Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Liepa 9 Ketvirtadienis
 

“Gėdos sąrašą“ ir nomenklatūrines partijas išmeskime iš Seimo!

2012-06-20 21:31 | Laiškai | Komentarų (3)

Piliečiai siūlo nomenklatūrines partijas "išmesti" iš Seimo. Kristinos Jablonskajos nuotr.

Lietuvos piliečiai, tik mūsų valioje rudenį išvalyti Seimą nuo seniai garbę ir padorumą praradusių ir viešus interesus bei principus kasdien išdavinėjančių asmenų. Tokių, kaip rodo žemiau aptariami esminiai balsavimai Seime, ten yra dauguma. Sisteminių partijų nomenklatūra pavertė politiką verslu, o savo frakcijų Seime narius verslo grupių ir savų interesų tarnais. Seimas ir ,,tradicinės partijos” seniai murgdosi visų sociologinių Lietuvos apklausų, visų reitingų dugne.

Seimo rankomis tradicinių partijų nomenklatūra sukūrė ir įtvirtino šalyje oligarchinę ,,valdomos demokratijos” santvarką ir vis dar negali patikėti, kad anksčiau ar vėliau turės atsakyti už jos veikimo padarinius. Seimo nariai, tapę savo partijų vadovybės įkaitais, negina pamatinės valstybės vertybės- teisingumo, neatstovauja rinkėjų interesams, bet uoliai ,,štampuoja” įstatymus, naudingus verslo grupėms, rėmėjams, klanams bei administracinei ir politinei nomenklatūrai.

Tauta evakuojasi, piliečių ekonominės ir politinės laisvės vis labiau tampa ,,popierinėmis”, vis dažniau prieš teisingumo siekiančius piliečius nukreipiamas policijos ir specialiųjų tarnybų kumštis… Nežiūrint į šalyje augantį piliečių nepasitenkinimą Seime atstovaujamų partijų ( piliečių dažniausiai tiesiai vadinamų ,,lovio partijomis”…), vadovai kol tebemano, kad Seime jie įsikūrė amžiams…

Tik mūsų visų solidarumas, sąmoningumas ir ištikimybė demokratijos principams gali rudenį priversti ,,lovio partijų” delegatus ir korumpuotos sistemos dangstytojus bei tarnus palikti nomenklatūros tvirtove paverstą Seimą.

Ten visų mūsų valia neturėtų likti nei vieno asmens, niekinančio ar siaurinančio piliečių teisę į referendumų organizavimą.

Neturėtų likti nei kvapo tokių, kurie balsuodami kovo mėnesį prieš siekį išsiaiškinti smurto naudojimo prieš Garliavos mergaitę aplinkybes, sudarė sąlygas dar didesniam smurto pliūpsniui prieš piliečius ir mergaitę gegužės mėnesį. 72 parlamentarai kovo mėnesį nusisuko nuo jos – aštuonmetės mergytės, LR pilietės, nusigręžė tuomet, kai ji buvo draskoma ir tampoma talkinant Lietuvos policijai… Parlamentarai, LSDP frakcijos vardu, buvo paraginti nediskutuoti, o tai minčiai darniai pritarė tiek save laikantys kairiaisiais, tiek dešiniaisiais. Siūlymas, pateiktas, regis, amžiams Seime įsitaisiusio J. Olekos lūpomis, reiškė panieką ir atsuktą nugarą mažametei. Pritarimas nutylėjimui parodė atsainų politikų požiūrį į konstitucines pareigas, nusikalstamą nenorą siekti viešumo,tiesos ir teisingumo, abejingumą piliečių teisėms ir laisvėms. Jie taip parodė savo požiūrį į kiekvieną Lietuvos pilietį, į kiekvieną iš mūsų… Visų tradicinių (t.y. ,,lovio“) partijų frakcijų aktyvas pasielgė tą kartą vienodai šlykščiai. Kiekvienas mūsų vykdant panašų kondratjevišką ,,teisingumą“ be piliečio sutikimo, bet su ,,ekspertų“ rekomendacija gali būti greitu laiku ,,padedamas į vietą“ ar tremiamas ir metamas ten, kur nurodo luošos klaninės lietuviškos Temidės ranka. Seimo narių nebylus pritarimas jėgai ir neteisingumui kovo mėnesį išvirto į masinį jėgos struktūrų smurto protrūkį gegužės mėnesį. Ir vėl, net šiurpaus ,,stribinio teisingumo“ vykdymo fone, net 54 Seimo nariai parodė savo politinio-moralinio degradavimo lygį ir sužlugdė galimybę inicijuoti laikinosios komisijos sudarymą Garliavos ,,poėmiui” tirti.

