Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2022 Rugpjūtis 17 Trečiadienis
 

Generalinės prokuratūros pasirinkti ekspertai ir toliau „stumia“ D.Kedžio „užspringimo“ versiją

2010-10-22 21:57 | Naujienos | Komentarų (123)

Į kovą prieš pedofilų klaną dėl mažos dukrelės pakilęs Drąsius Kedys buvo rastas nužudytas ant Kauno marių kranto (KK nuotr.)

Rugsėjo mėnesį Drąsiaus Kedžio mama Laima Kedienė kreipėsi į Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokurorą Aidą Mažeiką, kad šis Drąsiaus Kedžio mirties aplinkybes ištyrusiems penkiems specialistams pateiktų papildomus klausimus. Prokuroras A.Mažeika patenkino D.Kedžio mamos prašymą ir J.Paliuliui bei dar keturiems specialistams, tyrusiems D.Kedžio kūną, pateikė 20 papildomų klausimų. Šią savaitę D.Kedžio artimiesiems buvo pateikti atsakymai į pateiktus 20 papildomų klausimų.

Ko klausė D.Kedžio mama?

„2010 m. rugpjūčio mėnesio antroje pusėje iš Jūsų gavau 2010-08-13 raštą Nr. 17.2.-14564, kuriame nurodyta, jog siekiant užtikrinti ikiteisminio tyrimo objektyvumą ir išsklaidyti kylančias abejones, nuspręsta pradėti D.Kedžio teismo medicininės ekspertizės, kurią atliktų ne Lietuvos ekspertai, skyrimo procedūras ir aš galiu pateikti prašymus dėl klausimų ekspertams, dėl konkrečių ekspertų ar ekspertinės įstaigos skyrimo, pateikti papildomą medžiagą ekspertizei.

Analizuojant prieš tai nurodytas specialistų išvadas Nr. M 589/10 (01) ir Nr. M12/10 – M 589/10 (01), kurias pasirašė specialistai : Jonas Mindaugas Paliulis, dr. Romas Raudys, Sigita Bielevičienė, Leonas Gogelis ir Jolanta Majauskaitė-Čobot ir ruošiant klausimus užsienio ekspertams, kyla daug neaiškumų, kadangi nurodytose specialistų išvadose nėra tinkamo jų pagrindimo, o kai kurie sužalojimai, tyrimai ar jų rezultatai apskritai neaprašyti.

Tam, kad tinkamai galėčiau realizuoti savo, kaip nukentėjusios, procesines teises ir suformuluoti esminius klausimus užsienio ekspertams, esu priversta prašyti prieš kreipiantis į užsienio ekspertus pavesti specialisto išvadas surašiusiems specialistams: Jonui Mindaugui Paliuliui, dr. Romui Raudžiui, Sigitai Bielevičienei, Leonui Gogeliui ir Jolantai Majauskaitei-Čobot, papildomai atsakyti į žemiau pateiktus klausimus :

1. Koks svetimkūnio – žolės lapo patekimo į D.Kedžio kvėpuojamąją gerklę būdas ir mechanizmas?

2. Kokią tiesioginę reikšmę D.Kedžio uždusimui turėjo rastasis kvėpuojamojoje gerklėje lapas?

3. Kaip paaiškinamas labai gilus skrandžio turinio patekimas į kvėpavimo takus ir plaučius, kai skrandžio turinio nerasta gerklose, ryklėje, nosiaryklėje, burnoje bei D.Kedžio lavono suradimo vietoje ir ant jo rūbų?

4. Kaip paaiškinama skrandžio turinio aspiracija gulint kniūbsčiam?

5. Kokiais duomenimis ir motyvais remiantis atlikta asfiksijų diferencinė diagnostika?

6. Ar tikėtina, kad asfiksija dėl skrandžio turinio aspiracijos įvyko D.Kedžiui esant sąmoningam? Jei ne – tai kokios yra galimos komos priežastys bei kokiais duomenimis ir motyvais remiantis atlikta jų diferencinė diagnostika?

