Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
ekozoe.lt
2022 Rugpjūtis 17 Trečiadienis
 

Generalinės prokuratūros pasirinkti ekspertai ir toliau „stumia“ D.Kedžio „užspringimo“ versiją

2010-10-22 21:57 | Naujienos | Komentarų (123)

Į kovą prieš pedofilų klaną dėl mažos dukrelės pakilęs Drąsius Kedys buvo rastas nužudytas ant Kauno marių kranto (KK nuotr.)

Rugsėjo mėnesį Drąsiaus Kedžio mama Laima Kedienė kreipėsi į Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokurorą Aidą Mažeiką, kad šis Drąsiaus Kedžio mirties aplinkybes ištyrusiems penkiems specialistams pateiktų papildomus klausimus. Prokuroras A.Mažeika patenkino D.Kedžio mamos prašymą ir J.Paliuliui bei dar keturiems specialistams, tyrusiems D.Kedžio kūną, pateikė 20 papildomų klausimų. Šią savaitę D.Kedžio artimiesiems buvo pateikti atsakymai į pateiktus 20 papildomų klausimų.

Ko klausė D.Kedžio mama?

„2010 m. rugpjūčio mėnesio antroje pusėje iš Jūsų gavau 2010-08-13 raštą Nr. 17.2.-14564, kuriame nurodyta, jog siekiant užtikrinti ikiteisminio tyrimo objektyvumą ir išsklaidyti kylančias abejones, nuspręsta pradėti D.Kedžio teismo medicininės ekspertizės, kurią atliktų ne Lietuvos ekspertai, skyrimo procedūras ir aš galiu pateikti prašymus dėl klausimų ekspertams, dėl konkrečių ekspertų ar ekspertinės įstaigos skyrimo, pateikti papildomą medžiagą ekspertizei.

Analizuojant prieš tai nurodytas specialistų išvadas Nr. M 589/10 (01) ir Nr. M12/10 – M 589/10 (01), kurias pasirašė specialistai : Jonas Mindaugas Paliulis, dr. Romas Raudys, Sigita Bielevičienė, Leonas Gogelis ir Jolanta Majauskaitė-Čobot ir ruošiant klausimus užsienio ekspertams, kyla daug neaiškumų, kadangi nurodytose specialistų išvadose nėra tinkamo jų pagrindimo, o kai kurie sužalojimai, tyrimai ar jų rezultatai apskritai neaprašyti.

Tam, kad tinkamai galėčiau realizuoti savo, kaip nukentėjusios, procesines teises ir suformuluoti esminius klausimus užsienio ekspertams, esu priversta prašyti prieš kreipiantis į užsienio ekspertus pavesti specialisto išvadas surašiusiems specialistams: Jonui Mindaugui Paliuliui, dr. Romui Raudžiui, Sigitai Bielevičienei, Leonui Gogeliui ir Jolantai Majauskaitei-Čobot, papildomai atsakyti į žemiau pateiktus klausimus :

1. Koks svetimkūnio – žolės lapo patekimo į D.Kedžio kvėpuojamąją gerklę būdas ir mechanizmas?

2. Kokią tiesioginę reikšmę D.Kedžio uždusimui turėjo rastasis kvėpuojamojoje gerklėje lapas?

3. Kaip paaiškinamas labai gilus skrandžio turinio patekimas į kvėpavimo takus ir plaučius, kai skrandžio turinio nerasta gerklose, ryklėje, nosiaryklėje, burnoje bei D.Kedžio lavono suradimo vietoje ir ant jo rūbų?

4. Kaip paaiškinama skrandžio turinio aspiracija gulint kniūbsčiam?

5. Kokiais duomenimis ir motyvais remiantis atlikta asfiksijų diferencinė diagnostika?

6. Ar tikėtina, kad asfiksija dėl skrandžio turinio aspiracijos įvyko D.Kedžiui esant sąmoningam? Jei ne – tai kokios yra galimos komos priežastys bei kokiais duomenimis ir motyvais remiantis atlikta jų diferencinė diagnostika?

