589/10 (01) teiginius, jog nuo D.Kedžio lavono nosies, įstrižai nosies šaknies ir kaktos kairio smilkinio kryptimi yra 16 cm ilgio, 0,5 cm. pločio nutekėjusio kraujo takelis, tai yra kraujo bėgimą į „kalną“, jeigu pagal ikiteisminio tyrimo medžiagos duomenis D.Kedžio lavonas surastas gulintis veidu į žemę ?

20.Kuo vadovaujantis ir/ar kieno nurodymu D.Kedžio lavone (kvėpuojamojoje gerklėje) surastas svetimkūnis (žolės lapas), skirtingai nei kiti papildomiems tyrimams siųsti objektai (kraujas, šlapimas, skrandžio turinys ir kt.), buvo perduotas betarpiškai ikiteisminį tyrimą organizuojančiam prokurorui, o ne tiesiogiai, nurodytą svetimkūnį tyrusiems specialistams?

Ką atsakė ekspertai J.Paliulis ir ko?

Remdamiesi specialisto išvadoje Nr. M589/10(01) detaliai aprašytais Drąsiaus Kedžio lavono teismo medicininio tyrimo ir papildomų tyrimų duomenimis, atsižvelgdami į jo lavono apžiūros įvykio vietoje duomenis, atsakydami į papildomai pateiktus klausimus, Jonas Mindaugas Paliulis, dr. Romas Raudys, Sigita Bielevičienė, Leonas Gogelis ir Jolanta Majauskaitė-Čobot davė tokią išvadą:

1. Žolės lapas į Drąsiaus Kedžio kvėpuojamąją gerklę galėjo patekti šiam patekus į burną ir po to jį įkvėpus. Aplinkybių, kuriomis tai galėjo įvykti, nustatymas neatitinka specialių medicininių žinių.

2.Jei lapas į kvėpavimo takus pateko anksčiau nei skrandžio turinys, jis dirgindamas kvėpavimo takus galėjo išprovokuoti, sukelti vėmimą ir aspiraciją. Jei lapas pateko į kvėpavimo takus jau prasidėjus vėmimui, jo buvimas kvėpuojamojoje gerklėje esminės įtakos mirčiai neturėjo. Nustatyti, kada lapas pateko į kvėpavimo takus – iki vėmimo pradžios, jo metu ar vėliau, pvz., agoninio kvėpavimo metu – negalima, nes nėra apie tai leidžiančių spręsti medicininių duomenų.

3. Skrandžio turinys giliai į kvėpavimo takus pateko dėl antiperestaltinių skrandžio susitraukimų, stumiančių skrandžio turinį link ryklės ir gilių kvėpavimo judesių Drąsiui Kedžiui esant gyvam. Viršutiniuose kvėpavimo takuose skrandžio turinio būna žymiai daugiau nei smulkesniuose bronchuose paprastai tada, kai skrandžio turinys į kvėpavimo takus patenka po mirties ar agonijos metu. Remiantis tik medicininiais duomenimis negalima paaiškinti, kodėl skrandžio turinio nerasta Drąsiaus Kedžio lavono suradimo vietoje ir ant jo rūbų. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad lavono radimo vietoje darytose nuotraukose ir tiriant lavoną aplink burną matėsi skrandžio turinį primenantys sutepimai, o gerklėje kartu su žolės lapu rasta ir skrandžio turinį primenančių dalelių.

4. Skrandžio turinio aspiracija gulint kniūbsčiam gali būti paaiškinama rijimo ir kvėpavimo refleksų sutrikimu alkoholinės intoksikacijos fone (lavono kraujyje rasta 2,90-3,07 %c etilo alkoholio, stiklakūnyje 3,33-3,46 %o ir šlapime 3,65 %o etilo alkoholio, kas atitinka sunkų girtumo laipsnį ir galėjo sukelti vėmimą, sąmonės sutrikimą), kai stemple šalinamas skrandžio turinys pakeliui iš ryklės įkvepiamas į gerklę ir plaučius. Pažymėtina, kad medicininiai duomenys neleidžia nustatyti kūno padėties, kurioje įvyko aspiracija (kniūbsčias, aukštielninkas ar kt.).

5. Mechaninė asfiksija aspiravus skrandžio turinį buvo nustatyta todėl, kad buvo akivaizdūs mirties nuo šios asfiksijos rūšies požymiai, ir nebuvo kitokios asfiksijos rūšies ar mirties dėl kitokios priežasties požymių.