7. Kokios galimos vėmimo priežastys bei kokie yra jų diferenciniai-diagnostiniai motyvai?

8. Kokie duomenys ir motyvai leidžia atmesti skrandžio turinio aspiraciją kaip agoninį fenomeną?

9. Kokia kraujosruvų dešinės akies obuolio junginėje kilmė?

10. Jei kraujosruvos dešinės akies obuolio junginėje yra trauminės kilmės, tai koks jų padarymo mechanizmas ir laikas?

11. Koks kraujosruvos dešiniame paakyje padarymo laikas pagal jos histologinį vaizdą?

12. Kodėl D.Kedžio liežuvio sužalojimas (perplėšimas) užfiksuotas pridedamoje foto nuotraukoje Nr. 1, neužfiksuotas ir neaprašytas nei specialisto išvadoje Nr. M 589/10 (01) nei specialisto išvadoje Nr. M12/10 – M 589/10 (01)? Koks jo padarymo mechanizmas ir laikas?

13. Kodėl D.Kedžio dešinio žando gleivinės kirstinė žaizda, užfiksuota pridedamoje foto nuotraukoje Nr. 2, esanti toje pačioje vietoje kaip ir išorėje fiksuota spaudimo žymė, neužfiksuota ir neaprašyta nei specialisto išvadoje Nr. M 589/10 (01) nei specialisto išvadoje Nr. M12/10 – M 589/10 (01)? Koks jos padarymo mechanizmas ir laikas?

14. Kodėl nei specialisto išvadoje Nr. M 589/10 (01) nei specialisto išvadoje Nr. M12/10 – M 589/10 (01) neužfiksuotos ir neaprašytos, pridedamoje foto nuotraukoje Nr. 3, aiškiai matomos injekcijų žymės ant D.Kedžio dešinio šono? Koks jų padarymo laikas?

15. Kodėl nei specialisto išvadoje Nr. M 589/10 (01) nei specialisto išvadoje Nr. M12/10 – M 589/10 (01) neužfiksuota ir neaprašyta, pridedamoje foto nuotraukoje Nr. 4, aiškiai matoma injekcijų žymė ant D.Kedžio dešinės kojos? Koks jos padarymo laikas?

16. Kodėl nei specialisto išvadoje Nr. M 589/10 (01) nei specialisto išvadoje Nr. M12/10 – M 589/10 (01) neužfiksuota ir neaprašyta, pridedamose foto nuotraukose Nr. 5 ir Nr. 6, aiškiai matoma cilindro formos kraujosruva D.Kedžio kairėje kojoje, šalia tos vietos kur pašalinta D.Kedžio kairės kojos kaulo dalis? Koks jos padarymo mechanizmas ir laikas?

17. Kas sąlygojo skirtingą D.Kedžio lavono vyzdžių dydį, atitinkamai 0,3 ir 0,5 cm?

18. Ar D.Kedžio lavono smegenų masė (1565 g.) nėra padidėjusi? Jei taip, tai kas tai sąlygojo?

19. Kaip galima paaiškinti specialisto išvados Nr. Nr. M 589/10 (01) teiginius, jog nuo D.Kedžio lavono nosies, įstrižai nosies šaknies ir kaktos kairio smilkinio kryptimi yra 16 cm ilgio, 0,5 cm. pločio nutekėjusio kraujo takelis, tai yra kraujo bėgimą į „kalną“, jeigu pagal ikiteisminio tyrimo medžiagos duomenis D.Kedžio lavonas surastas gulintis veidu į žemę ?

20.Kuo vadovaujantis ir/ar kieno nurodymu D.Kedžio lavone (kvėpuojamojoje gerklėje) surastas svetimkūnis (žolės lapas), skirtingai nei kiti papildomiems tyrimams siųsti objektai (kraujas, šlapimas, skrandžio turinys ir kt.), buvo perduotas betarpiškai ikiteisminį tyrimą organizuojančiam prokurorui, o ne tiesiogiai, nurodytą svetimkūnį tyrusiems specialistams?