7. Kokios galimos vėmimo priežastys bei kokie yra jų diferenciniai-diagnostiniai motyvai?

8. Kokie duomenys ir motyvai leidžia atmesti skrandžio turinio aspiraciją kaip agoninį fenomeną?

9. Kokia kraujosruvų dešinės akies obuolio junginėje kilmė?

10. Jei kraujosruvos dešinės akies obuolio junginėje yra trauminės kilmės, tai koks jų padarymo mechanizmas ir laikas?

11. Koks kraujosruvos dešiniame paakyje padarymo laikas pagal jos histologinį vaizdą?

12. Kodėl D.Kedžio liežuvio sužalojimas (perplėšimas) užfiksuotas pridedamoje foto nuotraukoje Nr. 1, neužfiksuotas ir neaprašytas nei specialisto išvadoje Nr. M 589/10 (01) nei specialisto išvadoje Nr. M12/10 – M 589/10 (01)? Koks jo padarymo mechanizmas ir laikas?

13. Kodėl D.Kedžio dešinio žando gleivinės kirstinė žaizda, užfiksuota pridedamoje foto nuotraukoje Nr. 2, esanti toje pačioje vietoje kaip ir išorėje fiksuota spaudimo žymė, neužfiksuota ir neaprašyta nei specialisto išvadoje Nr. M 589/10 (01) nei specialisto išvadoje Nr. M12/10 – M 589/10 (01)? Koks jos padarymo mechanizmas ir laikas?

14. Kodėl nei specialisto išvadoje Nr. M 589/10 (01) nei specialisto išvadoje Nr. M12/10 – M 589/10 (01) neužfiksuotos ir neaprašytos, pridedamoje foto nuotraukoje Nr. 3, aiškiai matomos injekcijų žymės ant D.Kedžio dešinio šono? Koks jų padarymo laikas?

15. Kodėl nei specialisto išvadoje Nr. M 589/10 (01) nei specialisto išvadoje Nr. M12/10 – M 589/10 (01) neužfiksuota ir neaprašyta, pridedamoje foto nuotraukoje Nr. 4, aiškiai matoma injekcijų žymė ant D.Kedžio dešinės kojos? Koks jos padarymo laikas?

16. Kodėl nei specialisto išvadoje Nr. M 589/10 (01) nei specialisto išvadoje Nr. M12/10 – M 589/10 (01) neužfiksuota ir neaprašyta, pridedamose foto nuotraukose Nr. 5 ir Nr. 6, aiškiai matoma cilindro formos kraujosruva D.Kedžio kairėje kojoje, šalia tos vietos kur pašalinta D.Kedžio kairės kojos kaulo dalis? Koks jos padarymo mechanizmas ir laikas?

17. Kas sąlygojo skirtingą D.Kedžio lavono vyzdžių dydį, atitinkamai 0,3 ir 0,5 cm?

18. Ar D.Kedžio lavono smegenų masė (1565 g.) nėra padidėjusi? Jei taip, tai kas tai sąlygojo?

19. Kaip galima paaiškinti specialisto išvados Nr. Nr. M 589/10 (01) teiginius, jog nuo D.Kedžio lavono nosies, įstrižai nosies šaknies ir kaktos kairio smilkinio kryptimi yra 16 cm ilgio, 0,5 cm. pločio nutekėjusio kraujo takelis, tai yra kraujo bėgimą į „kalną“, jeigu pagal ikiteisminio tyrimo medžiagos duomenis D.Kedžio lavonas surastas gulintis veidu į žemę ?

20.Kuo vadovaujantis ir/ar kieno nurodymu D.Kedžio lavone (kvėpuojamojoje gerklėje) surastas svetimkūnis (žolės lapas), skirtingai nei kiti papildomiems tyrimams siųsti objektai (kraujas, šlapimas, skrandžio turinys ir kt.), buvo perduotas betarpiškai ikiteisminį tyrimą organizuojančiam prokurorui, o ne tiesiogiai, nurodytą svetimkūnį tyrusiems specialistams?

Ką atsakė ekspertai J.Paliulis ir ko?

Remdamiesi specialisto išvadoje Nr. M589/10(01) detaliai aprašytais Drąsiaus Kedžio lavono teismo medicininio tyrimo ir papildomų tyrimų duomenimis, atsižvelgdami į jo lavono apžiūros įvykio vietoje duomenis, atsakydami į papildomai pateiktus klausimus, Jonas Mindaugas Paliulis, dr. Romas Raudys, Sigita Bielevičienė, Leonas Gogelis ir Jolanta Majauskaitė-Čobot davė tokią išvadą:

1. Žolės lapas į Drąsiaus Kedžio kvėpuojamąją gerklę galėjo patekti šiam patekus į burną ir po to jį įkvėpus. Aplinkybių, kuriomis tai galėjo įvykti, nustatymas neatitinka specialių medicininių žinių.