6. Nustatyti, kokia konkrečiai Drąsiaus Kedžio sąmonės būklė buvo vėmimo ir aspiracijos metu negalima, tačiau aišku, kad jam esant sunkaus girtumo būklėje ir dėl benzodiazepinų vartojimo sąmonė buvo sutrikusi, o tuo pačiu sutrikę ir rijimo bei kvėpavimo refleksai. Medicininių duomenų, leidžiančių spęsti apie kitos kilmės sąmonės sutrikimo priežastis, nenustatyta.

7. Vėmimas galėjo būti išprovokuotas ir sukeltas kaip tiesiogiai alkoholiui dirginant vėmimo centrą smegenų kamiene ar refleksiškai per skrandžio gleivinės sudirginimą, kaip sąveikoje su panaudotais vaistais taip ir be jų, arba į kvėpavimo takus patekus svetimkūniui – žolės lapui, arba dėl kitų nenustatytų priežasčių. Tačiau bet kuriuo atveju vėmimą įtakojo alkoholis.

8. Agonijos metu skrandžio turinys taip giliai į kvėpavimo takus ir plaučius paprastai nepatenka, o labiau užpildo viršutinius kvėpavimo takus. Be to, tokiais atvejais būna kita mirties priežastis, o šiuo atveju kitokios mirties priežasties požymių nebuvo.

9. Kraujosruvos (smulkių dėmelių pavidalo) dešinės akies obuolio junginėje galėjo atsirasti ir nuo mechaninio akies junginės sudirginimo.

10. Akies junginė galėjo būti sudirginta kaip neužilgo prieš mirtį, taip ir mirties metu ar netrukus po jos veidu ir akimi kontaktuojant su žemės paviršiuje esančiais daiktais (augalų liekanomis), tame tarpe ir nubrozdinimo bei kraujosruvos paakyje padarymo metu.

11. Minkštuose audiniuose iš dešinės akies histologiškai nustatyta dalinė autolizė, ryški pilnakraujystė; jungiamajame audinyje perivaskulinės ir infiltruojančios kraujosruvos šviežios be ląstelinės reakcijos, vietomis audiniai persisunkę baltymingu skysčiu su gausia eritrocitų priemaiša. Įvertinus šiuos duomenis darytina išvada, kad kraujosruva galėjo atsirasti ne tik po mirties, bet ir agonijos metu ar mirties momentu.

12. Liežuvis iš Drąsiaus Kedžio lavono buvo išpjautas tyrimo metu, išimant vidaus organų kompleksą, ir aprašytas: "Liežuvio paviršius padengtas gana storu rusvu apnašu, jo raumenyse kraujosruvų nėra". Foto nuotraukoje Nr.l matomas užfiksuotas burnos dugno audinių kraštas, likęs po liežuvio išpjovimo ir išėmimo iš burnos. Tai patvirtina ir lavono tyrimo metu darytas vaizdo įrašas.

13. Foto nuotraukoje Nr. 2 matoma ne žaizda, bet audinių pjūvis, padarytas mirusiojo autopsijos metu atseparuojant (atpjaunant) veido minkštuosius audinius nuo veido kaulų.

14. Pateiktoje foto nuotraukoje Nr.3 ant Drąsiaus Kedžio dešinio šono matomos smulkios rausvos ir rusvos dėmelės gali būti pigmentinės dėmelės ar kraujagyslinės kilmės dariniai, bet tai nėra injekcijų žymės. Vien tik iš foto nuotraukų šių odos pokyčių kilmės nustatyti negalima. Injekcijų žymių lavone nerasta. Be to, pateiktoje fotonuotraukoje analogiškų dėmelių matyti ir kitose mirusiojo pilvo bei krūtines vietose.

15. Kad pateiktoje foto nuotraukoje Nr. 4 šlaunyje matoma taškinė dėmelė yra injekcijos žymę patvirtinančių požymių nėra. Tai gali būti kaip taškinis šašeliu padengtas nubrozdinimas, taip ir prilipęs apdžiūvęs kraujas. Injekcijų žymių lavone nerasta.