Ką atsakė ekspertai J.Paliulis ir ko?

Remdamiesi specialisto išvadoje Nr. M589/10(01) detaliai aprašytais Drąsiaus Kedžio lavono teismo medicininio tyrimo ir papildomų tyrimų duomenimis, atsižvelgdami į jo lavono apžiūros įvykio vietoje duomenis, atsakydami į papildomai pateiktus klausimus, Jonas Mindaugas Paliulis, dr. Romas Raudys, Sigita Bielevičienė, Leonas Gogelis ir Jolanta Majauskaitė-Čobot davė tokią išvadą:

1. Žolės lapas į Drąsiaus Kedžio kvėpuojamąją gerklę galėjo patekti šiam patekus į burną ir po to jį įkvėpus. Aplinkybių, kuriomis tai galėjo įvykti, nustatymas neatitinka specialių medicininių žinių.

2.Jei lapas į kvėpavimo takus pateko anksčiau nei skrandžio turinys, jis dirgindamas kvėpavimo takus galėjo išprovokuoti, sukelti vėmimą ir aspiraciją. Jei lapas pateko į kvėpavimo takus jau prasidėjus vėmimui, jo buvimas kvėpuojamojoje gerklėje esminės įtakos mirčiai neturėjo. Nustatyti, kada lapas pateko į kvėpavimo takus – iki vėmimo pradžios, jo metu ar vėliau, pvz., agoninio kvėpavimo metu – negalima, nes nėra apie tai leidžiančių spręsti medicininių duomenų.

3. Skrandžio turinys giliai į kvėpavimo takus pateko dėl antiperestaltinių skrandžio susitraukimų, stumiančių skrandžio turinį link ryklės ir gilių kvėpavimo judesių Drąsiui Kedžiui esant gyvam. Viršutiniuose kvėpavimo takuose skrandžio turinio būna žymiai daugiau nei smulkesniuose bronchuose paprastai tada, kai skrandžio turinys į kvėpavimo takus patenka po mirties ar agonijos metu. Remiantis tik medicininiais duomenimis negalima paaiškinti, kodėl skrandžio turinio nerasta Drąsiaus Kedžio lavono suradimo vietoje ir ant jo rūbų. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad lavono radimo vietoje darytose nuotraukose ir tiriant lavoną aplink burną matėsi skrandžio turinį primenantys sutepimai, o gerklėje kartu su žolės lapu rasta ir skrandžio turinį primenančių dalelių.

4. Skrandžio turinio aspiracija gulint kniūbsčiam gali būti paaiškinama rijimo ir kvėpavimo refleksų sutrikimu alkoholinės intoksikacijos fone (lavono kraujyje rasta 2,90-3,07 %c etilo alkoholio, stiklakūnyje 3,33-3,46 %o ir šlapime 3,65 %o etilo alkoholio, kas atitinka sunkų girtumo laipsnį ir galėjo sukelti vėmimą, sąmonės sutrikimą), kai stemple šalinamas skrandžio turinys pakeliui iš ryklės įkvepiamas į gerklę ir plaučius. Pažymėtina, kad medicininiai duomenys neleidžia nustatyti kūno padėties, kurioje įvyko aspiracija (kniūbsčias, aukštielninkas ar kt.).

5. Mechaninė asfiksija aspiravus skrandžio turinį buvo nustatyta todėl, kad buvo akivaizdūs mirties nuo šios asfiksijos rūšies požymiai, ir nebuvo kitokios asfiksijos rūšies ar mirties dėl kitokios priežasties požymių.