2.Jei lapas į kvėpavimo takus pateko anksčiau nei skrandžio turinys, jis dirgindamas kvėpavimo takus galėjo išprovokuoti, sukelti vėmimą ir aspiraciją. Jei lapas pateko į kvėpavimo takus jau prasidėjus vėmimui, jo buvimas kvėpuojamojoje gerklėje esminės įtakos mirčiai neturėjo. Nustatyti, kada lapas pateko į kvėpavimo takus – iki vėmimo pradžios, jo metu ar vėliau, pvz., agoninio kvėpavimo metu – negalima, nes nėra apie tai leidžiančių spręsti medicininių duomenų.

3. Skrandžio turinys giliai į kvėpavimo takus pateko dėl antiperestaltinių skrandžio susitraukimų, stumiančių skrandžio turinį link ryklės ir gilių kvėpavimo judesių Drąsiui Kedžiui esant gyvam. Viršutiniuose kvėpavimo takuose skrandžio turinio būna žymiai daugiau nei smulkesniuose bronchuose paprastai tada, kai skrandžio turinys į kvėpavimo takus patenka po mirties ar agonijos metu. Remiantis tik medicininiais duomenimis negalima paaiškinti, kodėl skrandžio turinio nerasta Drąsiaus Kedžio lavono suradimo vietoje ir ant jo rūbų. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad lavono radimo vietoje darytose nuotraukose ir tiriant lavoną aplink burną matėsi skrandžio turinį primenantys sutepimai, o gerklėje kartu su žolės lapu rasta ir skrandžio turinį primenančių dalelių.

4. Skrandžio turinio aspiracija gulint kniūbsčiam gali būti paaiškinama rijimo ir kvėpavimo refleksų sutrikimu alkoholinės intoksikacijos fone (lavono kraujyje rasta 2,90-3,07 %c etilo alkoholio, stiklakūnyje 3,33-3,46 %o ir šlapime 3,65 %o etilo alkoholio, kas atitinka sunkų girtumo laipsnį ir galėjo sukelti vėmimą, sąmonės sutrikimą), kai stemple šalinamas skrandžio turinys pakeliui iš ryklės įkvepiamas į gerklę ir plaučius. Pažymėtina, kad medicininiai duomenys neleidžia nustatyti kūno padėties, kurioje įvyko aspiracija (kniūbsčias, aukštielninkas ar kt.).

5. Mechaninė asfiksija aspiravus skrandžio turinį buvo nustatyta todėl, kad buvo akivaizdūs mirties nuo šios asfiksijos rūšies požymiai, ir nebuvo kitokios asfiksijos rūšies ar mirties dėl kitokios priežasties požymių.

6. Nustatyti, kokia konkrečiai Drąsiaus Kedžio sąmonės būklė buvo vėmimo ir aspiracijos metu negalima, tačiau aišku, kad jam esant sunkaus girtumo būklėje ir dėl benzodiazepinų vartojimo sąmonė buvo sutrikusi, o tuo pačiu sutrikę ir rijimo bei kvėpavimo refleksai. Medicininių duomenų, leidžiančių spęsti apie kitos kilmės sąmonės sutrikimo priežastis, nenustatyta.

7. Vėmimas galėjo būti išprovokuotas ir sukeltas kaip tiesiogiai alkoholiui dirginant vėmimo centrą smegenų kamiene ar refleksiškai per skrandžio gleivinės sudirginimą, kaip sąveikoje su panaudotais vaistais taip ir be jų, arba į kvėpavimo takus patekus svetimkūniui – žolės lapui, arba dėl kitų nenustatytų priežasčių. Tačiau bet kuriuo atveju vėmimą įtakojo alkoholis.

8. Agonijos metu skrandžio turinys taip giliai į kvėpavimo takus ir plaučius paprastai nepatenka, o labiau užpildo viršutinius kvėpavimo takus. Be to, tokiais atvejais būna kita mirties priežastis, o šiuo atveju kitokios mirties priežasties požymių nebuvo.

9. Kraujosruvos (smulkių dėmelių pavidalo) dešinės akies obuolio junginėje galėjo atsirasti ir nuo mechaninio akies junginės sudirginimo.