16. Tokių ,,kraujosruvų", kokios rodomos pateiktose foto nuotraukose Nr. 5 ir Nr. 6, nei mirusiojo Drąsiaus Kedžio šlaunyse, nei kitose kūno srityse tyrimo metu nebuvo. Tai patvirtina ir lavono tyrimo metu darytas vaizdo įrašas. Tai, kas matoma šiose nuotraukose, gali būti tik sutepimai juosvais, į suodžius panašiais dažais, galimai daktiloskopavimui naudojamomis dulkėmis.

17. Skirtingą vyzdžių plotį galėjo sąlygoti netolygus galvos smegenų pabrinkimas.

18. Ištyrus Drąsiaus Kedžio lavoną tiek makroskopiškai, tiek ir mikroskopiškai konstatuotas nedidelis galvos smegenų pabrinkimas ir pilnakraujystė, todėl smegenų masė padidėjo. Tačiau kiek ji padidėjo, nustatyti negalima, nes nežinoma, kokia jo smegenų masė buvo esant gyvam. Nedidelį galvos smegenų pabrinkimą ir pilnakraujystę savo ruožtu sąlygojo apsinuodijimas etilo alkoholiu ir kraujotakos sutrikimas galvos smegenyse mirimo metu.

19.  Minimas kraujo nutekėjimo Drąsiaus Kedžio lavono veide „takelis" atsirado ne gulint kniūbsčiam jo radimo vietoje (kraujo ant veido nematyti ir nuotraukoje padarytoje radimo vietoje po lavono atvertimo ant nugaros), bet vėliau, kai lavonas gulėjo aukštelninkas kiek nuleista ir/ar atlošta galva.

20. Botaniniai tyrimai Valstybinėje teismo medicinos tarnyboje (VTMT) neatliekami, todėl iš lavono kvėpuojamosios gerklės išimtas svetimkūnis – žolės lapas, kaip daiktinis įrodymas buvo atiduotas lavoną tiriant dalyvavusiam prokurorui. Tuo tarpu mirusio žmogaus kūno audiniai, skysčiai ir išskyros tiriami VTMT laboratorijose.

Pastebėjimas

J.Paliulio ir kitų specialistų pateikti atsakymai prieštarauja D.Kedžio artimųjų atliktos nepriklausomos ekspertizės išvadoms, pagal kurias D.Kedžio mirties priežastis – nuskendimas, o švendrės lapas į gerklę pateko trečioje skendimo fazėje agoninio kvėpavimo metu.

„Drąsiaus Kedžio mirtį sąlygojusi būklė – asfikcija, patekusi į kvėpavimo takus vandeniui, t.y. prigėrimas vandenyje“, – teigiama nepriklausomų ekspertų išvadose, kurias D.Kedžio artimieji pateiks Generalinei prokuratūrai.

Neringa Venckienė taip pat stebisi ir tuo, kad akivaizdžios injekcijos žymės kojose yra įvardintos kaip pigmentinės dėmės.

„Tikiuosi, kad tiesą padės nustatyti užsienio ekspertai“, – „Karštam komentarui“ sakė N.Venckienė.

KK inf.

2010-10-22

Komentarai

 

 

 
 1. Pasiskaitykite Lr laurinkaus straipsni. Viskas rodo jog valantinas su grybe sutare, jog reikia atsaukti laurinku del sitos bylos. Matyt prie jo isibujojo pedofilai, kompromatu rinkejai, "privatizuotoju" klanas, todel jiem padeti issisukti is sitos (esamos) situacijos ir mestas laurinkus. Nes jeigu butu atsauke del kazko, nebutu puole konservai skirti jam signataro rentos, butu kazkokia tyrimo eiga. Laurinkus nemazai zino ir apie AMB mokine, galbut padejusia sukti dideles aferas.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 2. Aš irgi girdėjau kalbas, kad prokuratūra specialiai tempia gumą su pedofilijos byla, kad visų dėmesys būtų tik į pedofiliją ir niekas nesidomėtų tikrosiomis Furmanavičiaus nužudymo aplinkybėmis. Prisiminkit, KK rašė, kad Furmanavičiaus žaizdos buvo išplautos, kad niekas nenustatytų iš kokio atstumo šaudė. Gal tas azijietiškas žmogus tik pakazucha? Gal nušovė snaiperis?