6. Nustatyti, kokia konkrečiai Drąsiaus Kedžio sąmonės būklė buvo vėmimo ir aspiracijos metu negalima, tačiau aišku, kad jam esant sunkaus girtumo būklėje ir dėl benzodiazepinų vartojimo sąmonė buvo sutrikusi, o tuo pačiu sutrikę ir rijimo bei kvėpavimo refleksai. Medicininių duomenų, leidžiančių spęsti apie kitos kilmės sąmonės sutrikimo priežastis, nenustatyta.

7. Vėmimas galėjo būti išprovokuotas ir sukeltas kaip tiesiogiai alkoholiui dirginant vėmimo centrą smegenų kamiene ar refleksiškai per skrandžio gleivinės sudirginimą, kaip sąveikoje su panaudotais vaistais taip ir be jų, arba į kvėpavimo takus patekus svetimkūniui – žolės lapui, arba dėl kitų nenustatytų priežasčių. Tačiau bet kuriuo atveju vėmimą įtakojo alkoholis.

8. Agonijos metu skrandžio turinys taip giliai į kvėpavimo takus ir plaučius paprastai nepatenka, o labiau užpildo viršutinius kvėpavimo takus. Be to, tokiais atvejais būna kita mirties priežastis, o šiuo atveju kitokios mirties priežasties požymių nebuvo.

9. Kraujosruvos (smulkių dėmelių pavidalo) dešinės akies obuolio junginėje galėjo atsirasti ir nuo mechaninio akies junginės sudirginimo.

10. Akies junginė galėjo būti sudirginta kaip neužilgo prieš mirtį, taip ir mirties metu ar netrukus po jos veidu ir akimi kontaktuojant su žemės paviršiuje esančiais daiktais (augalų liekanomis), tame tarpe ir nubrozdinimo bei kraujosruvos paakyje padarymo metu.

11. Minkštuose audiniuose iš dešinės akies histologiškai nustatyta dalinė autolizė, ryški pilnakraujystė; jungiamajame audinyje perivaskulinės ir infiltruojančios kraujosruvos šviežios be ląstelinės reakcijos, vietomis audiniai persisunkę baltymingu skysčiu su gausia eritrocitų priemaiša. Įvertinus šiuos duomenis darytina išvada, kad kraujosruva galėjo atsirasti ne tik po mirties, bet ir agonijos metu ar mirties momentu.

12. Liežuvis iš Drąsiaus Kedžio lavono buvo išpjautas tyrimo metu, išimant vidaus organų kompleksą, ir aprašytas: "Liežuvio paviršius padengtas gana storu rusvu apnašu, jo raumenyse kraujosruvų nėra". Foto nuotraukoje Nr.l matomas užfiksuotas burnos dugno audinių kraštas, likęs po liežuvio išpjovimo ir išėmimo iš burnos. Tai patvirtina ir lavono tyrimo metu darytas vaizdo įrašas.

13. Foto nuotraukoje Nr. 2 matoma ne žaizda, bet audinių pjūvis, padarytas mirusiojo autopsijos metu atseparuojant (atpjaunant) veido minkštuosius audinius nuo veido kaulų.

14. Pateiktoje foto nuotraukoje Nr.3 ant Drąsiaus Kedžio dešinio šono matomos smulkios rausvos ir rusvos dėmelės gali būti pigmentinės dėmelės ar kraujagyslinės kilmės dariniai, bet tai nėra injekcijų žymės. Vien tik iš foto nuotraukų šių odos pokyčių kilmės nustatyti negalima. Injekcijų žymių lavone nerasta. Be to, pateiktoje fotonuotraukoje analogiškų dėmelių matyti ir kitose mirusiojo pilvo bei krūtines vietose.

15. Kad pateiktoje foto nuotraukoje Nr. 4 šlaunyje matoma taškinė dėmelė yra injekcijos žymę patvirtinančių požymių nėra. Tai gali būti kaip taškinis šašeliu padengtas nubrozdinimas, taip ir prilipęs apdžiūvęs kraujas. Injekcijų žymių lavone nerasta.