10. Akies junginė galėjo būti sudirginta kaip neužilgo prieš mirtį, taip ir mirties metu ar netrukus po jos veidu ir akimi kontaktuojant su žemės paviršiuje esančiais daiktais (augalų liekanomis), tame tarpe ir nubrozdinimo bei kraujosruvos paakyje padarymo metu.

11. Minkštuose audiniuose iš dešinės akies histologiškai nustatyta dalinė autolizė, ryški pilnakraujystė; jungiamajame audinyje perivaskulinės ir infiltruojančios kraujosruvos šviežios be ląstelinės reakcijos, vietomis audiniai persisunkę baltymingu skysčiu su gausia eritrocitų priemaiša. Įvertinus šiuos duomenis darytina išvada, kad kraujosruva galėjo atsirasti ne tik po mirties, bet ir agonijos metu ar mirties momentu.

12. Liežuvis iš Drąsiaus Kedžio lavono buvo išpjautas tyrimo metu, išimant vidaus organų kompleksą, ir aprašytas: "Liežuvio paviršius padengtas gana storu rusvu apnašu, jo raumenyse kraujosruvų nėra". Foto nuotraukoje Nr.l matomas užfiksuotas burnos dugno audinių kraštas, likęs po liežuvio išpjovimo ir išėmimo iš burnos. Tai patvirtina ir lavono tyrimo metu darytas vaizdo įrašas.

13. Foto nuotraukoje Nr. 2 matoma ne žaizda, bet audinių pjūvis, padarytas mirusiojo autopsijos metu atseparuojant (atpjaunant) veido minkštuosius audinius nuo veido kaulų.

14. Pateiktoje foto nuotraukoje Nr.3 ant Drąsiaus Kedžio dešinio šono matomos smulkios rausvos ir rusvos dėmelės gali būti pigmentinės dėmelės ar kraujagyslinės kilmės dariniai, bet tai nėra injekcijų žymės. Vien tik iš foto nuotraukų šių odos pokyčių kilmės nustatyti negalima. Injekcijų žymių lavone nerasta. Be to, pateiktoje fotonuotraukoje analogiškų dėmelių matyti ir kitose mirusiojo pilvo bei krūtines vietose.

15. Kad pateiktoje foto nuotraukoje Nr. 4 šlaunyje matoma taškinė dėmelė yra injekcijos žymę patvirtinančių požymių nėra. Tai gali būti kaip taškinis šašeliu padengtas nubrozdinimas, taip ir prilipęs apdžiūvęs kraujas. Injekcijų žymių lavone nerasta.

16. Tokių ,,kraujosruvų", kokios rodomos pateiktose foto nuotraukose Nr. 5 ir Nr. 6, nei mirusiojo Drąsiaus Kedžio šlaunyse, nei kitose kūno srityse tyrimo metu nebuvo. Tai patvirtina ir lavono tyrimo metu darytas vaizdo įrašas. Tai, kas matoma šiose nuotraukose, gali būti tik sutepimai juosvais, į suodžius panašiais dažais, galimai daktiloskopavimui naudojamomis dulkėmis.

17. Skirtingą vyzdžių plotį galėjo sąlygoti netolygus galvos smegenų pabrinkimas.

18. Ištyrus Drąsiaus Kedžio lavoną tiek makroskopiškai, tiek ir mikroskopiškai konstatuotas nedidelis galvos smegenų pabrinkimas ir pilnakraujystė, todėl smegenų masė padidėjo. Tačiau kiek ji padidėjo, nustatyti negalima, nes nežinoma, kokia jo smegenų masė buvo esant gyvam. Nedidelį galvos smegenų pabrinkimą ir pilnakraujystę savo ruožtu sąlygojo apsinuodijimas etilo alkoholiu ir kraujotakos sutrikimas galvos smegenyse mirimo metu.

19.  Minimas kraujo nutekėjimo Drąsiaus Kedžio lavono veide „takelis" atsirado ne gulint kniūbsčiam jo radimo vietoje (kraujo ant veido nematyti ir nuotraukoje padarytoje radimo vietoje po lavono atvertimo ant nugaros), bet vėliau, kai lavonas gulėjo aukštelninkas kiek nuleista ir/ar atlošta galva.

20. Botaniniai tyrimai Valstybinėje teismo medicinos tarnyboje (VTMT) neatliekami, todėl iš lavono kvėpuojamosios gerklės išimtas svetimkūnis – žolės lapas, kaip daiktinis įrodymas buvo atiduotas lavoną tiriant dalyvavusiam prokurorui. Tuo tarpu mirusio žmogaus kūno audiniai, skysčiai ir išskyros tiriami VTMT laboratorijose.