  Thumb up 72 Thumb down 0

 3. Turiu omenyje, kad pedofilija buvo, bet teisėją nužudė ne dėl pedofilijos bylos – gal jis per daug žinojo apie prokurorų juodą biznį? Juk niekas neprekiaus narkotikais ar neturės narkotikų fabrikėlio, jei nedirbs kartu su teisėsauga.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 4. norėdami išvengti atsakomybės, praneša LNK žinios.
  Vakar palaidoti darbo vietoje žuvę 23 metų Tomas Lazarevičius, ceche dirbęs komplektuotoju, 54 metų beicuotoja Pranė Marinienė ir 39 metų stalius Romas Ivaškevičius. Visi jie pirmadienį rasti po sugriuvusio pastato nuolaužomis.

  Likus daugiau nei valandai iki Ivaškevičiaus laidotuvių, skyriaus vedėjas Leonas Gogelis paskubomis taisė įrašus baldininko mirties liudijime. Baltu koreguokliu užtušuota žyma "mirtis dėl ligos" ištaisyta į "nelaimingas atsitikimas".

  Žuvusio Ivaškevičiaus brolis Rimvydas vakar prisipažino, kad skuboti teismo medikų veiksmai pribloškė ir jį, ir artimuosius. "Tik kai vakar nuvažiavome pas ekspertą Gogelį, jis sutiko ištaisyti grafą, kurioje nurodoma, kas sukėlė mirtį.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 5. Gal teisėją nužudė dėl kokios narkotikų bylos, o nužudymą nurašė ant Kedžio? Nes aš girdėjau tokią versiją, kad teisėjo nužudymas visiškai nesusijęs su pedofilijos byla, tačiau buvo ta byla pasinaudota, kadangi pedofilijos byloje praėjo Furmanavičiaus pavardė. Tada logiška, kad Naruševičienę nužudė tik dėl to, kad būtų nuoroda į Kedį. Gali būti, kad teisėjas buvo nešventas, bet pedofilijos byla ir teisėjo nužudymo byla tai dvi atskiros bylos.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 6. Nustatyti mirties rūšį nėra teismo medikų kompetencija. Ar žmogus mirė dėl nelaimingo atsitikimo, ar jis tapo nusikaltimo auka, nustato teisėsaugininkai. Mirties rūšį, ar tai nužudymas, savižudybė ar nelaimingas atsitikimas – nustato tik bylą tiriantys pareigūnai. Tai reiktų paaiškinti ir velionių artimiesiems, kurie neretai piktinasi, perskaitę tokias medikų išvadas”, – pripažino profesorius.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 7. ATEISIM Į VALDŽIĄ, SUDARYSIM SEIME KOMISIJĄ D.KEDŽIO MIRTIES APLINKYBĖMS TIRTI IR SURASIM TIESĄ

  Thumb up 72 Thumb down 0

 8. Teko pabendrauti su zmogumi gyvenciu lietuvoje. Jis man aiskino, kad sitoje byloje viskas prasidejo del narkotiku. Paklausiau is kur zinai, sake, kad jam sake drg. kurio pazystamas buvo "prisilietes" prie bylos. Tada as klausinejau, pas ka tie narkotikai, kas ka zinojo. Atsakymas buvo idomus "nezinau, bet viskas del narkotiku". Tai matosi kad jaunimas gyvenantis lietuvoje, visiskai nesidomi, neskaito oficialiu pranesimu, negalvoja ir neturi logikos. As bandziau "priristi" narkotikus, bet niekaip nesigauna. Kedziui ginantis nuo kazko del narkotiku, tikrai nebutu rezono kurti pedofilija, kad dar labiau apsunkinti savo padeti. Galima daleisti, kad usas turejo narkotiku fabrikeli savo firmose, bet tada kedys nebutu kures pedofilijos, bet tiesiai apie tai pareiskes. Vadinasi naarkotikai cia ne esme, jeigu kazkas ir buvo. Taip pat i narkotiku "buzni" neisipaiso stankes tokia apsauga. Jeigu butu saugoma nuo narkomafijos, ji nepultu vencku-kedziu. Kaip beziurek, viskas rodo kad pedofilai sedi aukstai postuose ir del ju vyksta sitas cirkas. Nusikalstami valdzios susivienijimai labai suristi. Kaip sake bieliauskas, visi zino vieni apie kitus, todel nera problemos kontrabandos ar milijonines aferos dalyviui kreiptis pagalbos i pedofila, ir atvirksciai. Gaila jaunimo, kuris visiskai atbukes, degradaves, jam svarbu kad jo neliestu, turetu pinigu, o kito zmogaus nelaime jam nesvarbu. Yra gera patarle "nepastatysi savo laimes ant kito laimes griuvesiu"