16. Tokių ,,kraujosruvų", kokios rodomos pateiktose foto nuotraukose Nr. 5 ir Nr. 6, nei mirusiojo Drąsiaus Kedžio šlaunyse, nei kitose kūno srityse tyrimo metu nebuvo. Tai patvirtina ir lavono tyrimo metu darytas vaizdo įrašas. Tai, kas matoma šiose nuotraukose, gali būti tik sutepimai juosvais, į suodžius panašiais dažais, galimai daktiloskopavimui naudojamomis dulkėmis.

17. Skirtingą vyzdžių plotį galėjo sąlygoti netolygus galvos smegenų pabrinkimas.

18. Ištyrus Drąsiaus Kedžio lavoną tiek makroskopiškai, tiek ir mikroskopiškai konstatuotas nedidelis galvos smegenų pabrinkimas ir pilnakraujystė, todėl smegenų masė padidėjo. Tačiau kiek ji padidėjo, nustatyti negalima, nes nežinoma, kokia jo smegenų masė buvo esant gyvam. Nedidelį galvos smegenų pabrinkimą ir pilnakraujystę savo ruožtu sąlygojo apsinuodijimas etilo alkoholiu ir kraujotakos sutrikimas galvos smegenyse mirimo metu.

19.  Minimas kraujo nutekėjimo Drąsiaus Kedžio lavono veide „takelis" atsirado ne gulint kniūbsčiam jo radimo vietoje (kraujo ant veido nematyti ir nuotraukoje padarytoje radimo vietoje po lavono atvertimo ant nugaros), bet vėliau, kai lavonas gulėjo aukštelninkas kiek nuleista ir/ar atlošta galva.

20. Botaniniai tyrimai Valstybinėje teismo medicinos tarnyboje (VTMT) neatliekami, todėl iš lavono kvėpuojamosios gerklės išimtas svetimkūnis – žolės lapas, kaip daiktinis įrodymas buvo atiduotas lavoną tiriant dalyvavusiam prokurorui. Tuo tarpu mirusio žmogaus kūno audiniai, skysčiai ir išskyros tiriami VTMT laboratorijose.

Pastebėjimas

J.Paliulio ir kitų specialistų pateikti atsakymai prieštarauja D.Kedžio artimųjų atliktos nepriklausomos ekspertizės išvadoms, pagal kurias D.Kedžio mirties priežastis – nuskendimas, o švendrės lapas į gerklę pateko trečioje skendimo fazėje agoninio kvėpavimo metu.

„Drąsiaus Kedžio mirtį sąlygojusi būklė – asfikcija, patekusi į kvėpavimo takus vandeniui, t.y. prigėrimas vandenyje“, – teigiama nepriklausomų ekspertų išvadose, kurias D.Kedžio artimieji pateiks Generalinei prokuratūrai.

Neringa Venckienė taip pat stebisi ir tuo, kad akivaizdžios injekcijos žymės kojose yra įvardintos kaip pigmentinės dėmės.

„Tikiuosi, kad tiesą padės nustatyti užsienio ekspertai“, – „Karštam komentarui“ sakė N.Venckienė.

KK inf.

2010-10-22

Komentarai

 

 

 
 1. Kuo ilgiau tęsiasi ši istorija, tuo aiškiau darosi, kad režisuoja ją tikrai protingi, gudrūs, kvalifikuoti niekšai. Tačiau vykdytojams iki jų lygio – kaip iki Marso. Apgailėtinai atrodo gan aukšto lygio personos: Kliunka, Petrauskas, Valantinas, Betingis ir kiti, panašūs į juos. Kileriai, inscenizuotojai, ekspertai – visiški atgrubnagiai. Samdydami rašytojus bei vaidinimų kūrėjus, klano vadai vėl ryškiai prašovė – žmonėse jau keiksmažodžiais virto lavastes, gaiveniai, leškevičiai. O eiliniai policininkai, tyrėjai, antstoliai, vaikų teisių saugotojai prie tikros informacijos net neprileidžiami. Kiek kuris turi savo proto, tiek ir susivokia, į kokią košę yra įveltas. Ant jų net pykti labai neverta. Abejoju, kad su tokia komanda įmanoma pasiekt geidžiamą rezultatą. Stipriai abejoju. Labai jau nevykę atlikėjai.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 2. keista butu jei butu kitaip,cia gi LIETUVA, JO MAJO SVOGRIU,GIMINIU, GRUPIOKU,KLASIOKIU IR SAIP BENDRU INTERESU ZMONIU KRASTAS.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 3. kai prieš rinkimus politikai žadės vagis ir klaninius pasodinti…tai dės kalbų