Mes manome, kad žemiau, GĖDOS SĄRAŠE (GS), išvardinti Seimo nariai sudarė sąlygas smurtui mergaitės ir piliečių atžvilgiu, negynė teisingumo ir nesiekė tiesos Garliavos mergaitės ,,ėmimo“ istorijose. Jie tiek kovo mėnesį, tiek gegužę arba balsavo išniekindami teisingumo siekiančių piliečių-rinkėjų lūkesčius arba nusišalino nuo balsavimo. Nedalyvavimą ar susilaikymą balsuojant Seime dėl teisingumo siekimo ar smurto prieš piliečius, vertiname kaip nusikalstamą Seimo nario abejingumą blogio šėlsmui, kaip Tautos atstovų ,,stovėjimą po medžiu“ tuo metu, kai žūtbūt reikia ginti viešą interesą.

Ypač griežto vertinimo rudenį turi sulaukti GS esantys Seimo nariai, kurie yra nusiteikę nelengvinti piliečiams realizuoti teisę į referendumo surengimą. Pastarieji 2011 m. rugsėjo 20 d. balsuodami atmetė galimybę bent truputį piliečiams palengvinti referendumo siekį, kai buvo siūloma galimybė rinkti esamą parašų kiekį bent šešis mėnesius. Šių pseudodemokratų pavardės skliausteliuose pažymėtos raidėmis TRO ( teisės į referendumą oponentas).

Tėvynės sąjunga- Lietuvos krikščionys demokratai: Adomėnas M., Aleknaitė Abramikienė V. (TRO), Ažubalis A., Bekintienė D. (TRO), Čigriejienė V. M. (TRO), (kovo mėn. susilaikė, o gegužę nedalyvavo balsavime), Dagys R. J. (TRO), Dautartas J., Degutienė I. (TRO), Dumčius A., Juknevičienė R. (TRO), Jurkevičius E. (TRO), Kubilius A. (TRO), Kazulėnas A. (TRO), Masiulis K., Matulas A., Matuzas V. (TRO), Urbanavičius J. (TRO, kovo mėn. nedalyvavo balsavime, o gegužę susilaikė), Pečeliūnas S. (TRO), Ramanauskaitė-Skokauskienė A., Razma J. (TRO), Saudargas P., (TRO), Stankevičius Č. V. (TRO), Stundys V. (TRO), Šedbaras S. (TRO), Vareikis E., Vidžiūnas A. (TRO), Zingeris E. (TRO), Žeimys P. , ( TRO), Žilinskas R. , (TRO). ( 29 – dauguma frakcijos narių)

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis: Endzinas A., Kašėta A., Kuodytė D., Lydeka A., Masiulis E., Steponavičius G., Teišerskytė D. ( 7- dauguma frakcijos narių)

Lietuvos socialdemokratų partija: Andriukaitis V. P., Bastys M., Bradauskas B., Budrys D., Giedraitis S., Juozapaitis J., Juršėnas Č., Kirkilas G., Mitrulevičius A., Olekas J., Pauža B.,Petrauskienė M., Sabatauskas J., Salamakinas A., Sinkevičius R., Sysas A. (16 asmenų– dauguma frakcijos narių)

Liberalų ir centro sąjunga: Babilius V. (kovo mėn. balsavo prieš diskusijas, o gegužę nedalyvavo balsavime), Burba A., Čaplikas A. (TRO), Liesys J., Melianas A. (TRO), Nedzinskas A., Stirblytė A., Valinskas A., Valinskienė I. (9 – dauguma frakcijos narių)

Darbo partija: Baltraitienė V., Gedvilas V., Graužinienė L.