Pastebėjimas

J.Paliulio ir kitų specialistų pateikti atsakymai prieštarauja D.Kedžio artimųjų atliktos nepriklausomos ekspertizės išvadoms, pagal kurias D.Kedžio mirties priežastis – nuskendimas, o švendrės lapas į gerklę pateko trečioje skendimo fazėje agoninio kvėpavimo metu.

„Drąsiaus Kedžio mirtį sąlygojusi būklė – asfikcija, patekusi į kvėpavimo takus vandeniui, t.y. prigėrimas vandenyje“, – teigiama nepriklausomų ekspertų išvadose, kurias D.Kedžio artimieji pateiks Generalinei prokuratūrai.

Neringa Venckienė taip pat stebisi ir tuo, kad akivaizdžios injekcijos žymės kojose yra įvardintos kaip pigmentinės dėmės.

„Tikiuosi, kad tiesą padės nustatyti užsienio ekspertai“, – „Karštam komentarui“ sakė N.Venckienė.

KK inf.

2010-10-22

Komentarai

 

 

 
 1. Mes gi viską suprantam, žino, kur tiesa, ir į tuos pedofilų skalikus nekreipiam dėmesio. Pedofilų šunys loja, o Tiesos karavanas eina.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 2. 8 atsakymas, kad nebuvo kitu mirties pozymiu absoliuciai nepagristas. Ta ir uzsienio ekspertai pastebejo. Taigi issisukineja kaip tik gali. Todel ir suzalojimai netycia atsirado po 2 paru. Nes nesuderinama su ju nepagristom isvadom.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 3. i VTMT dirbti eina patys patys negabiausi medicinos studentai – tie, kuriems bijoma patiketi gyvuosius. Tuo tarpu ES ir US ten eina dirbti patys gabiausi.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 4. Pagaliau ,avinai ir ožiai, tikėję Dalios Polikarpovnos daromas "pertvarkas"ir "reformas" teisėsaugoje įsitikino,kaip toli jie buvo nuo realybės.Atminkite,kad J.E.Daliai Polikarpovnai labai tinka čekistinė teisėsauga,nes tai jos partijos brlių komunistų mylima "teisėsauga",o pati Dalia,ar Daša KPSS-ui priklaiso nuo 19 metų.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 5. Ekspertas tam ir yra ekspertas, kad nustatytų – taip ir taip, o ne arba taip, arba gal taip. Lauk tokius "specialistus".

  Thumb up 72 Thumb down 0

 6. o gerklėje kartu su žolės lapu rasta ir skrandžio turinį primenančių dalelių.
  ……………………….net negali istirti ar tai skrandzio turinys. Sakes, tik primanencios daleles, ka tai galetu reiksti? Primine isvaizda, kvapas ar daleliu forma? Tureu buti geda, kad nieko gero tie ekspertai neatliko. Tik aprase is oro. Ekspertai turetu rasyti profesionaliai, pagrindziant, o cia pilna, "gal taip gal anaip". Viska reikia pagristi ir tyrimus atlikti iki galo.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 7. 3. Skrandžio turinys giliai į kvėpavimo takus pateko dėl antiperestaltinių skrandžio susitraukimų, stumiančių skrandžio turinį link ryklės ir gilių kvėpavimo judesių Drąsiui Kedžiui esant gyvam…………..Tai visur akcentuoja, kad lapas ikrito agonijos metu, susimuse agonijos metu, o kodel apsiveme ne agonijos metu? Ar taip nebuna, kad agonijos metu skrandzio turinys del raumenu spazmu ar padidejusio aktyvumo kilsteli auksciau o suaktyvejes kvepavimas ji itraukia i plaucius? Kodel visur atsako gal taip gal anaip, o visa kita ka jiem reikia, irgi nepagrystai paraso lyg tiesa?

  Thumb up 72 Thumb down 0

 8. 2.Jei lapas į kvėpavimo takus pateko anksčiau nei skrandžio turinys, jis dirgindamas kvėpavimo takus galėjo išprovokuoti, sukelti vėmimą ir aspiraciją. Jei lapas pateko į kvėpavimo takus jau prasidėjus vėmimui, jo buvimas kvėpuojamojoje gerklėje esminės įtakos mirčiai neturėjo. Nustatyti, kada lapas pateko į kvėpavimo takus – iki vėmimo pradžios, jo metu ar vėliau, pvz., agoninio kvėpavimo metu – negalima, nes nėra apie tai leidžiančių spręsti medicininių duomenų.