  Thumb up 72 Thumb down 0

 4. "iš minios – 2010 10 22 22:28

  Neabejoju, kad sekantys rinkimai į seimą baigsis pergale tų, kurie stojo tiesos, teisingumo, mergaitės gynimo, o ne sutenerės ir pedofilų pusėje. Ūsurinių pedgynių tik nedidelė gauja Lietuvoje. Plius prie ūsurinių korumpuota teisėsauga, klaniniai veikėjai ir klaną pagimdę komunistai savo viršelyje užrašę "socialdemokratai". Gal tada baigsis nebaudžiamas prokurorų melas, korumpuotų valdininkų viešpatavimas ir tokių susireikšminusių furijų kaip Žiobienė išsidirbinėjimas. Tiokios poniutės nesibodi būti išlaikomos tautos nesirūpindamos tos pačios tautos vaikais."……………………………………..Pritariu jusu minciai. Taip,viena ginkla mes turim – tai teise balsuoti,ir ja turim ismintingai panaudoti!!!Turim juos atsijoti !!!

  Thumb up 72 Thumb down 0

 5. va dar ismatu , meslo ir slieku pavardes….: Jonas Mindaugas Paliulis, dr. Romas Raudys, Sigita Bielevičienė, Leonas Gogelis ir Jolanta Majauskaitė-Čobot

  Thumb up 72 Thumb down 0

 6. Pisake arba kedainieti, per ilgai buni ijunges durniu,blogai gali baigtis,gali sumaisyti pavaras…

  Thumb up 72 Thumb down 0

 7. idomu, kas bus tada, kai viska patvirtins uzsienio ekspertai? AAA, tiesa. Juk klanas visagalis

  Thumb up 72 Thumb down 0

 8. jus teisi…..bet niekas nepasimoko, o 83% vergu ir ne vien mociuciu ir vel puls rinkti raudona emisare-beseime, bevaike, kgb-istu statytine……ir kaip ji gali taip elgtis net vemt vercia