  Thumb up 72 Thumb down 0

 9. D.Valio žadėtos prokuratūros pertvarkos? Spėju, kad kol Venckienė neįkurs partijos ir neateis į valdžią, tol bet kokios pertvarkos teisėsaugoje bus tik š…. malimas ir imitavimas.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 10. NAIKINTI NUSIKALTELISKA PEDOFILINE PROKURATURA, SU VISAIS kliunkom,ir x3s statytiniu valiu, daug zadejo ,o nieko nedaro.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 11. Tyrimams vadovaujantis Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroras Nerijus Bieliauskas prieš metus išgarsėjo įteikęs tuomečiam generaliniam prokurorui Algimantui Valantinui atsistatydinimo pareiškimą.

  Tuomet jis tyrė Drąsiaus Kedžio dukters galimo tvirkinimo bylą. Prokuroras nekomentuoja, kokios priežastys jį privertė parašyti tokį pareiškimą, o vėliau jį atsiimti.

  – Ar trijų pedofilų iš Vilniaus sulaikymas rodo, kad pedofilų tinklas Lietuvoje vis dėlto egzistuoja, kaip teigia D.Kedžio gerbėjai?

  Thumb up 72 Thumb down 0

 12. Nuo kada po mirties kraujas upeliu bėga? Paliuli, ar negalvoji eiti dirbti į cirką?

  Thumb up 72 Thumb down 0

 13. kad ekspertai dirba su saugumu, čia, manau, ir yra atsakymas į visus klausimus.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 14. Komentarai

  Raimundas Gargasas
  teisiamojo advokatas

  Mano kliento giminės ir artimieji jau buvo praradę viltį sulaukti teisingumo. Pagrindinis dalykas, kuris šioje byloje klaidino, – ekspertų liudijimai. Vienas sako, kad tai nužudymas, kitas – kad plaučių uždegimas. Panevėžio teismas patikėjo pirmojo eksperto išvada ir neskyrė papildomos ekspertizės, nors aš prašiau. Tąkart teismas patikėjo prielaidomis, o LAT į situaciją pažiūrėjo objektyviau. Žinant visą šią situaciją galima sakyti, kad kartais ekspertai Lietuvoje išties gali nulemti žmogaus likimą.

  Darius Stankevičius
  Generalinės prokuratūros prokuroras

  Dabar susipažįstu su nuosprendžiu ir galiu pasakyti, kad ši situacija – problematiška. Apeliacinės instancijos teismas ėmėsi visų įmanomų priemonių nustatyti, buvo priežastinis ryšys tarp sumušimų ir mirties ar ne. Kol kas dar negalėčiau pasakyti, ar sprendimas bus skundžiamas Aukščiausiajam Teismui. Galiu tik pakartoti, kad situacija išties problematiška. Kalbant bendrąja prasme negalima teigti, kad bylose viską nulemia ekspertų žodis, tačiau reikia pripažinti, kas jis lemia tikrai nemažai.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 15. Gerai, gerai, tegul jie seka savo pasakas, o tauta per Seimo rinkimus parodys, išrinkdama Venckienės partiją į Seimą. Tada pažiūrėsim, ką apie Kedžio "užspringimą" aiškins Kliunkos su Paliuliais…

  Thumb up 72 Thumb down 0

 16. nepasitiki nei Paliuliu, nei Kliunkos pavaldiniais, kurie ir toliau akivaizdžiai bando įrodyti, kad TAUTOS DIDVYRIS DRĄSIUS KEDYS MIRĖ UŽSPRINGĘS SAVO SKRANDŽIO TURINIU. Ką jie darys, kai TIESA IŠSAIŠKĖS?