Tautos prisikėlimo partija: Sacharuk A. (kovo mėn. balsavo prieš diskusiją , o gegužę nedalyvavo balsavime)

Partija ,,Tvarka ir teisingumas‘‘: Klumbys E. ( kovo mėnesį balsavęs už viešumą , gegužę, po ypatingo klaikaus smurto, balsavo prieš komisijos sudarymą), Mazuronis A.

Mišri frakcija: Ramelis K. (TRO), Šedžius A., Varaška M.

Raginame kiekvieną padorumo ir sveiko proto nepraradusį pilietį, nepriklausomai nuo ideologinių simpatijų , rudenį balsuoti prieš šiuos politikus ir prieš Seime esančias partijas, pavertusias politiką verslu. Pasiųskime tuos teisingumą, tiesą bei piliečių teises paniekinusius asmenis bei sunomenklatūrėjusias partijas į politinį užribį.

Alternatyvos korumpuotoms, oligarchinę ,,valdomos demokratijos“ santvarką sukūrusioms ,,tradicinėms’‘ partijoms bręsta. Pasirinkti bus iš ko: stiprėja ,,Drąsos kelio‘‘ partija, buriasi partijų ,,Už Lietuvą Lietuvoje‘‘ aljansas, steigiasi viltingas visuomenininkų formuojamas ,,Lietuvos sąrašas“ ir kitos neoligarchinės demokratinės jėgos…

Tik principingai ir reikliai apvalę Seimą nuo politinės nomenklatūros rudenį, galime tikėtis Lietuvoje demokratinių pragiedrulių pavasarį…

Andriukaitienė (Kaunas, inž.), A.Balčiūnė (TAF pirmininko pavaduotoja), E.Baublienė (Kaunas, gyd.), B.Belkevičienė (Kaunas, verslininkė), V.Bigelis (Merkinė), A.Burlingis (Kaunas), M.Butkienė (ryšių su visuomene konsultantė), V.Dikavičius (Kaunas), E.Drungytė (rašytoja, vertėja), O.Gargasaitė (Raseiniai), A.Karčiauskas (visuomenininkas, Kaunas), V.Kažemikaitienė, J.Kažemikaitis ,V.Koniaškėnaitė- Siniavskaja (Vilnius), D.M. Koniaškinienė (Vilnius), A.Koniaškinas (Vilnius), O.Kriščiūnienė (Panevėžys), A.Kučinskas (Vilnius, teisininkas), V. Morozovas (NDJ narys, Kaunas), L.Laurinavičienė (Klaipėda, NDJ Klaipėdos sk. pirmininkės pavaduotja), Z.Lendraitis (Juodkrantė, žvejas), R.Liakas (Vilnius, Lietuvos žemės savininkų sąj.), J.Lipkevičienė (Kaunas, social.darbuotojų asociacijos ,,Šviesos kampelis“ vadovė), R.Lukauskis (Klaipėda, Žemaitijos baldininkų profsąjungos pirmininko pav.), D.Mieliauskas (Kaunas), V.Morozovas (Kaunas, NDJ narys), L.Natalevičienė (Vilnius, soc.m.dr.), H.Natalevičius (Vilnius, dailininkas), Z.Orentienė (Kaunas, TAF narė), S. Paliulytė (poetė, vertėja,Vilnius), G.Petrauskas (mokslų daktaras, Kaunas), M. Petrauskienė (Vilnius), Č.Sasnauskas(Vilnius), E. Šalkauskas (Klaipėda, miesto ir apskr. profsąjungos pirmininkas), J.Šiaučiūnas (Šiauliai), R.Teleišienė (Kaunas), S.Vaičiūkėnas (Utena), R.Velička (Panevėžio raj.), V.Zacharka (Šiauliai), O.Ziabkina (Klaipėda).

Kiekvieną sąmoningą, teisingumo siekiantį žmogų kviečiame pasirašyti šį Lietuvos rinkėjams skirtą kreipimąsi. Pritarimus tekstui siųskime elektroniniais laiškais (e-mailais) adresu :

uzdemokratineteisesauga@gmail.com

Komentarai

 

 

 
  1. Nelabai tikiu, jei iškrypėliai ( ir dvasiniai), tokie stiprūs, ką nori tą daro, į Lietuvos trispalvę jiems nusi…. ir į žmones, vaikus. Suklastos rinkimus- 100%, ir po viskam, tam ir paliko tą seną pirdilą juos skaičiuoti, jis tai jau tikrai žino kaip.