  Thumb up 72 Thumb down 0

 9. Pirmiausia reikia kad Lietuvos piliečiai eidami prie rinkimo urnų galvotų galva o ne sėdima vieta už ką atiduoda savo balsą. Kad užsienio lietuvių bendruomenės pagaliau parodytų savo vertę ir Seimo, Prezidento rinkimuose iškeltų savo kandidatus ir už juos balsuotų. O dabar kas gaunasi? Už Adamkų balsavo pirmuose rinkimuose dalis Lietuvos tikėdamasi gaivaus vėjo komunistų priterštoj Lietuvoj, antruose rinkimuose už jį jau kompiuteriai " balsavo" . Už Grybauskaitę balsavo Lietuvos močiutės prisižiūrėję reklaminių serialų apie ją. Bet ar galėjo ir gali žmonės atėję į valdžią suprast ką tai apie mažą žmogutį, apie jo patiriamą siaubą patekus į tokią baisią situaciją kaip amžiną atilsį jam, D. Kedžio dukra, jeigu jie nėra laikę ant savo rankų tokio mažo žmogučio, nemiegoję naktimis supdami ant rankų sergantį, nepatyrę džiaugsmo džiaugdamiesi kartu su juo jam žengiant pirmą žingsnelį. Ar galėtų Moteris užauginusi savo vaiką būdama Prezidentė tylėti ir nepanaudoti visų savo galių kad nutraukt tolesnį tyčiojimąsi iš šio kūdikio su visokiausiom ekspertizėm? Ar Motina nepanaudotų visų savo galių, kad pedofilai ir jų subinlaižiai gynėjai gautų tai ką numato Lietuvos Baudžiamasis Kodeksas, o ne Valstybės apsaugą ir globą. Todėl mes tuoj būsime, jeigu dar nesame, kaip Tailandas – sekso turistų, pedofilų rojus. Ir kol Lietuvos išeivija nesusirūpins savo ir savo tėvų Tėvyne, tol mus valdys primesti iš už Atlanto, Briuselio, o gal ir iš dar kur nors… Ir už juos balsuos močiutės prisižiūrėję muilo operų, prasigėrę parduodantys savo balsą už bambalį alaus ir tie kurie suinteresuoti turėti tokią valdžią. Daugiau jau nebeliko kam balsuot. Tad išeiviai, gal pasirūpinkit savo Tėvyne Lietuva, ji jums pamote nebuvo. Tiesiog dėl to prakeikto lietuviško nuolankumo į valdžios olimpą tiek išgamų prilindo ir šiandien Lietuvoje mes turim tai ką turim

  Thumb up 72 Thumb down 0

 10. O jus ko tikejote is siu "ekspertu" … ? OBJEKTYVUMO ? Ta prasme, "objektyvumo" is "nabasninku ginekologo" PALIULIO.?
  Nejuokinkite svieto… Tiesa pasakius,man gaila ne jo……
  Man labjausiai gaila jo (ir jo "kolegu") vaiku… Jeigu tokie yra… Prabegs metai… Daug metu… TIESA – paaiskes…….. Atvirai pasakius,as jam – nepavydziu…….. Ir uz jokius pinigus,nenoreciau buti jo vaiku vietoje… :(((((

  Thumb up 72 Thumb down 0

 11. Teisybė, todėl VISI TURIME VIENYTIS IR JUNGTIS Į VENCKIENĖS KURIAMĄ PARTIJĄ. Tik tie, kurie nukentėję nuo sistemos, galės Lietuvoje pakeisti SISTEMĄ.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 12. kol nebus isvalytas seimas, tai yra, kol neprades ten dirbti visiskai nauji zmones, IR NEBELIKS NEI VIENOS SENOS PARTIJOS, tol niekas Lietuvoje nesikeis!

  Thumb up 72 Thumb down 0

 13. norit iš to Paliulio sėdi,plaukuotos rankos kišenėje,kaip reikia taip parašys….taip įdomu,ir Kedys nuskendo ,ir Ūsas baloje ir kun.Mikutavičius(dingęs po policijos langais,pačiam kauno centre)

  Thumb up 72 Thumb down 0

 14. "specialistų pateikti atsakymai prieštarauja D.Kedžio artimųjų atliktos nepriklausomos ekspertizės išvadoms"
  Vau, D.Kedžio artimieji jau atlieka "nepriklausomas" lavonų ekspertizes.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 15. Tai kada tas skrandžio turinys ant žolės Kedžio lavono radimo vietoje atsirado? kada čia spėjo išėmus iš skrandžio ten pataškyti?