  3. Skrandžio turinys giliai į kvėpavimo takus pateko dėl antiperestaltinių skrandžio susitraukimų, stumiančių skrandžio turinį link ryklės ir gilių kvėpavimo judesių
  …………………………….atkreipikt demesi, nezino ar lapas sukele vemima, bet tikrai zino, kad skrandzio antipersitaliniai judesiai. Jie savo isvada, kad Kedys mire nuo i kvepavimo takus patekusio turinio grindzia nepagrystoms isvadomis. Pisdecas kas dedasi.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 9. prasiveržė ir pradėjo bujoti ir karštam komentare.Jie sėkmingai užvaldė kauno dieną.Įdomu,kiek čia dobibienių pluša.Anot jų, Kedį nužudė giminės,po to patys samdo nepriklausomus ekspertus,leidžia pinigus.Tuo tarpu pedofilo tėvai sau sėdi ramūs,mirties aplinkybės juos tenkina.Gaila,kad lietuvoje tiek daug pakalikų,nenorinčių matyti,kokioje kloakoje mes gyvename.Geras posakis-pinigai nekvepia…

  Thumb up 72 Thumb down 0

 10. savo"išskirtinį" gudrumą duodantys atsakymą…tiesiog apsikvailino eilinį kartą. Vis tik, įsitikinę daugelis, kad TIESA nugalės.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 11. bene zydelka busi ? stiprybes tikrai reikes kedzio artimiesiems , nes tiek prisidirbo , kad net issikuopti negali .nersa savo skundais visas instancijas uzverte , tai dabar tures begioti i teismus , tik neaisku kada savo ‘tiesiogini’ darba dirbs ir kas aukles ta pasigrobta mergaite . uzjauciu laimute ir josios dukra , ne pyragai joms abiems .

  Thumb up 72 Thumb down 0

 12. kiekvienam, ne durnam zmogui kyla tokia pat mintis , reiskia tikrai ant to kranto ir buvo ivykdytas drasiaus vendeta . seimos geda buvo nuplauta krauju . niekas niekada nesuzinos , ka seima planavo , kas kaltas del zmogzudysciu , kodel buvo ikistas teisejas , kodel apkaltinti kiti zmones … mirusieji nekalba …

  Thumb up 72 Thumb down 0

 13. kodel ant to stulpo parasyta"cia buvo nuzudytas kedys"?kas zino,kad ten butent jis buvo nuzudytas?ar cia seima netycia prasitare?nes seima zino tikslia vieta,kur drasius galus atidave.ir tikslia priezasti taip pat.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 14. koks cirkas / cia tetulyte sudauze ta savo krikstasuni , ikiso svendres lapa , o paskui stebejo , kaip reaguos i tai tyrejai .jei jau spec. tarnybos butu emesis to reikalo , butu viskas padaryta ciki ciki ,kad ne suo nesulotu . dabar visi pastatyti ant ausu , tirkite ,kaip norite , bet irodykite , kad viskas buvo ne taip . kaip toje pasakoje – atnesk kazka is kazkur .

  Thumb up 72 Thumb down 0

 15. Rytoj,t.y.siandien butinai paziurekite per BTV Vyt.Matuleviciaus laida "Zurnalistinis tyrimas" 17:20val – apie Uso ‘zuti’,snekes liudininkai

  Thumb up 72 Thumb down 0

 16. darė artimieji dirbtinį kvėpavimą ir užsprangdino, paprasta kaip du kart du .

  Thumb up 72 Thumb down 0

 17. Kodel tiek ilgai jie ieskojo atsakymu i kedzienes uzduotus klausimus,? Atsakymas ir vel ta pati maldele…Gerbiama Venskiene ar jus turite pati teise pasiimti is uzsienio ekspertus? Ir vel ,kad dalyvauti nepriklausomi ekspertai is Lietuvos. Ar galima tiketi,kad nebus paimti ekspertai is uzsienio ,kaip buvo draugiski susirasinejimai.Ir uzsienije yra visko….Jusu vietoje ,gerb. Venskiene turite pati susiieskoti is uzsienio , ar bent neleis generaline prokuratura ,tai tegu ir jie turi ir jus ,tik tada galima tiketi ,kad eksgumacija bus atlikta teisingai.Arteja ziema ,jusu vietoj nebelaukciau nieko,kuo greiciau tegu daro ,o netempia gumos,kai daug ko negales ir matyti suirs kunas ,o ekspertai to ir telaukia Skaitai iju atsakytus klausimus ir dreba kunas . Kaip liaudiskai sakant ,- nori pripirsti liga ,kurios nera…..