    Thumb up 0 Thumb down 0

  2. reikia kuo daugiau visur platinti pavardes ,kad zmones per rinkimus labiau zinotu kas yra parazitai…kuo daugiau info,tada gal tu senu parazitu neliks seimo cirko arenoje

    Thumb up 0 Thumb down 0 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
9 klausimai apie viešuosius pirkimus, kurie padės Jums tinkamai pasiruošti dalyvavimui
Naujus COVID-19 gydymo metodus siekiantis atskleisti tyrimas bus atliekamas ir Lietuvoje 8
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Berta Čaikauskaitė. Politikų pažadai karantino eteryje – apšilimas prieš rinkimus? (1)
Sena kaip pasaulis taisyklė byloja, jog komunikacija prieš rinkimus – tai vienas stipriausių...

Batutas – grožiui, sveikatai ir gerai savijautai 
Nors daugelis tėvelių vaikus skatina kasdien kuo daugiau laiko praleisti lauke, tačiau patys...

Kaip neprašauti perkant mikrobangų krosnelę? 
Jeigu svarstote apie mikrobangų krosnelės įsigijimą – svarbu, kad žinotumėte keletą svarbių dalykų....

E. Kručinskienei – daugiavaikės motinos klausimai (4)
Socialiniame tinkle „Facebook“ didelio susidomėjimo sulaukė neįgalų vaiką auginusios moters atviras laiškas E....

Norite visada būti žvalūs ir sumažinti įvairių ligų tikimybę? Štai ko jums reikia 
Visus žmones vienija vienas bendras vardiklis – norime būti žvalūs, energingi ir nesirgti,...

D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje (3)
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Konservatoriai parengė emocinės sveikatos gerinimo planą (2)
„Lietuvoje jau beveik du mėnesius trunkant karantinui kyla reali grėsmė,...
S. Skvernelis: Startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos priemonė mažoms įmonėms (4)
Smulkiajam verslui – gera žinia: startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos...
Klaipėdos miesto konservatorių lyderiu išrinktas buvęs kariuomenės vadas A. Pocius (6)
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos Klaipėdos skyriaus nariai vakar...
 
D. Saldukas: Vilniaus universitetas – autonomija maskuojamas „nusikalstamas susivienijimas“? (2)
Tęsiame „Karšto komentaro“ žurnalistinį tyrimą dėl Vilniaus universiteto studentės Rūtos...
Antanas Šakinis: „Mano dukrytę pražudė Vilniaus universitetas“ (1)
Giedrė Gorienė Vilniaus universiteto geologijos studijų programos studentės Rūtos Šakinytės...
Atsargiai – praktika Vilniaus universitete gali baigtis mirtimi! [Prokuratūrai VU „mantija“ svarbiau nei jaunos merginos žūties aplinkybių ištyrimas?] (9)
Giedrė Gorienė Turbūt nei vieni tėvai, išleisdami savo atžalą studijuoti...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
Jungtinėje Karalystėje sulaikytas metus ieškotas Kamuolinių grupuotės narys
2020 m. balandžio 29 d. Jungtinėje Karalystėje sulaikytas Kamuolių ginkluoto...
Asmuo dėl jo pašto dėžutėje rastų psichotropinių medžiagų lieka išteisintas
Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti apygardos teismo išteisinamąjį nuosprendį G. N.,...
 
Darbo kalendoriai: koks turėtų puošti Jūsų stalą?
Nors dažniausiai darbo kalendoriais rūpinamės artėjant naujiems metams, tačiau kartais...
Paklodės priežiūra pagal audinį: valome teisingai
Geras miegas – būtinas kiekvieno žmogaus fiziologinis poreikis, kuris gali...
Miegamojo baldai: kokius rinktis, kur pirkti? (1)
Akivaizdu, kad neišsimiegoję būname piktesni, prasčiau sekasi susidoroti su dienos...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (24)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (7)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (1)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...