  Thumb up 72 Thumb down 0

 17. kad galime gauti išsamią informaciją ir susidaryti tikrąjį vaizdą. Stiprybės D.Kedžio tėvams ir seseriai

  Thumb up 72 Thumb down 0

 18. Ar prokurorai turi motinas???? Ir kaip tokius dar šventa žemė nešioja…

  Thumb up 72 Thumb down 0

 19. p. Neringa, stiprybės, greičiau kurkite partiją, nes kitaip šitų banditų neįveiksite

  Thumb up 72 Thumb down 0

 20. Liaudies patarlė sako: ir gudri višta šikną išsidilgina. Panašu, kad taip atsitiko mūsų gudriesiems prokurorams su šia byla.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 21. gal tu pasakysi, kur ta stulpa reiktu padeti? Jeigu ivardinsi ta vieta, tai gal gimines ir perkels ten stulpa, juk nezino.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 22. Nesu ekspertas, bet tiek ir aš galėčiau parašyti, jei manęs prokurorai paprašytų :)

  Thumb up 72 Thumb down 0

 23. Aš irgi atkreipiau dėmesį – žolės lapas kaip daiktinis įrodymas, kas čia per čiūdai?

  Thumb up 72 Thumb down 0

 24. žolės lapas, kaip daiktinis įrodymas buvo atiduotas lavoną tiriant dalyvavusiam prokurorui………………o cia dar graziau, koks cia daiktinis irodymas? Gal zudymo irankis? Ar sis daiktinis irodymas figuruos Furmanaviciaus nsuzymo byloje? Kaip ir tas prokurorui atiduotas kaulas, isimtas is po dideles lavondemes? Tas kaulas irgi daiktinis irodymas? Taip iseina suprasti, kam ji prokuroras pasieme?

  Thumb up 72 Thumb down 0

 25. o 19 atsakymas reiskia, kad praejus pusnatros paros kraujas gali teketi? Kaip jis nesukresejo per tiek laiko? O gal tyrejas buvo sadistas? Visiskai neatsakytas klausimas.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 26. Kiek teko kalbėtis su žurnalistais, į tą klausimą prokuratūra NEATSAKINĖJA.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 27. AR KAS NORS OFICIALIAI KLAUSĖ PROKURATŪROS IR AR GAVO ATSAKYMĄ, KODĖL TIEK LAIKO VALSTYBĖ IŠLAIKO LAIMĄ STANKŪNAITĘ?

  Thumb up 72 Thumb down 0

 28. 15. Kad pateiktoje foto nuotraukoje Nr. 4 šlaunyje matoma taškinė dėmelė yra injekcijos žymę patvirtinančių požymių nėra. Tai gali būti kaip taškinis šašeliu padengtas nubrozdinimas, taip ir prilipęs apdžiūvęs kraujas. Injekcijų žymių lavone nerasta……………………………o tai kokia forma Kedziui buvo suduoti visi tie rasti vaistai? Tabletemis. Nebenusisnekekite geriau, gerbiamas Paliuli. Injekcijos zymes turejote rasti o jei neradote, tai kieno plauka i laboratorija nusiuntete?

  Thumb up 72 Thumb down 0 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Pigus šildymo būdas individualiems namams
Į ką atkreipti dėmesį renkantis avalynę vasarai?
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kodėl romperiukai tituluojami geriausiu drabužiu mažyliams? 
Mažylių apranga – nuo jos įsigijimo iki aprengimo ir dėvėjimo – labai aktualus...

Nauja kryptis vestuvių žemėlapyje: lietuvius kviečia tuoktis Gran Kanarijoje 
Vestuvės užsienyje vis labiau populiarėja, tačiau sudėtingas šventės organizavimas daugelį porų atbaido nuo...

Prietaisai moterų sveikatai bei malonumui  
Įrodyta, kad vaginalinių kamuoliukų bei vibratorių naudojimas yra naudingas moterų psichologinei bei fizinei...

Vasaros sezonas prasideda: ką turėtų žinoti šunų šeimininkai? 
Prasidėjus šiltajam metų sezonui, didelė dalis žmonių džiaugiasi dėl malonaus oro ir galimybės...

Kiek kainuoja geros kokybės langai? 
Patikimi langai pagerins Jūsų namų saugumą ir tuo pačiu jūsų gyvenimo kokybę. Renkantis...

Kaip pakeisti ir atrestauruoti namų fasadą? 
Renkantis išorės sienų apdailos medžiagą dažniausiai svarstomi du variantai: tinkuoti arba montuoti klinkerio...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (11)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (9)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (5)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Lietuva sustabdė tarptautinių kompanijų iš Rusijos perkėlimą
Ekonomikos ir inovacijų ministerija sustabdė naujų tarpininkavimo raštų išdavimą į...
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (28)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (11)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Karštas Komentaras