  Thumb up 72 Thumb down 0

 18. Vardas: Laima
  Šalis: Lietuva
  Paskutinio prisijungimo šalis: Lietuva
  Valstija / regionas : Kauno
  Miestas: Kaunas
  Gimtadienis: 21 Balandžio 1986
  Lytis: mot.
  Ieško: Draugų
  Tikslas: Susirašinėjimas, Rimta draugyste, Bendravimas
  Ūgis: 171-175 cm
  Išsilavinimas: Vidurinis
  Kūno tipas: Vidutinis
  Akys: Rudos
  Plaukų spalva: Juoda
  Pajamos: 1001Lt – 2000Lt
  Pomėgiai: Sportas, Auto / Moto, Sveikas gyvenimo būdas, Naktiniai klubai, Filmai, Muzika, TV/Radija, IT / Internetas, Maisto gaminimas, Mokslas
  Profesija: Vadyba, Sociologija, Psichologija
  Kalbos: Lietuvių, Anglų, Rusų
  Muzika: Lietuviška, Rusiška, Senos geros, Pop/Šokių, Hip-hop’as / Repas
  Papildoma informacija:
  Sakoma, kad reikalinga viena minutė, kad išskirtum žmogų iš aplinkinių. viena diena, kad jį pamiltum, bet reikalingas visas gyvenimas, kad jį pamirštum.
  As jūsų niekada nepamiršiu, nes vertinu nuoširdžią draugystę.
  Nario mokyklos informacija:
  Miestas: Kaunas
  Mokykla: Kauno Petrašiūnų vidurinė mokykla
  Baigimo metai: 2004
  Klasė: 12
  Universiteto/Koledžo/Prof. Mokyklos info:
  Įstaiga: Kauno technologijos universitetas
  Fakultetas: Socialinių mokslų fakultetas
  Studijų Metai: 2007/2008
  Kursas: 2 course
  Grupė: 5
  Įstaiga: Kauno technologijos universitetas
  Fakultetas: Socialinių mokslų fakultetas
  Baigimo metai: 2007
  Grupė: 5
  ***********
  Nickas: bela1986
  Narys nuo: 9 Rugpjūčio 2007
  Pask. prisjungimas: 17 Spalio 2010 19:35

  Thumb up 72 Thumb down 0

 19. dėl Gaivenio- kai LinGį nušovė jis dirbo kartu ‘"Respublikoj’kovojo su ta pačia mafija,su kuria dabar ,taip glaudžiai susidraugavo,ir dirba jai-niekaip nesuprantu,tai kokios pas žmogų vertybės-TIK BABKINĖS

  Thumb up 72 Thumb down 0

 20. APSAUGOK, VIEŠPATIE!

  Apsaugok, Viešpatie, nuo priešo.
  Kursai patamsiais duobę knisa,
  Nuo to, kursai ant kelio viešo
  Purvais apdrabsto žmogų visą!
  Bet aš bijau ir tų draugų,
  Kuriems nelaužė nieks ragų;
  Kurie per daug akyvai mano,
  Kitus, ne savo ožį gano.

  Apsaugok ir nuo piktadėjo,
  Kursai užpuolęs kelnes mauna,
  Ir nuo politiko-veikėjo,
  Kursai visur tik tvarką griauna!
  Bijau ir ponų-labdarių,
  Šaltų nuo vėjų keturių,
  Ir be jokios varsos jaunimo,
  Kuriam gana alaus pliurpimo.

  Apsaugok ir nuo lenkomano,
  Kurs Lietuvoj šiek tiek atkutęs,
  Lenkystę veisti įsimano,
  Kvailiai endeku pasipūtęs!
  Išrauk ir tas usnis piktas,
  Kurios stačiai nei šis nei tas,
  Ir stiepias ten bevardžiu stiebu,
  Kame užuodžia kąsnį riebų!