  Thumb up 72 Thumb down 0

 16. Už Venckienę aukštaičiai, už Venckienę žemaičiai, už Venckienę visa Lietuva!

  Thumb up 72 Thumb down 0

 17. runkelis, kedofilas, budulis, patvorinis, violetinė minia ir tuo labai didžiuojuosi, nes per kitus Seimo rinkimus mūsiškiai laimės daugumą. Pedofilų partija legali Olandijoje. Pedofilai lagaminus jau gali krautis.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 18. Neabejoju, kad sekantys rinkimai į seimą baigsis pergale tų, kurie stojo tiesos, teisingumo, mergaitės gynimo, o ne sutenerės ir pedofilų pusėje. Ūsurinių pedgynių tik nedidelė gauja Lietuvoje. Plius prie ūsurinių korumpuota teisėsauga, klaniniai veikėjai ir klaną pagimdę komunistai savo viršelyje užrašę "socialdemokratai". Gal tada baigsis nebaudžiamas prokurorų melas, korumpuotų valdininkų viešpatavimas ir tokių susireikšminusių furijų kaip Žiobienė išsidirbinėjimas. Tiokios poniutės nesibodi būti išlaikomos tautos nesirūpindamos tos pačios tautos vaikais.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 19. Užsienio ekspertams buvo nusiųstos tik magnetinio rezonanso nuotraukos. Juk jos galėjo būti bet kokio lavono, nebūtinai Drąsiaus Kedžio. Aų asmeniškai mūsų prokuratūra visiškai nepasitikiu.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 20. Aš irgi manau, kad čia spec.tarnybų žaidimai ir kol Paliulis nebus ištardytas, tol teisybė apie ekspertizę nepaaiškės.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 21. Ekspertai.eu ir vėl veikia.Problemos išspręstos.Sveikinu. Gerb.Venckams sėkmės , pasirenkant patikimus užsienio ekspertus.

  P.S. Atsiprašau už techninę klaidą.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 22. Nuo kada injekcijos žymės yra panašios į pigmentines dėmes? Jie ką, visiškais durniais mus laiko?

  Thumb up 72 Thumb down 0

 23. TOKIU EXPERTIZIU GALIMA DARYT KIEK NORIT IR DAR NETOKIU CIA PALYGINUS NIEKIS,DUODU PVZ;GALIMA PAKEIST ZMOGAUS GALVA IR SIAIP PASKAITYKIT APIE SLAPTUJU TARNYBU ZAIDIMUS,TAI CIA POCIUNO IR KEDZIO ZMOGZUDYSTES YRA VIENI NIEKAI VAIKU ZAIDIMAI

  Thumb up 72 Thumb down 0

 24. Ekspertai.eu ir vėl veikia.Problemos išspręstos.Sveikinu.

  Oerb.Venckams sėkmės , pasirenkant patikimus užsienio ekspertus.

  Thumb up 72 Thumb down 0 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Palydovinė televizija: kas tai ir kodėl verta rinktis?
Pigus šildymo būdas individualiems namams
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kodėl romperiukai tituluojami geriausiu drabužiu mažyliams? 
Mažylių apranga – nuo jos įsigijimo iki aprengimo ir dėvėjimo – labai aktualus...

Nauja kryptis vestuvių žemėlapyje: lietuvius kviečia tuoktis Gran Kanarijoje 
Vestuvės užsienyje vis labiau populiarėja, tačiau sudėtingas šventės organizavimas daugelį porų atbaido nuo...

Prietaisai moterų sveikatai bei malonumui  
Įrodyta, kad vaginalinių kamuoliukų bei vibratorių naudojimas yra naudingas moterų psichologinei bei fizinei...

Vasaros sezonas prasideda: ką turėtų žinoti šunų šeimininkai? 
Prasidėjus šiltajam metų sezonui, didelė dalis žmonių džiaugiasi dėl malonaus oro ir galimybės...

Kiek kainuoja geros kokybės langai? 
Patikimi langai pagerins Jūsų namų saugumą ir tuo pačiu jūsų gyvenimo kokybę. Renkantis...

Kaip pakeisti ir atrestauruoti namų fasadą? 
Renkantis išorės sienų apdailos medžiagą dažniausiai svarstomi du variantai: tinkuoti arba montuoti klinkerio...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (11)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (9)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (5)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Lietuva sustabdė tarptautinių kompanijų iš Rusijos perkėlimą
Ekonomikos ir inovacijų ministerija sustabdė naujų tarpininkavimo raštų išdavimą į...
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (28)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (11)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Karštas Komentaras