  Apsaugok ir nuo skystapročių,
  Kurie raidžių bent kiek palaižę,
  Puikybėj sėdžias tarp galvočių,
  Lyg visą išmintį išaižę!
  Doros nesekdami tėvų,
  Nulipdę sau nemaž dievų,
  Tik vieno Dievo nebemato,
  Nes knistis dumbluose paprato.

  Apsaugok ir nuo dekadentų,
  Kurie varsas užuosti moka,
  Nuo elgetaujančių studentų,
  Kuriems mokintis noro stoka!
  Turėčiau dar nemaž maldos…
  Bet aušint burną be naudos
  Per daugel širdį man griaudina
  Ir lūpas skausmu surakina.

  * * *

  Kokiems velniams jūs, bepročiai ar žiaurūs žmonės,
  Vieni kitiems ant žemės pragarą sukūrę,
  Burnojate, kad tai Praamžius be malonės
  Į kovą amžiną už būvį jus subūrė!
  Ar saulės šilumos, ar duonos neužtektų,
  Jei meilė širdyse nesaunori prašnektų?

  Juk taip nedaug žmogaus laimužei reikia,
  Tiktai skaisčios nedrumskite širdies jam tyčia!
  Apkerpėjus lūšna varguoliui dangų teikia,
  Kai jo šeimynoje ramumas ir bažnyčia.
  Bet duona net balta karti bus, mano ponai!
  Jei meilė nepriglaus, nešildys milijonai.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 21. Vidutinė vyro smegenų masė yra 1350 g. Ypatingai retais atvejais ji viršija 1500 g, Kedžio gi buvo 1565 g. Jei ekspertams atrodo kad čia nepabrinkusios, tai turim retą reiškinį, mokslininkams būtų įdomu patyrinėt

  Thumb up 72 Thumb down 0

 22. Nesupratau kaip galima paskęsti vėmalų jūroje agoniškai kvėpuojant švendrės lapais.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 23. Tai jau tikrai idomu…patys pripazino, kad kune rasta ivairiausiu vaistu. Tai stiprus leidziami vaistai, o injekciju zymiu is vis nerado. Idomu, kaip a.a.Drasiaus kune tie vaistai atsirado…zodziu cia pasako, cia jau sau priestarauja. Chebra, nu galu gale ismokit meluot, jau pats laikas butu!

  Thumb up 72 Thumb down 0

 24. tipo, daktiloskopavo šlaunį ir ieškojo ant jos pirštų atspaudų, ar kaip? Įdomi versija, iki šiol maniau kad atspaudai randami ant kai kurių lygių paviršių, bet tik ne ant odos. Ir šiaip, gal kas paaiškintų, nu nesuvokiu, kaip galima sugebėt kūną išterliot per ekspertizę. O paskui Kedžiai aišku net nepastebėjo kad tai milteliai, perbrauki pirštu ir nusivalo…?

  Thumb up 72 Thumb down 0 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Palydovinė televizija: kas tai ir kodėl verta rinktis?
Pigus šildymo būdas individualiems namams
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kodėl romperiukai tituluojami geriausiu drabužiu mažyliams? 
Mažylių apranga – nuo jos įsigijimo iki aprengimo ir dėvėjimo – labai aktualus...

Nauja kryptis vestuvių žemėlapyje: lietuvius kviečia tuoktis Gran Kanarijoje 
Vestuvės užsienyje vis labiau populiarėja, tačiau sudėtingas šventės organizavimas daugelį porų atbaido nuo...

Prietaisai moterų sveikatai bei malonumui  
Įrodyta, kad vaginalinių kamuoliukų bei vibratorių naudojimas yra naudingas moterų psichologinei bei fizinei...

Vasaros sezonas prasideda: ką turėtų žinoti šunų šeimininkai? 
Prasidėjus šiltajam metų sezonui, didelė dalis žmonių džiaugiasi dėl malonaus oro ir galimybės...

Kiek kainuoja geros kokybės langai? 
Patikimi langai pagerins Jūsų namų saugumą ir tuo pačiu jūsų gyvenimo kokybę. Renkantis...

Kaip pakeisti ir atrestauruoti namų fasadą? 
Renkantis išorės sienų apdailos medžiagą dažniausiai svarstomi du variantai: tinkuoti arba montuoti klinkerio...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (11)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (9)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (5)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Lietuva sustabdė tarptautinių kompanijų iš Rusijos perkėlimą
Ekonomikos ir inovacijų ministerija sustabdė naujų tarpininkavimo raštų išdavimą į...
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (28)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (11)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Karštas Komentaras